Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "varjamine" leiti 229 faili

varjamine on vale tustest e aitab tal kuni käeluu paranemiseni kaks korda nädalas Politseinikud peaksid pahategija nii kiiresti kui võimalik kinni perekonnale kahjutoova sisseoste teha, abistades ka muul moel.
22
pdf

Uudise alused: Uudise stiil

2. Antakse verbi abil lisainfot, mis ütleb, et kõneleja on midagi halvasti teinud. Sobivad ainult kindlasse konteksti. 3. Lisatakse saatelausesse omapoolseid hinnangulisi sõnu. 4. Peidetakse allikaid, et tõsta allika autoriteeti. Grammatika Ka grammatikaga saab manipuleerida. Selleks on kolm põhilist võtterühma. Kõige tavalisem on sündmuses oluliste suhete või isikute varjamine või nende hierarhia muutmine grammatika abil. 1. Isikuline tegumood rõhutab tegutsemise subjekti, umbisikuline objekti. Umbisikuline tegumood jätab mulje, et sündmused toimuvad meist sõltumatult, põhjuse-tagajärje suhted jäävad segaseks. Selliselt lubab see peita põhjusi ja tegijaid või näidata nende rolli ebaolulisena. Võib peita, et autor teab, kes üldse tegija on. 2. Samuti tuleb kasutada korrektse...

Uudise alused -
2 allalaadimist
20
pdf

Uudise alused: Allikad

Infoleke Aktiivne pool on reporter. Vahel annab allikas infot ise. Siis on tegemist info lekkimisega. Info lekitamine on võimulolijate vahend. Antakse info anonüümselt ja teenib lekitaja huve. Kui info osutub tõeseks ja piisavalt uudisväärtuslikult, siis pole ajakirjanikul muud teha, kui see käiku lasta. Tuleb esitada ka siis, kui on teada, et sellel infol on eesmärk. Info varjamine tähendab seda, et ajakirjanik teab midagi ja hoiab seda avalikkuse eest. Nii ei kaitse ajakirjanik enam ühiskonna huve. Enne lekitatud info avaldamist tuleb see üle kontrollida. Esiteks tuleb kontrollida, kas info vastab tõele või ei(kaks sõltumatud allikad kinnitaks). Teiseks peab kaaluma, kas see on uudisväärtuslik. Kolmandaks tuleb olla skeptiline motiivide suhtes(lekitaja huvid tuleks selgeks teha, isegi kui teda ei saa nimetada). Infok...

Uudise alused -
1 allalaadimist
7
pptx

Salmon Rushdie

juuni 1947 Mumbai Moslemi perekonnas India päritolu Suurbritannia kirjanik Kooliharidust sai Indias ja Inglismaal Töötas mõnda aega reklaamiagentuuris, samuti töötas teatris ja ajakirjanikuna 1964. aastal sai Suurbritannia kodakondsuse 1975. aastal ilmus ,,Grimus" 2007. aastal ülendas Elizabeth II Rushdie, tema kirjanduslike teenete eest rü...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
22
doc

Majandusalused 2-KT ELA

(sageli kvoot mõjusam kui toll). Mõningaid kaupu on võimalik importida suhteliselt suurtes kogustes ka kõrge tollimaksu korral. Madal impordikvoot keelab täielikult impordi üle lubatud kvoodi. Mittetariifsete tõkete süsteemi moodustavad litsentseerimine, põhjendamatute standardi- ja ohutusnõuete kehtestamine, informatsiooni varjamine või lihtsalt bürokraatlike keeldude kohaldamine. Kuigi vabakaubanduse kasulikkus üldtunnustatud, esineb kaitset väga laialdaselt. Selle põhjus - ta on kasulik teatud huvigruppidele. Protektsionismi vajalikkuse põhjused: 1) riigikaitse, kinnitatakse, et sõjalis-poliitilised eesmärgid on tähtsamad kui majanduslikud (maailma ressursside efektiivsem paigutus); 2) sisehõive suurendamine (töökohtade k...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
8 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

KASVATUSE KLASSIKA ---------------------- Maie Tuulik Tallinn 2010 SISUKORD Saateks 1. Mis on must kasvatus? 2. Miks on kasvatus oluline? 3. Mis on kasvatuse mehhanism? 4. Missugused on kasvatuse eesmärgid? 5. Kas jutt indigolastest on bluff? 6. Miks on eneseteadvuseni...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Ülikool
15 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

SP kui teadus SP ­ osa psühholoogiateadusest. SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlemine, grupid ja grupiprotsessid ... Gordon Allport (1954): "Social psychology is an attempt to understand and explain how the thoughts, feelings, and...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
7 allalaadimist
134
docx

Etoloogia alusmooduli materjalide konspekt

Ritualiseerumise otstarbe kohta on püstitatud erinevaid alternatiivseid hüpoteese: • sõnumi ühemõttelisuse tagamine. Hüpoteesi autori D. Morrise arvates võimaldab ritualiseerunud displei paremini vältida selles peituva sõnumi mitmetimõistmist ja seega vältida segadust loomade omavahelises suhtluses • isendi tõelise motiveerituse varjamine . Selle, eelmisega näiliselt vastandliku hüpoteesi autor J. Maynard Smith võrdles ritualiseerunud displei etendamist bluffimisega või “pokkerinäoga”. Nii nagu pokkerimängijale ei ole kasulik vastasele mõista anda, millised kaardid tal parajasti peos on, nii tasub ka nt territooriumit kaitsval loomal pigem vastase eest varjata, kui väga tal antud territooriumi tegelikult vaja on ja kui kõvasti ta reaalselt kavatseb selle eest v...

Etoloogia - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
42
docx

UUIRMISTÖÖALUSED

Koht • Vaatluspäevik ja kodeerimisskeem • Vaatlejad. Instrueerimine ja treening VAATLUSE LÄBIVIIMINE • Osalusvaatlus: eesmärgi varjamine ? Eetika – ei saa kahjustada uurimisaluseid • Struktureeritud vaatlus: protokolli täitmine • Vaba vaatlus: tulemuste fikseerimine • Põhimõtted: katsevaatlused, sama asja erinevad vaatlejad, vaatlus eri ajaperioodidel, mittesekkumine VAATLUSTULEMUSTE ANALÜÜS JA JÄRELDAMINE • Tüüpilised analüüsivõtted: sagedus, ajaline dünaamika, rühmade võrdlemine • Arvulised näitajad + vaatleja subjektiivne mulj...

Uurimistöö alused -
28 allalaadimist
20
pdf

Daniel Defoe

Ise ei tegutsenud ta sugugi alati oma kirjutiste kohaselt. Ta armastas laia joont – ostis maamõisa, laeva ning pidas kärpkaslasi aafrika tsiibeteid. Ta kaevati kaheksa korda kohtusse. Ta pügas kärpkasside äris oma ämma. Abiellus ta 1684 Mary Tuffley nimelise naisega, neil oli kaheksa last, kellest kuus jäid elama. Vaatamata abieluga saadud kaasavarale kestis tema võitlus oma võlgadega ning enda võlgnike eest varjamine edasi ja nii kogu Tegutsedes laevade kindlustamise alal läks ta 1692 sõja ajal prantslastega pankrotti. Ta vara arestiti võlgade pärast, kusjuurest temalt võeti ta aafrika tsiibetid ära Ta ise pages Bristoli võlgnike varjupaika, kust pidas võlausaldajatega läbirääkimisi ning tal õnnestuski teatud aja pärast võlgadest ajutiselt peaaegu vabaneda. Hakkas ta ju oma edasises elus raha teenima ka ajakirjaniku ja kirjaniku töö eest...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
19
docx

PANKROTIÕIGUSE EKSAMI KÜSIMUSED

Pankroti mõiste, eesmärgid, menetlusosalised ja pankrotimenetluse õiguslik tähendus. Pankrot on kohtumäärusega väljakuulutatud võlgniku maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka s...

Pankrotiõigus - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
13
pptx

Kahetiivalised

b Iseloomulikud tunnused Normaalselt arenenud kilejad eesmised tiivad, tagatiivad muutunud sumistiteks. Sääseliste tagakeha koosneb 7-8 lülist, kärbseliste tagakega koosneb 4-st lülist. Kahesugused tundlad. Pea väga liikuv, peenekaelaga rindmikule kinnitunud suhteliselt suured liitsilmad, võib esineda ka 2-3 täppsilma. Tugev rindmik, rind...

Bioloogia - Põhikool
2 allalaadimist
70
odt

Alkohol ning selle mõju Laagna koolinoorte seas

Tallinna Laagna Gümnaasium Kersti Annok 11IT ALKOHOL NING SELLE MÕJU LAAGNA KOOLINOORTE SEAS Uurimistöö Juhendaja: õpetaja Pille Alonov Tallinn 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Uurimustöö - Keskkool
4 allalaadimist
42
docx

Sissejuhatus 20. Sajandi kirjandusse

aastate kirjanduses ja mälukirjandus Kirjanikke (ajalooteema)  Viivi Luik „Seitsmes rahukevad“- elu läbi lapse silmade pärast küüditamist, nostalgiavabadus ja aus  Jaan Kross „Paigallend“- EV teke ja hukk, lähiajalugu, Euroopa reetmine  Ene Mihkelson „Ahasveeruse uni“ ja „Katkuhaud“- ajaloolised üldistused, reetmine, vale ja varjamine , metsvendlus, teemadering sama, mis Sofi Oksasel. Kosmopolitism ja popkirjandus  Hiram (Mari Laaniste) „Mõru maik“ (1999)  Kaur Kender „Iseseisvuspäev“, „Ebanormaalne“, „Check out“, „Comeback“  Kerttu Rakke (Kaidi Kuus) „Seitse päeva“, „Kordustrükk“  Kadri Kõusaar „Ego“, „Alfa“ Tänapäeva maailmakirjandus Mida leidub kirjanduses ja mida...

Kirjandus - Keskkool
11 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

Kriminaalmenetlus Sotsioloogilises plaanis võib kriminaalmenetluse põhiolemuseks lugeda teatud napi sotsiaalse ressursi jagamist sel viisil, et jagamise tulem oleks legitiimne, st ühiskonnas siduvana aktsepteeritav. Kriminaalmenetluses jagatavaks ressursiks on: 1) riigipoolne karistusõiguslik reageering toimepandud kuriteole e nn kurit...

Kriminaalmenetlus - Tallinna Majanduskool
40 allalaadimist
21
doc

Kordamiskusimused Eesti kirjanduse ajalugu II arvestuseks

05.091 EESTI KIRJANDUSE AJALUGU II Sügissemester 2017: kordamisküsimused arvestuseks 1. Siuru tegevus ja looming. Kirjandusühing Siuru (1917-1920): Marie Under, Friedebert Tuglas, Artur Adson, August Gailit, Hendrik Visnapuu, Johannes Semper (August Alle, Johannes Barbarus liitusid rühmitusega selle kriisi ajal 1919. aastal, mil tülide käigus Underiga eemalduvad Gailit ja Visnapuu...

Kirjandus -
7 allalaadimist
4
docx

Õigekirja kontrolltöö

Vares jäi veel natukeseks selili lamama, nagu ootaks rebaselt uut kallaletungi, aga kui see ennast ei liigutanud, kargas maast üles ja lendas ära. Samba alus oli ilusatest siledatest ruudukujulistest kividest. Veekraanist ilmus neiu, kes nuttis nagu purskkaev. Astudes õue, nägi Andres juhtumit, mida ei saa unustada, nii ootamatu oli see. Jüri, minu tuttav väitis, et varguse varjamine on niisama hull, kui vargus ise. Edasi, Kentuki poisid, valu punanahkadele! Sealpool aga kuhu oli suunatud retk, haigutas taevarannal vastu läbitungimatu pimedus nagu suur põhjatu haud, mis oli pärani ajanud oma määratud lõuad, et neelata endasse kõik : teel kihutav kõrb, hämarduvad metsad ja valendavad põllud. 5. Jüripäev, Hea Lootuse neem, Jüriöö ülestõus, ajaleht Meie Meel, kauplus Laste Maailm, soome kelk, Tartu Maraton, Ees...

Eesti keel - Keskkool
34 allalaadimist
42
docx

Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs

Ptk. 1 1.1. Mis on sotsioloogia? Sotsioloogiaks nimetatakse teadust, mis uurib inimese käitumist grupis, hõlmates nii kollektiivseid jõude kui ka viisi, kuidas inimene iseseisvalt mõtestab oma kogemusi. Sotsioloogia uurib teaduslikult ja süstemaatiliselt inimühiskonna ja inimeste sotsiaalset käitumist tema suhetes grupi ja sotsia...

Ühiskonna uurimine ja... -
6 allalaadimist
2
docx

Õigekirja kontrolltöö

Täida lüngad (20p) Akrobaat, varietee, grammofon, bors, karantiin, galett, grandioossed, sõudsid, plekkkruus, abiturient, ballett, peatselt, brasiilia, gangster, terrass, puhvet, stipendium, traagiline, boheemlane, taburet. 2. Kirjuta kokku, lahku või sidekriipsuga (20p) Raudteeäärne lepavõsa, sealtpoolt, rohkesti herilasepesi, häälte ja kapjade kõmin, küünitaoline ehitis, 60-kil...

Kirjandus - Keskkool
18 allalaadimist
46
docx

Kvalitatiivsete meetodite üldkursus

ohas – sisenemine eeldab teatud käitumismaneeri, keeležanri kasutamist, tuleb valmis olla seletuste andmiseks Suhtlemine vaatluskohas on teistele osalejatele nende päriselu Lahkumine vaatluskeskkonnas on samuti raske Osalus vs vaatlus Rõhuasetus võib olla kas vaatlusel või osalusel olenevalt uurija aktiivsusest Passiivne osalus – aktiivne vaatlus Passiivne vaatlus – aktiivne osalus Tasakaalustatud osalus ja vaatlus Vaatluse varjamine ei tähenda mitteosalemist! Täielik mitteosalev vaatlus Olemasolevate videotefilmidedokumentide vaatlemine – kas vaatlus või analüüs? Vaatleja rollid, staatus Kellena me ennast vaatluse ajal esitleme? Ratsionaalsed valikud ja meie enda staatus Vaatluse – uurimuse varjamine ja eetika küsimused Vaatluse objektid Füüsiline keskkond ja sotsiaalne kontekst Kus tegevus aset leiab? Tegevus Mis toimub?...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
19
docx

Organisatsioonikäitumine (kevad 2018)

Organisatsioonikäitumine (kevad 2018) Eksami kordamisküsimused TEEMA: Organisatsioonikäitumine 1) Milliseid organisatsioonikultuuri tunnuseid nimetas Newstrom? (6) Newstromi järgi on organisatsioonikultuuri tunnused järgmised: kultuur on antud organisatsioonile ainuomane, iseloomulik, suhteliselt stabiilne , muutudes tavaliselt aeglaselt, pigem endastmõistetav kui sõnaselgelt kirjapandu,...

Organisatsioonikäitumine -
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun