Otsingule "tehnika" leiti 3941 faili

Õppeained

Tehnikalugu -Gümnaasium
Tehnikaajalugu -Gümnaasium
Tehnika ajalugu -Gümnaasium
Tehnika

Kasutaja: Tehnika

Faile: 0
Muutused-mida tõi kaasa esimene maailmasõda
2
docx

Muutused, mida tõi kaasa esimene maailmasõda

augustist 1914 kuni 11. novembrini 1918, vapustas tervet maailma oma ohvriterohkuse ja drastiliste muutustega. Sõdivad riigid jagunesid kaheks leeriks: Antandiks, mille peamised liikmed olid Prantsusmaa, Venemaa, Suurbritannia ja Itaalia, ning Keskriikideks, kuhu kuulusid Saksamaa, Austria-Ungari,...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
Toengharkhüpe
2
docx

Toengharkhüpe

Toengharkhüpe Toengharkhüppe sooritamine: Toenghüpe jaotatakse järgmiselt: hoojooks, hüpe hoolauale, jalgadetõuge, lennufaas enne kätetõuget, kätetõuge, lennufaas pärast kätetõuget, maandumine.Hüppele eelneb hoojooks, vastavalt sooritaja vajadustele. Hoojooks ei tohiks jääda siiski liiga pikaks, vastasel juhul ei jõua sooritaja piisavalt kiiresti reageeri...

Kehaline kasvatus - Keskkool
4 allalaadimist
Arutlus- Läänerindel muutusteta
1
docx

Arutlus- Läänerindel muutusteta

Mitmed sõjad on ajaloo vältel purustanud erinevaid ühiskonnastruktuure eesmärgiga neid muuta jättes inimeste mälestustesse, südametesse ja maailma ajalookirjutusse maha suure märgi. Säärane sõjakas käitumismall on meil vististi loomuses ning võimuvõitlust näeb ka loomariigis, kuid mida rohkem areneb tehnika ja laieneb teadmistepagas, seda ebaausamaks lähevad võtted lahingus. Inimkond on omandanud julmi viise, kuida...

Kirjandus - Keskkool
21 allalaadimist
Missugused ühiskondlikud protsessid on kaasa toonud muutused keelekasutuses Anneli SÜgis
2
doc

Missugused ühiskondlikud protsessid on kaasa toonud muutused keelekasutuses Anneli SÜgis

Missugused ühiskondlikud protsessid on kaasa toonud muutused keelekasutuses ? Inimeste ühiskond on alati olnud pidevas arengus ja muutumises. Kui kiviajal olime me kõigest koopainimesed, kelle keelekasutus oli minimaalne ja kes pani oma tekste kirja joonistades või märkidega , siis aja jooksul arenes inimene aina rohkem edasi ­ intelligentsemaks, õppides ära lugemise, kirjutamise, oma puhta e...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
KETTLE
9
ppt

KETTLE

EASY LID FAST BOILING EASY CLEANING · NON-SLIP FLEET · ERGONOMIC TRIP · AUTOMATIC SHUT OFF · 1.7 l · 220-240 V 16.3X24.8X23.5 ...

Inglise keel - Keskkool
1 allalaadimist
Kuulitõuke areng
7
docx

Kuulitõuke areng

Kuulitõuke tehnika areng läbi aegade Loovtöö Kuressaare 2012/13 Sisukord Sissejuhatus 1. Mis on kuulitõuge 1.1. Kuuli hoie 1.2. Pisut kuulitõuke ajaloost 2. Kuulitõuke tehnika areng läbi aegade 2.1. Paigalt kuulitõuge 2.2. Juurdevõtusammuga kuulitõuge 2.3. Selg ees kuulitõuge 2.4. Pöördega kuulitõuge 2.5. Hundirattaga kuulitõuge 2.6. Vähem kasutuses...

Sport - Põhikool
8 allalaadimist
Müügijuhtimise mõisted
2
docx

Müügijuhtimise mõisted

Aktiivse kuulamise tehnikad jagunevad kolmeks: kohaloleku ja jätkutehnikad, küsimused ja ümbersõnastamised. Kuulamine peaks olema iga müügitehingu juures tehnika number üks. Eesmärkplaan ­ müügiplaan, ettevõtte soovitatav saavutus mingiks ajaperioodiks. Ees...

Müügitöö alused -
34 allalaadimist
ESTCube-1 referaat
8
doc

ESTCube-1 referaat

VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOL Martin Vooremäe AV13 EST Cube ­ 1 Referaat Juhendaja Lilian Tambek VANA-VÕIDU 2013 Sisukord Sisukord...

Rakendusfüüsika - Keskkool
3 allalaadimist
Maailm 20 sajandi algul
14
doc

Maailm 20.sajandi algul

Maailm 20. sajandi algul 1. Millal algas ja mis oli nn imperialismiajastu? (Selgitus näidetega). Selgita sovinism, imperialism, Euroopa tsivilisatsioon, koloniaalimpeerium, koloonia, dominioon. Suuremad koloniaalimpeeriumid, nende tähtsamad kolooniad, dominioonid (kaart!). - 19. saj lõpp, sel sajandil oli maailma arengut oluli...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
Teadusfilosoofia kodutöö NR 2
2
docx

Teadusfilosoofia kodutöö NR 2.

KODUTÖÖ 2 Teadlaskarjääri tehes puutusid kirjanikud kokku järgmiste raskustega (Tekstid pärinevad Julie Des Jardins'i raamatust The Madame Curie Complex): 1. Kuna tekstis nimetatud teadlased Marie Curie, Lillian Gilbreth, Maria Goeppert Mayer ning Rosalind Franklin on elanud ajal, mil toimus II Maailmasõda, võib lugeda nende teadlasekarjääri arengut keeruliseks. Sõja ajal puudusid vajalikud...

Teadusfilosoofia alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
77 allalaadimist
Sisekliendi teenindamise põhimõtted
12
docx

Sisekliendi teenindamise põhimõtted

sajandi keskel. Enne seda valitses maailma industriaalühiskond, mis oli orienteeritud vabrikutes masstootmisele, inimesed töötasid aastaid ühel ja samal ametipostil ning töö oli kindel ja plaanipärane. 1950-ndatel algasid muutused- rohkem inimesi asus tööle teenindusvaldkonda, kasvas informatsiooni kättesaadavuse vajadus, tehnika areng kiirenes ning inimesed asendati masinatega. C. Grönroos(1990) andis vastuse muutuvale ühiskonnale, öeldes, et informatsioon ja teadmised ei ole midagi uut, need on alati eksisteerinud, tõsi, uued tehnoloogilised lahendused pakuvad üha rohkem võimalusi andmete ja informatsiooni töötlemiseks ja teevad need inimestele kättesaadavamaks kui see varem võimalik oli. Postindustriaalühiskona võikski iseloomustada kasvav informatsioon...

Turismiettevõtte juhtimine ja... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
53 allalaadimist
Õmblemise seadmed
28
doc

Õmblemise seadmed

1 SISSEJUHATUS.........................................................................................................................3 TABEL 1.....................................................................................................................................4 TABEL 2...................................................................................................................................1...

Õmblemine -
21 allalaadimist
Tunnikonspekt
4
docx

Tunnikonspekt

Tunnikonspekt Tunni teema: hüpped, kõrgushüppe juurde viivad harjutused Tunni eesmärgid:  Psühho-motoorsed eesmärgid: hüpete tehnika etapiline õppimine  Kognitiivsed eesmärgid: teadmine kõrgushüppe juurdeviivatest harjutustest ning selle tehnikast (hoojooks, äratõuge, maandumine) Õppemeetodid: sõnaline, näitlik, kordus-, osa- ja tervikmeetod Klass: 3. klass Õpilaste arv: 12 Koht: spordisaal Vahendid: matid, kõrgushüppe plats, sammumärgid, õhupallid, nöör Tunni osa Harjutuse Harjutusetegevuse...

Kehaline kasvatus -
23 allalaadimist
Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnaasiumi õpilaste teadlikkus meigitoodete koostisest-ja mõjust nahale
56
docx

Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnaasiumi õpilaste teadlikkus meigitoodete koostisest ja mõjust nahale

Gustav Adolfi Gümnaasium Uurimistöö Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnaasiumi õpilaste teadlikkus meigitoodete koostisest ja mõjust nahale Koostaja... Klass... Juhendaja... Tallinn 2013 Sisukord S...

Iluteenindus - Keskkool
27 allalaadimist
Kehakunst
72
doc

Kehakunst

Kuigi skelett võib olla säilinud kümneid tuhandeid aastaid fossiilsetes vormides, säilib inimese nahk vaid tahtliku või juhusliku mumifitseerumise korral. Arvestades vajamineva tehnika lihtsust ning arvukaid tõendeid tätoveerimisest üksteisest kaugel asuvais paikades, siis tõenäoliselt arenes tätoveerimiskunst iseseisvalt paljudes erinevates kohtades. Me teame ka seda, et mõnedes maailma paikades levis see rahvaste seas, kes olid üksteisele väga lähedal. Siinse peatüki eesmärk on tutvustada selle ulatusliku teema sügavust ja mitmekülgsust. Kõige varasemad tõendid tätoveerimisest on ka kõige ebase...

Kultuur - Keskkool
19 allalaadimist
Globaliseerumine ehk üleilmastumine
6
docx

Globaliseerumine ehk üleilmastumine

Peamiseks tõukejõuks edusammud tehnika arengus. Globaliseerumine on muutnud maailma väiksemaks, globaalseks külaks. Peamiseks iseloomujooneks on turumajanduse üleilmne levik, üleilmne tööjaotus, migratsioon kogu planeedi ulatuses. Eeldused:  Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, transpordi ja telekommunikatsiooni kiire areng  Riikidevaheline koostöö  Finantssfääri rahvusvahelistumine  Rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerumine  Kol...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
26 allalaadimist
Anorgaanilise ja füüsikalise keemia praktilised tööd
18
docx

Anorgaanilise ja füüsikalise keemia praktilised tööd.

1. Laboratoorne töö nr. 1.1.Kolloiodlahused Katse 1. Sooli valmistamine kondensatsiooni meetodil. Lahuse värvus muutub raud(III)kloriidi lisamisel pruunikamaks. FeOOH Katse 2. Kahte erinevasse katseklaasi jagatud lahusele lisasime juurde kahte erinevat ainet. a) Ühel juhul dinaatriumvesinikfosfaati Na2HPO4 b) Teisel juhul naatriumkloriidi. Lisasime mõlemale lahusele 2...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist
Taadusfilosoofia tunnitöö-teaduseliigid
2
doc

Taadusfilosoofia tunnitöö: teaduseliigid

Teadus on ühtne teadused on alati üksteisega seotud ja et kõik teadus harud on tulnud üksteisest olles üksteisele aluseks ja tõendajaks. Alusteadust ei saa sellisena mõista, sest maailmas ei ole olemas teadusi, mis on kõikjal ühesugused, muutumatud ja kindlad Ei ole sest, ühte teadus liiki ei saa taandada eg...

Teenindusfilosoofia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
23 allalaadimist
DDOC ja tarkvara referaat
22
docx

DDOC ja tarkvara referaat

9 Lisad..................................................................................................................................9 2 SISSEJUHATUS Tehnoloogia areng ja tehnika võimalused arenevad jõudsalt iga päevaga. Mis sai täna soetatud, on homme juba vana. Tehnika ja erinevad tarkvarasüsteemid, failid, dokumendid on arenenud niikaugele, et inimesel on võimalus ka kõige tähtsamaid asju ajada kodust lahkumata või viibides, kus iganes ta ka ei sooviks. Digitaalselt on võimalik allkirjastada dokumente, läbi mobiili on võimalik sõlmida tehinguid ja teha tellmusi. Käesolev referaat keskendub DigiDoc, e...

Tarkvaratehnika -
2 allalaadimist
Süsinikdioksiidi molaarmassi määramine
6
docx

Süsinikdioksiidi molaarmassi määramine

Töö ülesanne ja eesmärk: Gaaside saamine laboratooriumis, seoses gaasiliste ainete mahu, temperatuuri ja rõhu vahel, gaasiliste ainete molaarmassi leidmine. (Antud juhul on vastavaks gaasiks CO 2) Sissejuhatus: Kasutades praktikumi juhendis antud valemeid selgitame välja CO 2 molaarmassi määramise meetodi väheste katsete ja mõõtmistega. Antud töö puhul olulised valemid : Boyle´i ja Charles´i seaduste kombineeritud valem, Avokadro...

Keemia alused - Tartu Ülikool
7 allalaadimist