Sõnu seletav sõnaraamat

Türannia on autoritaarne vägivalla režiim ning hirmuvalitsus. Türanniasse kaldub ainuvalitsus siis, kui ta jalgealune kõikuma lööb või kui on tegemist ebaseaduslikult või vägivaldselt võimu haaranud valitsejaga kuid kelle võim jääb tavaliselt püsima lühikeseks ajaks.
Teotöö - feodaalne maarent, kus talupoeg ehk teomees pidi osa nädalast oma töövahenditega oma kasutuses oleva talumaa eest tasumiseks mõisa jaoks tööd ehk mõisategu tegema
Tsivilisatsioon ehk teise aastatuhande esimesel poolel ja seda iseloomustab algusest peale sõjakus. Teise aastatuhande keskpaiku kujunes ka esimne suurem riik- Sangi riik??. Egiptus mõjutas lõunapoolsest aafrikat ja seal kujunes juba teisel aastatuhandel Nuubia riik ja see kujunes nii tugevaks, et sealsed valitsejad 800 ekr vallutasid lausa Egiptuse.

Türannia - Võim kuulub ebaseaduslikult võimule tulnud ainuvalitsejale, kes seadusi ei arvesta ja vastuhakkajate suhtes rakendad terrorit, Nt: Peisistratose ja tema poegade türannia Ateenas Polise kodaniku kohustused: 1) pidid osalema poliitikas (rahvakoosolekutel, valimistel) 2)riigikaitse (pidid muretsema sõjatehnika, teenima ratsanikena või jalaväelastena.
Tartu rahuleping on 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõppes Vabadussõda ning pandi alus Eesti Vabariigi iseseisvusele. Tartu rahuleping on koostatud eesti ja vene keeles, registreeritud Rahvasteliidus ning avaldatud koos prantsus- ja ingliskeelse tõlkega Rahvasteliidu dokumentide kogumikus (nr. XI 1922. aastal). Ratifitseerimiskirjad vahetati Moskvas 30. märtsil 1920 ja sellest päevast hakkas leping kehtima.
Tsunft – käsitööliste ühing Millega tsunftid tegelesid ? • kontrollisid kvaliteeti • vaatasid, et kõigil oleks tööd • korraldati ühiselt pidu • osaleti ühiselt linna kaitsmisel • hoolitseti surnud meistri pere eest Mida pidi tegema, et saada käsitöömeistriks ? • õppima 10 aastat • täiendama ennast teises linnas • valmistama eksamitöö • ostma endale töökoja ja tööriistad • abielluma • korraldama teistele linna meistritele peo

Tsunftijänes - ametivendadest konkurendid, kellel meistripabereid ei olnud 10. agul- eeslinnad, kus elas vaesem rahvas 11. seek- linnast veidi eemal rahatud hospidalid leepra ja pidalitõveliste jaoks 12. Johann vonÜxküll- kuulus Riisipere mõisnik, kes oli surnuk piinanud ühe oma ärapõgenenud talupoja 13. Tallinna raekoda- 13. saj. Gooti stiilis raekoda ning on vanim Baltimaades ja Skandinaavias.
T ida - Euroopa riigid hakkasid vabanema NL võimu alt, • Lääneriikide abi iseseisvujatele, • NL sõjaline potentsiaal oli nõrgenenud, VLO lagunenud.
Teoorjus - pärisorjuse kaotamise järel Eesti- ja Liivimaal kujunenud talupoegade sõltuvuses hoidmise viis, mille puhul talupojad, kellel oli keelatud oma mõisa piirest lahkuda, olid sunnitud sõlmima mõisaga rendilepingu, mis kohustas neid tegema peamise rendimaksu vormina mõisale tasuta tööd lepingus sätestatud ulatuses.

Türann – kukutanud relvajõul endise valitsuse ja kehtestanud oma ainuvalitsuse, mis põhineb pol. ülemvõimul.
Totaalkaitse on riigi tsiviilstruktuuride, omavalitsuste, kaitseväe ja Kaitseliidu ning kogu rahva vaimse, füüsilise, majandusliku ja muu potentsiaali alaline valmidus kriiside lahendamiseks ning kooskõlastatud ja ühendatud tegevus ohu või kallaletungi ärahoidmisel ja tõrjumisel ning rahvuse ellujäämisel.
Teiseks prioriteediks on töötajate infotehnoloogia-alane koolitamine ja elukestva õppe korraldamine. Üks kolmandik Euroopa Liidu 100 miljardi eurosest eelarvest kasutatakse majanduse edendamiseks ja töökohtade loomiseks ebasoodsates piirkondades ning töötute ja erialase väljaõppeta töötajate koolitamiseks.

Tsivilisatsioonid on Egiptuses ja Mesopotaamias, mis tekkisid umbes 3000a. eKr. Tsivilisatsioonide tekke põhjuste ja eelduste üle on palju vaieldud ja välja on kujunenud kaks erinevat arvamust: • rikkam ülemkiht asus vabatahtlikult korraldama hädavajalikke töid • rikkam ülemkiht allutas alamkihid enda kontrolli alla ja sundis neid enese tarvis tööle ja makse maksma – neist said valitsejad võimu tarvitamise teel Põlluharimine Egiptuses Niiluse orus oli võimalik ainult tänu Niilusele endale.
Teadaolevail andmeil on Vilms neil õppeaastail vähemalt kolm korda politsei poolt läbiotsitud ja üle kuulatud, ning kord pidi ta istuma nädalapäevad vanglas eeluurimise all. See ei murdnud Vilmsi optimismi ja vanglast vaanenult pani ta kõik lootused äsja kokkuastunud Vene I Riiigituumale, kirjutades kohalikus ajalehes: ''Ja kui langevad meie saadikud – nende mõtted ei lange mitte, mõtted elavad edasi ja neil on suur tulevik! Meie valime jälle uued mehed, valime niikaua, kui viimaks mõte võidab.
Tensoon - vaidlus kahe luuletaja vahel (kellest teine võib olla fiktiivne), mis käsitleb tollase seltskonna vaateid mitmesugustes küsimustes, nagu armastus, kirjandus, poliitika, usuküsimused, isiklikud suhted, kaasa arvatud ka suhteliselt riivatud teemad, mida kurtuaasne luule üldiselt väldib.

Tragöödia – kurbmäng Tragöödiade ainestik – tavaliselt inimestele tuntud müsteeriumid,millest sageli toodi välja õpetlik osa,põhines mütoloogial Tuntuim kreeka tragöödia krijanik oli spohakles ,,kuningas odipius’’ Komöödia on naljalugu, ainestik –pilgati tavaliselt poliitikuid,sageli väga nõmedate naljadega Kreeka teatri olulisus maailam kulruuriloos –kreeka teater oli üks suurimaid kultuurilisi ettevõtmisi,sellest arenes edasi teater ja näitemängud – oli riigi alus.
Tsivilisatsioonid – varajased kõrgkultuurid Viljakas poolkuu-linnriigid hakkasid tekkima Mesopotaamia ja Niiluse vahele (oli väga hea põlluharimine Ühed kõige olulisemad varasemad põlluharijate asulad on Jeeriko Palestiinas ja Catal Hüyük Väike-Aasias. Tsivilisatsiooni tekkimise tingimused: 1.üleminek viljevale majandusele ja metalli kasutamine 2.ühiskondlik tööjaotus (ehk mitte kõik ei tegelenud põlluharimise ja karjakasvatusega) ja varanduslik kihistumine 3.riikluse ja valitsejate teke.
Thatcherism e. neokonservatism a) Margaret Thatcher – „raudne leedi“: • 1979.a. võitis parlamendivalimised KOP, valitsusjuhiks nende 53.a. liider - I naispeaministrina Euroopa ajaloos • peaministriks kauem, kui ükski teine XX sajandil (1979-1990) • lubas lõpu teha sotsialismile UK-s(riigiettevõtted ja a/ü võim, kes streikidega olid dikteerinud valitsuste maj. poliitikat) • „hävitage eraettevõtlus ja te hävitate vabaduse“ • „tasuta juust on vaid hiirelõksus“

Tribuni plebis - algselt kaks hiljem 10, valitud plebeide koosoleku poolt . Veider lugu, nad ametlikud ei olnud riigiametnikud, vaid olid plebeide esindajad, sisuliselt omandasid riigiametniku staatuse, kohustus järgida et mitte ühegi magistraati ja riigiametniku otsus ei ohustaks plebeide huve, õigus kokku kutsuda koosolekuid ja vetostada ükskõik kelle otsust ( v. Diktaatori oma) . Vetiõigus oli tõhus relv, vetoõigust pärssis, igal tribuunil oli oma veto õigus vastu vetostada teise
Tegelevad politseiasutused - kriminaalpolitsei - kriminalpolitzei ja poliitiline politsei - Gestapo ühendatati Sicherheitspolizei (Sipo)) nime all. Otseselt poliitiliste vastastega tegeles Riigi Julgeoleku Peaameti II osakond, mille juht oli Heinrich Müller ja Peaameti juhiks määrati Reinhard Heydrich, kes tollel ajal Saksamaal levinud kohakaasluse alusel oli nii riikliku julgeolekuameti kui ka seni veel eraldi partei alluvuses oleva parteilise julgeoleku SD eest vastutavate ametkondade juht.
Tulevägi - kaitseks/puhastav (läbi lõkke hüppamine) 1. Hierarhia • Maavägi - sellest - kirikuvägi } kalmed; pinuvägi • Puuvägi • Tulevägi - Rauavägi - sepapaja vägi • Veevägi • Õhuvägi 2. Hierarhia pole jäik 3. Nõrkadega - kurja (maaväed) Tugevatega - edendamiseks 4. Ei tohi teada ühtegi tegijat (asjade puhul) 5. Seotud esemetega Luonto (ei ole seotud esemetega), vaimne o Terve taim (Pärnapuu igast osast tükk)  Ei seista taime ja päikese vahele

Toodud prantsuse - Inglismaa üksused suutsid uue kaitseliini luua ning sakslaste edasitungi peatada 8. jaanuaril tegi Ühendriikide president Thomas Woodrow Wilson sõdivatele riikidele ettepaneku 1918 sõlmida õiglane rahu, Saksamaa lükkas ettepaneku tagasi, olles veendunud, et suudab sõjategevuse enda kasuks pöörata 21. märtsil Somme'I all alanud pealetung oli sakslastele esialgu edukas, nende vastas seisnud Inglise üksuste kaitse murti läbi, mis tekitas sakslastes lootusi
Taarausk on säilinud Eestis siiani, küll mitte laiemalt tunnustatud usuna kuid siiski väiksemates ringkondades viljeleva religioonina. Kokkuvõtteks võiks öelda et muinasusundist on Eesti tänapäeva ühiskonda tulnud üsna mitmeid kombeid, kuigi me iga päev sellele ei mõtle, on nad siiski pärit väga pika aja tagant.Muinasajast ei ole pärit vaid uskumused ja kombed vaid ka mitmeid kasulikke asju milleta tänapäeval oleks elu palju keerukam, näiteks rahvakalender.
Tsentristlik – K. Kautsky eestvedamisel – üritasid leida keskteed Anarhistid – kodanlik kord tuli kukutada, klassivastuolud likvideerida, atendaadid suurriikide valitsejatele F. Nietzsche – imetles avameelselt julma, kaunist ja rõõmsameelset jõudu Suurriikide blokid 1879 liiduleping Saksamaa ja Austria- Ungari vahel; 1882. liitus Itaalia – KOLMIKLIIT Eesmärgid: kolooniate jagamine, et S oleks esindatud kõikjal maailmas; A-U soov tugevdada positsiooni Balkanil

Transtsendentaalne on selline mõtlemine, mis on tunnetanud, et iga teadus jääb naiivseks ja satub vältimatult eksitustesse seni kaua, kui see peab silmas üksnes objekte, mille tunnetamine on tema ülesanne. Mõtlemine on õigel teel alles siis, kui see on mõistnud, et teadmiseni saab jõuda vaid juhul, kui mõtlemine teeb omaenda teadmise enda järelemõtlemise esemeks, nii et mitte üksnes teadmise objektid, vaid ka objektide tunnetamise viis on saanud mõtlemise esemeks.
Tehis - ja sünteeskiud lasevad looduslike kiudainetega võrreldes märksa halvemini läbi veeauru. See on tingitud nende vett-tõrjuvatest omadustest. Seepärast on 100%-lised sünteeskiust rõivad ebatervislikud. Sünteeskiude segatakse sageli puuvilla või villaga. Vett-tõrjuvate omaduste tõttu on sünteeskiudaineid tavaliste tekstiilivärvainetega raske värvida. Sellepärast värvitakse mitte kiud, vaid lahus või sulatis, millest sünteeskiud valmistatakse.
Topograafiline arhiiv – sisaldab ERM-i enda ja üliõpilaste kogumisretkede päevikuid (ca 200 aastat meie maastiku ajalugu)  Etnograailine arhiiv – muuseumitöötajate kogutud materjalid teemade kaupa  Etnograafiliste jooniste kogu (esemejoonised, hoonete joonised näiteks)  Korrespondentide vastused – läbi aegade ERM on kasutanud Eesti erinevates piirkondades korrespondentide võrgustikustiku, mille kaudu kohalik elanikkond on vastanud küsimustikule  Fotokogu

Tantalose piinad – piin, kui midagi on käeulatuses, kuid sa ei saa seda.
Tavapärases tähenduses - see oleks viinud mõlemad pooled hävinguni ning riigipead andsid endale selles suhtes täielikult aru. Fanaatiline teineteise ületrumpamine toimus seetõttu peamiselt kõikvõimalikes teistes elu valdkondades. Eriti oluliseks kujunes Teise maailmasõja käigus tehtud avastuste tõttu võimalikuks saanud idee kosmose vallutamisest – oma üleoleku demonstreerimiseks investeerisid mõlemad pooled vastava tehnoloogia arendamisse üüratuid summasid.
Tasanditel on   ladina   keel   mõjutanud   eesti   keelt?   Millistel  perioodidel   see   toimus/toimub?   Milline   ja   miks   on   seejuures   otselaenude   suhe  vahendajakeele kaudu ülevõetud keelematerjali? Tuua näiteid eri tüüpi laenudest. Eesti keel kasutab ladina tähestikku, väikeste muudatustega. Keelekontakt ei olnud otsene, vaid  vahendajate   kaudu,   milleks   oli   valdavalt   alamsaksa   keel.

Tallinna linnaarhiiv on Tallinna Linnavalitsuse struktuurüksus, mille ülesandeks on koguda ja säilitada Tallinna omavalitsuse ja asutuste tegevuse tulemusena loodud või saadud arhiiviväärtusega arhivaale. Eesti vanim säilinud ürik pärineb aastast 1237 ja seda säilitatakse õhukindlates klaasvitriinides. Vanim osaliselt eestikeelne säilinud raamat ja eestikeelset teksti sisaldav trükis on tuntud kui Wanradt-Koelli Katekismus ja see on trükitud 1535. aastal.
Tegutseb tänapäevani - eesmärgiks on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning rahvusvahelise koostöö tagamine ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamine 20) Nümbergi kohtuprotsess- 1945 nov alustas rahvusvaheline tribunal kohtumõistmist natslike partei-, riigi- ja sõjaväejuhtide üle süüdistades neid kuritegudes inimsuse vastu, arvestamata kohtualuste väiteid, et nad täitsid käske.
Tonsuur – väikene murumüts (paavstil valge, kardinalil roosa). Tsölibaat – vanne, mis tähendab, et nad on abielus jumalaga (Stella: “Pole seksuaalset kontakti kellegagi”). Katedraal – suur kirik, jumalateenistust peab paavst või kardinalid.

Tuumajaamade ajaloos on juhtunud kaks suurt õnnetust, plahvatus Fukushima reaktoris aastal 2011 ja plahvatus Chernobyl’i reaktoris aastal 1986. Chernobyl’i katastroof tappis kokku 125 000 inimest ja see on ka maailma ajaloo kõige kallim õnnetus, mille kahjud on umbes 200 miljardit USD. Tuumajaamade ajalugu on olnud vaatamatu mõnele katastroofile positiivne, sest tuumareaktorite areng aitab toota väga suurel hulgal energiat, mille hind on küllaltki odav.
Tegutsesid rõika – Meleski klaasitööstus, Räpina paberivabrik, Tallinna sitsivabrikud, suhkrutöötlusvabrikud, pliiatsi-, äädika-, värvi-, šokolaadivabrik, Pärnu puuvillavabrik, Pollil ja Udrikul toodeti kalevit, trikoosukki, pitsriiet, rummi, rasvaküünlaid, Harjumaal tärklist, puudrit, Õisus sigareid, Lehtses ja Lellel pudeleid, Hiiumaa talupojad valmistasid laevu, Tartus oli peegliraamimisetöökoda, Raadil valmistati tellis- ja kahhelkive.
Terane tundma - õppimine oli mulle tingimata vajalik, kui ma soovisin tõepoolest tutvuda selle asutusega, kus iga seaduseandja iga kolme sõna järel viitab oma “objektiivsusele”. Kui õpid neid härrasid hästi tundma ja tutvud nende eneste räpase olemuse seadustega, siis kahte arvamust siin juba olla ei saa. Maailmas on üldse raske leida mingit muud printsiipi, mis, objektiivselt öeldes, oleks niisama ebaõige, kui parlamen-taarsuse printsiip.

Triumfikaar - sõjaliste võitude tähistamiseks püstitatud uhke väravakujuline ehitis; asub Pariisis Prantsusmaal ning see püstitati revolutsioonisõdades ja Napoleoni sõdades hukkunute auks http://et.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Triomphe (Vikipeedia)
Tagantjärgi on ajaloolased olukorda analüüsides selgusele jõudnud, et õige poliitika ning käitumise korral oleks kriisi võinud vabalt ära hoida, ning et F.Castro ei olnudki USA’le nii ohtlik vastane kui arvati, ning õigete läbirääkimiste korral oleks Castroga ka koostööd teha saanud, sest väidetavasti polnudki ta nii kommunistlik, vaid tema eesmärk võimu üle võttes oli vaid Kuuba vabastamine USA’le allutatud Batista küüsist.
Tallinna all - linna võimsamad keskaegsed kaitseehitised on aga suurtükitornid Kiek in de Kök ja Paks Margareeta. Kiek in de Kök rajati aastail 1475-83 ning on väikeste ümberehitustega säilinud selliselt tänini. Torn on sõõrja põhiplaaniga ning kujutab endast tüüpilist suurtükitorni, mille läbimõõt on 16 m, seinte paksus aga 3-4 m ning algne kogukõrgus 38 m. Liivi sõja ajal (16. sajandi keskel) oli torn Läänemeremaade võimsaim.

Tervikuna on   sündi­ Eesti kihelkondade andmetel naiste keskmine 1808   abiellus   Eestimaa   kubermangus (Prantsusmaal   1,8   korda).   Eestis   toimus   üle­ muskordaja olnud natuke kõrgem ­  1871­75: vanus esmaabiellumisel 24­25 ja meestel 27­28 minek   prantsuse   tüübi   kohaselt,   1850­1940 34,7%o,1573 talurahva­paari, aastal 1810 juba   1876­80:   33,8%o,   1881­85:   31,5%o­ aastat.
Titus livius – Augustuse aja ajaloolane, tema sõber, vabariigi pooldaja; paljuosaline teos “Linna asutamisest alates” – Rooma ajalugu Romulusest Augustuseni, püüdis ajaloost välja tuua õpetlikku sõnumit; Rooma olevat saavutanud oma võimsuse tänu vaprusele, isamaalisusele, lihtsusele, distsipliinile, näited riigi minevikust, vabariik käis alla, sest voorustest öeldi lahti; Augustusele meeldis, sest pidas end vabariigi taastajaks
Tööstuslik pööre – manufaktuuride asendumine masintotmisega ja vabrikutega. Uute masinate leiutamine ja kasutuselevõtt on tööstusrevolutsiooni peamine tunnus. Masintootmine suurendas oluliselt kaupade tootmist, ühiskonnas aga pidi olema vajadus nende kaupade jaoks, muidu muutus tootmine mõttetuks Nii hakkas tootmist üha enam mõjutama turg ja tootjate vahel kujunes välja konkurents. Kaubandusest saadud raha kasutati uute vabrikute loomiseks.

Thatcherism – UK peaministri M.Thatcheri poliitiline „stiil“ ja tema poolt loodud programmid. Ta kuulutas välja kokkuhoiupoliitika, kärpis sotsiaaltoetusi ja makse, erastati natsionaliseerituid ettevõtteid (kaevurite streik -> ametiühinguid piiravad seadused). Selle tulemusena inflatsioon vähenes, see tõi väliskapitali, taastus tööstuse konkurentsivõime, vähenes tööpuudus, kõrgtehnoloogiline tootmine ja elatustase tõusis.
Tartu rahuleping on võetud ÜRO kehtivate rahvusvaheliste lepingute registrisse nr 11LTS29 all. Mis puutub rahvaste enesemääramise õigusse kui kõigi riikide kohustusse, siis kakskümmend aastat hiljem kuulutati see välja Atlandi Hartas, mis varsti mandus tühjaks deklaratsiooniks, – ja alles ÜRO põhikiri fikseeris 1945. aastal rahvaste enesemääramise põhimõtte üldkohustuslikul viisil, ülla kohustusena kõigile koloniaalriikidele.
Thatcherism – 1979-1990 (?) IV vabariik Prantsusmaal – 1946-1958 V vabariik Prantsusmaal – 1958-… Stalini surm – 5. märtsil 1953 Hruštšovi sula –1953-1964 Brežnevi aeg – 1964-1982 Ungari kriis – 1956 Praha kevad – 1968 Perestroika algus – 1985 Riigipöördekatse NSVL – 19. aug 1991 NSVL lagunemine – 1991 Murranguaasta I.-Euroopas – 1989 Jugoslaavia lagunemine – 1989 Tšehhoslovakkia “sametlahutus” - 1992

Toimus 1945 - 1946 Sõlmiti: itaalia, rumeenia, bulgaaria, soome, ungari ja võitjaiigid • Saksamaa liitlased pidid maksma reparatsioni makse ning loovutama võidetud territoorumid • Itaalia kaotaskõik aafrika kolooniad ja alad vahemerepiirkonnast • Albaania iseseisvus • Ungari suruti tagasi 1938 aasta piiridesse • Soome kaotas karjala ja petsamo piirkonna • Kalingrad läks NSVL-le • Määratakse kindlaks saksa-poola piir.
Territoriaal - laskurkorpuse jalaväepataljoni koosseisus Elvast teele Pihkvamaa poole.Neli päeva hiljem,2.juunil läks ta rindel üle sakslaste poole ja võitles koos sakslastega kuni Pihkva vallutamiseni 9.juulil.Siis saadeti Riipalu sõjavangilaagrisse Saksamaal,kust ta vabanes alles 31.märtsil 1942. Tulnud Eestisse,astus Riipalu juba 10.aprillil eesti vabatahtlike väeossa Schutzmannschaft (F) Bataillon 36 3.kompanii ülemaks.
Tere hommikust – Goedemorgen Tere päevast – Goedemiddag Palun.. – Alstublieft Tänan teid – Dank u Kus on ..? - Waar is..? Kui kaua? – Hoelang? Kui palju see maksab? – Hoeveel kost het? Mis kell on? – Hoe laat is het? Kas Te saate mind aidata? – Kunt u mij helpen? Me helistame Teile nädala jooksul - We bellen je terug in een week Me saadame Teile lepingu nädala jooksul - We zullen het contract in een week naar je

Tartu rahu - 02.02.1920-kirj allaTingimused:1.riigipiir Eesti ja Venemaa vahel(12km laiune maariba Narva jõe taga, Ivangorodi linn, terve Setumaa, Petseri, Irboska) 2.EV ja Nõukogude Venemaa tunnustasid teineteist iseseisvate riikidena 3.kehtestati diplomaatilised suhted 4.EV sai 11t kulda, millega maksti ära osa võlgadest 5.Eesti ja Vene kodanikel lubati kodumaale tagasi pöörduda*Sõlmiti kaubandus- ja majanduslepingud.
Triumviraat – kolme juhi valitsemine: Caesar, Pompeius, Crassus Caesari tähtsus: taastas roomas korra, vähendas makse ja võlgu, tundis avaliku arvamuse tähtsust ja püüdis läbi saada literaatidega, ajakirjanduse isa, oli hea kirjamees, kalendrireform – 365 päeva Kreeka ja rooma kultuuride erinevused: 1)kreeka teatris tähtis sisu, roomas vorm, 2)roomlastel au sees hipodroomisõit ja võitlused, kreekas sport 3)roomas
Totaalne sõda - sõda,kuhu olid sunnitud osalema kõik sõtta haaratud riikide kodanikud(II MS oli totaalne sõda) Ühinenud Rahvad- Ühinenud Rahvaste Organistatsioon-on 1945. aastal loodud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning rahvusvahelise koostöö tagamine ja majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamine.

Tammsaare – „Kõrboja peremees“, „Tõde ja õigus“ Friedeberg Tuglas – „Väike Illimar“ Kujutav kunst Kristjan Raud – „Kalevipoja“ illustratsioonid Eduard Viiralt – „Põrgu“, „Lamav tiiger“, „Viljandi maastik“ jt Muusika Mart Saar – paljude koorilaulude autor, Artur Kapp – oratoorium „Hiiob“ Teater Paul Pinna – Estonia teatri esinäitleja Liina Reiman, Mari Möldre, Hugo Laur.
Teleskoobil on kolm „traditsioonilist“ fookust: peafookus fookuskaugusega kuus meetrit, Cassegraini fookus fookuskaugusega 24 meetrit (ligi neli korda pikem kui toru) ja korrus allpool asuv kudee fookus fookuskaugusega 52,5 meetrit. Teleskoobil on klassikaline Saksa monteering (kuni 1980. aastani oli see maailma suurim Saksa monteeringuga teleskoop), liikuvate osade kogumass 13,5 tonni, kupli läbimõõt 15 meetrit.
Trumani doktriin - 1947 a. kuulutas selle välja USA president Harry Truman (seega doktriini nimi tema järgi). Selle eesmärgiks oli seada USA välispoliitika vabade rahvaste toetamine nii sise- kui ka välissurve vastu (selle all peeti silmas kommunistide võimuhaaramiskatseid). Marshalli plaan- 1947 a. kuulutas USA riigisekretär George Marshall välja ulatusliku abiandmisplaani sõjas kannatada saanud Euroopa riikidele.

Toimus alma - Atas kõigi endiste liiduvabariikide (v.a. Balti riigid ja Gruusia) ühine nõupidamine, kus vormistati lõplikult SRÜ sünd: Armeenia, Aserbaidzhaan, Kasahstan, Kõrgõzstan (endine Kirgiisia), Moldova (endine Moldaavia), Tadzhikistan, Turkmenistan, Ukraina, Usbekistan, Valgevene ja Vene Föderatsioon - allkirjastasid protokolli SRÜ loomise kohta (Alma-Ata deklaratsioon). Sellega fikseeriti lõplikult
Tsernobõl – 1986 aprill . Terrorismi põhjused – Kättemaks , hirmutamine , usk . Kriisi kolle – Konflikti ( sõja ) piirkonnad . Piirkond kus on sõda või kus on võimul diktatoor .Kohalikud e lokaalsed ja rahvusvahelised .Tuuma relva omavad riigid ( vaesus , segadus ) Afghanistan , Iraak , Iraan , Pakistan , Põhja Korea , Iisrael , Palestiina , somaalia , sudaan , Islamimaad – Araabia kevad , süüria
Türannia - mõni suursugune juht meelitas suure osa rahvast nda poole ja haaras riigis võimu. Toetuti sõjalisele võimule, palgates sageli endle võõrsilt sõjamehi, kuid püüti ka saavutada oma kodanike toetust.

Tööprotsessist 12 - 10 tuhat aastat e.Kr  Primitiimse inimese(igapäevaelus kasutatavad)tegevused kujunesid refrektoorsete liigutste baasil  Eestis kestis esiaeg kuni 13.sajandini  Vanaaeg algas umbes 4.aastatuhandel e.Kr Lõuna-Mesopotaanias  Babüloni valitseja(1792-1750.a e.Kr) kes andis välja seaduse kogu oli Hammurapi  Pärsias vana-aja riigis olid spetsiaalsed koolid sõjalis-kehaliseks kasvatuseks.
Toom –  ja Kloostrikoolid • Arhitektuuris valitses gooti stiil • Usupuhastus ­Esimese eesti keelse raamatu ilmumine      ­1525 Oletatav esimene raamat      ­2535 säilinud raamat (Warnadt Koel – Katkekismus) • Maalikunstis Bern Notke „Surmatants“ ­Kuulsaim renesanssi kunstnik • Parim keskaja ajaloo allikas ­Russowi „Liivimaa provintsi kroonika“
Total – kõike haarav, täielik). Sõna režiim on meie keelde tulnud prantsuse keelest (le régime) ja on eestipäraselt riigikord, valitsemisviis. Totalitaarsetes riikides on poliitilised parteid keelatud (välja arvatud üks valitsev partei), kodanike meelsust valvab rohkearvuline salapolitsei, teisitimõtlejad paigutatakse sunnitöölaagritesse, reainimeste pääsemine üle riigipiiri on välistatud.

Tsunft - käsitööliste vennaskond, kuhu linnakäsitöölised kogunesid ametialade järgi ja mille raames korraldati väljaõpet, kaitsti turgu, kontrollitit toodete hindu/kvaliteeti. Skraa- tsunfti põhikiri.
Töölise elu - ja töötingimused paranesid Töötajate elutingimused kehvad Langesid kaupade hinnad Palju tööõnnetusi Soodustus hariduse levik Lõhuti masinaid Tööviljakus kasvas 2. Kes on nimetatud masinate masinate/esemete leiutajad/täiustajad? AURUMASIN – J.Watt AURIK – R. Fulton VEDUR – G. Stephenson BENSIINIMOOTOR – C.Benz ELEKTRIKAARAHI - W. Siemens PATAREI – A. Volta PIRN – T. A. Edisson
Toomkapiitel - iseseisev autonoomen üksus oma vara ja kassaga, kuhu kuulusid kõrgemad vaimulikud; Kirikukihelkond- territoriaalne kogudus, mida teenisid koguduspreestrid; Missa- jumalateenistus, ladina keeles; Tsitertslased, dominiikllased ja frantsiskalased= kerjusmungaordud; Reformatsioon- usupuhastus, Marthin Luther 1517 Wittenbergis. Liivimaal 1523; Pildirüüste- 1524 kirikutes rüüstamine, purustamine.

Trääl - orjuses olev sõjavang v. selle järeltulija 2. adratalupoeg- Eesti- ja Liivimaal talupoeg, kelle talu põllud olid hinnatud adramaades ja kes kandis tavalisi feodaalkoormisi, adrik 3. üksjalg- 15.–17. saj. Eestis väljaspool kogukonnamaad asunud talupoeg, kes tegi mõisale ühe jalapäeva nädalas 4. maavaba talupoeg- muistsete Eesti ülikute järglased, kes omasid talu läänikirja alusel.
Tragöödiad – tõsised ja ülevad – enamik uudsed müüdisüžeede õpetlikud tõlgendused – kasvatasid kodanikke, panid neid mõtlema üksikisiku ja riigi seisukohalt sobiva käitumise üle • Komöödiad – lõbusa sisuga – ammutasid ainet igapäevasest poliitikaelust – pilgati tuntud poliitikuid 2.Linnad. Eluolu ja kultuur kõrg- ja hiliskeskajal • Elurütm linnas oli palju kiirem kui maal.
Tavakriitika – normi traditsioonipärasus ei ole piisavaks argumendiks selle kasuks, et norm peaks kehtima, vaid alati on õigustatud küsimus – miks peaks kehtima just selline norm? Ja siit kerkib omakorda küsimus – kui normide kehtivust ei saa tuletada jumalate tahtest ega traditsioonist, siis milline on õiguspäraste normide tegelik allikas. Sellele viitab neljas Protagoraselt säilinud fragment:

Tegi eliitväeosa - Mõõgavendade ordu 1208.Ristisõdijad Eestis 1210.Ümera lahing(võit) 1212.vaherahu 1217.Madisepäevalahing(kaotus) 1219.Taani(VoldemarII)Eestis 1220.Rootsi eesti vastu 1227.langes Saaremaa viimasena Kaotus sest: 1)ülekaal vastastel(relvad,in,väljaõpe) 2)eestlased ei olnud valmis plaanipära Steks rünnakuteks,vaid üksik rünnakuks 3)vaenlased ei pidanud kinni lepetest 4)liitlasi polnud
Tallin 1248 - sai linnaõiguse 4. Kuressaare 1563- sai linnaõiguse 5. raad ja selle ül- linna võimuorgan e maistraat; pidid arvestama sissetulekuid, hoolitsema heakorra, kirikute, koolide, vaeste, haigete, julgeoleku, tuleohutuse, riietuse jne. Eest 6. gild- suurem käsitööliste organisatsioon 7. tsunft- gildist väiksem käsitööliste organisatsioon 8. skraa- rae poolt kinnitatud tsunfti põhikiri.
Talurahvaseadusi – sisu, mõju talupoegade edasisele tegevusele • 1849 (Liivimaa) ja 1856 (Eestimaa) – Taluinimesed vabanesid tööst mõisapõllul, said õiguse oma majapidamise korraldamiseks; üleminek teorendilt raharendile; talude müük; mõisamoonakad ehk palgatöölised mõisapõldudel – hakati mõtlema majanduslikult; kindlustunne ja motivatsioon väga suured, et saada raha ja osta endale maa

Teadude - ja tehnikarevolutsioon muutis lääneriikide sots struktuuri – vähenes tööstus- ja põllumajandustööliste arv, suurenes diplomeeritud spetsialistide nind teeninduses töötavate inimeste osa, hoogustus väikeettevõtlus Riikide edukuse määras nende suutlikus uutele vajadustele kiirelt reageerida (lääs arenes, ida jäi maha) Lääne majandust tabas 1970 energia- ja toorainekriis.
Trumani doktriin ehk pidurdamisdoktriin Seoses Kreekat ja Türgit, laiemas plaanis aga kogu Euroopat ähvardava Nõukogude ekspansiooniga, tegi USA president Harry Truman 1947. a. märtsis Kongressile ettepaneku osutada neile riikidele majanduslikku ja sõjalist abi. Sel puhul tehtud avalduses rõhutas Truman, et kui maailmas rikutakse sõjalisel teel status quo’d, siis ei saa Ühendriigid sellega leppida.
Totaalne sõda – sõda, kuhu on haaratud kõik sõdivate riikide kodanikud a) Tsiviilobjektide pommitamine vastase võitlusmoraali hävitamiseks: • Saksa pommirünnakud Inglise linnadele sõja algul • Tallinna märtsipommitamine 1944 Nõukogude punalennuväe poolt • Dresdeni pommitamine liitlasvägede poolt 1945, kus hukkus kuni 50 tuhat inimest • USA aatomipommid Hiroshimale ja Nagasakile 1945

Tulekust - >pidasid nad rahvale jutluse(kutsusid üles patte tunnistama ja ketserlusest loobuma)->kes olid valmis oma vaadetest lahti ütlema, pääsesid tavaliselt üsna kerge karistusega(paast, palved jms). Endale kindlaks jäänud ketserid anti raskema karistuse(nt surmanuhtlus). Ilmaliku võimu esindajad ei saanud karistust ära jätta, sest siis oleks neid endid tabanud kirkust väljaheitmine.
Tuntumad tööd on „Bucolica“ (heksameetris karjaseluule Arkaadiast), poeem „Georgica“ (ülistas loodust ja põlluharija rasket tööd) ning „Aeneis” (koosneb 12 laulust, kujutab Troojast põgeneva Aenease rännakut Itaaliasse ja võitlust Itaalia hõimude allutamiseks, esimene rahvuseepos). Kristlased pidasid Vergiliust oma mõttekaaslaseks, seetõttu oli tal keskajal suurima luuletaja maine
Tee sotsialismile – vägivaldne revolutsioon ja proletariaadi diktatuuri kehtestamine) 3)Tsentristlik suund, (eesotsas Karl Kautsky, kahe eelnimetatud suuna kesktee) 4)Anarhistid (ei pooldanud mingit diktatuuri, eesmärgid saavutada atentaatidega suurriikide valitsejatele ning kõrgematele ametnikele). Rahvusvahelised suhted 20.saj algul SUURRIIKIDE BLOKKIDE KUJUNEMINE 1879.a sõlmiti liiduleping Saks.

Talvesõda 1939 - 40. Eellugu: aastatel 1809-1917 oli Soome olnud Venemaa keisririigi osa. Soome suurvürstiriigi ja Venemaa suhted olid stabiilsed ja rahulikud Soome venestamise ja I MS-ni. Pärast Soome kodusõda iseloomustasid Soome ja Nõukogude Liidu vahelisi suhteid umbusk ja vimm, mida raskendasid Soomes 1920.ja 1930.aastatel esinenud paremusäärmuslus ja NL toetatud kommunistlik liikumine.
Tarbepuu - kõrvallatva (tulioksa)lööb äike Metsarahvas 1. Perekondlik esinemiskuju (hiljem metsaisa, aga algselt) 2. Pikk ja peenike mees (elavad puutüvedes) 3. Peenike ja paks naine/imepeened juuksed 4. Muutlik suurus; eest üks, tagant teine 5. Liigub kohinal (iilingud varahommikul/hämariku tulekul) 6. Asustamata maal 7. Huikab, metsarahva kuljused (kummaline harva esinev hääl)
Tallinna vanalinna - Tallinna all-linna ja Toompead ümbritsevate kindlustuste ehitamist joonele, kus see linnamüürina tänaseni säilinud on, alustati 1310. aastatel ning aja jooksul täiustudes moodustas linnamüür koos kaitseehitustega nn Orduaja lõpuks, 1561. aastal, 2,35 km pikkune ringmüüri, milles oli 27 müüri- ja 8 väravatorni ning kuni 21 eesväravatorni jm kivist kaitseehitist.

Tekste on palju, kuid need on lühikesed Etruski linnad olid ehitatud juba arhailisel ajastul korrapärase planeeringuga Tänavatel oli kiviplaatidest kate, on leitud ka kanalisatsiooni jälgi ,linnu ümbritsesid kõrged hambulised kivimüürid Hauakambrid Etruskid pöörasid suurt tähelepanu matmiskommetele Kõige iseloomulikumad olid ümmarguse põhiplaaniga kivimassiivi uuristatud
Tornlinnus - eluruumid ülemisel korrustel alumistel korrustel olid sulased ja laod • Kastellaanid ehk lossiülemad • Tugevad kindluslinnused nõudsid head piiramistehnikat= kiviheite masinad, müüripurustajad, piiramistornid,tunnelid • Bilda ehk vastukaalukatapult • Turniirid- rüütlite vahelised võistlused, sõjamängud, • Kangelaseepos: Rolandi laul, „Nibelungide laul“
Tragöödia – tõsisema sisuga näitemäng; põhines tuntud mütoloogilisel süžeel, sisu oli vaatajale üldjoontes teada, autori ülesanne oli tuttavast loost välja tuua õpetlik iva; enamasti käsitles inimeste ja jumalate vahekorda, kuidas peaksid surelikud mõistma jumalatest seatud maailmakorda ja kuidas käituma, et jumalad ei vihastaks ega saadaks hukatust inimesele või riigile

Thalese ennustus on igatahes kogu antiigis väga hästi tõendatud. Theon Smyrnast (Platoni lugemisel kasulikest matemaatilistest teadmistest, c. 198, 14 Hiller=11 A 17 DK): "Eudemos teatab "Astronoomia ajaloos", et Eponides avastas esimesena sodiaagi kalde ja suure aasta tsükli, Thales aga päikesevarjutuse ja selle, et tema periood, mis käib päikeseseisakute juurde, ei ole alati võrdne.
Teataja - k. päts - PROPAGEERIS MAJANDUSE EDESTAMIST - nii kaua kuni pole piisav elustandard olemas, ei hakka inimesed poliitikast huvituma - SELLEKS, ET OLUKORD PARANEKS, TULEKS NII MAJANDUSES KUI POLIITKA KÕRVALE TÕRJUDA BALTISAKSLASED - KOOSTÖÖ VENE DEMOKRAATIAGA + ülevm(?) reformid - 1904. a tallinna linnavolikogu valimistel tõrjus eesti-vene valimisblokk sakslased välja
Teorent - maa eest pidi tasuma tööga Turniir-rüütlite sõjaline võitlusmäng Viikingid-skandinaavia mereröövel, kaupmees,röövel 9-11saj Bütsants-ida rooma keisririik 4-15saj Islam-aarabia poolsaarel tekkinud usk Koraan-islami püharaamat Muhamed-islami usualgataja, allahi sõnumitooja, prohvet Allah-islami ainus jumal Kalifaat-kaliifi juhitud riik Mošee-islami pühaehitis

Tsivilistatsioon on hästi korraldatud ja kõrge kultuuritasemega ühiskonnad,nim ka varasteks kõrgkultuurideks ~5000 a.t.On toimunud üleminek põlluharimisele ja karjakasvatamisele(alates pronksiajast)Varanduslik kihistumine,riikluse teke,kirja olemasolu(5000 a.t sumeritel Mes.ja egiptlastel)vaimne tegevus koolides(koolide teke,kirjanduse,teaduse ja kunsti areng,vaatlused ja religioonid.
Tsunftisundlus – mõnes linnas ei tohtinud tsunfti kuulumata mõne käsitööalaga tegeleda • SKRAA – tsunfti põhimäärus, määratles ka hierarhia – õpipoiss, sell, meister; tsunfti eesotsas vanem Meistriks saamiseks: • pidi esitama meistritöö • tuli korraldada tsunftiliikmetele meistrikostitus • pidi olema veresugulus oma senise meistriga või abielu tema perekonda
Troonil tudorid – Henry VII, Henry VIII, Elisabeth I – austasid parlamendi õigust kehtestada makse ja ka parlamendi alamkoda toetas Tudorite poliitikat, polnud parlamendiga probleeme.

Tutanhamon – Egiptuse vaarao 14. sajandil eKr, sai noorelt troonile pärast oma isa ning sai tuntuks sellega, et ta hülgas oma isa radikaalse usureformi (samuti teatakse temast palju seepärast, et tema haud on tänapäevani kõige paremini säilinud) Tutmosis III – Egiptuse vaarao 15. sajandil eKr, laiendas Egiptuse piire suurte sõdadega, nimetatud ka sõjaliseks geeniuseks
Tähestikkiri – kiri, milles iga märk tähistab ühte häälikut tööstuslik pööre – manufaktuuride asendumine masintootmise ja vabrikutega türannia – võim, mille linnriigis kehtestas ebaseaduslikult aristokraat, kes sisetülide käigus mõnest vastastest jagu sai ja ainuvalitsejaks tõusis ning kes sageli lõpetas sisetülid ja kaitses edukalt maad välisvaenlaste eest
Tsivilisatsioonid kesk - Ame. Ja Peruus kujunesid 1200 ekr.Sekundaarne tsivilisatsioon- Kreeka,Rooma.Mesopotaamia tasandikku ja Araabia kõrbealasid ümbritseva Süüria,Väike-Aasia ja Iraani mägede vööndis sadas küllaldaselt vihma ning tingimused viljakasvatuseks olid seega soodsad .Põlluharimine saigi meile teadaolevalt alguse just nim mägede ümbruskonnas nn viljaka poolkuu alal.

Tähtede arv on isegi üle 10, siis on ikka eriti raske ja lihtsalt tuupimisest ei ole kasu, sest mingil hetkel lähevad need nagunii meelest ära. Sa võid sellise süsteemiga teenida välja hea hinde, kuid muud kasu sa sellest tuupimisest ei saa. Mõnel õpilasel on selles osas vedanud, et neil on erakordselt hea mälu ja neile jäävad võõrkeelsed sõnad väga hästi meelde.
Tänu õpilastele on Tapa Gümnaasium saavutanud palju rohkem, kui algusaastatel ettegi võis kujutada näiteks sporditase, muusika, orkestrid, laulukoorid, maleringid, kunstiringid ning nende hobidega on omakorda saavutatud esikohti maakonnas, meistrivõistlustel, eestis jne. Jällegi tänu meie targale direktorile Elmu Kopelmannile on koolis tehtud nii mõndagi, just remondi osas.
Temaatika on aimatav juba pealkirjadest: pantomiim „Jaaniõhtu Mustjõel“, lühinäidendid rahvalaulu ja tantsuga „Liso ja Ado, ehk se kawwal peigmees“, Liso ja Ado kichlatusse pääw“, Talgo taggatip ehk peaparrandaminne“. Oma loomult need katsetused üsna juhuslikku laadi ega arenenud järjepidevaks sündmuste reaks, seega ei mõjutanud eriti ka eesti teatri

Tõelised voorused on ainult vagadel kristlikel inimestel. Aga isegi nemad ei ole kaitstud selle maailma hädade eest – surelik inimene ei saa kunagi tuna rõõmu suurimast hüvest (õnnest – felicitas). Nad saavad aga oodata kannatlikult oma tulevast õnne teises elus ning elada „õnnelikus lootuses“. Augustinus poliitilisest elust Riik on pattulangemise tulemus ja ajend.
Tartu liberaalid - Jaan tõnisson(tü-s juritiharidus) - astub jõuliselt välja nii venestamise kui ka saksastamise + kadakasaksluse vastu, õp lk 7 - oli konstitutsioonilise-parlamentaarse monarhia poolt - eestlaste õigused peavad olema võrdsed baltisaksa omadega - koondab ajalehe juurde rahumeelseid haritlasi(villem reiman, oskar kallas, karl august hindrey, peeter põld)
Tartust on arheoloogiliselt leitud Vene kristlusele iseloomulikud glasuuritud munad - kas Tartus oli kirik olemas? Korduvalt esitatud hüpoteese, et Baltikumis võisid olla võõrkaupmeeste kirikud, vb saksa kaupmeeste kirikud Novgorodis jne, kirik tähendas pigem kaubanduslikku funktsiooni, hüpotees, et need kirikud võisid eksisteerida juba 11. sajandi Tallinnas.

Transatlanticvoyage - 500.jpg&w=500&h=347&ei=s4rDULKTDcXAhAe8uIHoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=281&dur=50&hovh=187&hovw=270&t x=143&ty=155&sig=115050523000515897329&sqi=2&page=1&tbnh=134&tbnw=204&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:94 http://www.google.ee/imgres? Raudbetoon um=1&hl=et&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=1D5tITbKgTMP5M:&imgrefurl=http://www.port landfiremuseum.
Täitus osaliselt – matused kujunesid suurejooneliseks ja rahvarohkeks, hauasammaski oli suursugune, selleks sai tema enda loodud „Rahuingel”. Tumeda poleeritud graniitpostamendi esiküljel on kunstniku nime ja sünni – ning surmadaatumi kohta tekst „Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões kummardama”, allpool aga kujuri soovitud sõnad.
Toimub tege - likult ülemine koriluselt põllumajandusele — aiast saadav saak ei ole veel nii suur, et katta kogu söögivajadust, pigem moodustab ta lihtsalt täienduse metsast toodud jahi- saagile. Võrreldes jahimeeste-korilaste ühiskondadega, on aiaviljelejatel rohkem maist vara. See ei ole seletatav niivõrd kõrgema tööviljakusega kui suurema stabiilsusega.

Toimus sovhooside ehk riigiomandis töötamise all. Talunikele anti kuni 1 hetker põllumaad, millest enamus oli kivine ja üsnagi kasutu maa. Talunikud tohtisid põllumajandusega tegeleda ainult enda tarbeks ja lisaks ei tohtinud see olla nende põhitöö, vaid sellega tohtis tegeleda ainult natukene, sest võimud ei tahtnud, et keegi suurema põllumajandiga rikkaks saaks.
Toreida vaherahu - . Eestlased sõlmisid sakslastega 3 aasta peale (1212-1215) rahu, mille järel Sakala pidi sakslaste ülemvõimu tunnustama ja lubama vastu võtta ristiusu.
Tsunftid –  käsitöölised  välisilmest kadusid linnamüürid *hakkasid tekkima esimesed manufaktuurid,  mis reeglina rajati tooraine juurde(Kärdla klaasimanufaktuur, Narva) Eluolu ja olme: talupoja kultuur oli  olulisel kohal. Toitumisharjumused jäid samaks – leib, puder, kala. Kultuurina hakati proovima ka  läätsesid.

Tarquinii - ka üks suuremaid linnu, on leitud uhkete freskodega kaunistatud haudu , ja need annavad hea ettekujutuse etruskide elulaadist, ilmalik üldlaad, pidustused ja spordivõistlused, sümboosiumi steenis, selgelt mõjutatud kreeka arhailiselt kunstist ja teiselt nad ilmselgelt esitavad elitaarsele aristokraatlukule elulaadile, näitavad ülemkihi olemasolu.
Theoderich - oluline Liivimaa ristisõja juhtfiguur, oli arvatavasti liivlaste vanema Kaupo ristija, kindlasti aga tema ideoloogiline nõustaja ning Mõõgavendade ordu
Tsunft - ühe eriala käsitööliste ühing keskajal(koosnes linna käsitöölistest),oma liikmete huvide kaitse,tootmise reguleerimine,toodangu kvaliteedi kontroll

Tallinna paap - peeti vahepeal nõdrameelseks, tegi rituaalseid toiminguid paastus ligi 5 päeva, vahepeal „pesi end pattudeks puhtaks“ ja tänas selle eest jumalat.
Terviklikkus ehk ansamblilisus Objekt kuulub terviklikku ehitiste kogumisse, mis moodustab ansambli või tööstushoonete puhul olulise osa tehnoloogilisest tervikust.
Toretsev ehk ooperibarokk kajastas Itaalia maitse-eelistusi, tähistas sajandi alguses sündinud ooperižanri ning iseloomustas Rooma kirikute ülepakutud stiili.

Tähtis roll – paljusid kohustusi, mis langesid Lähis-Idas sõltuvate talupoegade õlgadele, täitsid Kreekas orjad Eluolu ja perekond: aristokraatlik eluviis: konkurentsivaim- igaüks püüdis olla teisest parem, nii rahvakoosolekul ja nõukogus riigiasju ajades ning lahinguväljal riiki kaitstes kui ka oma seisusekaaslasi rikkuse ja luksusega üle trumbates.
Talupoja aeg on aeglane, kuna töö on rutiinne Rüütli aeg on kiire, kuna erinevad kohustused Inimese atribuut on aeg, Jumalal igavik Kristlikus ajas olid tsüklid, kirkupühad Aeg on loodud Jumala poolt Maailma ajaloos 6 faasi Kirik määras töö- ja puhkeaja, mida süüa, millal seks oli keelatud jne Arvati, et armastus on jahtunud ja kurjus võta võimust
Teadlasi - enamasti sakslased) 2. seoses venestusega lahkus palju sakslasi ja algas teadustegevuse mõõnaperiood 3. alles pärast sajandivahetust kerkisid uute vene rahvusest õppejõudude seas esile nimekad teadlased 4. esimeste edukate südameoperatsioonidega sai kuulsaks Werner Zoege von Manteuffel 5. eestlasi sattus vähe ülikooli õppejõudude sekka.

Tolleaegse tõe - käsituse kohta sobiks Aquino Thomase klassikaliseks saanud määratlus – veritas est adaequatio rei et intellectus (tõde on asja ja intellekti võrdseksseadmine). Antud määratluse mõistmiseks tuleb aga teada, et mõiste intellekt tähistab siin eelkõige jumala kui maailma looja intellekti ning alles teises järjekorras inimese intellekti.
Tsumft - käsitööliste ühing, skraa- tsumfti põhikiri *Jüriöö ülestõus- eestlaste ülestõus, mis algas jüriööl 1343. Eesti pidas sõda Taaniga.
Tuntud rüütlipärimused on "Legend kuningas Arturist", Graalist, Parzival, "Tristjan ja Isolde *rüütlikultuur- Turniirid,Rüütlid olid elukutselised sõjamehed,Proovile pandi ennast jahiretkedel ja turniiridel (e. Sõjamängud),Algul peeti väikeseid lahinguid pealtvaatajatele rüütlisalkade vahel, järk- järgult asendati need kahevõitlusega,Kirik suhtus taunivalt.

Töö kirjutamisel on kasutatud internetimaterjale, enamasti Vaba-Sõltumatu Kolonni nr.1 kodulehekülge www.noortekolonn.org ja selle galeriid, Kolonni kohta ilmunud raamatuid „Võru Veri Ei Värise” ning „Aktsioonide aeg”. Oluliseks materjaliks olid autori isa jutustused kolonni tegemistest. Kuid kõik eeltoodud materjalid vaid kinnitasid juba teadaolevat.
Talvesõda – sõda Soome ja NSVL-i vahel 1939-1940 ``Uus idapoliitika`` - Saksa LV poliitika, mis kujutas endas suhete parandamist ida euroopa maadega 7. Miks on Jaapani ja Venemaa vahel rahuleping siiani sõlmimata? • Sest Jaapan soovib, et Venemaa tagastaks teise maailmasõja lõpul okupeeritud Kuriili saared, Venemaa ei ole nõustunud neid tagastama.
Teaduse areng - võit esimeses maailmasõjas tagas dem. suurriikidele (USA, sbr, pr.)suure mõjuvõimu mitte ainult poliitikas ja majanduses vaid ka teaduses ning tehnikas. Sõjajärksetel aastatel tegid just nende maade teadlased suurimaid edusamme.juba 1919 a. Teostas uus-meremaal sündinud briti teadlane Ernest Rutherford esimese tehisliku tuumareaktsiooni.

Tšingis - khaan: *reformis mongoleid – võttis kasutusele mongoli tähestiku *lõi mongoli usunditel põhineva riigi *vallutas ka Ida-Hiina kaubanduslinnad * sõjaline jõud toetus hobuse kasvatamisele /rändkarja kasvatusele * enne olid mongolid rändrahvas – nüüd hakkasid paikseks jääma * hinnangulisel kõige hukatuslikum konflikt II ms järel.
Thales - 6. saj; Vana-Kreeka mõtleja ja üks seitsmest targast; peetakse esimeseks filosoofiks ja teadlaseks; esimene, kes proovis maailma ja füüsika seaduseid seletada teaduslikult ning ratsionaalselt, mitte mütoloogiliselt; astronoom Herakleitos, Pythagoras Hinge esmane/originaalne kodu oli tähtedes, sealt kukkus see maa peale ja seostus kehaga.
Teksad - disaineriteksad sündisid 1970ndatel (Cloria Vanderbilt, Fiorucci, Calvin Clein); erineva lõikega, värviga; denimteksad; teksaseid oli velvetist, elastikust ja leopardimustrilistena ning neid kanti koos spordijalatsitega või kauboi saabastega, ka ületõstetud kraega nahkjakiga; teksad olid kitsamad kui kunagi varem ning väga populaarsed.

Teotöö - teorent • Nädalategu • Rakmepäevad • Jalapäevad • Abitegu 19. saj. keskpaigast mingi üle raharendile Riigimaksud Pearahamaks(70 kop)
Termini genotsiid ehk rahvamõrv võttis tarvitusele ameerika juudi õpetlane Rafael Lemkin oma 1944. a ilmunud raamatus „Axis Rule in Occupied Europe“. Pärast Nürnbergi protsessi aluseks olnud Londoni lepingut ja Nürnbergi protsessi otsuseid võttis ÜRO 1948. a vastu genotsiidikonventsiooni, kus just nimelt selle terminiga tähistatakse ka juudimõrva.
Tallinna radikaalid - konkreetsemad, keskenduvad majandusele rohkem (eestvedaja Konstantin Päts/ Teataja), Sotsiaaldemokraadid-kõik on võrdsed(eestvedaja Peeter Speek/ Uudised) Venemaa 20. Sajandi alguses • Troonil tsaar Nikolai II (valitses 1894-1917) • Linnad moodsad ja võimsad • Talupoja ja töölise olukord väga halb • Valitsusvorm – keskaegne

Tommaso campanella – 1568-1639, vanglas, oli mõistetud eluks ajaks; teos “Päikeseriik ehk Ideaalne vabariik”, reisikirjeldus, üks genovalane räägib oma merereisist, riik, kus puudub eraomand, kõik teevad tööd, kõigile antakse vastavalt nende vajadustele, valitsejad valib rahvas, mehed ja naised on võrdsed, naised teevad ka läbi riigikaitseõppe
Toomkiri e. katedraal -piiskopkonna peakirik Missa - pidulik jumalateenistus; Liturgia - muusikalis-sõnaline osa missal; visitatsioon-kirikukatsumised, mille käigus kontrolliti, kuidas on preestrid suutnud kohapeal usutõdesid levitada sakrament- teatud usuline toiming mida peeti vajalikuks täita, et pääseda taevariiki reformatsioon- usupuhastus
Tarand kalme - Tarandkalme on kivikalme, mis sisaldab ühte või mitut madala kivimüüriga piiratud piklikku nelinurkset põhja- lõunasuunalist tarandit.

Tartu renessanss - Isikud Jaan Tõnisson Konstantin Päts Eluaastad 1868-1941 1874-1956 Haridus Õigusteadus Õigusteadus Ajaleht Postimees Teataja Poliitilised võistlused Majandusliku olukorra parandamine Suhtumine suurde Jäi tagasihoidlikuks poliitikasse Toetajaskond Eesti haritlaskond Noored eesti soost haritlased Jõukad taluomanikud ja linnakodanikud
Traditsioonis kuningas - filhelleeni, s.o. kreeklaste sõbra nimena (võib öelda, et Egiptuses hellenism tekkis mitte 4.sajandil, nagu teistes maades, vaid 3 sajandit varem: juba Psammetih I ajal). Ta teeb kingitusi kreeka templitele, võtab osa üksikute kreeka linnriikide (poliste) omavahelistest võitlustest, lööb aktiivselt kaasa kaubandussuhetes Kreekaga.
Tunnipalveid on 8: Matutinum, Laudes, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vesper ja Completorium, kuid kõik ordud palvete igapäevast lugemist siiski ei nõudnud.

Turgot - Louis XVI ajal rahanduse peakontrolör Notaablite kogu- 1787. tahtsid kehtestada maamaksu, kuid ei tehtud seda Henri IV(1589-1610,Maria de'Medici), Louis XIII(1610-1643, Austria Anna), Louis XIV(1643- 1715,Hispaania Maria Therese), Louis XV(1715-1774,Poola Maria Leszczynska), Louis XVI(1774- 1792, Austira Marie-Antoinette) Suurbritannia:
Tööstuslik pööre ehk tööstusrevolutsioon oli periood lõpus ja 19.sajandil, mil toimusid suured muudatused põllumajanduses,tootmises, kaevandamises ja transpordis, mis kõik mõjutasid ühiskonna sotsiaal-majanduslikku ja kultuurilist olukorda. Pööre sai alguse Suurbritanniast, levis Euroopasse, Põhja-Ameerikasse ning lõpuks üle terve maailma.
Tagore - oli India kirjanik, helilooja, filosoof, kultuuri- ja rahvustegelane, kes 1920ndatel ja 1930ndatel aastatel reisis ta sageli nii Euroopas, Ameerikas kui ka Kaug-Idas:pidas loenguid religioonist, loovast ühtsusest ja inimisiksusest, Ida ja Lääne suhetest, natsionalismist, haridusest jne. K.Klimt-Austria maalikunstnik, sümbolist.

Tallinna gustav - Adolfi Gümnaasiumi 6-nda klassi poisi mälestus Vabadussõja alguspäevist.................................................................................................. ..........................7-8 2.8. Õppursõduri V. Everi naljalugu...........................................................................................8
Traianus - oli Vana-Rooma keiser 28. jaanuar 98 kuni surmani, andis 112. aastal välja edikti, mille järgi tuli surmata kõik, kes avalikult tunnistasid või toetasid kristlust Marcus Tullius Cicero – oli Vana-Rooma oraator, riigimees, poliitiline filosoof, jurist ja filosoof. Teda peetakse üheks suurimaks rooma oraatoriks ja kirjanikuks.
Tuntum leiukoht on Narva Joaorg, mille vanim kiht kuulub vähemalt VI a.tuh. e.Kr. Joaoru asulakohal peatusid kütid-kalastajad, kelle tegevusest annavad aimu lähedasest Siivertsi leiukohast koos luuesemetega avastatud niinest nöörijäänustega võrgukivi ning männikoorest võrgukäba. Sarnaseid luuriistu on leitud ka jõe idakaldalt Tõrvalast.

Tuginev massiorganisatsioon – Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS). Järgmisel aastal aga moodustati esimese poliitilise erakonnana Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP). Mõlemad organisatsioonid pöörasid suurt tähelepanu eestlaste jaoks oluliste ajalooliste tähtpäevade teadvustamisele ning korraldasid Tartu rahu ja vabariigi aastapäeva tähistamist.
Tõepoolest - kuidas sai süüdistada selles vaid sakslasi? Sakslased ei mõistnud, miks nende riik sõjasüüdlaseks tembeldati ja seda ka põhjusega, sest Esimese Maailmasõja puhkemise ajendiks oli tegelikult ju Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinandi ja ta naise Serbia poolt organiseeritud atendaat 28. juunil 1914. aastal Sarajevos.
Tsunft - käsitööliste selts 12. Skraa-põhikiri 13. Johann von Üxküll-lasti hukata, kuna oli surnuks piinanud ühe oma ärapõgenenud

Trumani doktriin - 1947a kuulutas Truman välja doktriini, mis seadis USA välispoliitika eesmärgiks vabade rahvaste toetamise nii sise- kui ka välissurve vastu;selle all peeti silmas kommunistide võimuhaaramiskatseid Marshalli plaan-1947a kuulutas USA riigisekretär välja ulatusliku abiandmisplaani sõjas kannatada saanud euroopa riikidele.
Totalitaarne riigikord on diktatuuri karmim vorm ning tunnusteks on mõttekontroll, inimõiguste räige rikkumine ja kontroll kodanike väljendumisvõimaluste üle. Itaalias kehtestati fašistlik diktatuur, kuna liitlased suhtusid itaallastesse Pariisi rahukonverentsil üleolevalt ja seetõttu leidsid poolehoidu üleskutsed muuta Itaalia suurriigiks.
Tsunft - käsitööliste ühing Gild- kaupmeeste organisatsioon Skraa- tsunfti põhikiri Moslemite 5 põhisammast: 1.Usutunnistus (ainujumala, Allahi kummardamine) 2. Palvus (5x päevas) 3.Iga-aastane paastumine (ramadani kuus) 4.Palverännak Mekasse (kuuaasta viimasel kuul-Hadž) 5.Almuste jagamine (rahaline annetus-2% sissetulekust)

Taastus järk - järgult tsentraliseeritud käsumajandus varimajanduse tekkimine 1972 juuli- Viiakse läbi esimesed Eesti päevad Trontos 1972. aastal koostasid Eesti Rahvuslik Rinne ja Eesti Demokraatlik Liit memorandumi ÜRO Peaassambleele Nõuti Eesti iseseisvuse taastamist, ÜRO liikmeks vastuvõtmist, Nõukogude vägede väljaviimist.
Tõelised voorused on vaid vagadel inimestel, ent isegi nemad ei ole kaitstud selle maailma hädade eest – surelik inimene ei saa kunagi tunda rõõmu suurimast hüvest (õnnest). Nad saavad aga oodata kannatlikult oma tulevast õnne (õndsust) teises elus ning olla “õnnelikud lootuses”. Tõeline õndsus seisneb igaveses elus ja rahus.
Tartuensis on viidud Euroopasse, Ameerikasse! Ning meie rahvahariduse juhid on uhked, et nende koolid ei jäävat maha oma metoodika moodsuses, õpetamise tehnikas selle või teise Euroopa riigi omadest ja — et meie käes on olnud maa- ilmarekord üliõpilaste või keskkooliõpilaste arvus! Vorm on saanud sisuks, tunnus — sihiks.

Taanile - -> orduriik saab venelastelt lüüa, Viljandi langeb venelaste kätte --> Tallinn annab Rootsile ustavusvande, orduriik + Riia peapiiskopkond allub Poolale --> Tallinna piiramised ebaõnnestuvad --> Poola pealetung venelaste vastu --> Vaherahu Poola ja Venemaa vahel --> Vaherahu Rootsi ja Venemaa vahel --> Lõplik rahu
Triivium – lad.keele grammatika, retoorika, dialektika(eeldus,väide,tõestus). Kvadiirium – lad. Koolis ja filosoofia teaduskonnas aritmeetika, geomeetria, astronoomia,muusika Euroopa vanimate seas Itaalia Salerno ülikool, 10.saj oli seal vaid arstide kool ja kõrgharidust anti Salerno 11.-13. sajanini ainult arstiteaduses.
Tõepoolest – nagu võluväel saavutasid prantslased Jeanne juhtimisel hulga võite ● Jeanne aga muutus oma populaarsuse tõttu võimudele liiga ohtlikuks ja ta põletati nõiana tuleriidal Pildil filmiposter Jeanne d´Arc ´ ist SÕJA LÕPP ● Prantslased ajasid inglased 1453a maalt välja ja saja-aastane sõda oli lõppenud

Tuumaenergias on küll palju ka positiivseid külgi kuid siiski on minu arvates tema suurimaks ohuks näiteks tuumasõda mille lävel on inimkond juba paar korda seisnud ning mis kujutaks suurt ohtu meile, kuna tuumapommist vabanev kiiritus on väga kahjulik inimesele ning võib põhjustada geenihäireid, haigusi või koguni surma.
Tšuude on nimetatud maksukohustlasteks, aga ka sõjavägedes osalesid - kui me eeldame, et tšuud oli eestlane, siis nad olid osa Kiievi Suurvürstiriigist (keskuste ja vürstide konglomeraat). Aga suur osa Venemaa elanikest olid tol ajal läänemeresoome päritolu, see tšuudi sõna tähendas pigem suurema ala rahvastikku.
Tartu rahu - TRahuleping sõlmiti 2.02.1920, millega Venemaa tunnistas Eesti iseseivust lõpmatuks ajaks, Eesti sai Petserimaa ja Narvatagused alad, Eesti sai 15mlj kuldrubla, Eesti ei ole seotud Venemaa võlgade tasumisega, Venemaal viibinud eestlased said naasta kodumaale, Venemaa lubas tagastada väljaviidud kultuurivarad.

Teated lõuna – Prantsusmaalt, Põhja – Itaaliast, mis olid majanduslikult areneinumad ja haritumad st. sai tekkida mure, kas ametlik kirik suudab lunastust tagada, sest see nõudis mõtlemisvõimet ja suuremat kristianiseeritust. Ketserluse massiliikumist soodustas ühiskondlik rahulolematus, vaja otsida viise parandusteks.
Türannia - ebaseaduslikult võimule tulnud ainuvalitseja võim 12.Linn paiknes kaljunukile rajatud kindluse-akropoli jalamil.
Teisalt on skeptitsism positsioon, mis oli kujunenud reaktsioonina senini üldlevinud dogmatismile. Kant püüab leida sellist filosoofilist positsiooni, mis lubaks ületada dogmatismi, sattumata seejuures aga skeptitsismi, nagu see oli juhtunud Hume`iga. Oma filosoofilist positsiooni nimetab ta kriitiliseks filosoofiaks.

Totalitaarne –   võim   on   koondunud   ühe   isiku   või   väikese   rühma   kätte,   kontroll   inimeste   mõtteavalduste   ja  väljendamisvõimaluste   üle,   inimeste   pidev   hirmu   all   hoidmine,   ühiskonna   elu   oli   pisiasjadeni   ühtlustatud   ja  reeglitele allutatud.
Teiste puhul on tegemist katoliku kiriku ordudega, kalvinistid aga protsestantlikud 3. ümarkaar, vitraaz, teravkaar, vertikaalsus Teiste puhul on tegemist Gooti stiiliga, ümarkaare puhul romaani stiiliga 4. Ivan IV, Otto I, Innocentius III, Ivan III Teiste puhul on tegemist riigi valitsejatega, Innocentsius III oli paavst
Tikke on tehtud erinevate põhjuste jaoks näiteks tormitikud, mis ei kustu tuule käes, Bengali tikud mis Click to edit Master text styles on mõeldud ilutulestiku Second level süütamiseks, Third level süüta ükskõik kus Fourth level tikud, mis ei süüta Fifth level plahvatusega või hääletud tikud.

Tirikid keeniast — M4 (sõjamehed, vanemad sõjamehed, kohtuvanemad, rituaali- vanemad) Tänapäeval on rollid väga muutunud, tavaliselt sõjamehed kas töötavad või õpivad väljaspool sugukonda, vanemad sõjamehed täidavad võimu bürokraatia ame- teid, kohtuvanemad mõistavad õigust, aga enam mitte tavaõiguse järgi.
Treenides selja - ja kõhulihaseid, parandame ja ennetame seljavigastusi. Tugevad süvalihased kaitsevad ja toetavad siseelundeid, vältides näiteks mao venimist, mis aitab hoida söögiisu kontrolli all, niiviisi aidates kaasa kehakaalu langetamisele või säilitamisele. Pilatese võimlemine sobib tegelikult väga paljudele.
Taimerakk – katab rakukest ja rakumembraan ( tselloloos, ligniin, pektiinained) 1. Plastiidid: Kloroplast-roheline(selles toimub fotosüntees koosneb: välismembraanist, lamellide kogumikust ja sisemembraanist), Kromoplast – kollane, punane, Leukoplast – värvusetu( nendesse võivad koguneda taime tärklisevaru.

Teisel korrusel on õpilaskodu. 2009.aastast on aida keldrikorrus kujundatud taastusravikeskuseks . Lahmuse kooli käes olevatest mõisakompleksi hoonetest on lisaks eelpool loetletud ehitistest veel valitsejamaja, mis 2010.a. renoveeriti kauniks ja kaasaegseks õpilaskoduks.Praegu on renoveerimisel sepikoda ja juustumaja.
Täpissalvestuslindid - magnetlindid mida kasutatakse telemeetrilise info salvestamiseks ning programmjuhtimisseadmetes Ehitus on neil kõigil üsna sarnane, vahe on vaid kasutatavates töökihi materjalides ja nende parameetrites. Magnetlint koosneb polümeersest põhimikust ja sellele kantud magneetuvast kihist e. töökihist.
Tõelised voorused on vaid vagadel inimestel, kes on uuestisündinud Kristuses. Ent isegi nemad ei ole kaitstud selle maailma hädade eest - surelik inimene ei saa kunagi tunda rõõmu suurimast hüvest (õnnest). Nad saavad aga oodata kannatlikult oma tulevast õnne (õndsust) teises elus ning olla ‘õnnelikud lootuses’.

Tööerakond – poliitiline jõud parlamendis kui ka ühiskondlikus elus tervikuna Feenide liikumine – seadis eesmärgiks Inglismaast sõltumatu vabariigi loomis relvastatud võitluse abil Home rule – parlament, mis lahendaks kõik põliselanike tähtsaimad probleemid Briti imeeprium – Inglismaa ja tema kolooniad
Teherani konverents – (vt küsimus 20) Jalta konverents – (vt küsimus 23) Potsdami konverents – (vt küsimust 25) 18.Saksa-Itaalia vägede lüüasaamine 1942. aastal Põhja-Aafrikas, Stalingradi lahingus lüüasaamine Punaarmee poolt 1943 ning viimane katse oma sõjaõnne päästa luhtus Saksa vägedel Kurski lahingus.
Tallinna raeapteek on apteek Tallinnas Raekoja platsil, mis tegutseb alates 15. sajandi algusest. See on üks vanimaid püsivalt tegutsenud apteeke Euroopas ja ühtlasi Tallinna vanim ettevõte. Apteegi täpne asutamisaeg pole teada, kuid Tallinna rae märkmeraamatust selgub, et 1422. aastal oli apteegil juba kolmas omanik.

Totalitaarne riigikorraldus on diktatuur, lisaks võimu koondamisele ühe juhi ja tema sõltlaste kätte iseloomustab totalitarismi kontroll inimeste mõtteavalduste ning tegevuse üle, massirepressioonide abil loodud hirmuõhkkonna tõttu võib totalitaarset diktatuuri nimetada ka hirmuvalitsemiseks: pidevalt rikutakse inimõigusi.
Totalitaarsed riigid - alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta tõsta,likvideerida tööpuuduse ja tõsta elatustaset.
Tuntud loo - dusvaradeks olid savi ja pilliroog, mis olid nii elamute kui ka tarbeesemete peamne tooraine, ning datli- palmid. Levinud olid astroloogia, põlluharimine, käsitöö ja majapidamine ning häid tulemusi saadi ka matemaatikas. Lõunas oli ulatuslikum põlluharimine võimalik maa kunstlikul niisutamisel.

Taastati katariina - aegsed aadlivabadused, lubati Pauli ajal keelatud reisid välismaale, anti pärisoristele talupoegadele õigus end vabaks osta, keelati talupoegade ost-müük perest lahus, keelustati ajalehtedes talupoegade ostu-müügikuulutuste avaldamine jne. Alustati Venemaal kehtivate seaduste kodifitseerimist.
Talupoegade tegevus - ning liikumisvabadus avardus järgnevalt aga kiiresti, sest 1860. aastatel vastu võetud uus vallakohtuseadus (1866) vabastas vallakogukonna mõisniku eestkoste alt ja passiseadus (1868) andis senisest tunduvalt suuremale rahvahulgale võimaluse minna elama linna või väljaspoole oma kodukubermangu.
Türannia – ebaseaduslikult võimule tulnud valitseja, lühiajaline valitseja, kelle võim kestab vähest aega.

Terror - vägivald poliitilises võitluses, mis viib inimeste hävitamisenigiljotiin- mehaaniline hukkamismasi, nime sai inseneri järgi, mõeldi välja et timuka tööd kergendadasankülotid- kõige radikaalsema vabariigi pooldajate hüüdnimi prantsuse revolutsiooni päevildirektoorium- Prantsuse valitsus
Thatcherism - Briti peaminister Margaret Thatcheri loodud karm rahanduspoliitika, mis toetas vaba ettevõtlust.
Töörühma uurimisteemad on rikaste galaktikaparvede andmebaasi kogumine, superparvede kataloogi koostamine ja superparvede omaduste ja ruumijaotuse uurimine, galaktikagruppide ja galaktikaparvede ning tumeda aine halode omaduste uurimine erinevas ümbruses, galaktikaparvede ja superparvede ruumjaotuse korrapära uurimine,

Tapa - üldiselt kasutatav termin tähistamaks Vaikse Ookeani saartel – Polüneesias ja Melaneesias levinud puukoorest valmistatud tekstiilmaterjale, mida kasutati riiete valmistamiseks ning majade ehitamiseks ja paljudeks muudeks eesmärkideks. Tapa on tavaliselt küllaltki rikkalikult dekoreeritud.
Teemant - nõudlikum, nõudis valitsuse korralduste muutmist, nekrutikohustuse eiramist, maksude tasumisest loobumist, senise omavalitsuse laialisaatmise, revolutsiooni komitee loomist, riigi-, rüütelkonna- ja kirikumaade jagamist inimestele, politsei ja sõjaväe asendamist relvastatud rahvamiilitsiga.
Toimus järk - järgult. Psühholoogilist kompensatsiooni pakkus The Beatles-i edu 1960.a ja Inglise meeskonna võit jalgpalli Mm-il kodupubliku ees 1966.a. Impeeriumi asemele organiseeritud Briti Rahvaste Ühendus ostus elujõuliseks kuid lõdvalt seotud organisatsiooniks, inglise keel jätkuvalt maailmakeel.

Totalitaarsed riigid - riigikorralduse puhul iseloomustab lisaks võimu koondumisele ühe juhi ja tema sõltlaste kätte ka kontroll inimeste mõtteavalduste ning tegevuse, tegelikult kogu nende elu üle. Massirepressioonide abil loodud hirmuõhkkonna tõttu võib totalitaarset diktatuuri nimetada ka hirmuvalitsuseks.
Turvistik ehk raudrüü ...……………………………………………………………… 5 Rüütellikkus ...……………………………………………………………………….. 7 Lisa 1 …………………………………………………………………………….…..10
Talumajapidamist – puudus huvi talutööde vastu • 1840. aasta viljaikaldus ja näljahäda (suuremast näljast ja surmast päästis asjaolu, et kartulist sai eestlaste põhitoit) b)Talurahva tegevus oma olukorra parandamiseks avaldus kahel viisil: • väljarändamisliikumine - Liivimaal levisid kuuldused, et

Thema allakäik ehk „Pime ajajärk“ Tänu antud riigi organisatsioonile oli Bütsants võimeline mitte ainult tõrjuda tagasi araablaste rünnakud, kui ka IX saj. lõpuks vallutada tagasi Bulgaaria, Süüria ja osa Itaaliast ning saavitada teise hiilguse tipu Makedoonia dünastia vasilevsi Vasiliuse II ajal.
Thutmosis iii - valitses 15. saj eKr. Rajas tänu sõjaretkedele Ees-Aasiasse ja Nuubiasse Egiptuse impeeriumi.
Täpsemalt öeldes – eestlased, sest baltisakslaste kergendustunne reetis, milliseks painajaks Jakobson neile tegelikult muutunud oli. J. Hurt saatis Peterburist liigutavaid järelhüüde, mille Jakobsoni järglased „Sakala” toimetuses paraku avaldamata jätsid. Teravad vastuolud siiski ajutiselt leevendusid.

Tartu kommertspank - esimene aktsiaseltsina tegutsev ning ka välisvaluutatehingute litsentsi saanud kommertspank NSV Liidus. Sama malli järgi moodustati Eestis järgneva paari aasta jooksul veel kümmekond kommertspanka, kuni 1990. a. töötas Eestis Pank välja juba oma korra kommertspankade moodustamiseks. [4]
Tavaarusaamade kohaselt on surm ju ikka kõige halvem asi, mis inimesega võib juhtuda, ning kogemus ei kinnita sugugi, et halvem inimene ei saa paremale surma põhjustada. Norm, millest inimene on valmis kinni pidama isegi siis, kui see talle elu peaks maksma, on ilmselt selle isiku jaoks absoluutse kehtivusega norm.
Tehti 1370 – 1372, pärast 1422. aastat ja arvatavasti 1610. aastatel, kui Kuldjala torni lõplikuks kõrguseks sai 22,5 m. Ülemisi korruseid kasutati kaitseotstarbel ja alumisi laoruumidena. Põhiplaanilt on torn hobuserauakujuline, selle linnapoolsed niinimetatud kannad on sirgjooneliselt pikendatud.

Teise põhjusena on välja toodud elanikkonna kasv, võimalikuks on peetud ka selle kombinatsiooni halbade ilmastikutingimustega. Ühest seisukohta siiski selles küsimuses ei ole. Esimesed maaviljeluse ja loomakasvatuse elemendid olid juba paleoliitikumi lõpul, kuid need olid vaid üksikud juhuslikud näited.
Tekkis 1940 - ndate aastate lõpul makartism - hüsteeriline antikommunism, mille käigus riigiasutustes toimusid lojaalsuskontrollid ja lasti lahti kõik, keda kahtlustati kommunismimeelsuses või antiamerikanismis; hiljem hakati taga kiusama ka lihtsalt vasakpoolse või liberaalse maailmavaatega inimesi.
The anglo - Saxons (people who became “the English”)  Predominated by the end of the 6th c.  Kingdoms established: Wessex, Essex, Sussex, Mercia, Northumbria, East Anglia etc.  Kingdoms constantly at war with each other  Celtic culture and language survived in Scotland, Wales and Cornwall

Tsunftimeister - juhtiva osaga tsunftides, nende alluvuses olid sellid, õpipoisid, kes ka elasid tema juures.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Trumani doktriin – Trumani seisukoht, et riigi välispoliitika juhtmõtteks peab olema vabade rahvaste toetamine nii sise­ kui välissurve vastu  Marshalli plaan – Euroopa taastamine USA ulatusliku abiga  1947 a.  Hallesteini doktriin – Saksamaa liitvabariik on ainus Saksa riik ning ainus saksa rahva esindaja  NATO - ehk Põhja­Atlandi Lepingu Organisatsioon on sõjaväeline allianss, millele pandi alus 4.aprillil 1949 Põhja – Atlandi  lepinguga.
Talude päriseksostmine - 1849.-1856.aasta talurahvaseaduste kohaselt- o võisid taluperemehed oma talu mõisalt päriseks osta o taluinimesed vabanesid teotööst mõisapõllul, mindi üle raharendile o Mõisad pidid kasutama palgatöölisi-mõisamoonakaid Peremees pidi nüüd ise otsustama, kuidas talu majandada.

Teisal on seda tõlgitud kui ‘tõelist jumalikkust’ Aphroditet on seostatud Korintose tiivulise hobusega, kujutatud tiivuliste hobuste seltskonnas säilinud pronksist peeglialusel, mida võib tõlgendada ratsutava Aphroditena (‘έφιππος), kuid see epiteet ei esine varasemates tekstides.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tänapäeval eestis on luterlus peamine usk Haridus Eestimaal Keskajal õpetati eelkõige vaimulikke kloostrikoolides Kaupmeeste lastele rajati linnakoolid Talupoegadele asuti haridust andma 17. sajandil 1632 rajati Tartu Ülikool Talurahva hariduse eest hoolitses Bengt Gottfried Forselius Rajas seminari talupoegade õpetajate harimiseks Parandas eesti keele kirjaviisi Vana kirjaviis Forseliuse kirjaviis kohl kool lebbi läbbi rahmat ramat ockat okkat hehl häl Vene Tsaaririik Tehnika areng Vene Tsaaririik
Topeltjoonistused – valguse võbeledes ed tundub, et loomad liiguvad (KINO). Sama tehnika Bütsantsi kirikukunstis – küünal ? võbeleb ikooni ees. • Hohle Fels vs Divje Babe – 1. kotkatiivast flööt, mis on 35 000 a vana, teine osutus 65-41 00 a vanaks karuhamba aukudega luuks (Lääne-Sloveenia)

Tööjõud on seal väga odav ning majandust kontrollivad välisriikide monopolid, mis tõrjuvad väikeettevõtted välja, tehes majanduse arengu tohutult raskeks. Seetõttu tuleks tarvitusele võtta abinõud, mis soosivad riigisiseste ettevõtete arengut ning peataksid välismonopolide mõjuvõimu.
Tagasitõrjumise doktriin - ROLL BACK • EI TUNNUSTANUD IDA-EUROOPA OKUPEERIMIST • SÕJALIS-TÖÖSTUSLIK KOMPLEKS NIXON 1969-1974 VP • NIXONI DOKTRIIN – SUHETE PARANDAMINE NL JA HIINAGA- PINGPONGIPOLIITIKA • VIETNAMISEERIMINE • LÕPETAS VIETNAMI SÕJA • WATERGATE AFÄÄR> AINUKE PRESIDENT, KES ASTUS
USA
Talurahva kultuur – rehielamu, kõrtsid, torupill, riietuse kujunemine – pikitriibuline seelik, naise pottmüts, meeste murumüts Põhja-Eestis, plisseeritud seelik, meeste põlvpüksid saartel jne. 1637.aastal lõi H.Stahl eesti keele grammatika, mis oli saksapärane ning kus oli palju võõrtähti.

Tonni kaupa — Tallinna sadam (sh Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam, Saaremaa sadam), Sillamäe sadam, Kunda sadam, Pärnu sadam ja Vene-Balti sadam) lastiti ja lossiti 2011. aastal 45,7 miljonit tonni kaupa (kasv aastaga 5%). Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, 2011
Tsitertslased - osalesid aktiivselt misjoneerimisel,rajasid kloostrid padisele ja kärknasse,tugevalt kindlustatud,,nad elasid lihsat elu ja toitsid ennast ise,ehitasid esimesed vesiveskid,talupojad annetasid raha ja seetõttu tuli ka usuelu allakäik,aristokraatliku loomuga jaja võtis vastu üksnes
Tähelepanu maj - sots küsimustele ,üksikisu tähtsus Revolutsioonisündmused: Jaanuar 1905 – üldstreik Jaanuar 1905 – mõisatööliste streik Juuni 1905 – petitsioon Oktoober 1905 – verine pühapäev Eestis Okt-dets 1905 – eesti esimesed erakonnad Detsember 1905 – mõisate põletamine

Tšuudid - nii nimetati eestlasi ja mõningaid teisi ida poolt Peipsit elanud läänemeresoomlasi vene kroonikates. Kroonikate põhjal tegi Jaroslav Tark 1030. aastal sõjakäigu eestlaste vastu, võitis neid ja rajas Tartu kohale tugipunkti, mille nimetas oma ristinime Juri põhjal Jurjeviks.
Tsensorid - valiti konsulite seast, ülesannde kodanike loenduse korraldus, senaatorite nimekirja koostamine, valvasid kodanike elukommete järele, nende sõnal oli suur kaal Diktaator-määrati konsulite ja senati kokkuleppel, kui riiki ähvardas tõsine oht, amet pool aastat, piiramatu võim
Taanlastelt põhja - Eesti. 1230. aastal kutsusid mõõgavennad Eestisse 200 kaupmeest Ojamaalt, kes asusid elama linnuse jalamile, umbes Niguliste kiriku kohale ning panid aluse Tallinna kodanikkonnale. 1233. aastal toimus mõõgavendade ja paavstimeelsete vasallide vahel Toompeal verine kokkupõrge.

Tartu rahuleping on 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõppes Vabadussõda ning pandi alus Eesti Vabariigi iseseisvusele. Tartu rahuleping on koostatud eesti ja vene keeles, registreeritud Rahvasteliidus ning avaldatud koos
Tuntumad teosed on ‘’Antigone’’, ‘’Kuningas Oidipus’’, ‘’Oidipus Kolonoses’’, ‘’Elektra’’, "Aias’’, ’’Philoktetos’’ ja ‘’Trahhisland”. Sophoklese tegelased on sügavate ja õilsate tunnete kehastajad, mistõttu nende traagiline saatus on kaaskiskuv.
Tekstuaalne - arthur lovejoy1873-1962. “Mõtlemine on inimest defineeriv tunnus”. Universaalsed probleemid, ideede ajaloo tsüklilisus, ideid kombineeritakse nagu legosid, kanooniliste suurte mõtlejate rida (from platon to nato). Vanade tekstide lugemine annab tähenduse ka tänapäevale.

Teotöö - Töötamine mõisa juures isandate käsul (algul paarkorda aastas hiljem rohkem)
Titus 79 – 81: 79 Vesuuvi purse, mis mattis vulkaanilise tuha ja laava alla Pompeii ja Herculaneumi. 80 valmis Rooma Colosseum (Flaviuste amfiteater). Domitianus 81 – 96. Algasid sõjad Daakia vallutamiseks; läks oma autoritaarse poliitikaga konflikti senatiaristokraatiaga ja kukutati.
Tsunftimeister - igal oli mitu õpipoissi, kes elasid nende juures ja kuuletusid oma ülemusele.

Titus livius on kirjutanud „Linna asutamisest alates“, mis hõlmab nii müütilist kui ka tegelikku ajalugu, nt Romuluse ja Remuluse lugu tema kaudu teatud (müüt). Müütilisema nurga alt ehk Apuleiuse „Kuldeesel“, kus on mainitud ka Isise kultust ja kirjas mitmeid kunstmuinasjutte.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Truman - USA president, kelle valitsemisajal valmis USAs tuumapomm, mis heideti Hiroshima ja Nagasaki linnadele, siseriiklikult levis makartism, töötati välja Trumani doktriin 2) N. Hruštšov- tuli pärast Stalini surma võimule, sulaaeg 3) L. Erhard- Saksa Liitvabariigis rakendas sotsiaalset turumajandust 4) Mao Zedong- Hiina Kommunistliku Partei liider 5) J. Nehru- India liider, üks 3. maailma riikide mitteühinemisliikumise eestvedajaid 6) Charles de Gaulle- Prantsuse liider
Tervikuna on meieni jõudnud 2 Hesiodose eepost: „Teogoonia“ (jumalate põlvnemisest jutustav eepiline kataloog, mis on oluline allikas varastest kreeka müütidest) ja „Tööd ja päevad“ (õpetab põllumehi ehk siis eluolu, tuleb loobuda ahnitsemisest ja elada ausalt-töökalt).

Taoismis on pühad paigad seotud loodussega koopad, allikad jne) ning olulisim palverännaku koht, Taishani pühad mäed - asub Ida-Hiinas. Jiao on taoistlik püha, mis leiab aset talvise pööripäeva ajal, kus muusika, tantsu ja suurte jumalakujude abil peletatakse eemale kurje vaime.
Termid – avalikud saunad, mis olid avatus ka vaestele roomlastele, pakkusid massaži ja erootilisi teenuseid ning neid leidus isegi raamatukogusid ja lugemisruume kultuurihuvilistele külastajatele Avalikud mängud – kreeklastest erinevalt ei pidanud roomlased spordist suurt lugu.
Termopüülide lahing – toimub mäekuru vahel, annab head ülevaadet sparta sõjaväekorraldusest.

Tingimusel – õigusjärgsetel omanikele anti maad endistes piirides (kinnistute jagamine pärijate vahel, palju kaasomanikke). Aga kui nüüd olid hooned läinud kellegi teise eraomandisse, siis neid hooneid ei tagastatud, kui aga oli tegu ENSV omandis olnud hooned, siis need tagastati.
Tungisid lähis - Itta 2000-1500 eKr, neile kuulus tähtis koht Kassiitide dünastia aegses (1595- 1155 eKr) Babüloonias, Hetiidi riigis (1450-1180 eKr) ning Mitanni riigis (1475-1280 eKr). Nende esimeste aarjalaste puhul polnud tegu lausrändega, vaid üksikute hõimudega, kes assimileeriti.
Tuntud rühmitus on nn Frankfurdi koolkond, varased esindajad M. Horkheimer ja T. W. Adorno, hilisematest on kuulsaim Jürgen Habermas (1929). Püüti välja töötada marksismi versioon, mis poleks positivistlik ega matrialistlik ning mis võtaks rohkem arvesse rahva eneseteadvust ja kultuuri.

Tavaline vorm on muhkkatk (lümfisõlmede paistetus), kopsukatk (piisknakkuse teel). Indias suremus katku ajal 10% - kas tegu ikka sama arvuga? Euroopa mõnedes riikides suremus üle 50%. Euroopas suri rahvastikust 20 – 30%, II maailmasõja ajal kaotas Lääne – Euroopa 5% rahvastikust.
Telefoniõigus - nõukogude perioodi ahriivimaterjalide kasutamisel jääb tuvastamata selle konkreetse materjali tekkelugu, miks see dokument tekkis jne. Paljud käsud, korraldused edastati kõrgemalt võimutasemelt allapoole telefoni teel ja väga vähestel dokumentidel on see fikseeritud.
Toetajad - > Rahvuslikult meelestatud haritlased: Kitzberg, Hindrey, Põld, Jürgenstein jt. (Rikkam seltskond). -> Radikaalne suund ->K. Päts (1874-1956).Sünd.Pärnumaal; TÜ õigusteadus; "Teataja", Tallinn; IDEED -> Eestlaste rahvustunne on nõrk majanduslike positsioonide tõttu.

Toimus 11 - 13 saj. Osalesid Läänemaailm, Bütsants ja Islamimaailm. Tulemused: Islamimaa tihedam liitumine, Läänemaailmal ei õnnestunud sõdade eesmärk saavutada (ülemaailmset paavstiriiki ei tekkinud). Ida- Läänekristlus on eraldi tänapäevani. Maailmade vahel süvenes vaen.
Totalitaarses riigis on lisaks võimu koondumisele ühe isiku või väikese rühma kätte, kontroll inimestemõtteavalduste ja väljendamisvõimaluste üle. Inimõiguste rikkumine, inimeste pidev hirmu all hoidmine( küüditamine, surmalaagrid). Inimeste meelsuse pidev töötlemine ehk propaganda.
Taara - eestlaste muinasjumal Piiskop-vaimulik,kindla ala kristlaste juht Karavell-ookeani sõiduks sobiv laev Raharent-rendiliik,maa eest maksti rahaga Kapitalism-majandussüsteem,põhineb eraomandil,palgatöö jõul Tarastamine-nähtus inglismaal,talumaad muudeti lambakarja maaks

Teotöö - talupoeg peab tööd tegema aadliku eest Talupojad pidasid kirikupühasid.
Tõepoolest - kuidas sai süüdistada selles vaid sakslasi? Esimese Maailmasõja puhkemise ajendiks oli tegelikult ju Serbia rahvuslaste atentaat Austria-Ungari troonipärijale, kui serbia rahvusest tudeng Gavrilo Princip tappis 28. juunil 1914. aastal Sarajevos troonipärija Ferdinandi.
Türklased - seldužkid olid11. sajandil alistanud suure osa islamimaadest ja tungisid ka Väike-Aasiasse. 1071 purustasid nad Manzikerti lahingus Bütsantsi väe. Suur osa Väike-Aasiast langes türklaste võimu alla, selle elanikudpöördusid islami usku ja võtsid omkas türgi keele.

Tatcherism - 1979 sai peaministriks Margaret Tatcher, kes lubas lõpu teha sotsialismi võinutsemisele SB-s. Kuulutas välja kokkuhoiupoliitika inflatsioon vähenes, tööstuse struktuur muutus, maksude alandamine tõi sisse ajandus hakkas kasvama, tööpuudus alanes, rahvas oli rahul.
Tugevusest - pidustuste kava sisaldas vaid eesti heliloojate loomingut, kokku tuli juba 527 koori ja puhkpilliorkestrit ligi 10 000 esinejaga (sealhulgas esmakordselt ka lastekoorid), ning peo korraldajad pühendasid oma ettevõtmise "Estonia" seltsi teatrimajale nurgakivi panemisele.
Tuntumad teosed on Summa Theologiae(Teoloogia summa) ja Summa contra gentiles(Summa paganate vastu) Innocentius III-paavst,kes saavutas suurima ilmaliku mõju,mis ühelgi paavstil kunagi olnud on. Clemens V-oli paavst 1305 –1314. Ta oli 195. paavst ja esimene Avignoni vangipõlve paavst.

Tööpataljonid loode - Rindel Narvas ja Tõrjelahing Karjalas Venemaal, Sinimägedes (Sillamäe laskurkorpus Uuralites lähedal) ja ka Eestis Erilist Naiskodukaitsjad kudusid eestti poistele sõjaväes käpikuid ja õmblesid riideid jms. Sakslased olid tsiviliseeritud, tõid lastele šokolaadi.
Tööstusrev - ni kiirendas rahvastiku kiirekasv Kujunes turukonkurents 1765 James Watt aurumasin Peamiseks kütuseks muutus kivisüsi,1800 leiutas A.Volta valmistas patarei ja aku, M,Faraday valmistas elektrigeneraatori ja hiljam ka elektrimootori, 1879 valmistas T.Edison elektrilambi
Teotöö - kohustus, mis tuli juurde, kui uued isandad seadsid sisse oma mõisad.

Testamendis on Lenin pidanud Stalinit liiga brutaalseks ja läbi peasekretäri positsiooni liiga suurt võimu taotlevaks meheks). Lenini haigus tõi kaasa Stalini, Kamenevi ja Zinovjevi liidu Trotski vastu, eesmärgiga vältida viimase tõusmist partei ja seega kogu NSV Liidu juhiks.
Totalitaarsed riigid - diktatuur.pariisi rahukonv-1919-1920.töötati välja püsivad rahulepingud alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta võitjate ja kaotajate vahel.
Tsunf on käsitööliste ühing. Ma proovin sellega liituda juba õpipoisina.

Tutanhamon - tähtsusetu kuulsus • Valitseja nimi Tutanhaton • taastas Amoni-kultsuse • Valitses 1334-1323 e.Kr • Suure tõenäosusega tapeti • Hauakamber leiti 1922 kuningate orus • Avastaja howard carter • Kamber säilinud puutumatatuna • Vaarao ’’needus’’
Tähelepanu väärne on see ,et esmakordselt ilmnevad liivlaste ristimise juures sunnielemendid , tingimusel et kohalikud liivalased lasevad end ristiusku pöörata, jäi see linnu meinhardi omadusse, see mehitati osaliselt saksamaalt toodud sõjameestega,alles siis nõustus kirikut ehitama.
Trumani doktriin – USA presidendi Harry Trumani seisukoht, et riigi välispoliitika juhtmõtteks peab olema vabade rahvaste toatimine nii sise- kui ka välissurve (eri riikide kommunistlikke rühmitusi, kes üritasid stalinliku NSVL eestvadmisel relvajõuga võimule pääseda) vastu.

Tulusamale oliivi - ja viinamarjakasvatusele, ning parandada seeläbi oma majanduslikku seisu. Peisistratose edendas Panathenaia (kogu Ateena) jt. pidustustega ateenlaste ühtsustunnet. Tema ja ta poegade valitsusajal olevat redigeeritud Homerose eeposi, mida Panathenaiadel ette kanti.
Tüüpiline on püüe otsida alateadvuse jälgi unenägudes, hallutsinatsioonides ning primitiivsete isiksuste visuaalses eneseväljenduses. Sürrealism on süžeekunst, ei erinenud varasemast maalimise stiili poolest, mõned isegi väga traditsioonilised - veristlik sürrealism.
Tartu liberaalid - häälekandja Postimees, eestvedaja Jaan Tõnisson,teised ühisk.

Tekkisid ida - Frangi riik (hilisem Saksamaa), Lääne-Frangi riik (hilisem Prantsusmaa) ja Lõuna-Frangi riik (hilijem jagati Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa vahel). Feodaalne Lääne-Euroopa Karl Suur sai Frangi riigi keisriks aastal 800 ning ta valitses riiki ainuisikuliselt.
Thutmosis iii - vaarao, Egiptuse suurim valitseja, kes alistas Nuubia, Palestiina, Süüria ja jõudis välja Mesopotaamiasse; Thutmosis III oli Thutmosis II poeg; ta valitses 1479–1425 eKr; Thutmosist peetakse laialdaselt sõjaliseks geeniuseks ja teda on võrreldud Napoleoniga
Tõe kriteerium on seega inimene, mitte jumalad ja kogu olevat tuleb mõista inimlikult vaatekohalt. Mõisted “hea” ja “halb” on suhtelised – mis ühele näib hea, ei tarvitse seda olla teisele. Ka seadused pole jumalatest ette kirjutatud, vaid inimliku kokkuleppe tulemus.

Tööstuslik pööre - Tööstuslik pööre ehk tööstusrevolutsioon oli periood 18. sajandi lõpus ja 19. sajandil, mil toimusid suured muudatused põllumajanduses, tootmises, kaevandamises ja transpordis, mis kõik mõjutasid ühiskonna sotsiaal-majanduslikku ja kultuurilist olukorda.
Töötav osa on enam vähem sama suur kui alamkoda. Lordide koja pol meelsus oluliselt mitmekesisem kui alamkoja oma . Lordide koja esindajate hulgas suure osa moodustavad mitmepinklased, kes otseselt ei toeta ühte parteid , kuid üle poole on neist konservatiivide toetajaskond.
Teherani konverents - 28. novembrist 1. detsembrini 1943 Iraani pealinnas Teheranis toimunud kolme suurriigi tippkohtumine( nl, am, suurb). Teherani konverentsil nõudsid Stalin, Roosevelt ja Churchill Saksamaalt tingimusteta kapitulatsiooni ning leppisid kokku edasises sõjapidamises.

Tuntuim eepos on Gilgmeši eepos (tegelane otsib igavese elu eliksiiri, leiab selle, kuid madu joob selle ära, vahetab nahka ja eliksiir ongi läinud) 8) Olulisemad saavutused inimese tegevuses: Paleoliitikum: Inimasustus levis Aasiasse ja Euroopasse, Ameerikasse, Austraaliasse.
Teemadeks on perekonnaasjad, kaotsiläinud lapsed, edasilükkunud abielud, peidetud varandused; peaosa mängib kõigis riukalik ja nutikas ori. Tegelikult on see romantiline kommetekomöödia, mis on kaotanud kõik oma religioosse päritolu jäljed ja kus pole ka enam koori.
Totalitaarset diktatuur - võim ühe isiku või rühma käes,kt inimeste mõtete ja väljeljendamise üle. Kaasnesid inimõiguste rikkumine ja inimeste pidev hirmu all hoidmine(küüditamine, surmalaagrid) Taotleb, et ühiskonna eluoleks pisiaasjadeni ühtlustatud ja reeglitele allutatud.

Traköödia – tõsised ja ülevad, enamasti olid tuntud müüdisüžeede uudse õpetlikud tõlgendused. Otsiti vastust küsimusele, kuidas mõista jumalatest seatud maailmakorda ja kuidas käituda nii, et see ei põhjustaks jumalate pahameelt ja kannatusi endale ning tervele
Tekstitöötlusprogrammides on olemas pealkirjade (Heading) stiilid, mis vormistavad pealkirjad vastavalt nende tasemele ühtlaselt ja võimaldavad moodustada automaatselt sisukorra. Enne töö vormistamist tuleb üle kontrollida nende tähesuurus ja vormindus ning vajadusel teha parandused.
Triumviraat – kolme juhi valitsemine: Caesar, Pompeius, Crassus . Caesari tähtsus: taastas roomas korra, vähendas makse ja võlgu, tundis avaliku arvamuse tähtsust ja püüdis läbi saada literaatidega, ajakirjanduse isa, oli hea kirjamees, kalendrireform – 365 päeva.

Talvesõda - Sõda NSV Liidu ja Soome Vabariigi vahel, osa Teisest maailmasõjast (1939 - 1940) lõppes Moskva rahulepinguga Lepituspoliitika - siis kui saksamaa nõudis tsehhoslovakkialt nende alade loovutamist kus elasid sakslased siis talle anti järele ja sunniti tsehh.
Termid – phiskondlikud saunad, olid väga funktsionaalsed (meeste- ja naisteosakonnad, erineva kuumusega pesemisruumid, massaži- ja aurukambrid, basseinig, spordiväljakud, raamatukogud). Neid kaunistasid skulptuurid ja seinamaalid, olid rikkalikult marmoriga kaetud.
Tragöödiast on tal kujundatud iseseisvaks kunstiliseks tervikuks, mis sisaldab endas kogu oma problemaatika. Teiseks oluliseks uuenduseks oli Sophoklesel näitlejate arvu suurendamine kahelt kolmeni (mitmekesisem tegevus). Euripides (u. 480-406 e.m.a)- Sophoklese võistleja.

Traianus98 - 117 vallutas Daakia(rumeenia) ja mesopotaamia, suurim maad Vahemerel*kaitseks barbarite eest rajati piiridele kindlused* Hadrianuse117-138 vall P-Inglismaal paremini säilinud* Rooma rahu-julgeolek ja rahu* kodusõjad ja välisvaenlased 2saj ja 3 saj vahetusel.
Tudulinna - Iisaku-Jõhvi. Osalejaid umbes 3500. Inimeste arv oli nii suur, et raske hallata . Laagripaigad peaksid ikka puhtad ju jääma . Kõige raskem kaader on kooliõpilased , kes pääsevad vanemate silme alt ära ja esimesel võimalusel tõmbavad endal nina viltu .
Tesla järgi on ka nimetatud SI-süsteemi magnetilise induktsiooni mõõtühik tesla, mille tähis on T. (Vikipeedia) Nikola vormis kaasaja elektrimootori, vahelduvvoolu elektri ja mitmefaasilise elektri jagamissüsteemi, millede abil toimus teine industriaalne revolutsioon.

Tähestikkiri – kiri, kus igale häälikule vastab kindel mark Foiniiklased võtsid kasutusele tähestikkirja, mis koosnes 22-st konsonandist(3 vokaali). Kiri, milles iga märk tähistab ühte häälikut. (http://konspekt.weebly.com/suumltevaka-ajalugu-esimene-periood.html)
Tallinna all - linna keskaegne linnamüür kujutas endast 16. sajandil, lõplikult väljaehitatud kujul tohutu ulatusega rajatist, olles oma aja suurimaid ja tugevamaid kaitsesüsteeme kogu Põhja-Euroopas. Linnamüür oli 2.35 km pikk, kuni 3 m paks ning kuni 16 m kõrge.
Talupoeg on juba maa vallutamisest alates pärisori; • mõisnik võib teda kohelda oma äranägemisel; • nii talupoeg kui tema varandus kuuluvad mõisnikule; • mõisnikul on õigus talupoega pärandada ja müüa; • talupoegade koormised pole seadusega piiratud.

The steam - ENGINE ENLARGED THE RESOURCES OF HIS COUNTRY INCREASED THE POWER OF MAN AND ROSE TO AN EMINENT PLACE AMONG THE MOST ILLUSTRIOUS FOLLOWERS OF SCIENCE AND THE REAL BENEFACTORS OF THE WORLD BORN AT GREENOCK MDCCXXXVI DIED AT HEATHFIELD IN STAFFORDSHIRE MDCCCXIX
Talvesõda - sõda NSVL ja Soome Vabriigi vahel 1939-1940. -Seletada: Holokaust – juutide massiline hävitamine natside Tulemus: Moskva rahuga säilitas Soome iseseisvuse, kuid pidi poolt Saksamaal ja Saksamaa poolt okupeeritud maades aastai loovutama osa oma aladest.
Taoismis on jumal määramatu, piiritu, nimetu, olematu ja uurimatu, kuid on siiski olevus (panteism). Kristuses on Jumal kõikvõimas, kuid tema jõud on piiratud tema tarkuse ja sõnaga. Seega Jumal on piiratud tema tahtega, ja iseloomuga, mis on headus ja pühadus.

Teleskoobi juhtpikksilmaks on väga hea optikaga kolmekümne sentimeetrise avaga refraktor, mida kasutatakse ka planeetide näitamiseks avalikel vaatlusõhtutel. Teleskoop on nime saanud füüsika ja astronoomia instituudi esimese direktori akadeemik Aksel Kipperi (1907–1984) järgi.
Terviklikke komplekte on alles minimaalselt. Muuseumikogudes leiduvad etnograafiliste sugemetega rõivaesemed oleksid eeldanud teistsugust, rahvuslikus stiilis esemekeskset väljapanekut ega oleks andnud terviklikku ülevaadet moemaja kunstnike autoriloomingust läbi kümnendite.
Tsunft - käsitöö ühendus, kuhu kuulusid käsitöölised Tallinnas oli ligi 2 tsunfti, mille siseelu kuujundas rae poolt kinnitatud skraa(põhikiri) Tallinnas 2 käsitöölisi ühendavat väikegildi: Kanuti ja Oleviste gils- esimeses Sakslased, teises Eestlased.

Tartu rahu - 02.02.1920 J.Poska Ting:Eesti sai Petserimaa ja Narvatagused alad; Eesti sai 15milj kuldrubla; Venemaal viibinud eestlased said õiguse naasta kodumaale; Eesti ei ole seotud Venemaa võlgade tasumisega; Venemaa lubas tagastada väljaviidud kultuurivarad.
Töötegijad - pidasid kõiki oma tootva tööga ülal 6. Aadliseisus ja rüütlid (ptk 19). Rüütliväe lahingutaktika relvastus (ptk 20) Sõdisid peamiselt ratsa; peamised ründerelvad olid piik ja mõõk; kaitserelvastus koosnes rõngassärgist, kiivrist ja kilbist.
Templiarhitektuur – dooria – lihtne ja raskepärane, kapiteeliks kivi.

Tšingis - khaani mauseleom asub Sise-Mongoolias mis on tegelikult Hiina osa. Mausoleom on poliitiline vahend, mis peab aitama Hiinal rakendada Tšingis-khaanipärandiga seotud poliitilist jõudu ja seadustada oma nõuet olla mongolite pärandi tõeliseks hoidjaks.
Tekstiilile on tikitud Inglismaa vallutamise lugu normandlaste poolt, nime on saanud selle järgi, et seda säilitatakse Bayeux’ kloostris; vaibale on tikitud mitmekümmend sõdurit, hobust, koera, konkreetseid nimesid jne, seega on tõesti tegemist ajalooallikaga.
Tihedad riigivisiidid – 1972 Nixon Moskvas, 1973 Brežnev USAs, 1974 Nixon NSVL- s. Sõlmiti ligi 50 majandus-, kaubandus-, teadus-, tehnika- ja kultuurialast koostöölepingut. 1972 raketitõrjesüsteemide rajamise leping ning kokkulepe strateegiliste relvade piiramise osas

Tütrega – võimalik, et Tutanhamonil oli vanem õde. Paljudel Kiia monumentidel, mis pärinevad Ehnatoni 11. valitsemisaastale järgnenud ajast, on tema nimi asendatud Ehnatoni vanima tütre Meritatoni nimega, kes sai pärast Nofretete surma peanaise asendisse.
Teivasrelvad ehk pika varre otsa kinnitatud torke- või raierelvad.
Trükivormi valmistamiseks on mitu moodust 5 Trafarett – motiivi väljalõigatud kujutis kleebitakse sõela alumisele küljele, sobib suurepinnalise mustri puhul; 6 Väljapesemine; 7 Kinnikatmine; 8 Fotomehhaaniline meetod – joonistus kantakse sõelale fotomehhaanilisel teel.

Teheran –  1943 – Usa; NSVL; Suurbritannia – Teise rinde avamine Prantsusmaal, NSVL lubas Saksamaa  purustamisel alustada sõda Jaapaniga. Saksamaa jaotamine & Poola riigi piirid. Lääneriigid liitusid NSVL riigipiiridega 1941
Totaalne sõda - 2ms oli muutunud kõikke haaravaks, ei hukkunud ainult sõjaväelisi, vaid ka hulgaliselt tsiviilisikuid, sest vastase alistamiseks hävitati linnu, toimus hulgaliselt vastaste poolt vägistamisi ja vägivalda.Holokaust-Juutide massiline hävitamine.
Tugev juht on ainsana võimeline riiki ja inimesi kriisist ja probleemidest vabastama (anda tööd ja leiba). Samuti ei olnud veel tugevaid demokraatlike traditsioone , poliitilised erakonnad olid arengust maas ning esines vigu põhiseadustes ja valimisseadustes.

Täiesti sobimatu on aga neoklassistsistlikus stiilis kino "Sõprus" rajamine Müürivahe ja Vana-Posti tänava nurgale 1950ndatel aastatel, millega tekitati keskaegse kvartali nurga asemele vanalinna kohta tavatult suur plats ning keskaegsele linnale võõras dominant.
Talurahvaseadused - 1802. aasta juunis kokkutulnud Eestimaa maapäev võttis talurahvaküsimuses vastu mitu otsust, mis on tuntud nimetuse all “Iggaüks”. “Iggaüks” ei olnud veel sõna otseses mõttes seadus, vaid keisri poolt kinnitatud aadli maapäeva otsus.
Teataval määral on „Odüsseia“ „Iliase“ jätkuks: eepose tegevus on paigutatud küll juba kümnendasse aastasse pärast Trooja langemist, kuid tegelaste kõnelustes mainitakse ka neid episoode, mis langevad aega „Iliase“ ja „Odüsseia“ tegevuse vahel.

Teostamisel on Julgeolekuorganitele komitee staatuse andmine märkimisväärsed. 1949. aasta küüditamise järel oli selgeks märgiks selle institutsiooni varasema said   mõlemad   kindralmajoriteks   ja   vastavalt mõjuvõimu   vähenemisest.
Tartu linnus on olnud Tartu kõige tähtsam ja olulisem keskus.
Taasiseseisvumine – kas taeva kingitus, NSV Liidu lagunemise või Eesti rahva kindla tahteavalduse tulemus Eesti taasiseseisvus 20.augustil 1991.aastal. Selle üle, miks sündmused just nii arenesid ning kuidas iseseisvumine võimalikuks sai, on erinevaid arvamusi.

Termoluminestsents meetod – kuna saviesemed sisaldavad liivaterasid ja need sisaldavad väikestes kogustes radioaktiivsust, kuumutades need vabanevad ning hiljem hakkavad uuesti radioaktiivsust koguma. Mõõtes selle kogunemise kiirust, saab teada ± 10% valmistamis ajast.
Täyssinä rahu - Rootsi ja Venemaa piir kulgeb piki Narva jõge.
Teaduslik ateism on üldjoontes jagatud järgmisteks alaliikideks: 1. Religiooni teaduslik uurimine a) religioonifilosoofia b) religioonisotsioloogia c) religioonipsühholoogia d) religioonilugu 2. Religioonikriitika 3. Ateistliku hariduse teooria 4. Ateismiajalugu

Turgot - Louis XVI määras rahanduse peakontrolöriks majandusteadlase Jacques Tudori.Ta kavatses kaotada feodaalsed privileegid ning aadli ja vaimulike maksuvabastuse,sisse seada kohaliku omavalitsuse jne. Marie Antoinette(Habsburg)-Louis XVI abikaasa.
Töötamise mõjutusi - „Indian monetary and finacial system”(1913), järgmiseks „Treatise on money” (1930) ja „The General theory” (1936), enamus majandusteadlaste tähelepanu on suunatud just sellele etapile, kuna siis lõi Keynes kõige rohkem teooriaid.
Tapja - GAVRILO PRINCIP PÕHJUSEKS OLI SERBIA LEPPIMATUS BOSNIA- HERTSOGOVIINA LIITMISE SUHTES AUSTRIA- UNGARIGA JA SOOV LUUA SUUR-SERBIA, MIS ÜHENDAKS BALKANI POOLSAARE SLAAVI RAHVAID Sõja algus • 28. Juulil kuulutas Austria-Ungari Serbiale sõja.

Totalitaarses riigikorralduses on võim koondunud ühe juhi ja tema sõltlaste kätte, inimesi hoitakse pideva hirmu all ning kontrollitakse kogu nende elu. Totalitaarsed diktatuuri režiimid olid näiteks Hitleri-aegsel Saksamaal, Stalini-aegses Nõukogude Liidus ja Itaalias.
Thutmosis ii - l oli ühe Isise-nimelise liignaisega poeg, hilisem Thutmosis III. Kui Thutmosis II noores eas, varsti pärast vaaraoks saamist suri, määrati pärijaks tema poeg Thutmosis III. Thutmosis III oli liiga noor, määrati Hatšepsut ta regendiks.
Tagantjärele on seotud sellise dekreedi andmine kahtluse alla - riigivanem võib anda dekreete ainult möödapääsmatu hädavajaduse korra, kõik dekreedid tuli hiljem parlamendile aga esitada, seda 19. märtsi dekreeti ei esitatud aga kunagi parlamendile.

Tallinna teletorn on Eesti iseseisvuse taastamise üheks olulisemaks sümboliks, kuna siin toimus rida olulisi sündmuseid, mis olid seotud 20. augustil 1991. aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt välja kuulutatud "Otsusega Eesti riiklikust iseseisvusest".
Totalitaarne diktatuur on ideoloogiakeskne ja põhjendab end mingisuguse missiooniga (näiteks kommunismi ehitamine, aaria rassi valitsemine). Diktatuur ei ole mitte vahend pöördumiseks normaalse olukorra juurde, vaid tegemist ongi ainuõige ühiskonnakorraldusega.
Tsunftid – nende põhimäärus skraa; õpipoiss, sell, vandersell, meister  vanem e tsunftimeister, kes juhtis tsunfti ja omas privileege Tsunftijänesed tegid välist käsitööd e haltuurat Tsunftid kogunesid gildi, kaupmehed kogunesid suurgildi.

Tšehhide - slovakkide re- demokraadi maine omandanud formipüüdluste jõhkrat lämmatamist Eduard Ševardnadze ei hoidnud aga 1968. aastal paradoksaalne olukord, 1980. aastal sõnu kokku, et kiita et NSVL maine ja positsioon otsust tungida Afganistani.
Tahma - Toomas, Must-Toomas Toomapäeval tuli Tahma-Toomas, Must-Toomas või Jõulu-Toomas majast välja kihutada. Mõnel pool on sel puhul valmistatud vanadest riietest õlgi ja kaltse täistopitud nukk, mis on pimeduse varjus viidud teise peresse.
Tallinna ajaloos on 1248, mil Taani kuningas Erik Plovpenning (Adraraha) andis siinsetele kodanikele "kõik õigused, mis on Lübecki kodanikel". Kuninga ürik pole originaalis säilinud, selle tekst on meieni jõudnud 1347. aastal tehtud ärakirja vahendusel.

Talupoegade kollektiviseerimine – Kolhoosidesse, sohvoodisesse  Forsseeritud industrialiseerumine  Alustati Viisaastaku plaanidega  Suur ümberrelvastumine sõjaväes  Rahva kohtuväline karistamine  Määratleti rahvavaenlased e. Kulakud (4.6% ühiskonnast)
Teaduse baasmõisted on kõik suuremal või vähemal määral teoreetilised (nt punktmass). Instrumentalismi kriitikud tuletavad meelde, et paljusid teoreetilisi mudeleid on õnnestunud ka eksperimen-taalselt kontrollida, nt benseeni molekul või aatomi struktuur.
Templeid nimetatakse gurd wara’ks. Sikhide kõige tähtsam pühapaik on Amritsari Kuldtempel koos Surematute järvega selle ümber (16 saj.). Sihkide eetika põhineb vajadusel teha midagi head, mis mõjutab elukutse valikut arsti ehk põetaja kasuks.

Tööstusaladeks on naftatööstus, põlevkivitööstus, paberitööstus jne.Näiteks väike naftareostus võib saatuslikuks osutuda tuhandetele lindudele - kokkupuutel naftasaadustega kaotab nende sulestik veekindluse, mistõttu on nad määratud hukkumisele.
Teemade järgi ehk selle järgi, millest film on: dokumentaalfilmid on dokumenteeritud sündmustest, armastusfilmid armastusest jne.  Žanride alla kuuluvaks võib lugeda ka ekraniseeringut, samas võib ekraniseeringuid viia erinevate filmižanride alla.
Tervet lääne - Nõukogude piiri kolme suure gruppidega: „Põhi“, „Kesk“ ja „Lõuna“. Juba esimesel päeval hävitakse suur osa Nõukogude relvastusest ja küttusest; hävitati ca 1200 lennikeid, mille tohutu osa veel ühtegi korra ei lendanud.

Trumani doktriin – 1947. aastal, seadis UDA välispoliitika eesmärgiks vabade rahvast toetamise nii sise- kui välissurve vastu(kommunistide võimuhaaramistkatsed). Marshalli plaan – 1947. aastal, abiandmisplaan sõjas kannatada saanud Euroopa riikidele.
Teljeriigid - Saksamaa liitlased • “kummaline sõda” - Lääne –ehk Prantsusmaa rindel valitses peaaegu täielik vaikus, Prantsuse-Briti sõjajõud ei võtnud ette ühtegi tõsisemat operatsiooni Sksm vastu • Välksõda – Saksamaa sõjastiil
Tommaso campanella - Utopistlikku sotsialistlikku ühiskonda kirjeldas oma teoses "Päikeseriik ehk ideaalne vabariik".Riik kus puudub eraomnad, kõik teevad tööd ja kõigile antakse vastavalt nende vajadusele, rahvas valib valitsejad, mehed-naised võrdsed.

Touluse - Lautrec oli samuti huvitav postimpressionist, kes rõhutas oma subjektide klassikuuluvust ning moonutas tihti neid karikatuursuseni, ta oli algselt mõjutatud impressionistidest, kuid hiljem Gauguinist, Jaapani puulüigetest ja juugendist.
Turniirid – harjutamine sõjaks, relvad olid ohtumad (nürid, tömbid relvad), sportlik, pidulik üritus, Rüütlite kasvatus – kuni 7 eluaastani viibis poisslaps kodus, peale seda saadeti ta kõrgemalseisva feodaali juurde, kus temast sai paaž.
Täitunud - viimaks vallutati kõik eurooplaste tugipunktid Ees-Aasias. Itaalia linnadel soov saada juhtivateks täitus – pärast ristisõdu arenes kaubandus ja käsitöö ning juhtivateks saidki peamiselt suured Itaalia kaubandus- ja sadamalinnad.

Tallinna hansa - aegade hiilgusest ning siinsete kaupmeeste jõukusest kõnelevad hinnalised kunstiteosed, mis telliti Euroopa suurtest kunstikeskustest. Kirik sai tõsiselt kannatada Märtsiommitamises aastal 1944. Midagi suudeti ka ennetavalt päästa.
Termid – Rooma saunad, kuid sisuliselt oli tegemist spaadega, tervisekeskustega, kus olid paljud saunaruumid, basseinid, massažiruumid ning kus pakuti ka erootilisi teenuseid, samuti oli termides raamatukagud ning seal peeti tihti ka kõnesid.
Trumani doktriin - H.Trumani välispoliitiline kava anda majanduslikku ja sõjalist abi riikidele, keda ähvardab NL-i oht. (1947). Eisenhoweri doktriin- USA välispoliitiline kava, et USA on valmis kasutama sõjalist jõudu, tõrjumaks kommunismi levikut.

Trumani doktriin – USA välispoliitiline doktriin, mis lubas Kreeka ja Türgi valitsusele sõjaväelist ja majandusabi, vältimaks nende riikide langemist Nõukogude Liidu mõjusfääri. Trumani doktriini väljakuulutamist peetakse külma sõja alguseks.
Tunnusesemed - rõõmsailmne mask ja karjusesau (autoriteet ja võim). o Melpomene- „laulev“ või „kellest lauldakse“, tragöödia kaitsja, oli tõsisem kui teised ja inspireeris traagilist näitekirjandusest, tunnusese-kurb mask ja karjusesau.
Tartu piiskopkond - 1211 Theoderich nim Eestimaa piiskopiks, tema residentsik nähti ette Lihula, Theoderich sai Tallinna all surma, tema järglaseks nimetati Bremeni kloostri abt Hermann, seda piiskopkonda nimetati kas Eestimaa või lihula piiskopkonnaks.

Terror –  vagivald poliitilises võitluses, mis viib sageli ka surmani. Jakopiinide diktatuuri ajal hukati väga palju ka neid, kes esialgu olid  ka revulatsiooni pooldajad : käsitöölised, talupojad, kaupmehed jne.
Trumani doktriin - USA presidendi Harry Trumani seisukoht oli, et riigi välispoliitika peab olema vabade rahvaste toetamine nii sise- kui ka välissurve vastu . Marshalli plaan- USA ulatuslik majandusabi Teises maailmasõjas kannatanud Euroopa riikidele.
Trumani doktriin ehk pidurdamisdoktriin, Eisenhoweri doktriin e tagasitõrjumisdoktriin, Brežnevi doktriin (VLO lahkumise takistamine) Võidujooks kosmoses NSVL- esimene inimene kosmoses, USA- esimene inimene Kuul Konkurents Moskva OM vs. Los Angelese OM

Tume ajajärk e. Homerose ajajärk (u. 1100 – 800 eKr)  tsivilisatsioon kadus ja kiri unustati  hetiitidelt võeti üle oskus sulatada rauda, mis tõrjus välja pronksi  väljaränne Väike-Aasia läänerannikule, kus kujunes Joonia maakond.
Turgot – Rahanduspea kontrolör, suure Prantsuse võla välja tulemiseks: *Kaotada kõik senised feodaalide privileegid *Kaotada tsunftid *Maksustada aadli ja kiriku *Vabaks vilja- ja leivakaubandus Halva viljasaagi tulemusena saadeti ta erru.
Teokohustus - algul talgutesarnane töö, hiljem iga talu pidi saatma kindlal arvul nädalapäevadel mõisa ühe teolise; Talupojad=Pärisorjus- maa kuulus sakslastele; teoorjus(abitegu, korvaline tegu); rahamaksud(maksud põllumajandus saadustest);

Teetõkkelinnusega – nimelt oli Toomemäe lähikond (praeguse Laia tänava otsa juures) ainus paik, kus Võrtsjärvest Emajõkke voolava Emajõe kallastele sai rajada aastaringselt läbitava tee. Mujal oli Emajõgi selleks sobimatute soiste kallastega.
Tege - likult on see kõik tagantjärele tarkus, ilus oleks ikka kui saaksime ette öelda, millal muutus vajalik on. Teatud ideed ju on. Suunavad ajaloolast küsima, et miks ja kuidas see juhtus. See omab uurimise seisukohast mingit mõtet.

Teisalt on Hispaania sündmused seotud tihedalt ka teiste rahvusvaheliste küsimustega -1939.a. alanud Saksamaa ja Nõukogude Liidu lähenemine viis nõukogude sõjalise abi lõppemiseni ning vabariiklaste täieliku kaotuseni Franko vägedelt.
Toetanud - tuleb laiema avalikkuse ette just 1950. lõpul, kui Eesti ametnikuliidrid ära vahetatakse tema initsiatiivil. 1960. alguses tõuseb esile Artur Vader, kes leidis, et tema võiks olla sobilikum parteijuht ja tervikuna Eesti NSV juht.

Tallinna piiskop – piiskop, kes omas Taanile kuuluvas Põhja-Eestis ainult vaimulikkuvõimu ja allus Lundi peapiiskopile Lõuna-Rootsis. 1236. aastal toimus Saule lahing, millega õnnestus saarlastel oma maa viieks aastaks sakslastelt tagasi võita.
Teisalt on ka oletatud, et vaherahu oli siiski juba selle retke ajaks lõppenud ja sõjakäigu vastuolulisi väiteid sisaldavas kirjelduses on üldse ekslikult kokku liidetud kaks erinevat sõjakäiku, milles teine toimus hoopis 1216. aastal.
The anglo - Irish lords built strong castles, some became „more Irish than the Irish“. The Irish chiefs continued to live as they always had done, moving from place to place & eating out of doors, a habit they only gave up in the 16th cent.

Thomas jefferson – silmapaistev Ameerika valgustaja – järgis Rousseau vaateid ja pooldas suveräniteediideed, millest tuletas õiguse luua oma riik. (Valgustajana eesrindlik: maad tuleks anda kõigile, kes seda harivad; pooldas orjuse kaotamist).
Totalitaarne diktatuur – Täielik võim rahva ja riigi üle , ühe isiku ja partei käes , inimõiguste rikkumine , hirmuvalitsemine , vägivald ( küüditamine , surmalaagrid ) , Saksamaa , NSVL , Itaalia . Demokraatia Prantsusmaal ja Inglismaa näitel :
Tüüpilised naftariigid on näiteks Kuveit, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Brunei jt. Kuid paljudel suurtel naftariikidel on olnud palju sõjalisi kokkupuuteid ja tülisid nafta pärast, sest paljudki riigid tahaksid ka ise nafta pealt kasu teenida.

Tšernobõli tuumakatastroof – teave avalikuks NLs ja väljaspool NL • Suurenes sõnavabadus, võis rääkida: keskkonnaprobleemidest ja Stalini kuritegudest; • Suurenes massiteabevahendite roll ühiskonnas; • Sai alguse poliitilise elu liberaliseerimine.
Tselluloos on maakeral kôige levinum orgaaniline aine. Paberis on tselluloosi polümerisatsiooniaste ligikaudu 1000. Polümerisatsiooniastme langemisel alla 400 ... 500 väheneb oluliselt paberi mehaaniline vastupidavus - paber muutub hapraks.
Tütar sig - ne võttis samuti näitetööst edukalt osa. Netty surma ajal olid lapsed juba täiskas- vanud. Aasta pärast abiellus Paul oma sõbra Theodor Altermanni lese, Milly Al- termanniga, kes kunagi oli samuti „Estonia“ näitlejatar.

Thutmosis iii - rahu ja rikkus • Tänu sõdadele rikkuse kogumine • Templite rikastumine • Preestrite võimu algus • Karnaki templi esiletõus • Amoni preestrite võim • Rikkamaid templeid Egiptuse lõpuni • Vaarao muumia leiti 1881
Totalitaarne diktatuur – valitsemisvorm, kus rahvas on muudetud võimuloleva rühmituse tööriistaks, sunnitakse tegutsema täpselt kindlaksmääratud viisil, riik kontrollib kõike nii inimeste eraelu kui ka tööalaseid suhteid, kehtib range tsensuur
Toomas hiio on uurinud Tartu Ülikooli üliõpilaskonda, sõjaväe ja tsiviilelanike suhteid, II maailmasõda, väeteenistusest Eestis, 1905. aasta revolutsiooni, okupeeritud Eesti olukorda jne. Põhiliselt on autor uurinud Eesti sõjaajalugu.

Totaalne sõda – õhus, vees, maal, vee-all.
Tsensor - korraldasid loendust, nende järelevalve all olid elukombed (valiti konsulite hulgast) 53. Tuunika - Roomlaste igapäevane alusrõivas – kujutas endast üle õlgade heidetud ja vööga kokkutõmmatud põlvini ulatuv riidetükk.
Tsistertslased – Loode-Prantusmaale tekkinud uus ordu, mis lähtus benediktlaste reeglites, kuid nõudis vahepeal lõdvenenud kommete karmistamist, luksusest loobumist ja järjekindlt füüsilist tööd. Kloostrid loodi üksikutesse kohtadesse.

Tagasiastumisest alates on riigis tugevnenud demokraatlikud arengud ning on toimunud esimesed presidendi otsevalimised (2004). Progressi on aeglustanud aga poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus, sotsiaalsed rahutused, korruptsioon ja terrorismiaktid.
Tavalisem - algne koridor laieneb omamoodi vestibüüliks (sealt leiti alabastrist ja dioriidist mahutifragmente ja väikese noa kuldne tera), mis suubub teise koridori, kust leiti suur tõke, mis koosnes kolmest suurest graniidilahmakast.
Toodangut kesk - Rootsis ja ida pool?) 2. Ilmnevad ka muinaspõllud – vanimad Saha-Lool (noorema pronksiaja algus), neid nimetatakse Balti põldudeks (kivivaalud ja kuhjad) 3. Leidub ka kivikalmeid – varasemast ajast maapealseid haudu pole.

Töönduslikud ettevõtted — mõisate juures alustasid tööd telliselöövid, lubjaahjud, saeveskid; mõnda aega tegutses ka üks klaasikoda (Hiiumaal).  Luterlik kirik  Rootsi riik asus talupoegadele aktiivselt luterluse põhitõdesid tutvustama.
Teadude - ja tehnikarevolutsioon muutis lääneriikide sots struktuuri– vähenes tööstus- ja põllumajandustööliste arv,suurenes diplomeeritud spetsialistide nind teeninduses töötavate inimeste osa, hoogustus väikeettevõtlus.
Töö eemärgiks on näidata, kuidas on leiutised muutnud inimkonna elu ja kvaliteeti. Valisin selle teema, sest iga päev kasutan nii mina, mu pere kui ka sõbrad kunagiste leiutiste uuenenud versioone, mõtlemata, et ükskord olid need suured

Teherani konverents - 1943 USA,GB,NSVL-usa ja gb järeleandlikkumad, tunnistavad nsvl-i piire 1941.aasta seisuga Jalta konverents-1945, kinnitatakse teherani kokkulepet, võetakse vastu otsus asutada ÜRO Potsdami konverents-1945,USA, GB ja NSVL.
Tekkis paistu - Tarvastu ärksatel koolmeistritel ning talumeestel (J. Adamson, H. Wühner) 1860. aastate algul idee luua Liivimaa talurahva pärisorjusest vabastaja Aleksander I auks kõrgem eesti õppekeeltega kool – nn. Aleksandrikool.
Totalitaarseks diktatuuriks - jäik diktatuur, majandus on riigile allutatud, võimude koondumine ühe isiku või rühma kätte, kontroll inimeste mõtteavalduste ja väljendamisvõimaluste üle, ühiskonna elu oli pisiasjadeni ühtlustatud ja reeglitele

Tugevaks – esimest korda ajaloos –, et ametist lahkunud riigipea võib surra vabas Eestis. President Meri suri teisipäeval, 14. märtsil 2006 kell 3.40 Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena haiglas pärast pikaajalist rasket haigust.
Tallinna radikaalid - 1900. a KONSTANTIN PÄTS asub tööle Tallinnas advokaat Jaan Poska abilisena - 1901 - 1905 annab PÄTS VÄLJA JA TOIMETAB AJALEHTE TEATAJA - EI EITANUD EESTI ÜHISKONNA SOTSIAALSET LÕHESTATUST - tegeleb jalgratta seltsiga
Talupojaseisus – sunnismaisus, koormised, raharent Kuna maahärra maa oli ilma töölisteta väärtusetu, siis andis ta maa talupoegade harida ning muutis talupojad sunnismaisteks, sest kui talupojad lahkuksid, kaotaks maa oma väärtuse.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Tarastamine –  talupoegade põllumaad muudeti karjamaadeks, kus hakati  kasvatama lambaid. Nüüd puudus paljudel võimalus maa rentimiseks – neil oli  2 võimalust: minna tööle manufaktuuridesse või rännata välja ja alustada  Ameerikas uut elu.  Riigivõimud saatsid välja Ameerikasse kurjategijaid (hiljem  Austraaliasse)  Inimestel oli seiklushimu ja varanduse taotlemise soov
Tegelik seis on aga selline, et seadusi ei kehtesta mitte ühiskond tervikuna, vaid enamus. Selle enamuse moodustavad aga just nimelt need kõneallolevad “nõrgemad ja viletsamad”. Seetõttu on seadused nõrgemate ja viletsamate käes
Tolleaegsetes dokumentides on piisavalt tõendeid, et Hitler oli keskne kuju holokausti otsuste tegemisel, isegi kui kohalikud võimumehed näitasid üles olulist initsiatiivi ja viisid massimõrvad läbi nii kiiresti ja efektiivselt, nagu nad suutsid.

Tolteekidest on vähe teada, sest atsteegid varastasid Tula linna ruiinide kive ning kasutasid neid ehitsumaterjalina oma lähedalasuva pealinna ehitamiseks, mille tõttu hävines enamus ajaloolisi tõendeid, mis olid veel alles jäänud.
Teatud situatsioonides on mõistlik sotsiaalset etiketti tunda, nt nomenklatuuri küsimus. Nomenklatuurikoht tähendab eraldi lähenemist inimesele võrreldes sellega, kes polnud nomenklatuuris. Oluline teave on ka ordenid ja mille eest need anti.
Tähtsamad kreeka - Pärsia lahingud: Maratoni lahing (ateenlased võitsid), Salamise merelahing (Pärsia laevastik purustati). 15. Kreeklased võitsid Pärsia armeed, sest nad olid valmis võitmela viimase veretilgani tänu kodumaa armastus.

Tartu rahu - 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.
Tugipunkti – Pöide ordulinnust.
Tšuudid - Eestlasi ja mõningaid läänemersoomlasi (ida pool Peipsit) kutsuti tšuudideks (aitasid Vana-Vene riiki). Jaroslav Tark ja Jurjev - Suhted halvenesid X saj. lõpul, kui venelased üritasid Eestit enda võimu alla saada.

Toomkapiitel – kõrgem vaimulike kogu, koosnes reeglina 12 toomhärrast ehk kanoonikust, eesotsas oli praost (juhatas piiskopkonna majanduselu ja kapiitli istungeid). Toomkapiitel sai valida piiskopi, aga selle pidi kinnitama paavst.
Tartu liberaalid - • Juht - Jaan Tõnisson • Postimees • Eesti rahvusliku ühtsuse rõhutamine • Emakeelse hariduse ja kultuuri tähtsustamine • Jaan Tõnisson valiti Tartu linnavolikokku, ta oli ka Jakob Hurda suuna edasiviija.
Tegevusetus – rahustamispoliitika, Versailles' süsteemi kokkuvarisemine – Saksamaa hakkas taas end sõjaliselt kindlustama (Hitler viis väed Reini tsooni), MRP sõlmimine, Rahvasteliidu nõrkus, suurriikide vahelised vastuolud.

Totalitaarsed riigid - alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta tõsta,likvideerida tööpuuduse ja tõsta elatustaset.
Treffner - Tatrusse tema nim. Kool K.A.Hermann-”postimees” J.Kõrv-leidis venestamise positiivseid jooni ning püüdis neid rakendada võitluses aadliga V.Reimann Pani aluse eesti ajaloo ja kultuuriloo teadsulikule uurimisele.
Tööstuslik pööre – manufaktuuride asendumine masintootmise ja vabrikutega monopol - 1. Ainuõigus 2. kapitalistlik suurettevõtte Imperialism - suurrriikde püüe oma territooriumi naabrite arvel laiendada ja endale kolooniaid hõivata.

Teoorjus - mõisapõldude harimine  loonusrent - naturaalandam e. osa toodangust (k.a. põllusaadused, kariloomad, käsitöötooted, küttepuud)  raharent - hakati küsima alates 11.saj. seoses üleminekuga rahamajandusele.
Trumani doktriin – USA on nõus toetama kõiki riike, kes ei tee koostööd NSVL-iga Marshalli plaan – majandusabi riikidele, eesmärk tugevdada riike, et nad ei satuks sotsialismileeri. Võidurelvastumine: USA ja NSVL-i tuumapommid,
Turumajandus - riik ei pea majandust vahetult reguleerima, küll aga kehtestama reeglid, mida ettevõtjad peavad järgmima; kaasnes avatud turg ning rahareform ja kehtestati uus rahaühik Saksa mark, majandus hakkas kiiresti arenema.

Tegeles töö - ja vaba aja sisustamisega, asutas raamatukogusid, lõi puhkamis- ja sportimisvõimalusi. Kui 1935. aastal loodi OND jaoks eraldi ministeerium, hakkas see lisaks koordineerima massimeediat ideoloogiliseks propagandaks.
Toomkirik on Euroopa suuruselt neljas kirik ning tänaseni kõrgeim ehitis Firenzes. Santa Maria del Fiore katedraali ehitamist alustati 1296. aastal Arnolfo di Cambio plaanide järgi, kuid täiustati hiljem edasi tänapäevasele
Tüliõun - sageli midagi kõrvalist ja juhuslikku, millest saab alguse mõnikord tohutuks paisuv asi. See kõnekäänd vihjab kuldsele õunale, mille abil tülijumalanna Eris muutis jumalate rahuliku söömingu ägedaks tüliks.

Toimikus on vastav akt: “13. III 1953 kell 14.00 korpuse nr 2 kambris nr 15 suri kinnipeetav nr 11 (st Laidoner)”. 14. märtsi öösel kell 3 ja 20 minutit maeti. Kahjuks ei selgu ühestki dokumendist täpset matmis kohta .
Tsingis - khaani-haua.d?id=1925282 – 01.05.2011 [10] Teadlased leidsid Tšingis-khaani haua? - www.delfi.ee - http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/teadlased-leidsid-tsingis-khaani-haua.d? id=8761981 – 01.05.2011
Tugevnemine - kujunesid välja nomenklatuursed ametikohad, millel oldi kogu elu. Sõda Afganistaanis mõjus NSVL-le väga rängalt, see andis Lääne riikidele ka mõista, et NSVL on nõrk ja muutis Lääne riigid enesekindlamaks.

Tutanhamon – 14. saj eKr, 1922 avastati tema puutumata hauakamber, muidu suht vähetähtis vaarao, suri noorelt(18a) Ramses II – 13. saj eKr, valitses 67 a, templite ja hiidkujude püstitaja -> kulla röövimine; suur sõdija
Tagajärjel austria - Ungari lagunes, tema alal tekkisid Austria, Ungari ja Tšehhoslovakkia. Serbia, senised Austria-Ungari lõunaslaavi piirkonnad ja Tšernogooria liitusid Serbia-Horvaatia-Sloveenia (hiljem Jugoslaavia) kuningriigiks.
Teheran - Lääneriigid ei kavatse NSVLiga sõdida baltimaade pärast, küll aga tuleks 2-3 aastat peale sõja lõppu viia läbi rahva hääletus, kus otsustatakse kas Eesti soovib olla iseseisev või kuuluda NSVLi koosseisu.

Tekitajaks on Jakobson, kes tekitab esialgu probleeme sellega, et ta näiteks võtab Eesti Postimehe veergudel arvustada eesti koolisüsteemi, leiab, et see on igatepidi vilets, sellest tulenevalt on ka rahva haridustase vilets.
Tekkis kogu - ni valitseja ja tema pereliikmete kui nn kodujumalate kultus, mis jällegi oli täiesti uus nähtus Egiptuse religioonis (vt Morenz 1984: 155; Assmann 1984: 251–253). Sisuliselt olid Aton ja Ehnaton saanud üheks.
Toimusid vabas - õhus. Neid festivale peetakse vastuoluliseks, kuna utakagi festivalid on läbinud olulisi muutusi eelajaloolisest perioodist ja ajastuni, kus on selgesti näha budismi hiliseid mõjutusi seoses nende festivalidega.

Totaalne – täielik, kõikehaarav totalitaarne diktatuur – diktaatorlikul võimukasutusel põhinev valitsemisvorm, millega kaasneb kontroll kodanike mõtteavalduste ja väljendusvõimaluste üle ning inimõiguste rikkumine
Taandamisele maagist on vaja väga kõrget temperatuuri (vähemalt üle 1500 kraadi). Raua kasutamise juureson väga olulisel kohal hetiidid, kes õppisid maagist rauda tootma ümbes 1500 eKr. Nad hoidsid neid saladusi ainult enda teada.
Tänapäevast ühiskonda on mõjutanud roomlased tugevalt nii seaduste loomises, demokraatliku riigi juhtimises, tehnoloogia, mõjutused keeles, kirjandus, kunst, infrastruktuur ja linna planeerimine on kõik alad, kus Rooma ideesi on näha.

Tagurlikud ringkonnad – esijoones NLKP, armee ja julgeolekuorganite ladvik ning sõjatööstuskompleksi juhtfiguurid – kartsid õigustatult, et liidulepingu jõustumisel variseb impeerium kokku, ja püüdsid seda protsessi takistada.
Taolist eesmärki on võimalik täita vaid juhul, kui riigi käes on kontroll kogu majanduse üle. Siit ka põhjus, miks hakkas Stalin 1928. aasta lõpus lõhkuma Lenini poolt 1921. aastal välja töötatud majanduspoliitilist liini.
Teel põhja - Kreekasse Olynthose vastu, vallutas Sparta väeosa kohalike oligarhide toel ootamatu rünnakuga Teeba akropoli (Kadmeia). Linnas kehtestati Sparta-sõbralik oligarhia, paljud teebalased aga otsisid varju Ateenast.

Thomas becket - Canterbury peapiiskop,tapeti toomkirikus otse altari ees. Jeanne d'arc-oli lihtne talutüdruk,kes kuulutas et jumal on teinud talle ülesandeks päästa isamaa,neiu müüdi inglastele maha ja põletati tuleriidal.
Trumani doktriin - Ühendriikide president H. Truman kuulutas välja doktriini, mis seadis USA välispoliitika eesmärgiks vabade rahvaste toetamise nii sise- kui ka välissurvete vastu, ehk kommunistide võimuhaaramiskatsete vastu.
Tuntuim teos ON ARAABIAKEELNE MUINASJUTUKOGU „TUHAT ÜKS ÖÖD“; INIMESE KUJUTAMIST EI KIIDETUD; KEELATUD OLI AND ALLAHIGA VÕRDSEKS PIDADA; KAUNISTATI EHITISTEST RAAMATUTENI TAIMEORNAMENTIDE VÕI KORAANIST PÄRIT LAUSETEGA.

Tütrele neferu - Ra'le. Nende tütar suri vara ja arvatavasti kasvatas Hatšepsut teda nagu printsi mitte print-sessi. Ühel Semmuti ploki-kujul on teda kujutatud Semmuti süles ja tal on kuninglik valehabe ja nooruki küljelokid.
Tallinna all - linna ja Toompead ümbritsevate kindlustuste ehitamist joonele, kus see linnamüürina tänaseni säilinud on, alustati 1310. aastal aastal Tallinna asehalduriks määratud Johannes Canne (Jens Kanne) juhtimisel.
Tekstiil – riidel • Puitehistöö • Keraamika • Klaasikunst – värviline klaasi hinnas(värv klaasi sees, mitte pinnal - punane klaasi kalleim) Mesopotaamia – kahe jõe vaheline ala. Sumerid elasid algselt seal.

Titaan – Gaia ja Uranose järeltulija Inimkonna tekkimine Promotheus varastas tule Olümpose mäelt, seepärast Zeus karistuseks käskis ta Kaukasusesse kalj külge aheldada ja saatis kotka iga päev tema maksa nokkima.
Tuntumatest teadlastest on olnud Roopi Hallimäe, Taavet Rootsmäe, Vladimir Riives, Ernst Öpik, Grigori Kuzmin, Aksel Kipper, Gustav Naan, Heino Eelsalu, Lauri Luud, Charles Villmann, Pavel Parenago, Jevgeni Haradze ja Jakov Zeldovitš.
Tähtede sõda - hiiglaslik programm, mille eesmärgiks oli luua USA-le ja tema liitlastele Maa orbiidile paigutatud relvasüsteemide abil kosmiline kaitsekilp, mis oleks muutnud nad strateegiliste ründerelvade jaoks tabamatuks.

Talvesõda - nov 1939. jalta konverents- ehk krimmi konverents toimus NSV liidus krimmis livaadia palees kuni 4. kuni 11. veebruar 1945, kus nsvl, usa, suurbritannia jaotasid ära teise maailmasõja järgse euroopa ja aasia.
Tartu rahu - 2. veebruaril 1920.a sõlmiti hoones Vanemuise t 35 Eesti ja Venemaa vahel Tartu rahu, mis lõpetas kahe riigi vahelise sõjaseisukorra ning millega Eesti sai Venemaalt esimese rahvusvahelise tunnustuse de jure.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Terrakotasõdurid – põletatud savist inimesesuurused sõdurikujud, mis pandi kaasa Hiina esimesele keisrile tema hauakambrisse u 200 aastat eKr. Arheoloogilisest vaatepunktist: 1974 – Li Shanis alustati keiser Qin Shi Huangdi hauakambri ja terrakotasõdurite armee väljakaevamist. See hämmastav leid on meelitanud Hiinasse tuhandeid turiste, kuid paik võidakse peagi külastajatele sulgeda, et muinasjäänused ei häviks.

Thutmosis iii – VÕIMSUSE ALGUS • Vana-Egiptuse Napoleon • Valitses 1504-1450 e.Kr alates 1483 e.Kr üksi • Sõdis igal valitusaastal • Lähis-ida • Gaza ümbrus • Süüria vallutati 5 kuuga • Kadeš • Nuubia
Trüpanofoobia – hirm süstide ees Tafefoobia, tafofoobia – hirm elusalt maetud saada Arahnefoobia, arahnofoobia – hirm ämblike ees Klitrofoobia, kleitrofoobia - hirm kuhugi suletud saada Iatrofoobia – hirm arstide ees
Tegevusest lahutamatu on Jakobsoni patriootiline luule (kogu "C. R. Linnutaja laulud"; 1870; sisaldab ka tõlkeid, peamiselt saksa luuleklassikast) ja palju mängitud näidend "Artur ja Anna" (1872), mis taunib seisuste ebavõrdsust.

Tool - Marrani juhtimisel, kellega hilisematel aastatel liitus K. Aluve; Tallinna linnamüüri restaureerimisega seotud töid V. Raami ja R. Zobeli eestvedamisel ning T. Böckleri raekoja ja Vene tänav 17 uuringuid.
Totalitaarses riigis on rahvas muudetud võimuloleva rühmituse tööriistaks.Valitseja tohutute, ebareaalsete ning sageli ka inimvaenulike plaanide realiseerimiseks sunnitakse elanikke tegutsema täpselt kindlaks määratud viisil.
Trumani doktriin - 1947, USA presidendi plaan, mis ütles et tuleb abi anda neile keda ähvardab NSVL(Kreeka, Türgi) Marshalli plaan: 1948- 1952, USA riigisekretär, abi Euroopa taastamiseks, vähendada kommunismiohtu ja mõju.

Tsaarivalit - suse kukutamine (Veebruarirevolutsioon), Ajutine Valitsus ja selle tegevus, bolševistlik revo-lutsioon (Oktoobripööre) ja selle tagajärjed, Nikolai II ja Vladimir Uljanov- Lenini roll 1917. a. sündmustes.
Tsentristlik suund - üritas leida kahe eelneva vahel kuldset keskteed • Anarhistid – kodanlik kord tuleb kukutada ning klassivastuolud likvideerida, lootsid saavutada oma eesmärgid atentaatidega suuriikide valitsejate pihta.
Tsistertslased – Kärkna, Lihula, Tallinn 6.Mille poolest on sõjaajalukku läinud 1410.aastal toimunud Grünwaldi ehk Tannenbergi lahing? See lahing tähistas Leedu suurvürstiriigi poliitilise ja sõjalise võimsuse tippu.

Tuntud molotovi - Ribbentropi lepingu nime all. See oli osa Stalini maailmavallutamise strateegiast. MRP-ga kaasnes salajane lisaprotokoll, mille järgi määrati Balti maad NSVL mõjusfääri ning Poola Saksamaa mõjusfääri.
Tšuudid - on nimetus, mida on 9.–10. sajandil algselt kõigi Kirde-Euroopa mitteslaavlaste ja hiljem Loode-Vene läänemeresoomlaste, alates 11. sajandist aga enamasti eestlaste kohta tarvitatud vana-vene kroonikates.
Teravas sise - ja välisolukorras vajas kuningas tõhusamat tuge – märtsis asendas ta oma senised teovõimetud ministrid žirodiinidega. Žirodiinid said endale sise-, välis-, finants-, justiits-, sõja- ja mereministri

Turuplatsil on üks rist, millele on kirjutatud: "Jumal jälgib, et keegi ei rikuks tururahu"- see aga päevavargaid ja huligaane ei huvita. Veel seisab seal häbipost, kus iga päev keegi oma patte seistes peab kahetsema.
Tekkis varimajandus – kõike sai, kui olid õiged tuttavad ja teadsid kellele kui palju pistist anda 3. üle 90% tööstusest oli üleliiduliste ministeeriumite käsutada 4. Kirde-Eestis jõuti ökoloogilise katastroofi läveni
Tsensor – oli Vana-Roomas ametiisik, kes korraldas tsensust: ta tegi kindlaks inimeste varandusliku seisundi ning kehalise ja moraalse kõlblikkuse sõjaväeteenistuseks, määrates sellega ka nende maksukohustused.

Tähtsamad jumalad e. jumalate panteon (kogum): ANU – jumalate isa taevas, taevajumal ENLIL (alates Hammurapist MARDUK) – ANU poeg, jumalate kuningas, valitses õhku ja maad. Edendas põlluviljakust ja kaitses kuningavõimu.
Tsepeliin ehk teisisõnu öeldes õhulaev, vintpüssid, lennuvägi jne. Venemaal toimus sõja käigus riigipööre. Esimene maailmasõda lõppes 1918. aastal ning see lõppes seoses Compiegne’i vaherahu sõlmimisega.
Teaduskond – ülikool jagunes teaduskondadeks, neid oli 4 (Pariisi ülikooli järgi), õpinguid alustati kunstide teaduskonnast (hiljem filosoofiateaduskond), siis võis valida usu-, arsti- ja õigusteaduskonna vahel

Toomapäeval on liikvel surnute hinged, Toomast on peetud paganluseajast säilinud surma(haldja)ks. Vähemalt 17. sajandist alates on kirjalikke andmeid sellest, et Toomas on katku ja igasuguste raskete haiguste patroon.
Tüliõun - Trooja kuningapoeg Paris andis kuldse õuna kolmest jumalannast kõige ilusamale, Aphrodite lubas Parisele kauneima naise (Sparta kuninga abikaasa Helena) Lahkheli põhjus 23. Achilleuse kand - nõrk koht.
Tartu maks – Moskva tsaaririigi tsaari Ivan IV Julma poolt 1550. aastatel Tartu piiskopkonnalt ja hiljem tervelt Liivimaalt nõutud tribuut, mille tasumatajätmist peetakse tavaliselt Liivi sõja peamiseks ajendiks.

Tartu rahu on Eesti Vabariigi sünnitunnistus, kuid NSV Liit on seda palju rikkunud(1930-40). Eestlaste õigus oma riigile rajaneb iga rahva loomulikul ja vääramatul enesemääramisõigusel oma põlisterritooriumil.
Teljeriigid ehk Kolmikpakti riigid: ja vastu liitlasriigid Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Jaapan (Sooma, Prantsusmaa Nõukogude Liit, USA jt Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Slovakkia (kokku 61 riiki). jt kokku 11riiki)
Testament - juutide ajalugu, Uus Testament-Jeesus Kristuse elu. Katoliikluses on oluline koht sakramentidel: ristimine, leeritamine, armulaud, pihtimine, viimne võidmine, abielu sõlmimine, vaimulikuks pühitsemine.

Traktaat tähendab arutlevat uurimust Ta sai kuulsaks, kuid tema vastuoluline iseloom viis ta tülli mitmete isikutega, nn Adam Smithi(filosoof, ühiskonna- ja majandusteadlane) ja Voltaire'iga(filosoof, ajaloolane,
Tulekindel kvarts - väikesed tööriistad (kõõvitsad,nooleotsad)  Kristalne kivim - suuremad tööriistad (kivikirved, talbad)  Luust ja sarvest - töö-ja tarbeesemed (ahingud, jäätuurad, õngekonksud, harpuunid)
Teadlasena on tänapäevasem kui Platon. Aristoteles tõstab esile seda, et me kõik ei jookse ühe malli järgi ja see teeb riigi tugevaks (et inimesed on erinevad). Ükski inimene ei saa olla meelega halb - Platon.

Teisitimõtlemine ehk dissidentlus. 1960. aastate lõpul algas dissidentide organiseerumine ja nende tegevuse koordineerimine. Nõukogude teisitimõtlejate liidriteks said kirjanik Aleksandr Solžentsõn ja Andrei Sahharov.
Tarandkalme - Tarandkalmed olid levinud 1. aastatuhande esimesel poolel pKr. Tarandkalme on kivikalme, mis sisaldab ühte või mitut madala kivimüüriga piiratud piklikku nelinurkset põhja-lõunasuunalist tarandit.
Tekkepõhjused - Vietnami jagunemine kaheks • Osapooled- USA, P ja L-Vietnam, Hiina • Tulemused - Vietnam vabanes Prantsuse kolonialistidest ja rajati Vietnami Sotsalistlik Vabariik, Kehtestati kommunistlik režiim.

Teoorjus ehk teorent oli feodaalne maarent, kus talumees ehk teomees pidi osa nädalast enda isiklikke töövahenditega oma kasutuses oleva talumaa eest tasumiseks mõisa jaoks tööd tegema ehk mõisategu tegema.
Totalitarism - diktaatorlikul võimul põhinev valitsemisvorm, millega kaasneb inimõiguste rikkumine. Üksikisik on allutatud riigile, ei toimi võimude lahusus, on juhikultus, valitseb üks partei ja üks ideoloogia
Thatcherism – neokonservatism, eraettevõtluse pooldamine IRA – Iiri Vabariiklik Armee, vastuterror protestantliku politsei vägivallale “Sula” – Nikita Hruštšovi programm ühiskonna liberaliseerimiseks.

Trumani doktriin ehk pidurdusprogramm – USA president Truman tuli oma välispoliitilise programmiga välja 1947. Doktriini sisu: USA välispoliitika juhtmõte on vabade rahvaste toetamine sise- ja välisvaenlase vastu.
Talurahva omavalitsused - vallakogud ja vallakohus. 5)Vabameelsuse võidulepääs Aleksandes I ajal, valgustuslike ideede levik Euroopas ning Napoleoni sõdade-aedsed ümberkorraldused mõjutasid poliitilisi olusid Baltikumis.
Teorenti - käisid mõisas tööl ning toodangu realiseerimise eest hoolitses feodaal ise. Sageli esinesid need kaks majandamisvormi kombineeritult: talupojad pidid tasuma nii rendimaksu kui ka tegema teotööd.

Totalitaarne diktatuur on peale võimu koondamise ühe isiku või väikese grupi kätte, ka inimeste mõtteavalduste ja väljendamisvõimaluste üle, mis tõi kaas inimõiguste rikkumise ja inimeste pideva hirmu all hoidmise.
Totalitarism - Diktatuuri liik, riigi võim on koondatud ühe isiku kätte, diktaatoril on kontroll inimeste mõtteavalduste üle. sellega kaasnes pidev hirm ja inimeste küüditamine või surmalaagritesse saatmine.
Tšehhoslovakkia on riik, mis tekkis Esimese maailmasõja tulemusena ja oli säilitanud demokraatia. Seal elas umbes 14 750 000 inimest, kellest oli 6,5 miljonit tšehhi ja 3 miljonit slovakki ja 3,25 miljonit sakslast.

Tegelikest kavat - sustest. Kui tutvud selle rahvaga, ainult siis avanevad su silmad selle partei tegelike eesmärkide suhtes ja sotsiaalsete fraaside ebaselgest udust joonistub välja irevil hammastega marksismi mask.
Tehnika arengut - kaarikud, mis liiguvad loomadeta (autod), lendavad masinad (lennukid) ja masinad vees liikumiseks (laevad). Aeglaselt kuid kindlalt asendus jumalik maailm loodusliku (looduse poolt loodud) maailmaga.
Toorid - õigusjärgse troonipärija Jamesi pooldajad Õiguste bill - akt, millega reguleeriti parlamendi õigusi kuningavõimu piiramisel Õiguste Petitsioon - akt, mis kaitses isikuvabadusi ja omandiõigusi

Töölisliikumise vorm - anarhosündikalism (pr.k. syndicat - ametiühing). Nemad lähtusid seisukohast, et kuna ühiskond ei saa päris ilma juhtimiseta hakkama, siis las ametiühingud juhivad võitlust uue ühiskonna eest.
Tadž mahal on haudehitis, mis paikneb Põhja-Indias Agra keskusest veidi väljas ning piirneb üsna ära lagunenud ümbruskonnaga, mis on täis kõikvõimalikke ööbimisasutusi, söögikohti ja internetipunkte.
Teheran - 28.nov- 1.dets 1943; osalesid Venemaa (Stalin), Inglismaa (Churchill), USA (Roosevelt); tähtsamad otsused: teise rinde avamine Pr-l, sõjajärgse olukorra arutamine, Poola idaalade liitmine NSVL-ga

Terrakotaskulptuurid on kuulsad selle poolest, et need pole mitte ühe või mõne vormi abil stantsitud, vaid kõik kujud – algselt üle tuhande – on ükshaaval savist valmistatud, nii et igaüks neist on isenäoline.
Testamendis on kirjas: “Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Jehoova laskus sinna suitsu sees; selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits, ja kogu mägi vabises kõvasti!” NB! Suurenda pilte! a) Rembrandt.
Tšiili pindala on 756 950 km², pealinn Santiago, riigikeel hispaania keel, rahvaarv 16 970 000 inimest ja president on Sebastian Piñera. Indiaanlased asustasid tänapäeva Tšiili ala umbes 10 tuhat aastat tagasi.

Teatmik - aastaraamat 2002 „Elu Eestis“.  Tunne Kelami Büroo „ Hirvepark 1987“. MTÜ Kultuuriselts Hirvepark 2007.  Ruutsoo,R. (2009,august 21). Balti kett1989-kes olid võitjad, kes kaotajad.
Toimuvad kreeka - Pärsia sõjad (neid võib kanda ka klassikalisse ajajärku) • Klassikaline ajajärk - 500-330 eKr  4. saj eKr vallutavad makedoonlased Kreeka alad enda riigi koosseisu  Kultuuri õitseaeg.
Tsisterlaste ordu – nimetus tuleneb Citeaux’ kloostri järgi (Prantsusmaal). See lähtus Benedictuse kloostrireeglitest, nõudis oma liikmetelt luksusest loobumist, karmimaid kombeid ja kindlat füüsilist tööd.

Tungisid lääne - Poolasse. Ida-Poolasse. 28.09.1939 Sõlmiti Saksa-Nõukogude sõprus- ja piirileping, mille alusel loovutas NSVL Saksamaale osa vallutatud Poolaaladest ning sai vastutasuks oma mõjusfääri Leedu.
Tacitus 55 - 117 maj, De Origine et situ Germanorum - aestii (Läänemerest ida pool) Klaudios Ptolemaios (geogr, kartogr, astron) – tegutses II sajandil Aleksandrias, hellenistliku maailma kultuurikeskuses.
Taolisele eliitklannile on reserveeritud õigus kasutada ja/või distributeerida prestiiźkaupu, ka muud kaubad kogutakse kõigepealt antud klanni valdusesse, kes need siis ülejäänud kogukonna liikmetele laiali jagavad.

Templi pikiküljel on sambaid kaks korda enam kui kitsamal küljel ja lisaks veel üks sammas (6-13 või 8-17). Jumalatega võis templites suhelda, neile ohvreid tuua ja neilt vastutasuks soosingut paluda iga inimene.
Tähelepanuta - Kaotanud kontrolli sündmuste üle, üritas kuninglik perekond 21. juunil 1791 põgeneda välismaale, kuid tabati, viidi Pariisi tagasi ja hoiti nüüdsest peale valve all, sisuliselt koduarestis.
Täisnurkseteks shahtideks – kambriteks, millel olid hauapanuste säilimiseks kõrvalkambrid. Esimese dünastia vaarao maeti suurde ristkülikukujulisse tellistest hoonesse, kus oli mitu väljastpoolt ligipääsmatut ruumi.

Tõsi või on igal tsivilisatsioonil täiesti omapärane tekkelugu? Kõik esimesed tsivilisatsioonid tekkisid suurte jõgede äärealadele, näiteks Mesopotaamias, Egiptuses, Indias, Kreeta saarel või Hiinas.
Tööteenistus - oli alternatiiviks sõjaväkke astumisel, kuid töö toimus, kas otse rindel või Saksamaal. Laskurkorpus – loodi Venemaal olevatest eesti sõjaväelastest, mis päästis nad tööpataljonidest.
Toomkirik – piiskopikirik 77. Klooster – kiriku, elukambrite ja mõnikord ka muude hoonete kompleks, kus inimesed elavad rütmilises elutsüklis, harrastades majanduslikult kõige efektiivsemat eluviisi.

Tooraine - ja turgudenäljas tööstuspiirkonnad mässisid ennast süstemaatiliste vastastikuse sõltuvuse võrku regioonidega, mis varustasid neid toorainetega ja aitasid tööstustsoonide kaupu turustada.
Taastati puhasvuuk - viimistlus, asendati hävinud detaile ja ka skulptuure. Mõistetavalt ei tuginenud tollane restaureerimispraksis kaugeltki alati täpsetele uuringutele ning siin näeme palju ka vaha fantaasiat.
Tallinna vanalinn on peaaegu terviklikult säilitanud 11-15. sajanditel väljakujunenud tänavavõrgu, kruntide piirid ning massiliselt 14. ja 15. sajandil püstitatud ja esialgsetes gabariitides säilinud hooneid.

Tapa - Tartu raudtee valmis 1876, Tartu-Valga liin 1887 ja Valga-Võru-Pihkva raudtee 1889. Tänu raudteele saavutas Tallinna sadam Venemaa Keisririigi sadamate seas väliskaubanduses käibelt 4. koha.
Tervislik toit on väga oluline, mul oli hea meel lugeda, et kuigi sellel ajal söödi oma kasvatatud toitu, mis on niigi tervislik, siis pandi rõhku veel sellele, et kõiki toitaineid oleks menüüs piisavalt.
Tori vallas on 20 küla ja Tori alevik, mis on vallakeskuseks ning asub Pärnust 27 km kaugusel. Kõige levinumaks küla tüübiks Tori vallas on 51-91 elanikuga(28% külade arvust) ja 15- 50 elanikuga küla.

Täiskogu – kõikide liikmesriikide esindajad Nõukogu – alalised liikmed (Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Jaapan) ja 4 tähtajaliselt valitud mittealalist liige Rahvasteliidu nõrkus Võim väike:
Vote UP
-1
Vote DOWN
Teoorjus - talupoegade   kohustus   teha   mõisas   tööd   kuni   4   päeva  nädalas ; sunnismaisus - kohustus   elada   seal   kus   ta   sündinud   on ; kodukariõigus - mõisniku   õigus   talupojale   ihunuhtlust   anda ; raad – Keskaegse linna juhtija ; gild – Kaupmeeste rühmitus ; tsunft – Käsitööliste rühmitus ; 24. bürgermeister – Keskaegse linna juhtija.
Term –  avalikud saunad, mis olid avatud ka vaestele roomlastele ning pakkusid  lisaks massaaži ja erootilisi teenuseid ning neis leidus isegi raamatukogusid ja  lugemisruume.

Tsikuraadid ehk astmiktemplid Haridus ja kiri Haridust andsid preestrid Õpilased olid ühiskonna ülemkihist Matemaatika, tähetarkus, kirjandus Kirja kasutati igapäevaelus Kiilkiri(savitahvlile, pulgaga)
Tänapäevainimestel on ka parem käsi enamasti tugevam, kuid vaid umbes 10-15%. Neandertallased on tuld kasutanud rohkem kui homo erectus, sest nad elasid jää ajal ja ilma tuleta oleks olnud võimatu ellu jääda.
Tšhingis - khaan suri 18. või 25. augustil 1227. aastal äkilise haiguse tagajärjel Hara-Hoto piiramise ajal. Tšingis-khaani surma ajal ulatus tema impeerium Vaiksest ookeanist Kaspia mereni (vt. fotot

Tannenbergi lahing – 1914. aastal Ida-Preisimaal toimunud venelaste ning sakslaste vaheline lahing, kus venelased marssisid otse sakslaste lõksu teadmatuse ning II armee kindral Samsonovi juhtimisvigade tõttu.
Tasakaalu põhimõte – keegi suurtest ei tohi olla tugevaim, Julgeoleku põhimõte – Fra ümbritseti pufferriikidega, Ned, Bel, Ch, Lux. Legitiimsuse põhimõte – kõik vanad dünastiad saavad võimule tagasi.
Teaduslik maailmapilt on mõne üksikteaduse või nende kogumi tulemuste ühtsest vaatevinklist korrastatud kokkuvõte maailmast, milles domineerib inimese suhtes välise maailma ehituslike seaduspärasuste teadmine.

Tingimused selleks on suhtelises endassesuletuses ja eraldatuses, seepärast on rahvusliku iseolemise jaoks esmatähtsad oma maa-ala ning halduslik ja poliitiline sõltumatus, mille täiuslikem vorm on omariiklus.
Tolerantsuspatent – vahemusrahvustel (v.a juudid ja muhameedlased) oli õigus nagu tavalistel linnakodanikel. Valgustatud reform agraarmajanduses – teotöö vähenes, suuremas osas kaotati riigis pärisorjus.
Torma kirikut on juhtinud alguses: Johann Georg Eisen, Franz Gotthilf Friedrich Asverus (1775-1818), Eduard Johann Asmuth (1819-1852), Carl Selmar Landesen (1852-1895), 1964-1983 oli Torma õpetaja Jaan Muru.

Tõnu viik on lugenud Tartu Ülikoolis pikka aega teoreetilise astrofüüsika aluste, Universumi füüsika ja tähtede füüsika kursuseid ning viimasel ajal ka matemaatilise füüsika võrrandite kursust.
Tallinna all - linna struktuur pole seega kirjeldatav Saksa koloniaallinna mudeliga, millele vastavad suurepäraselt Kiel, Hamburg, Lübeck ja paljud teised saksa asuala linnad, samuti aga ka Riia vanalinn.
Talupoegade koormised – kümnis, hinnus, teotöö, loonusrent, raharent, mõisategu, Vasallide/aadli õigusliku ja poliitilise seisundi muutumine keskaja jooksul Vasallide õiguslik olukord muutus üha kindlamaks.

Talurahva omavalitsus - Pärisorjuse kaotamisega ja talurahvaseadustega hakkas kujunema vallakogukond. Loodi vallakohtud, mis lahendasid talupoegade tülisid, jälgisid koormiste täitmisi ning määrasid karistusi.
Tarandkalme - Vanemal rauaajal rajatud kivikalmed, mille sisekonstruktsioon moodustus suurematest kivist laotud müüridest, mis asetsesid ristkülikukujuliselt. Surnuid maeti tarandkalmetesse põletatult.
Teatud määral on neid leitud liivlaste matustest. Suuremate ja pikemate spiraalidega kaunistati rõivaste nurki, samuti naiste peakatteid. Viimaseid on leitud eriti Saaremaa 12. sajandi lõpu laibamatustest.

Theokritos - See uus, mida hellenistlik kirjandus oli endaga kaasa toonud- tundeline loodusetaju, armuigatsus,huvi intiimse ja argipäevase, olustikudetailide ja „väikeste inimeste“ vastu kajastub T.
Toomkool – katedraalikool, vaimuliku hariduse kõrval ka õiguse- või arstiteadusalane õpe. • Põhikool – kool, kust said vajalikku algharidust (kirjutamine) käsitööliste ja kaupmeeste pojad.
Tarandkalmed – kivimüüridest nelinurksed tarandid, kuhu asetati surnud enamasti põletatult (tarandis 10-20 lahkunud ühest sugupõlvest). • muutused eluolus – üksiktalulise maaviljeluse õitseng.

Tisleriliim – toornaha jäätmete keetmisel vees • Kondiliim e. puusepaliim – kontide, kõhrede hüdrolüüsimisel kuuma vee või auruga • Kalaliim – kalanaha, uimede, ujupõite, peade keetmisel
Tsikuraat – Mesopotaamia astmikpüramiid, mille tipus paiknes pühamu Tsikuraat (akadi ziqqurrat) ehk astmiktempel on Mesopotaamia kultusehitiste tüüp: massiivne, astangutena ülespoole ahenev torn.
Tähtsad inimesed on Galilei Galileo oma tsentrilise maailmapildiga ja Kant, kes selle liikumisega algust tegi ning Isaac Newton, kes 17. sajandi lõpus esitas mehaanika põhiseadused ja gravitatsiooni seaduse.

Tekkis rootsi - Norra kaksikriik, mis lagunes 1905. Kuningana jätkas Karl Johan riigi poliitika suunamist, mistõttu kuningavõim säilitas Rootsis tunduvalt tugevama positsiooni kui teistes Põhjamaades.
Tilsiti rahu – 1807. Aasta juulis Prantusmaa (Napoleon) ja Venemaa (Aleksander I) poolt sõlmitud rahu, kus Venemaa nõustus Prantsusmaa vallutustega ja tunnistas nende tegevusvabadust Lääne Euroopas.
Toimus avalikustamine – salastuse vähenemine ühiskonnas ja sõnavabaduse avardumine. Tsensuurireeglid pehmenesid ja hakati rääkima riigis toimunud õnnetustest jms. Massiteabevhendite mõju kasvas oluliselt.

Totalitaarsed riigid - diktatuur.pariisi rahukonv-1919-1920.töötati välja püsivad rahulepingud saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta võitjate ja kaotajate vahel.
Taimestik - võsastikud, savannid, kõrbetaimestik, mägede, vihmametsade ning laialehiste metsade taimestik. Aafrikas elab 800 miljonit inimest, kes esindavad väga eripalgelisi kultuuritraditsioone.
Talurahvasõda – talurahva vastuhakk, keeldudes vilja konfiskeerimisest, mitte toetades kollektiivmajandite loomist, ning nõudes vabade nõukogude moodustamist, mis ei seisaks ühe partei kontrolli all.

Teoorjus – ehk teorent oli feodaalne koormis, kus talupoeg ehk teomees pidi osa nädalast oma töövahenditega oma kasutuses oleva talumaa eest tasumiseks mõisa jaoks tööd ehk mõisategu tegema.
Toonud inglise - Buuri ning Vene-Jaapani sõda (1904-1905). Buuri sõjas võeti esimest korda kasutusele Hiram Maximi leiutatud raskekuulipilduja, Vene-Jaapani sõjaga muutusid kiirlaskerelvad tavaliseks.
Tsensuur – Ajakirjanduse, raadio ja televisioonisaadete ning teiste trükkimiseks määratud teoste eelnev või järgnev läbivaatamine riigi poolt ees märgiga piirata teabe jõudmist inimesteni.

Tõelised levellerid – 1647 vastandusid levelleritele tarastamisest tekkinud probleemide tõttu: „Kõik inimesed sünnivad võrdsetena ning neil on maa kasutamiseks ühesugused õigused, sest maa on üldine
Talupoeg - sõltusid õiguslikult ja majanduslikult oma isandatest e.feodaalidest.Enamik talup- usklikud,kirjaoskamatud,sunnismaised-maa isanda oma,harisid põlde või maksid andamit,elasid külas.
Tasuvaim - vallakirjutaja ametikoht(vastutas dokumentide korrashoiu eest).1866a. reformiga paika pandud omavalitsus kehtis tsaariaja lõpuni, kogemused oluliseks eelduseks omariikluse kujunemisele.

Tnt - lased hiljem Pärast TNT lõplikku lagunemist 2000. aastal on Jürgen Rooste, Wimberg, Ivar Sild ja Marie Myrk (ka Kätlin Vainola nime all) jäänud edukalt kirjandusse edasi tegutsema.
Tšingis - khaan ja ta järglased (tšingisiidid) rajasid ajaloo suurima impeeriumi Aasias, vallutades- allutades kahekümne aasta jooksul enamiku Hiinast, Kesk-Aasia (Horezm), Kaukaasia (Gruusia),
Taanlaste linnust on esimest korda mainitud 1252. Taanlased piirasid linnuse neljast küljest korrapäratu, umbes 7 meetri kõrguse ringmüüriga, seda kaitsti ulgtaladele toetuvast puidust kaitsekäigust.

Tekkis nsvl - l konflikt Jugoslaavia liidri Enver Hoxhaga Esialgu nimetati Moskva kontrolli all olevaid riike sotsialismimaadeks 1968.aasta sündmusi Tšehhoslovakkias hakati nimetama Praha kevadeks.
Teoorjus järk - järgult lõpetati ja asendati raharendiga  Mõispõldudel hakkasid tööle mõisamoonakad (palgatöölised)  Talupoeg sai õiguse arendada iseseisvat majandustegevust: lina, vili
Teose lõpposa on pühendatud „päevade“ käsitlusele- missugused kuupäevad on „õnnelikud“, missugused „õnnetud“, s.o missugused kuupäevad on soodsad või ebasoodsad mitmesuguste tööde

Totalitaarsed riigid - reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta tarbimist).SS-hitleri kaitsemalev.
Tõnisson on isa poolest Tõnissonide ja ema poolt Veimannite suguvõsa järeltulija . Kui Jaan oli kaheksa aastane suri ta isa ning poissi jäid üles kasvatama ema Mari ja vanaema Mais Tõnisson.
Talupere eluolu – rehetare, vilja ja loomakasvatus, riietus, toit • Toit: rukkileib, enamasti aganaleib; soolasilk; jahu- ja tangupuder; herned; oad. • Joodi kalja ja mõdu, pühade ajal ka õlut.

Tegutsesid usu - , õigus-, arsti- ja filosoofiateaduskonnad. 2.2.6.5.2. Õppetöö ladina keeles loengute ja dispuutide vormis 2.2.6.6. Aastatel 1656-1665 tegutses ülikool Tallinnas Vene-Rootsi sõja
Tähtsaim keskus on Babüloonia linn • Tähtsaim arhitektuuri saavutus Ištari värav, mis oli üks 8-sast linna peaväravast • Värav oli kaetud 575 mitmevärvilise lohe ja härja reljeefkujutisega.
Tähtsaim probleem on seotud kindlasti ühe osa eestlastest linnaelanikkonna saksastumisega, sest seda protsessi on raske jälgida ja kindlaks teha. Sellel puhul tuleb abiks nimede lingvistiline analüüs.

Teisalt on põlatud tema ba‘athistliku režiimi poliitikat - paljude islami usukommete täitmise keelamist ning vähemuste ja tegelike või arvatavate poliitiliste vaenlaste julma kohtlemist.
Tekivad linnriigid ehk polised. Neis oli tavaliselt mõni tuhat elanikku (erandid Ateena ja Sparta). Tekkisid vastuolud aristokraatide ja lihtrahva vahel. Polised seetõttu tihti sisemiselt ebastabiilsed.
Tes on lähim sugulane sotsioloogia, neid eristatab etnoloogiast traditsiooniline meetod (etnograafiline välitöö, kõikide kultuuride võrdlev vaatlemine). Antropoloog uurib subkultuure.

Tolerantsuspatent - luba teiseusulistel luua oma kogudusi, olla liikmed manufaktuuridel, linnakodanik lubati olla, pidada akadeemilisi ameteid jne. Kaotati pärisorjus(kehtis juutidele ja muhamedlastele)
Tagajärjeks lääne - Rooma häving ja germaanlaste riikide tekkimine: Läänegootide Vallutasid ja rüüstasid Rooma linna (410). riik Asustasid I barbarite kuningriigi Lõuna-Prantsusmaal ja Hispaanias.
Teleskoobi diameeter on 10,4 meetrit. Teleskoop ehitati ja paigutati vulkaani tippu, asub 2267. meetri kõrgusel merepinnast. Kogu teleskoobi ehitus võttis aega seitse aastat ja maksis 130 miljonit eurot.

Teletornis on uus ekstreemne atraktsioon julgematele - KÖIELLASKUMINE ehk RAPPELLING ● Laskumine toimub Teletorni 175m kõrguselt katuselt, mis on Põhja-Euroopa kõrgeim avatud vaateplatvorm.
Toomkapiitel – kanoonikutest moodustunud abistav ja nõuandev kogu piiskopi juures (kanoonikud – madalamate astmete vaimulikud, kes olid kantud linna vaimulikkonna nimekirja – kaanonisse), 12
Tunne kelam - Eesti Komitee esimees Arnold Rüütel- Ülemnõukogu esimees Edgar Savisaar- Valitsusjuht Lennart Meri- Välisminister Lagle Parek- Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei asutajaliige

Tanu valmistamisel on vaja lõigata sobivate mõõtudega ristkülikukujuline riidetükk (mitte unustada õmblusvaru). Ette serva peale õmmelda 2-3 cm laiune punane pael, selle peale kinnitada kardpits.
Teiseks põgenemisorganisatsiooniks on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Abistamise ja Rehabilitatsiooni Valitsus (United Nations Relief and Rehabilitation Administration – UNRRA), mis loodi 1943. aasta 9. novembril.
Tsunftijänes – tsunftiväline käsitööline Hansa Liit - oli 13.–17. sajandil tegutsenud Põhja - Saksamaa, Skandinaaviamaade, Madalmaade ja Liivimaa linnade kaubanduslik ja poliitiline liit.

Tuleneb vana - Kreekast, kus pedagoog oli usaldusväärne ja kogenud ori, kelle usaldati laste saatmine kooli ja tagasi koju Tuleneb kr. k. sõnast paidagogos ja tähendab ‘’lapse saatja’’
Türannia - Võim kuulub ebaseaduslikult võimule tulnud ainuvalitsejale, kes seadusi ei arvesta ja vastuhakkajate suhtes rakendad terrorit, Nt: Peisistratose ja tema poegade türannia Ateenas.
Tagantjärele on arvatud, et mõlemal koosolekul oli umbes sama palju inimesi ning on teada, et väga suur osa inimestest käis kahe koosoleku vahet, suutmata otsustada, kumma programmi ta toetab.

Tekkis väike - aasias Joonia maakonnas, kus ta levis päris-Kreekasse ● Hilisem stiil ● Kuna selle stiili sambad on peenemad ja elegantsemad siis kogu mulje ehitisest on kergem ja rikkalikum.
Tekstide puhul on näha et nad on ebaprofesionaalselt kirjutatud, galliograafiat pole tunda , enam vähem iga üks kes oskas see kirjutas, märk mis näitab et kirja oskus levis suhteliselt laialt.
Trumani doktriin – 1947. Aastal esitatud seisukoht USA presidendi Harry Trumani poolt, et riigi välispoliitika juhtmõtteks peab olema vabade rahvaste toetamine nii sise- kui ka välissurve vastu.

Tsensorid – korraldasid kodanike loendustja koostasid senaatorite nimekirja, nende järelvalve all olid ka kodanike elukombed, ametiaeg kestis 5 aastat, neid valiti endiste konsulite hulgast
Täidesaatev võim - Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee • enamlased olid ebademokraatlikud: valimised, kodanikuõigused • kui saadi teada, et enamlased ei saavuta enamust, siis valimised katkestati
Türklastele - seldžukidele Manazkerti lahingu, kus hävis kogu thema sõjavägi ning Imperaator ja vangi. Türklased kohtlesid kaotajast vasilevsi austusega ning peagi lubasid tal koju naasned.

Taosimi põhiteos on „Daodejing“ („Raamat teest ja väest“, „Kulgemise väe raamat“), mille arvatavaks autoriks on 6. sajandil eKr. elanud Laozi, keda peetakse ühtlasi õpetuse rajajaks.
Tehtud must - valges stiilis ning selle abil on selgesti välja toodud Hruštšovi kaks poolust (ka tema hinge lõhestatus). Küllalt sageli esines Hruštšov ka kultuuriküsimuste arutlemisel.
Teraapia idee on hoida keha ja vaim harmoonilises ühenduses ning tasakaalus, millesse uskusid teadaolevalt ka vanad egiptlased, kellele ilu, maagia ja meditsiin olid elu lahutamatud koostisosad.

Toetas põhja - ja Lääne-Inglismaa, välja arvatud sealsed suured linnad Hull, Leeds jt. Parlamendi poolel oli kapitalistlikult enam arenenud Kagu-Inglismaa, mille peamine tugipunkt oli London.
Tuntuks 30 - aastase sõjana (1618–1648). Olulise jõuna sekkus sõtta Saksamaal Rootsi, kes oma ajas uudsena rakendas mitte palgaväge, vaid maakondlikul printsiibil värvatud nekrutiväge.
Tõnissoni pooldajad ehk mõõdukad tunnistasid kehtivat konstitutsioonilist monarhiat, nõudsid demokraatlikult valitud rahvaesindust, baltisakslaste eesõiguste piiramist, nad ei pooldanud vägivalda.

Tööerakonna lüüasaamist on seostatud Asunike Koondise tekkega, aga siiski mitte ainus põhjus - Tööerakonna vahepeal toimunud nihkumine vasakult tiivalt tsentrumisse oli jõudnud ka valijate teadvusesse.
Tööstusel on kõige suurem roll, kuna kui valitsus ei suuda oma tööstust arendada siis muutuvad nad odav tööjõuks kes jääb sõltuma teistest riikidest ja nad ei saavuta sellega midagi.
Teame tipp - , harrastus- ja nn “tugitoolisportlasi”, kes eelistavad jääda publiku sekka, ent teevad seda samasuguse fanatismiga nagu tippsportlased tegelevad väljavalitud spordialaga.

Tiitelleht - andmed: kool, nimi, klass, (vt näidis 1). töö pealkiri, töö liik (referaat), Tiitellehe teksti suuruseks on soovitav kasutada kirjasuurust 14. töö esitamise koht ja aasta.
Toenäoliselt on sarnaselt Järvega ka Edisel korruseid ühendavad müürikäigud paiknenud kahe ruumi vaheseinas, millele viitab joonisel selle müüri suurem paksus võrreldes teiste seintega.
Taanduma – Nõukogude Liit ühines küll Atlandi hartaga, kuid üksnes klausliga, et on valmis heanaaberlikeks suheteks riikidega, kes austavad tema piiride terviklikkust ja puutumatust.

Tavaline kompositsioon on sümmeetriline ja sageli kolmnurkne - keskel on kõrgem figuur, mis on tähtsaim pildi teema seisukohalt, tema mõlemal küljel asuvad madalamad, näiteks põlvitavad figuurid.
Teeneteristil on kaks varianti: taassünnimärgi südamikuga teeneterist antakse tsiviilisikutele ja Vabadusristi südamiku kujutisega aumärk kaitseväe ja vabadusvõitlusega seotud isikutele.
Terror - vägivald poliitilises võitluses, häviitatakse poliitilisi vastaseid 12.27.juuli 1794. Rahvas mõistis jakobiinide diktatuuri koledust ning oldi tüdinenud hirmuvalitsemisest.

Troopilise - ja Lõuna-Aafrika riigid hakkasid iseseisvuma, lõi samal ajal Hiina ka NSV Liidust lahku ja üritas leida enda tugipunkte Aafrikas – nt Guinea, Ghana, Angoola ja Tansaaniaga.
Tundmist – vaimulik peaks aastas korra läbi lugema Vana Testamendi algkeeles (heebrea keel) ja Uue Testamendi 2 korda (vanakreeka keeles). Tavaline usklik pidi Piiblit lugema iga päev.
Tänasel päeval on ametis juba XI Riigikogu, kus suuremad erakonnad on Reformierakond, Keskerakond ja IRL. Neil on ühtlasi ka au olla ametis ajal,mil Eesti Vabariigi Riigikogu saab 90 aastaseks.

Tekkisid kauba - ja fondibörs, toimus hindade revolutsioon (väärismetallid odavnesid, tarbekaupade hinnad tõusid). Feodaalsuhted hakkasid lagunema ja algas kapitalistlike suhete kujunemine.
Tempelmaksuseadus - spetsiaalne maks ajalehtedele,dokumentidele jne. Asumaad nõustusid Suurbritannia kuningaks olemisega, kuid Briti parlamendil on liialt vähe õigusi kolooniatele seadusi anda.
Templirüütlite ordu on kõige kuulsam kolmest ordust(Teutoonide Ordu, Hospitaliitide e. Johaniitide Ordu). Kuna araablased ikkagi surusid peale liiga tugevalt, siis tõsteti ordud ümber Euroopasse.

Territoriaal - poliitiliste ümberkorralduste puhul Balti riikidele (Soome, Eesti, Läti, Leedu) kuuluvatel aladel tähistab Leedu põhjapiir ühtlasi Saksamaa ja NSVL-i huvisfääride piiri.
Territoriaalkirik - teatud poliitilise üksusega territoriaalselt kattunud kirikuorganisatsioon, mida (kas osaliselt või täielikult) valitsesid selle poliitilise üksuse ilmalikud võimukandjad.
Totalitaarne diktatuur tähendab diktaatorilikul võimukasutusel põhinevat valitsemisvormi, millega kaasneb kontroll kodanike mõtteavalduste ja väljendusvõimaluste üle ning inimõiguste rikkumine

Trubaduuride ajastu – nad töötasid välja hilisemad luulevormid, neid Euroopa territoorium suurenes 13.saj-1204.a vallutasid ristisõdijad kasutavad hiljem Petrarca ja Shakespeare oma loomingus.
Tsõlubaat - abiellumiskeeld Alamvaimulikel abielu lubatud Ristimärk 5 sõrmega Ristimärk 3 sõrmega Ladina keel Kohalikud keeled Ikoonid pole usulised - Paavst Ikoonide kultus - patriarh
Täiesti teadmata on mõlemalt poolelt pol terrori ohvriks langenute, tapetute hulk, ilmselt u sadades tuhandetes. Tapmised ja terror oli Vm kodusõja üheks tüüpiliseimaks ilminguks üleüldse.

Teiseks allikaks on rahvapärimus e rahvaluule, mida hakati koguma ja kirja panema 19saj teisel poolel ja 20saj alguses, need inimesed, kellelt seda koguti, olid mõjutatud 19saj eluolude poolt.
Tingimatu refleks – kaasasündinud, mille kutsub esile tingimatu stiimul (nt toit > süljevedelik); Tingitud refleks (kogemus), mille kutsub esile esialgselt neutraalne stiimul tingitud stiimul
Täppis - ja loodusteadused-suureks abiks arheoloogidele dendrokronoloogiline skaala-pikaajaliste mõõtmiste ja võrdluste baasil koostatud puude kasvuringide paksuste muutusi kajastav

Tagantjärele on öeldud, et tegemist oli segasüsteemiga. Osaliselt laenatud parlamentarismist, teisalt Šveitsi süsteemist, mis tähtsustas ennekõike rahva osa. PS koosnes 10 peatükist.
Talud likvideeriti – tulid ühismajandus, sovhoos (riigile kuulus) kolhoos (talupoegade ühised asjad) Tööstuse toimus industrialiseerimine: Suurtööstuse (eeskätt sõjatööstuse) rajamine
Tartu rahuleping on koostatud eesti ja vene keeles, registreeritud Rahvasteliidus ning avaldatud koos prantsus- ja ingliskeelse tõlkega Rahvasteliidu dokumentide kogumikus nr. XI 1922. aastal.

Teaduse areng on minu jaoks tähtsaim Vana- Kreeka ajaloos, sest tänu nendele saavutustele, on tänapäeva inimese elu lihtsam ning tänu nendele saame me koolis erinevaid ülesandeid teha.
Toimusid usa - s Camp Davidis rahuläbirääkimised Egiptuse ja Iisraeli vahel, mis viisid Iisraeli – Egiptuse rahulepinguni 1979.a. märtsis, millega Egiptus sai tagasi Siinai poolsaare.
Tähtsaim kultuurisaavutus – 22 kaashäälikust tähestik (kaubandusest tingitud vajadus lihtsama kirja järele) e. Religioon: • Austati linna kaitsejumalaid, kelle austamine oli toretsev, kuid julm.

Tööpuuduse vähendamiseks - riik asus toetama uute töökohtade loomist ning organiseerima hädaabitöid, kehtestati miinimum töötasu ja max päeva pikkus, tunduvalt suurendati ametiühingute õigusi.
Tekkis 16 - 17 sajandi vahetusel ja kestis 18 sajandi keskpaigani . Barocco tähendab portugali keeles korrapäratu poolümmargune pärl , Itaalia k. barocco – eris kummaline, veider.
Tõlgendus – tegelikult Rooma riik kestab edasi (Ida-Rooma riigina kuni 1453, Bütsantsi valitsejad nimetasid end keisriteks). Paralleelselt Vene tsaarid (caesar)- Kolmanda Rooma idee.

Tallinna radikaalid - 1901 a tekkis Eduerakond – *ERE-). *Talupoegade ,,Postimehele’’ võistleja ,,Teataja’’, mille maavalduste suurendamine, rahvuslik toimetajaks oli Konstatin Päts.
Teravil - jasaak oli jäänud 1958. aasta 1960-ndate lõpul intensiivistunud tasemele või (mõnede andmete väikekolhooside ja -sovhooside kohaselt) isegi langenud, mis ühendamine.
Thales - pani aluse mileetose koolkonnale, elas 6.saj keskpaiku, kuulus 7 targa hulka, andis poliitilist nõu. Peamiselt sai kuulsaks idamaise tarkusega astronoomias ja geomeetrias.

Toimus 1921 - 1922. Osalesid kaheksa Euroopa ja Aasia riiki ning USA. Lepingu põhjal nõustusid USA ja Suur Britannia piirama oma laevastiku suurust 500 000 ning Jaapan 300 000 tonnini.
Tsaarivalitsuse - vastane opositsioon, demokraatlik vool oli tollal võrdlemisi tugev, kuid ka valitsus talitas karmilt – rohkesti poliitilisi süüdlasi, ka üliõpilasi, istus vanglates.
Tänu talle on Liivi keskaega uuriva ajaloolase töö palju lihtsam! Sest tema algatas kõik need suurepärased sarjad nagu LUB, Brieflade ja ka Schirreni Liivi sõja aegne diplomaatika.

Teatavat poliitilis - ideoloogilist sõnumit, mille abil oli võimalik kujundada nö “puhta lehena” alustavaid lapsi ning kohandada nende mõttemaailm sobivaks hetkel kehtivale süsteemile.
Termid – avalikud saunad,kus pakuti ka massaaži ja erootilisi teenuseid, samuti võisid seal olla raamatukogud ja lugemisruumid. Aatrium – siseõu Itaalia kivist maja keskmes.
Toimus molotovi - Ribbentropi pakti avalikustamine Tallinnas Hirvepargis miitingul, kus räägiti pakti olemusest, suurem osa seal viibinud rahvast sai esmakordselt teada pakti olemasolust.

Tootmine 1897 - 1913 koguni 81,8 %. Teadus arenes kõrvuti majandusega ning tänu uutele leiutistele, mis leidsid laialdast kasutamist tööstuses, aitas see samuti kaasa majanduskasvule.
Tsensor – ametiaeg kestis viis aastat, valiti endiste konsulite hulgast, nad korraldasid kodanike loendust ja koostasid senaatorite nimekirja, valvasid kodanike elukommete järgi.
Tutanhamon on üks tuntumaid vaaraosid, vaatamata tema vaid mõne aasta kestnud valitsusajale, kuna tema hauakamber on seni ainus teadaolev hauaröövleist puutumata vaarao hauakamber.

Tänavatest on kaetud belglasest immigrandi Edward de Smedt’i loodud teekattega. Esimest korda kasutati asfalti 1824. aastal, kui Champs-Élysée’le Pariisis paigutati asfaltplokid.
Tänu sisserändele on elanikkond alati kiiresti kasvanud, kiire kasv jätkub ka praegu ning seniste trendide jätkudes ületab USA rahvaarv peale aastat 2050 praeguse Euroopa Liidu rahvastiku.
Täppis - ja humanitaarteaduste ühendamise tulemusel kujunes näiteks omaette teadusharuks kübermeetika, mis tegeles juhtimise, side ja infotöötluse seaduspärasuste uurimisega.

Tühistati sise - ja välisvõlad 2. ühtlustati pensionid, töötasud 3. kiriku maad natsionaliseeriti > kirik pani enamlased kirikuvande alla 4. tunnustati rahvaste enesemääramisõigust
Tallinna laulupeole on Jakobson teinud vastupropagandat. Arvatakse, et Jakobsoni vastuseisu ja aktiivse sõnavõtu tõttu on Tallinna laulupeost kõrvale jäänud Viljani- ja Pärnumaa koorid.
Tsensorid – valiti endiste konsulite hulgast 5ks aastaks, korraldasid kodanike loendusi, koostasid senaatorite nimekirja, valvasid kodanike elukommete järele, amet oli auväärne.

Tsingis - khaan: mon g olite  hõimu p e alik,  pidas  enn a st  taevaju m al  tengri  esindajak s   maa  peal  ja  n’gi  oma  missio oni  maailm a  vallutamis e s
Tsiviliseerimine ehk siis tugevamad allutasid paljud oma võimule ja seega siis tsivilisatsioon põhineb vägivallal, mille läbi nii alamad kui ka kõrgemad klassid kaotasid oma vabadused.
Tunnustasid venamaakesk - ja ida-euroopaliidule ning saksa uusi piire maad moskvaelanike meelevalla jätta ningsundevakueerimine pandi paikavõitjatele antud okupatsioonitsoonid territooriumidelt.

Tähminäst on tal väga raske üle saada: kord järgneb ta ilmutuslikule Tähninäle ühe maja kuuendale korrusele; ent hiljem veendus ta, et sellel majal oli tegelikult viis korrust.
Toompea loss on üks Eesti vanimaid ja suurejoonelisemaid arhitektuurilisi komplekse. Loss ehitati 13.-14. sajandil, See asub järsu pankranniku ääres 50meetri kõrgusel merepinnast.
Toonaset algkirikust on säilinud veel vaid torni alaosa ning pikihoone müüristik, osaliselt põhja- ja lõunaportaal, samuti nüüdseks põranda alla jäänud kooriruumi müüri fragmendid.

Torni välisläbimõõt on 8,4m ja siseläbimõõt on 5,1-5,6m. 1. korruse seinapaksus oli keskmiselt 1-55-1,65m. Ülemiste seinte paksus kahanes korruste viisi, vahelaed toetusid seinaastmetele.
Talud – enamasti lähestikku, moodustavad küla (sumb-, rida-, hajaküla). Harimisviis – 3väljasüsteem. Käsitöö ja kaubandus – enamus ise, raskemad lasti valmistada.
Teatud osa on mänginud siin kindlasti ka rohtlaantes (steppides) asuvate suguharude pealetungid, mis nõudsid organiseeritud vastupanu ja seda võis saavutada vaid ühinemise teel.

Teeismi ideaalid on niivõrd palju mõjutanud Jaapani arhitektuuri, et oma äärmises lihtsuses ja kaunistuste kasinusega näib tavaline tuba lihtsalt tühi ja selles peitubki tema võlu.
Teistes maades on neoliitikumi märgiks loetud savinõude valmistamise algust. Viimasel ajal on aga paljudes maades hakatud neoliitikumi alguseks pidama üleminekut viljelusmajandusele.
Teoseks on „Seaduste vaimust” (1748), mis räägib, et riigi meelevaldsuse välistab Inglise- pärane poliitiline süsteem, ta arendas edasi Locke võimude lahususe teooriat:

Teosesse on kirja pandud ka tänapäevani kehtiv arstide ametitõotus – nn Hippokratese vanne –, mis kohustab arste igas olukorras võit- lema patsientide elu ja tervise eest.
Territoriaal - poliitiliste ümberkorralduste puhul Poola riigile kuuluvatel aladel piiritletakse Saksamaa ja NSVL-i huvisfääride ligikaudne piir Narewi, Wisła ja Sani jõe joonel.
Theoderich - munk, kes oli Meinhardi abiline, 1191 läkitas Meinhord Eestimaale misjonitööd tegema, hiljem Eestimaa piiskop, langes Lindanise lahingus, Mõõgavendade ordu rajaja.

Tossav - karu.d?id=39123115 Allikas4.https://www.google.ru/search? q=karl+benz&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dmCBUqzmBKa84ATZ74D oDw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=624
Tuli prantsuse - Inglise põhijõud meelitada Belgiasse, et hiljem tungida üle Ardennide, mööduda Maginot liinist, jõuda lääneliitlaste põhijõudude selja taha ja need purustada.
Turniir - sõjamängud, milles osalesid rüütlid(alguses peeti väikseid lahinguid pisikeste sõjasalkade vahel, kuid ohvreid oli liiga palju, hiljem mindi üle kahevõitlusele)

Tänapäevane kombestik on vähe muutunud: lauldes liigub korporantide rongkäik värvimütside, lippude ja orkestritega läbi linna ülikooli peahoone kuue samba ette, kus neid tervitab rektor.
Türklased – seldžukid; 1453 aastal vallutasid türklased Konstantinoopoli ja tegid Bütsantsi riigile lõpu; Riigi korraldus Bütsantsi keiser oli piiramatu võimuga vallitseja.
Tagasivaates on nii glam rokk, platvormkingad kui ka disko andnud ainet üleolevateks naljadeks, oli samal ajal ka eksperimenteerivat vaimu ning punk oli ajastu tõeline väljendaja.

Talurahvaharidus – probleemid (vähe koole maal, vähe õpikuid, õpetajatel kehv haridus), 1684-88 Forseliuse seminar (õpetajate õpetamine), hakkas kujunema talurahva koolide võrk.
Tarndkalmed – kivimüüridest nelinurksed tarandid, kuhu asetati surnud enamasti põletatult (tarades 10-20 lahkunut ühest sugupõlvest). c. Üksiktalulise maaviljeluse õitseng.
Tehnoloogia juhtese – ovaalne pihukirves Kultuurile nime andnud leiukoht: Põhja-Prantsusmaal Levinud kõigil toona teadaolevalt asustatud aladel – Aafrika, Euroopa, Lääne- ja Lõuna-

Tagantjärele on Euroopas küll tõdetud, et mida järsumalt mõnes riigis kommunistlikust pärandist ja seda kandnud tegelastest end lahti rebiti, seda edukamalt uuendused kulgesid.
Talupoeg on pärisori, teda võib osta…. 2.talupoja maa ja vara kuulub mõisale 3.maa kasutamise eest koormised, nende suurus pole piiratud 4.kohtuvõim kuulub rüütelkonnale
Tanutamine e. linutamine – naise peakatte (linik, rätik, müts, tanu) mõrsjale pähepanemine. Alles selle toiminguga muutus neiu abielunaiseks ja teda hakati pidama noorikuks.

Teke ida - ja kesk-Euroopas (ka Eesti), vanade impeeriumiute (Austria-Ungari, Tsaari-Venemaa, Saksa Keisririik) kadumine; Poola koridori ja demiloitariseeritud tsooni olemasolu.
Teoloogias ehk usuõpetuses näiteks tõlgendati erinevalt ristiusu ühte tähtsamat mõistet kolmainsust. Läänes oldi seisukohal, et Püha Vaim lähtub nii Isast kui ka Pojast.
Tänased teadlased on aga arvamysel, et Tesla mõistis esimesena energia avaramat olemust: avastades nullpunktienergia ning täiendades mõnede puuduvate liikmetega füüsika võrrandeid.

Talurahvasõda - 1919 aastal enamlaste võidusthoolimata tekkinud talurahvaliikumine, mis oli vastu vilja konfiskeerimisele, kollektiivmajandite loomisele ning ühe parteikontrollile
Tartu rahuleping on koostatud eesti ja vene keeles, registreeritud Rahvasteliidus ning avaldatud ka prantsuse- ja ingliskeelse tõlkega Rahvasteliidu tähtsamate dokumentide kogumikus.
Termid – avalikud saunad, millest kujunesid puhkeasutused, pakkusid massaaži, erootilisi teenuseid, seal olid raamatukogud ja lugemisruumid, sinna võisid minna ka vaesed.

Toomkapiitel - Kõrgemad vaimulikud, kes osalesid piiskopkonna valitsemisel ja moodustasid toomkapiitli. Toomkapiitel oli piiskopi kõrval iseseisev autonoomne ükssomaenda vara ja
Torrini – 18. sajandi kuulsamaid mustkunstnikke, prantsuse krahv sünninimega de Grisi, kes oli eriti meisterlik kaarditrikkide esitaja, ent näitas publikule ka illusioone.
Trumani doktriin ehk pidurdamisdoktriin 1945. a. kevadel esitas NSV Liit territoriaalseid nõudmisi Türgile, vaatamata sellele, et see riik oli II maailmasõjas jäänud erapooletuks.

Tsensorid – valiti endiste konsulite hulgast viieks aastaks, ülesandeks oli tsensuste korraldamine, tsenaatorite nimekirja koostamine, valvasid ka kodanike elukommete järele
Täitis pea - , sõja- ja siseministri ameteid Johan Laidoner Koos poliitiliste liidrite ja oma lähemate kaasteenijatega töötas Laidoner välja tol hetkel ainuõige strateegia.
Tegi 1499 - 1501 aastatel merereisid Kesk- ja Lõuna-Ameerikasse.  Fernao de Magalhaes oli Portugali meresõitja, kes aastatel 1519-1522 sooritas esimese ümbermaailmareisi.

Toimusid 1095 - 1291; oli 8 tk; tekkisid, sest kristlased hakkasid vallutama Iisraeli; peeti moslemiusu kaotamiseks; olid eurooplaste jaoks täielikud läbikukkumised ning tulutud.
Totaalne sõda - II maailmasõjas olid ühel või teisel kombel sunnitud osalema kõik sõtta haaratud riikide kodanikud. Tsiviilisikud pidid ka kannatama, pommitati tsiviilobjekte.
Totti maaseadustik – pärisorjuse lõplik seadustamine. Vaba inimene langes orjusesse, kui oli mõisniku maapeal ja lasi välja esimese suitsu. Liivimaa mõisnikud olid sellega rahul.

Tsistertslased - vaimulikud,kes lähtusid küll Benedictuse reeglist kuid nõudsid vahepeal lõdvenenud kommete karmistamist,luksusest loobumist ja järjekindlat füüsilist tööd.
Tsensuur - range kontroll ajakirjanduse üle. MIKS NEED EI SOBI KOKKU DEMOKRAATIAGA?PÕHJENDA.-Kuna demokraatlikus riigis oli igaühel õigus mõelda ja öelda enda arvamust.
Tsiviilelanikku - , samas läks Rootsi suunas teiste seas teele mootorpurjekas, pardal suur hulk eesti kultuurirahvast, nagu Artur Adson, August Gailit, August Mälk ja Marie Under.

Tsivilisatsioon – hästi korraldatud kõrge kultuuritasemega ühiskond, mõiste tekkis 18. saj Prantsusmaal primaarne tsivil - tekkisid Idamaades, enamasti suurte jõgede ääres.
Tunisia - live.net/wp-content/uploads/2012/01/Saddam-Hussein.jpg Lähis-Ida: Juutide ja araablaste vastasseis ● 1948 kuulutasin juudid Palestiinas Iisraeli oma pealinnaks.
Täideti õle - savi-plonnidega ning korruseid eraldasid laudpõrandad-laed. Kivi oli haruldane ja kallis ehitusmaterjal ning seda said endale lubada üksnes rikkad linnaelanikud.

Tegelevad spordi - ja üldhariduskoolid „lähevad eest ära“. Küllap tuleb jälle aeg, kui Tapa koolis malega – vaieldamatult intelligentseima spordiga – tegelema hakatkse.
Thomasius - kõlblusfilosoof, Ta arvas, et filosoofia peab olema üldarusaadav ja tooma praktilist kasu. Valgustuse ülesannetest rõhutas hariduse andmist õpetamise asemel.
Tollasesse ekp - s (Eesti Kommunistlik Partei) oli madal haridustase: 2/3 olid alg- ja mitte-täieliku keskharidusega, kõrgharidusega kommunistid moodustasid 8-9% liikmeskonnast.

Toomkapiitel - kõrgem vaimulike (reeglina 12 toomhärrat) kolleegium, mis tegutses toomkiriku juures. Kapiitli eesotsas oli praost (toompraost), kes juhatas kapiitli istungeid.
Truman - Ameerika president 1945-1953, tema ajal algas külm sõda, võttis vastu palju otsuseid, et hoida ära kommunismi levikut nt. Marshalli plaan ja Trumani doktriin.
Tsunftijänes - ei kuulunud kusagile tsunftiühingusse Hansa Liit- 13.–17. sajandil tegutsenud Põhja-Saksamaa, Madalmaade ja Liivimaa linnade kaubanduslik ja poliitiline liit.

Tähelepanuväärselt kaunis on akende raidraamistik , milles goodika geomeetriliste motiivide kombinaysioonid on igal juhul erisugused.Eriti rikkalik kujundus on kõrvallöövi idaseina aknal.
Täyssinä - 1595. aastal sõlmitud rahu Rootsi ja Venemaa vahel, millega viimane tunnustas Rootsi valdusi Põhja-Eestis, Rootsil tuli aga loobuda oma vallutustest Ingerimaal.
Tõelised voorused on tegutsemisviisid: õiglus, mõõdukus, julgus on seesmiselt head • Õnn tähendab kindlust hüve omamises, ent ainult tõelise hüve omamises saab olla kindel.

Tööstuslik pööre – Sai alguse Inglismaal 18.sajandil, sest Inglismaa oli teistest enam arenenud, tal oli palju kolooniaid, kust saadi odavat toorainet ning kaotatud oli feudalism.
Taluperemehed ehk bondid, peredes oli ka orjad ehk träälid, kogukonna ühisasju otsustati kohalikel koosolekutel ja maakondade koosolekutel, kogukondadel olid oma pealikud ehk
Teder on kindel, et Kuperjanov polnud kunagi ka seisukohal, nagu suudaks ta mõisa üksinda vallutada, vaid see on labaselt lapsik arusaam tegelikest sündmustest Pajus.

Tekkis kesk - Aasias iseseisev hellenistlik Kreeka-Baktria kuningriik, mis kujunes Kreeka ja Makedoonia sõjaväe ülestõusu tulemusel, selle pol. suhtest on aga vähe teada.
Temaatika on mitmekesine. Tihti eristatakse nelja erinevat stiili, mis ei järgnenud üksteisele kindlas kronoloogilises järgnevuses, vaid eksisteerisid sageli üheaegselt.
Toimus hambach - Fest (pidustused Pfalzis Hambachi lossi varemete juures). See oli ülesaksamaaline rahvakogunemine, kus 30000 inimest esitasid ühtse Saksa riigi loomise nõude.

Too sõja - ja päikesejumal Huitzilopochtlile inimohvreid, saabub maailma lõpp. Asteegid ehitasid püramiide ja templeid, kus ohverdati vallutatud linnadest võetud vange.
Tordesillase leping – 1494. aastal sõlmitud leping, mille järgsel kõik 46-ndast meridiaanist lääne pool avastatavad maad kuuluvad hispaanlastele, idapoolsed aga porguallastele.
Totalitarism - valitsemisvorm, mille korral võim kuulub ühele isikule ja reeglina areneb välja isikukultus, eksisteerib üks partei, rahva õigused ja vabadused on piiratud.

Trumani dokrriin - Kreeka ja Türgi valitsused Marshalli plaan- 1947 aastal lagatatud abiprogramm sõjas laastatud Euroopa riikide aitamiseks ja kommunismi pealetungi ennetamiseks.
Tsensor - 5a ameis,valiti endiste konsulite hulgast ül-kodanike loendamine, elukommete jälgimine senaatorite nimekirjade koostamine,ohukorral võis määrata diktaatori,
Tsensorid – valiti endiste konsulite hulgast viieks aastaks, korraldasid kodanike loendust ja senaatorite nimekirju, valvasid elukommete järgi, eakad ja auväärsed mehed

Teheran – 1943 talvesõja lepingu sõlmimine – 1940 müncheni sobing – 1938 potsdami konverents – 1945 komiterni vastane pakt – 1936 el-alameini lahing – 1942
Tekkisid metallitootmiskeskused – need hõimud, kes elasid maagirikastel aladel, spetsialiseerusid metallitootmisele. Nii näiteks on Uuralites valmistatud pronksesemeid leitud Skandinaaviast.
Thales – tema arvates oli kogu mitmekesisuse ühtseks aluseks vesi, mis viitas kõige oleva üha voolavale muutlikusele. Maailm olevat tekkinud veest ja ujub vee peal.

Theodor herzl – Viini ajakirjanik, kes rajas vastukaaluks antisemitismile sionistliku liikumise, mis hakkas koondama juute ja taaselustama heebrea keelt juutide ühiskeelena.
Toetama — loodeti, et eestlastest koosnevate vägede toel avaneb võimalus iseseisvuse taastamiseks, seda eeldusel, et suudetakse hoida ära uus Nõukogude okupatsioon.
Tsentraliseeritus - kogu maa kuulus riigile ja seda käsutas keiser *Bütsantsi õukonna luksus *mõhukatel õukondlastel suur tähtsus, silmakirjalikkus, sagedased paleepöörded.

Tõepõhja on leidnud ka tema väited, et 21. sajandil pole tsivilisatsioonide vaheliste konfliktide peamised allikad ideoloogiad ja majandus, vaid kultuurilised erinevused.
Tõlgendada - kivikirved kui välgunooled, Rooma aja Veenuse alustatakse antiikaegsete skulptuur - paganlikkuse iidol, mille pihta tuleb sülitada/kiviga esemete kaevamisega.
Tarastamine - kogukondliku maakasutuse lõpetamine *talupojad maad ei saanud, vaid muutusid rentnikeks ja põllutöölisteks, keda võis nende senistest taludest ära ajada.

Tartu maks - Liivimaa ei maksnud maksu, eeldati et nendega sõdimine on seetõttu õigustatud. Posvoli leping (1557)-Liivi ordu sõlmis Poola-Leeduga Venemaa-vastase liidu.
Termidoorlased ehk mõõdukad jakobiinid ja „Soo“ liikmed ei püüdnud otseselt rev.lõpetada vaid anda sellele teine eesmrök ning kehtestada teised valitsemisprintsiibid.
The anglo - Norman authority outside the protected colony, The pale, was non- existent. Henry II reached an agreement with the Irish and they signed the Treaty of Windsor.

Trag - idesse on kuhjatud igasugu õudusi, pateetilisi monolooge või pikki kõnesid, räägitakse veristest roimadest, ennetest, ilmuvad viirastused, surnute varjud.
Tugeva kriisi - >algab kirkikukogude liikumine eesmärgiga ühtsustada kirikut->skisma, mis lõpeb, kuid sisulised reformid jäid teostamata, selle asemel tegeleti poliitikaga
Tänuväärne on   nende   meeste   töö   eesti   kirjakeele   ja   rahvahariduse  arendamisel.  Rootsi   ajal   pandi   alus   ka   eestlaste   hariduselule.

Talud – Eesti oli kokku umbes 40 000. Talupõldudel kasvatati peamiselt: teravilja, herneid, naereid, lina, lambaid, kitsi, sigu, härgi, hobuseid, kanu ja hanesid.
Tarapita - eestlaste jumal 2.Nimeta kiviaja arheoloogilised kultuurid ja mida uut ja edumeelset tõid need kaasa Narva kultuur- valmistatud esemete kuju oli ühetaoline.
Tartust on leitud ka mitmeid savikuulikesi e murmeleid, mis Lääne-Saksamaal on väga tuntud. Osavusmängudes on kasutatud ka loomade kontsluud sissepuuritud aukude ja

Teadussaavutused – päikesekalender, geomeetria (maa mõõtmine, kujundite pindala, ehitustegevus), arstiteadus (palsameerimine, osavad kirurgid, silmaoperatsioonid, ravimid).
Teemiga ühiskondades on karistus ”üleloomulike jõudude poolt”). Kui sellest ei piisa, tulevad kasutusele välised mõjutusvahendid — positiivsed on tunnustus, kiitus, medal;
Trust on monopol. Monopoolse seisundi puhul said trustid dikteerida hindu ja purustada konkurendid, sest nii tootmine, varustamine kui ka turustamine olid ühendatud.

Tänu el - ga liitumisele on ettevõtjatele ühisturg äärmiselt oluline ja kaupade vabale liikumisele on Eesti ettevõtjal takistuseta juurdepääs ELi suurele turule.
Türklaste isa – ATATÜRGI – pani aluse kaasaegsele Türgile, olles türklaste isa. Alustas ülestõusu, mille eesmärk oli Sevres’i rahulepingu tingimuste tühistamine.
Talvesõda - Oli sõda Nõukogude Liidu ja Soome vabariigi vahel, osa II-st MS-st. Sõda algas, kui Nõukogude Liit ründas 30.nov 1939 sõda kuulutamata Soome vabariiki.

The two - nave layout is explained with the fact that it combined the functions of a town government church on the one hand and those of a hospice church on the other.
Truma doktriin tähendab USA presidendi Harry Trumani seisukohta,et riigi välispoliitika juhtmõtteks peab olema vabade rahvaste toetamine nii sise-kui ka välissurve vastu.
Tsensorid - kodanike rahvaloendused, senaatorite värbamine, avalike ja eraviisiliste kommete kontroll, jagavad noomitusi, mis võivad vii ant senatist väljaheitmiseni.

Tööpataljonid – need olid ehitusväeosad, kuhu koondati võimude silmis ebausaldusväärsed endiste balti riikide kodanikud. Mehi kasutati füüsiliselt rasketel töödel.
Tantsides on keharaskus ees, sammud astutakse varbale, ülakeha on väheliikuv, kuid sammudega kaasneb intensiivne puusade liikumine, põlved sirutuvad löökide vahel.
Teadmiste allikaks on inimese meeled, kogemus, eksperiment. Ettevõtlikkuse tähtsus, kaubandus, õigustas monopole, liigkasuvõtmist, koloniaalekspansiooni. Kodanlus, uusaadel.

Theoderich suur – Idagootide kuningas, sündis 454 ja suri 526. Kasvas üles Konstantinoopolis, kus teda hoiti 10 aastat pantvangis, imbus tugevasti läbi rooma kultuurist.
Toitlusdiktatuur - talupoegadele kehtestati riigile toiduainete andmise kohustus (sisuliselt võeti väevõimuga kogu leiva- ja seemnevili) ning keelustati viljaga kauplemine.
Totalitaarses diktatuuris - diktaatorilikul võimukasutusel põhinev valitsemisvorm, millega kaasned inimeste mõtteavalduste ja väljendusvõimaluste üle ning inimõiguste rikkumine.

Traditsiooni lähis - Idast ja Põhja-Aafrikast. Moslemi ja juudi õpetlased mängisid väga suurt rolli klassikalise kreeka keele taaselustamises ja selle õpetamise alustamises
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tsisterlaste ordu – rajati Prantsusmaal, lähtusBenedictuse reeglitest kuid nõudsid liikmetelt karmimaid kombeid ja järjekindlat füüsilist tööd, kloostrid rajate asustamata paikadesse, olulised ehituskunsti arendajad, kandsid valgeid rüüsid ajajooksul karmid nõuded leevenesid ja kloostritest said suured majanduskeskused, kuulsaim tsisterlane oli Bernard Clairvaux
Taasiseseisvumisest alates on Eestis rakendatud ranget fiskaalpoliitikat, mis eeldab piiratud kulutamist ja kulutuste tasakaalustamist tuludega ning samuti piiratud ulatuses laenamist.

Talurahvareformid - „Iggaüks..“ 1802;Pärisorjuse kaotamine;vallasvara pärandumis õigus;tunnistatakse talurahva õigust vallasvarale, talude kasutusõiguse ärandamine.
Termidoorlased ehk mõõdukamad jakobiinid ja "Soo" liikmed revolutsiooni otseselt lõpetada, vaid anda sellele teine eesmärk ning kehtestada teised valitsemisprintsiibid.
Theokritos 300 - 260 eKr on karjaselaulu looja (bukoolilise luule looja). Hakkab esimesena kujutama karjuseid lihtsate inimestena, kes elavad muinasjutulise looduse rüpes.

Totalitaarse - Üheparteisüsteem, teised parteid keelatakse* parteiliider omab kogu võimu, kaasneb tema isikukultus*oma rahvuse esiletõstmine, riigi huvid esiplaanile.
Trumani doktriin – Truman tegi USA parlamendile e. Kongressile ettepaneku osutada maj. abi ainult nendele riikidele, kes on valinud parempoolse maailmavaate ja kapitalismi.
Täidesaatev võim – Riiginõukogu (41 liikmest 31 olid parlamendi saadikud), parlament valis selle 1 aastaks, tegelikult ei lahutatud seadusandlikku ja täidesaatvat võimu.

Tänini lingua - franca - Ladinakeelsest ja katoliiklikust Euroopast idas asus kreekakeelne õigeuslik maailm, mille kultuuriliseks ja poliitiliseks keskuseks oli Bütsants
Terminit esiajalugu – prehistory – kasutas esmakordselt inglane Daniel Wilson 1851. aastal, kuigi Prantsusmaal oli mõistet “esiajalooline” kasutatud juba 1833. aastal.
Territoriall - poliitilise umberkorralduse puhul Poola riigile kuuluvatel aladel piiritletakse Saksamaa ja NSVL-i huvisfaaride ligikaudne piir jogede Narew, Wisla ja San

Titus livius – Augustuse aja ajaloolane(1. sajandi lõpp eKr – 1. algus pKr), kirjutas Rooma ajaloo linna asutamisest kuni 9 eKr. Ülistas Rooma vabariiklikku korda.