Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Soojusjuhtivus – iseloomustab aine soojusjuhtivuse võimet ja määrab tunni aja jooksul seina piirdepinnalt 1 m2 teisele mineva soojushulga, kui seinte kaugus on 1m ja piirdeseinade temperatuuride vahe on 1 C. Soojuse juhtivust radiaalsuunas soodustab säsikiirte levimine puukoore suunas.
Soojusjuhtivus on materjali omadus kanda soojust üle kuumematelt osadelt jahedamatele. See võib toimuda keha sees, kahe kokkupuutuva keha vahel või ühelt kehalt teisele, kui nad on teineteisest eraldatud kolmandaga.
Soojusjuhtivuse ühik on vatt meetri ja kelvini kraadi kohta[W/m.K]. Soojuspaisumine on keha mõõtmete muutumine soojenemisel (metallide soojenemisel

Soojusjuhtivustegur - =Q/grad t w/m*k on igasugust lainetust (nende kaudu soojuse üle andmist). Kusjuures kiirgava ainet või materjali iseloomustav suurus ja ta sõltub aine keha siseenergia muundub elektromagnetlainete ja footonite omadustest, struktuurist, olekust ja temp-st. kiirguseenergiaks.
Soojusjuhtivus – (suurt rolli mängib õhk). On muldade ööpäevased ja aastased tsüklid.
Soojusjuhtivuse seadust on matemaatilisel kujul mugav formuleerida, vaadeldes soojuse levikut homogeenses vardas pikkusega ja ristlõike pindalaga S. Katse näitab, et kui varda otstes on fikseeritud erinevad temperatuurid T1 ja T2, siis varda ristlõiget läbib soojusvoog intensiivsusega

Soojusjuhtivus – soojus antakse edasi molekulide kaootilise liikumise kaudu, 2) konvektsiooni voolud – tekivad aluspinna ebaühtlase hulka iseloomustab tema intensiivsus D, mille all mõistetakse ajaühiku (min) jooksul pinnaühikute (cm 2) langenud hajukiirgust.
Soojusjuhtivus - nähtus, mille sisuks on temperatuuri ühtlustumine mingi keha ulatuses soojusliikumise tagajärjel Konvektsioon- ????? Sisehõõre- nähtus, mille sisuks on osakeste suunatud liikumise ühtlustumine gaasis ja vedelikus soojusliikumise tagajärjel
Soojusjuhtivus – iseloomustatakse soojusjuhtivuse koefitsendi lambda abil, mille all mõistetakse soojushulka kalorites, mis voolab läbi pinnaühiku(cm2) ühe ajaühiku (sekundi) jooksul eeldusel, et pinna ristjoone sihis temp muutub 1 kraadi võrra 1 cm kohta.

Soojusjuhtivuseks nimetatakse soojushulka wattides, mis läbib puitmaterjali pindalaga 1m2 ja paksusega 1m, kui vastaspindade temperatuuride vahe on 1 °C. Pikikiudu 0,31 W/mxoC; ristikuidu 0,17 W/mxoC. (5.moodul 59lk) Mida niiskem on puit, seda parem soojusjuhtivus.
Soojusjuhtivus - materjali soojusjuhtivus iseloomustab soojusjuhtivuse tegur k, see on võrdteguriks soojusvoo J avaldises: J=-k*dT/dx. Soojusülekanne toimub: 1( kritallvõre võnkeenergia ülekandumisena; 2( vabade elektronide energia plekandumisena.
Soojusjuhtivus on vedelikel tänu tihedusele ja erisoojusele suurem kui gaasidel. Sisehõõre on vedelikes tänu molekulivahelistele tõmbejõududele tunduvalt suurem kui gaasides, temperatuuri tõustes soojuspaisumise tõttu väheneb.

Soojusjuhtivus - soojus kandub osakeselt osakesele, ilma, et aine ümber paigutuks  konvektsioon - soojus kandub edasi aine ümberpaigutumise tõttu, toimub vedelikes ja gaasides  soojuskiirgus - soojus kandub edasi kiirgusena
Soojusjuhtivustegur - Soojusjuhtivustegur (U) näitab mitu vatti soojusenergiat läheb läbi ühe ruutmeetri suuruse seina või avatäite pinna ühe tunni jooksul, kui temperatuurierinevus seina ühe ja teise poole vahel on 1 kelvin.
Soojusjuhtivustegur on veel suurem kui vedelikul, difusioonitegur aga palju väiksem kui vedelikus. Sisehõõre puudub tahkises täielikult, amorfse aine korral esineb , kuid sisehõõrdetegur on palju suurem kui vedelikul.

Soojusjuhtivuseks nimetatakse termilise energia ehk soojusenergia spontaanset kandumist kuumemalt kehalt (või kehaosalt) külmemale kehale (kehaosale) aineosakeste vastasmõju (molekulidevaheliste põrgete) tagajärjel.
Soojusjuhtivus – iseloomustatakse soojusjuhtivuse koefitsendi λ abil, mille all mõistetakse soojushulka kalorites, mis voolab läbi pinnaühiku (cm2) ühe ajaühiku (sekundi) jooksul eeldusel, et pinna ristjoone
Soojusjuhtivus – osakeste põrkumine 3. Konvektsioon – gaasi ja vedeliku voolude liikumise teel Soojushulk – siseenergia, mille keha soojusvahetusel juurde saab või ära annab.

Soojusjuhtivus on väga väike, siis soojeneb sel teel ainult aluspinna kohal väha õhuke õhukiht - Konvektsioonivoolud – tekivad aluspinna ebaühtlase soojenemise tagajärjel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Soojusjuhtivus - soojuse ülekanne kõrgema temperatuuriga kehalt madalama temperatuuriga kehale Konvektsioon - soojuse juhtimine õhu- või veevooludega Aurustumine - aine muutumine vedelast olekust gaasiliseks, vee aurustumisel neeldub soojus Soojuskiirgus - soojakadu infrapuna kiirguse näol 30. Kuidas toimub inimese termoregulatsioon erinevatel välistemperatuuridel.
Soojusjuhtivustegur on igasugust ainet või materjali (keha) iseloomustav suurus ja ta sõltub aine omadustest (struktuurist), aine olekust (agregaatolekust) ning temperatuurist.

Soojusjuhtivuse erinevus on gaasiga võrreldes kümnekordne. Sisehõõre – vedelikes tunduvalt suurem kui gaasis (gaasis määravad selle molekulide põrked, vedelikes tõmbejõud.
Soojusjuhtivus - on väiksem kui naturaalpuidul,puitlaastplaadi niiskusisaldus on 8 plus miinus 2 %,tootmises kasutavate formaatide mõõtmed võivad olla järgmised.
Soojusjuhtivuseks nim.   Siseenergia   levimist   ühelt  kehalt   teisele   või   ühelt   kehaosalt   teisele,   kui   need   on   vahetus  kokkupuutes.

Soojusjuhtivuse korral on kehad omavahel kontaktis ja ühe keha molekulide või ka vabade elektronide põrked teise keha osakestega annavad energiat ühelt kehalt teisele.
Soojusjuhtivuse ühik on vatt meetri ja kelvini kraadi kohta(W/m.K). Soojusmahtuvus Soojusmahtuvus on kehale antava soojushulga ja keha temperatuuri vastava muutuse suhe.
Soojusjuhtivuse tõttu on sügavamal kui üks meeter temperatuur püsivalt umbes -50°C. Veel sügavamal hakkab temperatuur kasvama Kuu sisemusest tuleva soojuse tõttu.

Soojusjuhtivus - toimub tahketel kehadel, mis on üksteisega seotud, osad hakkavad kiiremini liikuma, kuna seotud naaberosadega kandub liikumine edasi ka neile.
Soojusjuhtivus on soojushulk kalorites, mis 2. Mulla lasuvustihedusest läbib 1 sekundiga 1 cm paksuse ja 1 cm² 3. Mulla struktuursusest rist-lõikega pinda.
Soojusjuhtivus – soojuse levik keskkonnas kõrgema temperatuuriga piirkonnast madalama temperatuuriga piirkonda molekulide omavaheliste põrgete tulemusena.

Soojusjuhtivus – Soojuse leviku protsess kehade sees, mis on tingitud selle aine elementaarosakeste liikumisest temperatuuride vahe olemasolul.
Soojusjuhtivuseks nim. soojuse leviku protsessi kehade sees, mis on esile kutsutud keha microosakeste liikumisest ja omavaheliest kontakteerumisest.
Soojusjuhtivuseks nimetatakse siseenergia levimist ühelt aineosakeselt teisele. Head soojusjuhid on metallid, halvad on vesi ja jää ja gaasid.

Soojusjuhtivus on ülekandenähtus, kus molekulide soojusliikumise energia kandub omavaheliste põrgete tulemusel ühelt molekulilt teisele.
Soojusjuhtivus - siseenergia ülekandumine Kui kaks pindala suurusega S asuvad teineteisest kaugusel l ning ühel pinnal on kõrgem temp.
Soojusjuhtivuseks nimetatakse materjali omadust soojust üle anda kõrgema temperatuuriga piirkonnast madalama temperatuuriga piirkonnale.

Soojusjuhtivus - nähtus, mille sisuks on siseenergia ehk temperatuuri ühtlustamine mingi keha ulatuses soojusliikumise tagajärjel.
Soojusjuhtivus on mitu korda suurem kui Al2O3. AlN on väike joonpaisumistegur (4,5∙10-6), mis annab talle suure termokindluse.
Soojusjuhtivus - nähtus, mille sisuks on temperatuuri (siseenergia) ühtlustumine mingi keha ulatuses soojusliikumise taajärjel

Soojusjuhtivuseks nim. nähtust, mille juures soojuse levik kehades toimub keha väikeste osakeste omavahelise vahetu kontakti teel.
Soojusjuhtivus - sü, kus energia levib ühelt aineosakeselt teisele molekulide liikumise tõttu, ilma et keha ümber paikneks.
Soojusjuhtivus – soojusenergia kandumine kuumemalt kehalt külmemale kehale aineosakeste vastasmõju tagajärjel (metallid)

Soojusjuhtivus on madalam (kuni 3 korda), mille tulemusel suureneb läbikeevitus ja termomõjutsooni temperatuur on kõrgem.
Soojusjuhtivus - seisneb soojusenergia levikus kõrgema temperatuuriga süsteemi osast madalama temperatuuriga ossa.
Soojusjuhtivus on soojusülekande viis, milles antakse edasi osakeste võnkumise energia, aine ise kaasa ei liigu.

Soojusjuhtivus u - väätuse, selle arvutuse käigus saan teada kui palju juhib konstruktsioon soojust endast läbi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Soojusjuhtivus on väga väike,siis soojeneb sel teel ainult aluspinna kohal väga õhuke õhukiht.2)konvektsioonivoolud,mis tekivad aluspinna ebaühtlase soojenemise tagajärjel.Alumine,rohkem soojenenud õhk muutub hõredamaks ja seega kergemaks ning tõuseb ülespoole.Asemele voolab kõrvalt jahedamat õhku.
Soojusjuhtivus - Soojuse levik keskkonnas k6rgema temperatuuriga piirkonnast madalama temperatuuriga piirkonda.

Soojusjuhtivus on kõigi tahkiste tavaline omadus, juhivad soojust paremini kui vedelikud ning amorfsed ained.
Soojusjuhtivus – füüsikaline nähtus, mille korral soojusülekanne toimub kehade vahetu kontakti kaudu.
Soojusjuhtivus on soojushulk kalorites, mis läbib 1 sekundiga 1 cm paksuse ja 1 cm² rist-lõikega pinda.

Soojusjuhtivus on iseloomulik tahketele kehadele ja soojusjuhtivuse tekkeks on vajalik temp-de erinevus.
Soojusjuhtivus – on nähtus, kus soojusenergia kandub ühelt kehalt teisele (kuumemalt külmemale).
Soojusjuhtivusdetektorid on mittespetsiifilised, saab kasutada ka anorgaaniliste ainete kontside mõõtmiseks.

Soojusjuhtivus on 24 x parem kui õhul, järelikult ellujäämise aeg külmas vees on palju lühem.
Soojusjuhtivuseni – 0.22 W/m 2K. • Lisasoojustuse tegemise tasuvusaeg jääb l0 aasta lähedale.
Soojusjuhtivus - soojuse ülekanne ühelt kehalt teisele, kui need kehad on omavahel kontaktis.

Soojusjuhtivustegur on veel suurem kui vedelikul, difusioonitegur aga palju väiksem kui vedelikus.
Soojusjuhtivus - üks kolmest soojuse edasikandumise vormist, mis toimub tahketes kehades.

Soojusjuhtivus - soojuse ülekanne ühelt kehalt teisele, temaga kontaktis olevale kehale
Soojusjuhtivus – iseloomustab soojuse kandumist ühestosast teise paigalseisval aines.
Soojusjuhtivuseks nim. nähtust, mille juures soojuse soojusvaheti väiksema küttepinnaga.

Soojusjuhtivus on konvektsiooni ja soojuskiirguse kõrval üks soojusülekande vorme.
Soojusjuhtivus – kantakse edasi energiat 3. sisehõõre – kantakse edasi impulssi
Soojusjuhtivus - soojus kandub osakeslt osakesle ilma, et aine ümber paigutuks.

Soojusjuhtivus on tingitud metalli kristallis vabalt paiknevatest elektronidest.
Soojusjuhtivuseks nimetatakse soojus levikut kehade või nende mikroosakeste vahel.
Soojusjuhtivus - ülekanne ühelt kehalt teisele, kui need omavahel kontaktis.

Soojusjuhtivuseks nimetatakse siseenergia levimist ühelt aineosakeselt teisele.
Soojusjuhtivus on soojusenergia ülekandumisviis peamiselt tahketes kehades.
Soojusjuhtivuse tõttu on nahaalune rasvkude organismidele nagu kasukas külma eest.

Soojusjuhtivus - Soojusjuhtivustegur (λ-väärtus) sõltub temperatuurist.
Soojusjuhtivusteguri si - ühikuks on üks vatt meetri ja kelvini kohta 1 W/(m K).
Soojusjuhtivus - soojus kandub üldjuhul edasi kõikides valguskiirgust.

Soojusjuhtivus – soojuse levik molekulide vastastikmõju tulemusena.
Soojusjuhtivus on siseenergia levimine ühelt aineosakeselt teisele.
Soojusjuhtivus – soojuse levimine keskonnas soojemast külmemasse.

Soojusjuhtivus - ei vaheta aineosakesi(tahketes kehades).Soojushulga
Soojusjuhtivus – keha sisene või kehadevaheline soojuse levik.
Soojusjuhtivus - soojus levib osakeselt osakesele põrgete teel.

Soojusjuhtivus - puit on poorse ehituse tõttu halb soojusjuht.
Soojusjuhtivuse ühik on vatti meetri ja Kelvini kohta [ W / (m K) ].

Soojusjuhtivus on väike, eriti väike vahtplastmassidel.
Soojusjuhtivus - TERMILISE ENERGIA EHK SOOJUSENERGIA

Soojusjuhtivus – võnkumisenergia antakse edasi.

Soojusjuhtivus – tunduvalt suurem kui gaasides.
Soojusjuhtivus - on väiksem kui naturaalpuidul.
Soojusjuhtivus on soojuse levimine aines.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Soojusjuhtivuse koefitsient – näitab, kui suur hulk soojust läbib ühte pindalaühikut ajaühikus, kui temperatuuri muutus selle pinna ristjoonekihis on 1 kraad pinnasuseühiku kohta.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Soojusjuhtivus - seisneb molekulide impulsside ülekandmumises, mille tulemusena aeglased ainekihid piiravad kiiremate liikumist ja vastupidi.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun