Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "suhtekorraldus" leiti 149 faili

suhtekorraldus on juhtimisfunktsioon, mis määratleb, loob ja säilitab kasulikke suhteid organisatsiooni ja erinevate sihtgruppide vahel, kellest sõltub organisatsiooni edu või ebaedu. Laiemas mõttes suhtekorraldus – kunst ja sotsiaalteadus, mille eesmärgiks on analüüsida trende, ennustada nende tähtsust ja tähendust, konsulteerida organisatsiooni liidreid ja viia täide tegevusprogramme, mis kajastaksid organisatsiooni avalikkuse huve.

Õppeained

Suhtekorraldus -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
33
docx

OÜ Mööblipioneer

Eesti Hotelli- ja Turismi Kõrgkool Hotelliteenindus H12 OÜ MÖÖBLIPIONEER Ettevõtlusaluste äriplaan Tallinn 2013 KOKKUVÕTE Plaanime müüa täispuitmööblit. Meie eesmärk on pakkuda mööblikauplustele, eraisikutele ja kaubamajadele eritellimustööna eksklusiivseid nisitooteid, näiteks baaride sisustused, esikumööbel, nikerdatud paneelidega kapid, palkvoodid, un...

Äriturismi alused -
158 allalaadimist
3
docx

Turunduskommunikatsiooni olemus ja integreeritud turunduskommunikatsioon

1 Turunduskommunikatsiooni olemus ja integreeritud turunduskommunikatsioon Ettevõtte suhtlemist olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega, mille käigus nad muuhulgas saadavad välja sõnumeid oma toodete headuse kohta, nimetatakse turunduskommunikatsiooniks. Seega on turunduskommunikatsioon vahendav protsess, kus ühel pool on ettevõte ning teisel pool väljavalitud tarbijad. Turunduskommunikatsioonil on...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
5
docx

Juhtimise alused

Juhtimis alused - Tlü Juhtimise alused Üldine sissejuhatus Kus me juhtimist kohtame? - Ettevõtted, organisatsioonid - Sõjavägi - Sport - Kunstid - Kodanikualgatused - Kogukond, küla, pere Homo oeconomicus ­ inimene, kes tegutseb alati majandusliu otstarbekuse kaalutlustest lähtudes. Ratsionaalsus - Saavutada kindel tulemus minimaalsete vahenditega - Saavutada antud...

Psühholoogia -
8 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Võimaliku tootmise piir VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmise suurendamiseks ressursse ümber jaotada vaid teise hüvise tootmise vähendamise arvel....

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
105 allalaadimist
6
docx

Eksam Turunduse alused

TURUNDUSE ALUSED - Strateegiline ja taktikaline turundus Strateegiline turundus on analüüsile orienteeritud protsess, taktikaline turundus on konkreetse tegevuskava paikapanemine. - Turunduse põhikontseptsioonid (passiivsed ja aktiivsed. Tootmis-, toote- ja müügi- turunsudkontseptsioon ja sotsiaalne turundus) Passivsed kontseptsioonid : 1. Tootmiskontseptsioon lähtu...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
24
docx

KORDAMISKÜSIMUSED TURUNDUSE EKSAMIKS

Mis on turundus? Turundus on kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja kunst. Pärineb inglise keelsest sõnast: MARKET ehk eesti keeles TURUL TEGUTSEMA Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsessi kaudu. Kõik turundustegevused on vajalikud selleks, et õppid...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
51 allalaadimist
32
docx

Mõjutamispsühholoogia iseseisev töö: Põhimõistestik

Eveli Kiis Kutseõpetaja II aasta Mõjutamispsühholoogia iseseisev töö: Põhimõistestik Sissejuhatus Mis on mõjutamine? Mõjutamine on "tavatrajektoori" muutmine ühe alternatiivi suunas. Mõjutamine on käitumise (mõtete, tunnete ja h...

Mõjustamisepsühholoogia - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
10
rtf

Kommunikatsiooniprotsess ja kommunikatsioon

toode@mail.ee 1. Kommunikatsiooniprotsessi toimemehhanism (loengumaterjal) SÕNUMI SAATJA (sender) -> SÕNUM (message) -> KODEERIMINE (encoding) VASTUVÕTJA (receiver) -> SÕNUM (message) -> LAHTI KODEERIMINE (decoding) 2. Kirjeldage, kuidas toimib poliitiline kommunikatsioon (McNair, lk 3-15) poliitiline kommunikatsioon on e...

Poliitiline kommunikatsioon ja... -
36 allalaadimist
40
docx

Juhtimise alused

09-17.10) Seminar: 10.10 Arvestus: 17.10 Iseseisev töö on essee/analüüs/arutelu Iseseisva töö kirjaliku esitamise TA: 3.10 Ott.alemaa@tlu.ee Hinne: Arvestus= max 70p Iseseisev töö: max 30p Kodutöö ettekandmine= 10 boonuspunkti Kodutööde ettekandmisel ehk seminaril osalemine= 5 boonuspunkti Kodutöö ülesehitus Font 10p, ca 2lk Pealkiri,...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
84 allalaadimist
20
docx

ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS

ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS Tallinna Ülikool Juhendaja: Tallinn Asutuse nimi: Tallinna Ülikool Asukoha aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn Telefon: (+372) 6409 101 Meiliaadress: tlu@tlu.ee Veebiaadress: http://www.tlu.ee/ Kas asjaajamiskord sisaldab nõudeid ja protseduure järgmistele dokumendi- ja arhiivihalduse toimingutele: dokumentide loomine ja saamine- jah registreerimine, liigitam...

Asjaajamiskord -
19 allalaadimist
18
doc

Juhtimisaluste eksami kordamisküsimused

McGregori X- ja Y-teooria kohaselt? X-teooria: Inimene ei armasta töötada ja püüab seda vältida kui võimalik, pole vastutustunnet ega ambitsioone ja ta püüdleb kõiges turvalisuse poole, on enesekeskne ja nad hoolib vähe organisatsiooni vajadustest. Juhi roll on sundida ja kontrollida oma alluvaid...

Organisatsioonikäitumine -
60 allalaadimist
54
doc

“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused

o Turunduskontseptsioon (turg, tarbija vajadused, juhitud turundus-4P mudel, kasum kliendi rahulolult) on turunduse juhtimise filosoofia, mille kohaselt ettevõtte eesmärkide saavutamine sõltub sihtturgude vajaduste ja soovide selgitamisest ning nende kokurentidest paremast vajaduste rahuldamist. o Sotsiaalse turunduse kontseptsioon (ühiskond; tarbija ja ühiskonna vajadused; suhtekorraldus , 4P mudel; kasum rahulolult ja eelistustelt) peab silmas järgmist: esmalt määratleb ettevõte oma sihtturgude soovid ja vajadused, seejärel rahuldab ta neid konkurentidest kõrgema tarbimisväärtuse loomisega sellisel viisil, mis tõstab nii klientide kui ka ühiskonna heaolu. 9 o S...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
10
docx

Kordamisküsimused EKSAMIKS juhtimine 2014.

Empaatia on üks põhilisi suhtlemisoskusi. Empaatiavõimega inimesed on paremini häälestunud vastu võtma teiste vajadustest või tahtmistest märku andvaid signaale. See annab neile edumaa hoolitsemist ja abistamist nõudvates ametites, õpetamises, müügitöös ja juhtimises. Empaatia tugineb eneseteadvusele; mida avatumad me oleme iseenda emotsioonidele, seda osavamini me tundeid loeme. Suhtekorraldus . Suhete korraldamise kunst on suures osas oskus teiste emotsiooni-dega toime tulla. Sellel alal andekad saavad hästi hakkama kõigega, mis nõuab teistega ladusat suhtlemist. 18) Too välja organisatsioonikäitumise kui teaduse eesmärgid. Süstemaatiliselt kirjeldada inimeste käitumist erinevates tingimustes. Aru saada, miks käituvad inimesed nii, nagu nad seda teevad. Ette näha alluvate nii soovitavat kui ebasoovitava...

Juhtimine -
34 allalaadimist
4
doc

Arutlev demokraatia

Mida peetakse avalikuks sfääriks?- Mõtteline ruum, mis eksisteerib ühiskonnast väljaspool privaatsfääri (eraelu) väljaspool suletud instituitsioone ja organisatsioone. 2. Mis on arutlev demokraatia?- demokraatia vorm, kus otsused tehakse konsensuse (kokkuleppe) alusel. 3. Mis on meedia rollid? –Meedia ühiskondlik roll on avaliku safari tootmine. 4...

Meedia ja mõjutamine - Keskkool
18 allalaadimist
94
docx

Juhtimise alused - slaidid piltidega ja kahed eksamiküsimused

Sissejuhatus -Kus me juhtimist kohtame? -Ettevõtted, organisatsioonid -Sõjavägi -Sport -Kunstid -Kodanikualgatused -Kogukond, küla, pere Homo oeconomicus • Inimene, kes tegutseb alati majandusliku otstarbekuse kaalutlustest lähtudes. Ratsionaalsus -Saavutada kindel tulemus minimaalsete vahenditega -Saavutada antud vahenditega maksimaalne tulemus Sissejuhatus juhtimisse • MIKS TEEVAD INIMESED KO...

Juhtimispsühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist
6
pdf

Interneti teenuste kasutamisvõimalused

ee è ideed è otsi è tsensuur Sekretär.ee veebikeskkond - http:www.sekretar.ee 7) Millega on tegemist? Milliste teemade kohta leiab infot? Kust ja kuidas leiate? Sekretar.ee on portaal, mis on suunatud sekretäridele, juhiabidele ja teistele bürootöötajatele. Teemad : uudised; töökuulutused; dokumendihaldus; bürootöö; personalitöö; juhtimine; tööõigus; suhtekorraldus ; tervis ja ilu; protokoll ja etikett; luuletused; blogid. 8) Leidke artikleid palgasüsteemi kohta. Kuidas otsite? Mitu leiate? Tooge välja pealkirjad. 1 Mis ametnike palgasüsteemis muutub? 2 Väike palk ei pane eestlast töökohta vahetama 3 Töötaja palk selgub töövestlusel Sekretar.ee è uudised è uudiste arhiiv è otsingè palgasüsteem (artikli tüüp-artikkel; artikli teema –personalitöö) 9) Kas...

arvutiõpe -
2 allalaadimist
46
doc

Turunduse lõpupraktika Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolis

Lisaks pakub praktikandile huvi haridusvaldkond just suhtekorralduslikul ja turunduslikul tasandil. Ka on praktikandil eelnev töökogemus hariduse infokorralduse alal. Enne praktikale asumist ei teadnud praktikant EHTE-st peaaegu mitte midagi. Tänu sellele sai praktikant keskkonda siseneda „valge lehena” ning kujundada arvamused ja hinnangud ise, ilma eelarvamuste ja eelkujundatud hinnanguteta. Kuna praktikasuhtest kujunes töösuhe ning kahe perioodi vahel ei ole võimalik eristusjoont tõmma...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
126 allalaadimist
48
docx

Avalik juhtimine kokkuvõte

Ärisektori põhimõtted võeti üle. o Strateegiline planeerimine  Eesmärkide ja prioriteetide sõnastamine  Tegevuskava eesmärkide saavutamiseks o Personali juhtimine  Töö analüüs  Personali arendamine o Tulemusjuhtimine ja auditeerimine. Väliskeskkonnaga arvestamine  Võrgustikjuhtimine  Suhtekorraldus  Avalik valitsemine (public governance)-otsuste elluviimine kaasamise teel o Reaktsioon NPM-ile ehk eesmärkidele ja mõõdikutele o Kaasamine on oluline o Võtab laiema, ühiskondliku mõõtme o Tähendab viise, kuidas sidusrühmad omavahel koos toimivad, et mõjutada avaliku poliitika väljundit  Sidusrühm (stakeholder)- asjast huvitatud osapool avaliku organisatsiooni või avaliku teenu...

Riik ja valitsemine - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist
49
ppt

Turundus

Turunduskommunikatsioon Turunduskommunikatsiooniks nimetatakse kõiki turundustegevusi, mis suunavad tarbijat konkreetse ettevõtte toodet või teenust ostma ehk siis toote heade omaduste esiletoomist. Turunduskommunikatsiooni meetmed võib jaotada järgmistesse rühmadesse: Reklaamikanalid  Aktiivne müük ehk isiklik müük http:shop.luxeesti.eeestavaleht Suhtekorraldus PR  http:www.ticketpro.eejnphomeindex.html Otseturundus Müügiedendus Sündmusturundus http:www.fair.ee Sotsiaalmeedia Sündmusturundus EXPO toimub Milanos 2015 aasta 1. maist kuni 31. oktoobrini.2015 149 riiki http:www.eas.ee Unikaalne müügiargument on argument, mis eristab toodet konkurentide omast.(6. USP) Igal tootel, teenusel või ettevõttel peab kindlasti olema unikaalne müügiargument. Uusi ettevõtteid ja ette...

Majandus - Kutsekool
4 allalaadimist
12
docx

Turunduse alused kordamisküsimused

hind Jaotuskanalid Müügiedendus Kvaliteet Allahindlus Kindlustus Reklaam Disain Makseperiood Sortiment Müügimees- Lisad Krediidi Asukoht konna suurus Brändinimi -tingimused Inventar Suhtekorraldus Pakend Transport Otseturundus Suurused Isiklik müük Teenindus Garantii Tagastamine TOODE HIND JAOTUS EDUSTUS TURUNDUSMEETMESTIK SIHTTURG 9) Miks on turu...

Turunduse alused - Kutsekool
36 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun