Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"vastanuist" - 63 õppematerjali

16
docx

Energiajookide tarbimisharjumused ja teadlikkus

Lasnamäe Üldgümnaasium Energiajookide tarbimisharjumused ja teadlikkus Uurimistöö Autor: Kaspar Erik Lind 11. klass Juhendaja: Kristel Suurorg...

Toitumisfüsioloogia ja... - Keskkool
31 allalaadimist
56
docx

Liikumispuuetega inimeste võimalused avalikes randades Stroomi ranna näitel

TALLINNA ÜLIKOOL Terviseteaduse ja Spordi Instituut Rekreatsiooniteaduste osakond Märt Melsas LIIKUMISPUUDEGA INIMESTE VÕIMALUSED AVALIKES RANDADES STROOMI RANNA NÄITEL Magistritöö...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
43
pdf

TANTSIJA FÜÜSILISE VIGASTUSE MÕJU ELUKUTSELE SOMAATILISTE TREENINGSÜSTEEMIDE NÄITEL

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Etenduskunstide osakond Tantsukunsti eriala IV kursus Alar Orula TANTSIJA FÜÜSILISE VIGASTUSE MÕJU ELUKUTSELE SOMAATILISTE TREENINGSÜSTEEMIDE NÄITEL Seminaritöö Töö juhendaja: Raido Mägi, tantsukunsti spetsialist...

Tantsimine -
12 allalaadimist
16
doc

Homoseksuaalsus

Kadrioru Saksa Gümnaasium Homoseksuaalsus Õpilane: Anna Haritonova 12a klass Tallinn 2013 Sõna homoseksuaal võttis 1869. aastal kasutusele Austria-Ungari kirjanik ja tõlkija Karl Maria Benkert von Kertbeny. Inglise keelde tõi selle Havelock Ellis, kes 1890. aastail uuris inimese seksuaalsust. See omast soost inimeste...

Psühholoogia - Keskkool
6 allalaadimist
14
docx

Internetipiraatlus polegi nii halb?

Bakalaureusetöö üheks aluseks on kevadel läbiviidud Facebook’i küsitlus ja järeldused kujundas töö autor 882 inimese, kellest suurem osa olid 19 - 24 aasta vanused tudengid, vastuste põhjal. Küsitluse tulemused näitavad, et internetipiraatlusega on tegelenud 91 protsenti vastanuist ja 64% jaoks on sellest kujunenud harjumus. Bakalureusetöös tehakse järeldus, et kuna Eestis pole kedagi filmide allalaadimise eest karistatud (13 000 kroonise trahvi on saanud ainult üks inimene filmi “Klass” Starman’i serverisse üleslaadimise eest), siis kujundavad hoiakuid internetipiraatluse suhtes peamiselt sotsiaalsed normid [2]. Viimasel ajal on erinevate uurimuste tulemusena aga täheldatud, et internetipiraatlus võib m...

Väljendusoskus -
10 allalaadimist
38
doc

TŠERNOBÕL - SÕDA NÄHTAMATU VAENLASEGA

“ (Georg Konksi. Intervjuu. Helisalvestis. Võru, 03.märts 2013) 6. KOKKUVÕTE Ma olen väga rahul oma valitud teemaga ja ma arvan, et ma täitsin oma eesmärgid. Ma tean nüüd, kuidas on eestlased seotud Tšernobõliga ja tänu nendele intervjuudele sain ma ise Tšernobõlist palju rohkem teada. Olen tegelikult päris üllatunud sellest, kui palju teavad eestlased Tšernobõlist, kuna enamus küsitlustele vastanuist vastasid õigesti. Ainukene asi mis on mu südamel, ma ei saanud teada, mis seal tegelikult juhtus. Kuidas sai tegelikult seekatastroof alguse ja mis on need asjad mida siiamaani varjatakse. Seda ei tea keegi. Lisaksin siia lõppu Helle Tiikmaa sõnad, mille üle ma tõsiselt mõtlema jäin. „Milleks? Me teame, kui palju mehi saadeti kordusõppustega Tšernobõli. Aga me ei tea, kui palju lapsi jäi Tšernobõli pärast sü...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
7
odt

Juhtimiskäitumine ja stiilid

2. 3. 4. 5. Küsimustiku number Analüüsides tulemusi, siis ca 75- 80% vastanuist arvab, et direktor on eeskujuks ja toetab töötajate tegevust ning arengut. Leitakse, et juhtkond on kergesti kättesaadav ja sõnapidaja. Üle 80% vastanutest leiab, et juhtkond hoolib töötajatest. Juhtkonna analüüs Golemani stiilide põhjal Kuna kollektiivi suhtumine oma juhtidesse oli positiivne, siis võiks arvata, et tegu on demokraatliku juhtimisega. Süvendades teemat, siis ei saa väita, et kooli...

Organisatsiooniline käitumine -
14 allalaadimist
16
pdf

Juhtimine Eesti notaribüroodes

JURIDICA VI2011 471 Juhtimine Eesti notaribüroodes Kristina Piilik 2.2. Töötajate värbamine ja motiveerimine Mis on olnud Teile oluline uute meeskonnaliikmete valikul?...

Ev õiguskaitsesüsteem - Kutsekool
4 allalaadimist
16
pdf

Juhtimine Eesti notaribüroodes

JURIDICA VI2011 471 Juhtimine Eesti notaribüroodes Kristina Piilik 2.2. Töötajate värbamine ja motiveerimine Mis on olnud Teile oluline uute meeskonnaliikmete valikul?...

Ev õiguskaitsesüsteem - Kutsekool
3 allalaadimist
36
docx

MULTFILMIKANGELASTE MÕJUST 11. KLASSI ÕPILASTELE

Seepärast oli ankeedi esimene küsimus selle kohta kas vastajad vaatavad multifilme või mitte. Saadud vastustest lähtus, et multifilme vaatavad sageli 63% vastanutest. Kolmandik vastanutest tõdes, et vaatavad multifilme mõnikord. Ja vaid kümnendik vastanuist väitis, et ei vaata multifilme. Diagramm 1: Multifilmide vaatamine Me küsisime ka seda, et kui tihti vastajad vaatavad multifilme. Selgus, et viiendik vastanuist lahutab oma meelt multifilme vaadates iga päev. Kõige suurem osa vastanuist vaatab multifilme paar korda nädalas, neid on 37%. Kolmandik vastanutest vaatavad multifilme kurd kuus. Ainult 12% vastanuist, ütlesid, et nad ei vaata multifilme üldse....

Meedia - Keskkool
1 allalaadimist
82
docx

Levinumad arusaamad hüpnoosist

Joonisel 3 on näha, et enamik vastanutest (25%) on suurema osa infost hüpnoosi kohta saanud televisioonist ja raadiost, 23% juhtudel saadi infot ka filmidest ja seriaalidest. Rohkelt infot on leitud ka internetist, 20% vastanutest olid interneti märkinud oma põhiliseks infoallikaks. Ainult 12% vastanuist on aga tutvunud hüpnoosiga ajakirjanduse kaudu ja oluliselt vähe inimesi on lugenud hüpnoosialast kirjandust (10%) või arutlenud sel teemal oma tuttavatega (8%). Neli inimest märkis vastuseks muu, täpsustades, et on arutanud hüpnoosi ja selle 22 kasutamist oma psühholoogiga või lugenud psühholoogiaalaseid teadusartikleid. Üks naine kirjeldas oma hüpnoosi kogemust: nägi kultuuri...

Mõjustamisepsühholoogia - Keskkool
16 allalaadimist
46
docx

PASSIIVNE SUITSETAMINE ÕPILASTE HULGAS

Selgus, et rohkem kui pooltes kodudes kannatatakse sundsuitsetamise all. 41% kodudest toimub suitsetamine siseruumides, 36% väljaspool siseruume. 9% mittesuitsetajatest vastas, et omab julgust aktiivsel suitsetajal paluda enda lähedusest lahkuda kui viimane sigaretti tõmbab. 37% vastanuist väitis, et ta läheb mujale kui toimub ruumis suitsetamine. (Tervise Arengu Instituut, 2006) 2012. aastal toimus Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring. Sellest selgus, et 16-64. aastaste vastanute seas suitsetati 17% juhtudest, kes vähemalt kuni seitsme aastase lapsega koos elasid. Kooliealistega peredes aga 21% juhtudest toimus suitsetamist. (Terviseinfo, 2014) Mitmesugused uuringud näitavad ilmselget suitsetamise kah...

Tervis - Keskkool
10 allalaadimist
24
docx

Suitsetamise mõju keskkonnale

 Maailmas suitsetab 1,25 miljardit inimest.  Iga päev suitsetatakse 15 miljardit sigaretti, millest iga kolmas süüdatakse Hiinas.  Tubakas põhjustab 4,9 miljonit surma aastas.  Tubakas tapab iga teise kasutaja.  Enam kui pooltes Eestimaa kodudes suitsetatakse - 41% kodudest toimub see siseruumides ja vaid 36% siseruumidest väljaspool. 13% vastanuist kinnitasid, et suitsetatakse kogu korteris.      Kokkuvõtte   Suitsetamine on ohtlik, kahjulik nagu teie isikliku, kui ka samamoodi teie lähedaste, kollegide, naarbite tervisele. Enamus suitsetajatest on keemiliselt ja psühholoogiliselt sõltuvad oma halvast harjumusest.  Suitsetaja mitte ainult ise hingab kopsudesse kahjulikke aineid, vaid ka saastub atmosfääri, ohustab teist...

Töö keskkona ohutus - Kutsekool
9 allalaadimist
48
docx

Kiviõli 1. keskkooli õpilaste õpiharjumused

Arvatavasti seda ka tehakse, aga puudu võib olla teadlikkusest, et see, mida tehakse ongi kokkuvõte. 3. klassi õpilastest enamus (73%) vastas kolmandale väitele, et nad ei märgista mitte kunagi tekstis tähtsamaid kohti, fakte ega kirjuta äärele kommentaare (Vt joonist 4). Sellist meetodit kasutavad mõnikord vaid 22% kolmanda klassi õpilastest. Samast klassist vastavat õpitehnikat kasutab sageli 5% vastanuist . 6. klassi õpilastest vastas 23% mitte kunagi, 69% mõnikord ja 8% sageli. 9. klassi õpilastest vastas 21% mitte kunagi, 36% mõnikord ja 43% sageli. Joonis 4 kuvab, et vanemad õpilased teevad rohkem märkmeid kui nooremad. Samas ei saa järeldada, et sellest oleks kujunenud õpiharjumus, kuna seda praktiseerib suur hulk õpilasi vaid mõnikord....

Eesti keel - Keskkool
9 allalaadimist
104
docx

TÄNAPÄEVA EESTI INIMESE KUJUTLUS HALDJAST EHK KES HALDJAS ON OLNUD JA KELLEKS TA ON SAANUD

20% arvas haldjaid olevat tekkinud headest mõtetest, soovidest, armastusest, hoolimisest jne. Siit järeldub ja leiab edaspidi ka kinnitust (vt Tüüpiline haldjas), et haldjaid peetakse olemuselt heatahtlikeks. 19%-ga järgnes haldjate algmaterjalina loodus – siia alla koonduvad nii looduse hingestatuse teooria kui ka pöialliisilik lilleõiest koorumine. 15% vastanuist arvas, et haldjad on kogu aeg olemas olnud ning 13%-ga järgnesid erinevad Maa- väliste jõudude teooriad, mis näitavad pigem inimeste endi fantaasiat (tähetolmust, meteoriitidest, tähtede plahvatustest jne), kui kindlaid teadmisi. 9% kogusid haldjate tekkimine surnute hingedest ning nende tekkimine inglitest või samastamine inglitega. Arvati, et haldjad on naissoost inglid, aga teati ka edaspidi kirjeldatavaid inglite taevast all...

Ühiskond - Keskkool
13 allalaadimist
11
docx

Mis takistab Eesti ettevõtjatel olemast innovaatilisem?

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvamajanduse Instituut Mis takistab Eesti ettevõtteid olemast innovaatilisem? Kodutöö Juhendaja: dotsent Eve Parts Tartu 2014 1 Sisukord Sisukord...

Majandus -
3 allalaadimist
42
docx

Uuring Kodune rõivaste pesemine ja hooldus

Vastajate sooline jaotus 2 3. VASTAJATE VANUSELINE JAOTUS Kõige rohkem oli vastajaid vanusegrupis 20-24, mis teeb kogu vastajate arvust 52% (joonis 2), 19% vastanuist olid 30-34 aasta vanused, 10% 35-39 aastased ja 10% 40-44 vanused mehed ja naised. 25-29 aastaseid vastanuid oli vaid 9%. Vanus 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 10% 10% 52% 1...

Uurimismeetodid -
8 allalaadimist
68
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

Tõlkida tuleb lause mõtet, mitte üksikuid sõnu. Arusaamatuste vältimiseks on otstarbekas eestikeelsele terminile lisada sulgudes kursiivkirjas (Italic) selle võõrkeelne nimetus. Ühekohalised arvud on soovitav kirjutada sõnadega, ülejäänud arvud numbritega (nt viis punkti, kuus nädalat, 130 õplast). Kui aga ühekohalisele arvule järgneb mõõtühik või tähis, siis kirjutatakse ta numbriga (nt 50% vastanuist ). Käändelõppe arvudele ei lisata (nt 5 katsealusele, 27 vastanust). Järgarvu järele pannakse punkt (nt 11. klassis, 2012. aastal). Aastad tuleks märkida arvuliselt, mitte eelmisel aastal ega käesoleval aastal. Suurte arvude korral on soovitav kasutada kombineeritud kirjutusviisi, mille puhul arv on märgitud numbri(te)ga ja suurusjärk sõnadega (nt 1,34 milj elanikku). Lauset ei alustata numbriga, vaid sõnaga....

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
71
doc

Koolituspõhimõtete väljatöötamine ja arendamine

Estonian Business School Juhtimise õppetool Getri Järvsoo KOOLITUSPÕHIMÕTETE VÄLJATÖÖTAMINE JA ARENDAMINE FORTUM TERMEST AS-s Bakalaureusetöö Juhendaja Maris Zernand, MBA Tallinn 2005 SISU...

Personali juhtimine ja... -
12 allalaadimist
34
docx

AEGUNUD RAVIMITE TAGASTAMINE TARTU LINNAS

Räpina Aianduskool Keskkonnakaitse eriala mittestatsionaarne osakond Reimo Teder AEGUNUD RAVIMITE TAGASTAMINE TARTU LINNAS Lõputöö Juhendaja Rein Kalle M. Sc. Räpina 2016 Sisukord SISSEJUHATUS...

Meditsiinijäätmete... - Kutsekool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun