Sõnu seletav sõnaraamat

Töö tiitellehel on järgmised elemendid: • Tehnikumi nimetus (tähed 16 punkti) • Töö kood • Õpilase ees ja perekonna nimi (väikeste täh 2/3 kõrgusele) • Töö pealkiri (suurte paksude täh 16) Töö tiitle lehel on järgmised elemendid: • Juhendaja ja kontsultantide ametikoht ja nimed • Töö autori allkiri • Töö valmimise koht ja aasta • Kirja suurus tiitellehel on täissuurusega 14 punkti Töö kood tähis moodustatakse järgmise skeemi kohaselt: aa.bbbb.c.dddd
Töörahulolu uurimisest on juhtimistegevuses mitmekülgset kasu: • Saadakse infot alluvate tööhoiakutest • Tänu uuringu ettevalmistusele, läbiviimisele ja tulemuste läbiarutamisele paraneb info liikumine • Uuring on oluliseks pingemaandajaks, sest inimesed saavad välja öelda selle, mis on neil hingel • Uuringu tulemused annavad infot töökorralduse parandamiseks • Aitavad planeerida • Võimaldavad jälgida uute projektide rakendumist

Teritamise järjekord on sama, mis kiirlõiketerasest treiteradelgi, s. t. esmalt teritatakse peatagatahk, siis abitagatahk, edasi esitahk ning lõpuks ümardatakse teratipp, Eelteritamine toimub rohelisest ränikarbiidist ketastel teralisusega F40 -F 36, puhasteritamine aga ketastel teralisusega F30 - F22. Et vältida metallkeraamilise plaadikese ülekuumenemist ja pragunemist, ei tohi treitera suruda liiga tugevasti vastu lihvimisketast.
Trooja hobune on programmilõik, mis kasulikuks maskeerununa kasutajat end käivitama ahvatleb, kuid kasuliku funktsiooni täitmise varjus ka ebasoovitavaid tegevusi korda saadab (näiteks meilib ründajale mõned kasutaja paroolid). Viimase aja tõsiseltvõetavamaid trooja hobuseid on Back Orlfice (BO) ja tema uus versioon Back Orifice 2000 (B02K), millest esimene tuli välja augustis 1998 ja saavutas kiiresti ülemaailmse leviku.
Tähtsuse järgi - peaveejuhe,magistraaltorustik,harujuhtmed,hoonesisend Ülesamde järgi-joogivee,tuletõrjevee,tehnoloogiline vee Materjalide järgi-plast-,teras-,malm-,betoon-,ja keraamilised Soojustamatta veetorustik jälgib maastikku reljeefi ja on 50cm allpool külmumispiiri torupeale Isoleeritud veetorustik paigaldatakse pinnasesse aga 50-70cm sügavusele Vaatluspunktid asuvadmurdepunktides ja hoonete sisestusel.

Tundlik uv - kiirguse suhtes, Väga hästi ümbertöödeldav PP rakendused: Survevalutooted: autoosad, lauad, toolid, kohvrid, akukorpused, konteinerid, majapidamistarbed, steriliseeritav meditsiiniaparatuur, hingedega tooted jm. Kiled puhumisekstrusioonil (eelkõige pakkekiled ja kleeplintide alused). Külmkedratud kiudlindist kootakse kotte, vaibaaluseid, kiust valmistatakse köisi, võrkusid, pakendinööre.
Tolmusisaldus evs - EN 933-1 meetodil ei tohi ületada LA15 killustikul 0,5%, LA25 killustikul 1,0% ning LA30 ja LA35 killustikul 2,0%. Mustkillustiku valmistamiseks kasutatakse sitket naftabituumenit penetratsiooniga 25 ºC juures 60…100. Bituumeni orienteeruv kulu on 1,0–2,0%. Mustkillustik segatakse sundsegamisega segistis, mille dosaatorite täpsus peab olema piirides ± 3% vastava segukomponendi massist.
Täiendkoodi täiendkood on otsekood Ž .....010 .....011 .....100 .....101 .....110 pöördkoodi pöördkood on otsekood 2ndarvu ümardamisel liidetakse esimene formaadist väljajääv järguväärtus (1 või 0) juurde allesjääva arvuformaadi madalaimasse Ž Pöörates mingi 2ndkoodi täiendkoodi (või pöördkoodi) saame tema vastandarvu esitava 2ndkoodi. järku (arvestades ka sellel liitmisel tekkivat ülekannet)

Tapaeelne mass - saab hinnata liha kvaliteeti enne tapmist Ultraheliaparaadiga- mõõdetakse elusal lambal lihassilma pindala (cm2) ja seljarasva paksus (mm). Eestis  on hakatud jõudluskontrolli farmides noorlammaste lihassilma ultraheliuuringuid tegema 2009. aastast. Valik  lihassilma suuruse järgi võimaldab kõige kiiremini parandada aretusloomade lihakvaliteeti.
Termoplastid – Polüetüleen (PE), Polüpropüleen (PP), Polüvinüülkloriid (PVC), ABS (armatuurid) - Termoreaktiivid – polüestervaigud (valamud ja vannid), vinüülestervaigud (paadiehituses sideaine) - Elastomeerid - naturaalkautšukk (NR) Plastide liigitus kasutusala järgi: - Tarbeplastid (PE, PP, PVC) - Eriotstarbelised plastid (PSU, PES, PAI) - Konstruktsiooniplastid (PC, PA, PMMA)
Tekivad lõhna - ja värvained (melanoidid). Idujuured tuleb kuivatatud linnase küljest eemaldada kohe peale kuivatist väljumist, sest: Need on väga hügroskoopsed ja võivad ümbritseva õhu niiskuse toimel uuesti niiskuda Nad sisaldavad õlle maitset halvendavaid ebameeldivaid kibedaid ühendeid Oma intensiivse värvi tõttu, põhjustavad nad õlle tumenemise • Kuiva linnase laagerdumine

Token - Ring local area network (LAN) technology was developed and promoted by IBM in the early 1980s and standardised as IEEE 802.5. Token ring networks had significantly superior performance and reliability compared to early shared-media implementations of Ethernet (IEEE 802.3), and were widely adopted as a higher-performance alternative to shared-media Ethernet.
Teravilja eelpuhastus - kuivatuspunkti konstruktiivtehnoloogiaskeem: 1 – vastuvõtukolu; 2 – koppelevaator 2НПЗ-20; 3 – eelpuhasti K-527 A ; 4 – koppelevaator 1-2х20 ;5 – kettkraapkonveier УТФ-200/35; 6 – ventileeritav punker БВ-40; 7 – kettkraapkonveier TCЦ-25; 8 – koppelevaator 1-2 x 10/20; 9 – šahtkuivati M – 819; 10 – koppelevaator 1-2 x
Teostatakse xor - tehe. Esimeseks operandiks on registris olevad 8 bitti, teine on vabalt valitud polünoom, mis peab olema teada ka andmete saajale (et oleks võimalik sama arvutus paketi saamisel ka läbi viia). Tehte tulemus salvestatakse uuesti registrisse, selle järel nihutatakse registri sisu vasakule ja madalamale järgule salvestatakse uus andmebitt.

Tv pult on väga elukas seade, kuna ta väga tihti kukkub, või ükskõik mida temaga teevad, kas või õllepudelid avatakse.
Temperatuuriväli on statsionaarne, kui t ≠ f(τ) t = f(x, y, z) 𝜕𝑡 Temperatuurigradient: gradt=∇t= 𝜕𝑛 𝜕𝑡 𝜕𝑡 𝜕𝑚 =cosβ𝜕𝑛 Põhiviisid: konvektiivne soojusülekanne, kiirgussoojusülekanne, statsionaarne soojusvoog läbi seina, Statsionaarne soojusvoog läbi mitmekihilise seina, Soojusläbikanne
Triple - DES (3DES) (kolme võtmega ja kolme DES-i ringiga krüpteering) on USA valitsuse standard, mis asendab standardDES-i . [AES - Advanced Encryption Standard, ka Rijndaeli algoritm. Sümmeetrilise võtme algoritm, mis töötleb andmeid 128-bitistes plokkides ja suudab opereerida 128-, 192-, 256- bitiste võtmetega].

Tulemüür on moodul (tarkvaraline või riistvaraline, soovitatavalt riistvaraline), mis isoleerib mingi võrguosa (või üksiku arvuti) välismaailmast, võimaldades valida, milliseid pakette blokeerida ja milliseid läbi lasta, võimaldades takistada mittelubatud sisenimemist ettevõtte sisevõrku või isiklikku arvutisse.
Tähtsamad omadused on viskoossus erinevatel temperatuuride, vananemiskindlus, venivus, nake jne. 16.Mis on polümeer-modifitseeritud naftabituumen? On bituumeni liik, mis erineb tavalisest naftabituumenist parema temperatuurikindluse poolest, st tema plastsete omaduste temperatuuripiirkond on tavabituumeni omast laiem.
Taoline lähenemine on otstarbekas näiteks multimeedias, kus reaalajas esitatud pilt ei sõltu sellest, kas mõni pakett minevikus läks kaduma või mitte. Kuivõrd visualiseerija seisukohast on tähtis suur andmete läbilaskevõime, on siiski otstarbekas võimalusel vältida andmete kadu.

Termotöötlemise viis on K+KV (karastamine, kunstlik vanandamine). Karastamise käigus oli ahju temperatuur stabiilselt 500 ºC. Jahutamine toimus toatemperatuuril olevas vees (kiire jahutus). Vanandamise käigus tõusis temperatuur 129 ºC ning langes 120 ºC peale alles 15- ndal minutil.
Tulemüürid on süsteem, mis enamasti takistab autentiseerimata kasutajatel mingisse kindlasse arvutisse või väiksemasse võrku saamast, mis omakorda on internetiga ühendatud. Kõik sõnumid, mis väljuvad või sisenevad intranetti/arvutisse lähevad läbi tulemüüri.
Tarkvaraarendus on üks peamistest suundadest, kus IKT sektoris tekib käive) on projektijuhil eriti tähtis roll, sest projektide õnnestumisest sõltub, kas ettevõtet saadab edu. Eeluuringus rõhutati kahel korral, et heade projektijuhtide leidmine on osutunud keerukaks.

Toitesüsteemide pumpade - filtrite puhul kasutatakse uue põlvkonna polüamiide nagu POM ja PBT. Kevlar on PA eriliik, mille tõmbetugevus on võrreldav terastraadiga ja teda kasutatakse kuulikindla vesti ning kiivrite valmistamiseks, samuti moodsate autorehvide valmistamiseks.
Tagastatav protsess on võimalik ainult siis, kui termodünaamiline protsess on kvaasistaatiline (protsess, milles TD süsteem on protsessi igal ajahetkel algolekust lõppolekusse tasakaalus või sellele lähedases seisundis). Kõik reaalsed protsessid tagastamatud.

Trükiplaatide konfiguratioonis on ära määratud: trükiplaadi suurus, greifer, paberi kaugus serva suhtes, maksimaalne lubatud trükipind ning vajalikud märgid. Märgid on kahesugused – ühed, mis on seotud trükkimisega ning teised, mis on seotud järeltöötlusega.
RIP
Talledel on kas jootmine või imetamine Paaritada võib ka 10 kuu vanuselt sokk on kastreeritud sikk ehk kastreeritud isaskits Kitsedel heinamaa kõrgus 8-15 cm lammastel 4-8 cm , Elektriaia kõrgus on 90-100 cm . Võidaks kasutada ka võrkaedu.
Teehoiutööde päevik – peetakse iga tööpäeva kohta, kantakse sisse konkreetset tööpäeva mõjutavad tegurid, ehitusobjekti olukorra iseloomustus, kontrollivate isikute märkused ning alla kirjutavad vastutav tööjuht ja omanikujärelevalve.

Tolma on kahjulik erineval moel (tervis, keskkond, kahjustused). Kui kulumiskihi peenainesisaldus väheneb kaotab kiht oma struktuui ja muutub lahtiseks. Tekivad augud roopad, peenosise lendamine nõlvadel ja peenrale.
Tähtsuse omistamise - seisukohalt seostavad alluvad edukat tegutsemist ja sellega kaasnevat hüvitust oma võimetega ja ebaedu raskete tingimustega, mille eest nad ei vastuta ja järelikult pole ka alust hüvituse vähendamiseks.
Token ring on tehniliselt kohtvõrgu protokoll, mis asub 54. ATM (Asynchronous Transfer Mode) võrk on kommuteeritud raskemaks võrgu ründamise väljastpoolt, sest sisemisi IP OSI mudeli andmelüli kihis e kanalikihis.

Traatimis meetoteid on erinevaid nt; Küljelt,murrult ja nurgalt traatimine ja traadiga õmblemine Küljelt traatimine on odav ja kiire meetod ja tänu sellele saab paljusi raskeid asju nagu plastmass ja fotoalbumeid traatida.
Tehnokeraamika – rasksulavate ühendite baasil saadud tööriista- ja eriomadustega konstruktsioonmaterjal. Tehnokeraamilised materjalid on väga erinevate omadustega olenevalt koostisest ja valmistamise tehnoloogiast.
Teeprojekt on tee või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist, mahutabelitest ja muudest asjakohastest dokumentidest.

Toiteplokk on seega konverteerimise seade, mis muundab vahelduva kõrgpinge madalpingeliseks alalisvooluks, ehk täpsemalt kõrgem pinge ja väiksem vool konverteeritakse madalamaks pingeks ja tugevamaks vooluks.
Töö ise on makrosuurus. Energia läheb soojemalt kehalt jahedamale kehale otse, kas kehade vahetu kokkupuute või nn termilise nähtavuse (kiirguse) vahendusel, ilma et süsteemivälised parameetrid muutuksid.
Töölisomand tähendab alluvate tegutsemist loosungi “osta firma, kus sa töötad!” all. Alluvatel on võimalik kas osta oma firma aktsiaid või saada neid aasta kasumi eraldisest hüvitusena hea töö eest.

Tooteinnovatsioon on üldiselt kulukas ja keskendunud eelkõige uue toote, disaini või kasutusvõimaluste väljatöötamiseks, siis protsessiinnovatsioon keskendub väljatöötatud toote kulutõhusale tootmisele.
Transpordikiht – andmed peavad olema edastatud kindlalt ja järgi saab teada, kuhu antud identifikaatoriga pakett on vaja Rekursiivne päring-kui nimeserver ei tea infot antud domeeni samas järjekorras.
Tcp on veakindel, paketid pannakse alati õigesse järjekorda (see võtab aega). UDP-s ei ole veakontrolli, samuti ei garanteerita pakettide kohalejõudmist ega nende õiget järjekorda.

Täiustatud survejuhtimisviis on osadeks jagatud tald, mille lihvimissurvet saab laiust pidi reguleerida. Pink sobib tisleritöös peaaegu kõikide sirgete esemete lihvimiseks, ka pinnatöötluse vahelihvimiseks.
The data - link layer and physical layer are closely related, because the characteristics of the network medium have a profound effect on the functionality of the protocol's MAC mechanism.
Tõmbeteim - on levinuim viis materjalide tugevus- ja plastsusnäitajate määramiseks. See on sobilik paljude konstruktsioonimaterjalide puhul, mille surve- ja tugevusnäitajad on sarnased.

Tagajalad kanna - pöialiigesest, • saba viimase ristluulüli ja esimese sabalüli vahelt Vahetult kaalumisoperatsiooni eel või pärast seda määratakse visuaalse vaatluse teel kindlaks
Tase iii – tee pind on üldiselt säilitanud oma profiili, on suuremas osas tasane ning tihe (lahtist materjali vähe). Kohati võib esineda väikeseid auke ja muid ebatasasusi.
Tase iv – tee pind on üldiselt säilitanud oma profiili, on tasane ning tihe (lahtist materjali peaaegu ei esine). Siin – seal võib esineda väikeseid üksikuid auke.

Tihendamiseks on kaks võimalikku skeerni: l.Esimene rulli käik tehakse varem paigaldatud paanilt nii, et rulli valts ulatuks varskeltpaigaldatud paanile ca 10-15 cm ulatuses.
Transpordikiht – Juhib programmide omavahelist suhtlemist kohalejõudmist ega nende õiget järjekorda (oluline aeg, mitte tavaliselt üks TCP ja teine TCP vastab sellele.
Turvalisus võrgus tähendab seda, et ainult saatja ja identifitseeritud saatja peaksid "mõistma" teate sisu. Selleks saatja krüpteerib ja vastuvõtja dekrüpteerib teate.

Tarkvaralised katkestused – koodiosad annavad juhtimist ühelt teisele üle – käivitab programmi kood – näiteks eriolukordade töötlus 90. Loetlege ajakitsenduste liigid.
Teekasutusluba on luba, mille annab tee-ehituloa väljandja ehitusloa alusel ja teeprojekti või teehoiutööde kirjelduse kohaselt valminud rajatise kasutuselevõtuks.
The data - link layer protocol may change many times to accommodate perhaps dozens of networks, but the network layer protocol remains intact throughout the trip.

Teravilja eelpuhastus - kuivatuspunkti konstruktiivtehnoloogiaskeem: ........22 Joonis D.1. Teravilja eelpuhastus-kuivatuspunkti vooluliini struktuurskeem:................23
Talade vahed on täidetud puistevillaga mille paksus on 300mm. (vt Joonis 3)Vahelae kõrgus puhtast põrandast ± 0.000 kuni vahelae aluspinnani (kipsini) on 2,7m.
Tehingute protokoll - Visa ja MasterCard’i koostöös välja töötatud standardne protokoll, mis võimaldab turvalisi krediitkaarditehinguid avatud võrkudes, näit.

Tuumaelektrijaam – Obninski tuumaelektrijaam – alustas tööd 27. juunil 1954 NSV Liidus Kaluga oblastis Obninskis http://et.wikipedia.org/wiki/Tuumaelektrijaam
Tööülesandeks on vaja teha masinale arvutusskeem ja eskiis seega ei arvestata osasi tegelikke väärtusi, nende asemel kasutatakse teisi oletatavaid väärtusi.
Terastorud - Kasutatakse kõrgsurve gaasi- ja kaugkütte kuumavee torustikes, kus on ebaühtlase kandevõimega pinnas või dünaamilised väliskoormused.

Tardlahusteks nim. faase, kus üks komponentidest säilitab oma kristallivõre, teise komponendi aatomid paigutuvad esimese komponendi kristallivõresse.
Tegevjuht on osanike poolt valitud ning osanike usalduse pälvinud isik firmas ja tema kõige tähtsamaks eesmärgiks on omanikele kasumi teenimine.
Transition phase – Objective: – Build the final version of the product and deliver it to the customer – Milestone: – Product Release Milestone (PR)

Teksade - taolisi pükse hakati esimesena valmistama Genuas, tolleaegse Itaalia iseseisvas linnriigis. Need olid eelkõige mõeldud meremeestele.
Turbiinist soojusvahetisse ehk boilerisse, kus ta kondenseerub, andes seejuures soojuse üle soojusvahetit läbiva tarbijale suunatud soojusvõrguvee kuumutamiseks.
Trükinduse järetöötlus on pikk ja erinevatest protsessidest koosnev kett mis tagab toodangule kvaliteetse välimuse,iluidee ja inimesele mugavaks kasutamiseks.

Termoreaktiivid ehk reaktoplastid - muutuvad kuumutamisel või kõvendi toimel ruumilise struktuuriga võrestikpolümeerideks, mis ei sula ega lahustu.
The data - Link Layer The protocol at the data-link layer is the conduit between the computer's networking hardware and its networking software.
Tühisõiduaeg tt on arvutatud valemiga [2, lk. 231] S 20 tt = t = = 3s , (5.5) vt 6,9 kus St – tühisõidu teepikkus m; vt – tühisõidu kiirus m/s.

Termotöötluseks nimetatakse terase kontrollitud kuumutamist ja jahutamist omandamaks konkreetsetesse töötingimustesse sobivat struktuuri ja omadusi.
Töölaud - (inglise keeles desktop) on metafoor, mida kasutatakse kirjeldamaks graafilise kasutajaliidese poolt kasutajale pakutud võimalusi.
Tagaosa – äärmiselt ümar, topeltlihakusega, selgelt eristatavate koepiiridega, sisetükk ulatub selgelt märgatavalt üle vaagnaliiduse

Tcp - I ei ole eraldi seansikihti. Rakendusena käsitletakse iga protsessi, mis toimub 15. Mida erinevad rakendused nõuavad võrkudelt.
Temperatuurivahemikus - 40 - 115 C . Polükarbonaat on madala väsimustugevuse ja kulumiskindlusega ning lahustub mõningates orgaanilistes lahustites.
Täiuslikuma ehitusega on kahest teljel pöörlevast kettast koosnev nurgamõõdik (joonis 5.3.4, a...c), millega mõõdetakse lõikeriistade elemente.

Tapasigade puhul on lühikeste transpordikauguste korral võimalik söötmisstressi viia minimaalseks võttes arvesse tõenäolist tapmise aega.
Teisalt on äärmiselt oluliseks aspektiks kujunenud kohalikud klastrid (Local clusters), mis on fenomenaalne nähtus majandusmaailmas.
Topelt - klikkige rakenduse WebCam Companion ikooni Windowsi töölaual, klikkige Capture ning siis klikkige WebCam Settings9 ikooni.

Traatimine – On põhilisi ja levinumaid toodangi köitmis viise ,millel traat klambriga ühendatakse poognad omavahel toodangu keskelt.
Teede hooldus on teede puhastamine, surnud loomade, loata liiklusmärkide, langemisohtlike puude, nähtavust piiravate esemete eemaldamine.
Termodünaamiliseks protsessiks nimetatakse termodünaamilises süsteemis toimuvaid ajaliselt järjestikuseid muutusi aine ühest olekust teise siirdumisel.

Toiteplokkides on enamasti sees pingeregulaatorid, kondesaatorid, pooljuhid, PFC( power factor corrector), radiaator ja jahutusventilaator.
Temperatuurivahemik kasutamisel - 25 oC.. +200 oC. PTFE kui isemäärimisvõimega ühendit kasutatakse tihti kuulventiilide ja erinevate tihendite juures.
Tabelis 18 on toodud tapasaagised loomaliikide kaupa, s.o rümba massi suhe looma tapaeelsesse elusmassi väljendatuna protsentides.

Tsementiit on ebastabiilne faas ja laguneb kui temp üle 1300*C.(isel:habras, kõige kõvem süsinikuterastes esinevatest faasidest.
Tabelid 4 - 13) Tabelites on kasutatud ruumide täispikkade nimede asemel lühendeid mis on välja toodud ka hoone põhiplaanil.
Termo – vajab valguslauda, montaažikilesid, montaažimaterjale (teibid, liimid retušeerimisvahendid) ja montaažiliistu.

Termokeemiline töötlus - toimub pinnakihi keemilise koostise muutus, millest tulenevad ka difusioonist tingitud pinnakihi struktuurimuutused.
Toiteväärtuse seisukohalt on olulised rasvade koostises sisalduvad triglütseriidid, fosfolipiidid, kolesterool ja rasvas lahustuvad vitamiinid.
Tegevjuht on reeglina juhatuse liige ning kas otse temaga või tema alluvatega on lepingulistes suhetes kõik firma töötajad.

Toormaterjali on võimalik nädalas saada mitte rohkem kui 600 kg. Nõudlus toote M2 järgi ei ole suurem kui 800 toodet nädalas.
Tehnikaruumi on ette nähtud ja projekteeritud maja vee sõlm, kus on veel veearvesti, tagasivoolu klapp ning muud tehnoseadmed.
Teised allikad on jälle soovitanud sellisele leotusprotseduurile alternatiivi: torgata hõõguvpunane mõõk musklis orja kõhtu.

Tihipeale on ebaõnnestunud personaliotsingu põhjuseks just see, et ei ole selgelt määratletud, millist inimest otsitakse.
Transpositsioon – Kasutab sessioonivõtit, avalikke võtmeid, räsifunktsiooni ja olemasolevate märkide järjekorra muutmine.
Tutvuda alumiiniumisulami – duralumiiniumi termilise töötlemisega ja uurida termilise töötlemise mõju duralumiiniumi omadustele.

Trükiseadme põhidetailiks on magnetsilinder, millele toimub kujutise loomine ja toimuvad kõik trükiprotsessiga seotud operatsioonid.
Tumedad terad on kuivatatud sooja õhuga kuumutus-/kuivatusahjus. Põhiliselt toodetakse heledat, Pilsner-tüüpi linnast.
Tsementiit on raua ja süsiniku keemiline ühend, mis sisaldab 25 aatomprotsenti ehk 6,67 massiprotsenti süsinikku.

Taimerasvamääre – taimsetest ja loomsetest rasvadest koosnev segu, kus piimarasv moodustab rasvasisaldusest kuni 3 %
Taktsagedus on kaks korda suurem kui DDR SDRAM-il ning seega töötab ta neli korda kiiremini kui tavaline SDRAM.
Tavaline vahustusaste on vahemikus 80-100%, see tähendab, et 1 liitrile jäätisesegule on lisatud 0,8-1,0 liitrit õhku.

Termodünaamiline süsteem on kehade kogu, mis võivad olla nii omavahel kui ka väliskeskkonnaga energeetilises vastasmõjus.
Toiteplokid on disanitud nii et nad suudavad välja ja sisse lülituda emplaadilt tulevate signaalide kaudu.
Teha otsast - otsani tehnoloogiana aga reaalses elus kasutatakse seda ruuterite vaheliseks kiireks sideks.

Tunneli loomine tähendab turvalise ühenduse loomist kahe masina või võrgu vahel läbi ebaturvalise võrgu.
Tellija huvides on , et pretendentide arv ei oleks liiga väike (ei leia soodsaimat pakkujat) ega liiga suur.
Topelt - klikkige rakenduse Magic-i10 ikooni Windowsi töölaual ning siis klikkige Settings ikooni.

Tänapäeval autod on enamasti 4 rattalised, seega on see leiutis olnud transpordi valdkonnas tähtis leiutis.
Tegevjuhi puhul on oluline ka hoolsus, näiteks peab ta tagama, et ettevõttes täidetakse kõiki seadusi.
Tapmis - ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitatud

Tõmbetugevus on maksimaalne tõmbejõud laiuse ühiku kohta, mida katseobjekt suudab katkemata taluda.
Töötajatest on suhtluse käigus tekkinud oma kontaktibaas, mida saaks ettevõtte ühtsesse andmebaasi
Tahkkesendatud – lisaks võreelemendi tippudes olevaile aatomeile paiknevad aatomid iga tahu keskel;

Toornafta on mitmetest tuhandetest erinevatest ainetest, et aine muutuks kasulikuks tuleb seda
Torustike allveepaigaldus - põhja rajatakse teras ja plasttorudest isevoolu ja survetorustikke e düükreid.
T90 - temperatuur, mille puhul vähemalt 90% purunemispinnast on kiulise struktuuriga.

Termodünaamilised olekuparameetrid on füüsikalised makrosuurused, mis iseloomustavad termodünaamilise keha olekut.
Tcp on veakindel, paketid kviteerimata andmehulka väiksemana sellest vabast ruumist.
Treppidest üles - alla kõndimine aktiviseerib lihaseid ja aitab neid viia balanssi e. tasakaalu.

The ssl - enabled servers and browsers provide a platform for payment card transactions.
Tänu ennustatavusele on Token Ring võrgud sobivad rakendustele, kus on vaja täpset ajaplaneerimist.
Tuumaelektrijaam – sissetungijale reageerimine on oluline, aga ülekuumenemine veel olulisem.

Termodünaamiline süsteem on tasakaalus, kui süsteemi mistahes punktis olekuparameetrid ei muutu ajas.
Tootmisreovee omadused on väga varieeruvad, sõltudes tööstusharust, kasutatud tehnoloogiast jne.
Telekommunikatsioon tähendab informatsiooni edastamist ja sidepidamist pikemate vahemaade taha.

Tõmbamiseks – pull-protokoll). HTTP puhul saadetakse kõik objektid eraldi vastustena.
Tööorgani ots on lai, seenekujuline. U. Efektiivsuse määrab ära poldi liikumise kiirus.
Tähtsuse järgi - magistraal-,haru-,kvartaljaalseteks torujuhtmeteks ning hoovi võrkudeks.

T50 - temperatuur, mille puhul purunemispildis on vähemalt 50% kiulist pinda.
Tazza - kakao, Paulig Classic, Crema Latte ning Pauligi tee. KASUTATUD MATERJAL
The data - link layer for transmission to the router specified in the table entry.

Tolmutõrje – Kuiva kruusatee pinnalt eraldub peenmaterjali mis tekitab tolmupilve.
Tasandushööveldamine – Lõigatakse aukude sügavuseni, et vältida kiirelt uute tekkimist.
Tehnoloogia roll on abistada ettevõtet turundustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel.

This token - passing process is used to arbitrate access to the shared ring media.
Teraviljad on olnud ja jäävad Eesti tingimustes valdavateks põllukultuurideks.
Tulemüür on esmane kaitsevahend andmete turvamiseks ja privaatsuse tagamiseks.

Tabelarvutus - jms. failidesse on lisandunud käivitatava osa lisamise võimalus.
Titaan on tugev, korrosioonikindel ja keemiliselt püsiv hõbevalge metall.
Trükivormiks on sünteetilisest materjalist kile, mis ei lase trükivärvi läbi.

Tehnilised normid on seotud tehnoloogilise protsessi, tehnika kasutamise ja tööga.
Termoplastid on plastiku tüübid mis tehakse pikkadest polümeeride kettidest.
The computers on the network, traffic can still find its way to its destination.

Tservikaaldislokatsioon – „kaela kahe korra keeramine“ Peaaju eraldamine seljaajust.
Tagaosa – väga kumer, sisetükk ulatub märgatavalt üle vaagnaliiduse
Termoplastilisi komponente on võrdlemisi lihtne toota suurtes kogustes ja suure täpsusega.

Tooniline faas - aju ärritamise tagajärjel tekivad lihaste toonilised krambid.
Toote parameetrid - tootele on lubatud suuremad või väiksemad mõõtetolerantsid.
Tööjõuvoolavusel on rida negatiivseid tagajärgi, eriti selle kõrge taseme puhul:

Termoplastid on tundlikud lahuste suhtes Termoplaste kasutatakse laialdaselt.
Tagaosa – hästi arenenud, sisetükk ja ristluutükk kergelt kumerad
Temmperatuuril 280 – 200 Pannilabidas °C pruunistada 3-5min. Pidevalt segades.

Tänapäevaseks on saanud turvavöö kandmine kohustuslikuks enamus riikides.
Tänu alumiiniumile on meil elekter, sellest on tehtud elektrijaamad ja kaablid.
Tabelite kujundus on võetud energiatõhus ja tehnoseadmete tunnikonspektist.

Trükiseadmete mõõted on võrratult väiksemad teiste trükiseadmetega võrreldes
Tumedam on liha (kõrgem pH), seda suurem on liha veesiduvusvõime.
Tühimike arv on piiratud seega saab olla ainult piiratud lahustuvusega.

Torudele on peale pandud stantsitud messing- või terasplaatribid.
Tulema 0 – kui on siis on OK. valikuliselt need oma sihtpunkti.
Tapasaadused – inimtoiduks töödeldud või töödeldavad rupsid.

Tapasead on väljapuhanud, kui kõrvaveenid pole enam paisunud.
Tus on omadus, mis avaldab otsest mõju trüki tulemusele.
Töökindel andmeedastus on oluline transpordi-, rakendus- ja kanalikihi jaoks.

Töötada digitaaltrükimasinatel on tunduvalt lihtsam ofsettrükimasinatega võrreldes.
Tase ii – tee põikprofiil on mõningal määral muutunud.
Token passing - luba rääkida liigub osapoolte vahel ringiratast.

Tase i – tee põikprofiil on paljudes kohtades muutunud.
Termoplastid on tugevad, kerged ning neid on odav toota ja osta.
Töötulemuste hindamine - vajalik nii heaks juhtimiseks kui ka alluvatele.

Termotöötluse režiim on tsementiitimine, karastamine ja madalnoolutus.
Tootmise struktuurskeem on esitatud lisas C, joonistel C.1 ja joonis C.2.
Tekkiv oksiidikiht on põhimetallist tihedam ning puruneb kergesti.

Tuleohutusnõudeid on võimalik vaadata EV siseministri määruses.
Tagaosa – kumer, sisetükk ulatub üle vaagnaliiduse

Tapselt - tahendavad-autode-embleemid?id=27334647
Transpordikiht - miljoneid arvuteid enam kui 100 riigis.

Tagaosa – keskmiselt kuni puudulikult arenenud
Tapa - JA LIHASAADUSTE TEHNOLOOGIA ÜLDKURSUS
Tänu sidurile on meil võimalik vahetada autol käike.

Tagasiside kasutajale on väga hea paljude arvustuste järgi.
Telekommunikatsioon on muutnud ka uudiste edastamise viisi.

Token bus - Saatmine toimub signaalkaadri alusel.
Token ring - Andmete saatmine toimub loa alusel.
Tsükkeltoimelises 25 - 40 min Pidevtoimelises umbes minut

Tcp on ühendusele vanemat protokolli.

Tegemiseks it - osakonnal volitused puuduvad.

Tsementiit on väga kõva ja väga habras.

Tarbejuuretist – kasutavad suurettevõtted.
Tööjõu voolavus on sellistes rühmades väike.

Töörahulolu on osa rahulolust kogu eluga.
Terastoru - kasutatakse kõrgel temp.

Talvel jäält - tuukrid aitavad rihtida.


Talledel on suurem kasvu kiirus.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto