Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

"tarbimine" - 2886 õppematerjali

18
docx

Looduskaitsebioloogia eksami küsimused/vastused

Kirjelda liigirikkuse ja laiuskraadide omavahelist seost! - Tavaline on liigirikkuse gradient troopika suunas. VALEM S=cAz 14. Kirjelda pindala ja liigrikkuse omavahelist seost! Mida suurem pindala, seda suurem liigirikkus 15. Kui palju on Eestis kirjeldatud liike ja kui palju neid arvatakse siin olevat? Eestis arvatakse esinevat 40 000 elustikuliiki, seni leitud ca 23500 ehk 60% liikidest. Ülejäänud 40 % veel avastamata. ⅕ meie elustikust on ohustatuse aste, nest 15% on ohus või väljasurnud. 3 SLAID 1. Mis on keskkonna ökonoomika? Mis on ökoloogia ökonoomika? Keskkonnaökonoomika on majandusteaduse allharu, mis uurib majanduse igakülgseid seoseid looduskasutuse ja loodushoiuga. Selle eesmärgiks on välja tuua see, et loodusressursside jätkusuutmatu tarbimine ja lõplik ammendamine üle taastuvusläve ei saa olla kasulik (majanduslikult). Ökoloogia ökonoomika tegeleb ühelt kitsamalt elurikkusega, püüab leida loodusobjektide väärtusele rahalisest ekvivalenti; analüüsib inimeste väärtushinnangute kujunemist; Teiselt poolt proovib rakendada ökoloogilise mõtlemise printsiipe majandusele. 2. Keskkonna ökonoomika kaks mitteteadmist – mis need on? Esimene: Ökoloogiline mitteteadmine; liikide ja koosluste rolli mitteküllaldane tundmine ökosüsteemides ja nende mõju ökoloogilistele teenustele Teine: majanduslik mitteteadmine; ökoloogiliste teenuste majandusliku väärtuse hindamine alles lapsekingades Tuleneb looduskaitse probleem: kuidas toimida nende mitteteadmiste taustal...? 3. Milles seisneb tehingute vabatahtlikkuse printsiip? voluntary transactions Tehing on mõlemapoolselt kasulik 4. Milles seisneb välismõju? externalities -...

Looduskaitsebioloogia - Tallinna Ülikool
17 allalaadimist
32
docx

Mõjutamispsühholoogia iseseisev töö: Põhimõistestik

Eveli Kiis Kutseõpetaja II aasta Mõjutamispsühholoogia iseseisev töö: Põhimõistestik Sissejuhatus Mis on mõjutamine? Mõjutamine on "tavatrajektoori" muutmine ühe alternatiivi suunas. Mõjutamine on käitumise (mõtete, tunnete ja hoiakute) muutumine kommunikatsiooni abil. Mõjutamine ehk integratsioon (suhtlemine). Näiteks, reklaam. Reklaami eripäraks võrreldes silmast silma mõjutamisega on meediakanalite kasutamine reklaamsõnumite edastamiseks. Reklaami eesmärgiks on sisendada inimesele ootusi ja hoiakuid reklaamitavate kaupade või teenuste suhtes, nii ete see lõppkokkuvõttes mõjutab ka inimese käitumist nende kaupade või teenuste suhtes. Inimene hakkab kas rohkem või vähem tarbima ning soodsamas või ebasoodsamas valguses teistele inimestele nendest rääkima või kirjutama (Gerald de...

Mõjustamisepsühholoogia - Tallinna Ülikool
48 allalaadimist
22
docx

Ökoloogia kordamisküsimuste vastused

Ökoloogia definitsioon 1866 ­ Ernst Haeckel (Saksa zooloog) esitas esimese definitsiooni. Selle kohaselt uurib ökoloogia organismide suhteid elusa ja eluta keskkonnaga. 2. Ökoloogia jagunemine organisatsioonitasemete põhjal Ökoloogia jaguneb autökoloogiaks, demökoloogiaks ja sünökoloogiaks. 3. Mida uurib autökoloogia? Autökoloogia ­ isendite tasand (organism) 4. Mida uurib sünökoloogia? Sünökoloogia ­ koosluse tasand ja keskkonna suhteid, ökosüsteemid 5. Mida uurib demökoloogia? Demökoloogia ­ populatsiooni tasand 6. Liigi levikust ja arvukust mõjutavad asjaolud Charles J. Krebs Liigi levimisvõime (liik puudub saartel) Liigi käitumine (üks ja sama liik mingis linnakeskkonnas puudub, teisel ­ muutunud püsivaks linnaliigiks) Biootilised (eluskeskkonna) tingimused Abiootilised (elutu keskkonna) tingimused Antropogeensed (inimene võib mõjutada nii elus- kui elutut kes...

Bioloogia -
13 allalaadimist
40
docx

Juhtimise alused

09-17.10) Seminar: 10.10 Arvestus: 17.10 Iseseisev töö on essee/analüüs/arutelu Iseseisva töö kirjaliku esitamise TA: 3.10 Ott.alemaa@tlu.ee Hinne: Arvestus= max 70p Iseseisev töö: max 30p Kodutöö ettekandmine= 10 boonuspunkti Kodutööde ettekandmisel ehk seminaril osalemine= 5 boonuspunkti Kodutöö ülesehitus Font 10p, ca 2lk Pealkiri, nimi Juhtimisalane arutelu/analüüs/essee Tuleks rakendada koolis õpitut, lisada näiteid meid ümbritsevast elust, lugeda valitud teemal lisamaterjale jne. PRAKTILINE TÖÖ Tähtaeg: 03.10.2014 Teemad: Karismaatiline juht Erineva kultuuriga ettevõtted Rahvusvaheline juhtimine- miks teatud riigis mingid mudelid toimivad, mujal mitte, millised on kultuurilised/rahvusvahelised/usulised erinevused Motivatsioonisüsteemid organisatsioonides- Mida peale palga veel inimestele...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
92 allalaadimist
82
docx

MAJANDUSE ALUSED KONSPEKT

sept 2014 Raha ei ole ressurss!! Raha eest ostame kaupu, mitte ei valmista! Nõudlus ja pakkumine määrab turul optimaalse koguse. Millest sõltub, kas ettevõte saab kauba hinda suurendada? Nõudlusest, kauba omapärast!! (osadest asjadeste ei saa loobuda, osadest saab lihtsamalt) Mida väiksem on konkurents, seda lihtsamalt saab hinda muuta. Majanduses on mitmetel põhjustel vajalik teada, kui järsk on nõudluskõver. Kui kauba nõudlus on mitteeleastne, siis on ettevõtjal lihte hinda tõsta ja see ei mõjuta tarbimist. Elastsusega mõõdetakse seda, kuidas tarbijad reageerivad kauba hindadele. Mitteelastne nõudlus (piim) (ükskõik kui kallis, ostame ikka) Elastne nõudlus (jäätis) (laps tuleb nuttes koju, kui hind tõuseb 6lt 7ni, siis ei osta jäätist, tal on palju asenduskaupu, kui hind tõuseb, siis ostetaks emidagi muud. Kui hind langeb, siis ostetakse rohkem) Kui palju asenduskaupu, siis ettevõtja võib...

Majandus alused -
92 allalaadimist
96
doc

Euroopa Liidu aine eksamimaterjal

Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 2014 Arutlusküsimused: Kas föderatsioon USA moodi on võimalik? Mis on selle eeldused? Kas EL saab olla vaid majandusekeskne? Kas Eesti kodanikul on Euroopa kodaniku identiteet? Kas viimane suudab asendada esimest? Kas föderatsioon on realistlik perspektiiv? Kas klassik föderatsioonile on alternatiive? Kas igasugune lõimumine tähendab suveräänsuse kadu? Kuidas komisjon ametisse saab? Kas alati olnud igal riigil 1 volinikukoht? Mis saab siis kui liikmesriikide arv suureneb? Komisjoni miinused/plussid? Kui suur aga üldse on EL'i roll globaalselt? kas Euroopa Liidu näol on tegemist rahvusvahelise organisatsiooniga või on siin hoopis tegemist föderatsiooniga, millegi riigilaadsega? kas EL on midagi täiesti unikaalset? kas EL tähistab rahvus...

Euroopa liit - Tartu Ülikool
93 allalaadimist
6
doc

KEEMILISED ELEMENDID JA ANORGAANILISED ÜHENDID ORGANISMIDES

Na (naatrium) ja K (kaalium) - on vajalikud rakkude elutegevuseks. Na on tüüpiline rakuväline element (15-20 korda rohke sees kui väljas), K on tüüpiline rakusisene element (teda on 30-35 korda rohkem sees kui väljas). Na viiakse pidevalt rakust välja (vastukonsentratsioon) ja K pidevalt rakkus sisse. Selle eest vastutab Na-K pump. Bioloogilised funktsioonid ioonidel:  kindlustab vere osmootse rõhu;  kontrollib vedeliku tasakaalu (bilanssi);  tagavad rakkude pinnalaengu;  kindlustavad närvirakkudes erutuse tekke ja leviku;  tagavad ka elutähtsate imendumisprotsesside toimumist;  on vajalikud paljude organite tegevuses. Naatriumi saame keedusoolast ja varjatud kujul ka pagaritoodetest, juustust, vorstist, margariinist jne (peamiselt loomsest toidust). Kaaliumi saame puu-, juur- ja kaunviljadest. Liigne soola tarbimine tõstab vererõhku. Ca (kaltsium) - osaleb luukoe moodustamises ja on hammaste koostises. On eeskätt loomne element. Ülesanded:  läheb raskesti lahustuvate sooladena luukoe koostisesse;  on osmoregulaator ja vereelektrolüüt;  osaleb lihaskontraktsioonis ja vajalik vere hüübimisel.  Taimede puhul Ca-pektaadid lähevad vahelamelli koostisesse (sellest kujunevad kestad). Kaltsiumi saab piimast ja piimatoodetest, kalast ja osade taimede lehtedest. Mg (magneesium) – nii loomades kui taimedes. Ülesanded:  rasklahustuvate sooladena luukoe koostises;  paljude ensüümide aktivaator (just nende jaoks, mis kindlustavad fosfaatrühma ülekande);  vajalik ribosoomide ehitusüksuste seostumiseks ning molekuli bioloogilise protsessi läbiviimiseks.  Klorofülli keskne element;  Osaleb Mg-pektaadina vahelamelli tekkes....

Bioloogia - Keskkool
2 allalaadimist
24
odt

Majanduse referaat "konkurents"

Kärdla Ühisgümnaasium Konkurents Referaat Koostaja: Oskar Liiber Klass: 12b Juhendaja: Liisa Vals Kärdla 2014 Sisukord Turustruktuur........................................................................................................................................1 Täiskonkurents.................................................................................................................................1 Mittetäielik konkurents....................................................................................................................3 Konkurentsipoliitika.............................................................................................................................6 Kokkuvõte...

Konkurents - Keskkool
29 allalaadimist
16
doc

Majandussotsioloogia kordamisküsimused eksamiks

Majandussotsioloogia kordamisküsimused Majandus ühiskonnas Kultuur ja majanduskultuur- ühiskonna liikmetele iseloomulik eluviis koos nende poolt loodud materiaalsete väärtustega: edastatakse järeltulevatele põlvkondadele ja teistele ühiskondadele (gruppidele); on muutuv sotsiaalses aeg-ruumis. Väärtused- indiviidi või grupi arusaamad sellest mis on ihaldusväärne, sobiv, õige, vale. Väärtused on tugevalt seotud kindla kultuuriga; abstraktsed ideaalid ja moraalipõhimõtted; suhteliselt kestvad. Sotsialiseerumine- isiksuse kujunemise protsess, mille käigus omandatakse ühiskonnale või grupile omaseid väärtusi, norme, hoiakuid, käitumisstandardeid. Kujuneb individuaalne sotsiaalne kogemus. Roll- käitumisnormide ja -praktikate kogum, mis seostub kindla sotsiaalse positsiooniga Rollikonflikt- kui inimese üks roll on vastuolus teis(t)ega, nii rollidevahelised kui rollisisesed. Identiteet- indiviidi teadmine selle kohta,...

Majandussotsioloogia -
43 allalaadimist
25
doc

Kordamisküsimused keskkonnaökonoomika 2014 2015

Inimkapitali akumulatsioon, teadmiste hulga suurenemine. Erinevuste suurenemine riikide vahel, arenenud ja nn kolmas maailm. Inimkapitali eksport kolmandasse maailma tingis rahvastiku plahvatusliku kasvu. Suremuse vähenemine ja sündivuse suurenemine. Teadvuse mahajäämus praktikast kolmandas maailmas. 7. Loodus- ja keskkonnaressursside jagunemine. Utilitaarsed ja mitteutilitaarsed ressursid, nende võrdlus. Utilitaarsed ressursid – eeldavad vahetut füüsilist tarbimist, näiteks nafta, põlevkivi. Mitteutilitaarsed ressursid – ei eelda vahetut füüsilist tarbimist, näiteks maastiku esteetiline väärtus, bioloogiliste liikide olemasolu väärtus. Utilitaarsed ressursid Mitteutilitaarsed ressursid  Eeldab ressursside vahetut füüsilist  Ei eelda ressursside vahetut füüsilist tarbimist tarbimist  Tarbimine annab üldjuhul otsest  Tarbimine ei anna üldjuhul otsest majanduslikku kasu majanduslikku kasu  Alluvad turuseadustele  Ei allu üldjuhul turuseadustele  Kasu lokaalse iseloomuga  Kasu pigem globaalne kui lokaalne  Mõjutab elatustaset  Mõjutab elu kvaliteeti  Kasu tarbimisel rahaliselt üldjuhul  Kasu rahaliselt raske väljendada suhteliselt lihtsalt väljendatav 8. Kardinalistid ja ordinalistid, nende võrdlus. Kardinalistid ...arvavad, et piirkasulikkust on võimalik mõõta absoluutarvudes, näiteks: puhas õhk ... EUR, leib ... EUR Ordinalistid...arvavad, et piirkasulikkust absoluutarvudes mõõta on võimatu, küll aga võimalik eri kaupade ja teenuste piirkasulikkust järjestada ja iseloomustada järgarvudena, näiteks: puhas õhk, leib 9. Keskkonna h...

Keskkonna ökonoomika - Tallinna Ülikool
47 allalaadimist
11
docx

Muusika noorte elus

Selles peatükis räägingi, milline on muusika tähtsus noorte elus, millised on noorte lemmikmuusikastiilid ja kuidas noored muusikat hindavad. 1. Muusika noorte elus Noored armastavad vabal ajal kuulata meeldejäävat ja arusaadavat muusikat. Muusika vastu tunneb huvi absoluutselt iga noor. Muusika kuulamine ja televiisori vaatamine jagavad esikohta noorte elus. Muusika kuulamine võib ajendada noori õppima võõrkeeli, näiteks selleks, et laulude tekstidest paremini aru saada, samuti laiendab muusika noorte sõnavara. 1.1 Muusika tähtsus noorte elus Muusika on nagu mingi telg, mille ümber kogu elu keerleb. Muusika tarbimine aitab ennast ja teisi identifitseerida. 2 Muusikatundmine näitab noortele olulist teadmist, muusikaline maitse eristab sind ühtedest inimestest ja liidab teistega. Muusika ümber toimub ka kogu suhtlemine, kas siis seda kuulates või sellest rääkides. Muusika on olulisimaks pidepunktiks selles omaloodud maailmas. Muusika mõjutab kuulajate meeleolu väga, seda kinnitavad mitmed uuringud, mida on tehtud erinevate teadlaste poolt üle maailma. Tänapäeva ühiskonnas ei räägita väga palju muusika tähtsusest inimeste meeltele ja füsioloogiale, kuigi inimesed puutuvad muusikaga kokku igapäevaselt, kas muusikast lugedes, seda kuulates või seda tehes. Noortele on muusika suur mõjutaja, nii vaimselt kui füüsiliselt, näiteks vastavalt lemmikmuusikastiilile valitakse tihti peale sõbrad, tuttavad, elustiil, välimus jne. Noored peavad tihti muusikat enda parimaks sõbraks, sest...

Muusika - Põhikool
12 allalaadimist
68
docx

Kultuuridevaheline kommunikatsioon

Kultuuridevaheline kommunikatsioon ,,Kultuur on mõistuse (mind) kollektiivne programmeerimine" (Geert Hofstede) "Culture is how things are done here" (John Mole) Kultuuri määrab suuresti see, mis temas on või ei ole problemaatiline. Etümoloogiliselt indo-euroopa "kultuur" ja "kommunikatsioon" ei paista olevat seotud. kwel ­ püsivalt elama, siit: harima mei ­ liikuma, kaupu vahetama, siit: ühine (ladina communis, inglise common, vrld ka ladina munus ­ kingitus) "Kommunikatsioon" on kultuur pigem laiemas tähenduses, "kultuur" pigem tsivilisatsiooni/kõrgkultuuri tähenduses. Kanooniline suhtlussituatsioon (John Lyons): Suuline suhtlus kahe lähestikku seisva inimese vahel, kes teineteist näevad ja kuulevad, loomuliku keele märkide abil. Kanoonilisest situatsioonist hargnevad edasised: kirjalik suhtlus osapoolte vahel, kirjalik suhtlus kujuteldava osapoolega, suuline suhtlus erinevate meediumite, nt televis...

Kultuuridevaheline... - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
2
docx

Nafta – Maailma kuningas või Achilleuse kand

Tänapäeval töötavad enamus tähtsad masinad nafta saaduste peal nagu näiteks autod. Kuid kas nafta mõjuvõim on meie õnn või õnnetus ? Nafta töötlemisel jääb palju kahjulikke jääke ning naftavarud ei ole lõpmatud, selle kadu ennustatakse juba 2050 aastaks. Nafta õnnetused, kus tankerid on uppunud või on transportivad veokid avariisse sattunud, põhjustavad suuri reostusi. Merede reostatus naftaga on üsna tavaline. Naftat voolab merre iga päev, reostades rannikualasid, tappes loomi-linde ning hävitades kalavarusid. Vette sattunud õli on linde ohustanud kahekümnenda sajandi algusest, seejuures niisugusel määral ja viisil, et selle tagajärgi hakati nimetama õlikatkuks. Naftareostuse tagajärjel surnud loomi söövad kalad või röövlinnud, näiteks valgepeamerikotkad, mõõkvaalad või merilõvid ning surevad omakorda mürgi...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
18
pptx

Millised energiaallikad on keskkonnasõbralikud

Veeenergia 2. Tuuleenergia 3. Mitmesuguste loodusvarade energia 4. Päikese energia Veeenergia on maailmas kaustuse hulgalt teisel kohal ja selle tarbimine kasvab pidevalt! Suuremad hüdroenergia tootjad 2000a. (mld kWh) Tuuleenergia Tuuleenergia on tuule kineetilise energia muundamine tuuleturbiinide abil mehaaniliseks energiaks või energiaks. Tuuleenergia muundavad mehaaniliseks energiaks tuulikud ja elektrienergiaks tuulegeneraatorid. Suured tuulepargid võivad koosneda sadadest individuaalsetest elektrituulikutest, mis on ühendatud elektrivõrguga. Tuuleenergia ei tooda kasvuhoonegaase. Koormab keskkonda vähem kui teised energiaallikad....

Füüsika - Põhikool
3 allalaadimist
12
doc

TÖÖ MÕISTE INFORMATSIOONILISE KAPITALISMI AJASTUL JA INTERNETIS

TÖÖ MÕISTE INFORMATSIOONILISE KAPITALISMI AJASTUL JA INTERNETIS Christian Fuchsi on artiklis väidetud, et informatsioonilise kapitalismi ajastul ei tohiks mõistet ,,klass" piirata ainult ühe määratlusena ehk ,,kapitalina" ja ,,palgatööd" teise klassina. ,,Klassi" mõistet tuleks laiendada selliselt, et see hõlmaks kõiki, kes loovad ja taasloovad ühise kogemuse ruume ning need ruumid ja kogemused on omaks võetud ja seeläbi võõrandatud ning ära kasutatud kapitali poolt, et koguda samuti kapitali. Ta arutleb selle üle, kuidas toimus Marxi klassi liigitus meie teadmiste töö teooria käsitlemisel ning kuidas mõista klassi määratlust internetiajastul. Klass Christian Fuchs käsitleb selles artiklis Marxi klassikontseptsiooni määratlust, mis on normatiivne ja poliitiline ning selle eesmärk on kasutamise muutmine ja parlamentaarse demokraatia loomine. Manuel Castellsi hinnang...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
7 allalaadimist
30
docx

Test 3 T.Karm, 44 küsimust,TARBIJA KÄITUMINE

Järelikult: Vali üks: a. A ja B on asenduskaubad b. ostab tarbija mõlemat kaupa kasulikkust maksimeerivas koguses c. peaks tarbija kaubale A kulutama rohkem raha kui kaubale B d. peaks tarbija kaubale B kulutama rohkem raha kui kaubale A Küsimus 9 Küsimuse tekst Alljärgnevast on korrektne: Vali üks: a. kogukasulikkuse ja piirkasulikkuse vahel puudub matemaatiline seos b. kui piirkasulikkus on positiivne ja väheneb, siis kogukasulikkus suureneb c. kogukasulikkus on võrdne piirkasulikkuse muutusega, mis tekib hüvise ühe täiendava ühiku tarbimisel d. kui piirkasulikkus väheneb, siis peab ka kogukasulikkus vähenema Küsimus 10 Küsimuse tekst Sissetulekute suurenedes nihkub Vali üks: a. eelarvejoon paremale b. ükskõiksuskõver vasakule c. eelarvejoon vasakule d. ükskõiksuskõver paremale Küsimus 11 Küsimuse tekst Ostes hüviseid A ja B, on tarbimine tasakaalus, kui kehtib järgmine tingimus: Vali üks: a. MUAPB = MUBPA b. MUA –MUB = PAPB c. MUA*PA =MUB*PB d. MUA PA = MUB PB Küsimus 12 Küsimuse tekst Tarbija kes ostab kaht kaupa, maksimeerib oma kogukasulikkuse antud sissetuleku korral, kui: Vali üks: a. MUA PA = MUB PB b. iga tarbitud ühik annab talle ühesuguse rahulolu c. MUA = MUB d. PA = PB Küsimus 13 Küsimuse tekst Kauba nõudluskõver on negatiivse tõusuga, kuna: Vali üks: a. kauba hind tõuseb, kui tarbitud ühikute arv kasvab b. kõik variandid on õiged c. piirkasulikkus väheneb, kui tarbitud ühikute arv kasvab d. kogukasulikkus muutub väiksemaks kui piirkasulikkus, kui tarbitud ühikute arv kasvab Küsimus 14 Valmis Küsimuse tekst Kauba A hinnatõus: Vali üks: a. vähendab kauba A peale kulutatud rahaühiku piirkasulikkust b. ei mõjuta kauba A peale kulutatud rahaühiku piirkasulikkus c. suurendab kauba A peale kulutatud r...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
205 allalaadimist
26
pptx

Alkoholi kahjulik mõju organismile

Uskumused, nagu kiirendaks kainenemist duši all või saunas käimine, musta kohvi joomine ja füüsiline koormus – põhinevad nende tegevuste tulemusel tekkivast enesetunde muutusest. Alkoholi kogust veres need tegevused siiski märkimisväärselt ei mõjuta. Enamgi veel – suurte alkoholikoguste manustamise järgselt võib suur füüsiline koormus olla tervisele ohtlik. Alkohoolsed joogid jagunevad: 1)kanged alkohoolsed joogid – alkoholisisaldus enam kui 22 mahuprotsenti (viinad, viskid, rummid, liköörid) 2)lahjad alkohoolsed joogid – alkoholisisaldus 6–22 mahuprotsenti (veinid, vermutid) 3) vähese alkoholisisaldusega joogid – alkoholisisaldus 0,5–6 mahuprotsenti (õlled, siidrid) SÜDA JA VERERINGEELUNDID Suured alkoholikogused kahjustavad südamelihast ja põhjustavad kõrgvererõhutõbe ning südame rütmihäireid. MAKS Alkoholi tarbimine muudab maksa ainevahetust, pikaajalisel alkoholi tarbimisel maks rasvub ja muutub põletikuliseks. KESKNÄRVISÜSTEEM Alkoholijoove nõrgendab tähelepanu, mõttetegevust, ja liigutuste koordinatsiooni. Aistingud nõrgenevad. Joobe ajal esineb kõrgenenud ärrituvus, pärast depressioon. Pikaajaline rohke kasutamine põhjustab funktsionaalseid kahjustusi või orgaanilisi muutusi (jäsemete närvide kahjustused, nõdrameelsus). PSÜÜHILINE SÕLTUVUS Võib kujuneda väga tugev sõltuvus. Kaasneb isiksuse muutus. Füüsiline sõltuvus Mõõdukas või tugev sõltuvus, regulaarne kasutamine põhjustab häireid ainevahetuses. MÕJUTUSED PSÜHHOSOTSIAALSELE KÄITUMISELE Mõju on väga individuaalne, lisab energiat, seltskondlikkust, aga ka endasse tõmbumist, masendust, ettearvamatut käitumist ja vägivaldsust. Vähendab oluliselt vastutusvõimet. Mõned nõuanded: See, et Sinu sõbrad tarbivad alko...

Tervisepsühholoogia - Keskkool
8 allalaadimist
6
rtf

Säilitusained

Ühine antimikroobsete säilitusained hõlmavad kaltsiumpropionaat , naatriumnitraat , naatriumnitrit , sulfitid ( vääveldioksiid , naatrium bisulfite , kaaliumvesiniktartraat sulfite jne) ja dinaatrium Etüleendiamiintetraäädikhape. Antioksüdandid hulka Butüülhüdroksüanisool(Peamine kasutusalasäilitusainena toidus, toiduainete pakendid, loomasöödas, kosmeetika, kumm ja naftasaadused) ja Butüülhüdroksütolueen(lisaaine kosmeetika , farmaatsia, reaktiivkütused). Muud säilitusained hõlmavad etanooli ja metüülkloroisotiasoliinoon(antibakteriaalse ja seenhaiguste mõjud ainele). Säilitusained põhjustavad allergilisust, astmat ja ärrituvust. Mõni inimene on tundlik juba isegi väga väikesele kogusele (nn. kogusele normide piires), mõnel aga ei tekita säilitusainetega toidu tarbimine mingeid reakstioone. Võimalikud kõrvalmõjud üldiselt kõikidel: nahaärritused, punetus suu ümber ja põletustunne suus,peavalud ning soolestiku häired;raskendavad allergilist nahalöövet, nõgeslöövet ja astmat põdevate laste seisukorda. Peavalud, migreen, maoärritus, astmaatikutel ja hüperaktiivsetel lastel sümptomite ägenemine. vitamiin B12 hävitamine,vererõhu probleemid,Nitritite soolad võivad organismis reageerida amiinidega ning tekitada nitrosoamiine, mis on kanserogeensed ehk vähkitekitavad. Samas osad säilitusaineid on alles suhteliselt uued ning nende pikaajaline toime on uurimata või veel teadmata Kõik säilitusained pole ohtlikud (piimhape, õunhape, CO2 jm) Nii et ärge kartke,nautige elu. 2· Looduslikud viisid toidu säilitamiseks Looduslike ainete, nagu soola , rosmariini ekstrakti, suhkurut , äädikat , alkoholi ja diatomiitmulda kasutatud ka traditsiooniliselt säilit...

Toiduhügieen - Kutsekool
10 allalaadimist
24
ppt

Vitamiinide mõju ainevahetusele

(C20H30O) Retineenhape Mõjutab kasvu ja diferentseerumist. Soodustab limaskesta epiteeli arengu, naharakkude arengu, kõhre ja luukoe arengu ning kasvu. Toimemehhanism: Retineenhape seostub nukleaarsete retseptoritega See kompleks, seostudes vastavate DNA aladega, reguleerib kasvu ja diferentseerumist kontrollivate geenide ekspressiooni Vitamiin A defitsiit Bitot' laigud (vahused laigud silma sidekestal), värvipimedus,hämaruspimedus, tundlikud silmad. Vitamiin D Ca- ioonide sisalduse regulatsioonis oluline roll kuulub D vitamiinile, mis osaleb Ca-ioone siduvate valkude biosünteesis. Need valgud on vajalikud Ca-ioonide imendumiseks soolestikus, ekskretsiooniks neerudes ja Ca mobiliseerumiseks luukoes. Optimaalse koguse D vitamiini sisaldusel organismis kulgevad protsessid, mis on seotud luukoe luustumisega korrapäraselt. D vitamiini defitsiit pidurdab neid samuseid protsesse D vitamiini liigne tarbimine viib luu demineralisatsioonini Vitamiin D Neerudes tekkiv antirahhiitiline kaltsitriool reguleerib koostöös paratüreoidhormooniga (PTH) kaltsiumi ja fosfori metabolismi ja taset vereplasmas ja seega otseselt ka luukoe arengut. PTH toime kõrgenemine mõjub luude demineralisatsioonile Kõrgenenud kaltsitriool suurendab Ca ja P imendumist peensoolest . Vitamiin C Kollageeni ja elastiini sünteesi ensüümide kofaktorina on vajalik sidekoe normaalseks arenguks ja funktsioneerimiseks ning haavade paranemiseks. Osaleb mitmetes hüdroksüülimistes- nt neuromediaatorite, karnitiini, sapphapete, steroidide sünteesis. Stimuleerib Fe2+ imendumist ja raua vabanemist transferriinist Vitamiin c mõju luukoe ainevahetusele Luude normaalseks arenguks on vitamiin C hädavajalik Vitamiin C mõju luukoe ainevahetusele on eelkõige tingitud kollageeni biosünteesi protsessist. Askorbiinhape on asendamatu proliini ja lüsiini hüdroksüleerimisel...

Biokeemia - Eesti Maaülikool
4 allalaadimist
164
pdf

Karjäärinõustamise käsiraamat 2014

Ja toetaja mitte ainult ei nõustu sellega – see sobib talle tegelikult hästi, sest tal on ju oma eesmärgid. Palgatöötaja perekond Palgatöötaja perekonna päev on organiseeritud ajaprintsiibi alusel, mis jagab päeva kaheks: töötundideks ja vabaks ajaks. Töötunnid on eesmärgi saavutamise vahend, kusjuures eesmärki on võimalik saavutada ainult vabal ajal. See tähendab, et töö on seotud valuebameeldivusega, vaba aeg aga mõnuga, kuna inimene teostab ennast vabal ajal. Eneseteostamine võib toimuda lõdvestust pakkuva meelistegevuse harrastamisena (jalgpall, lugemine, teleri vaatamine) või ekspansioonina, mis sageli tähendab rasket tööd (majaehitamine, aiaharimine, perekonnaliikmete rõivaste õmblemine). Vaba aega iseloomustab tarbimine – sel ajal kulutatakse ära palgatöö eest saadud tasu. Palgatöötaja perekonda võib määratleda ühe või mitme perekonnaliikme alusel. Kui rohkem kui üks täiskasvanud perekonnaliikmetest on palgatöötajad, põhineb perekond kahel või ena- mal isikul, kellel kõigil on palgatöötaja identiteet. Kuid palgatöötaja perekond võib põhineda ka ühel isikul (tavaliselt meessoost leivateenija), keda täiendab koduperenaisest abikaasa, kellel on tavaliselt koduperenaise identiteet. Kasulikud lisamaterjalid 73 Järeldus Kirjeldatud elustiile ja identiteete võib kombineerida nii harmoonilisel kui konfliktsel viisil. Kui abielupaari elustiilid ja identiteet on identsed või toetavad üksteist, on tulemuseks har- mooniline suhe....

Ametijuhend -
25 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun