Sõnu seletav sõnaraamat

Sekundaarne nakkusallikas – parasiitidest ja munadest nakatunud väliskeskkond, sööt, joogivesi, bioloogilised siirutajad (vahe-, lisa- või lõpp-peremehed)  NAKKUSTEED: ektoparasiidid, kes otsivad peremehi (maokiin, sääsed, kihulased, parmud, puuk)  Ektoparasiidid, kes on väheliikuvad, levivad kokkupuutekontakti korral (sügelislestad, väivid)  Suukaudne
Sekundaarne transportsüsteem - elektrokeemilise potentsiaali varal töötavad porterid, kuhu kuuluvad sümporterid, antiporterid ja laenguga molekulide uniporterid; Primaarsed aktiivsed transporterid – kasutavad primaarseid energiaallikaid, mille tagajärjel tekib ioongradient, mis on omakorda energiaallikaks sekundaarsetele transportsüsteemidele;

Sekundaarne – gaasiline aine läheb tahkesse või vedelasse olekusse – kondensatsiooniprotsess, sulfaatsed orgaanilised osakesed (väävel), vulkaanipursket, organismide elutegevus, surnud organismide lagunemine, tselluloositööstus, kanalisatsioon, naftatöötlemine, tekib siis kui lisandgaaside konsentratsioon on suur.
Sekundaarne sõltuvus - kujuneb välja isiku kohanemisprotsessi käigus , et tulla toime mingi psühhiaatrilise häirega (n. meeleoluhäire) või füüsilise võimetusega , et leevendada oma kannatusi nn. eneseravimise teel (self-medication). Antud printsiipi oluline arvestada raviplaani koostamisel.
Sekundaarne suktsessioon - teine kooslus tuleb varasema koosluse asemele, toimub tavaliselt peale suuri muutusi KK-s (metsatulekahju, üleujutus, lageraie, kündmine). Kliimaks - kindlatele kliimatingimustele vastav suktsessiooni lôppfaas. (Eestis võiks kliimaks olla salukuusik, kõrgsoo e. raba.

Sekundaarne suktsesioon – toimub aladel, kus eelnev kooslus on osaliselt hävinud (näiteks metsa põlemise või lageraie tagajärjel), on kiirem, sest säilinud on osa viljakast mullast, taimede maa-alused osad, seemned, eosed jm. Taimekoosluste vahetumine viib loomakooslutse muutumisele.
Sekundaarne s - DNA levinum esinemisvorm(biheeliks ja kaksikspiraal) Tetsiaars – tekib DNA ja valkude koosmõjul.DNA+ valgud=nukleoproteiinid(kromosoomid) Biheeliksi eripära- koosneb kahest ahelast(keerduvad ümber mõttelise telje) ahelad seonduvad lämmastikaluste tasandil.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sekundaarne tsivilisatsioon – teisene tsivilistatsioon, kujunes teiste tsivilisatsioonide mõjutusel ja mitte iseseisvalt (nt. Vana-kreeka – kreeta saared u. 2000ekr). c) vanimad tsivilisatsioonid tekkisid suurte jõgede viljakates orgudes – mesopotaamia (eufrat ja tigris, u 3000 ekr) ; egiptus (niilus, u 3000 ekr) ; india (indus, 2500 ekr) ; hiina (huanghe, 1600 ekr) ; peruu (u 1200 ekr) ; kesk-ameerika (u 1200 ekr). d) Tekkimise eeldused – viljelusmajandus ja paikne eluviis.

Sekundaarne ehk derivatiivne tekkimine: uue riigi tekkimine mõnele teisele riigile kuulunud territooriumil järgmisel viisil: 1) Eraldumine emamaast (-riigist) 2) emariigi lagunemine ehk dismembratio 3) liitumine : unitaarriik muutub liitriigiks ehk föderatsiooniks.
Sekundaarne – haiguste, kuritarvitamise ja mitte tarvitamise mõjul kulgev protsess – enamasti juhitav ja välditav Füüsilised muutusid: füüsiline vastupidavus on nõrgem ja koormuse järgne taastumine on pikem , reaktsiooni kiirus alaneb.
Sekundaarne antikeha on märgistatud kas ensüümmärgistusega (peroksüdaas, alkaalne fosfataas), mille korral toimub detekteerimine kromogeensuse või kemoluminestsentsi alusel, või radioaktiivse isotoobiga, detekteeritakse autoradiograafia abil.

Sekundaarne edastaja - vabaneb rakus, kui hormoon seondub sihtmärk-raku ekstratsellulaarsele retseptoritele; aktiveerib või inhibeerib tsütoplasmas või tuumas kulgevaid protsesse; tuleb degradeerida või kõrvaldada rakust – oluline protsess.
Sekundaarne suktsessioon – . on mingil põhjusel osalt hävinud elustikuga kasvukoha varasema koosluse taastumine ja koha taasasustamine 90. Autogenne suktsessioon – koosluste vahetus, mille korral põhjustavad muutusi ökosüsteemi sisetegurid.
Sekundaarne –  teisejärguline on hind juhul, kui ta kehtestatakse muudest ettevõtte  meetmetest lähtuvalt. Näiteks võimaldab tippkvaliteediga toode kõrget hinda, intensiivne  turustamine aga allahindlust. 

Sekundaarne suksessioon – toimub aladel, kus eelnev kooslus on osaliselt hävinud (näiteks metsa põlemise või lageraie tagajärjel). 45. Stratosfäär on atmosfääri kiht, kus esimese 7-8 km jooksul on temperatuur peaaegu konstante.
Sekundaarne suktsessioon - toimub aladel, kus eelnev kooslus on osaliselt hävinud (näiteks metsa põlemise või lageraie tagajärjel). 46. Stratosfäär - atmosfääri kiht troposfääri ja mesosfääri vahel, paikneb kõrgusel
Sekundaarne - seemned, mis eraldusid taimest mittedormantses olekus, näitavad sekundaarset puhkeolekut Reguleerimine: kasutada hormoone, mis suruvad alla seemnete idanemise protsessi ehk inhibeerivad kasvu.

Sekundaarne ehk derivatiivne tekkimine: uue riigi tekkimine mõnele teisele riigile kuulunud territooriumil eraldumisega emamaast; emariigi lagunemine e dismembratio; liitumine ehk liitriigi tekkimine.
Sekundaarne suktsessioon tähendab koosluse asendumist teisega (näiteks metsa lageraide tulemusena kujunev raiesmik, võsa vms, madalsoo areng rabaks). Suktsessioon ei pea alati toimuma välistegurite mõjul.
Sekundaarne laktoositalumatus on tingitud peensoole ajutistest kahjustustest, mis võib omakorda olla tekkinud alatoitumise, tsöliaakia, peensoolepõletiku, gastroenteriidi või teiste haiguste tagajärjel.

Sekundaarne deviantsus - Sekundaarne deviantsus tekib, kui inimesel on alguses millegi suhtes vastuolu, mille järel omistatakse talle deviantne identiteet ning lõpuks võtabki inimene selle omaks.
Sekundaarne ehk postsügootne kimäärsus - erinevad rakupopulatsioonid kombineeruvad kahe või mitme isendi (täiskasvanud või loote) kudedest pärast organogeneesi algust.
Sekundaarne e. Tööstussektor – majandusharu, mis tegeleb toorainete ümbertöötlemisega erinevateks toodeteks ja nende müümisega tarbijale tulu saamise eesmärgil.

Sekundaarne struktuur – vesiniksidemega fikseeritud polüpeptiidahela teatud lõikude konformatsioon, üksikosa on korrastatud – kas moodustavad spiraali või on volditud.
Sekundaarne struktuur - heeliks ja -struktuur Tertsiaarne struktuur- erinevad lisasidemed Gloobul (ümar)ja Fifrill(niitjas) Kvaternaarne struktuur-ei esine kõigis valkudes.
Sekundaarne preventsioon - situatsiooniliste ennetusmeetmete rakendamine; eesmärgiks on mõjutada juba potentsiaalselt delikventseid isikuid või kriminogeenseid situatsioone.

Sekundaarne osteoartroos - artriitide, düsplaasiate, traumaatiliste liigeskahjustuste, osteonekroosi või veresoonkonna häirete tagajärjel tekkiv muutus liigeskõhres.
Sekundaarne märgistamine – mida karmim oli primaarne märgistamine, seda tõenäolisemalt libastub isik jälle ja üha enam saab tal sekundaarseid märgistusi olema.
Sekundaarne - primaarse majandussektoritoodangut töötlevad majandusharud: energeetika, metallurgia, masina-, keemia-, toiduainete- ja kergetööstus.

Sekundaarne immunvastus – immuunvastus, mis ilmneb antigeeni teistkordsel sattumisel organismi; tekib tunduvalt kiiremini kui primaarne vastus ja on tugevam.
Sekundaarne deviantsus - EI LEIA  2. rollikonflikt- # Üksikute rollide kohta on võib-olla olemas erinevaid ootusi teiste poolt, erinevate normide poolt.
Sekundaarne - varasema kasvukoha taastumine ja taasasustaminesünökoloogia-populatsioonide suhteid ning koosluse ja keskkonnatingimuste suhteid

Sekundaarne – toimub pärast suurt häirimist ehk häiringut – kas väliste tegurite põhjustatud massiline suremus või biomassi ärakanne.
Sekundaarne sektor ehk töötlev majandus on majandussektor, mis tegeleb tooraine töötlemise, valmistoodete tootmise ja tarbijatele edastamisega.
Sekundaarne - voltunud/heeliks, tertsiaarne- valgumolekuli kolmemõõtmelisus, kvaternaarne- oligomeerse valgu osamolekulide interaktsioon.

Sekundaarne - töötlev majandus on majandussektor, mis tegeleb tooraine töötlemise, valmistoodete tootmise ja tarbijatele edastamisega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sekundaarne – saabub info sensoorsest ja primaarsest, maht suur, info eest algab biobarjääridest (nahk, limaskestad), edaspidi õgirakud, siis kättesaamine raskem, tertsiaarne – maht väga suur, unustamist ei esine peaaegu, identifitseerivad B-rakud selle antigeeni ning T-rakud hävitavad viiruse koos meelde tuleb kiiresti.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Sekundaarne - on suunatud riskigruppidele (vaimse alaarenguga, ühiskonnaohtlikele tegudele kalduvad isikud, isikud kinnipidamiskohtades,) ja in kellel on seos uimastite tarvitamisega on juba tekkinud tervise- või sotsiaalprobleemid. Tertsiaarne- suunatud neile, kellel on juba kujunenud sõltuvus alkoholist või narkootikumidest.

Sekundaarne ainevahetus – nad toodavad aineid (glükosinolaate), mis lagunevad sinepiõlideks, mis tagavad taimedele tõhusa keemilise kaitse.
Sekundaarne viljakus on primaarsest viljakusest madalam, sest osa munarakke jääb seemendamise ajal viljastamata ja osa looteid hukub.
Sekundaarne suktsessioon – on mingil põhjusel osalt hävinud elustikuga kasvukoha varasema koosluse taastumine ja koha taasasustamine.

Sekundaarne - põletik, mis tingitud kõhuõõne organi kahjustusest - põletik - perforatsioon, vigastus - vereringehäire
Sekundaarne – tegevust, mis on suunatud väärkohtlemise varaseks äratundmiseks ning selle taasesinemise vältimiseks.
Sekundaarne – haiguste, kuritarvitamise, mittetarvitamise mõjul kulgev protsess; enamasti juhitav ja välditav

Sekundaarne – suktsessioon, see on koosluse taastumine (nt peale raiet) samas alles olevate diaspooride kaudu.
Sekundaarne sektor – energiamajandus, masinatööstus, ehitus, keemiatööstus, toiduainetetööstus, kergetööstus
Sekundaarne podagra on tingitud mõnest muust haigusest, näiteks neerutõvest, polütsüteemiast või psoriaasist.

Sekundaarne sektor ehk tööstussektor- majanduse haru, mis tegeleb kaupade tootmisega, metalli töötlemisega jne
Sekundaarne e. kehalisest või psühiaatrilisest haigusest või ravimite kõrvaltoimetest tingitud unetus.
Sekundaarne tootmine – millegi toormaterjalist valmistamine ja siis tarbimine, nt käsitöö saadused, autod vms

Sekundaarne grupp - suur ja isikupäratu sotsiaalne grupp, mille liikmetel on ühine eesmärk või tegevusala.
Sekundaarne sotsialiseerumine - indiviidi kujunemine ühiskonda mõjutavaks ning selles muutusi ellukutsuvaks subjektiks.
Sekundaarne suktsessioon – toimub aladel, kus eelnev kooslus on osaliselt hävinud(N. Metsa põlengu tagajärjel)

Sekundaarne struktuur - alfa-heeliks ja beeta- sheets. Tertsiaarne struktuur - kolmemõõtmeliseks voldinud.
Sekundaarne vastus on võimalik tänu mälurakkudele, 8. Mononukleaarsed fagotsüüdid (Makrofaagid)
Sekundaarne võti on väiksem. Nt primaarne võti on inimese nimi ja sekundaarne on inimese vanus.

Sekundaarne sektor – majandussektor, mis hõlmab eelkõige tööstust, ehitust ja energeetikat.
Sekundaarne struktuur – ehk 2. Järgu struktuur iseloomustab valgu molekuli ruumilist paigutust.
Sekundaarne antikeha – antikeha, mis on toodetud kindlast organismist pärit antikehade vastu.

Sekundaarne – ülavahevöö osas laiali valgunud süvavahevöö pluumist toidetud.
Sekundaarne mälu - mälu, milles olev informatsioon võib säilida aastaid, kuid võib ka
Sekundaarne sektor ehk töötlev tööstus – energeetika, gaasi- ja veevarustus, ehitus.

Sekundaarne e. teisene osteoporoos on tingitud teistest haigustes või ravimitest.
Sekundaarne suktsessioon on koosluse kujunemine alale, kus eelev kooslus on osaliselt hävinud.
Sekundaarne on see, et seda inertsi mõõtu saab väljendada aine hulga kaudu.

Sekundaarne on hind juhul, kui ta valitakse vastavalt teistele elementidele.
Sekundaarne folliikul on kaetud väljast teekarakkudega ja sees on granuloosarakud.
Sekundaarne e. teisene Secondary sector Вторичный сектор

Sekundaarne suktsessioon - toimub aladel, kus eelnev kooslus on osaliselt hävinud.
Sekundaarne u2 - I2(r2+jx2) 14. Trafo pingemuutus, välistunnusjoon.
Sekundaarne tsivilisatsioon - saanud mõjutusi teistest tsivilisatsioonidest.

Sekundaarne mälu e. Pikaajaline mälu kestab minuteid ja aastaid.
Sekundaarne antikeha on valitud kasutatud primaarse antikeha järgi.
Sekundaarne laktoositalumatus on tingitud peensoole ajutistest kahjustustest.

Sekundaarne - varasema raseduse järel tekkinud viljatus
Sekundaarne lüsosoom - jäägid heidetakse välja- eksotsütoos.
Sekundaarne mälu on suur ja püsiv salvestussüsteem.

Sekundaarne sooldumine on tingitud muldade niisutamisest.
Sekundaarne vastus on võimalik tänu mälurakkudele.
Sekundaarne – toimub pärast häiringut.

Sekundaarne töötlemine - sümbolid muudetakse looks.
Sekundaarne - toimub juba mingi süntees

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto