Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"tutvustatud" - 147 õppematerjali

404
pdf

SIDUSA KÕNE ARENDAMINE SKAP LAPSEL: TEGEVUSUURING ÜHE LAPSE NÄITEL

Panid sa tähele, millega lugu algas? Algus Milline osa jutustusest oli puudu? Ei tutvustatud Mis jäi jutu alguses rääkimata? tegelasi, tegevuse Abi: kas harakas tutvustas jutu alguses aega ja kohta. tegelasi, tegevusaega ja kohta? Harakas hakkab ise sulle jutustama. Kuula ja mõtle, kas tema jutust...

Pedagoogika -
7 allalaadimist
74
docx

TÖÖOHUTUS

 Töötaja kinnitab juhendamist, väljaõpet ning iseseisvale tööle lubamist oma allkirjaga.    Töötajate tervisekontrolli kord Tööandja ülesanded töötaja tervisekontrolli suunamisel  Tööandja selgitab välja:  töökeskkonna ohutegurid, millega töötaja oma töökohal kokku puutub ja mis võivad...

Ergonoomika - Kutsekool
7 allalaadimist
10
docx

Eetiliste dilemmade käsitlemise protsess

Kas on vajalik küsimuse või teema edasine uurimine? Jah Kas on vajalik konsultatsioon eksperdi või juristiga? Jah 8. Võimalike edasiste tegevussammude ülevaade Saada informatsiooni kliendi emalt – vastavalt informatsioonile pöörduda sotsiaaltöötaja poole – edasi lastekaitsespetsialist. Antud situatsioonis pole kirjeldatud lapse teenusel käimise põhjust, ega pole tutvustatud ka tervisekaarti ja perekonna tausta. Me eeldame, et kliendi esindaja on rehabilitatsiooni asutusse tulles allkirjastanud tõendi, mille alusel võib erialane nõustaja konsulteerida oma kolleegidega, kellelt saab nõustaja edasiste tegevuste kohta nõuandeid küsida. 9. Tegevussammude analüüs Kuidas iga alternatiiv avaldab mõju kliendile, teistele huvitatud osapooltele ja mulle? Alternatiiv 1: hea variant Olukord võib laheneda...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
104
pdf

Sõlmed arborist alpinism mägironimine

Oma töö teemaks valisingi just arboristide töös vajalike sõlmede kasutusvõimaluste tutvustuse ja liigitamise rühmadesse. Lisasse paigutasin ka sõlmede moodustamist selgitavaid fotosid, millelt on võimalik jälgida sõlme väljanägemist tema moodustamise erinevates etappides. Töö on kasutatav arboristide koolitamisel õppematerjalina ning hõlbustab ka minu enda kui erialaõpetaja tööd. Tutvustatud ei ole kindlasti kõiki võimalikke kasutatavaid sõlmi, vaid ikkagi põhilisi, mille tundmisel ja oskuslikul sidumisel saab iga ettetuleva tööga hakkama. Loomulikult on tänapäeval olemas juba palju erinevaid tehnilisi alternatiivseid abivahendeid, mis ehk ei nõua enam nii põhjapanevat sõlmede tundmist, kuid hetkel, mil tehnika alt veab, on vanad head sõlmed abiks. Materjali selle töö kirjutamiseks olen kogunud kildhaaval, valda...

Põllumajandus - Kutsekool
15 allalaadimist
18
docx

Rahvusvaheline julgeolek konspekt

Rahvusvaheline terrorism (seotud paljude riikide kodanikega. Nt. Jihad grupp- lõuna Egiptuses. Rahvusvaheline selle tõttu, et läheb püramiidide juurde, kus on turistid ja kuna ohvrid on rahvusvahelised inimesed on tegemist rahvusvahelise terrorismiga. Nt võõra riigi territooriumil Egiptuse saatkonnas pommi plahvatamine on kohalik terrorism, kuna saatkond on Egiptuse oma). Riigi sponsoreeritud terrorism (tutvustatud USA poolt. Nt finantsiliselt, sõjaväe vahendite andmine, varjul hoidmine, sõjaväeline treening). Rahvuslik terrorism (seotud etniliste gruppidega ja rahvustega). Ideoloogiline terrorism (parempoolsed või vasakpoolsed ideoloogiad). Külmasõja ajal enamus teada olevad terrorirühmitused olid ideoloogilised ja seotud Leninismiga. Terrorism või vabadusvõitlus? Walter Laquer: erinev tähendus erinevatele inimestele (poliitikule, poli...

Rahvusvaheline julgeolek... -
10 allalaadimist
12
pdf

Kaasused

(Lewis 2003) Erinevalt lääne inimestest ei meeldi jaapanlastele uued tutvused. Omaenda võrguühiskonnas teavad jaapani tippjuhid täpselt, kuidas kõnetada endast kõrgemal või madalamal seisjaid või endaga võrdseid. Kui jaapanlasi pole eelnevalt korralikult tutvustatud , ei suuda nad määratleda oma positsiooni. Visiitkaartide vahetamine on Jaapanis igapäevane tseremoonia, kuigi kaardilt saadav informatsioon jääb eelnevate teadmisteta ebapiisavaks. Jaapanlased esindavad firmat, mis on osa grupist, mis omakorda esindab Jaapanit. See tähendab, et kõik grupi liikmed peavad partneriga tuttavaks saama, kuid see on pikk protsess. Seetõttu hakkavad lääne inimesed peale käima, et jaapanlased kiiresti otsu...

-
35 allalaadimist
21
docx

Programmeerimise kodutööd

Ei soovita otse maha kopeerida koodi, sest Tartu Ülikoolil on programmid, millega nad saavad võrrelda sinu koodi sarnasust teiste tudengite koodidega. Ei vastuta, kui panete sellega toime akadeemilise petturluse! Edu! :) 1. Nädala kodutöö 1. Maja Kirjuta programm, mis joonistab kilpkonnaga lihtsa otsevaates...

Programmeerimine - python -
54 allalaadimist
8
odt

Kalda tee 1c ja Ihaste 3 kruntide detailplaneering

Ettepaneku planeeringu koostamiseks tegi TÜ Tartu Tarbijaye Kooperatiiv 05.06.2012 Joonis 1. Kalda tee 1c ja Ihaste tee 3 detailplaneeringuala situatsiooniskeem. Planeeringu lahenduses on välja toodud erinevaid lahendeid ning mitmeid erinevaid valdkondi mida tuleks paremaks muuta. On räägitud erinevatest nõuetest tänavatele, ehitistele ning liikluskorraldusele, tutvustatud on ka parkimiskorralust, haljastuse ja heakorralduse põhimõtteid ning ka rajatisi. Kortereid rajatakse 70m2 krundi pinda korteri kohta ning igale korterile on kaasaarvestatud üks panipaik. Samuti tuleks haljastusega puhkeala ning katuseterassid. Kavas on ka eemaldada Sõpruse pst-lt juurdepääs praeguse parkimisehtisse ning selle tõttu kaotataks ka ära sealt kaudu pääs hoonesse. Planeeringus on ka ettenähtud jalakäijate ala,...

Arhidetuur -
3 allalaadimist
2
docx

ELUKOGEMUSE BINGO

tinenti alateemad lugeda parkimise eest Oskan rattaga Olen kätelnud Olen Olen Mulle meeldib sõita kuulsusega doonor jalgpallimängus klassikaline värava löönud muusika Mind on Mulle ei meeldi Mul on Olen lugenud Olen oksendanud tutvustatud shokolaad oma viimase kahe kuu või minestanud kellegi vale ettevõte jooksul vähemalt avalikus kohas nimega ühe raamatu Ma saan Ma oskan bridži Oskan Olen ise leiba Olen annetanud üheaegselt või malet paberist küpsetanud heategevuseks oma kõhtu mängida...

Ainetöö -
1 allalaadimist
8
docx

Iseseisev töö - Müüja-klienditeenindaja ametijuhendi koostamine MKt16-Selje Kund

3Organiseeritud on kauba viimine laost müügisaali 2.4 Kaupade väljapanek vastab Kaupluses kehtivatele juhenditele 2.5 Uutele töötajatele on korraldatud ja läbi viidud väljaõpe ning tutvustatud Kaupluses kehtivaid juhendeid 2.6 Töötajatele on tutvustatud sortimenti tulevaid uudistooteid 3. Kaupade vastuvõtmine, müügiks 3.1 Saabunud kaup on tükiliseltkoguseliselt ettevalmistamine ja väljapanemine kontrollitud ja vastab saatelehele....

Ametijuhend - Kutsekool
18 allalaadimist
24
pdf

Plokkmüüritised

TÖÖLIIGID 42-0290 Kulud ja meetodid...

Betooniõpetus - Keskkool
18 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

Mõju suuruse hindamisel on oma osa ka tegevuse etteaimatavusel. Kiired ja vaiksed tegevused nagu jooksmine ja mägijalgrattasõit on vähem etteaimatavad (on väga ehmatavad) ja seetõttu omavad liikidele suuremat mõju. Aeglasemad tegevused nagu matkamine on etteaimatavamad, pole nii ehmatavad, omades liikidele seetõttu väiksemat mõju. Järgnevalt on tutvustatud kolme liikide vastusreaktsioonil põhinevat metoodikat elustiku inimmõju häiringu hindamiseks. Simulatsioonimudelid. SODA Külastuskoormuse loodust häiriva mõju demonstreerimiseks on loodud mitmeid erinevate uuringutega seotud simulatsioonimudeleid (Bennett et al. 2008). Loodud mudelid on seotud konkreetsete liikidega konkreetsetes püsivates spetsiifilistes tingimustes: Euroopa öösorr (Langston et al. 2007), merelindude koloo...

Loodus - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

Kriminaalmenetlus Sotsioloogilises plaanis võib kriminaalmenetluse põhiolemuseks lugeda teatud napi sotsiaalse ressursi jagamist sel viisil, et jagamise tulem oleks legitiimne, st ühiskonnas siduvana aktsepteeritav. Kriminaalmenetluses jagatavaks ressursiks on: 1) riigipoolne karistusõiguslik reageering toimepandud kuriteole e nn kurit...

Kriminaalmenetlus - Tallinna Majanduskool
41 allalaadimist
71
doc

Koolituspõhimõtete väljatöötamine ja arendamine

Estonian Business School Juhtimise õppetool Getri Järvsoo KOOLITUSPÕHIMÕTETE VÄLJATÖÖTAMINE JA ARENDAMINE FORTUM TERMEST AS-s Bakalaureusetöö Juhendaja Maris Zernand, MBA Tallinn 2005 SISU...

Personali juhtimine ja... -
8 allalaadimist
78
docx

Neuropsühholoogia

• Analüüsivõime – loetu mõistmine, järelduste tegemine, eesmärkide seadmine kirjutamisel  Fonoloogilise ja grafeemilise lugemise erinevused, mõju lugemaõppimise ja lugemise eri etappides. 1. Fonoloogiline lugemine – tähed või tähtede grupid häälikuteks; raskused lugema õppimise alguses. 2. Grafeemiline lugemine – sõna jäetakse meelde; raskused hiljem.  Loengus lühidalt tutvustatud neuroloogilised arenguhäired: peab oskama nimetada ja mitte segamini ajada, mõned iseloomulikumad tunnused võiksid meeles olla Tserebraalparalüüs Pärilik, looteeas, sünnil või esimese 2 a jooksul tekkinud ajukahjustus. • Ajukahjustus arenemise ja kasvamise ajal ei muutu, kuid on alati olemas armina närvisüsteemis. • Olenevalt sellest, millise ajupiirkonna kahjustusega on tegemist, tekivad inimesel erinevad liikumis...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
41 allalaadimist
10
doc

Raamatu „Armastus! Tead, see on olemas!“ analüüs

1955. a sai seksuaalkavatus Rootsi koolides kohustuslikuks. Lääne ühiskonnas on homoseksuaalsust enam vähem järjekindlalt sajandeid taga kiusatud. Sõna homoseksuaalsus võeti esimest korda kasutusele mõistena 1896. a (Centerwall 1996: 33). Raamatus on käsitletud homoseksuaalsuse ajalugu ja ühiskonna elanikkonna erinevaid seisukohti. Masturbeerimist on kirjeldatud läbi erinevate ajastute. Tutvustatud on mitme arstipsühhiaatri seisukohti seoses masturbeerimisega. Läbi ajaloo on psühhoanalüütikuid, kelle arvates on masturbeerimine kahjutu ja neid, kelle arvates on masturbeerimine kõrvalekalle. Freud arvas, et masturbatsioon on lapseeas loomulik, aga täiskasvanu eas tuleks pidada seda närvihäireks (Centerwall 1996: 43). Aborti võis pidada ajalooliselt naise seksuaalsuse ja viljakuse üle kontrolli saavutamise meetodiks. Abord...

Kirjandus - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

Kafka analüüs

Kuidas suhtus Kafka tööandja Kafkasse? Mida juhataja talle ette heitis? Kafka tööandja julgustas Kafkat healoomulisel moel olema vähem tundlik ja muutma oma käitumist, mis meenutas tööandjale rohkem üksikut hunti kui funktsioneerivat inimest, heites Kafkale ette tema vaikset olemist ja üksildast eluviisi. 2. Kes olid Kafkale lähedase...

Kirjandus - Keskkool
15 allalaadimist
69
doc

Matemaatika õpe erivajadustega lastele

01.047. MATEMAATIKA ÕPE ERIVAJADUSTEGA LASTELE I (Küsimused kehtivad alates 2013. a. kevadest) 1. Matemaatika elementaaroskuste omandamisraskuste uurimise neuroloogiline suund. Neuropsühholoogia kujunemise algusetapil püüti iga füsioloogilise ja/või psühholoogilise funktsiooni juhtimine siduda mingi lokaliseeritud keskusega ajus. Henseheni arvates paiknevad peamise...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
35 allalaadimist
50
odt

ÕIGUS PRIVAATSUSELE JA ANDMEKAITSE

1 ÕIGUS PRIVAATSUSELE JA ANDMEKAITSE 1 ÕIGUS PRIVAATSUSELE Ühiskonna ja isiku individualismi arenedes jäi tavaõigusest ja käibivatest moraalinormidest inimese privaatsuse kaitsmisel väheks. Lisaks moraalsele hukkamõistule privaatsusõiguse rikkumisel tekkis vajadus ka efektiivsete õiguskaitsevahendite järele. Üldiselt on levinud arusaam, et privaatsus on hüve, mille k...

Andmekaitse -
14 allalaadimist
19
docx

Ainetöö maksunduses

TALLINNA MAJANDUSKOOL Maksuarvestuse õppetool nimi rühm RIIGIKOHTU LAHENDI ANALÜÜS ainetöö Juhendaja: 1 SISUKORD SISUKORD................................................................................................................... 2 1.SISSEJUHATUS...

Maksundus - Kutsekool
10 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun