Otsingule "t ¤iend" leiti 99 faili

Trigonomeetria
2
doc

Trigonomeetria

Ande Andekas-Lammutaja Matemaatika – Trigonomeetria Teravnurga puhul on sin vastaskaateti ja hüpotenuusi suhe, tan vastaskaateti ja lähiskaateti suhe ning cos lähiskaateti ja hüpotenuusi suhe. Nurga veerand võetakse lõpphaara asukoha järgi ning on vastupäeva positiivne, päripäeva negatiivne. Taandamisvalemid võimaldavad taandada mistahes nurga radiaanideks. α ja β on teineteise täiendusnurgad...

Matemaatika - Keskkool
321 allalaadimist
Majandus avatud ühiskonnas
2
doc

Majandus avatud ühiskonnas

 MAJANDUS AVATUD ÜHISKONNAS Tootmisressurss­ loodusvarad, maad, kapital ja tööjõud. Kapital­ hõlmab varasema tootmisprotsessi käigus loodud tööprodukte, mida kasutatakse kaupade tootmiseks ja teenuste  osutamiseks. Tööjõud­ tööealised ja –võimelised inimesed. Konkurents­ võistlus, olukord, kus mitmed tootjad/pakkujad ostjate/nõudjate pärast võistlevad. Ressursside piiratus­  ressursse ei ole pi...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
296 allalaadimist
Lause osad
1
rtf

Lause osad

Luses peab olema öeldis- tegusõna pöördeline vorm. Öeldis ja teisied selle juurde kuuluvad sõnad peavad lauses olema kindlas vormis. Lause pikkus varieerub. Omavahel seotud laused moodustavad suuliseid ja kirjalikke tekste. Lause ehitatakse tavaliselt üles nii, et selle algusesst paigutatakse tuntud info, lõppu uus teave. Lause moodustajad Lause koosneb erinevatest tähendusosakondadest e. moodustajatest, mis...

Eesti keel - Põhikool
134 allalaadimist
Lauseliikmed
1
doc

Lauseliikmed

Vastab küsimustele: kelle?, mille?, missugune?, mitu?, mitmes?. Armas koerake vaatab aknast sisse. Öeldis Öeldis on tegusõna pöördeline vorm, mis väljendab tegevust või olemist. Vastab küsimustele: mida teen?, mida teed?, mida teeb?, mida tehti?. Me kuulame muusikat. Alus Alus näitab tegevuse sooritajat ehk tegijat. Vastab küsimustele: kes?, mis?, keda?, mida?. V...

Eesti keel - Põhikool
196 allalaadimist
Valemileht 10 klass
2
docx

Valemileht 10.klass

KORRUTAMISE ABIVALEMID (a+b)(a-b)=a²-b² - ruutude vahe valem (a+b)²=a²+2ab+b² - summa ruudu valem (a-b)²=a²-2ab+b² - vahe ruudu valem a³+b³=(a+b)(a² -ab+b²) - kuupide summa valem a³-b³=(a-b)(a² +ab+b²) - kuupide vahe valem (a+b)³=a³+3a²b+3ab²+b³ - summa kuubi valem (a-b)³=a³-3a²b+3ab²-b³ - vahe kuubi valem RUUTVÕRRAND x2 + px + q = 0 - taandatud ruutvõrand ; lahend ax2 + bx + c = 0 – taandamata ruutvõrrand ; lah...

Matemaatika - Keskkool
471 allalaadimist
Grammatika
2
doc

Grammatika

Küsilause ja hüüdlause – Küsilauses on küsisõna kohe algul. Käksiva kõneviisis on mitmuse esimene pööre kõrgstiilne nt: Lulgem üks isamaa laul! Argistiilis eelistatakse kindlat kõneviisi nt: sööme või ärme sööme. Kindel kõneviis annab käsule kõrgema kategoorilisuse kui käskiv kõneviis nt: Sa tuled kohe siia. Tavalise kategoorilise käsu väljendajad kõnekeeles on küsilauses, mida kasutatakse käsuväljendamiseks käskiva intonatsiooniga nt: Kas jätad juba järele! Kaudne käsk vormistatakse möönva kõneviisi...

Eesti keel - Keskkool
184 allalaadimist
Tööõiguse spikker 1 osa
1
doc

Tööõiguse spikker 1.osa

Töölepingu kohustulikud tingimused :1.)Tehtav töö. 2.)Töö aeg. 3.)Töötasu.4.)Töötegemise asukoht.5.)Töölepingu kehtivus aeg, kui sõlmitakse leping määratud ajaks.6.)Tööle asumise aeg.7.)Puhkuse kestvus.8.)Töölepingu lõpetamise etteteatamise alus. 9.)Kollektiiv lepingu tingimused. Tehtav töö:Pooled peav...

Õigusteadus - Kutsekool
80 allalaadimist
Geoloogia alused-täiendatud
16
doc

Geoloogia alused (täiendatud)

Geoloogia alused Endogeenne geoloogia: Sissejuhatus Planetaarse mineraalaine tasemed Neid uurivad geoteadused Planeet Planetoloogia Geosfäär Geofüüsika, geokeemia Geostruktuur tektoonika, struktuurigeoloogia Kivim Petroloogia Mineraal Mineraloogia Aatom Geokeemia, isotoopgeoloogia Ge...

Geoloogia - Tartu Ülikool
92 allalaadimist
Kunst täiendab elu-ta annab seda-millest elus puudu
2
doc

"Kunst täiendab elu: ta annab seda, millest elus puudu"

 H. Tammsaare) Kunst   on   suurele   osale   inimestest   alati   olnud   suhteliselt   ebaselge   tähendusega   nähtus   ning   kindlat  defineeringut sellele on raske leida. Ometi on peaaegu igaüks kunsti mõiste endale mingil määral selgeks  teinud ning jõudnud arvamuseni, et see on eetiliste ja esteetiliste prints...

Kirjandus - Keskkool
291 allalaadimist
Lause vahemärgistus
2
doc

Lause vahemärgistus

Remonti tehti omanik Maarika Muru soovil. 2)lisand asub põhisõna järel, eraldatakse mõlemalt poolt komadega Mina, Riin Raasuke, nimetan.. Käisin Jaaniga, oma sõbraga, kohvikus. 3)kui põhisõna järel olev lisand on omastavas käändes, pannakse koma põhisõna ja lisandi vahele Tallinna, Eesti vabariigi pealinna vanalinn on kogu maailmas tuntud...

Eesti keel - Põhikool
123 allalaadimist
quot Kunst täiendab elu-ta annab seda-millest elus puudu-quot- Tammsaare
1
doc

"Kunst täiendab elu: ta annab seda, millest elus puudu." (Tammsaare)

" (Anton Hansen Tammsaare) Kunst on üks inimeste väljendusviise, mis võib ühendada kõike: liikumist, rääkimist, mõtlemist, kuulamist. Kui kuskil räägitakse kunstist, siis paljud inimesed mõtlevad kohe maale, kuigi kunstiliike on ka teisi. Lisaks maalikunstile on olemas veel kunstiliike, mille alla võib liigitada teatri- ja tantsukunsti, muusika ja ka kirjandusteosed. Ki...

Eesti keel - Keskkool
309 allalaadimist
Trigonomeetria
2
doc

Trigonomeetria

(Nurgakraad) 10 on 190 osa täisnurgast ehk 1360 osa täispöördest. 2. (Nurgaminut) 1' on 160 kraadist. 3. Teravnurga sin,cos,tan täisnurkses kolmnurgas- sinα=ac, cosα=bc, tanα=ab 4. Seosed ühe nurga sin,cos, tan jaoks- sin2α+cos2α=1, tanα=sinαcosα, 1+tan2α=1cos2α 5. Täiendusnurga tri. funkt. sinα=cos(90º-α), cosα=sin(90º-α), tanα=1tan(90º-α) α 0o 30 o 45 o 60 o 90 o si...

Matemaatika - Keskkool
319 allalaadimist
TRIGONOMEETRIA VALEMID
3
doc

TRIGONOMEETRIA VALEMID

sin (90 - α) =cos α cos (90 - α) = sin α tan (90 - α) = 1tan α = cot α cot (90 - α) = 1cot α = tan α Negatiivse nurga siinus, koosinus, tangens ja kootangens. sin (- α) = -sin α cos (- α) = cos α tan (- α) = -tan α cot (- α) = -cot α Trigonomeetria põhivalemid ja nende järeldused. sin 2 α + cos2 α = 1 tan α =sin αcos α cot α =cos αsin α tan α cot α =1 1+ tan 2 α = 1cos2 α 1 + cot2 α = 1sin...

Matemaatika - Keskkool
567 allalaadimist
Ehitus
6
doc

Ehitus

Hoonete liigid a)tsiviilehitised b)tööstushooned c)loomapidamise hooned 2) Elektrijuhtmete, külmaveetorustike tööiga Elektrijuhtmetel on tööiga 10 aastat. 3) Tuleohutusnõuded elamu projekteerimisel Siseviimistluse puhul tuleks kasutada krohvi. Puittreppi tohib kasutada kuni kahekorruselise hoone puhul. Kõrgemate hoonete korral peab trepp olema mittepõlevast materjalist. Tuletõrjevooliku läbiviimiseks peab trepimarsside vahe olema vähemalt 10...

Ehitusõpetus - Eesti Maaülikool
139 allalaadimist
Kunst täiendab elu
2
rtf

Kunst täiendab elu

Kuigi kunsti ei saa täpselt määratleda, siis ometi on see alati olnud üks elu osadest. Inimesed vajavad loomingut, et täita oma elu puudujääke. Kunst tekitab igal hetkel ja igal pool emotsioone. Ühtegi inimest ei jäta külmaks selle otsene kogemine. Olgu need siis kaasnevad positiisved või negatiivsed tunded. Van...

Kirjandus - Keskkool
83 allalaadimist
Eesti keel 11kl üleminekueksamiks kordamine
10
wps

Eesti keel 11kl üleminekueksamiks kordamine

kl 1.Suur ja väike algustäht *Nimi Kirjutatakse Läbiva Suurtähega.(v.a.side-ja abisõnad,nt.Keel ja Kirjandus) *nimetus kirjutatakse väikese algustähega(väljendab liiki v tüüpi, nt.kass, aktsiaselts) *"Pealkiri kirjut. esisuurtähega ja jutumärkides." Erireeglid:*Kui Nimetust Kasutatakse Nimena,Võib Ta Kirjutada Läbiva Suurtähega. Sümbolireegel tühistab nimetusreegli:1.kui nimetusele omistatakse sümboli tähendus (nt.Poiss,Tüdruk,Saatan(jutus)) 2.kui rõh...

Eesti keel - Keskkool
214 allalaadimist
Kunst täiendab elu-ta annab seda-millest elus puudu---A H-Tammsaare
1
doc

“Kunst täiendab elu: ta annab seda, millest elus puudu.” (A.H. Tammsaare)

” (A.H. Tammsaare) Kunst tekkis maailma koos inimestega. See kujutab endas kõike, mis on inimeste kätetöö ehk looming. Algsetest loometaotlustest koopaseintel on 21. Sajandi alguseks välja jõutud suurejooneliste teosteni. Ilma inimese käteoskuse, mõistuse ning nupukuseta elaks me veel siiamaani väga algeliselt. Tänapäeva kunsti all mõeldakse eelkõige muusikat, kirjandust,...

Kirjandus - Keskkool
44 allalaadimist
Tööõigus ja ohutus
17
doc

Tööõigus ja ohutus

Tööõigus: Olemus: Tööõiguse esemeks kõige laiemas tähenduses on inimtöö kasutamisel tekkivad vahekorrad. Töö tegemine on vajalik elatus vahendite hankimiseks endale ja oma perekonnale. Töö tegemine on sihipärane tegevus eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Tulu võib saada iseseisvalt töötades, teistest sõltumatult. Selline töötegemine ei vaja õigusliku reguleerimist (FIE). Valdavas enamikus o...

Õigusteadus - Kutsekool
102 allalaadimist
Füüsika täiendõpe
1
doc

Füüsika täiendõpe

Võrdsed ajavahemikud ja teepikkused. Ühtlaselt muutuv liikumine – keha kiirus muutub võrdsetes ajavahemikes võrdse suuruse võrra. Taustsüsteem – kella ja koordinaadistikuga varustatud keha, mille suhtes liikumist vaadelda. Teepikkus – keha poolt läbitud trajektoorilõigu pikkus. s=vt vkesk=st s=v0t+at22 Nihe – suunatud siglõik, mis ühendab keha algasukohta lõppasukohaga. He...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
294 allalaadimist
Täiendkulu ja -tulu
2
xls

Täiendkulu ja -tulu

- 160.- Ühiku müügihind 250.- 400.- Jääktulu ühiku kohta 160.- 240.- (müügihind-muutuvkulu) Jääktulumäär (kaks kohta peale koma) 0,64 0,60 ühiku jääktulu ühiku müügihind Püsikulud kokku 120 000.- 270 000.- Tasu...

Majandus - Keskkool
20 allalaadimist
T e a t a   v e a s t