Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "teenistused" leiti 66 faili

teenistused on tegevusalapõhiselt jaotatud osakondadeks, mis on äratoodud alloleval
5
docx

PIKAAJALISE TÖÖTUSE KASV

PIKAAJALISE TÖÖTUSE KASV (probleemi analüüs) Tänase Eesti kõige suuremaks probleemiks on tööpuudus ja väikesed palgad. Enne 2008. aastat, kui Eestis oli majanduskasv märgatav, siis tööd oli palju ja pidevalt vajati tööjõudu juurde. Vaatamata sellele, et Eesti Panga prognoosi kohaselt on 2010. aastast alates majandus tõusulainel1, on töötuse määr olnud kõrgel. Suurimaks probleemiks on pikaajaline tööpuu...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
5
rtf

Ilu mõiste muutmine esteetikaajaloos

Inimese esteetiline suhe tegelikkusse on mitmekülge ja mitmekesine, eriti väljendub see kunstis. Kunst - on kirjandus, muusikaõpetus, kunsti ajalugu ja teooria, teater jne. Kunsti teaduse valdkonnad täidavad esteetika suhtes teaduse erialade funktsiooni. Samas täiendavateks erialadeks on ka sotsioloogia kunst, kunsti psühholoogia, epis...

Ajalugu - Kutsekool
3 allalaadimist
10
ppt

Uurimustöö Eestlased Peterburis

Uurimustöö Eestlased Peterburis TTG Jan-egert Adra Roland Berget Mitu eestlast elas Peterburis? Miks sõideti tol ajal S-Peterburgi`? Miks minnakse tänapäeval S- Peterburgi? Mõned eesti haritlased 20, sajandi alguses. Peterburis. · 1)Peeter Hellat · 2)Arthur Lossmann · 3)Ludvig Puusepp · 4)August Timus · 5)Amandus Adamson S...

Ajalugu -
2 allalaadimist
2
docx

Juhtimissituatsiooni analüüs

Juhtimissituatsiooni analüüs Julia Boriskina ­ JU -1 ­E-Jõh SISSEJUHATUS Ühes kohalikus omavalitsuses on 5 teenistust, nimetan neid A, B, C, D, E ja nende ülemus on üks juht ehk linnapea. Teenistuses A on väga aktiivne noor juht, kellel on palju ideid, ta astus ametisse hiljuti ja püüab oma teenistuses kõiki asju korda teha, parandab ja täiendab sissekorraeeskirja koos oma alluvatega, teeb korda vanane...

Juhtimine -
19 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

Selle 148 põhjuseks on tuletõrje tekkelugu. Sageli on päästeteenistus aastasadade vanune kodanikualgatus, mis loodi selleks, et tol ajal kõige sagedasemat õnnetust – tulekahjusid – ära hoida ja vajadusel kustutada. Sellised sügavad ajaloolised juured on andnud tuletõrjele ulatuslikud õigused ja kohustused. Aastakümnete jooksul on kohalikud kiirabi ja päästeteenistused asendunud piirkondlikega. Kui nüüd liiklusõnnetuse ja autosse kinnijäänud kannatanu korral saabub 20 km eemalt linnast pärit kiirabibrigaad tundmatute kiirabitöötajatega ja juhtub kokku kohalike päästjatega, siis on konflikt võimalik. Keskuses asuvatele kiirabitöötajatele on sellised õnnetused enamasti rutiin. Kui kiirabimeeskond tundub päästetöötajatele veel ka ülbe või ninatark olema, siis võivad tulemuseks olla tõsised interaktsio...

Esmaabi -
83 allalaadimist
26
doc

Panga organisatsioon

Kui kuludemajandamine on piirkondliku yksuse ylesanne siis annab see oarema võimaluse arvestada reaalseid vajadusi. Lisaks voib see aga seada ssisse mingi boonussysteemi kulude effektiivsuse alusel.negatiivseks voib olla see et korduvad mingid juhtimise funktsioonid,mis toob kaasa pysikulude suurenemise. Funktsionaalne jaotamine org jagamine on sage.funk yksustena tegutsevad pangas tavaliselt tugiteenistused. Ning kui nad tugevad veraldunud siisvoivad nad hakata seadma masi eesmärke. Tootepõhine jaotamine siis tavaliselt säilivad ka mõned funktsionaalsed yksused, pangas on tavaliselt tooteyksusteks pangakaardid, arvutipank laenuyksus jne. Tekib võimalus seostada yksuse vastutus toote kasumlikkusega. Lihtne on kordineerida tootega seotud yksust. Paljud tooteyksused suurendavad pysikulusi ning muudavad keeruliseks panga org. Segmendi jaotus voib...

PANGANDUS - Tallinna Majanduskool
2 allalaadimist
36
doc

Euroopa liidu kujunemine

I loeng EUROOPA LIIDU AJALOOLINE KUJUNEMINE ehk EUROOPA INTEGRATSIOONI KRONOLOOGIA Sissejuhatus: · Mis asi on Euroopa Liit ­ ühine raha; inimeste vaba liikumine, teenuste vaba liikumine, kaupade vaba liikumine, kapitali vaba liikumine; · Mingi hulk riike on kasvanud üksteisega kokku, see on suur protsess. · Euroopa nõukogu, parlament, kohus, erinevad komiteed jne. ·...

Diplomaatia - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
81
docx

Võrdleva Poliitika kodutööd

Hiljuti USAs aset leidnud sündmuste ülevaade Obama kirjutas alla seaduseelnõule, mis suurendab USA võlalimiiti President Obama kirjutas alla Kongressi mõlemast kojast läbi pääsenud seaduseelnõule, mis laseb valitsusel laenata rohkem raha, et maksta sotsiaalkindlustushüvitisi ja riigitöötajate palkasid. Seega on riigi rahandusministeeriumil võimalus laenata $17.2 triljoni piirini, ilma et sellega kaa...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
14 allalaadimist
38
docx

Õigusõpetuse konspekt

Arvestus- maikuu esimene pool (kontrolltööna) 1. töölepingu seadus (töö- ja puhkeaeg, töösuhte lõpetamine) 2. avaliku teenistuse seadus 3. tsiviilseadus (nimede muutmine, pärimine) 4. menetlusseadus 5. kohtute seadus www.riigiteataja.ee "Õigusõpetus" soovituslik Sotsiaalministeeriumi kodulehekülg Tööinspe...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
18 allalaadimist
10
doc

Puhkuseseadus

Ehk puhkuseseadus reguleerib nii töötajate puhkusi, kes töötavad töölepingu alusel kui ka avalikus teenistused töötavaid inimesi. Puhkus on üldmõiste kõikidele puhkuste liikidele. Puhkusi võib liigitada lähtuvalt sellets, millega seoses neid antakse. Reegline mõistame puhkuse alla töötamise eest antavat puhkust, kusjuures need jaotatakse omakorda põhi ja lisapuhkuseks. Lisaks sellele on töötajal õigus saada vanemapuhkust, õppepuhkust, palgatapuhkust. Puh §6, lõige 3 sätestab kokkuleppelised puhkused. Puh tulenevalt saavad puhku...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
14
odt

Lapse õiguste konventsioon

2. Osalisriigid seavad eesmärgiks tagada lapsele tema heaoluks vajalik kaitse ja hooldus, arvestades tema vanemate, seaduslike hooldajate või teiste tema eest seaduslikult vastutavate isikute õigusi ja kohustusi ning võtavad selleks kõiki vastavaid seadusandlikke ja administratiivmeetmeid. 3. Osalisriigid tagavad, et laste hoolduse või kaitse eest vastutavad asutused, teenistused ja organid vastaksid pädevate ametivõimude kehtestatud normidele, eriti mis puudutab ohutust ja tervishoidu, personali suurust ja sobivust ning ka nende üle toimuva järelevalve kompetentsust. Artikkel 4 Osalisriigid võtavad kasutusele kõik vastavad seadusandlikud, administratiivsed ja teised abinõud, tagamaks selles konventsioonis tunnustatud õiguste täitmist. Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste osas näevad o...

Kirjandus -
1 allalaadimist
66
doc

(VARA)UUSAJA EKSAMI PROGRAMM

Kuramma hertsogkong- sekulariseerunud luterlik hertsogkond Anabaptistid ja Münsteri kommuun. Kolme protestantliku põhivoolu – luterlus, kalvinism, anglikaani kirik – kõrvale kujunes hulgaliselt kõikvõimalikke teisi usuvoole. Ühe sellise liikumise moodustasid täiskasvanute teistkordse ristimise nõudlejad (anabaptistid, taasristijad). Nende teenistused piirdusid piiblilugemise ja armulauaga. Nad keeldusid relvakandmisest ja avalikest ametitest. Linn kuulutati Uueks Jeruusalemmaks. Kaotati raha, kõik võlad kustutati, elanike käes olev kuld ja hõbe konfiskeeriti. Anabaptistide veendumuste kohaselt kehtestati kõigile teistkordne ristimissund. Naistel keelati vallaliseks jääda, mis tähendas polügaamia kehtestamist. Anabaptistid jäid võimule enam kui aastaks. Juunis 1535 põletasid...

Ajalugu -
27 allalaadimist
10
docx

Raadioside põhialused

Pakettkommutatsioon on efektiivsem näiteks e-posti ja veebilehtede edastamiseks, kus pole vaja suurt kiirust. Sõnumikommutatsioon: Sõnumikommutatsiooni korral saadetakse kõik ühe sõnumi pakettid korraga võrku. Võrgusõlmed peavad enne sõnumi edasi saatmist kõik pakettid kätte saama. Raadioside teenistused :  Raadioastronoomia  Raadioside teenistus  Amatöörraadioside  Amatöör-kosmoseside  Kosmose raadiometeoroloogia  Kosmose raadionavigatsioon  Kosmose raadiolokatsioon  Kosmoseuuringute raadioside  Liikuv lennuside  Liikuv lennuside lennuliinidel  Liikuv lennuside väljaspool lennuliine  Liikuv kosmoseside  Liikuv lennu-kosmoseside  Liikuv lennu-kosmoseside lennul...

Füüsika - Keskkool
2 allalaadimist
38
doc

Praktika aruanne, aastaaruande koostamine

4 Tänu kiirele majandusarengule ja geograafiliselt heale asukohale oli juba 2000. aastaks loodud linnavalitsuses 99 töökohta ja viis teenistust (linnakantselei, linnaarenguteenistus, majandusteenistus, sotsiaalteenistus, finantsteenistus). Loodud töökohtade arv ja teenistused on tänaseks muutunud, asutuses on 89 töökohta. Kõigil viiel teenistusel on teenistuse juht, kelle ülesandeks on organisatsiooni arengueesmärkidest lähtudes arendada ja korraldada oma teenistuse töötajate tööd.............................................................................................................4 1.1 Konsolideerimisgrupi struktuur...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
163 allalaadimist
20
odt

Ajalugu - uusaeg

rahvuskirik ( katolikukirik, ent iseseisvam ) - Valitsev usk on katoliiklus, kuid protestandid võivad oma usku uskuda ja kuuluda riigiametitesse. * Inglismaa - Henry VIII - tahtis lahutada, seda katoliiklus ei pooldanud, võeti luterlus - anglikaanikirik – pea on kuningas - suletakse kloostrid - kaotatakse tsölibaat - vähendatakse pühade arvu - teenistused inglise keeles - pärija Mary I - katoliiklane - rekatoliseerimine - Verine Mary - siis Elisabeth II - tagasi anglikaanikirik - kapitalsimi areng - võimas mereriik - Skandinaavia - protestantlik - majan. põhjused Tulemus: ei muutu ainult kirik, vaid tugevneb kuningavõim, areneb haridus, riikide majandus paraneb Vastureformatsioon: juhtriigiks Hispaania, luuakse jesuiitide ord...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
142
doc

Riigiõiguse konspekt

võib kuuluda opositsiooni saadikutest moodustatud varivalitsus. Oma str-lt vastab varivalitsus võimuloleva valitsuse str-le. Tema eesm-ks on kritiseerida valitsust ja jagada oma liikmete vahel kohad selleks, et oleks lihtsam võimule tulles valitsust moodustada. Tüüpiline on varivalitsus Ing-l. § 5. Parlamendi abiaparaat Parlamendi abiaparaadiks on tema juures olevad teenistused , kelle ülesandeks on osutada organisatsioonilist, teaduslikku ja tehnilist abi parlamendile tervikuna, kodadele, komiteedele ja üksikutele deputaatidele, ka fraktsioonidele. Ise abiaparaat poliitilistes küsimustes otsuseid vastu ei võta. Ta peab tagama selle, et parlament saaks üldse töötada ja et ta saaks professionaalselt töötada. Abiaparaat koosneb parlamendi kui terviku ning komiteede abiaparaatidest ning fraktsioonide ja üksik...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
33 allalaadimist
22
docx

Õigus taotleda asüüli

Selle kõige kõrval tundub «nullindate» maailm, kus pidi kartma peamiselt paariariike ja diktaatoreid, nagu Saddam Hussein, lausa turvalisuse ja stabiilsuse võrdkujuna. Ei ole erilist põhjust oodata, et julgeolekuolukord põhilistes Euroopa pagulasvoo lähtekohtades, nagu Süüria, lähema paari-kolme aasta jooksul kardinaalselt paremaks muutuks. Samale seisukohale on jõudnud ka asja analüüsinud Eesti riigi teenistused . Seega tuleb arvestada, et praegune migratsioonisurve Euroopa lõunapiiril ei ole nähtus, mis korraks ilmub ning siis hajub. Sellest aru saada on oluline: ei maksa näiteks süüdistada tekkinud rändekaoses Euroopa praeguseid valitsusi. Sellist nähtust nimetatakse harilikult vääramatuks jõuks. Muidugi ei ole Euroopa poliitikute ja riigimeeste rinnaesine siin päris plekitu, aga lääne võimuses ei ole lõuna konfliktikolde...

Ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
16
docx

Riigiõigus

Riigikontrollis töötab kokku umbes 90 inimest, neist 34 on otseselt seotud auditeerimisega ja 14 tegeleb auditeerimise toetamisega, riigikontrolöri töö tagamise ja üldise asjaajamisega. Riigikontrollis on kolm põhitegevusega tegelevat osakonda: finantsauditi osakond, tulemusauditi osakond ja kohaliku omavalitsuse auditi osakond. Lisaks auditiosakondadele on Riigikontrollis teenistused , mis toetavad nii auditiosakondi kui ka riigikontrolöri nende ülesannete täitmisel. Riigikontrolli tegevust finantseeritakse riigieelarvest, mille kinnitab iga aasta kohta parlament. Praegu esitab Riigikontroll oma eelarvesoovid rahandusministeeriumile, kes määrab nii piirsummad kui ka lõpliku eelarve. Riigikontrolöril on Riigikontrolli juhtimisel laialdased volitused. Ta on võrreldav ministriga, kes juhib ministeeriumi. Igal...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
3 allalaadimist
40
docx

Kohaliku omavalitsuse õigus

KOV ametiasutused: 1) Valla ja linnavolikogu kantselei 2) Valla ja linnakantselei 3) Valla ja linnavalitsus asutusena koos struktuuriüksustega Juhtimine rajaneb monokraatsel süsteemil. Valitsuse juhiks on vallavanem või linnapea. On olemas struktuuriüksused (ametid, teenistused , osakonnad jt), mis on organisatsiooniliset ja ruumiliselt eraldatud. 4) Osavalla ja linnaosavalitsus asutusena 5) Valla ja linnavalitsuse amet Ametiasutuse kõige väiksem organisatsiooniline ühik on amet. Amet on phele isikule institutsionaliseeritud ülesannete kogum. Ameti kandja on isik, kes täidab ameti vastavaid ülesandeid. Valla või linna ametiasutuse struktuuri kinnitamine, konkreetse ametiasutuse mo...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
7 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Logistilise teenin- damise integreeritud süsteem võimaldab koordineerida ostude, tootmise ja jaotuse planeerimist. „Tarbijate töötlemisega” tegelevad ettevõttes müügi-, turundus- ja turustusosakond. Kuna need teenistused on klientidele ja tarbijatele kõige lähemal, saavad nad kõige paremini kontrol- lida tellimuste täitmist ja klienditeeninduse kvaliteeti. Logistikaosakond organiseerib tellimuste täitmist ja lahendab klienditeenindusega seotud küsimusi. Klientide teenindamine on olulisemaid f...

Logistika alused - Kutsekool
120 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun