Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "varalised" leiti 258 faili

varalised ehk tsiviilõiguslikud sanktsioonid on mõjutusvahendid, mida rakendatakse tsiviilõiguslike üleastumiste eest.
66
ppt

Õigusopetus 2015 - Üldosa

Õigusperekonnad õigusperekonnad läänelik õigus sotsialistlik sotsialistlik õigu islami õigus romaani-germaanianglo-ameerika Rooma eraõiguse mõju õigusteaduse kõrge tase õigusriigi idee era ja avaliku õiguse eristamine ERA- JA AVALIK ÕIGUS  AVALIK ÕIGUS  ERAÕIGUS subordinatiivsed varalised ja õigussuhted, kus isiklikud suhted üheks pooleks on võrdsete isikute riik vahel reguleerimise reguleerimise meetod on meetod on imperatiivne dispositiivne Huviteooria (Ulpianus) Subjektiteooria ÕIGUSSÜSTEEM ÕIGUS...

Õigus - Keskkool
2 allalaadimist
42
doc

Tsiviilkohtumenetlus

Nimelt näeb TsMS § 717 ette, et pooled võivad sõlmida kokkuleppe lahendada nende vahel eksisteeriv või tekkida võiv vaidlus vahekohtus. TsMS § 718 kohaselt on vahekohtule võimalik allutada kõik varalised nõuded ning need mittevaralised nõuded, mille suhtes pooled võivad sõlmida kompromissi. VAHEOTSUS Kui hagimenetluses on nõutava rahasumma suuruse tõendamine kulukas, keerukas ja nõude põhjendatuse või põhjendamatuse kohta on kohtul võimalik otsus teha, võib kohus teha poole taotlusel vaheotsuse. Kohus võib teha vaheotsuse ka aegumise taotluse korral. OSAOTSUS TsMS § 450 käsitleb osaotsuse tegemise võimalust. Kui ühte m...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
21
docx

Perekonnaõigus

Õigusharu tähtsus seisneb selles, et perekonnaõigus reguleerib äärmiselt tähtsaid ühiskondlikke suhteid. Perekonnaseaduse toimesfääri satub peaaegu iga inimene. Enne 1995. aasta Perekonnaseaduse (PKS) vastuvõtmist oli esimese astme kohtutes lahendatud tsiviilasjade hulgas perekonnaõiguse asju ca. 40%. Perekonnaõigus otsib vastust küsimustele, mis puudutavad...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
32 allalaadimist
72
pdf

Pereettevõtluse käsiraamat

tal kapital abielu ajal soetatud esemed Ühisvara Abikaasade ühis- ja lahusvara rahaliselt rahaliselt muud varalised õigused hinnatavad hinnatavad õigused kohustused isilklikud tarbeesemed Lahusvara enne abielu soetatu ja...

Majandus - Kutsekool
4 allalaadimist
8
docx

Ajalugu küsimused ja vastused

Linnad olid nii poliitilised, religioossed kui ka majanduslikud keskused.  Sest inimesi ei jaotatud varandusliku olukorra järgi: oli vaid kolm seisust vabad kodanikud, sõltlased ja orjad.  Perekond oli patriarhaalne. Pereisal oli väga suur võim. Abielu sõlmiti peigmehe ja tema tulevase äia vahel lepinguga, mis määras kindlaks varalised suhted. Pruudi vara kuulus naisele, lahutades tuli vara naise sugulastele tagastada. Mehel võis olla mitu naist.  Vabadel kodanikel, kes harisid põldu, tegelesid käsitöö ja kaubandusega. Orienteerumiseks 1. Uue riigi periood 2. Egiptuses oli samal ajal vana riigi periood. Ehitati suured püramiidid, kujunesid välja kõik Egiptuse tsivilisatsioonile omased tunnused. 3. Vaarao Ramses II pidas sõda hetiid...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
82
docx

ÕIGUSE ALUSED KT1

Neid rakendab selleks volitatud haldusorgan (politsei, amet, inspektsioon) või kohus. Sätestatud karistusseadustikus ja teistes seadustes. 3. Distsiplinaarsanktsioonid on karistused distsiplinaarsüütegude, st töölepingu seaduses ettenähtud süütegude eest. Kohaldab tööõiguslikes suhetes tööandja või tema poolt selleks volitatud isik. 4. Varalised ehk tsiviilõiguslikud sanktsioonid on mõjutusvahendid, mida rakendatakse tsiviilõiguslike üleastumiste eest. Sanktsioonide iseloom sõltub sellest, kas üleastumine seisnes lepingu rikkumises või toimus kahju tekitamine lepinguvälises suhtes kahju tekitamisena. Lepingu rikkumisele järgneb lepingus ettenähtud vastutus ja seda rakendab suhte teine pool. Kahju tekitaja peab teisele isikule takitatud kahju hüvitama. Sanktsiooni mä...

Õigus alused -
7 allalaadimist
100
doc

Äriõiguse ja võlaõiguse konspekt

Äriseadustiku põhialused 2 Äriseadustiku üldsätted 3. Ärinimi 4. Prokuura 5. Füüsilisest isikust ettevõtja 6. Äriregister 7. Tulundusühistu 8. Mittetulundusühingud ja sihtasutused 9. Täisühing ja usaldusühing 10. Osaühing 11. Aktsiaselts 12. Osaühingu ja aktsiaseltsi lõpetamine 13. Filiaal 14. Ühinemine, jagunemine ja ümberkujunemine ...

Õigus alused - Kutsekool
11 allalaadimist
136
doc

KASUTUSLEPINGUD

Krediidiandja peab toimima tarbija krediidivõimelisuse hindamisel nõuetekohase hoolsusega. Tarbija krediidivõimelisuse hindamisel peab krediidiandja arvesse võtma kõik talle teadaolevad asjaolud, mis võivad mõjutada tarbija võimet krediit tagasi maksta lepingus kokkulepitud tingimustel, sealhulgas tarbija varalise seisundi, regulaarse sissetuleku, teised varalised kohustused, varasemate maksekohustuste täitmise ja tarbijakrediidilepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise mõju, määrates vajalike hindamistoimingute ulatuse vastavalt tarbijakrediidilepingu tingimustele, tarbija kohta olemasolevatele andmetele ja võetava rahalise kohustuse suurusele. Tarbija õigused ja kohustused Tarbija taganemisõigus Nii nagu laenuleping nii ka tarbijakrediidileping on oma olemuselt kestv...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
16 allalaadimist
244
pdf

Tarkvara õiguskaitse slaidid

Autoriõigused Avaldamine on teose või selle koopia autori nõusolekul üldsusele kasutada andmises koguses, mis võimaldab üldsusel sellega tutvuda või seda omandada. Üldsus – kõik mis jääb väljapoole perekonda ja lähimat tutvusringkonda. Autoriõigused Autoriõiguste sisu: 1. Isiklikud õigused – isikust lahutamatud ja mitteüleantavad. 2. Varalised õigused – üksikute õiguste või õiguste kogumina üleantavad, kas tasu eest või tasuta. 34 5.05.2016 Isiklikud õigused Teose autoril on õigus: 1) esineda üldsuse ees teose loojana ja nõuda teose loomise fakti tunnustamist teose autorsuse seostamise teel tema isiku ja nimega teose mis tahes kasutamise...

Tarkvara -
15 allalaadimist
13
docx

Õigusõpetus Infotehnoloogidele eksami kordamisküsimuste vastused 2016K

Mis on intellektuaalne omand? + Intellektuaalne omand on õigus inimese loometöö tulemusele. Hõlmab ka investeeringuid 2. Kuidas on intellektuaalomandi kaitse seotud põhiõigustega, mis on puutumust omavad põhiõigused ja miks? (Vaata PS kommenteeritud väljaandest). (essee küsimus) - Intel.omandi kaitse põhineb põhiseadusel. Põhiseaduse kohaselt on igaühe omand puutumatu ja võrds...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
36
pdf

Õigus infotehnoloogidele

Mis on kaitstud autoriõigustega?  Autoriõigus  on  originaalteoste  autoritele  antud  õiguste  kogum.  Autoriõigus  tekib   kirjandus­,  kunsti­ ja teadusteostele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud ja varalised õigused.   Ehk  siis  autoriõigustega  kaitstake  kõiki  loometegevuse  tulemusel  loodud  resultaate,  mis  vastavad  järgmistele   tunnustele:  1.  originaalne  tulemus,   2.  teos  on  loodud  kirjanduse, kunsti  või teaduse valdkonnas, 3. teos on väljendatud objektiives vormis.    6. Autoriõiguste ajaline kehtivus  Autoriõigus  kehtib  autori  ​...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
15 allalaadimist
70
docx

Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt

Mandri euroopa võttis üle – RETSEPTSIOON. Kontinentaal- Euroopa õigussüsteem{germaani-saksa, romaani-prantsuse] – sest hõlmab Mandri-Euroopa riike. Ehk Mandri–Euroopa õigussüteem. Anglo-Ameerika õigussüsteem. Peamine erinevus on õigusallikate küsimus. TSIVIILÕIGUSE MÕISTE—võla-, asja-, perekonna- ja pärimisõigus Läbi reg eseme ja meetodi. Tsiviilõiguse reguleerimise ese (mida reguleeritakse) – varalised suhted, isiklikud mittevaralised suhted (nt. Hooldusõigus, tsiiviilõiguses (solvamine jne)) Reguleerimise meetod (kuidas) – reguleeritakse poolte võrdsuse alusel. Meetod - subjektid võrdsed, sellega saame eristada avalikust õigusest ja selle harudest. Tsiviilõiguslikud varalised suhtes, isiklikud mittevaralised suhted. Tsiviilõigus reguleerib varalisi ja isiklikke mittevaralisi suhteid poolte võrdsuse alusel. Kui jätta võrdsu...

Õigus ja eetika -
9 allalaadimist
50
docx

Tsiviilõiguse Üldosa

Õigus võib olla amoraalne. Moraal – inimene – arusaam õigest käitumisest, moraal võib olla õigus vastane Märksõna on inimene. Inimeste poolt kehtestatud. Rikkumisel inimeste hukkamõist. Õigus on alati moraaliga kooskõlas. Religioon – Jumal – Käitumisreeglid mille on kehtestanud Jumal Tava...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
36 allalaadimist
15
pptx

Ettevõtte juriidilise vormi valik

Ettevõtte juriidilise vormi valik Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Kolledz Tallinn Võimalikud juriidilised vormid Täisühing Osaühing Usaldusühing Mittetulundusühing (MTÜ) Tulundusühistu Aktsiaselts Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) Ettevõtlusvorm Minimaalne nõutav Minimaalne nõutav Varaline vastutus Juhtimine algkapital (euro) asutaj...

Majandus -
1 allalaadimist
100
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT

Eksamil 4-6 küsimust + kaasus. I LOENG Lepingulisis suhteid reguleerivad: Tsiviilõigus tegeleb nõudeõiguse küsimustega. (kellelt, mida ja mis alusel nõuda saame) Võlaõigus tegeleb lepinguliste suhetega. Võlaõigus on võlasuhteid käsitlev õigus. Võlaõi...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
180
docx

ASJAÕIGUSE konspekt

Selle tagab vallasasjade puhul valduse instituut ja kinnisasjade puhul kinnistusraamat. Määratletuse (spetsiaalsuse) põhimõte- igale asjale saad tekkida mingi asjaõigus eraldi, ka asjaõiguslik omand saab tekkida vaid ühele asjale , mitte aga asjade kogumikule. Ühe asja õiguslik režiim peab olema ühene- asjad olulised osad ja koostisosad st reaalosad ei saa olla erinevate isikute omandis. Üleantavuse põhimõte- varalised õigused on reeglina üleantavad ühelt isikult teisele. Üleantavus on iseloomulik näiteks omandiõigusele- võib olla piiratud nt avalikes huvides. Eraldatuse põhimõte- rangelt tuleb eristada võlaõiguslikku kohustisetehingut ning asjaõiguslikku kokkulepet. Abstraktsiooniprintsiip- asjaõiguslik leping on abstraktne, see ei sõltu kohustistehingu kehtivusest. Vanuse ehk järjekohapõhimõte- Piiratud asjaõiguse järjekoht mä...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
13 allalaadimist
66
docx

Tsiviilõiguse konspekt (õpiku põhjal)

Eraõiguses on pooled võrdsed, alluvussuhted puuduvad, vaid eraõiguse subjektid saavad vabalt oma käitumist määrata (privaatautonoomia) ERA- JA AVALIKU ÕIGUSE REGULEERIMISMEETODID JA –ESE Avalik õigus: esemeks subordinatsioonisuhted, millest üks osapool esineb avaliku võimu kandjana ja seda ka realiseerib; meetodiks käsk ja keeld Eraõigus: esemeks isikute vahelised varalised ja isiklikud suhted; meetodiks privaatautnoomia tahtevabadus AÕ harud: riigi-, haldus-, maksu-, karistus-, menetlus-, konkurentsiõigus EÕ harud: tsiviilõigus, kaubandusõigus, intellektuaalne omand, rahvusvaheline eraõigus Miks on vaja teha vahet era- ja avalikulõigusel? See tuleneb põhiseadusest. Võiks olla olematu, millisesse kohtusse peab klient kuuluma. Kõik mis ei ole keelatud on lubatud (eraõigus), kõik mis ei ole l...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
31 allalaadimist
42
docx

Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS)

Loeng ÜLDMÕISTED Õigus – riik – riigi poolt kehtestatud õigusnormide kogum, mille täitmine tagatakse riigi sunniga. Moraal – inimene – arusaam õigest käitumisest, moraal võib olla õigus vastane (kurjategija annab grupeeringu välja, siis see ei ole grupeeringu eetikaga/moraaliga kooskõlas) Religioon – Jumal – Käitumisreeglid mille on kehte...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
8 allalaadimist
30
docx

PANDIÕIGUS

Piirang, mille kohaselt ei ole võimalik seada samale asjale mitut panti Panditavad on kõik varalised õigused, mis on üleantavad Siia alla ei käi hoonestusõiguse, korterihoonestusõiguse ja korteriomandi pantimine – nende puhul on tegemist asja pantimisega õiguste pantimise puhul on tegemist aktsessoorsete tagatistega Õiguste pandiga saab pantida nt: 1. Rahalisi nõudeid 2. Kaaspärijate pärandiosasid 3. Hüpoteeke 4. Kindlustusnõudeid 5. Võlakirju 6. Laokirju 7. Oblig...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
3 allalaadimist
82
docx

TsÜS küsimused eksamiks

62. Nimeta õigussüsteemid? Mandri-Euroopa ehk Kontinentaal-Euroopa ja Anglo-Ameerika.Mandri-Euroopa jaguneb Germaani ja romaani õigusperekonnaks. 63. Mis on õigussüsteemide peamine erivus? Peamine erinevus on õigusallikate küsimus. 64. Kuidas vaadatakse tsiviilõiguse mõistet? Läbi reguleerimise eseme(mida)-varalised ja isiklikud mittevaralised suhted ja läbi reguleerimise meetodi(kuidas)-poolte võrdsuse alusel. 65. Mis vahe on lõikel ja punktil? Lõige on eraldiseisev mõte, punkt on loetelu. Esimene lõige on üldsäte, järgnevad lisad. 66. Nimeta õigusallikad? PS, Seadused, seadusest madalam seisvad aktid, tavad. 67. Milles seisnevad madalamseisvad õigusaktid? Seadusest madalamal seisvad õ...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
12 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun