Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"vastama" - 2583 õppematerjali

28
pdf

E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega

)? Kes tegeleb vastustega? Kuidas vastuseid käsitletakse? Mis aja jooksul peab iga päring saama vastuse? Millist vastustes sisalduvat infot peaks eriti jälgima või statistikas kajastama? Vastuste planeerimise tuleb arvestada ka konteksti. Kliendiga suhtlemine peab olema planeeritud ja vastama juba tekkinud kommunikatsioonistandardile (kasutatav stiil, kõnepruuk jms.). Mis iseloomustab hea ja läbimõeldud e-reklaamkirja sisu? Sõnumiteks peab olema nii pikk kui hädavajalik ja nii lühike kui võimalik Sisus ei tohi esineda keelelisi lapsusi ning kirjavigu Sõnum peab olema üheselt mõistetav. Soovitav on tekst anda enne väljasaatmist läbilugemiseks erinevatele isikutele. Saatja peab olema selgelt tuvastatud Sõnumis peab si...

E-turundus -
46 allalaadimist
4
docx

Kas biodiislil on Eestis tulevikku?

Lisaks sellele on rapsi mõttekas kasvatada vaid väga viljakatel muldadel ehk sellele läheb palju väetist, mis võib lõppkokkuvõttes ikkagi keskkonda reostada. Rääkimata ökosüsteemidest, mida võidakse rikkuda kui hakatakse kasvatama rohkem rapsi ning kasutama erinevaid väetiseid ja pestitsiide. Ka biodiisli tootmine pole odav lõbu, sest see peab vastama kindlatele tingimustele, et seda kasutada. Tootmine on kulukas protsess ning kui Eesti põllud ei suuda lubada piisavalt toorainet, võib viimane üldse muutuda majanduslikult ebasoodsaks. Lisaks sellele on teateid uuringutest, mis on välja selgitanud, et biodiisli tootmisel tekib rohkem kasvuhoonegaase kui fossiilkütuse tootmisel. Teiseks tuleb vaatluse alla võtta, kas biodiislit on üldse mõttekas Eestis kasutada. Uuringutest on se...

Maateadused - Keskkool
1 allalaadimist
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

Mis on õigusperekond? Õigusperekond on õigussüsteemide rühm, mis rajaneb samal või ühesugusel õiguslikul doktriinil, normatiivsel aluel ja õigusasutuste organisatsioonil. Kuidas iseloomustatakse romaani-germaani ja anglo-ameerika õigusperekonda? Romaani-germaani ehk kontinentaalõiguse perekond – Õigusteaduses on peatähelepanu pööratud õigusnormile kui üldisele käitumisreeglile, mis peab vastama õigluse ja moraali nõuetele ja kindlustama ühiskonnas nendele nõuetele vastava korra. Anglo-ameerika ehk üldine õigus (common law) – Õigusnormi abstraktsuse aste on madalam. Eesmärgiks ei ole üldise reegli sõnastamine tulevikuks, vaid käesoleva konkreetse kaasuse õiglane lahendamine. Õiguse peamiseks allikaks ei ole mitte normatiivne akt, vaid kohtu- ja laduspretsedent. Määratlege õiguse mõiste ja õiguse tähtsus. Õ...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
25 allalaadimist
102
docx

TSIVIILÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS

Teine suur normide kogum on moraali-tavanormid. Pole mõtet küsida, kumb tähtsam on. Kuid kui tavanorme rikutakse, siis riik ei seku, riik ei taga kaitselt. Kuid õigusnormide puhul peab riik tagama, et neid norme järgitakse. Otsuse langetamisel on mõlemad, nii subj kui obj õigus tähtsad, mõlemad sõltuvad teineteisest. Otsuse langetamisel on ehk subjektiivne õigus rohkem esiplaanil, kuid subj õigus peab siiski obj õigusele vastama . Siinkohal jätame tahaplaanile subjektiivse õiguse. Objektiivne õigus jaguneb 2 suureks osaks: Avalik õigus - NB! Eraõigus EKSAMIKS Kui me räägime jagunemisest, siis tegelikult jagunevad õigusnormid. Kuid on ! olemas ka seadusi, milles on nii a...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
8 allalaadimist
26
doc

iÕguse entsüklopeedia sissejuhatav kursus

Kui tekkiva õigussuhte iseloom on selline, et ei saa tekkida ilma riigiorgani vastava aktita 2.Õigusliku vaidluse korral subjektiivsete õiguste kasutamise võimalikkuse üle 3.Kui on pandud toime õigusrikkumine ja on vaja kohaldada sanktsioone. 4 Nõuet: 1. Õiguse rakendamise otsus peab rajanema õigusnormidel, mis otseselt käsitelvad lahendatavat juhtumit. 2. Otsus peab olema tehtud vastama riigiorgani kompetsetuse piires. 3. Õigusnormi rakendamine, kui see on seaduses ettenähtud on kohustuslik igaljuhul ega sõltu õigustrakendava organi suvast. 4. Senikaua kui antud asjas on olemas kehtiv otsus, ei tohi samas asjas vastu võtta uut otsust, et mitte tekitada kollisiooni. 14 Õiguse rakendamise akti struktuur 1) Sissejuhatavas osas- tuuakse ära rekvisiidi tähendusega andmed (akti välja...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
25 allalaadimist
12
docx

TÕLGENDAMISE KLASSIKALISED VIISID

Elulised asjaolud ei esine siin juriidilise fakti tähenduses ega tekita juriidilisi tagajärgi. 3. Väärtuslüngad. Tekivad õiguskorda siis, kui seadusandja on omalt poolt küll püüdnud lünki ära hoida, kuid samas formuleerib õiguse mitte niivõrd üldise reegli kujul, kuivõrd üleüldise kujul.Nüüd tekib olukord, kus õiguse realiseerijal on raske mõista, millistele olulistele tunnustele peab vastama üks või teine eluline situatsioon, et seda õiguslikku tähendust omavaks pidada.Väärtuslünki tekib õiguskorda ka siis, kui seadusandja on jätnud mõne õigusliku mõiste ebamääraseks või ebatäpseks. Lünkade ületamisest saab rääkida ehtsate ja väärtuslünkade esinemisel. Kõige üldisemalt öeldes saab saab lünkasid õiguses ületada analoogia abil. Analoogia-ühe või paljude õigusliku tähendusega õigus...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
8
docx

EUROOPA LIIDU ÕIGUS ( RIIGIKOHTU LAHENDID)

EUROOPA LIIDU ÕIGUS ( RIIGIKOHTU LAHENDID) 3-4-1-5-08 1) Kolleegium märgib kõigepealt, et üldjuhul ei ole kohtute pädevuses EL-i õiguse põhiseadusele vastavuse kontrollimine. Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingule lisatud ühinemisakti (RT II 2004, 3, 8) artikli 2 alusel muutusid alates Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast Eesti Vabariigi suhtes siduvaks Euroopa Ühenduse asutamislep...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
17 allalaadimist
142
doc

Riigiõiguse konspekt

§ 2. Riigiõiguse süsteem Riigiõiguse süsteem koosneb riigiõiguse üldprintsiipidest, instituutidest ja normidest, seejuures on printsiibid, instituutide sisu ja normid igale riigile ainuomased, kuid sõltuvad riigi vormist - näiteks võib erinevatel parlamentaarsetel vabariikidel olla palju ühist. Üldprintsiibid määravad kindlaks antud riigi riigiõiguse üldise iseloomu ja nendele peavad enamasti vastama riigiõiguse ülejäänud normid. Nende abil saab ülejäänud norme ka tõlgendada. Demokraatlikes riikides loetakse küllalt sageli taoliste üldprintsiipide hulka järgmisi: 1. rahva suveräänsus. Seda printsiipi on formuleeritud erinevalt, sageli näiteks "kõrgeim võim kuulub rahvalelähtub rahvast". Konstitutsioonis sellise printsiibi fikseerimisest ei saa aga iseenesest teha mitte mingisuguseid järeldusi selle kohta, kas rahvale teg...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
42 allalaadimist
12
doc

Privaatpangandus, pankade kliendiprogrammid

Privaatpanganduse kõrge kvalifikatsiooniga isiklik kliendihaldur on alati Teie teenistuses. Kliendihaldur on Teie volitatud isik kõigis finantsalastes küsimustes ning ta on valmis Teid vastu võtma igal Teie jaoks sobival ajahetkel. Samuti on ta valmis alati vastama Teie telefonikõnedele ja e-kirjadele. SAMPO PANK: Vabadus rahaasjades Igal elualal hindab inimene kõige enam vabadust ning see kehtib ka rahaasjade kohta. Sampo Privaatpanganduse pliiats joonistab üha uusi ja uusi lahendusi, mis suurendavad meie klientide vabadust finantsküsimustes. Ebastandardsed lahendused Sampo Privaatpangandus on tuntud oma tahte poolest lahendada klientide ebastandardseid olukordi nii, nagu mujal ei tehta. P...

Pangandus, majandus,... -
6 allalaadimist
19
docx

LADINA JURIIDILINE TERMINOLOOGIA

ristikivi@ut.ee Kohustuslik :M.Ristikivi ,,Ladina keel juristidele" Tallinn:Juura,2003,2006 või 2009 22.10 kontrolltöö Ladina keele ajalooline ülevaade Ajalooline traditsioon Latiumi maakond, latiinid (Latini) Ladina keel ­ lingua Latina 753 eKr Rooma rajamine, asutas Romulus (7 valitsejat/kuningat) 476 p...

Ladina keel -
17 allalaadimist
48
docx

PEDAGOOGILINE SUHTLEMINE

KUULAMINE 1) IGNOREERIMINE (ebaefektiivne) a) Mitteverbaalne b) Verbaalne - Teisele pealerääkimine - Endast lähtumine (enda jutu rääkimine) - Teise poolt esitatud probleemi pisendamine - Teise poolt esitatud probleemi esitamine (see pole nii, see ei ole võimalik; imestamine - rumala mängimine) 2) KÜSIMINE Suunab vastama „Miks sa seda tegid?“ Probleemi eest põgenemine kiituse, lohutamise, naljatamise kaudu. - Süüdistamine - Moraali lugemine (kasvatamiseks) - Tõlgendamine - Nõu andmine (halvakspanu) - Interpreteerimine 3) SOODUSTAJAD - kogu keha kuulab - vaadatakse teisele otsa - noogutatakse - ollakse tähelepanu poosis - näidatakse ka verbaaselt välja, et kuulatakse - „ukseavajad“ : soovid sa...

Suhtlemine -
21 allalaadimist
8
pdf

Nimetu

Õppurid, kel puudub õppimiseks motivatsioon, ei keskendu õpetatavale, vaid mõtlevad millestki muust. Nende õpetamisest pole mingit kasu. Seega on motivatsiooni olemasolu üks olulisemaid komponente selleks, et tegevus oleks edukas ja tulemuslik. Selleks, et õppetöö oleks motiveeriv, peab see: * äratama uudishimu * vastama õppurite võimetele (ei tohi olla liiga raske ega liiga lihtne); * olema mõtestatud ja kasulik; * olema võimalikult (tudengeid) aktiveeriv; * võimaldama õppuritel rahuldada oma soovi saavutada ja areneda. Õpimotivatsiooni jagatakse kaheks: Väline õpimotivatsioon – lähtub välistest stiimulitest, mis meid suunavad midagi õppima. Nt soov leida (paremat) tööd või soov säilitada töökoht, loodetav palgatõus jne. Head hinded suurendavad võ...

Individuaalsete erinevuste... -
20 allalaadimist
20
docx

Ühiskonna arvestuse kordamisteemad ja vastused

12. Kust pärineb demokraatia, mida tähendab otse- ja esindusdemokraatia, millised on kaasaegsele demokraatlikule riigile omased tunnused lisaks valimistele? Millistele põhimõtetele peavad vastama demokraatlikud valimised? Kuidas saab Eesti rahvas teostada oma kõrgeimat riigivõimu? Demokraatia pärineb Vana-Kreekast Ateenast, otsetõlkes “rahvavõim”. Esindusdemoraatiaks valib rahvas oma esindajad parlamenti ja kohalikesse omavalitsustesse, kes nende eest otsustavad. Otsedemokraatias otsutab rahvas ise, näiteks rahvahääletus. Otsedemokraatia alla kuulub ka kodanikualgatused ja protestiaktsioonid. Demokra...

Inimene ja ühiskond - Keskkool
30 allalaadimist
68
doc

Populatsioonigeneetika eksam

Mõnikord võivad nende tegurite vastassuunalised toimed teineteist neutraliseerida, nii et populatsioon on geneetiliselt tasakaalustatud, kuidi talle toimivad võrdlemisi tugevad dünaamikategurid. HW seadus aitas aktsepteerida looduslikku valikut kui usutavat seletust evoutsioonilisele muutustele mendelliku pärilikkuse korral. 4. Lahka eeldusi, millele peab populatsioon vastama , et me saaks loota, et sealsed genotüübisagedused on Hardy Weinbergi tasakaaluasendis. Mis suunas oleks genotüübisagedused HW tasakaalust erinevad iga eelduse olulise rikkumise korral eraldi. Seadus ütleb, et suures vabalt ristuvas populatsioonis jõuavad genotüübisagedused alleelisageduste poolt ettemääratud tasakaalu juhul, kui puuduvad muud evolutsioonitegurid. HW seaduse eeldused:  Org...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
33 allalaadimist
32
docx

Imputeerimine

11. Which developments have enabled the recent quantification of shared genetic etiology between psychiatric disorders? SNP uuringud näitavad, et paljudes psühhiaatrilistel häiretel on geneetiline kattuvus. 12. Millistele kriteeriumitele peaksid vastama fenotüübid (haigused) ja markerid, mida saab GWAS'iga uurida? 13. Milliste statistikute alusel filtreeritakse GWASi tulemusi ja mida need statistikud näitavad? Teststatistikute alusel. Näitavad 14. Mis on põhilised sammud, millele tähelepanu pöörata fenotüübi tunnuste ettevalmistamisel GWAS'iks?  Eemaldada isikud, kellel puudulik fenotüüp  Muuta fenotüübid numbriliseks  Fenotüübi formaat korr...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
9 allalaadimist
58
docx

Molekulaarne evolutsioon

28. Millistele nõuetele peavad vastama järjestuste geneetilised kaugused, mida kasutatakse puu konstrueerimiseks? Kaugused mida kasutatakse graafi arvutamiseks peavad olema Meetrilised: 1. ei saa olla negatiivsed, 2. peavad olema sümmeetrilised, 3. mistahes kahe järjestuse geneetiline kaugus ei ole suurem kui kummagi järjesuse ja kolmanda järjestuse geneetiliste kauguste summa. Aditiivsed...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
22 allalaadimist
62
doc

Seadusandlus ja õigusregulatsioonid noorsootöö kontekstis

Töö iseloomust tulenevalt võib esineda töölähetusi. 6. Keda teavitan, kui plaanin korraldada noorteüritust? Noortekeskuse juhendaja, omavalitsust, päästeamet ja politsei-piirivalveamet teavitama. Samas oleneb ka kohast, kus seda korraldatakse ja nende õigusaktidest, eeskirjadest (KOV määrus). 7. Millistele nõuetele peab vastama laagrikasvataja? Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded https:www.riigiteataja.eeakt802055 Laagri kasvataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised: * pedagoogiline, noorsootöö või sotsiaaltöö alane kõrg- või keskeriharidus või keskharidus ja ENTK juures tegutseva eksamikomisjoni viimase viie aasta jooksul väljastatud tunnistus eksami sooritamise kohta Laagri kasvataja eksam hõlmab kolme tee...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
23 allalaadimist
4
docx

Õiguse alused konspekt

t kirjeldab juhtumit või tegu üldiste tunnuste ühtlustada liikmesriikide seadusandlust. Siseriiklik õigus peab alusel. Õigusnorm on õiguslikult kehtiv norm. vastama direktiividele. Õigusnormi struktuuri all mõistetakse õigusnormi sisemist Õigussüsteem on õigusnormide kogum, mis moodustab ehitust, seda moodustavate koostisosade teatud omavahelist iseseisva osa õigussüsteemist ja millega reguleeritakse rühma seost ja tingitust. Õigusnorm ülesehitatud t...

Õigus alused -
20 allalaadimist
32
odp

Mis on uurimustöö?

● On oluline, et refereeringutele lisab töö autor omapoolse kommentaari. ● Vältige kommentaarides: olen autoriga nõus. Põhiosa on selline: ● 1. ESIMESE PEATÜKI PEALKIRI Tekst 1.1 Esimese peatüki esimese jaotuse pealkiri Tekst 1.2 Esimese peatüki teise jaotuse pealkiri. Tsitaat ● Peab olema täpne ja vastama originaalile. ● Tsitaadi algusest, lõpust või kesket ära jäetud sõnade asemele pannakse mõttepunktid ... ● Tsitaat pannakse jutumärkidesse ● Tsitaadile lisa viide kust sa selle said! ● Viide sisaldab: Teos,teose väljaandmise Refereerimine ● On teise autori mõtte esitamine oma töös ilma oma poolse uuringuta. ● Refereeringu esitlusest peab selguma, missugused mõtted kuuluvad refereer...

Eesti keel - Põhikool
3 allalaadimist
2
docx

Pressiteate näide

Ehkki pressiteade on pigem suhtekorralduslik kui ajakirjanduslik žanr, peab edukas pressiteade vastama ajakirjanduslikele nõudmistele, kuna see on suunatud eelkõige ajakirjanikele, kasutamiseks ajakirjandusliku algmaterjalina. Pressiteade peab äratama ajakirjanikes huvi, seepärast peab see sisaldama midagi uudislikku, mille kajastamisest meedia oleks huvitatud. Selleks võib olla nii uus, algupärane uudis (nt teade mingi ürituse toimumisest, raamatu ilmumisest, saavutusest või auhinnast) kui ka jätk juba ajakirjanduses käsitletud...

Praktiline eesti keel - Keskkool
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun