Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "tutvustatud" leiti 147 faili

30
docx

Tuleohutus puidutöökojas

 Valveplaani peab olema tutvustatud valvet teostatavatele isikutele.  Valve peab katma nii kogu territooriumit kui ka sissepääse territooriumile. Sellest tulenevalt peab territoorium olema ümbritsetud aiaga (kõrgus vähemalt 2 meetrit) ning sissepääsud territooriumile peavad olema varustatud lukustatavate väravatega. Territoorium peab olema valgustatud.  Töö ajal peab olema valve vähemalt territooriumi sissepääsu(de)l kus kont...

Ametijuhend - Kutsekool
10 allalaadimist
28
docx

Serverite virtualiseerimine

Iga kasutaja kindlustati virtuaalse masinaga, mis andis kasutamisõiguse mitmele kasutajale suurarvutisse samaaegselt. Loodi tarvkara, hypervisor (vt. pt 2.2.1), mis haldas mälu jagamist suurarvutis. [2, 10, 12] Popek ja Goldbergi nõuded Popek ja Goldbergi virtualiseerimise nõuded on piisavate tingimuste kogum arvuti arhitektuurile, et toetada süsteemi virtualiseerimist tõhusalt. Need olid tutvustatud Gerald Popeki ja Robert Goldbergi poolt 1974 aasta artiklis “Formaalsed nõudmised virtualiseeritavatele kolmanda generatsiooni arhitektuuridele”. Artiklis on toodud kolm vajalikku iseloomu, et süsteemi programmi kutsuda VMM-iks (Virtual machine monitor). 3 ...

Serveri operatsioonisüsteemid -
4 allalaadimist
18
docx

Turundusplaan

Näiteks: Reklameerime BFM-i Facebookis, sest Facebook on enim külastatud suhtlusvõrgustik, mille peamiseks külastajaskonnaks on noored. Facebookis tuleks luua BFM-il põhinev lehekülg, kus on lühidalt ja põnevalt tutvustatud õppeasutust. Samuti korraldaksime Facebookis reklaamikampaaniaid, kus loosiksime välja BMF-i logoga T-särke ja korraldaksime erinevaid konkursse, mis on seotud filmimisega. Teeme lühireklaami televisoonis nagu ETV, TV3 ja KANAL2. Sellisel juhul võime kindlad olla, et BFM-ist saavad teada võimalikult palju inimesi. Tellime reklaamplakatid ja paneme need õppeasutuste lähedele. Samuti reklameerime BFM-i seal juba õpivate tuden...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
204
docx

Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1

 Toetada harjutustunde:  o Anda ülevaade visiooni kirjeldamisel kasutatavatest  mudelitest ja notatsioonidest (lisaks eelmises loengus  tutvustatud  eesmärkmudelitele):   kontseptuaalne klassidiagramm kui visuaalne  ärisõnastik;   kontekstidiagrammide erinevad võimalikud  esitused ja notatsioonid  äriprotsessi kirjeldamine (UML tegevusdiagramm vs mitte­UML: BPMN)  Kava  Süsteemianalüüs iteratiivse arendusprotsessi osana o Arendusmetoodikad: prod...

Modulatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
176
doc

Nõukogude Liidu ajalugu osa 2

Projekti teenistusse NL rakendas ka oma idabloki, aatompommi tootmisel on oluline uraan toorainena, projekti rakenduvad Tšehhoslovakkia, Rumeenia, Bulgaaria, uraanimaagi töötlemise seisukohalt muutub al 1946 a-st väga oluliseks ka Sillamäe, kus rajatakse eraldi mäekeemia kombinaat (Kombinaat nr 7). Väidetavalt on Sillamäe toodang jõudnud ka Stalini kabinetti, talle seda tutvustatud . Sillamäele paisati tohutu tööjõud, esialgu kasutati ära just sõjavange, hiljem juba hakatakse mujalt täiendavat tööjõudu sisse tooma. Kui sõjavangid hakkavad NL-ist ära minema, tekib tööjõus tühimik, mida oli vajalik täita. „Tuumaprojekti“ kronoloogia:  1945 projekti mastaapne käivitamisaasta  1949 esimese eduka tuumaseadeldise katsetamine- oli ameeriklaste jaoks täielik ootamatus  1950...

Ajalugu -
20 allalaadimist
42
pdf

Erich Maria Remarque „Läänerindel muutuseta“

Oluline informatsioon kirjutatakse samale lehele, kus on Soopanit tutvustab informatsioon, raamatu lühikirjeldus ning esitatavad küsimused.  Kolmandas tunnis tehakse kokkuvõtted ning otsitakse Remarque’i teose „Läänernidel muutuseta“ sündmustikust ja olukorrakirjeldusest sarnasusierinevusi võrreldes Soopani tutvustatud raamatuga. Valmistutakse kirjandi kirjutamiseks ning köidetakse teose käsitlemisel kogunenud informatsioon kokku ning kinnitatakse klambrigaliimitakse vihikusse. Neljandas (ja ka viiendas) tunnis kirjutatakse klassikirjandit ning kasutada võib täidetud õppematerjale kolmest möödunud tunnist. Õpilasel on võimalik vabalt valida nelja arutlusteema vahel....

Kirjandus - Keskkool
9 allalaadimist
6
odt

EESTI RAHVUSLIKU SÕLTUMATUSE PARTEI

 Esimene sõltumatu erakond kogu Nõukogude Liidus.  Eesmärgiks oli Eesti Vabariigi taastamine.  Partei loomiseks tegi ettepaneku Vello Väärtnõu, kes ütles esimesena avalikult välja mõtte, et Eestis on vaja luua rahvuslik partei ja võtta kommunistidelt võim.  Esimene kord NSVL ajaloos kui Moskva seati fakti ette ametliku opositsioonipartei loomisega.  Moskvas pressikonverentsil tutvustatud ERSP eesmärk saavutas suurt tähelepanu ja leidis laialdast äramärkimist lääne meedias.  Kas New York Timesi esilehel oli intervjuu ERSP loojaga.  ERSP algatas liikumise, mis tipnes Eesti kongressi(EV õigusjärgsete kodanike esinduskogu) valimistega.  Esimehed: 1. Lagle Parek (20.08.1988-18.07.1993) 2.Ants Erm (18.07.1993-27.11.1993) 3.Tunne-Väldo Kelam (27.11.1993-02.12.1995)...

Politoloogia - Keskkool
2 allalaadimist
8
docx

Puidutöötlemine CNC pinkidel

Millised oskused peaksid olema CNC ­ tööpingi operaatoril? 2. Kus ja millal ehitati esimene arvuti? 3. Millised arengud toimusid NC ­ pinkide juures 1950 ­ 1960 aastatel? 4. Millised arengud toimusid NC ­ pinkide juures 1960 ­ 1970 aastatel? 5. Millised arengud toimusid NC ­ pinkide juures 1970 ­ 1980 aasta...

Puidutöö -
3 allalaadimist
38
docx

Avaliku juhtimise konspekt

2. Millised on tooteinnovatsiooni ja protsessiinnovatsiooni erinevused avalikus sektoris. Tooge näiteid. Tooteinnovatsioon – uue või märkimisväärselt täiustatud toote või teenuse turuletoomine Protsessiinnovatsioon – uue või märkimisväärselt täiustatud tootmis- või tarnimismeetodi rakendamine Avaliku sektori puhul võib näideteks tooteinnovatsioonist tuua hiljuti Eestis tutvustatud e-residentsuse kontseptsiooni. Protsessiinnovatsiooni näitena võib tuua juba olemasolevate teenuste elektrooniliseks muutmise (nt. Paberivaba ARK). 3. Millised on organisatsiooniinnovatsiooni ja protsessiinnovatsiooni erinevused avalikus sektoris. Tooge näiteid. Organisatsiooni kontekstis võib innovatsioon läbi efektiivsuse, tootlikkuse, kvaliteedi, konkurentsivõimelisuse, turuosa jne. parendamise olla seotud tulemuste ning kasvuga. Protsessii...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
168
pdf

Lendude hilinemisest põhjustatud kulude juhtimine Estonian Air AS näitel

Seejärel arvutataksegi konkreetsed hilinemiskulud taktikalise taseme ning hiljem strateegilise taseme jaoks. 31 3. Hilinemiskulude arvutamine Estonian Air AS-s 3.1. Taktikalised hilinemiskulud 3.1.1. Kalkulatsiooni raamistik Peatükis 2.1. näidati kuluelemente, mida sai antud töös juba tutvustatud otseste ja kaudsete tegevuskulude all ning viise, kuidas neid elemente saab kulude arvutamises kasutada. Kulud, mis on näidatud muutuvate otseste tegevuskuludena, on võimalik kalkuleerida taktikalisel väravast-väravasse tasemel. Erandiks on reisijate hilinemise ning kompensatsiooni kulud, mida lennufirma peab tasuma. Kulud, mis on defineeritud otseste püsivkuludena on parem arvutada strateegilisel tasemel. Hilinemiste kuluarv...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
38
pdf

Arvuti ja interneti kasutamine 8.a klassis

  Esimeses  osas  on  tutvustatud   töö  teoreetilist  tausta,  teises  meetodi kirjeldust ning kolmandas osas on küsitluse tulemused.    Läbivatest teemadest on loovtöö seotud järgmistega:  ● “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” ­ internet aitab planeerida oma tulevikku.  ● “Kultuuriline identiteet” ­ internet on kultuuri osa.  Loovtöö  tegemisel  tekkis  mitu  probleemi.  Tekkis   probleem  kü...

Meedia - Põhikool
25 allalaadimist
53
docx

Tervisekasvatus ja esmaabi noorsotöös

1. Räägi lahti: Tervis: vaimne, emotsionaalne, sotsiaalne. Näited. 2. Loetle seedesüsteemi organid, nende ülesanded ja omapära. 3. Mis on seksuaalsus, seksuaalkultuur; bioloogiline ja sotsiaalne sugu? 1.Tervis on füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu seisund ( mitte lihtsalt haiguste puudumine ) Vaimne tervis on seotud inimese närvisüsteemi ja psüühikaga....

Meditsiin -
6 allalaadimist
132
doc

DEPRESSIOON

Kui kõrvalnähte ei tekkinud, käskis arst Jerryl suurendada doosi iga nelja päeva tagant, kuni jõuab soovitava doosini (200 mg). 12 päeva pärast võttis Jerry juba neli tabletti korraga. Arst käskis tal sellel doosil püsida ning võtta rohtu kindlasti iga päev, sest antidepressandid on efektiivsed üksnes siis, kui neid võetakse regulaarselt (levinumaid antidepressante ja soovitavaid doose on tutvustatud tabelis 15c). Mõned antidepressandid võivad mõjuda uinutavalt ning esimene ravim tegi Jerry liiga uimaseks. Kuna antidepressante on mitmeid, tegi Jerry targasti, et helistas kõrvalnähtude ilmnemisel oma arstile. Enamikul juhtudel leitakse teine antidepressant, mis ei kutsu esile märkimisväärseid kõrvalnähte. Kaks nädalat pärast ravi algust hakkas Jerry märkama jär...

Arengupsühholoogia - Keskkool
12 allalaadimist
112
doc

12. klassi kirjanduse lõpueksami/koolieksami piletite põhjalikud vastused

See on põhitoonilt eleegiline teos. Priiuse ja rahva vabadusvõitluse toonitamine + eetilised probleemid: emaarmastus, kättemaks, ausus, õigus. Rahvuseepose tähtsus on kasvanud aastatega. Alguses ei levinud. Kirjanduslik väärtus: eestlaste muistse iseseisvusaja ja rahvaluule avamine lugejatele. Probleem on teose keeles (vaba ja vigade rohke). Kunst: Kr. Raua söejoonistused. Seda on tõlgitud ja tutvustatud teistele rahvastele. Kreutzwaldilt lisaks: “Eesti rahva ennemuistsed jutud” (44 muinasjuttu, 18 muistendit)- rahvasuust kuuldud juttude põhjal. Neid on säilinud ehe rahvaluuleline põhi. Teemaks on rikaste ja vaeste vastuolu („Puulane ja tohulane”), peremeeste ja sulaste, perenaiste ja vaeslaste suhted (“Vaeslapse käsikivi”), rahva eitav suhtumine kirikusse ja usumeestesse. Lisaks puhtakujulised imemuinasjutud “Kullaketraj...

Kirjandus - Keskkool
73 allalaadimist
60
docx

TOODETE JA TEENUSTE ARENDAMINE „TOYOTA MOTOR CORPORATION“ NÄITEL

TOODETE JA TEENUSTE ARENDAMINE TOYOTA NÄITEL TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Vitali Antipov TOODETE JA TEENUSTE ARENDAMINE „TOYOTA MOTOR CORPORATION“ NÄITEL Kodutöö Juhendaja: Mait Rungi Tallinn 2015 1 SISUKORD SISU...

Majandus -
29 allalaadimist
62
doc

Seadusandlus ja õigusregulatsioonid noorsootöö kontekstis

Alkoholi leidmisel alaealiselt oleks kõige mõistlikum täiskasvanud laagrikasvatajal võtta alkohol enda kätte hoiule ning anda see hiljem üle lapse vanematele. Ühtlasi võiks alkoholi omanud alaealise suhtes rakendada teatud sanktsioone. 3. Kuidas käituda laagris tulekahju korral? Laagri valdaja poolt peab olema koostatud personali tegevuskava laagris tulekahju tekkimise korral ja seda laagri personalile tutvustatud . Linnast või muu tiheasustusega paigast eemal paikneva laagriterritooriumil peab olema: * üles seatud elektriline või käsialarmiseade teadustamiseks tulekahju või muu õnnetuse tekkimisest. signaali andmine (sireen) kogunemiskohta kogunemine (eelnevalt paika pandud, ehk kindel koht ja ka tutvustatud seda) kasvataja lahkub viimasena, kontrollib lapsed üle helistamine häirekeskusesse veendumine keegi sisse ei jäänud evakueeri...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
17 allalaadimist
40
pdf

E-tervise projekt Eestis ja selle turve

Perearstid, kes on vastava patsiendi info edastanud tervise infosüsteemi, ei pea andmeid patsientide kohta eraldi paberkandjal väljastama. 9 4. Miks on turvalisus oluline Kõigi eelnevalt tutvustatud erinevate teenuste puhul on turvalisus ülioluline, et kolmandad isikud ei pääseks ligi patsientide konfidentsiaalsetele terviseandmetele. Samas ei tule tähelepanu pöörata mitte ainult portaalis olevate andmete konfidentsiaalsusele, vaid ka käideldavusele ning terviklusele. Miks on käideldavus oluline? Kujutlege hetkeks olukorda, kus olete patsiendi rollis operatsioonilaual ning teie terviselugu ei ole arstile kättesaadav: kõ...

Andmeturve ja krüptoloogia -
19 allalaadimist
190
pdf

Kriminaalse käitumise vallandaja: keskkond või geneetika

Sellised inimesed justkui otsiksid teiste suhtumises endasse vaenulikke märke ja kurje kavatsusi, selgitas Brady. Ajakirjas Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine tutvustatud uuringust ilmnes, et eksperimendi käigus vägivaldset arvutimängu mänginud olid peale seda keskmisest enam valmis kanepit suitsetama ning alkoholi tarvitama. Brady hinnangul soodustavad sellised mängud noortel inimestel riskikäitumist, mille raames ei peeta pühaks enese ja teiste tervist ning elu. Teadurite hinnangul peaksid lapsevanemad mõistma, et vägivaldsed arvutimängud mõjutavad laste kätumist ja tõekspidamisi negatiivses suunas. (V...

Käitumine ja etikett - Keskkool
18 allalaadimist
10
docx

Personali hindamine ja motiveerimine kordamisküsimused

Millised on peamised nõuded hindamiskriteeriumite kindlaksmääramisel - Hindamiskriteeriumid tuletatakse töö sisust ning need peavad orienteeruma töötulemustele või teatud käitumisviisidele - Peavad olema olulise tähtsusega tööülesanne täitmisel - Peavad olema jälgitavad - Hindamiskriteeriumid (kuidas hinnatakse) ja hindamisskaala peavad olema tutvustatud kõigile hinnatavaile enne hindamist 6. Millised on tööalase hindamise meetodid? Kirjelda ühte meetodit lähemalt - Töötajate järjestamine. Juht reastab alluvad erinevatel skaaladel, erinevate omaduste või oskuste kaupa paremuse järgi (parimast halvimani); kogu hindamine võib toimuda ka ainult ühe skaala järgi - Paaride võrdlemine. Punktide andmine toimub järgmiselt (punktid märkida veeru ja rea rist...

Personali juhtimine ja... -
17 allalaadimist
22
doc

Varade inventeerimise juhend

Varade inventeerimise juhend Tallinn, 2011 Koostatud: linna finantsteenistus Heli Vesilind telefon 640 4192 Dokumendi koostamisel on kasutatud Interna OÜ koduleheküljel olevat varade ja varude inventuuri läbiviimise juhendmaterjali. SISUKORD 1.Juhendi eesmärk............................................................................................................................3 1.Juhendi eesm...

Majandus - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun