Facebook Like
Add link

"vormistamisega" - 43 õppematerjali

29
doc

Rafael Nadal – saviliivväljakute kuningas või mitte?

Kooli nimi NIMI 12a Rafael Nadal ­ saviliivväljakute kuningas või mitte? Uurimustöö 2011 Sisukord SISSEJUHATUS..........................................................................................................3 1. Rafael Nadal Parera noorus...

Kehaline kasvatus - Keskkool
6 allalaadimist
5
doc

Nõuded ehitisele

Olen valinud see teema oma essee teemaks, sest ise tegelen erinevatega projektidega ehitiste projekteerimise valdkonnas ning mul on tihti huvitav olnud, mis nõuded peavad täitma minu poolt projekteeritud kandvad tarindid. Vaadeldes EN- standardid täpsemalt tekib mul huvi, miks on erinevate olukordade jaoks erinavad parameetrid ja tegurid olemas ning kust tekivad need arvud, kas katsetest võetu...

Ehitusõigus - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
29
doc

Rafael Nadal – saviliivväljakute kuningas või mitte?

Tallinna Laagna Gümnaasium 12a Rafael Nadal ­ saviliivväljakute kuningas või mitte? Uurimustöö 2011 Sisukord SISSEJUHATUS..........................................................................................................3 1. Rafael Nadal Parera noorus...

Kehaline kasvatus - Keskkool
5 allalaadimist
11
docx

Asjaajamiskord ja dokumentide loetelu

SISUKORD SISSEJUHATUS Käesolev töö uurib kolme erineva organisatsiooni asjaajamiskorda ning kolme organisatsiooni dokumentide loetelu. Asjaajamiskorda uuriti Konguta Koolis, Pärnu Linnavalitsus ning Veterinaar- ja Toiduametis. Dokumentide loeteludest käsitleti Eesti Maaülikooli, Viru Maakohtu ning Tartu Observatooriumi omi. Asjaajamiskordade uurimise eesmärgiks on ana...

Dokumendihaldus - Kutsekool
110 allalaadimist
14
docx

„Ehitusprojekt. Staadiumud ja osad“

Staadiumud ja osad" Üliõpilane: Juhendaja: 2012 õa SISUKORD 1. Ehitusprojekt 3 2. Projekti staadiumid 3 2.1 Projekteerimise käik 4 2.2...

Ehitusõpetus - Eesti Maaülikool
50 allalaadimist
48
doc

Teedeprojekteerimine II Kursuse Projekt

Vahur Aasamets KURSUSEPROJEKT Õppeaines: Teede projekteerimine II Ehitusteaduskond Õpperühm: TEI-71/81 Juhendaja: Rene Pruunsild Tallinn 2013 SISUKORD SISUKORD................................................................................................................................2 4. TEE ASUKOHT, NIMETUS, ALGUS- NING LÕPPPUNKT...

Eelarvestamine -
44 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

Uido Truija LEPINGUTE KOGUMIK p r a k t i l i n e k ä s i r a a m a t I Estada 1 2002 2 SISUKORD Agendileping Maaklerileping Litsentsileping Garantiikiri...

Õigus -
110 allalaadimist
10
doc

Töölepingu lõppemine

Kui ta siiski lahkub, vaadeldakse seda töökohustuse rikkumisena ning tööandja võib lõpetada töölepingu TLS§86,lõige6 alusel, nõudes töötajalt TLS §96 alusel töötajalt tagasi erisoodustusena saadu. Kui töötaja on avalduse esitanud ja vastavalt tähtajal põõrdunud, siis võib töötaja pärast etteteattud tähtaeg atöölt lahkuda, st tööandja ei saa ted atakistada töölepingu lõppemise vormistamisega. KUi aga tööandja töölepingut ei lõpeta, siis rakendub TLS §… Kui töötaja jätkab töötamist siiski, sisi hiljem sama avalduse alusel ei või TL lõpetada ja seda ie või teha ka tööandja, vt TLS §83. Kui töötaja esitab avalduse ja tahab hiljem avaldus etagasivõtta. TLS §72, seda võib teha üksnes tööandja nõusolekul. Kui tööandja keeldub seda tegema, siis pole töötajal mingit lootust oma avaldust tühistada...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
13 allalaadimist
18
docx

Euroopa ja aasia sadamad

Tulevikus on plaanis hakata jäädvustama ka sadamasse saabuvaid konteinereid. Andmed kaubasaadetiste (mahalaadimise leht) kohta saabuvad enne laevade sadamasse jõudmist elektrooniliselt. Andete töötlemisega on ametis hulk ECT terminali töötajaid. Kõikide konteinerite saabumisest on olemas eelnevalt saabumisteated. Üldjuhul ei pea konteineritele järgi tulnud autojuhid tegelema dokumentide vormistamisega . Kõik saadetise ja sellele järgi tulnud autojuhi ning veoki tuvastamise küsimused lahendadatakse PIN-koodide ja skaneerimise abil. Sadamas toimub ka veoühikute skaneerimine. Röntgenläbivalgustusseadmetega valgustatakse läbi kõik sadamasse veokitega transporditavad konteinerid. Autojuhil on kaasas identifitseerimiskaart, mille tunnuste skaneerimisel väljastatakse informatsioon väljastatava konteineri kohta. Konteinerte...

Geograafia -
18 allalaadimist
9
docx

HINNAPAKKUMINE Lõputöö, Eksamitöö

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS MAJUTUSTEENINDUS Carolina London HINNAPAKKUMINE TÖÖALASE VÄLJASÕIDU KORRALDAMISEKS HOTELLIS LONDON Lõputöö Pärnu 2014 SISUKORD SISUKORD..................................................................................................... 2 HINNAPAKKUMINE...

Turism - Kutsekool
6 allalaadimist
28
docx

Transport ja ekspedeerimise eksami/arvetuse kordamisküsimuste vastused

b. Tolliametnik - Maksu- ja Tolliameti ametnik, kes tööülesannete täitmisel teostab maanteesõiduki TIR- konventsiooni tehniliste nõuetele vastavuse kontrolli ja TIR-tunnistuse väljastamist. c. Tolliasutus–Eesti Vabariigi Maksu-ja Tolliameti tolliasutus kus teostatakse lisaks muudele tolliformaalsustele ka TIR-tunnistuse vormistamisega kaasnevaid tegevusi. d. Tollitõkend – tollitõkend on plomm või muu tõkend, mille tolliametnik on paigaldanud maanteesõidukile. TIR-süsteem on üles ehitatud viiele põhisambale: 1. Kaupa tuleb vedada turvalistes veokites või konteinerites 2. Riskimaksud peavad rahvusvaheliselt kehtivate tagatistega olema kaetud kogu teekonna vältel 3. Kaubaga peab kaasas olema rahvusvaheliselt tunnustatud tollidokument (...

Transport ja ekspedeerimine -
43 allalaadimist
26
docx

Õnnetusjuhtumi uurimine

“Töökaitse laboratoorsed tööd IV”1992 TTÜ TÖÖ EESMÄRGID 1. Luua analüüsitava õnnetuste näitel ettekujutus õnnetusjuhtumeid põhjustavatest sagedastest valeotsustest ja õnnetusahela ettenägematusest; 2. Tutvuda õnnetusjuhtumite asjaolude juurdlemise menetlusega ja juurdlusmaterjalide vormistamisega ; 3. Omandada üldine arusaam tootmisalaste vigade tekkimise analüüsist ja vigade vältimisega seotud probleemidest. 4. Koostada õnnetusjuhtumi uurimist kajastav toimik (mis sisaldaks nii analüüsi kui raportit). TÖÖVAHENDID  Õnnetusjuhtumit kirjeldav olemasolev juurdlustoimik või õnnetust detailselt kirjeldav muu dokument (kättesaadav laborist).  VV määrus (vastu võetud 03.04.2008 nr 75) “...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
73 allalaadimist
16
docx

Sadamapraktika

Periood oli juunist septembreni. Minu praktika eesmärgiks oli tutvuda meresadamaga, laevade sildumisoperatsioonidega, ümberlaadimistöödega, stevidööri töödokumentatsiooni vormistamisega, lastimis- ja lossimis operatsioonidega, sadama organisatsioonilise struktuuriga ja teiste töödega. Praktikal pidin kinnistuma teadmisi, mida omandasin ülikoolis teoorias. Tutvuda lastide ja nende ladustamisega, kaupade paigutusega laos, kauba laos liikumisega seotud info- ja dokumendivoogudega, kaupade vastuvõtmise ja tellimuste täitmise protseduuridega. Siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada...

Merendus -
66 allalaadimist
32
doc

VÕS kosnpekt

- mingi asja või nõude käsutusse andmine täitmise eesmärgil (realiseerib asja või nõude) Rahaliste kohustuste täitmine: - täitmise koht (konto, sularahas tätimisel – võlausaldaja asukoht) - täitmise aeg – sissenõutavus (VÕS § 82; § 821. Tasu sissenõutavaks muutumine vastastikuste lepingute puhul) Kuni täitmise tähtpäevani – intress (VÕS § 94); Alates sis...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
52 allalaadimist
25
rtf

Keskkonnakaitse konspekt TTÜ TK 2014

Keskkonnapoliitika Poliitika - ajalooliselt nimetatakse poliitikaks avalike asjade või kõiki kodanikke puudutavate linnriigi elu küsimustega tegelemist, sai alguse Vanas Kreekas. Alates IV sajandist tähistab poliitika riigivalitsemise kunsti riigielu korraldamisele ja juhtimisele suunatud tegevust. Poliitika tähistab tänapäeva ühiskonnas levinud väärtushinnangute kujunemise, analüüsimise ja otsuste langetam...

Loodus - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
22
pdf

Uudise alused: Uudise stiil

Arvud ja numbrid uudisloos Tüüpilised uudisarvud on kuupäevad, vanused, vahemaad, kaalud, pikkused, rahaühikud, skoorid, ajavahemikud jne. Tüüpilised arvude valdkonnad on majandus, massisündmused ja sport. On olemas omaette uudisetüüp: täppisuudised, mis tegelevad sotsioloogiliste küsitluste jms arvudest koosneva materjali vormistamisega uudiseks. Arve kasutatakse kahel põhjusel. Esiteks, nad aitavad luua konkreetsust, selgust ja objektiivsust(välditakse sõnu pikk, kiire, vähe, palju ja eelistatakse täpseid arve). Teiseks, aitavad arvud tõsta uudise väärtust, kuna nad mõjuvad usutavalt. Arvude kasutamisel on kaks probleemi. Esiteks tuleb otsustada, millal esitada arvud sõnade, millal numbritega, et lugejal oleks neid võimalikult mugav lugeda. Teiseks, arve ja n...

Uudise alused -
2 allalaadimist
8
docx

Äriõiguse kordamisküsimused koos vastustega

Ettevõtja mõiste. Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ja kaupade müük või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. (ÄS § 1) 2. Ettevõtja tegevusalad. Ettevõtja võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Seaduses võib sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevusluba või mi...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
3 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Küsimused 1. Milliste merevedude puhul kasutavad lepingupooled konossementi? 2. Milliste merevedude puhul kasutavad lepingupooled tšarterit? 3. Milles lepivad vedaja ja kaubasaatja kokku konossemendi vormistamisega ? 4. Milles lepitakse kokku reisitšarteri vormistamisega? 5. Milles lepitakse kokku ajatšarteri vormistamisega? 6. Millistel juhtudel ja kes annab välja kaikirja? 7. Millistel juhtudel ja kes annab välja kinnituskirj...

Logistika alused - Kutsekool
341 allalaadimist
19
doc

KEHALISE KASVATUSE TUNNID LÄBI ÕPILASTE SILMADE

Keskkool Jasper Laur ja Eliise-Kristiina Altmäe 8.a klass KEHALISE KASVATUSE TUNNID LÄBI ÕPILASTE SILMADE Loovtöö Juhendaja: õpetaja Maarit Jõemägi Tallinn 2017 SISUKORD Sissejuhatus...

Kehaline Kasvatus ja ujumine - Keskkool
6 allalaadimist
21
docx

LIBLIKATE KOGU JA PILDIKAARDID

a klass LIBLIKATE KOGU JA PILDIKAARDID Loovtöö Juhendaja: Ene Vister Otepää 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS............................................................................................................ 2 1.TÖÖ KÄIK...

Bioloogia - Keskkool
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun