Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link

"valimised" - 1917 õppematerjali

thumbnail
30
doc

Keskaeg

Keskaja mõiste lõid 14. sajandil humanistid. Ladina keel lihtsustub laiematesse (mitte laiadesse!) hulkadesse levimise tõttu. Keskaja ladina keel oli keskmise osa ladina keel. Keskaeg kandnud negatiivset märki, allakäiguaeg (ladina keele moondumine). Kõikidele tuli 17. sajandi periodiseering kui saksa keele õppejõud Horn ja Keller levitasid/kujundasid mõiste kasutust. Inkvisitsioon, nõiaprotsessid 17.-18.sajandil, nimetatud keskaegseteks, iganenuteks. Romantikud idealiseerisid keskaega; kangelasajastu, rüütlid, gooti kunst. Historitsism ­ objektivsuse püüe. Tinglik periodiseering. Algus: · 313 Milano ususallivuse edikt · 375 hunnid tungivad Euroopasse, suur rahvasteränne. · 476 langes Lääne ­ Rooma keisririigi keiser · 495-496 Clodovech sai kristlaseks · 711 araablased maabusid Hispaanias Lõpp: · 1453 türklased vallutava...

10.klassi ajalugu
488 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Hiina

Mõned vasakpoolsed kommunistid nimetavad Hiina süsteemi riigikapitalismiks, sest alates 1970. aastate lõpust on kommunistliku partei juhtimisel kasutusele võetud üha enam kapitalismi elemente, kuid partei ülemvõimu lõdvendamisest ei ole juttugi. Hiina poliitilises süsteemis on mõningaid liberaliseerimise märke, näiteks mitmeparteisüsteem ja mitme kandidaadiga valimised . Ometi on parteil tõhuis kontroll kaadrite üle. Partei kohtleb karmilt neid, kes tema võimu ohustavad. Rahulolematuse vähendamiseks püütakse parandada majanduse olukorda, lubatakse esitada kaebusi ning koheldakse leebelt vähemohtlikke võimuvastaseid. Sõnavabadus on piiratud. Kõik ohtlikud meeleavaldused surutakse halastamatult maha, ohtlikud organisatsioonid hävitatakse. Siiski lubatakse ajakirjandusel käsitleda sotsiaalseid probleeme ning...

Geograafia
49 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Eesti iseseisvumine

21.aug 1989 Balti kett, moskvale surve avaldamiseks, Tallinnast Vilniuseni. See aitas teadvustada baltikumi probleeme rahvusvahelisel areenil. 1989 eesti keel riigikeeleks. Taastatud iseseisvuspäeval pani alus kodanike komiteede liikumisele, mille eesmärk oli Eesti iseseisvumise taastamine juriidile järjepidevuse alusel. Eesti kongress, valimised toimusid 1990. veebruaris. Eesti Komitee esimeheks sai Tunne Kelam. Üleminekuperiood, mis pidi lõppema omariikluse taastamisega. 1990a mais taastati Eesti Vabariigi nimetus ja lõpetati Eesti NSV sümbolite kasutamine. 1991 a jaanuaris kasutati omariikluspüüete mahasurumiseks Vilniuses ja Riias sõjaväga. Eestis suudeti verevalamist vältida. Eesti eripäraks oli see, et hakati välja töötama Isemajandava Eesti majandusprogrammi...

Ajalugu
200 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Aasta 1917 Eestis

· Kohalikud demokraatlikud omavalitsused asendati enamlaste kontrollitavate nõukogudega · Miilitsa asemel loodi enamlik Punakaart · Rahvusväeosi püüti asendada Punaarmee üksustega · Kohtute asemel loodi revolutsioonilised tribunalid b)Eesti enamlaste ebademokraatlik tegevus · Piirati demokraatlikke vabadusi- keelati teiste parteide koosolekud ja ajalehed, vangistati nende juhte · Kujunes välja ühe partei diktatuur · Eesti Asutava Kogu valimised katkestati (jaanuaris 1918) ning algas rahvuslaste ja baltisakslaste ulatuslik arreteerimine · Ettevõtete ja pankade ning elamute riigitsamine · Mõisamaa konfiskeeriti kuid ei jagatud talurahvale, vaid loodi ühismajandid c)Enamlaste populaarsuse kahanemine · Talupojad pettusid, saamata lubatud maad · Eitav suhtumine kirikusse ja rahvuslikesse väärtustesse · Terror ja vägivald...

Ajalugu
97 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Eksami piletid

pilet 1.Metallide üldiseloomustus?Metallidele on omane kristallstruktuur, aatomid on paigutunud korrapäraselt, suur arv vabu elektrone. Tänu sellele on metallid head elektri ja soojusjuhid.Paljud metallid omavad suurt kõvadust toatemperatuuril(mõned ka kõrgetel temperatuuridel) ja nende poleeritud pind omandab läike. 2.Millised aatomi koostisosad määravad ära aine elektrilised ja keemilised omadused? Tuuma ümbritsevad elektronid, eriti valimised elektronkihid määravad ära aatomite elektrilised,mehhaanilised,keemilised ja termilised omadused, 3.Iseloomustage ioonilist sidet?Suhteliselt tugevad aatomitevahelisedjõud, mis on põhjustatud elektrostaatilistest tõmbejõududest positiivsete ja negatiivsete ioonide vahel, mis tekivad elektronide üleminekul ühelt sidet moodustavalt aatomilt teisele.iooniline side on suhteliselt tugev, ilma suunata side. 4.Defineerige elektroneutraalsuse kriteerium ioonilise sideme puhul? ioonsete...

Materjali füüsika ja keemia
69 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Winston Churchill

Kolm liidrit leppisid kokku löödud Saksamaa okupeerimises. Saksamaa kapituleerus 8. mail 1945, peaaegu viis aastat pärast päeva, mil Churchillist sai peaminister, sõda Euroopas oli lõppenud. Juulis toimus Potsdami konverents, kohtusid Churchill, Truman ja Stalin. Kuid Churchilli viibimine kohtumisel jäi lühikeseks, ta oli kaotanud oma koha peaministrina. Churchilli kodumaal oli toimunud valimised ning konservatiive tabas kaotus. Rahva südamed vallutasid leiboristid. 26. juulil astus Churchill tagasi ning uueks peaministriks sai Clement R. Attlee. Churchill võttis koha sisse opositsioonis, ta rõhutas parlamendis riikliku kaitse vajadust ning hoiatas läänt kommunismi ohu eest. Poliitika, loengute andmine, maalimine (vt Pilt nr 2 lk 9) ja kirjutamine hoidsid Churchilli tegevuses, kuid need tegevused ei rahuldanud täielikult tema suurt energiat. Ta leidis tegevust...

Ajalugu
65 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Taasiseseisvumine

Rahvarinne mõõdukas, Kodanike Komiteed radikaalsed ­ taotlevad kohest lahkulöömist NLst. 23ndal augustil 1989 ­ 'Balti kett' - tõi tähelepanu Balti riikidele kogu maailmast. Mis toimus Liidus samal ajal? Osad leidsid, et NLi on vaja uuendada. 1989 toimusid uue organi ­ NLi Rahvasaadikute Kongressi valimised . (meenutas Asutavat Kogu) Märkimisväärsed valimised selles suhtes, et tegu oli esimeste poolenisti demokraatlike valimistega - mitu kandidaati (varem koguaeg igas ringkonnas ainult 1 kandidaat), pooled säilitas kompartei, pooled kandidaadid esitati rahvaalgatuse alusel; ka Eestist ­ kandidaadid olid suht seinast seina. Hakkavad võitlema, et Kongressil tühistataks MRP, kuid seniajani ei olnud valitsus üldse seda tunnistanud....

Ajalugu
210 allalaadimist
thumbnail
26
doc

Prantsusmaa

TARTU KOMMERTSGÜMNAASIUM Katrina Rappu PRANTSUSMAA referaat Tartu 2006 2 Sisukord 1. Sissejuhatus........................................................................................3 2. Administratiivne jaotus...........................................................................5 3. Elanikkond.........................................................................................6 4. Elatustase..........................................................................................8 5. Valitsemisvorm (riigikorraldus)...............................................................11 6. Majandus..........................................................................................13 7. Loodusvarad......................................................................................15 8. Maksusüsteem...

Geograafia
268 allalaadimist
thumbnail
19
doc

Poliitika ja valitsemise alused

Põhja Korea. 65. Tutvusta kodanikuallumatuse ja eraldatusesaarte mõisteid. Kodanikuallumatus on vägivallatu vastupanu. Põhineb kodanikujulgusel. Võimude tahtmisi võimalust mööda saboteeritakse, nende tegemisi boikoteeritakse jne. Eraldatusesaared ­ totalitarismis väikesed rühmad, kus kehtivad teised mängureeglid ja suhtlusõhustik kui ametlikul tasandil. 66. Esita demokraatia tunnused ja tutvusta nende kahte rangusastet. Vabad ja üldised perioodilised valimised (üks inimene, üks hääl) Valitsejate vahetumise võimalus Aus ja õiglane otsustamismenetlus Otsuseid langetatakse häälteenamusega Vähemuse võimalus tõusta tulevikus enamuseks Kaitstud inimõigused Arvamusvabadus, avalikkus ja vaba ajakirjandus Riigivõimu avalikkus ning poliitiline ja õiguslik vastutus Seaduslikkuse põhimõtte järgimine Sõltumatu kohus 67. Tutvusta ja võrdle erinevaid demokraatia liike...

Arenguõpetus
460 allalaadimist
thumbnail
41
doc

Riik ja Õigus täiskonspekt

Riigipea pädevus: dekreetseadusi andev; esitada valitsuse juht ja liikmed, kõrgeim kohus; juhtida riiki erakorralise ja sõja olukorras; sõlmida ja parafeerida ex officio rahvusvahelisi leppeid; spetsiifiliste haldustoimingute teostamine; arumuandmise õigus; juhtida riigikaitset, kuulutada sõja- või erakorraline seisukord; kuulutada välja seadusi; saata parlament laiali, kuulutada välja erakorralised valimised . Täidesaatev riigivõim Vajalik parlamendi poliitiline usaldus. Valitsuste liigitus koosseisu alusel: 1) ametnike valitsus: koosneb keskametkondade juhtidest, kindla ametiajaga, parlamendi poolt nimetatud (Sveits); 2) spetsialistide valitsus: erispetsilistid, kelle nimetab parlament; 3) parlamentaalne valitsus e poliitiline valitsus: professionaalsed poliitikud parlamendi koalitsioonierakondadest; 4) presidentaalne valitsus: võim riigipeal, valitsuse liikmed presidendi haldustehnilised...

Õiguse entsüklopeedia
579 allalaadimist
thumbnail
31
doc

Riigi ja valitsemise põhialused II

Osalusühiskonna toimimise põhimõte on, et kõigil huvitatud osapooltel peab olema vaba juurdepääs, osalemaks demokraatlikus poliitikakujundamis- ja otsustusprotsessis, st võimalus oma elukeskkonda aktiivselt mõjutada. Selle eelduseks on toimivad kanalid kodanike ja rühmade osaluse tagamiseks väljaspool esindusdemokraatia tavalisi mehhanisme, nagu valimised ja rahvahääletused (otsedemokraatia) n Kodanikeühiskond peaks osalusdemokraatlikus ühiskonnas täitma erinevaid rolle ­ tegutsema avalikku võimu tasakaalustava ja kontrolliva jõuna, oma tegevusala ja liikmete probleemide ja huvide vahendajana, osalema aktiivselt asjakohaste poliitikate väljatöötamises ja elluviimises Osalusdemokraatia n Osalusdemokraatlikus ühiskonnas peaks ühenduste kaasamine...

Riik ja valitsemine
105 allalaadimist
thumbnail
28
doc

Riigi ja valitsemise III osa

n Lisaks on riigivõim piiratud ka valdkondliku jaotusega seadusandlikuks, täidesaatvaks ja kohtulikuks võimuks, mida nimetatakse võimude lahususeks või tänapäevasemalt võimude tasakaalu ja kontrolli põhimõtteks, samuti õigusriigi põhimõtetega n Keskseid riigielu küsimusi võivad inimesed otsustada ka otse, nt rahvahääletusega. Demokraatlikud institutsioonid n valitud ametikandjate põhiseadusega piiratud valitsemine; n vabad, ausad ja sagedased valimised , millega ametikandjaid vahetatakse ning kus ei esine sundust; n tegelik eneseväljendusvabadus, mis tähendab nii kahjulike tagajärgede puudumist kui arvamuste esitamiseks kanalite olemasolu; n alternatiivse teabe saamise võimalus tänu teabeallikate paljususele; n ühinemisvabadus, mis tähendab kodanike võimalust luua ühendusi seltsingutest erakondadeni; n kaasav kodakondsus: kõigi püsielanike võimalus kasutada kõiki...

Riik ja valitsemine
147 allalaadimist
thumbnail
30
doc

Eesti ajalugu

3 1. KIVIAEG EESTIS..................................................................................................................4 2. METALLIAEG EESTIS.........................................................................................................5 3. EESTLATE MUISTNE VABADUSVÕITLUS.....................................................................7 4. EESTI ALA HALDUSLIK JAOTUS....................................................................................8 5. JÜRIÖÖ ÜLESTÕUS (1343 ­ 1345)..................................................................................... 9 6. MAARAHVAS 14. ­ 16. SAJANDIL.................................................................................11 7. KESKAEGSED LINNAD EESTIS...

Ajalugu
153 allalaadimist
thumbnail
15
doc

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks

sõltumatus Kodanikuvabaduste tunnustamine Õigusriik ja kõigi võrdsus seaduse ees Võimuinstitutsioonide lahusus ja tasakaalustatus Tsiviilkontroll relvajõudude üle Demokraatia tugisambad: Rahva suveräänsus Valitsemine valitsetavate nõusolekul Enamuse võim Vähemuse õigused Põhiliste inimõiguste tagamine Vabad ja ausad valimised Võrdsus seaduste ees Korrakohane õigusemõistmine Põhiseadusega piiratud riigivõim Võimude lahususe printsiibi järgimine Sotsiaalne, majanduslik ja poliitiline pluralism Sallivuse, pragmaatilisuse, koostöö ja kompromissivalmiduse väärtustamine Demokraatia väärtused: vabadus, võrdsus, tolerantsus, pluralism, seaduslikkus (legitiimsus) (võimu õiguspärasus, valitsemine seaduste põhjal) 20. sajandi ühiskonna poliitilise arengu tendentse...

Ühiskonnaõpetus
832 allalaadimist
thumbnail
86
doc

Eesti uusima aja ajalugu

Üritati välistada Tõnissoni ja tema mõttekaaslaste kongressi juhtimist. Kongress algas Bürgermusses. Selle avas Jaan Tõnnisson (ebaõnnestunult). Alustas oma kõnet kohe teravate süüdistustega, see pani saali röökima, ja Tõnisson oli sunnitud oma kõne katkestama. Järgnesid Kongressi juhataja valimised , mis kestsid 6h. Jaan Teemant saavutas suure ülekaalu. Siis hakati valima Kongressi asejuhatajat, vaieldi, mitut asejuhatajat oleks vaja. 28.11 jätkus Kongress, 2 leeri erinevates ruumides. Tõnisson jt ­ Bürgermusses ­ arutati läbi otsuste projektid, mis olid Postimehe toimetuses juba varem paika pandud. Suhteliselt tagasihoidlikud ettepanekud võeti vastu. Bürgermusse otsused võib jagada 3 rühma 1) otsused, mis...

Eesti uusima aja ajalugu
405 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Saksamaa 1920.-1930. aastatel

See oli nende edu absoluutne tipp. Sama aasta novembris erakorralistel parlamendivalimistel said nad juba veidi vähem hääli. NB! 30. jaanuaril 1933 nimetas Saksamaa president Paul von Hindenburg Hitleri kantsleriks. Parlamendis ehk Riigipäevas ei saanud natsid siiski kunagi absoluutset enamust. Märtsis 1933 olid jälle uued valimised , siis hääletas NSDAP poolt 43,9 % valijaist. Seega ­ parlamentaarse korra ajal ei hääletanud sakslased diktatuuri poolt! NB! Hitler sai võimule täiesti seaduslikult! Natsionaalsotsialistide võimuletuleku põhjused: · parlamentaarne kord (ehk demokraatia) oli Saksamaal liiga nõrk ega tulnud toime riigi ees seisnud probleemidega. Arvukad rahvakihid ­ ohvitserid, töösturid, suurmaaomanikud jt. ­ olid avalikult demokraatia vastu....

Ajalugu
41 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Maailm kuhu ma sündisin 1991-1992a sündmused

Nendel olümpiamängudel juhtus selline apsakas, et Eesti lipp tõmmati tagurpidi vardasse. Need olid viimased taliolümpiamängud, mis toimusid suveolümpiaga samal aastal. Samuti olid need esimesed taliolümpiamängud, kus ka paraolümpia peeti samas linnas. Püstitati monument Vabadussõjas langenute mälestuseks. Jätkus Kuressaare Linnateatri ehitus. Ajalehtedest käisid: Rahva Hääl, Saarte Hääl, Päevaleht, Maaleht, Liivimaa Kroonika ja Õhtuleht. Presidendi valimised , krooni tulek, Rootsi kuninga visiit, toidutalongid, olümpiamängud, uus põhiseadus, Eesti ­ Vene läbirääkimised sõjavägede väljaviimisest ­ olid sündmused, mida mäletasid minu vanemad. Kuid kõige meeldejäävamaks oli siiski minu sündimine....

Ajalugu
17 allalaadimist
thumbnail
4
odt

Kohalik omavalitsus- Tartu linna näitel

Tartu linn on maakonna administratiivne keskus, kus elab peaaegu 68 % maakonna rahvastikust. Tõmbekeskuseks on Tartu linn kogu LõunaEestile. Peale Tartu linna on maakonnas 2 väiksemat linna (Elva ja Kallaste), 22 alevikku ja 304 küla. Tartu omavalitsusorganiteks on linnavolikogu kui esinduskogu ja linnavalitsus kui volikogu poolt moodustatud täitevorgan. Tartu linnavolikogu valimised toimusid 16. oktoobril 2005. Volikogu on 49liikmeline ja valitakse neljaks aastaks. Linnavalitsuses on kuus liiget, kes on vastutavad erinevate osakondade töö üle. Linnapea Urmas Kruuse ülesandeks on juhtida Avalike suhete ja linnakantselei osakonda. Karin Jaanson juhid rahandus ja ettevõtluse osakonda. Jüri Sasi juhib haridus ja kultuuriosakonda. Vladimir Sokman juhib tervishoiu ja sotsiaalabi osakonda. Margus Hanson juhib linnamajanduse ja linnavarade osakonda....

Ühiskonnaõpetus
84 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Demokraatia, rahvavõim, demokraatia liigid

Mõisteliselt kattub esindusdemokraatiaga, kuid rõhutab rohkem kompetentsuse tähtsust riigivalitsemises. Vabade valimiste reeglid:valimised on üldised:piirangud on ainult vanuselised ja kodakondsusega seotud, valimistel on vaba konkurents:st kõik võivad hääletada vastavalt oma veendumustele. (kõik võivad esitada oma kandidatuuri), valimised on ühetaolised e võrdsed. Valimissüsteemid: majoritaarne +selgus ja lihtsus, võitjaid kerge välja selgitada. ­eelised juhtivatel parteidel, kaotsiläinud hääled, proportsionaalne +õiglane, hääle ei kao, uued poliitikud, võrdne sanss saada parlamendis esindatud ­ keerukas, saadikute isiklik vastutus hajub. Segasüsteemi puhul kasutatakse nii majoritaarse kui proportsionaalse valimissüsteemi põhimõtteid. Seda kasutatakse...

Ühiskonnaõpetus
151 allalaadimist
thumbnail
22
doc

Inglismaa

4 Peaministriks on Parlamendi Alamkojas enamust omav partei liider. Parlament koosneb Alamkojast ja Ülemkojast, kusjuures Ülemkojal on rohkem reaalset võimu. Alamkoda valitakse iga viie aasta järel üldvalimistel, kuid peaministril on õigus paluda kuningannal parlament laiali saata ja korraldada uued valimised . Erinevalt Ameerika Ühendriikide Ülemkohtust puudub Inglismaa justiitsorganeil õigus kontrollida seaduste vastavust konstitutsioonile. 1.3 Religioon Inglismaal on olemas riigiusk ­ anglikaani ehk Inglise riigikirik. Enamik inglasi tunnistavad seda usku, mis kujunes siis, kui Inglismaa lõi kuningas Henry VIII valitsemisajal lahku roomakatolikust kirikust. Kirikul ei ole enam poliitilist võimu. Teiste religioonidena on...

Kultuurilugu
105 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun