Sõnu seletav sõnaraamat

Kuidas netis maksad? Vasta

Sotsialiseerumine - isiksuse kujunemise protsess, mille käigus omandatakse ühiskonnale või grupile omaseid väärtusi, norme, hoiakud, käitumisstandardeid; individuaalne sotsiaalne kogemus • primaarne: lapsepõlv(pere, kool) • sekundaarne: hilisemad mõjutajad • agendid: perekond, eakaaslased, kool/haridussüsteem, organisatsioonid, meedia
Sotsialiseerumine on elukestev protsess, mille käigus inimene omandab kultuuri, õpib tundma ennast, oma sotsiaalset mina ja areneb välja arusaam eksistentsist. Sotsialiseerumisel on seega duaalne laad – ühelt poolt me omandame ühiskonna elulaadi, teisalt arendame me seeläbi välja oma identiteedi.
Sotsialiseerumine on protsess, milles inimene omandab kultuuri ning ta õpib tundma ennast, oma sotsiaalset mina, areneb välja arusaam sellest, kes ta on ja milline ta on. Sotsialiseerumine on kogemuste ja väärtusorientatsioonide omandamine selleks, et inimene saaks täita oma sotsiaalseid rolle.

Sotsialiseerumine on sotsiaalse keskkonna ja indiviidi vaheline eluaegne protsess, mis saab toimuda ainult inimeste keskel, ühiskonnas ning mille käigus indiviid omandab teadmiste, normide ja väärtsute süsteemi. Eelnimetatu võimaldab indiviidil olla sotsiaalse koosluse täieõiguslik liige.
Sotsialiseerumine – läbi kogu elu, seejuures teatud omavahel seotud ning üksteisest tingitud astmetena kulgev protsess, millel on individuaalsed jooned, kuid mida samas määravad antud ühiskonna põhiiseärasused (Kenkmann, Loenguid sotsioloogia üldkursusest, 1997,lk.46)
Sotsialiseerumine on selline sotsiaalse kogemuse ammutamine ühiskondlikust mälust, mis määrab inimese käitumise õigusliku tähendusega situatsioonides ning siis, kui täitab oma rolli õigussubjektina. Õigusliku sotsialiseerumise üks aspekt on õiguskasvatus.

Sotsialiseerumine on isiku enda tegutsemisaktiivsusel põhinev käitumine, mille käigus ta üritab koguda infot selle ühiskonna kohta, kuhu ta tahab sulanduda; üritab end kurssi viia ühiskonna käitumisootustega. Mõlemad eeldavad tegevust, aktiivset käitumist.
Sotsialiseerumine – on eluaegne protsess, mille käigus inimene omandab kultuuri, sama protsessi läbi õpib inimene tundma ennast, oma sotsiaalset mina areneb välja arusaam, kes ta on ja milline ta on . Õppimise protsess on seega ka sotsialiseerumine.
Sotsialiseerumine on isiksuse kujunemise protsess, mille käigus indiviid omandab antud ühiskonnas ja sotsiaalses grupis olulised teadmised, väärtused, normid, käitumisviisid (sotsiaalse kogemuse), teatava sotsiaalsete rollide süsteemi ning kultuuri.

Sotsialiseerumine on protsess, mille käigus ühiskonna poolt inimesele ette kirjutatud reeglid ja normid muutuvad osaks inimese isiksusest, mistõttu inimene täidab neid ettekirjutusi vabatahtlikult ja nende rikkumine kutsub temas esile süütunde.
Sotsialiseerumine – protsess mille käigus inimene (enamasti laps) õpib reegleid ja rolle, mis on vajalikud eluks sotsiaalse koosluse liikmena; sotsialiseerumine on kultuuri omandamine, ühiskonna täieõiguslikuks liikmeks saamine.
Sotsialiseerumine – protsess, mille käigus õpitakse hoiakuid, norme, motiive ja käitumismudeleid, mida peetakse sobivaks või kohaseks inimesele, kes on ühiskonna täieõiguslik ja aktiivne liige ( Lindgren Suter, 1994, S65)

Sotsialiseerumine on kogemuste ja väärtusorientatsioonide omandamine selleks, et inimene saaks täita oma sotsiaalseid rolle, mille käigus omandatakse ühiskonna elulaad ja tavad, teisalt arendatakse oma identiteeti.
Sotsialiseerumine - on organisatsiooni puhul selle väärtuste saamine ühisväärtuseks. Töötajad võivad mõjutada organisatsiooni kultuuri ja tegevust so. individualiseerimine ehk isikupärastamine.
Sotsialiseerumine – ühiskonnaga kohandumine Käitumiskultuur- ühised arusaamad kultuurist laiemas mõttes ja sellest tulenevad koostöövormid Haldus- riigi materiaalse vara hooldamine, säilitamine.

Sotsialiseerumine – uute ühiskonnaliikmete ettevalmistamine eluks sotsiaalses maailmas, so protsess, kus indiviid õpib mõtlema, tundma ja käituma vastavalt antud grupi normidele.
Sotsialiseerumine on indiviidi ja teda ümbritsevate kaasinimeste vastastikuse mõjutamise protsess, mille käigus võetakse sotsiaalse käitumise eeskujusid ja kohandatakse endale.
Sotsialiseerumine on protsess, mille vahendusel õpime hoiakuid, norme, motiive ja käitumismudeleid, mida peetakse sobivaks ühiskonna täieõiguslikele ja aktiivsetele liikmetele.

Sotsialiseerumine – analüüsib isiksuse kujunemisprotsessi eri arenguetappidel (nt lapse- või noorukiiga) ja isiksuse teatud omaduste (kõlblus, kunstimaitse jms) kujunemist.
Sotsialiseerumine on protsess, mille vahendusel õpime hoiakuid, norme, motiive ja käitumismudeleid, mida peetakse sobivaks või kohaseks inimestele konkreetses ühiskonnas.
Sotsialiseerumine on protsess, milles inimene omandab kultuuri ning ta õpib tundma ennast, oma sotsiaalset mina, areneb välja arusaam sellest, kes ta on ja milline ta on.

Sotsialiseerumine - – isiksuse kujunemise protsess, mille käigus omandatakse ühiskonnale või grupile omaseid väärtusi, norme, hoiakuid, käitumisstandardeid.
Sotsialiseerumine - ühiskonnas käibivate vaadete omaksvõtmine e. internaliseerimine. 3. Empaatia- teiste tunnete, hoiakute ning tegevuse põhjuste mõistmine.
Sotsialiseerumine – kogu protsess, mille jooksul inimene võtab omaks need grupinormid ja väärtused, mis võimaldavad tal pärast ühiskonnast osa võtta.

Sotsialiseerumine – ühiskonna liikmeteks saamine, rollide kes viis läbi katseid Kesk-Aasias. Üritas välja selgitada, ja reeglite õppimine.
Sotsialiseerumine on teatavasti eluaegne protsess, kogemuste ja väärstuste omandamine selleks, et inimene saaks täita oma sotsiaalseid rolle.
Sotsialiseerumine on inimese kujunemine ühiskonna liikmeks ja sotsialiseerimine on inimese kujundamine ühiskonna liikmeks (Aimre 2005, 127).

Sotsialiseerumine - kultuuri õppimine, protsess mille käigus kuj ühiskonnaliikmetes väärtusi ja hoiakuid pol süsteemi kohta.
Sotsialiseerumine - protsess, mille käigus kujundatakse ühiskonnaliikmetes värärtusi ja hoiakuid poliitilise süsteemi kohta.
Sotsialiseerumine on see, et õpitakse selgeks liiane repressioon, et õpitakse oma soove maha suruma kuna maailm on ebaõiglane.

Sotsialiseerumine – kogemuste ja väärtusorientatsioonide omandamine selleks, et inimene saaks täita oma sotsiaalseid rolle.
Sotsialiseerumine - pikaajaline läbi elu kulgev protsess, milles omandatakse käibivad hoiakud, normid ja käitumisoskused
Sotsialiseerumine on protsess, kus inimene saab ühiskonna kompetentseks liikmeks – omandab teadmised, mis on vajalikud.

Sotsialiseerumine on protsess, mille vahendusel õpitakse norme, käitumismudeleid, võetakse omaks üldlevinud arusaamu.
Sotsialiseerumine on isiksuse kujunemise protsess, mida mõjutavad kultuur, kogemused ja ümbritsevad inimesed/ grupid.
Sotsialiseerumine – Pidevalt kasvamise ja arenemise kõrval toimuv protsess, mille käigus omandatakse väärtused.

Sotsialiseerumine on protsess, mille käigus inimene õpib tundma oma kultuuri ja kujundab oma arusaama enda kohta.
Sotsialiseerumine on protsess,mille käigus isik võtab omaks ühiskonna kultuuri ja struktuuri.
Sotsialiseerumine on peaaegu kõige kindlam viis edasi kandmaks keelt, traditsioone, kultuuri.

Sotsialiseerumine – inimese kujunemine ühiskonna liikmeks (inimene täiustub, omandab
Sotsialiseerumine on interaktiivne protsess, mille käigus inimene omandab isiksuslikud
Sotsialiseerumine – kohanemine ühiskonnaelu reeglitega ja ühiskonda sisseelamine.

Sotsialiseerumine on protsess, millega inimene ütleb ära kohese naudingu vajadusest
Sotsialiseerumine – ühiskonna liikmeks saamine, rollide ja reeglite õppimine.
Sotsialiseerumine ehk ühiskonnastumine - lastakse leida individuaalne elustiil.

Sotsialiseerumine - eluaegne protsess, mille käigus inimene omandab kultuuri.
Sotsialiseerumine – inimese muutumine ühiskonna ja selle erinevate gruppide
Sotsialiseerumine - sotsiaalsesse keskkonda sisenemine ja sellega kohanemine.

Sotsialiseerumine on reeglina keerulisem kui tavakoolist tulnud noortel.
Sotsialiseerumine – Tegevuse tähtsaimaks liigiks on siin suhtlemine.

Sotsialiseerumine on inimese kujunemine ühiskonna liikmeks.
Sotsialiseerumine – miski, mille kaudu võimed kujunevad.
Sotsialiseerumine – see on isiksuse kujunemise protsess.

Sotsialiseerumine – uuritakse ühiskonna mõjutusi

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto