Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link
Sport - spordibaaside ja rajatiste ülalpidamine, spordiüritused  kultuur- rahvamajade, raamatukogude ja muuseumide ülalpidamine, loengud, üritused  Nt. MTÜ Vene Muuseum  noorsootöö-  Nt. Kristiine Noortekeskus  kohaliku elu edendamine ning piirkondlik areng- KOVide vaheliste koostööorganisatsioonide või kohalike elanike aktiviseerimistegevus o peab mõistma, jälgima detaile, kohanema, olema huvitatud ja seotud, arendama
Sport on Eesti kultuuri lahutamatu osa, rahva kehalise, vaimse ja moraalse kasvatuse terviksüsteem, mis tugevdab elujõudu ja tervist, võimaldab eneseteostust ja vaba avatud suhtlemist, kujundab sportlik-aatelist ellusuhtumist teenides rahva heaolu ja elukvaliteedi tõusu. Vaimsus ja kultuursus, humanism ja isamaa-armastus, karskus, edupüüdlikkus, ausus, loovus ja töökus on aated, mida spordis järgida ja mida sport peab aitama kujundada.
Sport - kui ka tänava-autosid  Ferrari bränd on saanud legendaarseks oma luksuslikkuse ja sportlikkuse poolest Veel huvitavat  Täna töötab Ferrari ettevõttes ligi 1700 inimest, neist 1350 Maranellos  Enzo Ferrari andis ühele autole ta poja nime, sest ta poeg suri 20-aastasena  Ferrari Enzo ehitati, kui Enzo suri 14. augustil 1988  Maksimum kiirus kuni 350 km/h

Sport on meeletult populaarne, kuid see kõik nõuab palju aega ja raha. Siinkohal tekibki küsimus kas sporti saab käsitleda kui kultuurilist aspekti või tegevust millel puudub kultuuriline vaatenurk? Kahtlematta on sport üks väga suur äri. Treenerid teenivad miljonitesse kroonidesse ulatuvaid palkasid, sportlased veel kaks korda sama palju kui nende treenerid.
Sport - kas soodustav või takistav osa minu arengus sport on maailmas laialt levinud üldfüüsiline tegevus, mis on tihtipeale suunatud lihaste treenimiseks. Kuid spordiga on selline asi, et kui sa oled sellega alustanud ja tahad ennast vormis hoida, siis tuleks sellega tegeleda pidevalt ja kindlasti ei tohiks asja pooleli jätta.
Sport on küll tervisele kasulik ja kõik peaksid sellega mingil määral tegelema, kuid profisportlased on hoopis teine klass. Profid teenivad spordiga tegeledes elatist, aga raha pole ainus põhjus miks nad sellega tegelevad. Spordis saab ennast väga hästi teostada.

Sport – Sport politiseeriti (vastaseis Ida ja Lääne vahel ) Olümpia mängude boikoteerimine . Topingute kasutamine . Ameerikas demokraatia ülistamine action filmid ( James Bond ) , Nõukogude liit tegi sõjafilme mis ülistasid teist maailmasõda .
Sport on noortele väga oluline eluvaldkond – mitmed uurijad on uurinud oma eakaaslaste üldisi kehalisi võimeid ja liikumisharjumusi, erinevateks spordialadeks vajalikke kehalisi ja ka psüühilisi erivõimeid ning neis peituvaid riske ja ohtusid.
Sport - olümpiamängud Zeusi auks 4.Teater-Dinsoyose auks -tragöödiad (vääriskasvatus) ja komöödiad (poliitikute pilamine) -amfiteater-teatri läbiviimise koht 5.Lüürika – kangelaslaulud, luule flöödi ja lüüra saatel

Sport on   eksisteerivate   poliitiliste   ja   majanduslike  tingimuste   väljendus   mis   annab   ülevaate   spordi   sotsiaalsesse   iseloomu   ning  avalikustab   tema   sotsiaal­poliitilise   ideoloogia.
Sport on   sôdurite  ettevalmistamisel abistav vahend muutudes seega poliitiliseks vahendiks. Institutsionaalne sport omab jaatavat effekti kodanlike väärtushinnangute ja  normide   propageerimisel.
Sport – Mum’s not sporty, but she small because of the enormous Use of English was happy to take me to training distances between the stars, and • Encourage students to read whole sessions and drive me around.

Sport on Iisraelis sama populaarne kui teistes maailma maades, eriti noorema põlvkonna hulgas ning riik toetab sportlasi igakülgselt, tänu millele sportlaste professionaalsuse tase pidevalt tõuseb.
Sport on eluvaldkond, kus inglased minetavad oma reserveerituse, oma stoilisuse ja – näib nii – ka oma aru, ning neist saab kirglik, innustunud, lausa mandri-euroopalikult entusiastlik inimene.
Sport on mänguline, kehaline või vaimne võistluslik tegevus ja meelelahutus (http://et.wikipedia.org/wiki/Sport ). Kõigil noortel peab olema võimalus tegeleda kehakultuuri ja spordiga.

Sport on inimeste proovile panemise viis, mis on üldiselt jäänud rahulikuks, kuid spordiga on hakanud kaasnema probleemid ja vägivald ning kõige enam puudutab see jalgpallivõistlusi.
Sport kahtlemata on omaette kultuur ja on olnud seda juba neist aegadest alates, kui vanad kreeklased oma kultuurmaailma laiendades ehitasid esimeste objektidena ikka nii amfiteatri kui staadioni.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sport on suure abstraktsiooniastmega mõiste ning vaatamata ühiskonnas; kirjelda, kuidas on seotud omavahel sotsiaalne kord, sotsiaalsed normid, sellele, et “spordi“, kui sõna ja tegevuse, algkodu võib dateerida küllaltki täpselt nii ajas kui konformsus ja hälbimine; mida mõeldakse ala- ja ülekonformsuse all) ruumis Inglismaale, ei oma sport üht unifitseeritud ajalugu.

Sport on alati uus... Nende mõtete taustal on asja olemust igati kerge mõista ja üheselt kirjeldada. Lisada on niipalju veel, et kahju on neist, kes sporti ei armasta.
Sport – ohtlikum on raskejõustik ja põrutused ad Õhu puhtus – Suitsune ja tolm õhk kahjustab silm une i. Kasutatud materjalid: http://upload.wikim edia.
Sport on   avatud   ning   demokraatlik  nähtus ning seetõttu ei ole sport seotud ebavõrdsusega majanduslikus seisundis  ning   positsioonis.

Sport on kasulik ja miks sportimine noores eas on vajalik? Seda sellepärast, et paljud ei mõista spordi olulisust ning ei tea, mis neile hea on tegelikkuses.
Sport on   seotud   nende   igapäevase   eluga   ja   pöörata   spetsiaalset  tähelepanu   spordiga   seotud   ideoloogilisele   sõnumile.
Sport - värviliste ja vaeste jaoks üks kandvamaid eskalaatoreid – neegernäitlejad, lauljad, sportlased jne, kes pärit alt, kuid kuulsus ülemaailmne.

Sport on üks valdkondasid, kus liiguvad tohutud summad. Kindlasti poleks vale öelda, et kõige suuremad summad ainult kui välja arvata naftaäri.
Sport on väga tihedalt seotud kultuuriga, sest see on meie ühiskonna üks lahutamatuid osi, olgu selleks kas kergejõustik, jalgpall, korvpall.
Sport on olnud inimeste elus tähtsal kohal väga pikka aega, juba vanad kreeklased pidasid sportimist võrdväärselt tähtsaks õppimisega.

Sport on üha arenev ja arenev ajaviitmisvõimalus, avastatakse aina üha uusi spordialasid ja rahva seas muutub see aina populaarsemaks.
Sport on noorukitele tähtis eelkõige noores eas tulevaseks eluks, et kujuneksid regulaarsed liikumisharjumused ja hea füüsiline vorm.
Sport - Spordi tähtsustamine:Aristokraatide meelisharrastus,Lisaks vaimuteravusele hinnati täiuslikku keha ja füüsilist tugevust.

Sport on kindlasti oluline osa tervislikust eluviisist, lisaks peaks külastama regulaarselt arsti, et ennast kontrollida.
Sport on omaette kultuur, sellest ajast alates kui vanad kreeklased ehitasid üheks esimeseks ehitiseks ikka staadioni.
Sport on üks tegevusaladest, kus noored saavad juba varakult end näidata, täiuslikkuseni jõuda, ennast teostada.

Sport on üks levinumaid harrastusi ning selle jälgimine rahva seas tuntumaid ja hinnatumaid meelelahutusi üldse.
Sport on mänguline, kehaline või vaimne võistluslik tegevus. Kultuur on kõige üldisemas mõttes inimtegevus.
Sport - kehaliselt või vaimselt aktiivne tegevus, mille eesmärk on spordiga tegelejate võimete proovilepanek.

Sport on iseloomuomadus või isegi eluviis, mis avab inimese parimaid külgi ning aitab jõuda eneseteostuseni.
Sport on hea lõõgastus pingelisele tööle, hobidega tegelemine on hetkel suhteliselt tagaplaanile jäänud.
Sport on eesti Inimliku kultuuri olemise mõte Terves kehas Võitja ei nurise parimaid osi. seisab terve vaim.

Sport on vahend, mille kaudu on Eesti end maailmas “reklaaminud”. Kergejõustik, raskejõustik, maadlus,
Sport – kas kultuur või äri? Sport on läbi aegade ühel või teisel määral inimeste meeli köitnud.
Sport on kahtlemata omaette kultuur nagu väidab ka Paavo Kivine EOK olümpialiikumise divisjoni juht.

Sport –  Erika Salumäe, Paul Keres, purjeregatt, Jaan Talts, Uudmäe, Ants Antson.  
Sport on andnud mulle palju: tervilikumad eluviisid, hea vormi ja võimalus olla hea korvpallur.
Sport - rahulolu pakkumine 3. sport-füüsilise jõu pakkumine Sport-mille nimel ja kelle jaoks

Vote UP
-2
Vote DOWN
Sport on õpilastele väga vajalik, kasvueas on vaja teha sporti ja lihaseid treenida ning neile toonust anda, kui ma õpetajana mõnes tunnis näeksin õpilast, kes on nõrk ja tean kuidas teda aidata, siis tuleks rääkida nii tema endaga kui ka tema vanematega ning pakkuda mõni lahendus välja, nt. soovitaksin koos perega hakata käima jõusaalis vms. Tunnis ei saa õpilast tugavaks teha, kuid peale tunde võiksin teha talle ”konsultatsioone” ja aidata teda teistele järgi jõuda.
Sport akrobaatika on dünaamiline ja vaatemänguline spordiala, mida harrastavad nii naised kui ka mehed.
Sport - äri või meelelahutus? Spordi populaarsus on viimaste aastatega tohutult tõusnud.

Sport – kultuuri osa Kas sport on kultuuri osa? Sellele küsimusele peab otsima vastust.
Sport - Lihaste keha hinati peasama kõrgelt, kui teravat vaimu või poliitisilt rdukust.
Sport on minu elu, seal juhtub kõike. Keegi polnud süüdi," nentis Suursoo hiljem.

Sport on lõbus ja tervislik ajaviide. Spordiga saab ka üksteisest mõõtu võtta.
Sport – mänguline, kehaline või vaimne võistluslik Kopsude elastsus väheneb.
Sport - mille nimel ja kelle jaoks Kasulik tervisele Motivatsioon Pakub rahulolu

Sport on mänguline kehaline või vaimne võistluslik tegevus ja meelelahutus.
Sport – äri või kultuur Sport on kehaline või vaimne võistuslik tegevus.
Sport – lihaselist keha hinnati tarkuse ja poliitilise eduga samaväärselt.

Sport on nii äri ,kui ka töö ja aint pühendunud sportlane saavutab enda
Sport on üks asi, millega Eesti on silma jäänud ülejäänud maailmale.
Sport on ühiskonna osa , mida keskkond milles ta eksisteerib mõjutab.

Sport on inimesele kasulik, sest see pikendab inimese eluiga tunduvalt.
Sport - Osaleti OM-idel ning maailma-ja Euroopa meistrivõistlustel.
Sport on mänguline, kehaline või vaimne tegevus ja meelelahutus.

Sport – aristokraadid kandsid hoolt kehalise arendamise eest.
Sport on mänguline, kehaline või vaimne võistluslik tegevus.
Sport - 1930 peeti lugu sportlikust eluviisist ja reisimisest.

Sport on midagi enamat kui seos inimese füüsilise tervisega.
Sport on alati olnud tähtsal kohal ja ühendanud rahvaid.
Sport on alati Taastuvenergia Elektrihinnatõus puudutab

Sport on mängulist laadi võistluslik kehaline tegevus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sport on   sotsiaalne   asukoht,   mis   soodustab   sportlaste   arengut  tingimusel, et ta on rikkalike isiklikke, sotsiaalsete ja kultuuriliste kogemustega,  aga sport ei põhjusta muutusi atleedi või pealtvaataja  isiksuses.
Sport on tähtis kultuuri osa, mida tuleb säilitada.

Sport on hea ka üleliigse energia ära kulutamiseks.
Sport on asi mida ma kindlasti viitsin ja tahan teha.
Sport – sõber või vaenlane? 44. Poisist meheks.

Sport tähendab võitude hinda ja kaotuste kibedust
Sport on austraaliaste seas väga olulisel kohal.
Sport on tänapäeval väga laiaulatuslik teema.

Sport – jalgpall, rattasõit ja uisutamine.
Sport on tegevus mis nõuab palju liikumist.

Sport on väga tervislik ja kasulik tegevus.
Sport on reaalne...; spordis pole tagauksi.
Sport on suurim noorsooliikumine Euroopas.

Sport on muutunud raha teenimise allikaks.
Sport – aristokraatide meelisharrastus.
Sport on inimese tervisele väga kasulik.

Sport - kas kultuur, äri või poliitika
Sport - k.Palusalu(Berliin) OM 2 kulda.
Sport - tourism.com/ENpages/indexEN.htm

Sport - sportisid alasti; gümnaasion-
Sport on igaljuhul kasulik kõigile.

Sport – skulptuurid sportlastest
Sport on tervisele väga vajalik.
Sport on osa minu vabast ajast.

Sport - kui Eesti aken maailma
Sport on ülemaailmne fenomen.
Sport on osa meie kultuurist.

Sport eestis - olla või mitte olla.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun