Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"tööandja õigused" - 607 õppematerjali

8
doc

Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused

Merike Sarapuu Tööandja ja Töötaja tööalased õigused ja kohustused TALLINNA TEENINDUSKOOL Merike Sarapuu 011MT TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA TÖÖALASED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Referaat Juhendaja: Heikki Eskusson...

Ohuõpetus - Kutsekool
83 allalaadimist
9
docx

TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA TÖÖTERVISHOIUALASED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

TALLINNA TEENINDUSKOOL Vaido Villem Rühm 011K TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA TÖÖTERVISHOIUALASED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Referaat Õpetaja: Heikki Eskusson Tallinn 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Referaadi teemal valimise kohapealt võin öelda, et selle valis õpetaja. Aga teema sobib...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
56 allalaadimist
3
odt

Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused

TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED Kokkuvõte Üldsätted : · Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, tagab kasutajaettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kasutajaettevõtja juures. · Kui töökohal töötavad samal...

Lapsehoidja - Kutsekool
36 allalaadimist
14
docx

Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESUS Infotehnoloogia õppetool Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused Referaat õppeaines “Tööseadusandluse alused” Valisin enda referaadi teemaks “Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused”, kuna arvan, et nende õiguste ja kohustuste tundmine on tulevikus kasulik. Töötaja õigusi on kirjeldatud paljudes õigusaktides. Eestis valitseb põhimõte, et töötaja on töösuhte nõrgem pool. Töötaja töötingimused on riigi kontrolli all, see tähendab, et tööta...

Tööohutus ja töötervishoid - Kutsekool
28 allalaadimist
1
docx

Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused

Tööandja kohustused Korraldab uue riski analüüsi, kui töötingimused on muutunud Tagab, et ohuala töötav töötaja oskab oma tööülesandeid täita, on saanud vastava väljaõppe Määrab esmaabiga tegevad töötajad ja sellega seotud korra. Tagab esmaabivahenditekättesaadavuse Oma kulul annab töötajale isikukaitsevahendid (korraldab väljaõppe) , tööriietuse, puhastus-ja pesemise vahendid kui töö laad seda nõuab. Kõrva...

Tööõigus -
4 allalaadimist
17
odt

Vanusega seotud õigused ja kohustused

Tornimäe Põhikool Vanusega seotud õigused ja kohustused Referaat Autor:Sven Aruvee Klass: IX klass Juhendaja:Maire Käärid Tornimäe 2012 Sisukord Sissejuhatus...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
13 allalaadimist
1
doc

Töötaja tööandja kohustused oigused

Kadri Sigur 104RS Töötaja kohutused ja õigused Kohustused: · Teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi. · Teeb tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal. · Täidab õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke korraldusi...

TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED - Kutsekool
22 allalaadimist
20
docx

Tööleping, tööandja ja töötaja

1 Töölepingu sõlmimine.........................................................................4 2.2 Töölepingu lõpetamine........................................................................5 5.1 Töötaja................................................................................................8 5.2 Tööandja ..............................................................................................9 SISSEJUHATUS Töötus on nii Eestis kui ka mujal maailmas üsna aktuaalne teema. Ühelt poolt väidetakse, et ei ole piisavalt töökohti ning teiselt poolt jällegi, et ei ole piisavalt tööjõudu. Kuidas selline olukord küll tekkinud on? Töölised nimelt jahivad kõrget palka ning tööandjad kogemusi. Olen täheldanud, et inimesed...

Õigus alused -
8 allalaadimist
1
doc

Töötajate usaldusisik, tema õigused ja kohustused

Töötajate usaldusisik, tema õigused ja kohustused Usaldusisik on töötaja, kes on valitud töötajate esindajaks seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Usaldusisik ja tööandja teevad koostööd, võttes arvesse töötajate ja tööandja õigusi kohustusi ja huve. Usaldusisikul on õigus tutvuda töökorraldusega, saada tööandjalt teada oma ülesannete teavet, pidada...

Ametijuhend - Kutsekool
4 allalaadimist
11
pptx

Töötaja kohustused ja õigused powerpoint

Töötaja kohustused ja õigused Grete Tomberg 011M Tallinna Teeninduskool Juhendaja : Heikki Ekusson TÖÖTAJA PEAMISED KOHUSTUSED(1) Kui seadusest, kollektiiv või töölepingust ei tulene teisiti, täidab töötaja eelkõige järgmisi kohustusi: 1) Teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi. 2) Teeb tööd kokk...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
14 allalaadimist
20
doc

Tööleping, töötaja ja tööandja kohustused

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINNA KOLLEDZ Majandusarvestus Õiguse alused TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED Referaat Õppejõud: Tallinn 2014 SISUKORD 1. TÖÖÕIGUS...

Tööõigus -
8 allalaadimist
24
docx

Eesti maksusüsteem, maksumaksja õigused ja kohustused

Sotsiaalmaks – on maks, millest saadavat tulu kasutatakse pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks. Tasub töötaja eest tööandja [5]. Maksumäär on 33% ja deklareerimise ja tasumise kuupäev 10. kuupäev (TSD). Töötuskindlustusmakse – tööandjale on 0,8% ja töötajale 1,6% brutotasust. Deklareerimise ja tasumise kuupäev 10. kuupäev (TSD). Makse eesmärgiks on töötaja kindlustamine töötuks jäämine, töölepingu kollektiivse lõpetamisevõi tööandja maksejõuetuse eest. Maksu tuleb maksta töötajale palga ja muu töötasu pealt [5]. 3.MA...

Maksud -
11 allalaadimist
14
docx

Lapse õigused ja kohustused Eesti Vabariigis

Sotsiaal-Humanitaarinstituut Õigusteaduskond Kristine Kuusik Lapse õigused ja kohustused Eesti Vabariigis Kursusetöö Juhendaja: Lembit Allingu Tallinn 2010 Sisukord Lapsed on meie tulevik ja lootus helgema ühiskonna loomiseks ja h...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
87 allalaadimist
27
ppt

Töösuhetes subjektide õigused ja kohustused

Töösuhetes subjektide õigused ja kohustused NIMED LISADA TÖÖANDJA ÕIGUSED Tööandja tohib nõuda - Tööandjal on õigus nõuda töötajalt hoolsat ja ausat tööd. -Tööandja tohib nõuda, et töötaja arvestaks tööandja huvidega. -Tööandjal on õigus nõuda, et töötaja hoiaks tootmis- ja ärisaladust. -Salastada saab ainult niisugust teavet, mille avalikuks tulek võib tööandjat oluliselt kahjustada...

?iguskaitseasutuste s?steem -
13 allalaadimist
5
docx

Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe

2 Tööleping...........................................................................................................................3 Töötaja ja tööandja kohustused...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
29 allalaadimist
26
pdf

Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused

Sellisteks õiguslikeks alusteks on seadus, leping ja pärimine. Isikud, kellele võivad kuuluda autoriõigus (kui autori isiklikud ja varalised õigused oma kogumis) või üksikud autoriõigused, on järgmised: 1) autor - § 28 2) mitu autorid ühiselt - § 30 3) tööandja - § 32 4) audiovisuaalse teose produtsent - § 33 5) füüsiline või juriidiline isik, kelle initsiatiivil ja juhtimisel loodi kollektiivne teos - § 31 6) pärija - § 36 7) isik, kellele autor autorilepingu alusel - a) loovutab (annab üle) oma õigused, b) annab loa ehk litsentsi: kas litsentsi või ainulitsentsi- § 46 8) riik, seaduses otseselt ettenähtud juhtudel (avalikus teenistuses loodud teostele, pärimisel). 14.1. teose au...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
41 allalaadimist
46
docx

TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED

2.Töölepingu sõlmimine.................................................................................................................... 2.1 Millest peab tööandja töötajat enne tööle asumist teavitama?..................................................... 3.Töötaja kohustused.......................................................................................................................... 3.1 Töötaja õigus keelduda töö tegemisest......................................................................................... 3.2 Töötaja hoolsuse määr...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
2
docx

Töötajate usaldusisik

Töötajate usaldusisik Töötajate usaldusisik on töötaja, kelle on valinud töötajate üldkoosolek oma esindajaks töösuhete küsimustes tööandjaga. Töötajate usaldusisikul on tavatöötajast paremad teadmised ning selged kohustused, mistõttu on tööandjal kergem ja turvalisem. Töötajate usaldusisik esindab kõigi töötajate huve ja peab nendega arvestama. Kõige olulisem töötajate usaldusisiku olemuses on...

Turism - Kutsekool
22 allalaadimist
4
doc

Majandusseadused

Töölepingu seadus Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkulepe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused . Seega töölepingu iseloomulikes tunnusteks on : · see on kahepoolne kokkul...

Majandus - Keskkool
15 allalaadimist
3
docx

Koramislehed KT-ks

aastal, et majandusliku koostööga suurendada üksteisemõistmist ja vähendada uue sõja puhkemise ohtu. Lisaks rahu hoidmisele on eesmärgiks ka elatustaseme tõstmine majandust ja kaubandust arendades. EL on kaubandusliit, kus ka sotsiaalse kaitse ja inimõiguste küsimusi lahendatakse tööturu vaatevinklist. Tähtsal kohal on liikumisvabadus, normaalseks äraelamis...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
51 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun