Sõnu seletav sõnaraamat
Facebook Like
Tööandja on kohustatud: 1) viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoidu ja tööohutuse olukorda ettevõttes, analüüsima igal aastal selle korraldust ja tulemusi ning vajaduse korral kohandama abinõud muutunud olukorrale; 2) viima läbi uue töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus ta selgitab välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdab nende parameetrid ning hindab ohutegurite mõju töötajate tervisele.
Tööandja on kohustatud kandma dokumenti, millega ta vormistab distsiplinaarkaristuse, vähemalt alljärgneva: 1) karistatava töötaja nime; 2) süüteo toimepanemise aja; 3) süüteo, samuti karistamisel arvesse võetud muude asjaolude kirjelduse; 4) määratud karistuse, rahatrahvi korral ka selle suuruse kroonides ja sentides ning trahvi igast palgast kinnipidamise ulatuse protsentides; 5) dokumendi koostamise kuupäeva; 6) karistust määrava isiku nime ja allkirja.
Tööandja on kohustatud: 1) kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgelt ja õigeaegselt vajalikke korraldusi; 2) maksma töö eest tasu ettenähtud ajal ja suuruses; 3) andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu; 4) kindlustama ohutud töötingimused; 5) tutvustama töölevõtmisel, samuti töötamise ajal töötajale töösisekorra, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;

Tööandja on kohustatud: - kindlustama esmaabivahendite olemasolu töökohtadel - paigutama nähtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest (plakatid, brošüürid jm näitlikud materjalid); - määrama isiku, kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu eest üksuses ja kogu asutuses.
Tööandja on kohustatud töötaja soovil andma palgata puhkust: 1) töötajale gümnaasiumi riigieksamite ning kutseõppeasutuse, rakendusliku kõrgkooli või ülikooli sisseastumiseksamite sooritamiseks; 2) muudel seaduse, muu õigusakti, kollektiiv- või töölepinguga ettenähtud juhtudel.
Tööandja on kohustatud puhkuse andma töötajale sobival ajal: 1) naisele vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust; 2) mehele vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise

Tööandja on kohustatud: 1) viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes.
Tööandja e. ettevõtja –NÕUAB TÖÖD Töövõtja e. töötaja – PAKUB TÖÖD Tööturg on turg, kus inimene müüb oma tööd ja ettevõtja ostab tööd, makstes selle eest tasu.
Tööandja on kohustatud streigist või töösulust informeerima oma lepingupartnereid ning teisi huvitatud ettevõtteid ja asutusi, samuti massiteabevahendite kaudu üldsust.

Tööandja on kohustatud töötajale andma vaheaja puhkamiseks ja einetamiseks pärast neli tundi kestnud töötamist, kui kollektiivlepingus ei ole sätestatud teisiti.
Tööandja on kohustatud läbi viima süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus kontrollitakse ka regulaarselt kõiki ettevõtte töökohti.
Tööandja on kohustatud koondamise tõttu vabanenud töötaja tema soovil tööle tagasi võtma kuue kuu jooksul, kui tööandjal tekib vabu töökohti.

Tööandja on kohustatud andma rasedale arsti otsuses näidatud ajal vaba aega sünnituseelseks läbivaatuseks, mis arvatakse tööaja hulka.
Tööandja on sellel erinevus: 1) Töölepingu alusel teeb töötaja sõltuvat tööd, mida juhib, korraldab ja kontrollib tööandja.
Tööandja on kindlasti kohustatud töötajat teavitama erinevatest tööga kaasnevatest ohtudest ja püüdma neid vältida.

Tööandja ON KOHUSTATUD töölepingu lõppemise päeval töötajale maksma kõik tööandjalt saada olevad summad.
Tööandja on kohustatud pidama ületunnitöö arvestust iga töötaja ja iga ületunnitöö juhu kohta eraldi.
Tööandja ON KOHUSTATUD: viima töökohal läbi riskianalüüsi ja vajadusel kõrvaldama või vähendama riske

Tööandja on kohustatud töölepingu lõpetama ja maksma töötajale hüvitist 2 keskmise kuupalga ulatuses.
Tööandja on kohustatud andma töötaja soovil andmeid temale arvutatud ja maksmisele kuuluva palga kohta.
Tööandja on kohustatud koostama puhkuste graafiku ja see tuleb koostada jaanuari kuu jooksul.

Tööandja on kohustatud lubama doonoriks oleva töötaja töölt ära vere loovutamise ajaks.
Tööandja on kohustatud lubama doonoriks oleva töötaja töölt ära vere andmise päeval.
Tööandja on tööjõu otsija ja tema võtab tööle töövõtja, kes on töö otsija.

Tööandja on veendunud, et õpilane suudab neid iseseisvalt sooritada ka edaspidi.
Tööandja on kohustatud viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli.
Tööandja – ettevõte või asutus, kes pakub töövõtjale palgalist tööd

Tööandja –  ettevõtte , kes pakub töövõtjale palgalist tööd
Tööandja on kohustatud pidama kõigi töötajate tööaja arvestust.
Tööandja – asutus või ettevõte, kes pakub palgalist tööd.

Tööandja on kohustatud töötaja soovil andma palgata puhkust.
Tööandja on tehtavat tööd vastavalt liigitanud.
Tööandja - teovõimeline füüsiline isik.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun