Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link

"t vihik" - 274 õppematerjali

66
pdf

Kujutav Geomeetria - Vihik

...

Insenerigraafika - Tallinna Tehnikaülikool
151 allalaadimist
40
pdf

Kujutava geomeetria vihik (harjutusülesanded)

Tall i n na Teh n i kaUl i kool I nsen_erig raafi ka keskus , KUJUTAVA GEOMEETRIA tl t ,I.JLDKURSUS ., '1" ' HARJUTUSULESANDED , 4F,tZ tc,Vpl @ I i ,:' .f .,i | ;' 't , Uudpitdne lrliA lr e L- "K i uj Opper1hm -- ,t -T t 4 a E_n t I tL...

Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
1044 allalaadimist
33
pdf

Vihik

...

Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
729 allalaadimist
34
pdf

Kujutava geomeetria vihik

I *, |8 Vi Li t4ihtLLf l allinna TehnikaUlikool Insenerigraafikakeskus KUJUAVAGoMEERIA ULDKURSUS HARJUUsUlEsANDED j .,,7 .h rkfd* UfiaganeVi{l; iqi joy ppertihmt- l3 Tallinn l l ,t o<fup,'||^^}'} (k,^ tl9^$4d I HRJUTUSTUND u|,^"iJ1ltb,,t1^ 1rJY"I4t z A-...

Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
577 allalaadimist
1
docx

Materjaliõpetuse loengu vihik

01.2013 Metalli eihitus ja struktuur. Metlalsete matralide baasid ja nende omaduste muutmine. Õppekirjandus P.Kulu. metalliõpetus. Tln: TTÜ kirjastus. 2005. 230lk E. Hendre. P. Kulu jt. Materjalitehnika. Tln: TTÜ Kirjastus, 2003, 93 lk V. Pakk. Metallide termiline ja termokeemiline töötlemine. Tln: valgus 1990, 92 lk P. Kulu. Eurometallid. Tln: TTÜ Kirjastus 2001 P. Kulu, üldtoimetaja. Mehhanotehnika ja metallide käsiraamat. Tln Kirjastus, 2012 ,454 lk 04.02.2013 Makroanalüüs- suurendust kasutades või palja silmaga materjali uurimine. Defektidega, 5-10 kordse suurusega vaatlemine. 07.02.2013 Metallide aatomkristalne struktuur. Suur plastus, hea elektri juhitavusega, hea elastsus. Metallide omadused on seletatavad ehk aatomi tuumaga mis koosnevad prootonitega ja massiga. Laenguta osakases on neutronid. Prootonite arv=aatominumbriga=aatomit ümbritsevate elektronide arvuga. Need elektronid mis paiknevad kristalli väliskihis, loovutavad k...

Materjaliõpetus -
17 allalaadimist
17
pdf

Diferentsiaalvõrrandite vihik

...

Dif.võrrandid - Tallinna Tehnikaülikool
172 allalaadimist
15
pdf

Tõenäosusteooria vihik

...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
246 allalaadimist
16
doc

Ristsõnade vihik

3-7 Vastused..............................................................11-17 3 Aste Paremale 2. -7 absoluutväärtus on 4. Arv mida astendan 5. Iga arv astmes 1 on võrdne arvu 6. -2 on arvu 2 7. Alus koos astendajaga 8. Arv, millega astendan Alla 1. Kui astendaja on 0 siis aste võrdub 3. Negatiivse aluse kirjutan 4 Protsent Paremale 4. Osa jagatud tervikuga on 5. Osamäär korrutatud tervikuga on 7. 75% tervest on 8. Tervik jagatud osamääraga on Alla 1. Tuhandik osa tervikust on 2. 25% tervest on 3. Protsentides antud osamäär on 6....

Matemaatika - Põhikool
9 allalaadimist
2
docx

Inglise keele riigieksami vihik 2010 kirjutamise osa

Inglise keele riigieksami vihik Kirjutamine Task 1 You have read the following advertisement in Yes! Student magazine. SUMMER CAMP IRELAND Wanted: young people to work in a summer camp for 12-155-year-old children in Ireland. The work includes organising free time activities. If you are interested, write to us about: · who are you · why you are suitable for the job · why you want the position · ask about the work · ask about the place, time and pay Contact: Jane Lake, 888, Bundoran, Ireland Write a letter using all the prompts above. Use the pen-name Mari/Mart Mets for yourself. Do not write any addresses. You shoul...

Inglise keel - Keskkool
26 allalaadimist
21
pdf

Kujutav Geomeetria uus osaline vihik 2013

[,t02 uulllsJ i b tfiV? wtlYlteddg salsJ urt1yta6 t nV7 Z t#1, t l, euepdgrlg G=ONVS]-InsnlnruvH snsunyGln MUr33ruO39 Vnvrnrny ,".'i:9 snISeI elUeeloueuesu; 67a9d4 looM n e),1 ! u L,|al eu u ! I lel ^J " 'r.71 4l 'set4aawosllslr sgn[nt1 ef apeerr1lntl ewxld prye1g npp4 epelapl ,€, ' (stu o o ts I I a fo t d p w q e 41 , seulae...

Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
893 allalaadimist
66
pdf

Kujutav Geomeetria - Vihik

...

Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
419 allalaadimist
56
docx

Õiguse entsüklopeedia seaduste vihik

03.2005 jõustunud vastavalt §-le 26. https:www.riigiteataja.eeakt104062014004 ptk 1, §26 § 2. Eesti lipu kirjeldus (1) Eesti lipp koosneb kolmest võrdse laiusega horisontaalsest värvilaiust. Ülemine laid on sinine, keskmine must ja alumine valge. Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7:11. § 3. Eesti lipu heiskamine Pika Hermanni torni (1) Eesti lipp heisatakse Pika Hermanni torni Tallinnas iga päev päikesetõusul, kuid mitte varem kui kell 7.00, ja langetatakse päikeseloojangul. (2) Eesti lipu heiskamisel Pika Hermanni torni kasutatakse muusikalise signatuurina Eesti Vabariigi hümni algusfraase ning langetamisel Gustav Ernesaksa Lydia Koidula sõnadele loodud laulu «Mu isamaa on minu arm» fragmendi baasil loodud signatuuri. § 5. Eesti lipu heiskamine alaliselt (1) Eesti lippu ei langetata Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, kohtu, Riigikontrolli, Õiguskan...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
146 allalaadimist
71
docx

Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik

I SEMINAR 3-2-1-63-15 p 13 (tasu kokkuleppe puudumine) Asja uuel läbivaatamisel ei ole ringkonnakohus seotud maa- ega ringkonnakohtu eelnevates lahendites tehtud järeldusega, et poolte vahel oli leping seadmete kasutamise kohta (vt TsMS § 693 lg-d 1 ja 2). Ringkonnakohtul on õigus tõendeid ümber hinnata, seda kohtuotsuses põhjendades (TsMS § 653). Seetõttu tuleb asja uuel läbivaatamisel esiteks uuesti hinnata, kas pooled leppisid seadmete kasutamises kokku selliselt, et kostjale I pidi olema arusaadav, et selle eest tuleb ka maksta, st leping on kehtiv ka tasu kokkuleppeta (vt VÕS § 27 lg 1), või on kostjad tõendanud tasuta kasutuslepingu sõlmimise. Juhul kui tasuta kasutuslepingu sõlmimine ei leia tõendamist, tuleb ringkonnakohtul hinnata, kui suurt tasu tuli kostjal I hagejale seadmete kasutamise eest maksta. Lisaks on kostja II esitanud hageja nõudele aegumise vastuväite, mill...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
54 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

Laod .................................................................................................................4 2. Kauba mahalaadimine.....................................................................................10 3. Hoiuühikute moodustamine............................................................................ 12 4. Vastuvõtukontroll............................................................................................ 13 5. Kauba paigutamine hoiukohtadele...................................................................17 6. Väljastustellimuste komplekteerimine.............................................................18 7. Saadetiste pakkimine........................................................................................21 8. Saadetiste loovutamine.....................................................................................22 9. Saadet...

Laomajandus - Kutsekool
627 allalaadimist
12
doc

Mõtlemise põhireeglid, loogika

Ilmar Lilleorg Loogika vihik 2003 4. MÕTLEMISE PÕHIREEGLID. Nimetades olulisemaid ja üldisemaid mõtlemise printsiipe loogika seadusteks (ka mõtlemise seadusteks), väljendatakse püüdu omistada nendele lausetele suuremat tähtsust. On tavaks, et isegi teaduslikes tekstides eelistus on antud seadusele ja reegel on sootuks teisejärguline. Selline seisukohavõtt on iseloomulik vulgaar-materialistlikule arusaamale mõtlemise ja teadvuse küsimustes, mille kohaselt viimane on deterministlikult (põhjuslikult) tingitud sellest maailmast, milles toimivad inimese formuleeritud seadused ja printsiibid. Teisalt, loogika põhiseadustest on nois raamatuis kirjutatud kõikidel aegadel, alates Aristotelesest ja, nähtavasti lugupidamisest loo...

Loogika - Tallinna Majanduskool
102 allalaadimist
2
doc

3. klassi I poolaasta matemaatika raudvara

ARVUDE NIMED LIITMISEL: ARVUDE NIMED LIITMISEL: 7 + 6 = 13 7 + 6 = 13 LIIDETAV LIIDETAV SUMMA LIIDETAV LIIDETAV SUMMA LIIDETAVAD on arvud, mida liidame. LIIDETAVAD on arvud, mida liidame. SUMMA on liitmise tulemus. SUMMA on liitmise tulemus. ARVUDE NIMED LAHUTAMISEL: ARVUDE NIMED LAHUTAMISEL: 14 - 6 = 8 14 - 6 = 8 VÄHENDATAV VÄHENDAJA VAHE VÄHENDATAV VÄHENDAJA VAHE VÄHENDATAV on arv, millest lahutame. VÄHENDATAV on arv, millest lahutame. VÄHENDAJA on arv, mida lahutame. VÄHENDAJA on arv, mida lahutame. VAHE on lahutamise tulemus....

Matemaatika - Põhikool
115 allalaadimist
4
docx

Writing advertisement

I would like to apply for the position of Activities Organiser. I am an 18-year-old student from Tallinn, Estonia. This year I am finishing the high school and I am planning to go to Ireland for my university studies. I had previous experience in organising events for children while working in “Vesiroos”, a summer camp in Estonia in July and August 2014. My duties included arranging outdoor games for children aged 7-11. I am confident that I am suitable for the job because I am good at organising different leisure activities. Furthermore, I love working with children and I have plenty of ideas what to do in a summer camp. I would like to enquire about the work in the camp. Could you let me know how many people will take part in one group? Could you also inform me if I can eat for free or I have to pay for the food? I wou...

Inglise keel - Keskkool
9 allalaadimist
1
odt

Letter of application

mai 2002 Letter of application Dear Ms Parker, I would like to apply for the position of office manager advertised in ´´The BalticTimes´´. I am 22 years old and i am graduated from the university. I hope i can get this job because i would love to be the office manager. I like to communicate with people, help them and give advice and also i am very open-minded too. In the college i studied secretary work and i find it really interesting. My mom works as a secretarian so i have learned many things from her. I have good computer skills, i know how to use Powerpoint and Libre office programs and it is veri necessary for office jobs. My advantage is that i am Estonian and i am good at grammar and speaking in Estonian, and also i have knowledge of English, Russia and Germany so i can communicate with people from different countries. I think that i am the right person for this job because i enjoy talkin...

Inglise keel - Keskkool
15 allalaadimist
4
docx

Resources for a Beginner Tester

05.2017 by Helena Jeret-Mäe This is a collection of materials that I typically send to someone who wants to know more about testing. I recommend to go through Part 1 in the given order. Part 2 presents further resources organized by category. This is just the beginning... But you need to begin somewhere :) Part 1: Diverse Half-Measures and Increased Serendipity 1. Watch this https://www.youtube.com/watch?v=ILkT_HV9DVU - Open Lecture by James Bach at Estonian Information Technology College 2. Learn 5 testing skills in 4 hours: http://www.fourhourtester.net/ by Helena Jeret-Mäe and Joep Schuurkes 3. Read this article http://www.developsense.com/articles/2005-01-TestingWithoutAMap.pdf by Michael Bolton to learn how to immediately start finding issues. 4. Sign up and participate in a Weekend Testing Europe session to learn from and interact with other testers...

Tarkvara testimise alused - Kutsekool
7 allalaadimist
32
doc

Giuseppe Verdi

X 1813 ­ 27. I 1901) referaat 28.04.2001 2 Esimesed leiud ja kaotused 1813. aasta sügisel tuli Parma­lähedasse Busseto linnakesse kõrtsmik ja poepidaja Carlo Verdi, et oma tillukest 10. oktoobril ilmavalgust näinud poega Giuseppe Fortunato Francesco nime all sünniregistrisse sisse kanda. Kuna Itaalia oli tollal Napoleoni keisririigi ülemvalitsuse all, tehti vajalikud märkmed prantsuse keeles ning nii Busseto kui ka Le Roncole külakiriku ülestähendustes seisab Giuseppe asemel võõrapärane Joseph. Tulevase helilooja sünnikoht ­ Le Roncole ­ kujutas endast üheainsa tänava ja kahesaja elanikuga väikest küla, mille asukad põllunduse, siidiusside aretamise ja veinivalmistamisega ülalpidamist teenisid. Lombardia vana linna Busseto vahetu naabrus tõi siia kaugemalt pärinevaid käsitöölisi ja haritlasigi, kellest paljud Carlo Verdi tra...

Muusika - Keskkool
150 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun