Facebook Like
Add link

"sotsiaalselt sidus ühiskond" - 77 õppematerjali

1
odt

Sotsiaalselt sidus ühiskond

Sotsiaalselt sidus ühiskond ­ Eesti riigi üks pikaajalisemaid arengueesmärke Eesti riigis on kaua aega olnud probleem ning see on see, et Eesti rahvas ei ole sotsiaalselt sidus. Sotsiaalne sidusus tähendab ühiskonna suutlikkust kindlustada oma ühtsus ning liikmete võrdsus ja heaolu. Riigi jaoks on sotsiaalselt sidus ühiskond tähtis. Kõikidel inimestel peab olema juurdepääs tööle, haridusele jne. Eestis p...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
3 allalaadimist
2
doc

Kas eesti ühiskond on jätkusuutlik?

b Kas eesti ühiskond on jätkusuutlik? Jätkusuutliku arengu puhul peaks rahuldatud saama praeguse põlvkonna vajadused ja ohtu ei tohi sellega seada tulevaste põlvkondade huve. Minu arvates, et ei suuda seda riik täielikult teha. Ma arvan, et Eesti ühiskond ei ole jätkusuutlik....

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
85 allalaadimist
6
docx

Kas Eesti ühiskonna areng on jätkusuutlik?

Kas Eesti ühiskonna areng on jätkusuutlik? Kas Eesti ühiskonna areng on jätkusuutlik? Tänapäeval mõistetakse jätkusuutlikut arengut kui säästvat arengut, millega rahuldatakse nii tulevase põlvkonna, kui ka praeguse põlvkonna vajadused. Et seda tagada tuleb rahuldada kõik neli suunda, milleks on heaolu kasv, ühiskonna sidusus, ökoloogiline tasakaalustatus ja Eesti kultuuri elujõulisus. Probleeme tu...

Ühiskond -
14 allalaadimist
5
docx

Jätkusuutlik areng

Kooli nimi Enda nimi Jätkusuutlik areng Referaat Juhendaja: nimi Linn aasta Sisukord Sissejuhatus...

Ühiskond - Keskkool
11 allalaadimist
7
docx

Jätkusuutlik areng

a tähtsus säästva arengu ajaloos? Esimese rahvusvahelise keskkonnakonverentsi korraldas ÜRO Stockholmis 1972. aastal. Konverentsil arutasid lääneriigid keskkonnaprobleeme. Arutelu tulemusena jõuti järeldusele, et neid probleeme peavad lahendama teadlased ja eksperdid ning kasutada tuleb vastavaid tehno...

Ühiskond - Kutsekool
10 allalaadimist
46
rtf

Demokraaia ja demokratiseerimine

NL-i moodustamine (1918-24) . Brest-Litovski tagajärgi veel – Iseseisvusmanifestid (Valgevenes, Gruusias, Armeenias ja Aserbaidžaanis) ja sotsial-rev mässukatsed linnades. Juuli 1918 Vene Nõukogude Föderatiivse Sots Vab asutamine. Ajutine põhiseadus, mis baseerub nõukogudel ja proletariaadi diktatuuril. Juuli 1918 mõrvatakse tsaariperekond. 1918-20 Vene kodusõda 1918 poliitiliselt ja sotsiaalselt erupalgeliste enamlusvastaste gruppide (valged) moodustumine. Võitlevad Trotski poolt organiseeritud Punaarmee vastu Siberis ja Uurali-Volga piirkonnas, Lõuna- Venemaal, Eestis (Judenitš) ja Põhja-Venemaal. Liitlased maabuvad oma huvide kaitsmiseks Vladivostokis, Murmanskis, Arhangelskis ja Musta mere sadamates. 1919 valged lükkavad tagasi Wilsoni ettepaneku kõigi Vene parteide konverentsi korraldamiseks. Tulemuseks on liitlast...

Ühiskond - Keskkool
26 allalaadimist
30
docx

Jätkusuutlik areng

aastani ja täpsustati komisjoni ülesandeid. 2013. aastal muutis valitsus komisjoni moodustamise korraldust ning nimetas komisjoni liikmed järgmiseks neljaks aastaks. Eesti säästva arengu eesmärgid aastani 2030 on kokku lepitud strateegias Säästev Eesti 21 ja nendeks on: Eesti kultuuriruumi elujõulisus; inimese heaolu kasv; sotsiaalselt sidus ühiskond; ökoloogiline tasakaal. Keskkonnavaldkonna pikaajalist arendamist suunab strateegias “ökoloogilise tasakaalu ” eesmärk, mis jaguneb:  loodusvarade kasutamine viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu;  saastumise vähendamine;  loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilitamine. 10 Eesti keskkonnastrateegias ning valdk...

Ühiskond - Keskkool
8 allalaadimist
102
rtf

Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo koolieksami piletid 2016 kevad

Üldise arengusuunana määratletakse riigi liikumine teadmuspõhise ühiskonna suunas. Säästev Eesti 21 määratleb Eesti pikaajaliste arengueesmärkidena aastani 2030:  Eesti kultuuriruumi elujõulisus  Inimese heaolu kasv  Sotsiaalselt sidus ühiskond  Ökoloogiline tasakaal 2) Vabadussõda 1918-1920(ei pea põhjalikult teadma, õpetaja ütles nii ning lahingute käiku ei pea teadma). Tartu rahu. Tartu rahu (tänapäevane tähtsus ka!) Tartu rahuleping sõlmiti 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus, millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust. 2....

Ühiskond - Keskkool
22 allalaadimist
11
odt

KESKKONNA STRATEEGIA JA SÄÄSTVA ARENGU PÕHIMÕTTED

Eesti Esimene Erakosmeetikakool Rahvusvaheline CIDESCO-kool Jane Rähni KESKKONNA STRATEEGIA JA SÄÄSTVA ARENGU PÕHIMÕTTED Referaat Tallinn 2012 Sisukord Sissejuhatus lk 3 Keskkonnajuhtimissüsteem lk 4 Ökomärgis...

Töökeskkond - Kutsekool
29 allalaadimist
8
doc

Nüüdisühiskond

Nüüdisühiskonna kujunemine (industriaalühiskond, postindustriaalne ühiskond, teadmusühiskond, siirdeühiskond). Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes. Võimu tunnused ja teostamise meetodid. Demokraatia põhiprintsiibid ja ­väärtused. Seadused ja õigusnormid. Riigi mõiste. Riigivõimu tunnused. Õigusriik. Avalik ja e...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
51 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

Nüüdisühiskonna kujunemine (industriaalühiskond, postindustriaalne ühiskond, teadmusühiskond, siirdeühiskond). Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes. Võimu tunnused ja teostamise meetodid. Demokraatia põhiprintsiibid ja ­väärtused. Seadused ja õigusnormid. Riigi mõiste. Riigivõimu tunnused. Õigusriik. Avalik ja e...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1155 allalaadimist
2
docx

Ühiskonnaelu tasandid ja valdkonnad; Õigus ja õiglus

Mis on ühiskond? Ühiskond on inimeste olemasolu viis. Ühiskond koosneb inimestest ja ei saa eksisteerida ilma inimesteta. Ühiskonna tunnuseks on religioon, moraal, seadused ja ühistegevused. 2. Millised on ühiskonnaelu tasandid ja valdkonnad? Ühiskonnal on mitmeid tasandeid. Nt maailm, riik, kool, perekond. Ühiskonnaelu valdkonnad nt : majandus, tervisehoid, kultuu...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
53 allalaadimist
42
docx

Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs

Ptk. 1 1.1. Mis on sotsioloogia? Sotsioloogiaks nimetatakse teadust, mis uurib inimese käitumist grupis, hõlmates nii kollektiivseid jõude kui ka viisi, kuidas inimene iseseisvalt mõtestab oma kogemusi. Sotsioloogia uurib teaduslikult ja süstemaatiliselt inimühiskonna ja inimeste sotsiaalset käitumist tema suhetes grupi ja sotsia...

Ühiskonna uurimine ja... -
16 allalaadimist
55
docx

UURIMISMEETODID

Sotsiaalteaduslik uurimus • Riigiteadusi loetakse sotsiaal-teaduste hulka kuuluvaks • Sotsiaalteaduslik uurimus on üks viisidest, kuidas ühiskonnas toimuvat analüüsida ning mõtestada. Püüdes keskenduda sotsiaalselt olulistele nähtustele probleemidele, seob ta need teooriatega, püüab nende kohta koguda võimalikult palju andmeid ning neid andmeid süsteemselt analüüsida – Üks viisidest – ajakirjandus, kirjandus, filmid… – Keskendub sotsiaalselt olulistele probleemidelnähtustele – küsimus uurimisprobleemist, need peavad kõnetama enamaid inimesi, kui uurija ise (nt. Skocpol’i, Stoker’i seisukohad siin). – Seos teooriatega – ei ol...

Uurimismeetodid -
32 allalaadimist
13
doc

Ameerika ajalugu

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM Pille Jürisaar 11 B hommik ,,AMEERIKA AJALUGU" UURIMISTÖÖ Juhendaja: Urmas Lekk PÄRNU 2006 SISUKORD: SISSEJUHATUS KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS Ameerika avastamine. Tänapäeval on vürtsid täiesti tavaline asi ja neid on igas kodus. Vanasti olid aga vürtsid sama...

Geograafia - Keskkool
147 allalaadimist
51
doc

Eesti ajalugu - konspekt

1 EESTIMAA AJALOO ALGUS Mõiste `historia' pärineb kreeka keelest ja tähendab `teadmine, jutustus, uurimine' ja on üle 2500 aasta vana. Selle võttis oma raamatu pealkirjaks kreeka teadlane ja rännumees Herodotos ning seda raamatut peetakse esimeseks ajaloo-alane teos maailmas. Herodotost nimetata...

Ajalugu - Kutsekool
1344 allalaadimist
2
doc

*******

Kas Eesti on jätkusuutlik? Eesti kirjandus, meedia ning ühiskond diskuteerivad 21, sajandil pidevalt teemal, kas Eesti on või ei ole jätkusuutlik. Kuidas teha nii, et Eesti ei oleks enam demograafiline vetsupott nagu Rein Taagepera väidab, vaid me oleksime arenguvõimeline noor riik, kes tahab edasi eksisteerida. 2008 aastal me näeme tulevikku üsna tumedates toon...

- Keskkool
103 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

On selline ühiskonna arengutase, mida iseloomustavad tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonna valitsemises, vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus. Nüüdisühiskonna kujunemine kestis 19. saj. ­ 20. saj. viimane veerand (ca. 200 a.). Ühiskond Inimeste omavaheliste suhete kogum (laiemas tähenduses inimkonna tekkest nüüdisajani, kitsamas tähenduses mingil kindlal ajajärgul, näiteks sots...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
978 allalaadimist
41
doc

Maailmakirjandus

SÜMBOLISM Sümbolism valitses luules paralleelselt realismiga proosakirjanduses. Luulest levis sümbolism teistesse kunstivooludesse. Luuletajad hakkasid teadlikult hoiduma isiklikkusest, oma tunnete ja mõtete otsesest rõhutamisest. Selle asemel edastasid nad oma mõtteid viimistletud kujundite e sümbolite abil. Kirjutati väga metafoorselt ja sugestiivselt. Sümb...

Kirjandus - Keskkool
181 allalaadimist
13
doc

Feministlik kirjandusteooria

Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja Kunstide Instituut Feministlik kirjandusteooria Essee Helena Nagelmaa Kirjandus- ja kultuuriteadused ...

Kirjandus - Tartu Ülikool
116 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun