Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Signaali võimsus on määratud lisamine – tekib FFT arvutamisel ehk andmerea 17. Parameetrilised meetodid: Yule-Walker, Parseval'i seosega lõpus puuduvaid elemente kovariatsioonmeetod MatLab'is – mean(). Muutuja x(c) dispersioon on määratud kui asendatakse nullidega, et saada N andmeelemente AR-mudel(vt. 16). Yule-Walker'i Kui ülalvaadeldud süsteemi ülekande H(z) FFT arvutamiseks.
Signaali edendaja on infrapunast valgusedioodi, mis omandab, oma modulatsiooni sagedust. Sageduse alatest 30 kuni 50 kHz tavaliselt kasutatakse infrapuna dioodi millel on olemas pikka laine sügnaalid 950nM, aga 455 kHz sagedus kasutab pikka laine infrapunast dioodi 870 nM-ga (nende pikkad lained ja suured sagedused on suunatud spetsialiseeritud saajale TSOP5700 ja TSOP7000).
Signaali olemus – vaadeldava kursuse raames käsitletakse elektriliste signaalide võimendeid, kuid on ka olemas hüdrovõimendid (auto pidurivõimendi, roolivõimendi, neomovõimendid[lenukitelik, veoauto pidurid]) 2. Sõltuvalt selleks milliseid võimenduselemente kasutatakse (lampvõimendid, transistor võimendid, integraalvõimendi) 3. Signaali iseloomujärgi –

Signaalaine on ta ka üks fütoaleksiinidest (fütoaleksiinid on taimsed antibiootikumid). Salitsüülhape tõkestab ka putukatest põhjustatud herbivooriat • isopreen - (C5H12) on üks terpeenidest, mida eritub taimedest küllalt suurtes kogustes (mõnedel liikidel lendub isopreenina atmosfääri tagasi oluline osa (kuni kümnendik) seotud süsihappegaasist.
Signaal – aktsioonipotentsiaal – vallandab mediaatori 5. Mediaator siseneb sünaptilisse pilusse 6. Mediaator põhjustab postsünaptiliste retseptorite aktiivsuse, signaal kandub edasi 7. Mediaatori tagasiviimine presünaptilisse osasse 8. Mediaatori lammutamine Sissejuhatus psühholoogiasse 52 Sissejuhatus psühholoogiasse 53
Signaali sagedus on 𝑓𝑓 = 1000 𝐻𝐻𝑧𝑧 Siinuseline signaal sagedusega 1000 Hz, sumbuvus 10 dB, tundlikkus 0,5 V/div.

Signaal – aktsioonipotentsiaal – vallandab mediaatori Keemilise sünapsi töö põhimõte II: 5. Mediaator siseneb sünaptilisse pilusse 6. Mediaator põhjustab postsünaptiliste retseptorite aktiivsuse, signaal kandub edasi 7. Mediaatori tagasiviimine presünaptilisse osasse 8. Mediaatori lammutamine.
Signaalmolekul - ˃ Retseptor-˃ Sekundaarsed signaalid -˃ Spetsiifiliste ensüümide või valkude modifitseerimine -˃ Metaboolne vastus (Hormoon ehk sisenõre ehk inkreet on sisenõrenäärmete poolt komplekteeritud bioloogiliselt aktiivne ühend, mis vereringes liikudes avaldab toimet hormooni sihtrakkudele.
Signaalide liigid - Signaale liigitame: Tekke järgi •Determineeritud •Juhuslikud. Muutuse kiiruse järgi: •Analoog •Digitaalsed. Spektri järgi •Kitsaribalised •Laiaribalised. Determineeritud signaalid võivad olla kas perioodilised perioodiga T või üksikvõnkumised.

Signaaliks on suhteliselt nõrk alalispinge nagu näiteks termopaar, mis sõltuvalt temperatuurist ja materjali valikust arendab pinget 5-50 mV. Reeglina on selliste andurite signaalid ka väikesevõimsuselised ja nende kasutamiseks tuleb neid paratamatult võimendada.
Signaalisage - duse automaatsed otsingusüsteemid- Vajadus signaalide otsimiseks sageduse järgi tekib juhul, kui signaali sagedus ei ole täpselt teada või kui on vaja valida mitmete erinevate jaamade vahel – näiteks raadioringhäälingu ja TV vastuvõtjates.
Signaaliallikal on positiivne poolperiood, siis pingete liitumise tulemusena emitteri ja baasi vaheline pinge väheneb, väheneb emitteri vool samuti kollektori vool ja ka pingelang koormustakistusel ning tulemusena tekkib väljundpinges positiivne poolperiood.

Signaal - müra suhte sõltuvus kvantide ja bittide arvust avaldub sellise suhtena S/N ja mis võrdub S/N (dB) = 1,76 + 6,02*n Kvantimismüra spekter on valge, sagedused 0 ... &inf;. Väikeste ja suurte hälvete tõenäosus on ühesugune.
Signaalid on vaadeldavad mittesiinuseliste voolude ja pingetena, mille kohta on tõestatud, et nad koosnevad tervest reast erineva sagedusega siinus komponentide ehk harmooniliste summana millele on liidetud mingi alaliskomponent.
Signaalide sisu on sellega väga raske määrata, kuid näiteks rikkis juhtplokki, võrgujuhtmete mehaanilisi vigu ja liinis olevaid väliseid häireid (mida eelmainitud testrid ei leia) leiab ka ostsilloskoobi kogenematu kasutaja kerge

Signaali ülekanne on vahetu. Infovahetuse kiirus! Keemilised, kus signaali ülekandmiseks vajatakse mediaatoreid (neurotransmittereid). Neurotransmitter sünteesitakse presünaptilise raku tsütoplasmas.
Signaaliks on kiiruseregulaatori väljundsignaal, on voolu reguleerimise kontuur allutatud kiiruse reguleerimise kontuurile – kiirus on sellise suletud juhtimissüsteemi põhikoordinaadiks.
Signaal on liiga sihtimisplaati, nimetatud piktogrammi kuvatakse jätkuvalt, võtke nõrk, mõõteaeg >10 s ühendust teeninduskeskusega ja teatage sinna mõõtmise aeg kuvatav sõnum.

Signaalide parameetrid – keskmine, k spektraalhinnangu võimet eraldada lähedalasuvaid dispersioon, jaotusseadus, korrelatsioon, sisendsignaal x(n). Märkus: AR mudeli korral peab joonspektriga.
Signaal - mura suhe Signaali voimsuse ja valguskaabli ning hakkab teistele ettevotetele muravoimsuse suhe, mida muuma kaablis valjendatakse harilikult detsibellides (dB). kanaleid.
Signaalid on mitmekesisemad: juuste tagasiheitmine, randmete näitamine, puusade hööritamine, vargsed kõrvalpilgud, niiskete huultega paotatud suu kuuluvad võrgutamise arsenali.

Signaal - mura suhe Broadband Access iseloomustab sidekanali, audiosignaali, voimendi Central Office (teenusepakkuja) vms. puhtust Customer Premises (kasutaja) ehk kvaliteeti.
Signaali tähendus ehk vastuvõtja reaktsioon mingile signaalile sõltub sellest, kes konkreetselt on vastuvõtja ja milline on kontekst: (a) info isendi liigilisest kuuluvusest - näit.
Signaalid - neid kasut viivituskestuse sageduskarakteristik avaldub: T(f)=- mõõtmisel ja objektide eristamisel jTS(f), TS(-f)=-TS(f). Taoline filter kauguse järgi.

Signaali tekitamine - pidevsignaali eeltöötlus – diskreetimine ja kvantimine- digisigaali töötlus- digisignaal muundamine pidevsignaaliks- pidevsignaali järeltöötlus.
Signaaliks nimetatakse elektroonikas kindlaviisiliselt (enamasti perioodiliselt) muutuvat pinget, kusjuures need muutused kannavad reeglina endas mingit infot.
Signaal on liiga sihtimisplaati Kõiki jooniseid, kirjeldusi ja tehnilisi andmeid tugev (õige poolega) võidakse muuta eelneva etteteatamiseta.

Signaalid on eriti kasulikud müramismängus, kus nad võivad näidata, et tagaajamise või maadlemisega ei kaasne mingit agressiooni kavatsust.
Signaaljärjestusala – iminoretseptori türosiinipõhine aktivatsiooni järjestus (iminoreceptor tyrosine based activation motif) ehk lühendina ITAM.
Signaali tugevus on antud effektiivväärtusega Uef=33V ning müra tugevus 1V. Leida minimaalne ribalaius, et edastuskiirus oleks vähemalt 10Mbit/s.

Signaal on kindla tähendusega leppemärk käskluste, korralduste või teadete edastamiseks heli-, valgus- ja raadiotehniliste vahenditega.
Signaalikvaliteet on „paras“ või parem igal pool ümber maja ning majast erinevalt väheneb signaalitugevus ruuterist kaugenedes aeglaselt.
Signaaliahelates on suurused veelgi väiksemad, näiteks pannakse võimendi sisendisse tihti 1 μF või isegi 100 nF suurune kondensaaator.

Signaal on „paraja“ tugevusega . Kõige tugevam signaal oli oodatult kohe ruuteri kõrval, kõige nõrgem aga leiliruumis.
Signaali tõusuaeg on 𝑡𝑡1 = 56 𝑛𝑛𝑛𝑛 6 Nelinurksignaal sagedusega 10 Hz. Efektiivne diskreetimissagedus 1 GS/s.
Signaali keskmist ehk dünaamilist nivood mõõdetakse impulssmeetritega, mille põhiosadeks on detektor ja integreeriv ahel.

Signaallambi juhtimine - Diagnoositestriga kontrollitakse, et kõik autol kasutusel olevad enesekontrolli osatestid on sooritatud.
Signaali edasi - tagasi liikumist võivad mõjutada veeaur ja elektronid atmosfääris, mere olek ja paljud muud tegurid.
Signaal on proportsionaalne kvandi või osakeste energiaga ja võimaldab eristada alfa-, beeta- ja gammakiirgust.

Signaalpeptidaas – lõikab signaaljärjestuse ära, siis satub valk edasiste valgusünteesi faktorite meelevalda.
Signaali põhi - ja kahe kõrgema harmoonilise amplituudi ning arvutasime mittelineaarmoonutuste tegur k
Signaaltunnused ehk ornamendid (raiskamine), sport, keel, muusika, kunst ja soolised erinevused elueas.

Signaalidel on alati füüsiline või materiaalne alus, sümbolitel aga funktsionaalne väärtus.
Signaalitöötlusalgoritmid fpga - s FPGA-de tootjad Laboratoorsed tööd www.xilinx.com www.altera.com Toomas Ruuben.
Signaaliäratundja partikkel e. SRP (signal-recognition particle). SPR kujutab endast valgu ja RNA kompleksi.

Signaal u on 0. u y Sinaali u = 1 korral on väl- jundis signaal 0 sõltumata sisendist x
Signaalid on kindlalt usaldusväärsed, ebausaldusväärsed elimineeritakse kiiresti.
Signaal 1 on tema y = x1 ∧ x 2 ∧ x 3 x3 y 1. ning 2. ning 3. ning jne sisendis

Signaalärritaja on keskkonna mingi omadus, mis kutsub esile teatavat sorti käitumise.
Signaal - ja valgusrakettide ning kõigile tuntud säraküünalde koostisosa.
Signaal on osa füüsilisest maailmast, sümbol aga osa inimlikust maailmast.

Signaal on andmete esituseks kasutatava füüsikalise suuruse variatsioon

Signaal - ankur järjestused: seondub translokoniga, kuid süntees jätkub.
Signaali amplituud on 𝑈𝑈 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 10,13 ÷ 2 = 5,065 𝑉𝑉

Signaalide edastamiseks on odavam kasutada kahejuhtmelist liini neljajuhtmelise asemel.
Signaal on peal, rakk paljuneb; kui signaal on maas, rakk ei paljune.
Signaaltuli põleb on numbriklahvistik lülitatud numbrite sisestamise režiimi.

Signaal - müra suhte sõltuvus sagedusest ja kellaajast jaanuaris
Signaalid on kindalks määratud Rahvusvaheliste Signaalide koodiga.
Signaal - müra suhte muutumine sagedusel F punktide A ja B vahel

Signaal n - ö “hüppab” ühest müeliinita kohast järgmisele.
Signaalvähil on täheldatud märgatavaid erinevusi eri tõugude vahel.
Signaali tugevus - ajagraafikult on näha, et signaal on tugev püsivalt

Signaalid on automaatsed, ei sõltu keskkonnast, indiviidist jms.
Signaal ehk sensoorne signaal juhitakse kesknärvisüsteemi.
Signaallampe on kaht liiki: kääbushõõglambid ja neoonlambid.

Signaalile rdsis on ekviv sisendite vaheline tak nõrga sign puhul.
Signaal - müra suhte sõltuvus sagedusest ja kellaajast.
Signaal – aktsioonipotentsiaal – vallandab mediaatori

Signaali vooluvahel on vooluvahel, mida mööda kulgeb informatsioon.
OBD
Signaalide kuju on identne, kuid signaali faasis on väike nihe.
Signaallambid on ajalooliselt kõige vanem liik indikaatoreid.

Signaal 0 tähendab avatud ja signaal 1 suletud kontakti.
Signaali amplituud on väike,ja ei vajagi nii kõrget toitepinget.
Signaalmolekulid – toimivad samale rakule, kus sünteesiti.

Signaaliks on co2 tõus ja ph langus, tekib piimhape.
Signaalide korral on vajalikke parameetreid märksa rohkem.
Signaal strob on vastus saatja küsitlussignaalile RQ.

Signaaliväärtus on ka pedaaliasendi muutumise kiirusel.
Signaaltunnused - väliskuju, värvmuster, lõhnaaine.

Signaali ajastus on peaaegu identne analoogsignaaliga.
Signaalpinge muutus on mõõdetav anduri ühelt juhtmelt.

Signaal on võrdeline pöörlemiskiirusega.

Signaalvähi kasv on enamasti kiirem kui jõevähil.
Signaalid on tihti väga ekstreemsed.

Signaal - müra suhe SNR. Shannoni
Signaalina peajju – mitte kuhugi mujale.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Signaali sumbuvus on 0,002 dB/km. Leida satelliidi võimendi minimaalne võimendustegur, kui maapealse saatja võimsus on 1 W ja maapealse vastuvõtja tundlikkus 100 pW.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun