Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Soojus - 2/3, jaama ehit odav, kiire, tahke Hüdro- 1/5, jaama ehitus kallis-aeg, ei vaja Tuuma- arenes sõjalis program, kallis ehit, kütus kaevanduspiirkonnas, vedel k tarbija palju tööjõudu, odav, ühtlust vee taset, vajab vähe toorainet, hea vähese ressursiga ligidale, söe v naftavarud, põlevkivi Eestis elekter madal omahind, vajab veehoidlat st riikidele, turvalisuse vajadus, ei paiska (USA, Hiina, Venemaa, Jaapan), peamised suure maa-ala üleujut, soojades kohtades atmosf.
Soojusbilanss – soojusliikude summa mida organism saab, kaotab või akumuleerib Kaitsehaiguste eest – ninaõõnes ja hingetorus filtreerivad ripsmed, sülg, higi, pisaravedelik, maomahl, mittepatogeensed mikroorganismid, immuunsüsteem Immuunsuse vormid: tsellulaarne immuunsus (tapjarakud, hävitavad patogeeni koos nakatunud rakuga), humoraalne immuunsus (antikehad seonduvad patogeeniga, neutraliseerivad selle ning märgistavad ta hävitamiseks fagotsüütide
Soojus - vahetitele kiirguskonstant. Praktiliste arvutuste valem esitatavad nõuded: majanduslikkus, suur soojustootlikus, 4 etteantud tehnoloogilise protsessi ja kvaliteedi tagamine, lihtne  T  E0  C0   (w/m2). C0 = 5,67 (w/m 2) -> musta konstruktsioon, kompaktsus, seadme väike mass ja remont ning töökindlus ettenäht ekspluatatsioonile, praegune tehniline ja  100  esteetiline tase.

Soojus - Soojusliku Prognoosi- Õhu liiku- Õhu verti- Sooja või Kiirgus- liku mugavuse tud soojus- miskiiru- kaalse tem- külma tempera- muga- indeks, lik eba- sega peratuuri- põrandaga tuuri vahe- vuse PMV mugavus, rahulole- jaotusega rahul- ga rahul- klass % matud, % rahulole- olematud, olematud, matud, % % % A PMV ±0,2 <6 <15 <3 <10 <5 B PMV ±0,5 <10 <20 <5 <10 <5 C PMV ±0,7 <15 <25 <10 <15 <10
Soojus - Temperatuurid voo Termopaari mõõturi Isolatsiooni Mõõtevöö Mõõtevöö vabades Aeg min. näit all t1 all t2 peal t3 otstes τ mV mV °C mV °C mV °C °C mV 0 9,4 3,240 101,5 0,575 42 0,447 39 28 1,114 5 9,3 3,260 102,0 0,580 42 0,446 39 28 1,114 10 9,3 3,255 102,0 0,584 42 0,452 39 28 1,114 15 9,4 3,238 101,5 0,586 42 0,448 39 28 1,114 20 9,7 3,242 101,5 0,588 42 0,445 39 28 1,114
Soojus - Temperatuurid voo Termopaari mõõturi Isolatsiooni Mõõtevöö all Mõõtevöö vabades Aeg min. näit all t1 t2 peal t3 otstes τ mV mV °C mV °C mV °C °C mV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 7,8 3,386 101,3 0,498 36,1 0,374 33,1 24 0,951 5 7,9 3,407 102,6 0,509 36,4 0,385 34,4 25 0,992 10 8,1 3,397 101,5 0,525 36,3 0,398 33,7 24 0,951 15 8,2 3,406 100,9 0,528 35,9 0,402 32,8 23 0,911

Soojus - ­‐erijuhtivus  (λd, W/(m*K) arvestades temperatuuri mõju T1= 10℃ ning T2= 20℃ seejärel b) leia välisseina soojusjuhtivus U ( W/m2*K) c) korrigeerida seda õhupiludest tingitud parandiga ((U’’=0 ( W/m2*K)) ja külmasillast tingitud parandiga( välisseina – välissein 𝜓 = 0,2W/m*K; välissein- põrand 𝜓 = 0,3W/m*K; katus- välissein 𝜓 = 0,2W/m*K)  
Soojus - tagada hoonepiirete soojapidavus , Niiskus – vältida otseselt või kaudselt veest ja niiskusest tekkivaid probleeme, Õhk - tagada hoonepiirete õhupidavus, tagada sisekliima kvaliteet, Heli/ akustika - tagada honepiirete helipidavus_ parandada akustilist kvaliteeti, Valgus – tagada siseruumide piisav loomulik ehk päevavalgus
Soojuse koos - tootmine Eelised Suurem energiatihedus Potentsiaalselt Kõrge efektiivsus, kui keemilistel emissioonide vähe heitmeid, elementidel, puudumine, vaikne töö Kiire laadimine kõrge efektiivsus Võimsus 1 10 100 1 10 100 1 10 W W W kW kW kW MW MW Iga ACF MCFC kütuseelemendi klassi rakenduste SOFC võimsuste vahemik

Soojus – kõige optimaalsem tamperatuur taimede kasvamiseks on 20-28 C. Mõjutab toitainete nii toitainete omastamise üldtempot kui ka järjekorda (jaheda ilmaga omastatakse paremini ammooniumlämmastikku, varakevadel). 7. Mulla õhustatus – õhuvaeses mullas on taimede normaalne toitumine häiritud.
Soojus - ja veevahetus väliskeskkonnaga põhjustab külmunud vee pideva aurumise toote pinnalt (jää sublimatsioon). Külmunud tootes on peaaegu kogu vesi kristalses olekus, mistõttu jää sublimeerumisel tekib toote pinnal käsnjas kiht, mis liigub pidevalt sügavamale tootesse.
Soojus - Mis tdhtsus on anioonidel? r, -sega Seda miir- na ie(s merevee aeg- Negatiivselt laetud ioonidest ehk anioonidest on ies t3nrurnises ja sooje- olulised hiidroksiiiil- (OHJ, karbonaat- (HC03- es l:rre des iimbrit- maa; nna voi ohuga.

Soojus - ja elektrijuhtivus – Parimad elektri- ja soojusjuhid on Ag, Cu, Al. Kulla värvus, ehete valmistamisel Sulamistemperatuur, hõõglambi niitide valmistamine Elektrijuhtivus, elektri- juhtmete valmistamine Cu ja Al
Soojus - ja elektrijuht Polümeerid: kovalentsidemed polümeeriahelates - elektronid seotud - nõrk soojus- ja elektrijuht (saab parandada täiteainete abil) Keraamika omadused jäävad metallide ja polümeeride vahele.
Soojuse näide – kui soovime saada teada soojuse loomust, tuleb alguses koguda kõik teadaolevad soojuse juhtumid (mis tekib nt hõõrumisest) ja kirjeldama igale juhtumile iseloomulikke tunnuseid ilma eelnevate arvamusteta.

Soojusallikaks on hoones pelletikatel Fuzzy Logic 2, Kostrzewa, 15 kW mille võimsus vahemik on 5 – 15 KW ning veemahuti maht 65 L. Selline katel on valitud kuna antud katel suudab kütta ära
Soojusbilanss on võrdsus, mille ühel pool võrdusmärki on termodünaamilisse süsteemi antav soojus, teisel pool võrdusmärki süsteemis ärakasutatava soojuse ja soojuskadude summa.
Soojusallikas on kinnise põlemiskambriga ning sisaldab ventilaatorit, mille abil põlemisjäägid suunatakse välja läbi spetsiaalse toru ning põlemisõhk võetakse õuest.

Soojus - tundlikkus Modakrüülkiududel on modakrüül võimaldab ka mõõdukas vastupidav parukaid olema hõõrdekindlus ja kaardunud ja soojuse väga madal visadus.
Soojus - ja molekulaarfüüsika areng Miks hakkas termodünaamika totmiliselt arenema just 17. s? Millised olid selle arengu eeldused ja praktilised vajadused?
Soojus võimusus on 240MW. Mustamäe võimsus 476MW. Selle kütte eelised: - Keskonna kvaliteedi parem ja odavaim tagamine ja võimalus heitmete paremaks hajutamiseks.

Soojusarvesti – koosneb temp anduritest mis on paigaltatud peale voolavale veele ja tagasivoolu veele mis määravad temp-i ja annavad andmed soojusarvestisse.
Soojusbilanss - termodünaamilisse süsteemi siseneva ja sealt väljuva soojushulga jaotus süsteemi koostisosade või süsteemis toimuvate protsesside vahel.
Soojus - ja niiskuslikust käitumisest, on vaja läbi viia pikaajalised (vähemalt aasta) mõõtmised arvutusliku niiskuskoormuse tingimustes.

Soojusallikaks – koksi põlemisel eraldub pürometallurgilisteks protsessideks vajalik soojus – kui ka raua redutseerijaks (taandajaks) maagist.
Soojus - ehk siseenergia-keha iga molekuli kineetilise ja potentsiaalse energia summa 6.Laineenergia-laineliikumisega seotud energiasumma.
Soojus – energia, mis kantakse üle tänu temperatuuri erinevusele – energia voolab soojusena kõrgema temperatuuri osalt madalamale.

Soojus - või elektrienergiaks muundatav ressurss suuresti: a) geograafilisest asukohast ning b) kohalikest klimaatilistest tingimustest.
Soojus - , keemiline-, elektromagnetiline- (elektrivälja, magnetvälja, elektrivoolu, kiirguse), gravitatsiooni- ja tuumaenergia.
Soojus - Taimede kasvuks ja arenguks on vaja piisavalt soojust, liiga madal temperatuur võib avalduda taimede kehvas kasvus.

Soojus - ja elektrienergiakulud 6 417 13,81% 6 506 14,69% 6 119 13,80% Materjalidekulud 3 629 7,81% 3 047 6,88% 3 110 7,01%
Soojus - efekti, mis esineb liitaine moodustamisel lihtainetest standardtingimustel, nimetatakse liitaine tekkesoojuseks.
Soojus on energiavorm, mida kandub kehade (süsteemide) vahel nende kehade (süsteemide) temperatuuride erinevuse tõttu.

Soojus e. soojushulk e. soojusefekt - energia ülekande mõõt, kui energia ülekanne avaldub temperatuuri muutusena.
Soojus - liikumise korrapäratuse mõõduks saab siis kasutada entroo-piat S, mis avaldub seosega (Max Planck, 1906)
Soojus - isoleerimiseks ning kuna ta on küllaltki niiskusekindel, tugev, sobib ta niiskete kohtade isolatsiooniks.

Soojus - , hüdro- ja tuumaelektrijaamades, Vähesel määral ka tuule-, päikese- ja geotermaal- elektrijaamades.
Soojus - ja elektrijuhtning tal on kõrge soojusmahtuvus, seetõttu rakendatakse suletud naatriumi soojuskandjana.
Soojuse tähtsus - metsapuud saavad kasvada üksnes teatud temperatuuril, mis oleneb nende liigist ja kasvufaasist.

Soojus - ja tulekaitseisolatsiooniks kasutatav materjal ka heli kinni pidav ja täidab ka seda rolli.
Soojusallikaks on keevituspõleti leek, mis tekib põlevgaasi ning tehniliselt puhta hapniku segu põlemisel.
Soojuse transformatsiooniks nimetatakse soojuse ülekannet madalama temperatuuriga kehalt kõrgema temperatuuriga kehale.

Soojus - pesuvee soojus 4.Aeg-leotamise ja küürimise aeg. Mustus on erinivate ühendite kompleks.
Soojus - ja kiirgusprotsessid klaaskasvuhoones. Soojuslik tasakaal kasvuhoones päeval ja öösel.
Soojus - ja elektrienergiaks) ja edastatamisega inimestele ning tööstustele, mis seda kasutavad-

Soojuse tootmiseks - Praegu saadakse biomassipõhist energiat peamiselt puidu põletamisest tekkiva soojusena.
Soojus — makrokäsitluses soojushulga vaste juhul, kui konkreetne soojushulk on piiritlemata.
Soojus - jõumasin, töötades samade temperatuuride vahel, ei saa omada kõrgemat kasutegurit.

Soojus - , elektri- ja mürajuht, vastupidav alustele ja enamikele hapetele, suure eripinnaga.
Soojusallikana on üldjoontes sama, mis välisõhu kasutamine, kuid härmatiseprobleeme siin ei esine.
Soojuse transformatsioon – soojuse ülekandmine madalama põhikomponendid on savi (Al2O3, 2SiO2), ränioksiid,

Soojusallikaks on kuumad kerisekivid, millele leili viskamisega õhku lühiajaliselt niisutatakse.
Soojus - , tuuma-, hüdro- + alternatiivsete energiaallikatel põhinevad elektrijaamad.
Soojus - elektrijaamade tõttu tekib palju kasvuhooneid, gaase ja tahkeid jääkaineid.

Soojus kadudesks on kaod(vt joonis 46 lk 9). Nendeks kadudeks on veel kaod ventilatsiooni õhuga.
Soojusallikaks on seal loodelised jõud kivimikihtides, mida põhjustab Jupiteri gravitatsioon.
Soojusbilanss - Kõigil endotermsetel organismidel on soojuskadu sama suur kui selle saamine.

Soojus - ja valgusenergiat  Muudab ühe gaasi teiseks  Energiaosake jääb üle
Soojusarvutuse metoodika on esitatud katlaarvutusnormides ja normide alusel koostatud käsiraamatutes.
Soojus hulgaks nimetatakse siseenergia hulka, mille keha saab või kaotab soojusülekandel.

Soojus on ühelt süsteemilt teisele energia ülekandumise mikroskoopiline moodus.
Soojus - ja valgusenergiaks, telefonis elektromagnetiliseks ja/või helienergiaks.
Soojusallikaks – koksi põlemisel eraldub pürometallurgilisteks protsessideks vajalik

Soojuse eraldamiseks on vaja teha tööd, siis on see töö võrdne eralduva soojushulgaga.
Soojusbilanss - soojusliikide summa, mida organism saab,kulutab või akumuleerib.
Soojus - , hüdro- ja tuumaelektrijaamades, Vähesel määral ka tuule-,

Soojuse edasi - toimetamiseks kollektorist võib kasutada vedelikke või õhku.
Soojusbilanss – soojuse saamine peab olema sama suur kui soojuse kaotamine.
Soojus - vői sädemeallikaid ja et koht oleks hea ventillatsiooniga.

Soojus on energia, mis kantakse üle tänu temperatuuri erinevusele.
Soojuse hulk on võrdeline tema takistusega ,voolutugevuse ruudu ja ajaga.
Soojus on energia, mis kantakse ühelt kasvuhoonegaaside sisaldust.

Soojuse eraldumine on samuti raskentatud, sest siingi silindrid üksteise sees.
Soojuse mõiste on väga vana, mõõtma õpiti teda aga suhteliselt hiljuti.
Soojus – külmus Kõrge intelligentsus – madal intelligentsus

Soojus ehk temperatuuritase. Töö ehk A= juurdeantav soojushulk.
Soojusallikaks on peaasjalikult Päike, Maa sisesoojused on tühised.
Soojus - vahetitele Seadmeid nim. soojustransformaatoriteks.

Soojus – kui ka raua redutseerijaks (taandajaks) maagist.
Soojus - , niiskus- ning gaasieritusnormid valemite kujul.
Soojuse eritarbimised on tingitud eelkõige puudulikust ventilatsioonist.

Soojuse levik on statsionaarne: kütuse sisemisest struktuurist.
Soojus - idaneb 3...5 C. Optimaalne kasvu temp 16...18 C
Soojus ehk siseenergia levib vastastikmõju tulemusel.

Soojusbilanss – soojuse saamine sama suur kui soojuse kadu.
Soojus on pigem kingitus kui pika kooskäimise tulem.
Soojuse suhtes on kirsipuud vähemnõudlikud kui ploomipuud.

Soojus - Soojusest sõltub taimede kasvuaja pikkus.
Soojus on madal. Madal toetus avastamistegevusel.
Soojus - kiirguse neelajaks on veeaur, CO2, CH4

Soojus - ja helisolatsiooniga konstruktsiooni.
Soojus masin on masin mis teeb mehaanilist tööd.

Soojus - siseenergia kineetiline komponent.
Soojus - JA KIIRGUSENERGIA BILANSI SKEEM
Soojus – on mikrofüüsikaline vorm.

Soojus - ja elektrienergia tootmisel.
Soojusallikaks on keevituspõleti leek.

Soojus on elu alus ja tugevam.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun