Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"viidata" - 818 õppematerjali

thumbnail
8
doc

Loeng IV

LDLi sidumine makrofaagide poolt arteri seinas on oluline samm ateroskleroosi patogeneesis. Ka normaalse S-Chol kontsentratsiooni puhul ei pruugi HDL- ja LDL- kolesterooli suhe olla normaalne. Parimaks südameveresoonkonna haigustesse haigestumise riski näitajaks loetaksegi suhet kolesterool/HDL kolesterool, mis võib viidata riskile ka normaalse üldkolesterooli taseme juures (või vastupidi, riski vähesusele ka mõõdukalt kõrgenenud kolesterooli taseme juures). üldkolesterool/HDL: madal risk 3.3 - 4.4 keskmine risk 4.4 - 7.1 mõõdukas risk 7.1 - 11. 0kõrge risk >11.0 Üldkolesterooli normaalväärtused: ideaalne: 3.5 ­ 5 normis: 5.1 ­ 6 kõrgenenud: 6.1 ­ 8 oluliselt kõrge: üle 8 Suurus sündimisel võib mõjutada seda, kuidas organism hiljem kolesterooli töötleb, selgus...

Inimese toitumisõpetus
38 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Keel

Lause struktuur on teistsugune kui teistes keeltes. Ettekirjutatavad reeglid- emakeele tunni reeglid. Eesti keeles ei alustata lauset sidesõnaga- samuti!! oli nii- lause pole ilus :D:D. Igapäevaelus pole probleemiks kui alustan lauset ja vms sõnaga · Mõtestatud Keeles olevatel sõnades on tähendus. Me eeldame, kui keeles kasutatakse erinevaid sõnu, siis peavad nad midagi tähendama. Tähendus võib viidata erinevate asjadele ja meenutada meile eri asju. Kiil- parmusööja- kiil- mida lüüakse asjadele vahele. Kassid söövad hiiri- hiired söövad kassi- sõnadel on sama tähendus v mõte erinev aga kättesaadav · Osutav, viitav (referential) Keeles on kasutusel suvalised sündmused mis viitavad teatud objektile. Kokkuleppe alusel on vastu võetud otsus, kus mingi sõna tähendab midagi. 4000-10000 keelt. Nt sõnad lõvi, erinevates keeltes tähendavad...

Psühholoogia
123 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Referatiivse töö ja uurimustöö võrdlus

Võib sisaldada fotosid allikaid - küsitluste läbiviimist, jms näitmaterjale. intervjuusid, fakti-materjali kogumist vmt. Sarnasused · Kõikidele töös kasutatavatele teiste autorite väljaannetele tuleb viidata . Esitatakse täpne, sõnasõnaline väljavõte teise autori tekstist. · Töö vormistamise nõuded on vastavalt struktuurüksusele, kuid üldiselt on kasutusele võetud ühtsed kirjalike tööde vormistamise nõuded. · Mõlemad on hindamisel võrdväärsed. · Peavad suutma probleemi lahti mõtestada ja varasemate teooriatega võrrelda....

Haridusteaduskond
69 allalaadimist
thumbnail
43
rtf

Diabeet

Sageli diabeet kaob pärast sünnitust, kuid võib hiljem uuesti tekkida. Peamine haigustunnus on tavalisest suurem veevajadus ilma erilise põhjuseta. Rohke joomise tagajärjel suureneb uriinieritus, ka öösiti. Sagedased on suu kuivamine, väsimus- ja nõrkustunne, kuid need sümptomid arvatakse sageli kas stressi, elumuutuste või vananemise süüks. II tüüpi diabeedile võivad viidata ka isumuutused, kehakaalu kõikumine ja naha sügelemine. Diabeetikud saavad veresuhkru taset ise mõõta. Selle abil on parem haigust kontrollida. Ideaalis peaks veresuhkru tase olema selline nagu tervel inimesel (3,3 - 5,5 mmol/l). Üldreeglina ei tohiks veresuhkru tase tühja kõhuga olla kõrgem kui 7 mmol/l ning 1,5 tundi pärast sööki mitte üle 9 mmol/l. Glükohemoglobiini (HbA1c) väärtus peaks olema alla 7,0%. Diabeedi kompensatsiooni...

Toitumisõpetus
135 allalaadimist
thumbnail
32
doc

Loengute konspekt

Selle eesmärgi mõttes on ta siduv. Liikmesriigd peavad püüdlema ja saavutama sama eesmärgi, kuid see, millises vormis liikmesriik seda teeb, mis meetoditega ja mis viisil, see on liikmesriigi enda otsustada. Direktiiv jätab liikmesriikidele tugevalt vabamad käed kui määrus. Jätab otsustamisvabaduse. Kui aga riik jätab direktiivi realiseerimata, ei võta seda üle, sel juhul võib isik oma riigiasutusega vaidluses viidata direktiivile. Siseriiklikud sätted ei saa üle olla asutamislepingust kui iseseisvast õigusallikast tulenevast. Kuigi algul, 1964ndal aastal kohandati seda printsiipi ainult EÜ lepingute suhtes, laiendati seda põhimõtet hiljem kõikidele õigusaktidele. Põhimõte annab selge juhtnööri, kui tekib konflikt, kas vaadata siseriikliku või EL lahenduse poole, kuid probleem on selles, et see ülemuslikkuspõhimõte on ju keeld siseriidis, selliste õigustaktide vastuvõtmiseks, milles nad...

Õiguse entsüklopeedia
623 allalaadimist
thumbnail
136
pdf

Raudbetooni konspekt

kui tõmbearmatuuri pinge saavutab terase voolavustugevuse, betooni pinge survetsoonis aga betooni survetugevuse. Sõltuvalt eeskätt armatuuri hulgast võib raud- betoontala kandevõime kümneid kordi ületada vastava betoontala kandevõimet. Mõõdukalt avanenud (kuni 0,1-0,3 mm) pragude esinemine on raudbetoonkonstruktsiooni kasutus- Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 2 seisundis täiesti normaalne nähtus ega pruugi viidata konstruktsiooni ebapiisavale kande- võimele. Siiski on teatud juhtudel praod kasutusseisundis ebasoovitavad (näiteks korrosiooni soodusta- va keskkonna või korrosioonitundliku armatuuri korral). Sellisel juhul võimaldab pragusid vältida pingebetooni kasutamine. Pingebetoon on raudbetooni eriliik, milles valmistamise ajal betoonis tekitatud survepinged vähendavad konstruktsiooni kasutusseisundis tekkivaid betooni tõmbepingeid või väldivad neid...

Raudbetoon
386 allalaadimist
thumbnail
125
pdf

Konspekt 2

ÕIGUS LOENGUMAPP ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE TALLINN 1998 2 RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVÄLI 3 SISUKORD Õppeainest 7 Skeem nr 1 8 TEEMA I. SOTSIAALSED NORMID, ÕIGUS JA ÕIGUSNORM 9 § 1. Sotsiaalsed normid 9 P.1. Sotsiaalsete normide mõiste ja põhitunnused 9 P.2. Sotsiaalsete normide funktsioonid 10 P.3. Sotsiaalsete normide liigid 11 3.1. Tavanormid 11 3.2. Moraa...

Õiguse entsüklopeedia
610 allalaadimist
thumbnail
24
doc

Geenitehnoloogia

Suhkrute lühiiseloomustus. (CH2On) e süsivesikud on org.ühendid : koostis süsinik, vesinik, hapnik. Lihtsuhkrud ­ monosahhariidid. Liitsuhkrud ­ *oligosahhariidid (2-10 kovalentselt seotud monosahhariidi jääki); *polüsahhariidid (sadu kuni tuhandeid monosahhariidi jääke). Monosahhariidid jagunevad: *C-aatomite arvu järgi (trioos, tetroos); *funk.ühma järgi (aldoosid, ketoonid); *tsüklilise struktuuri alusel (püranoosid, furanoosid). Polüsahhariidid: *homopolüsahhariidid (ühe monosahhariidi jäägid); *heteropolüsahhariidid (mitme monosahhariidi jäägid); *hargnenud või lineaarse ahelaga. Bioloogiline roll: *väga mitmekesine ja looduses laialt levinud org.molekulide klass; *päikese energia salvestatakse fotosünteetiliste organismide poolt süsivesikutesse; *paljude biomolekulide eelühendid;...

Arstiteadus
326 allalaadimist
thumbnail
11
doc

"SeksuaalFantaasiad"

Naised fantaseerivad sageli vahekorrast võhivõõraga, grupiseksist, vahekorrast teise naisega või kuulsa inimese seksiorjaks olemisest. Loomulikult on fantaasiaid igasuguseid ning teatud isiksuslike häirete korral võivad fantaasiad muutuda vägivaldseks ja kummaliseks ning viidata isiksuslikele probleemidele. Fantaseerimine on normaalne. See on teie eravaldus. Nautige oma kujutlusvõimet ning ärge tundke end milleski süüdi olevat. Viis fantaasiareeglit · Ära kunagi tunnista partnerile, et oled fantaseerinud tema sugulastest,vanematest,parimatest sõpradest. Kui oled selle siiski välja öelnud ning kallim on vihne,kinnita,et tegid seda vaid tema reaktsiooni teadasaamiseks.Ära tagane sellest väitest....

Kirjandus
49 allalaadimist
thumbnail
53
xls

Informaatika

h 80 b 40 d 35 ruum Err:509 pind Err:509 h A Err:509 P Err:509 d b Funktsioon INDEX Võimaldab viidata vektorite (rivid, tulbad) ja tabelite elementidele (lahtritele) indeksite abil Kaks põhivarianti: INDEX (vektor; indeks) INDEX (tabel; riviindeks; tulbaindeks) vektor - rivi või tulp: ühemõõtmeline massiiv indeks - elemendi (lahtri) järjenumber vektoris piirkond - riskülikukujuline ala töölehel: kahemõõtmeline massiiv (tabel või maatriks). Koosneb rividest ja tulpadest rivi- ja tulbaindeks - rivi ja tulba järjenumber massiivi algusest Vektor V...

Informaatika
119 allalaadimist
thumbnail
29
odt

III kursuse materjal

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on loodud 24. oktoobril 1945. Eesti ühines ÜRO-ga 17. septembril 1991. ÜRO eesmärk on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning rahvusvahelise koostöö tagamine, majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamine. Tähtsaim organ on julgeolekunõukogu. Peaassamblee koosneb liikmesriikide delegatsioonidest. Liikmesriike 193. ÜRO Lastefond (UNICEF) loodi 1946. aastal kui hädaabiorganisatsioon Alates 1990. aastast juhindub UNICEF oma missiooni täitmisel lapse õiguste konventsioonist. UNESCO ­ ÜRO Haridus- ja Teadusorganisatsioon. Tegutseb alates 1946. aastast, sellesse kuulub 186 riiki, sh Eesti. 1998. aastal võeti Tallinna vanalinn UNESCO maailmapärandi nimistusse, kuhu praegu kuulub 552 haruldast kultuuri- ja loodusobjek...

Ühiskond
109 allalaadimist
thumbnail
2
doc

SOKRATES, PLATON, ARISTOTELES, AUGUSTINIUS, AQUINO THOMAS

Miski, mis on püsiv, ei saa aga selgitada seda, mis on pidevas muutumises. 2.Kuna ideede maailm on eraldiolev ega ole kaduvate asjade põhjustajaks, siis ei saa nende abil seletada kaduvate asjade olemasolu.3.Kui ideid üldse on, on neid liialt palju · 3.2. Põhjuste analüüs · Põhjus on vastus küsimusele "miks?". Aineline põhjus. Kui küsida, miks pronksikamaks on raske, siis saame viidata tema ainelisele koostisele. Vormiv põhjus. Vormis on viide võimalikkusele. Marmorkamakas ­võimalik valmis kuju.Toimiv põhjus. väline tegur, mis käivitab muutuse. Näiteks seened ilmusid metsas täna välja, sest eile sadas. Vihm on toimiv põhjus. Lõpp-põhjus. See on see, millise eesmärgi jaoks miski on see, mis ta on. koolimaja lõpp-põhjus on koolimajaks olemine. 3.3. Tegelikkus ja võimalikkus...

Filosoofia
120 allalaadimist
thumbnail
3
txt

Uurimustöö ülesehitus

Tulemuste osa olgu peamiselt konstanteeriv (mitte hakata tulemusi tlgendama ja nende le arutlema!). Iga arvutatud nitaja hinnang tuleb anda koos vea hinnanguga (nt 34,40,2). Kui on kasutatud matemaatilise statistika meetodeid, siis anda tulemused koos vastava statistilise testi statistiku, valimi suuruse ja usaldustenosusega (niteks: Wilcoxoni test; Z12 = 2,45; p = 0,045) vi viidata tabelile vi joonisele, kus vastavad arvud kirjas. Joonised ja tabelid olgu selged ja phjalikud, kik kasutatud smbolid ja lhendid olgu lahti seletatud joonisel vi selle allkirjas ning tabeli all vi pealkirjas. Graafiku telgede thendus olgu sinna kirjutatud koos vastavate mthikutega. Joonised olgu varustatud allkirjaga, tabelid pealkirjaga. Kehtigu jooniste ja tabelite tekstist sltumatuse printsiip: need peavad ldiselt arusaadavad olema ka ilma, et teksti peaks lugema. Samas peavad kik...

Informaatika
56 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Jan van Eyck - elu ja looming

Selle teose puhul on tegemist minu lemmikuga van Eycki teostest(mitte sellepärast, et see ,,Meeleheitel koduperenaiste" alguses on). Algselt seda uurides tundus pilt totaalselt absurdne mitmete ,,juhuslike" detailide tõttu: kingad, koer, apelsinid. Pildi geniaalsus seisnebki aga selle detailides. Nimelt peeti paljajalu maapinnal käimist viljakuse tagajaks. Apelsinid võivad aga viidata tegelaste Vahemere-äärsele päritolule või olla ka keelatud vilja sümbol, sest apelsinid on tuntud ka Aadama õuna nime all. Kõige üllatavam tegelane koer on aga truuduse ja maise armastuse sümbol ning ühtlasi ka tasakaalustab maali muidu nii range meeleolu. On aga pisiasju, mis esmapilgul silma ei hakka, kuid omavad samuti sümboolset tähtsust. Ühendatud käed pildil on kristliku abielu sümbol ning nende kuju kordab lühtri kumeraid vorme...

Kunstiajalugu
68 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Uni ja unenäod, unetus

Kui üks ja sama hirmutav ööelamus aina kordub, tuleb endale tunnistada, et meil võib olla tegemist tõsise kriisiga. Õudusunenäod võivad olla varem läbielatud vapustuse tagajärjeks, andes märku, et neist on jäänud allasurutud ja lahendamata asjaolusid. Öised hirmud/õudused võivad viidata ka inimloomuse pahupoolele, pole keegi ju meist läbinisti ideaalne.mida enam me oma iseloomu erinevaid külgi teadvustame, seda kindlamine suudame oma puudused ja nõrkused kontrolli alla võtta. Paljugi sellest, mida me igatseme või väldime, mis meid teadlikult või alataedlikult härib või rõhub, ilmub kas otsesel või sümboolesel kujul ka unenäkku. Unenäost saab soovide, mõtete ja tunnete omapärane peegel. Et unenägusid analüüsia, on neid vaja mäletada....

Psühholoogia
54 allalaadimist
thumbnail
33
ppt

Soovitusi uurimustööks

fotokoopiad). LISADE VORMISTAMINE Lisad nummerdatakse (paremale ülanurka LISA 1) pealkirjastatakse fotod allkirjastatakse (kes v. mis on fotol, millal ja kelle poolt jäädvustatud, kelle omanduses on originaal jms) dokumendid peavad olema allkirjastatud ja dateeritud Lisadele tuleb põhitekstis viidata VIITAMINE Viitamise põhireegel: viitamissüsteem peab kogu uurimistöö ulatuses olema ühtne Kõik kasutatud allikad peavad leiduma viidetes Niisamuti peavad kõik kasutatud kirjanduse loetelus olevad allikad olema viidetes märgitud TEKSTISISENE VIITAMINE Kui viitad töö sees, siis pannakse viide sulgudesse, nt (Kask 1998). Viites ei ole koma autori nime ja aastaarvu vahel. Viites on autori perekonnanimi ilma eesnime ja esitäheta....

Eesti keel
100 allalaadimist
thumbnail
17
doc

Kopsuhaige põetus

Pööratakse tähelepanu ka omaste juhendamisele · Ollakse valmis seisundi kiireks halvenemiseks: kellega võetakse ühendust ja kust saab lisaabi Hingamispuudulikkuse ilmnemine Hingamine Sagenenud või aeglustunud hingamine on hingamispuudulikkuse tundemärgid. Ebaregulaarselt muutuv hingamissagedus või hingamismaht on ähvardava hingamispuudulikkuse tunnused. Pikenenud väljahingamine räägib samuti hinagamistakistusest. Rindkere liikumise ebasümmeetrilisus võib viidata kopsukontusioonile või õhkrinnale. Hingamise abilihaste kasutamine ning patsiendi subjektiivsed hingamisraskused on ka hingamispuudulikkuse märgid. Auskulteerimisel võib kuulda kiuneid, räginaid, nõrgenenud või ebasümmeetrilise tugevusega hingamiskahinad. Teadvuse tase Rahutus, segasus, väsimus, unisus ja halb koostöö kõnelevad teadvuse taseme häirumisest. Põhjuseks võivad olla arteriaalse vere hapniku partsiaalrõhu langus või süsinikdioksiidi...

Sisehaigused
99 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Keskaeg ja Dante

Aquino Thomas (1225-1274) -mõstuse hindamine. Keskaja inimese mõtteviisid Kõlbelise hinnangu tähtsus. Kirjanduse õpetlik e didaktiline iseloom(orienteeritus kõlblusele). Õistukõne harjumuspärane: hinnati sündmusi mis toimusid siin, õpetuse valguses, mille õigsus oli seal. Olles hõivatud askeldustega praegu, ei soovitud jääda kadunuks igaviku jaoks. Asjad on olemuse märgiks. Jõupingutused tunnetada jumalat. Komme viidata autoriteetidele, pühakirjadele, kirikuisade tekstidele. Maine elu ja vaesus ei ole põlastusväärsed -trändmunkade sõnum. Katedraalid Euroopa ühe vanema kateraali ehitamist alustati Karl Suure impeeriumi ajal Aachenis. Vanem osa katedraalist pärit karolingide ajast, põhiosa 14.-15. sajand. Kabel -algul osa keirilossist. Pidi looma tunde võimust. Jääb hilisema, gooti katedraali varju. Romaani stiil.- jääb kabelite ja katedraali vahele. Ülekaalus basiilika (ladina risti kujulise...

Kirjandus
99 allalaadimist
thumbnail
47
doc

Riigiõigus

RIIGIÕIGUSE ALLIKAD e. millised õigusaktid on olemas? Allikad: tavad, lepingud, kohtupretsedendid, teised õigust loovad aktid. Õigus on sotsiaalne norm (üldise määratluse järgi mõeldakse normi all juhist või reeglit), millega puutume kokku iga päev. Sotsiaalne norm on käitumiseeskiri, millega mõjutatakse inimese tahtelist käitumist soovitud tulemuse saavutamiseks. Sotsiaalne norm tähendab ka sotsiaalset kohustust- inimene peab käituma teatud viisil, ta peab käituma normis sätestatud viisil. Õigust defineeritakse kui kindlal territooriumil riigi poolt kehtestatud üldkohustuslike normide kogumit, mis on loodud inimkäitumise korrastamiseks ja mille täitmist peab lõppastmes riik tagama. Õigust kui nähtust iseloomustab rida tegureid: Õigus on üldise iseloomuga käitumisnormide kogum. s.t. õigus haarab formaalselt kõiki indiviide, kes satuvad tema toimesfääri. Käitumiseeskirjad on adresseeritud kõikidele isikutele. Õigusnormide süsteem...

Riigiõigus
375 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun