Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

"tarbimine" - 2886 õppematerjali

66
ppt

Majanduse arvestuse koradmine 10.klass

Majanduse arvestuse kordamisküsimustik Liisa Aavik 10c Mis on majandusteadus? · Sotsiaalteadus · Uurib seda, kuidas inimesed tegutsedes üksi või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse oma vajaduste rahuldamiseks. Miks on majandus sotsiaalteadus? · Sest hõlmab inimkäitumise uurimist. · Teaduseks saab seda nimetada, sest majanduse uurimiseks kasutatakse erinevaid analüüsimeetodeid. Mis on tootmine? · Protsess, mis ühendab majandusressursid nii, et müügile antakse kaubad ja teenused. Kuidas jagunevad inimeste vajadused? Millises järjekorras ja miks just sellises järjekorras need rahuldatakse? · Psühholoogilisteks ja füüsilisteks · Füüsilised ennem, sest need on olulised ellujäämiseks. · Psühholoogilised tagavad hea enesetunde ja on seega teisejärgulised Mis on jaotusprotsess? · Protsess, mis viib t...

Majandus - Keskkool
54 allalaadimist
12
doc

Mikro-makro Lühikonspekt eksamiks loengumaterialide järgi

Majanduse põhiprobleem- on vastuolu piiratud ressursside ja piiramatute vajaduste vahel. Majandustegevus- kujutab endast kättesaadavate ressursside kasutamist inimeste vajaduste rahuldamiseks tarvilike hüviste tootmiseks. Hüvised- on koondnimetus, mis tähistab nii kaupu (raamatuid, kasukaid) kui teenuseid (tervishoid, keemiline puhastus). Tootmine- on hüviste valmistamine. Tarbimine- on loodud hüviste kasutamine oma vajaduste rahuldamiseks. Tootmistegurite kategooriad- Maa, Töö, Kapital, Ettevõttlikus Majandusagendid- kodumajapidamised, firmad, avalik sektor, välismaailm Mikroökonoomika - uurib majandusagentide valikuid, neid valikuid mõjutavaid majandusjõude ja nende valikute mõju konkreetsele turule ning majandusele tervikuna. Makroökonoomika -uurib majandust kui tervikut. Majandusana...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
204 allalaadimist
7
docx

Töökeskkonna ohutus - tööhügieen, jäätmed, keskkond

Mikroorganismide paljunemist mõjutavad tegurid · Tööruumide üldine puhtus/hügieen · Tööolmeruumide hügieen · Puhastamise sagedus · Puhastusvahendi keemiline aktiivsus · Lemmikloomad/koduloomad · Temperatuur · Niiskus · Hallitus · Valed jäätmekäitluse põhimõtted Tööhügieen Bioloogilise ohuteguri puhul: 1) Tuleb keelata söömine ja joomine bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnas; 2) Anda töötajatele asjakohane tööriietus, kaitseriietus; 3) Anda töötajate kasutusse dussidega varustatud pesemisruumid, antiseptilised nahapuhastusvahendid; 4) Tagada, et kõiki kasutatud isikukaitsevahendeid pärast tööpäeva lõppu puhastatakse ja kontrollitakse, pannakse hoiule kindlaksmääratud kohta ning defektsed vahendid parandatakse või asendatakse enne järgmist kasutamist; 5) Määrata inim- või loomse päritoluga materjalide või preparaatide käitlemise kord. Kui tööprotsessi käigus on võim...

Tööohutus - Kutsekool
84 allalaadimist
4
doc

Majanduslik stabiilsus

Majanduslik stabiilsus XIV peatükk · Kuidas aitavad sisemajanduse kogutoodang (SKT) ja töötute osatähtsus majandust kirjeldada? · Kuidas majanduse "tervis" muutub? · Millised on majandustsükli etappidele iseloomulikud jooned? · Kuidas üritab valitsus majandust stabiliseerida? · Millised on fiskaal- ja raha- ehk monetaarpoliitika eelised ja puudused? Majandusindikaatorid Majandusindikaatorid on näitajad, mida kasutatakse majanduse iseloomustamiseks. Kuidas SKT leitakse, - SKT hõlmab ainult lõpptarbimist mis seda mõjutab - SKT hõlmab ainult riigi territooriumil toodetud kaupu - SKT kasvu võib mõjutada inflatsioon - Rahvastikumuutused - Kvaliteedimuutused - SKT ei hõlma kasutatud kaupu - Kahjulikud kaubad ja tee...

Majandus - Keskkool
29 allalaadimist
42
pdf

Loeng 6 - Investeeringud

Investeeringud Ära iial investeeri oma raha millessegi, mis sööb või nõuab remonti Loengu temaatika g 1. Üldist investeeringutest 2. Säästmine ja tarbimine 3 Investeerimisotsused 3. i i d 4. Reaalne intressimäär 5. Aja mõju investeerimisotsustele 6 Aktseleraator 6. 2 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Investeeringute probleemile lähenemine ÜLDIST on siiani olnud suhteliselt lihtne. 1. Kuluvõrrandi leidmisel tegime eelduse, et 2. ISLM mudel näitas, et investeerinud on investeeringuid vaadeldakse autonoomsete intresside pöördväärtus, e. mida kallimad muutujatena, s.t. ei sõltu sissetulekutest (SKP). on laenud seda vähem investeeritakse. Reaalses maailmas on investeeringud ajast sõltuv protsess, mida mõjutavad veel tulevikuoot...

Maja soojustus -
34 allalaadimist
2
odt

Ühiskond

TARBIMINE (lk 88-91): 1)Mis on tarbimine ? Majandusteaduse järgi isikute vajaduste rahuldamine kaupade või teenuste ostmise teel. 2)Kes on tarbija? Teenuse või kauba ostja, saaja, kasutaja. 3)Iseloomusta tarbimise ja reklaami seoseid. *Reklaamiga meelitatakse tarbijaid ostma just nende reklaamitavat toodet. *Reklaam teeb kauba leidmise hõlpsamaks. *Reklaam soosib tarbimist. *Reklaam levitab vajalikku teavet tervisekäitumise, vastavate toodete ja teenuste kohta. *Reklaamid pakuvad kaupasid soodsalt. 4)Tarbimise mõju keskkonnale. Euroopa Keskonnaagentuuri 2002.aasta aruanne näitab, et viimase 20 aastaga täisehitatud alage pindala Lääne- ja Ida-Euroopas on suurenenud 20% võrra, mis ületab tunduvalt rahvaarvu kasvu Euroopa Liidus. See on killustanud ja hävitanud taimestiku ja loomastiku looduslikke kasvualasid peaaegu igal pool Euroopas. Kui me tarbime vähem, tekib ka vähem jäätmeid ja me saastame vähem...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
2
docx

Keskkond ja säästev areng

Tööstuse ja tehnika areng, mis esialgu viis hüvede ja tarbimisvõimaluste kasvule, on teiselt poolt viinud keskkonna saastumise ja loodusressursside ammendumiseni. Maa elanike arvu tõus 1 miljardini 19.sajandi algul kulus 3 miljonit aastat. Juba järgmise 130 aasta jooksul rahvaarv kahekordistus ja jõudis 2 miljardini möödunud sajandi 1930. aastatel. 2007. aastal loeti Maa elanike arvuks 6,7 miljardit. Teadlaste hinnangul aastaks 2150 tõuseb inimeste arv maailmas kuni 12 miljardini. Rahvastiku arvu kasv toob kaasa surve ümbritsevale keskkonnale. Koos rahvastikuarvu suurenemisega tõuseb tootmine ja tarbimine ning seejärel ka jäätmetehulk, mida keegi ei kogu ega töötle. Nii kasvavad linnade ümber prügimäed ning ookeanidesse kandub igal aastal 6,5 miljonit tonni prahti. Keskkonna saastatuse ja inimtegevuse tagajärjel kaovad iga päev kümned loomaliig...

Keskkonnageograafia -
19 allalaadimist
11
doc

Põllumajandusökonoomika kursusetöö

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUSE PRAKTIKUMITÖÖ Koostaja: Kristi Laan MS II kusus I rühm Tartu 2008 SISUKORD 1.1 Lorenzi kõver...........................................................................................................3 1.2 Brutopalga muutumine Eestis maakonniti perioodil 2000-2007 võrreldes Eesti keskmisega.....................................................................................................................4 1.3 Leibkonnaliikme kohta tehtud kulutuste struktuutr kuludetsiilides 2007.aastal.....5 2. PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TOOTMINE, TARBI-MINE JA VÄLISKAUBANDUS...................................................................................................... 7 2.1 Põllumajanduslike majapidamiste tööjõukasut...

Põllumajanduse alused - Eesti Maaülikool
185 allalaadimist
3
docx

Sõltuvuskäitumine

Uimastite tarvitamine Eesti noorte hulgas Sõltuvuskäitumine Tallinn 2010 Uimastite tarvitamise põhjused noorte hulgas varieeruvad suhteliselt laiades piirides. Peamiselt proovitakse mõnda narkootilist ainet vanuses, kus noort ning arenevat isiksust on kõige kergem mõjutada, st puberteedieas või ka ajal, mil elus toimub mõni suurem muutus või üleelamine nt lähedase surm. Ka neid mõjutajaid on mitmeid: eeskujud, stress, uudishimu jne. Kuid peamiseks põhjuseks võib pidada sõpru, kelle hulgas soovitakse heakskiitu ning mõistmist saavutada. Selleks, et noor inimene jõuaks oma elus uimastitarvitamise, mis veel halvem, sõltuvuseni, ei pruugi piisata vaid eeltoodud teguritest. Suurt mõju omavad ka riskifaktorid, mis küll ise ei ole otsesed uimastite tarbimisele mõjutajad, kuid on selle välja arengut soodustavad tegurid. Nende hulka kuuluv...

Sõltuvuskäitumine - Tallinna Ülikool
37 allalaadimist
2
rtf

,,Viina katk''

Juba vanad kreeklased pidasid au sees pidutsemist hea veini saatel, mis kuulus ka mitmete usuliste rituaalide juurde. Miks on selle tarvitamine nii laialt levinud ja kiires kasvamises? Põhjuseid on mitmeid, kuid neid tuleks pärssida, et kustutada alkoholism ühiskonna probleemide nimekirjast. Alkoholi tarvitamine on sisuliselt enda organismi hävitamine. See aeglustab ajutegevust ning kahjustab närvisüsteemi ja mitmete organite talitust. Tekib küsimus - miks me seda endaga teeme? Alkohol nimelt sisaldab endas mõningaid aineid, nagu etanool, mis mõjuvad inimesele kui mõnuaine. Tarvitamine ergutab vaimu, nõrgendab teadvuse kontrolli ja põhjustab seega keha lõdvestumist. Enamus tarbijatest on ohtudest teadlikud, kuid see ei heiduta...

Kirjandus - Keskkool
13 allalaadimist
9
odt

Turismi vormid

See on reisimine väljaspoole oma tavalist elukeskkonda meelelahutuse, äri või muu eesmärgi nimel ning sellise reisimisega kaasnevate teenuste tarbimine ja osutamine. Reisida võib väga erineval moel ja viisil. Igal reisijal on reisile minekuks oma motiivid. Reisida võib lähemale ja kaugemale, reaktiivlennuiga või jalgsi, sihtkohaks võib olla suurlinn või tundraavarused. Erinevaid turismiteenuseid on sadu ja tuhandeid. Et kogu selles segadikus kuidagi orienteeruda on püütud erinevaid turismivorme defineerida ja lahti mõtestada, grupeerida. Rääkides turismivormidest räägime näiteks maaturismist, taluturismist, loodusturismist, suusaturismist, kultuuriturismist, kruiisiturismist, mereturismist, spaaturismist, äriturismist, seksiturismist. Seda loetelu võib jätkata veel väga pikalt. Järgnevalt...

Eestimaa tundmine - Kutsekool
60 allalaadimist
2
doc

Majandus - Õpik peatükk 3 ja 4.

Vasta küsimustele: 1. Miks inimesed ostavad mingit kaupa või teenust madalama hinnaga rohkem ja kõrgema hinnaga vähem? Madalama hinnaga saab osta rohkem ja toode saab kiirelt otsa ja madalama hinnaga on kaup soodsam. 2. Kui kauba (või teenuse) hind tõuseb, siis selle tarbimine väheneb. Mõne aja pärast hakatakse aga uuesti rohkem ostma. Miks see on nii? Kas kõikidel kaupadel on endise müügi taastumise aeg võrdne? Põhjenda lühidalt viimase küsimuse vastust. See on nii kuna inimestel läheb seda kaupa ja teenust vaja ja mida vähem nad seda kaupa või teenust tarbivad seda kõrgemaks selle hind läheb. Kõikidel kaupadel ei ole endise müügi taastumise aeg võrdne, kuna nad ei hakka ostma kõiki kalleid kaupu korraga, vaid ostavad seda mida neil läheb vaja. 3. Mis mõjutab nõudluselastsust? a. Kogus b. Hind c. Kättesaada...

Majandus - Keskkool
12 allalaadimist
8
docx

Keskkond ja säästev areng

Uurimustöö Keskkond ja säästev areng Jõhvi 2011 Sisukord Keskkonnakorraldus · Eesti keskkonnapoliitika · Maailm ja keskkond Loodus · - Looduskaitse Säästev eluviis · - Kliimamuutus · - Kemikaalid ja keskkond · - Energia tarbimine Prügi Ohud keskkonnale Sissejuhatus Ostes poest banaane, võid jätta need kilekotti pakendamata. Minnes loodusesse piknikule, peaksid alati enda järelt prügi kokku korjama. Hambaid pestes, ei pea vesi ilmtingimata jooksma, sest Sul ei lähe seda vaja. Need ja paljud muud Sinu igapäevased tegevused mõjutavad meid kõiki ümbritsevat keskkonda. Rääkides keskkonnast, ei peeta ammu enam silmas vaid loodust, vaid meid ümbritsevat geograafilist, kultuurilist ja sotsiaalset keskkonda. Suhtudes keskkonda teadlikult, võid olla kindel, et ka tulevased põlved saavad endise...

Keskkond - Keskkool
30 allalaadimist
5
doc

Luud ja lihased

Skelett on tugiaparaadiks 2. Luudel on kaitsefunktsioon: kolju peaaju kaitseks, lülisammas seljaaju kaitseks, roieded rindkere, vaagen on osalt seedeelundite aga suuremalt jaolt erituselundite kaitseks. Luukude sisaldab täiskasvanud 50 % vett, 16 % rasva, 12 % teisi orgaanilisi aineid ja 22 % anorgaanilisi aineid (kõige rohkem kaltsiumisoolasi). Lastel ja noortel on orgaanilisi aineid rohkem, mistõttu nende luud on elastsemad. Vanemas eas muutuvad luud hapramaks, ka selle tõttu, et nad hõrenevad ( katsiumi ja soolade sisaldus väheneb). Luude hõrenemist nim. osteoporoosiks. Seda esineb rohkem vanemas eas naistel, siis kui on juba tekkinud menopaus. Selle põhjuseks naistel on naissuguhormaanide produktsiooni langus ja sellest omakorda on suurenenud luukudet lammutavate rakkude ehk osteklastide aktiivsus. Naissuguhormoonidel o...

Bioloogia -
16 allalaadimist
2
odt

Eesti riigikaitse

Mis on kaitsevägi? Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub Kaitseministeeriumi valitsemisalas. 2. Millised piirangud on ette nähtud tegevusteenistuses olevatele isikutele? Ei tohi lahkuda ilma loeata ajateenistusest, alkoholi tarbimine on keelatud. 3. Kes on Eesti kaitseväe juhataja? Kaitseväge ja Kaitseliitu juhib Kaitseväe juhataja. Alates 5. detsembrist 2011 on Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras. Kaitseväe juhataja juhib kaitsväge nii rahu kui sõja ajal ning vastutab kaitseväe valmisoleku eest täita riigikaitselisi ülesandeid. Kaitseväe juhataja nimetab Vabariigi Presidendi ettepanekul ametisse Riigikogu. 4. Millises vanuses Eesti meeskodanikud on kaitseväekohuslased? Meestel on 17.-60. eluaastani kaitseväeteenistuse kohustus. 5. Nimeta vähemalt 5 ohvitseri auastet alustades kõige kõrgemaga! Kindral Kindral Leitnant Kolonen K...

Ühiskond - Keskkool
20 allalaadimist
8
odt

Irise tüümian

Tüümiani kirjeldus 2. Kasvutingimused 3. Tüümiani päritolu 4. Tarbimine 5. Kasutatud allikad Tüümiani kirjeldus Aed-liivatee ehk tüümian. Välimus : Tüümian on 30-40cm kõrgune alusel puitunud vartega poolpõõsas.Varred hästi harunenud ja lehistunud. Kitsad tugevad lehed on rohelised, väiksed, elliptilise kujuga ning ümara tipuga, pealt veidi läikivad alt tuhmid. Varte tippudes männastesse koondunud õied on roosad,lillad või valkjad. Tüümian on mitmeaastane. Õitsemine : Tüümian õitseb juunist augustini. Kuid erinevad sordid õitsevad erinevatel aegadel. Maitse : Tüümian on kerget vürtsika,õrnalt magus-pehme aromaatselt sooja maitsega Vahemere-äärne ürt, mille maitse sarnaneb veidi nelgi ja majoraani omaga. Kasvutingimused Tüümian eelistab päikesepaistelist ja kuiva asukohta. Muld peab olema kerge, kuiv ja lubjarikas. Lumeta talvel on soovitav taimed katta kuuseokstega, et kait...

Loodus - Põhikool
2 allalaadimist
42
pdf

Energia säästmine

3 1. Energia liigid.........................................................................................................................4 2. Energiaallikad.......................................................................................................................6 3. Energiamajandus...................................................................................................................8 4. Energia kokkuhoid..............................................................................................................10 4.1. Energia sääst kodus......................................................................................................11 4.2. Energia sääst koolis...

Füüsika - Keskkool
18 allalaadimist
34
pdf

Mida kujutavad endast inferioorsed kaubad ja millised neist on reaalselt olemas.

Mida kujutavad endast inferioorsed kaubad ja millised neist on reaalselt olemas Inferioorsed kaubad Väheväärtuslik Asenduskaup Tarbimise osakaal suureneb kui sissetulek väheneb ja vastupidi Sissetuleku suurus mõjutab tarbitava kauba hinda ja kvaliteeti Väga palju näiteid igapäevaelust Näiteid inferioorsete kaupade kohta Salaalkohol Salakütus Salatubakas Second hand poed Kasutatud autod Ühistransport Kiirtoit, külmutatud söögid Piraatkaubad Madal sissetulek = odav kaup VS Illegaalne alkohol - "Kuiv seadus" Ameerika 1920-1933 totaalne keelustatus tarbimine muutus poole väiksemaks 1925 - 60% 1933 - 80% organiseeritud kuritegevuse kasv Salaalkoholi tarbimine Eestis Dokumenteeritud andmed al. 2002. aastast Allikas: Eesti alkoholiturg, EKI Sissetulekud Eestis Allikas: Adaur kodulehekülg Salakütus Diisel Bensiin Maksuvaba diisel Pestud maksuvaba diisel Salakütuse sattumine...

Kaubandus -
25 allalaadimist
20
pdf

Teadusartikli analüüs: Alkoholireklaam

03.2013 Aktsepteeritud 20.08.2013 Internetis avaldatud 10.09.2013 Ülevaade (22) ALCOHOL MARKETING IN TELEVISED ENGLISH PROFESSIONAL FOOTBALL: A FREQUENCY ANALYSIS • Peamised probleemid Alkoholi suurenenud tarbimine suurendab inimeste terviseriske Ligi 4% kõigist surmajuhtumitest on tingitud alkoholit (World Health Organisatsioon, 2012) *Kulutused alkoholi reklaamile UK-s on umbes 202 500 000£ aastas, kokku kulutati aga kogu alkoholi turustamisele üle 800 000 000 £ aastas (Institute of Alcohol Studies, 2010). Spordisaadete (sh jalgpall) ajal tubakatoodete reklaamimine on reguleeritud kuid alkoholi tarbimise kohta piiranguid pole • Võtmesõnad pole eraldi välja toodud Background Taustainfo kirjeldab lühidalt kogu artikli teema arendust ning olukorda jalgpalli ülekannete reklaamiturul Research Methods Metoodika osa kirjeldab ülevaatlikult, kuidas andmed koguti, salvestati ning mille järgi uuringu tulemused rühmitati Andmete salvestamiseks tehti süstemaatiline programm (kodeerimine ning statistiline kalkulatsioon, videoandmete töötlus) Discussion Kirj...

Rakendusbotaanika -
29 allalaadimist
30
doc

Lihasaaduste eksam

Veel leiame lihast erinevaid mineraalaineid. Inimese organism vajab toiduks liha, kuna taimne valk ei asenda loomset valku. Loomne valk aga soodustab taimse valgu omastavust. 9. Loomse valgu allikad Loomse valgu allikad on LIHA; PIIM; MUNA; KALA. Inimese valgu vajadus on 80…100 g ööpäevas. Sellest umbes poole peaks moodustama loomne valk (30…50g). 10. Toiduenergia allikad, nende energeetiline väärtus ja kasutamise järjekord. Toiduenergia allikate energeetiline väärtus: 1g rasva à 9 kcal 1g süsivesikuid à 4 kcal 1g valke à 4 kcal Toiduenergia põhilised allikad on rasvad ja süsivesikud. Valke hakkab organism kasutama alles rasvade ja süsivesikute defitsiidi korral. 11.Soovitatav liha tarbimisnorm meie kliimapiirkonnas. Erinevate lihaliikide tarbimine Eestis Meie kliimapiirkonnas on soovitav liha tarbimismäär keskmise inimese kohta 64 kg aastas ehk 175 g päevas. 2011. aastal tarbiti Eestis keskmiselt 73,1 kg liha ühe elaniku kohta. Kõige väiksema osakaaluga kogu Eesti lihatarbimises on aastaid olnud lambaliha. Põhjusena võib välja tuua tootmise sesoonsuse, kvaliteetse liha vähesuse, vähesed tarbimisharjumused ning suhteliselt kõrged jaehinnad. 2011. aastal kasvas sealiha tarbimine. Veise-, lamba- ja kitseliha tarbimise dünaamika ei muutunud, kuid vähem tarbiti linnuliha. Toidule kulutatakse sissetulekust 30%, seejuures lihasaadustele 26%, teraviljasaadustele 20%, piimatoodetele 15%. 12. Liha morfoloogiline koostis 1. Lihaskude  Vöötlihaskude ehk  Silelihaskude skeletilihased  Südamelihaskude 2. Sid...

Toiduainete loomne toore - Eesti Maaülikool
40 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun