Sõnu seletav sõnaraamat

Sanktsioonid – normide jõustamiseks kasutatavad positiivsed ja negatiivsed reageeringud inimkäitumisele, mis mõjutavad inimest normijärgset käitumist kordama või annavad talle teada normi vastu eksimisest.
Sanktsioon –  Sisaldab kaks või enam erinevat sunnivahendit, mida kohaldatakse üheaegselt ühe ja sama õigusrikkumise eest. 3) Alternatiivne sanktsioon  – Võimaldab õigusnormi rakendajal valida kahe või enama sunnivahendi hulgast, rakendades erinevalt liitsanktsioonist vaid ühte neist. 
Sanktsioonid on kõige suurema kitsendava mõjuga (ulatudes kuni eluaegse vabadusekaotuseni). o Haldusvastutus järgneb väärteole, nende üleastumiste väiksem (kuritegudega võrreldes) ühiskonnakahjulikkus tingib ka kriminaalvastutuse vahenditega võrreldes leebemate karistuste (lühiajalisem arest, rahatrahv) kasutamist.

Sanktsioon on õigusnormi osa või õigusnorm, mis sätestab selle normi rikkumise õiguslikud tagajärjed (karistuse, kohustuse hüvitada tekitatud kahju jms.). Sanktsioon on õigusnormi eritunnus, milles avaldub õiguse sunniiseloom.
Sanktsioon on õigusliku regulatsiooni osa. See on nagu õpetaja, kes püüab suunata inimesi järgima antud ühiskonnas valitsevaid objektiivseid seaduspärasusi, pidades kinni sotsiaalse olemise ja käitumise normist.
Sanktsioonid on üks viis laste hea töössesuhtumise ja käitumise saavutamiseks, kuid mitte ainus. Minu arvates, ranged sanktsioonid on vaja proovida kasutada võimalikult harvem kuna see tekitab negatiivse õhustiku.

Sanktsioon — õiguslik tagajärg, milleks võib olla kas karistus või muu abinõu (mingist hüvest ilma jätmine, õigussuhte kehtetus jne). Sanktsioon saab olla määratletud kas suhteliselt või absoluutselt.
Sanktsioon - Karistus, riigi poolne mõjutusvahend(vangistus,trahv,juhtimisõiguse äravõtmine) (perekonnaõiguses pole seda osa) N: Kui sõlmitakse abielu,siis mehe ja naise vahel.
Sanktsioon on rahvusvahelises õiguses majanduslik, sõjaline, vm sunniabinõu, mida kohaldatakse rahvusvahelisi õigusnorme rikkunud rahvusvahelise õiguse subjekti suhtes.

Sanktsioonid on mitteformaalsed (nt laps jäetakse koduaresti). Mitteformaalne kontroll eeldab „mitteametlikkust“ ja tavaliselt kohaldatakse seda väikestes gruppides.
Sanktsioon on aga selline õiguslik tagajärg, kus nähakse ette võimalikud karistuse määrad ja vahendid, kui isikud ei käitu õigusnormile vastavalt.
Sanktsioon - õigustkaitsva normi õigustakitsev tagajärg; sin on kirjas riikliku sunni liika ja määr; on samamoodi lihtne, keeruline, alternatiivne

Sanktsioon on konkreetne karistusliik, mille eesmärk on mõjutada preventiivselt hoitavalt kõiki subjekte tulevikus käituma üksnes õiguspäraselt.
Sanktsioon on konkreetne karistusliik, mille eesmärk on mõjutada preventiivselt kõiki subjekte käituma tulevikus üksnes õiguspäraselt.
Sanktsioonidega on tõhusad. Kui ühiskondlikku kasulikku tööd kasutada mitte karistusena, vaid rehabilitatsiooniga seotud, siis on tõhus.

Sanktsioon - näitab riikliku mõjutusvahendi, mis kuulub rakendamisele dispositsiooni nõuete eiramise eest hüpoteesi tingimustes.
Sanktsioon - näeb ette mõjutusvahendid, mida võidakse rakendada isikute suhtes, kes ei käitu õigusnormi nõuetele vastavalt.
Sanktsioon - näitab riiklikku mõjutusvahendit, mida rii rakendab dispositsiooni nõuete rikkumise eest hüpoteesi tingimustes.

Sanktsioon - riiklik mõjutusvahend, mida rakendatakse dispositsiooninõuete eiramise eest hüpoteesi tingimuste olemasolul.
Sanktsioon on mõjutamisvahend õiguspärase käitumise saavutamiseks, karistamise e. justiitsrepressiooni konkreetne liik.
Sanktsioonideks on kergejõustiklaste puhul diskvalifitseerimine 3 kuuks, neljaks aastaks või eluaegne võistluskeeld.

Sanktsioon on seaduses reguleeritud kohtuprotsessi tulem, olles õiguslikuks tagajärjeks mingisugusele teole.
Sanktsioon – esitab õigusliku vastutuse, mis kohaldatakse dispositsiooni nõuete rikkuja suhtes.
Sanktsioon - karistus ebamoraalse teo eest : süümepiinad, teiste laitumus, reputatsiooni langus.

Sanktsioon on mõiste, mis tavakasutuses viitab vaid negatiivsetele tagajärgedele, karistusele.
Sanktsioonide rakendamine – positiivsed, negatiivsed (õigusttaastavad või karistuslikud) sanktsioonid.
Sanktsioonid – ühiskonna poolne reageering inimkäitumisele eesmärgiga tagada normide

Sanktsioonid - peab näitama, missugune on riiklik suund, mida rakendatakse normi
Sanktsioon – riiklik mõjutusvahend, mida rakendatakse normi rikkuja suhtes.
Sanktsioon - seaduslik tagajärg, õigustkaitsvate normide õiguste tagajärg.

Sanktsioon on käitumisnorme täitmise reguleerimise viis“ (Aimre 2001: 94).
Sanktsiooniks nimetatakse karistust, mida kohaldatakse normirikkujale.
Sanktsioonid - üleastumise korral ja konformsuse kinnitamiseks.

Sanktsioon on käitumisnormi järgimise reguleerimise viis.
Sanktsioon - karistus, mida kohaldatakse normirikkujale.
Sanktsioon – karistus dispositsioonis toodud teo eest.

Sanktsioonid on õiguse sotsioloogia uurimisobjektiks.
Sanktsioon - järgnev tähistus loengumapis: S.

Sanktsioonid on tõhusamad kui negatiivsed.
Sanktsioon on konkreetne karistusliik.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto