Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

"vocabulary" - 170 õppematerjali

544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

(„Muutuv keel”). Keel ja Kirjandus, 9, 10, 601–608, 684–693. Kirjandus 269 Juan C. Sager 2000. Essays on Definition. Amsterdam: John Benjamins. Ferdinand de Saussure 1960. Cours de linguistique générale 5. éd. Bibliothéque scientifique. Paris: Payot. Danica Seleskovitch ja Marianne Lederer 1984. Interpréter pour traduire. Paris: Didier. Claude Elwood Shannon 2001. A mathematical theory of communica- tion. ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review, 5 (1), 3–55. Elana Shohamy 2006. Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches. London: Routledge. Sirje Sinivee 2004. Tõlke hindamine - kuidas, keda või mida? Magistritöö, Tallinna Ülikool. Tallinn. Eesti Standardikeskus 2002a. Terminoloogiatöö. Sõnastik. Osa 1, Teooria ja rakendus = Terminology work. Vocabulary . Part 1, Theory and application. Eesti standard EVS-ISO 1087-1:2002. Tallinn: Eesti Standardikeskus. Eesti Standardikeskus 2002b. Terminoloogiatöö. Sõnastik. Osa 2, Ar- vutirakendused = Terminology work. Vocabulary. Part 2, Computer applications. Eesti standard EVS-ISO 1087-2:2002. Tallinn: Eesti Standardikeskus. Eesti Standardikeskus 2007. Tõlketeenus. Nõuded teenusele = Trans- lation services. Service requirements. Eesti standard EVS-ISO 15038:2007. Tallinn: Eesti Standardikeskus. Gordon R. Stephenson 1967. Cultural acquisition of a specific learned response among rhesus monkeys. – D. Starek, R. Schneider ja H. J. Kuhn (toim.), Progress in Primatology. Stuttgart: Fischer, 279–288. Heidi Suonuuti 2001. Guide to Terminology. Nordterm 8. Helsinki: Tekniikan Sanastokeskus. 270 Kirjandus Şebnem Susam-Sarajeva 2009. The case study research...

Inimeseõpetus -
30 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

IQ = 97-110, m = 106 V<S Negroids (AF). IQ = 65 -81 ,m = 70 Negroid-Caucasoid (USA, GB, Jamaica, SA). IQ = 66-94, m = 85 Amerindians. IQ = 75 -97, m = 89 Täpse rassi defineerimine. Europiidid (austraalia,Aafrika, India) – demonstreerida, et ei eelistada europiidide tulemusi teistele. Mongoliide vaatakse kolooniates ja negriide vaadatakse seal, kus on “must manner.” Vaimsete võimete testid mõõdavad europiidiks olemise teatud omadusi. Mongoliidide keskmine on 106, mis on suurem kui europiidide keskmine, mis on mõõdetud europiidide testidega. Europiidid on paremad verbaalselt. Mongoliidide eelis on ruumilised võimed. G. Soolised erinevused vaimsetes võimetes Üldandekus F>M SB: balanseeritud ülesanded WAIS : M>F - Information, Comprehension, Arithmetic, Picture Completion, Block Design ˇ F>M - Similarities, Vocabulary , Digit Symbol M=F - Digit Span, Picture Arrangement, Object Assembly *Verbaalsed võimed F>M alates 12 a. Aritmeetilised võimed M>F alates 12 a *Ruumilised võimed M>F Psühhomotoorsed võimed M=F Võimete variatiivsus - M>F Naised on tugevamad verbaalses võimetes, mis ilmnevad murdeeas, kuna siis tekivad organismilised selged erinevused. F-female, M-male. Meestel on paremad ruumilised võimed. Populatsiooniline - meeste võimed on variatiivsemad kui meeste. Naistel on geniaalseid inimesi ja väga madala IQ numbritega vähem. Meestel on suurem, kuna see viitab bioloogiale. Poisse sureb sünni hetkel rohkem. H. Intelligentsuse evolutsioon Richard Lynn (University of Ulster) Rassilised erinevused – evolutsioonilised põhjused Võttis ette sõjaväeliste nimekirjad, määratles n...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
359 allalaadimist
278
doc

ESTONIAN SYMPHONIC MUSIC. THE FIRST CENTURY 1896-1996.

The academic St. Petersburg Conservatoire with its international teaching staff was more to their taste. On the initiative of the circle that had gathered round Postimees, Eesti Kirjanduse Selts (Estonian Literary Society) was established in 1907, considering the promotion of literature, arts and sciences, and the study of homeland and nation as its main tasks. Estonian art was influenced by the growing interest in folk art that emphasised folklore and the ancient past. There were remarkable achievements in poetry and fiction as well as in historical and landscape painting and book illustration. Mention should be made of poet and linguist Gustav Suits, poetess Marie Under (1883- 1980), writer Eduard Vilde (1865-1933), artists and book illustrators Konrad Mägi and Nikolai Triik. The first decades of the new century saw the reformation of the literary language. Johannes Aavik enriched the vocabulary and modernised its structure. Johannes Voldemar Veski and Villem Ridala should also be mentioned as meritorious linguistic innovators. In Tartu the new building of the Vanemuine Theatre was inaugurated in 19061– an event that turned into an international affair. The prominent stage producer and theatre educator Karl Menning (1874-1941) became head of the company in Tartu and continued with his principles of ensemble theatre. His method based on psychological realism would influence the Estonian theatre for decades. In his opinion the main function of theatre had to be educational. A position similar to Menning was held by Karl Jungholz (1878-1925) in Tallinn. Both had studied under Max Reinhardt in Berlin. At the same time the actors in the Estonia Theatre in Tallinn displayed a certain romantic-theatrical tendency, preferring a more international repertoire (Shakespeare and Schiller among others) and musical produc...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
368
pdf

GETTING TO KNOW THE TOEFL

The TOEFL is a timed test that consists of the three sections listed here. THE TOEFL Section 1 Listening Comprehension 50 questions 35 minutes Part A Statements 20 questions Part B Short Dialogs 15 questions Part C Minitalks and Extended Conversations 15 questions Section 2 Structure and Written Expression 40 questions Structure 25 minutes Written Expression 15 questions 25 questions Section 3 Vocabulary and Reading 60 questions Comprehension 45 minutes Vocabulary 30 questions Reading Comprehension 30 questions SECTION 1: LISTENING COMPREHENSION This section of the TOEFL test your ability to understand spoken American English. You will hear taped conversations to which you will make responses. Part A and B contain samples of informal American English. Idiomatic expressions and two-word verbs are common in these parts. Single Statement In Part A you will hear a single statement made by a man or a woman. In your test booklet, there are four sentences. You must choose the sentence that is closest in meaning to the one you heard. YOU WILL HEAR: To get to the post office, cross the street, go three blocks, and you'll see it right on the corner. YOU...

Inglise keel - Keskkool
9 allalaadimist
20
doc

Leksikoloogia konspekt (uus)

Size of English vocabulary  Vocabulary is a sum total of words used in a language by speakers or for dictionary-making. Active and passive vocabulary.  The Old English vocabulary was homogenous. There were about 50 000 – 60 000 words, 13 of which have survived. o About 450 loans from Latin o About 2000 from the Viking invasions.  The Middle-English vocabulary became a heterogeneous hybrid of Germanic and Romanic languages. 100 000 to 125 000 words. o About 10 000 loans from Norman French, 75% are still in use o Continuing Latin influence  Early Modern English. 200 000 – 250 000 words o English becomes a pluricentric language. o Polyglot. Cosmopolitan language  Modern English. 500 000 words o At present at least 1 billion lexical units 2. Core and periphery. ...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
10
docx

Arvutisõnastike võrdlus

Küllap tunnetas autor seda oma isiku füüsilises minas. Ehkki kui näiteks mõelda märksõnale cybersex, siis võib omas peas „aru saada“, mida Tavast silmas pidas. Mõistepõhist sõnastikku hindab Tavast väga kõrgelt ning on uhke ka vaatluse all oleva sõnastiku muutmise üle mõistepõhiseks, ehkki see temalt rohkem aega võttis kui sõnastiku esimese trükiversiooni ettevalmistamine. Jah, kui autor nii ütleb, siis tänu mõistepõhisele koostamisele on sõnastikus vähem vigu, kuid kasutusmugavust see ei tundu suurendavat – pigem vastupidi. 2008. aasta väljaandes on kasutatud terminiallikate loetelus kõik esmatrüki allikad peale „Internetworking terms and acronyms“ ja ISOIEC 2382. Information technology. Vocabulary . 1986-1995 ja allikaid on lisandunud – kõik kokku 31. 2008. aasta sõnastikus on 1996. a „Tähiste ja lühendite“ peatüki asemel peatükk „Kasutusjuhend“ ning selles on toodud skeem kasutavate tähiste ja lühendite kohta. Skeem on esmatrüki tähiste loetelust ülevaatlikum ning võrreldes esimese väljaandega on kasutusel kasutajale harjumuspärasemaid ja seega kergemini mõistetavaid tähised ning visuaali kujundusvõtted, mis võimaldavad hõlpsalt eristada kirje erinevaid välju. Näiteks on inglise märksõna trükitud paksu kirjaga, sellele järgnev eesti vaste suure tavalise kirjaga ning selgitus ja viited on kirja pandud alati eraldi lõiguna väiksema kirjaga vt joonist allpool). Joonis 1. Arvutikasutaja sõnastiku neljanda trüki kasutusjuhend Arusaamatuks jääb, miks on lühend vrd kasutusjuhendis (vt joonis 1) lahti seletatud kui „vastand“. Vastand on „Eesti keele seletava sõna...

Arvuti õpetus -
7 allalaadimist
24
doc

Inglise leksikoloogia kordamisküsimuste vastused

Size of English vocabulary 1) Old English – 50,000 to 60,000 words Vocabulary of Shakespeare OE – homogeneous; 13 of the vocabulary has survived • 884,647 words of running text About 450 Latin loans (Amosova) • 29,000 different words (incl. work, working, Viking invasions added 2,000 worked, which are counted here as separate 2) Middle English – 100,000 – 125,000 words) English becomes heterogeneous (Norman French, • 21,000 words English, Latin), hybrid of Germanic and Romance languages Norman French influence – about 10,000 words, 75 % are still in use (Baugh) Latin influence continues 3) Early Modern English – 200,000 – 250,000 English becomes a polycentric language; polyglot, cosmopolitan language 4) Mode...

Leksikoloogia ja... -
37 allalaadimist
1168
pdf

Liha töötlemine

ing and experience, tend to follow a sche- International Organization for Standardization (ISO). 2005. ISO 22000:2005 Standard on Food Safety matic rather than a risk-based approach Management Systems—Requirements for Any (see, e.g., Vandendriessche 2008). Organization in the Food Chain. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization. • the trend among consultants to let all issues International Organization for Standardization (ISO). appear more complicated than they actu- 2005. ISO 9000:2005 Standard on Quality ally are. Management Systems—Fundamentals and Vocabulary . Geneva, Switzerland: International It is to be hoped that these obstacles can Organization for Standardization. International Organization for Standardization (ISO). be eliminated in the future, so that small- and 2008. ISO 9001:2008 Standard on Quality medium-sized enterprises—which form a Management Systems—Requirements. Geneva, large part of the food industry and are essen- Switzerland: International Organization for Standardization. tial for product diversity and quality—are not Lautenschläger, R. 2007. Rohpökelware. In Qualität von put at a disadvantage. Fleisch und Fleischwaren, 2nd ed., edited by W. B...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
946
pdf

TheCodeBreakers

In the same vein, I have not made up any conversations, and my speculations about things not a matter of record have been marked as such in the notes in the full-length version. I have documented all important facts, except that in a few cases I have had to respect the wishes of my sources for anonymity. The original publisher submitted the manuscript to the Department of Defense on March 4, 1966, which requested three minor deletions—to all of which I acceded—before releasing the manuscript for publication. DAVID KAHN Windsor Gate Great Neck, New York Paris A Few Words EVERY TRADE has its vocabulary . That of cryptology is simple, but even so a familiarity with its terms facilitates understanding. A glossary may also serve as a handy reference. The definitions in this one are informal and ostensive. Exceptions are ignored and the host of minor terms are not defined—the text covers these when they come up. The plaintext is the message that will be put into secret form. Usually the plaintext is in the native tongue of the communicators. The message may be hidden in two basic ways. The methods of steganography conceal the very existence of the message. Among them are invisible inks and microdots and arrangements in which, for example, the first letter of each word in an apparently innocuous text spells out the real message. (When steganography is applied to electrical communications, such as a method that transmits a long radio message in a single short spurt, it is called transmission security.) The methods of crypto...

krüptograafia -
14 allalaadimist
580
pdf

CHANGE YOUR THINKING CHANGE YOUR LIFE

We settle for less than we are truly capable of. Rather than to fail at a new goal, we don’t set it in the first place. The correct basic premise for you to develop, or belief for you to ccc_tracy_1_1-17.qxd 62303 2:46 PM Page 13 Change Your Thinking ➤ 13 have, is that not only are you good enough, but you have the ability to be excellent in any area that is important to you.You have unlim- ited potential to be, do, and have more than you have ever achieved up to now. As William Shakespeare said in The Tempest, “What’s past is prologue.” Whatever you have accomplished in the past is only a hint of what you can do in the future. ■ TALK TO YOURSELF POSITIVELY The most powerful words in your vocabulary are the words that you say to yourself and believe.Your self-talk, your inner dialogue, deter- mines 95 percent of your emotions. When you talk to yourself, your subconscious mind accepts these words as commands. It then ad- justs your behavior, your self-image, and your body language to fit a pattern consistent with those words. From now on, talk to yourself only in terms of what you want to be and do. Refuse to say anything about yourself that you do not sincerely desire to be true. Repeat the powerful, positive words, “I can do it!” over and over. Prior to any event of importance, repeat the words, “I like myself!” Say, “I’m the best! I’m the best! I’m the best!” again and again like you really mean it.Then, stand up straight and strong, put a confident smile on...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
14
docx

Translation history

Problems in telling the difference between intra and interlingual translation (social and regional language varieties). Interpretation of a verbal sign according to Roman Jakobson can happen in three ways: Intralingual-(within)- Eng-EngFin-FinEst-Est Interlingual-(between)- Est-EngRus-Ger Intersemiotic-(between)- Sound-WordsWords-Sound. F.e.-in movies *phone ringing* Problems: DialectsRegional varieties- When translating: Mainstream Eng. vs Jamaican Eng., then you could translate MS Eng to MS Est, and Jamaican Eng into a language variety with a similar (social) role. Social class- RP-received pronunciation-(aka posh lang.) When translating: RP vs lower class Eng, then you could translate RP using complicated words, and lower class Eng, using limited vocabulary . • Hatim and Munday – what is translation according to these two men? Why is this not quite enough nowadays? 1.Process of transferring written text from SL to TL(done by a translator) 2.The written product of the process in No.1 3.Mental, social, linguistic etc phenomenon related to the written product in No.2 It is not quite enough nowadays, because translating is not only about written product. For example, translating to deaf people via sign language, or dubbing (animated) movies and shows to the local language • Context – definition (how may it vary). Why we need it (3 reasons) + be able to bring and identify examples. How translators benefit from it? 1. Resolve ambiguity 2. Provide referents to thus, then, he, it , that. 3. Make sense of elliptical sentences (shortened form of sentence) Example: A: Where are you going? B: To school (I’m going to school) – elliptical A: Ready? B: Ready  Immidiate wo...

Inglise keel - Keskkool
2 allalaadimist
2
docx

I love english 5

I love english 5 Revision Unit 11 1) Vocabulary 1. Who is the patron saint of Scotland? 2. A clan is a large group of related familys. 3. The Scots are proud of their national costume. 4. There are heather moors, moutains and lochs in Scotland. 5. Do you belive that there is a monster in Loch Ness? 6. We saw many sheeps on the hillside. 7. An indrustial centre. 2) Make sentences 1. LAKE / POND long/big/sweet/deep/high A lake is deeper than a pond. 2. MOUNTAIN/HILL A mountain is higher than a hill. 3. SCOTLAND/WALES Scotland is bigger than Wales. 4. NOVEL/SHORT STORY A novel is longer than a short story 3) Reported speech Said to -› told ,,I,, -› II II -› had+ III 4) Reading ...

Inglise keel - Põhikool
3 allalaadimist
2
pdf

SUMMARY WRITING

The requirements for the summary in this course are as follows: 1. FOUR UNIVERSAL FEATURES OF ANY SUMMARY:  Concise  Comprehensive  Coherent  Independent 2. TIPS FOR WRITING: DONT’S  Do not retell, but analyse and synthesise;  Do not include your own opinion;  Do not use redundant phrases (e.g. The article that I chose);  Do not use quotes from the text;  Do not use bullets or numbering;  Do not start your sentences with ButAndSo. DOS  Incorporate the heading of the text and the author in the first sentence;  Use the author’s phrases (see also ‘package’ D);  Write the text in ONE block;  Be consistent and parallel in structures;  Use the active voice;  Use reference words, such as this, these, it, such, etc. 3. SOME USEFUL VOCABULARY : In this text “ …“ about … the author … claims that …… The article “…..“written by …. discusses ……. The article “…..“ about ….written by … discusses …….. Text as an ‘actor’: This article tells us about ….. This text considersdiscusses addressessummarises It outlineslists 3 issuesaspectsfactors Author as an ‘actor’: The author discussesaddressessummarises Heshe holdsbelievesclaimsassertsinsists tha...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
4
doc

Tööalane inglise keel

as required – vastavalt nõudmistele 2. at least 2 years of administrating experience – vähemalt 2 aastane kogemus administratiivtöös 3. advanced fluent English language skills (both verbal and written) – hea inglise keele oskus (nii suuline kui kirjalik) 4. willingness to work – valmisolek töötada 5. learn & grow in knowledge and career – täiendada teadmisi ja karjäärivõimalusi 6. is a huge bonus – on suureks eeliseks 7. will be considered as advantage – on eeliseks 8. Develop and implement a business plan and sales strategy – arendada ja rakendada äriplaani ja müügistrateegiat 9. Be responsible for the budget – vastutada eelarve eest 10. initiate and implement promotion and advertising activities – algatada ja viia ellu uusi reklaamimisviise 11. in order to increase competitiveness – et suurendada konkurentsivõimet 12. Competitive re...

Erialane inglise keel - Kutsekool
21 allalaadimist
22
doc

Liikurmasinate erialane inglise keel

Absorption power 1. Imavusvõime 2. Abutment 2. Tugi, kaldasammas 3. Acceleration 3. Kiirendus 4. Accelerator pedal 4. Gaasipedaal 5. Access 5. Juurdepääs 6. Acidity 6. Happelisus 7. Additive 7. Lisand 8. Adhesion 8. Adhesioon, kleepumine 9. Adjacent area 9. Külgnev ala 10. Adjust 10. Reguleerima 11. Advance sign 11. Eelsuunaviit 12. Advisory speed 12. Soovitatav kiirus 13. Aerodynamic drag 13. Õhutakistus 14. After-compaction 14. Järeltihenemine 15. Aggregate plant 15. Purusti, purustusjaam 16. Aggregate spreader 16. Kivipuru laotaja 17. Agriculture 17. Põllumajandus 18. Air hammer 18. Suruõhuhaamer 19. Air resistance 19. Õhutakistus 20. Air sand plower 20. L...

Inglise keel - Kutsekool
7 allalaadimist
188
rtf

ASPECTS OF BRITISH HISTORY

Основными целями системы упражнений являются усвоение фактического материала, закрепление словаря и развитие навыков ведения беседы по тематике пособия. Пособие предназначено для студентов гуманитарных специальностей. Подготовлено на факультете лингвистики. The book contains an overview of the most important events in British history – from the first documented invasions of the island to the formation and fall of the British colonial empire. A series of exercises will help to remember the subject matter, practise the vocabulary and contribute to skills work. The book is intended for the Humanities students. Вавилов Н.А., 2008 3 4 Contents 5 ПРЕДИСЛОВИЕ Настоящее пособие содержит краткий очерк истории Великобритании от первых документально засвидетельствованных событий, имевших место на острове, до создания и распада Британской колониальной империи. В нем освещены пять известных завоеваний острова, создание сильного централизованного государства и превращение абсолютной монархии в конституционную, возникновение англий...

Vene filoloogia -
2 allalaadimist
16
pdf

2011. a inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs

a oli keskmine 83,5%). Õpilaste kirjutamisoskust kontrolliti kahe ülesandega, teate ja kirja kirjutamisega. Teate kirjutamise keskmine tulemus oli 83,4% ja kirja puhul 85,1% (2010. aastal 74% ja 86%). Erinevalt eelmistest aastatest olid tänavused kirjutamisülesannete keskmised suhteliselt sarnase raskusastmega. Ilmselt mängib siin rolli asjaolu, et mõlemas kirjutises oli õpilastele pöördumine juba ette ära antud. Võib eeldada, et eelmistel aastatel said õpilased teate (lühema kirjutise) eest just seetõttu vähem punkte, et unustasid kirja algusesse lisada õige pöördumise. Võrreldes seda, kuidas erinevates koolides oli hindamisjuhendist kinni peetud, esines märkimisväärseid erinevusi. Kuna kirjutamise puhul on tegu subjektiivse hindamisega, siis võib mõnepunktilist kõikumist hinnetes normaalseks pidada. Samas jäi mulje, et kohati suhtuvad õpetajad liiga loominguliselt hindamisskaala aspektidesse Vocabulary ja Grammar Spelling, hinnates suhteliselt võrdväärseid töid ebajärjepidevalt, kord kõrgemate, siis jälle madalamate punktidega. Graafik 2 Ülesanne 1 Teate kirjutamise eest oli eksaminandidel võimalik saada kolm punkti (vt ka hindamisjuhendit). Õpilasel tuli kirjutada e-kiri oma Dublinis elavale sõbrale. Kirjutamise põhjuseks oli mahaununenud rahakott. E-kirjas tuli kolme etteantud teemapunkti (prompts) kasutades selgitada probleemi, kirjeldada oma rahakotti ja öelda sõbrale, mida edasi teha (vt ka eksamitööd). Erinevate koolide õpilaste töid läbi vaadates torkas silma, et hindamise rangusleebus varieerus kooliti märkimisväärselt ning mõnes koolis ühele punktile hinnatud teade oleks teises saanud maksimumi. Ülesanne 2 Põhikooli inglise keele eksamil juba traditsiooniks kujunenud kirjas inglise keelt kõnelevale kirjasõbrale tuli õpilasel seekordki...

Inglise keel - Põhikool
2 allalaadimist
9
docx

Intelligentsed süsteemid

Mis on intelligentne süsteem? Kas ilu on vaataja silmades, samuti ka intelligentsus, ongi õige? Intelligentsel süsteemil on omadusi, mida üldiselt seostatakse inimmõistusega ­ näiteks, arutlemine ja õppimine. Intelligentset süsteemi võib defineerida ka kui süsteemi, mis põhineb tehisintellekti teoorial ja tehnikatel, sealhulgas reeglipõhistel, õppivatel, arenevatel ja iseorganiseeruvatel süsteemidel. 2. Nimetage mõni intelligentne süsteem ja mõni süsteem, mis seda ei ole. Kas me saame oma väites kindel olla? Miks? Nutikodu- intelligentne süsteem. Lambilüliti- mitteintelligentne. 3. Mis asi on süsteem? Mida tähendab "intelligentne"? Nimetage mõni asi, mis ei ole süsteem. Kas on vaja ühte mõistet kokku leppida ning kui suur on selle kokkuleppe ulatus? 4. Tooge veel näiteid intelligentsetele süsteemidele iseloomulike omaduste kohta. Kuidas oleks vihastamise, kurbuse, empaatiaga jne? Kas mõni ülaltoodud omad...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
2
docx

Essay: my ideal job

I want to teach Estoninan language and literature. I want to teach highschool students. I’d like to teach in my hometown, Tartu. I want to become a teacher beacause I like kids. Also, I like to teach and explain. Literature was my favourite subject in school. I like almost all books from compulsory literature. Especially I like „Master and Margarita“ and „Dorian Gray“. I think it is very important to read books, especially young people should read. Literature improves their vocabulary and changes their picture of the world and maybe teach tolerance. I’d give enough time to read every book carefully. I wouldn’t just make a test with fact-questions, I would discuss about the books with them. We would talk about the problems and the main ideas of the book. Later, they would have to write an essay about the book. Writing an essay improves their writing skills. Maybe I’d let them work in groups, then they can discuss about book together. Also, every person must know the rules of orthography and write correctly. So it is very important for students to learn their mother languaege. If I would be teacher, I’d gave them printed materials with rules for every subject. Also, they should keep their materials in the folder, it is easier when all things are in the same place. I would also make dictations and tests for every subject. Only then, I can be sure that kids acquire the necessary knowledge. There are...

Akadeemiline inglise keel - Keskkool
9 allalaadimist
2
docx

Punctuation

1. Semi-colon. Between two separate thoughts that are linked in meaning. Mel is a nice person; she visits her granny every day. 2. Colon. Before an explanation or a list. John felt nervous: he hated the dark. 3. Dash. Informal. It is sometimes used instead of colon or a semi-colon. I’m having a great time – there’s lots to do here. 4. The rules about commas are not very strict. In general they are more likely around longer phrases. FANBOYS (for, and, but, or, yet, so). (2 subjects) It was a great camera, but I can’t afford it. (1 subject) It was a great camera but a bit too expensive. 5. Quotation marksinverted commas a) Laura said, “You haven’t put up those shelves yet.” b) ‘Sod off,’ he replied. 6. Conditionals (with ‘if’ clause first) If you hate take-offs, you s...

Inglise keel - Põhikool
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun