Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

"statistika" - 1716 õppematerjali

Õppeained

Statistika -Eesti Maaülikool
Statistika -Tallinna Tehnikakõrgkool
Statistika -Tallinna Majanduskool
Statistika -Kutsekool
Statistika -Tallinna Pedagoogiline Seminar
Statistika -Tallinna Tehnikaülikool
Statistika -Euroülikool
Statistika -Eesti Mereakadeemia
Statistika

Kasutaja: Statistika

Faile: 0
1
docx

STATISTIKA, EKSAM

Üldistav statistika: andmete põhjal järelduste tegemine üldisemale grupile. Pakub meetodeid vea hindamiseks (vea me teeme nagunii). Kirjeldav statistika : kirjeldab neid andmeid, mida mõõtsime. Tehakse järeldusi, aga ainult nende andmete kohta, mida kogusime. Üldkogumi all mõeldakse kõiki juhtumeid või objekte, mille kohta meie poolt püstitatud järeldused, oletused kehtivad. Mõõtmiseks valitud (uuringusse kaasatud) üldkogumi osa nimetatakse valimiks. Valimi tingimused: Juhuslik – kõigil üldkogu liikmeil on võrdne võimalus sattuda valimisse. Esinduslik – samad proportsioonid, mis on üldkogus, peavad olema ka valimis. Piisavalt arvukas. Tunnused- nimi, järjestus, intervall, binaarne. Võtmeküsimused: Kas väärtused on järjestatavad? Kas skaalavahemikud on võrdsed? Nimitunnused nimi, sugu, perek. seis, elukoht, maakond. V...

Statistika - Eesti Maaülikool
25 allalaadimist
9
pdf

Eksamiküsimused Operatsioonianalüüs Teooria MEM5260

Mis on operatsioonianalüüs? Teadusharu, mis uurib matemaatiliste meetodite kasutamise võimalusi majanduselu juhtimise 2. Mis on matemaatiline mudel? Matemaatilise mudeli alla mõistame muutujate ja seoste kogumit, mis kirjeldavad vadeldava probleemi kõige olulisemaid komponente. 3. Mis on matemaatilise mudeli koostamise olulisemad etapid? a. Tuleb valida otsustusmuutujad. b. Tuleb arvestada nn süsteemiväliste muutujatega. c. Kirja panna kitsendused, mis võivad olla esitatud võrduste või võrratustena. d. Koostada sihifunksioon 4. Mis on endogeensed ja eksogeensed muutujad? a. Eksogeenseteks muutujateks nimetatakse otsustusmuutujaid ehk süsteemiväliseid muutujaid ehk parameetriteks. Need on muutujad, mille väärtuste üle saab vaadeldava protsessi teostaja otsustada (näiteks firma juhtkond saab otsustada, kui palju toorainet, tööjõudu ja kapitali t...

Majandusmatemaatika ja... -
11 allalaadimist
8
pdf

Arvestustest KTK31 -katse-ülevaade

Retšnoi Arvestustest Arvestustest_KTK31 Alustatud esmaspäev, 11. jaanuar 2021, 22.28 Olek Lõpetatud Lõpetatud esmaspäev, 11. jaanuar 2021, 23.05 Aega kulus 37 min 27 sekundit Hinne 29.50, maksimaalne 30.00 (98%) Tagasiside Suurepärane! Küsimus 1 Sisestage puuduvad sõnad. Õige Kahe tunnuste vahel on kasvav seos, kui ühe tunnuse suurematele väärtustele vastavad teise tunnuse suuremad  Hindepunkte 1.001.00 väärtused. väiksemad Kahe tunnuste vahel on kahanev seos, kui ühe tunnuse suurematele väärtustele vastavad teise tunnuse  väärtused. Küsimus 2 Millis...

Tõenäosusteooria ja... -
27 allalaadimist
8
pdf

Arvestustest KTK31 -katse-ülevaade-2

Retšnoi Arvestustest Arvestustest_KTK31 Alustatud teisipäev, 12. jaanuar 2021, 16.52 Olek Lõpetatud Lõpetatud teisipäev, 12. jaanuar 2021, 17.33 Aega kulus 41 min 14 sekundit Hinne 28.00, maksimaalne 30.00 (93%) Tagasiside Suurepärane! Küsimus 1 Andmestik on antud jaotustabelina Õige Väärtus x i 2 1 4 0 Hindepunkte 1.001.00 Osakaal p i 0.1 0.3 0.2 0.4 Leida keskväärtus (vastuse lahtrisse sisestage ainult arv). Vastus: 1.3  Küsimus 2 Järgmine tabel näitab ühe väikse r...

Tõenäosusteooria ja... -
17 allalaadimist
43
pdf

Andmeanalüüs MS Exceli abil

Andmeanalüüs MS Exceli abil Andmeanalüüs MS Exceli abil Järgnev õpetus püüab võimalikult 'puust ja punaselt' ette näidata elementaarse andmeanalüüsi teostamise võimalused MS Excelis. Samas ei ole see materjal mõeldud matemaatilise statistika konspektiks, vastavad teadmised/materjalid eeldatakse kasutajal enesel olemas olevat. Seetõttu pole ka eriti tegeletud konkreetsete näidetega ega tulemuste tõlgendamisega. See konspekt ei ole Andres Kiviste 1998 aastal ilmunud vihiku "Matemaatilise statistika algteadmisi ja rakenduslikke näiteid MS Exceli keskkonnas" ümbertrükk....

Informaatika - Kutsekool
522 allalaadimist
2
doc

Matemaatika (statistika uurimustöö klassi nimede kohta)

Statistika uurimistöö Teema: nimetähed Üldkogum :12 klass Valim: oma klass Variatsioonirida: 3,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,7,7,7,8 N = 26 Tunnus : diskreetne Jaotustabel X (Arv) 3 4 5 6 7 8 F( Sagedus) 1 6 10 5 3 1 W (Suhteline3,80% 23,10% 38,50% 19,20% 11,50% 3,80% sagedus%) T ä h te d e a r v n im e s 12 10 8 S a g e d u s 6 F( S agedus ) 4 2 0 3 4 5 6 7 8 T ä h te d e a r v Mediaan - variatsioonrea keskmine liige Me = 5 Mood - variatsioonrea kõige suurema es...

Matemaatika - Keskkool
90 allalaadimist
10
doc

Uurimustöö matemaatikas

Kool 14-18 AASTASTE TÜDRUKUTE TANTSIMAS KÄIDUD AASTAD Uurimustöö matemaatikas Nimi Klass Juhendaja Tallinn 2011 Sisukord Sissejuhatus..................................................................................................................... 3 Uurimustöös esinevad mõisted, tähised ja seletused....................................................... 3 1. Hinnete tabel küsitluse põhjal.......................................................................................... 5 2. Statistiline rida................................................................................................................. 5 3. Variatsioonirida...

Matemaatika - Keskkool
62 allalaadimist
25
ppt

Vahemikhinnangud

Samuti pole punkthinnangu korral võimalik leida hinnangu täpsust. Vahemikhinnangu puhul määratakse antud valimi jaoks vahemik, millesse otsitav parameeter etteantud tõenäosusega kuulub. Tõenäosust, millega peavad kehtima tehtud otsustused, nimetatakse usaldusnivooks ja tähistatakse sümboliga . Parameetri a sümmeetriliseks usalduspiirkonnaks vastavalt usaldusnivoole nimetatakse juhuslikku vahemikku (ã ­ , ã + ), mis katab hinnatava parameetri a tõenäosusega : P(|ã ­ a| < ) = Arv > 0 iseloomustab hinnangu täpsust. Usalduspiirkonna leidmine p(a) S= 0 ã- ã+ a p(a) ­ juhusliku suuruse a tihedusfunktsioon. Usalduspiirkonna (ã ­ , ã + ) leidmiseks tuleb: 1. Arvutada valimi põhjal punk...

Majandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
10 allalaadimist
11
doc

Kas õppeedukus sõltub koolitee pikkusest?

klass Uurimustöö Kas õppeedukus sõltub koolitee pikkusest? Juhendaja: Kadri Lille Palamuse 2008 Sisukord ................................................................................................................................................2 Sissejuhatus............................................................................................................................ 3 Valimi iseloomustus...............................................................................................................5 1.1 Sagedustabel.................................................................................................................6 1.3 Histogramm...

Matemaatika - Keskkool
53 allalaadimist
11
doc

Kas kehakaal sõltub toitumisharjumustest?

klass Uurimustöö Kas kehakaal sõltub toitumisharjumustest? Juhendaja: Kadri Lille Palamuse 2008 Sisukord ................................................................................................................................................2 Sissejuhatus............................................................................................................................ 3 Valimi iseloomustus...............................................................................................................5 1.1 Sagedustabel.................................................................................................................6 1.2 Histogramm...

Matemaatika - Keskkool
59 allalaadimist
15
xls

Funktsioonide kasutamine

Matemaatikafunktsioonid Kasutatavad arvud 72 12,4 18 5 2 75 0,3 2 2 0 sqrt SQRT(A4)/SQRT(A5) 2 pi PI() 3,1415926536 roman ROMAN(A4) LXXII power POWER(1000*31;8)*POWER(A6;A7)/3118,2 3,3674300E+032 round ROUND(A5/12,4;3) 1,452 logaritm (35,75-LOG(B6))/53,2 0,6367469687 sum SUM(A4:A8) 74 sumif SUMIF(A4:A8;2) 4 ruutjuur pii (3,14) numbri teisendab roomanumbriks astendamine ümardab määratud lahtri etteantud komakohani logaritm Liidab määratud arvud Liidab arvud 2 kogused Kuupäevafunktsioonid...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
128 allalaadimist
4
doc

Statistiline uurimus

(Uurimuse viisin läbi paberilehel oleva küsitluse ja internetiküsitluse abil). Statistilised read: M: 50, 45, 100, 70, 65, 60, 80, 75, 40, 90, 100, 100, 30, 55, 60, 70, 80, 80, 95, 40, 50, 60, 66, 55, 76, 100, 78, 80, 60, 85, 55, 58, 69, 50. N: 100, 80, 85, 85, 85, 70, 80, 55, 50, 70, 60, 65, 75, 80, 90, 90, 110, 100, 100, 60, 70, 75, 85, 90, 75, 55, 70, 80, 55, 80, 60, 75, 100, 70, 65, 75, 75, 80, 90, 70, 60, 55, 70, 80, 90, 100, 55, 60, 40, 60, 45, 80, 68, 80. Variatsiooniread: M: 30, 40, 40, 45, 50, 50, 50, 55, 55, 55, 58, 60, 60, 60, 60, 65, 66, 69, 70, 70, 75, 76, 78, 80, 80, 80, 80, 85, 90, 95, 100, 100, 100, 100. N: 40, 45, 50, 55, 55, 55, 55, 55, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 65, 65, 68, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 85, 85, 85, 85, 90, 90, 90, 9...

Matemaatika - Keskkool
181 allalaadimist
2
pdf

10. klassi geograafia kontrolltöö

pdf kujul kontrolltöö, milles teemaks iive, rahvaarv, statistika , lõuna ja põhja riikide iivete erinevus, keskmine laste arv naise kohta, loomuliku iibe arvutamine, demograafilise siirde etapp, linnastud jne...

Geograafia - Keskkool
215 allalaadimist
9
pptx

Tervise kaitsmine ja riskikäitumine

Tervise kaitsmine ja riskikäitumine Mida tuleks teha, et tunda ennast hästi ja olla terve? Olla rõõmsameelne Toituda tervislikultja mitmekesiselt Piisavalt magada Liikuda värskes õhus Pakkuda endale vaheldust Hoiduda toksiididest Riskikäitumine.Mis see on? Suitsetamine Alkoholi (liig)tarvitamine Uimastite proovimine/tarvitamine Kaitsmata seksuaalvahekord mitteusaldusväärse partneriga Liikluseeskirjade eiramine Ohutusvahendite- ja reeglite eriamine Esmane tarvitamine (õpilaste % , kes antud ainet proovinud) Purju joomine korra nädalas või sagedamini Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Riskeeriv seksuaalkäitumine ja suitsetamine 50...

Inimese õpetus - Keskkool
21 allalaadimist
5
doc

Naermine kui positiivne emotsioon

Kose Gümnaasium Naermine kui positiivne emotsioon 2009 Uuritakse naeru mõju tervisele Vereproovid, mikrokiibid ja kaks koomikut peavad tooma selgust tervise ja naeru vahelisse seosesse. Jaapanis asuva Tsukuba Ülikooli biokeemikust emeriitprofessor Kyazuo Murakami soovib kontrollida, kas naermine on tervisele kasulik. Koomikute duo B&B esinemise käigus vaatleb Murakami töörühm pealtvaatajate immuunsus- ja veresuhkru tasemega seostatavate geenide aktiivsuse muutusi. Mõlemat geenide rühma arvatakse mõjutavat stress. Eksperimendi käigus võetakse osalejatelt vereproov nii enne kui ka pärast etendust. DNA- mikrokiibi tehnoloogia abil kontrollitakse 1400 geeni aktiivsust. Vanematel vaatajatel testitakse ka veresuhkru taset. Murakami sõnul räägitakse vahetpidamata negatiivse stressi mõjudest tervisele. Seekord on eesmärgiks uurida positiivse stressi mõjusid. · Indias läbi viidud uuringust selgus, et iga päev ko...

Inimese õpetus - Keskkool
27 allalaadimist
17
doc

Andmeanalüüs projekt "World Series of Poker"

Pokkeriturniir World Series of Poker Andmeanalüüs I projekt Sissejuhatus Käesoleva projekti eesmärgiks on uurida maailma suurima pokkeriturniiri WSOP(World Series of Poker) ajalugu ning tulemusi. Meid huvitab, kas pokkeri kui statistilise spordi juures on matemaatilised seosed märgatavad ka võistluste juures. Uurime osalejate arvu ja võidusumma sõltuvust, kui suur osa on turniiri võitmises vanusel ning analüüsime võitjate pokkerkäsi. Eesmärgiks on leida tunnuste vahelised seosed ja neid põhjendada. Andmestik on koostatud projekti läbiviijate poolt 03.03.2008 ­ 09.03.2008 internetiaadressi wikipedia.org andmete põhjal uurimisobjekti kohta. Püstitame järgmised hüpoteesid: · Turniiril osalejate arv on pidevalt ja ühtlaselt kasvanud. · Võidusumma on Osalejate arvuga võrdses tempos kasvanud. · Turniiri võitva mängija pokkerikäsi ei ole kordunud. · T...

Andmeanalüüs i - Tartu Ülikool
90 allalaadimist
7
doc

Prantsusmaa

Prantsusmaa Prantsuse Vabariik Prantsuse Vabariik on Lääne-Euroopa riik, République Française mille naaberriigid on Belgia, Luksemburg, Saksamaa, Sveits, Itaalia, Monaco, Andorra ja Hispaania. Prantsusmaa lipp Prantsusmaa embleem Deviis: Liberté, Égalité, Fraternité (Vabadus, võrdsus, vendlus) Riigikeel prantsuse keel Pealinn Pariis President Nicolas Sarkozy Peaminister François Fillon Pindala 547 030 km² Rahvaarv 64 102 000 (2007) Rahvastiku tihedus 110 in/km² euro (enne 1999. aastat Rahaühik Prantsuse frank) Ajavöönd Kesk-Euroopa aeg Riigihümn marseljees Üladomeen .fr Maakood 33 Prantsusmaa on Eu...

Geograafia - Keskkool
38 allalaadimist
4
doc

Eksam

PRAKTILISE ANDMEANALÜÜSI EKSAM Nimi ja õppegrupp: Liis Peet PS-2-S-E-tal I kirjeldav andmeanalüüs Täitke kohase informatsiooniga tekstisisesed lüngad ja tabel ning pange ka tabelile pealkiri. 1.ülesanne Valim (n= 384) koosnes nii meestest (n = 205) kui naistest (n = 179), kõige sagedasem haridus valimis oli keskharidus (45%) ning keskmine tööstaaz 3,6 aastat (vt Tabel 1). Tabel 1: Keskmine vanus, keskmine tööstaaz, sagedasem haridustase ja sagedasem perekondlik seis sugude ja koguvalimi lõikes. Mehed Naised Koguvalim Keskmine vanus 34,5 a 39,3 a 36,7 a Keskmine 3,8 a 3,4 a 3,6 a tööstaaz Kõige sagedasem Keskharidus Keskharidus Keskharidus haridus Kõige sagedasem Abielus ja Abielus ja Abielus ja perekondlik seis vabaabielus vabaabielus va...

Praktiline andmeanalüüs - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
270 allalaadimist
4
doc

Argentiina Rahvastiku Üldiseloomustus

Tegemist on rahvaarvu järgi suurriigiga, sest rahva arvu poolest on Argentiina 31. kohal. 2) Rahva arv on kasvanud iga aastaga. Seal pole olnud viimaste aasta kümnete jooksul suuremaid haigus puhanguid ega sõdu. Arsti abi on seal kergelt kätte saadav ja majandus olud on olnud normaalsed, sest seal pole olnud massilisi väljarändeid. a) Argentiina keskmine rahvastiku tihedus on 34 inimest ruutmiili kohta. b) Uruguay rahvaarv on 3,3 miljonit. Paraguay rahavaarv 6,3 miljonit. Brasilia rahvaarv 192 miljonit. Bolivia rahvaarv 9,8 miljonit. Tsiili rahvaarv 17 miljonit. Naaber riikidest on brasilia rahvaarv suurem kui argentiina rahvaarv. c) Kõige tihedamini on asustatud Buenos Aires mis on ka pealinnaks (13,5miljonit elanikku). Kõige väiksem e...

Geograafia - Keskkool
31 allalaadimist
4
doc

Türgi - majandus ja arengutase

Reformi tulemusel oli suur ja kiire majanduslik kasv. Kuigi majanduskasvu on katkestanud järsud langused ja finantskriisid aastatel 1994, 1999 ja 2001. Erasektor on tugev ja kiiresti kasvav, kuid riigil on ikka veel suur roll tööstuses, panganduses, transpordis ja kommunikatsioonides. Kõige tähtsamad tööstusharud, mis toodavad ka kõige suurema osa ekspordist, on tekstiili ja rõivatööstus, mis on peaaegu täielikult erakätes. Põllumajanduses toodetakse peamiselt puuvilli, teravilju, oliiveid, suhkrupeeti, oasi, tsitruseid, tubakat. Väga tähtis põllumajandus haru on ka karjakasvatus. Türgi ekspordib rõivatööstuse toodangut (riideid, T-särke jms), televiisoreid, autosid, autoosi, naftat ja naftatooteid. Impordib naftat, mootoridetaile, ravimeid, kulda, puuvilla. Türgil on head kaubanduspartnerid: Saksamaa, Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Itaalia. Statistika andmed SKT 1 in. Kohta: 12 000 USD (2007) SKT juurdekasv: 4,5% (2007) Vaeste arv protsentides: 20% Töötus: 9,9% (2007) Elektrienergia, toodang: 154 miljardit kWh Elektrienergia, kasutus: 129 miljardit kWh Eksport: $110,5 miljardit Import: $156,9 miljardit Võrreldes teise Lähis-Ida riikiga Egiptusega Türgil on parem SKT (Egiptusel 5000 USD), kuid madalam selle kasv (Egiptusel 7,1%). Vaeste arv Egiptuses on sama, mis Türgil. Töötuse protsent riigis on ka peaaegu sama. Võib öelda, et Türgi majandusseis on peaaegu sama Egiptusega: põllumajanduse osakaal majanduses on 13% (Türgis 15%), teenuste osakaal majanduslikus struktuuris on umbes 50% mõlemal riigil. Võrreldes aga suurema riikiga, näiteks Venemaa...

Geograafia - Keskkool
40 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun