Facebook Like

Otsingule "soodus" leiti 214 faili

soodus - , kampaania- ja hooajakaup, väike kaup, kaupluse oma kaubamärgiga kaup; - Madalamatele riiulitele, käte haardekõrgusele (0,8...1,2 m) asetsetakse madalama hinnaklassiga kaup ja suure käibega rutiinne kordusostukaup; - Alumistele riiulitele paigutatakse aeglasema käibega tavakaubad, mida klient igal juhul otsida oskab, samuti suuremad ja raskemad kaubad.
14
odt

EESTI TOIT

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS MTE-14 Kuldar Pajula EESTI TOIT Referaat Uuemõisa 2014 Sisukord SISSEJUHATUS.........................................................................................................................3 EESTI TOIDUKULTUUR...

Rahvusköögid -
8 allalaadimist
40
docx

Vaimupuue, õpimapp

TALLINNA ÜLIKOOLI PEDAGOOGILINE SEMINAR Alushariduse osakond VAIMUPUUE Õpimapp Tallinn 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS.........................................................................................................................3 1.VAIMNE ALAARENG...

Kasvatusteadus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
39 allalaadimist
176
pdf

Ajalugu 1 õppeaasta konspekt

Võitles elu ja surma peale – võidetu saatuse otsustas publik. Tavaliselt kahevõitlus – ühel kilp ja mõõk, teisel kolmhark ja võrk. Võitlus metsloomadega. Merelahingud Tiberi jõel (nt Salamise lahingu lavastamine). Rooma linnad ja kunst 18.12.09 1.Linnade areng a)Linnade tähtsus: Linnadesse koondus majandus-, poliitika ja kultuurielu. Linnas elas ka enamus suurmaaomanikke. Soodustati linnade teket ka vallutatud aladel. b)Rooma linn: Vahemeremaade suurim linn, kus elanikke üle 1. miljoni. Elanikke igast seisusest ja lisaks itaallastele ka sisserännanuid provintsidest. C)Rooma sihipärane väljaehitamine keisririigi ajal: Foorum omandas piduliku välisilme. Kerkisid ühiskondlikud hooned – amfiteatrid, hipodroomid ja teatrid. Uued templid, s.h. Panteon – kõigi jumalate tempel. Palatinuse künkale keisrite paleed. Keis...

Ajalugu -
12 allalaadimist
116
doc

Vanaaeg

Pidevalt konkureerisid, üritasid üksteist allutada omaele. Aeg-ajalt kordamöda nad isegi õnnestusid selles. Üldjuhul siiski eksisteerisid paralleelselt. 2 at esimesel poolel: Assüüria- algselt Assüri linnriik. Selgelt tõusis esile kaubandusliku linnriiigina. Asus Tigrise keskkjooksul, see soodustas seda, sest asus kaubateel (kivid ja metall põhja poolt mesopotaamiasse). Samuti ka ida-lääne suunaline kaubatee. Siin kujunes rikas kaupmeeskond, see mängis osa ka linna sisekorralduses. Linna asju korraldas nõukogu e alum (linna esinduskogu), mis koosnes ilmselt kaubanduslikust aristokraadist, nemad otsustasid linna asju. Linnal oi ka kuningas, kuid tal oli pigem tseremoniaalne koht linnas. Assüüria kaupmeestel kujunes oma kaubandusko...

Ajalugu -
14 allalaadimist
30
docx

Linnageograafiast Edgar Kanti uurimuse "Tartu linnasüda" näitel.

Miks siis mitte saadaval olevat informatsiooni enda kasuks ära kasutada. Kõige enam uuritakse linnade asendit ja kaalutakse ruumilisi tingimusi, mis on aidanud kaasa üksikute linnade või siis nende rühmade tekkimisele, soodustanud nende õitsengut ning oluliselt määranud nende tähenduse olevikuks ja tulevikuks. Kuid sellised arutelud on kiired muutumaks vaid vaimurikkaks mänglemiseks. Palju on neid töid, milles käsitletakse asulate, eriti linnade asendit ja arenemiskäiku, vähevõitu aga neid, mis puudutavad linnalist asulat ennast, ta nägu, tänavastikku, majastikku jne. Nii mõnedki uurijad on varemalt sellele tähelepanu juhtinud: O.Schütler meelest olgu asulageog...

Geograafia -
5 allalaadimist
24
docx

Äriplaan: OÜ BUHLO

Konkurents ei ole väga suur. 6. Müük ja turustus. Klientide hankimiseks ettevõtel on interneti kodulehekülg: www.buhlo.ee Meie ettevõtte kommertsdirektor on suure töökogumusega. Oluline info jaoks kasutame meediareklaami. Tulevikus alalisetele klientidela plaanivad rakendada ja reklaamida enam erinevaid hinnasoodustusi. Aktivselt reklamime meie ettevõtte hinnasoodustuste strateegiat. Edaspidi kavandame rakendada ja reklamida enam erinevaid hinnasoodustusi alalistele klientidele. Tudengikaart - soodus 10%, suurtele grupidele - 5%,püsiklientidele - 5 % VI. Ettevõtte juhtimine ja personal. Meie personal: director 1 raamatupidaja 1 komm.direktor 1 meister 1 tehnik 1 kor...

Äriplaan - Kutsekool
26 allalaadimist
8
docx

Graafikakunst Saksamaal

Printerite ja trükipresside kõrval leiavad kasutust ka mitmed lihtsad ja käepärased paljundusmeetodid, mis võimaldavad nii kiiret lähenemist päevakajalisele, sotsiaalsele, poliitilisele, kui ka uusi esteetilisi avastusi. (Eesti Kunstiakadeemia, s.d.) Rahutu võitlusaeg ei olnud kultuuri arenguks soodus , kuid sellele vaatamata kujunes 16. sajandi esimene veerand saksa kultuuri õitsenguks. Kui 15. sajandil valitses skolastiline, kirikule allutatud mõtteviis, siis 16. sajandil kerkisid esile humanismiideed, millega kaasnesid edusammud matemaatikas, astronoomias, geograafias, meditsiinis ja teistes teadustes. Trükikunsti leiutamise järel muutusid Nürnberg, Augsburg, Strasbourg ja Basel raamatute kirjastamise ja trükkimise, ühtlasi vaimuelu kesku...

Informatsiooninduse areng ja... -
2 allalaadimist
232
pdf

Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I

17 Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I Mädanikkahjustustega põrandatalad Mitmes uuritud elamus olid põrandatalad mädanikkahjustustega. Seetõttu oli tala efektiivne ristlõige vähenenud ja põrandad läbi vajunud. Soodus kasvukeskkond puitu lagundavatele hallitus- või mädanikseentele oli põhjustatud ühest või mitmest järgmisest põhjusest:  puudlikust õhuvahetusest põrandaaluses ruumis (peamine põhjus: puuduvad, ebapiisavad või suletud tuulutusavad),  põranda alla tekkinud veest (tingitud ajutiselt kõrgele tõusvast pinnasevee tasemest, põranda alla sattunud sademeveest (vihm või lumesulamisvesi);  niiskele pinnasele toetatud puitta...

Ehitiste renoveerimine - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

1629. aastal saabunud rahu kehtestas rootslaste ülemvõimu. Õitsva kaubalinna asemel oli aga tegemist käsitööliste külaga (1682. aastal loeti 55 perekonda ja 43 elamut), kes oma sissetuleku said ümberkaudsetest mõisatest. Kogu tegevust kontrollis Jacob de la Gardie´le kuuluv Viljandi mõis, mis arengut linnana pigem pärssis kui soodustas . Järgnenud Põhjasõda tähendas taas mitut rüüstamislainet ja põletamist. 1710. aastal, kui linn lõplikult Vene vägede kätte langes, oli sõja, katku ja nälja tõttu linn elanikest tühi. 10 Kuna jätkus sõltuvus mõisast, puudusid ka tingimused arenguks. Oma madalate õlgkatusega puitelamute ja kitsaste tänavatega meenutas see pigem küla. Ja kuigi pidevalt õigusi kärbiti, hakkas e...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
18
docx

Romaani stiil

Seda ristvõlvi kergust kasutas kõrguse saavutamiseks alles järgmine stiiliperiood, gootika. Romaani ehitistes esineb ka ristvõlv veel võrdlemisi raskelt ja staatiliselt lamava kattena. Maali alal pole romaani kunstiajajärk saavutanud eriti silmapaistvaid tulemusi. Ajatingimuste karmus oli vähe soodus selle „õrnema“ kunstiliigi arengule, mis nõuab erksamaid ja tundlikumaid meeli, kui võisid omada XI ja XII sajandi inimesed. Rohkem harrastati raidkunsti. Suuremate katedraalide (suurkirikute) portaalid (sissekäigud) ehiti enamasti skulptuurgruppidega (raienditega), mis kujutasid piiblistseene; altaritele ja hauaplaatidele raiuti samuti plastilisi figuure (kujundeid). Kuid ka siin ei jõutud enamasti veel toelise kunstilise elamuse väljend...

Kunst - Keskkool
2 allalaadimist
12
docx

KAUBANDUSALASED ÕIGUSAKTID

Teenindajad kandsid nimesilti ja nõuetele vastavat vormiriietust. Teenindajad ei osanud anda lisaks kauba või teenuse juurde kuuluvale kirjalikule teabele ka täiendavat suulist teavet müüdava kauba või teenuse omaduste, päritolu, kasutamistingimuste, hinna ja müügigarantii ning rahvusvaheliselt kasutatavate või üldtuntud tingmärkide tähenduse kohta. Kauplus kasutab kampaaniaid: Revolutsioon, Meistrite kvaliteet, Sinu soodus , Aitäh kaardi pakkumised (määratud ajaks) Sõnu «lõpumüük», «tühjendusmüük», «sulgemismüük» nad ei kasuta, küll aga soodusmüük ja head pakkumised. Väga laialdane on pakkumine sinu soodus, mis kehtib aitäh kaardi kasutamisel- ostul. Kaupade hinnasildile on pandud nii soodushind kui ka tavahind. Tavalised hinnasildid on valge värviga. Soodushinnaga tooted on punase või kollase värviga. Revolutsiooni kam...

Kaubandus - Kutsekool
2 allalaadimist
24
doc

Tootmise planeerimine

Toote loomisel tagatakse tihe seos tarbija vajaduste ja ootuste ning toote valmistamiseks vajalike operatsioonide toimimise vahel. Tootearendus on toimunud järgmistes põhisuundades:  toote kõrge kvaliteedi tagamine;  kulueelise potentsiaali loomine, mis võimaldas avaramalt kasutada hinnapoliitikat;  tootes peituvate tarbija jaoks hüvede esiletoomine (madal kasutamiskulu, soodus hinna ja kvaliteedi suhe, tarbija vajaduste kiire ja täpne rahuldamine);  orientatsioon sihttarbijaskonnale, indiviidikesksema toodangu pakkumine;  tarbijakäitumine muutuste arvestamine (süvenev hinna-, margi- ja kvaliteeditundlikkus, tarbimisprotsessi emotsionaalsuse kasv jne);  õiguslik-poliitiliste, sotsiaalsete ning kultuuriliste mõjude arvestamine (standartiseer...

Logistika alused - Kutsekool
19 allalaadimist
42
doc

ÖKOLOOGIA EKSAMIKS

Looduskaitse põhimõtted: (1) Loodust kaitstakse looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade kasutamise piiramisega, kaitse alla võetud loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku isenditega ning kivististe ja mineraalide eksemplaridega sooritatavate toimingute reguleerimisega ning loodushariduse ja teadustöö soodustamisega. (2) Looduse kaitsel lähtutakse tasakaalustatud ja säästva arengu põhimõtetest, kaaludes iga kord alternatiivsete, looduskaitse seisukohalt tõhusamate lahenduste rakendamise võimalusi. Loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldus: Selle ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus. Kaitstavad loodusobjektid: Kaitsealad; hoiualad; kaitse...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
13 allalaadimist
38
pdf

Ehitusmaksumuse modelleerimine

Kui ka see projekt on lõpetatud, algab tsükkel uuesti. Joonisel puudub kasutusajakulude side kogu maksumusinfo süsteemiga, kuigi viimasel ajal on proovitud saada ka neid andmeid ja soovitakse selle arvestamist projekteerimisel, kuid see pole veel tavaline. Erasektor (tellijad ei osale paljudes ehitusprogrammides, erinev on kulude struktuur ja arvestus) pole tervikuna soodus selliselt maksumusteabe kogumiseks. 11 Eeltoodud tavapraktika on täis probleeme, mis eelkõige seonduvad töövõtja tagasisidega eelarve koostamisele. 1.Platsil kasutatav hinnateave on teises formaadis kui eelarvestaja hinnateave Tööjõu ja materjalide kulude arvestust peetakse ehitusplatsil ja neid andmeid kogutakse palkade maksmiseks ning materjalide arvestuseks, aga ka tööde jälgi...

Ehitus -
10 allalaadimist
16
docx

Aminohapete metabolism

Histamiin on tugev vasodilataator, muudab veresoonte endoteeli läbitavamaks. Tema vabanemisel tekivad allergilised sümptomid, nagu veresoonte laienemine, punetus, kublad, bronhospasmid. Serotoniin – füsioloogilised toimed on valu retseptsioon, arterioolide ja bronhioolide kontraktsioon (kehatemp ja vererõhu regulatsioon), kutsub esile seedehormoonide vabanemist, reguleerib une ja ärkveloleku vahekorda, soodustab trombotsüütide agregatsiooni, on neurotransmitter ja melatoniini eellane. Tal on kahetine toime, neuromediaatorina soodustab ärkvelolekut, melatoniini kaudu unisust. Melatoniin – sünteesitakse käbinäärmes serotoniinist, produktsioon sõltub pimedusest ja on max kella 2-4 ajal öösel. Põhirolliks on une ja ärkveloleku regulatsioon (unehormoon). Osaleb ööpäevase rütmi regulatsioonis. Ta on võimeline inhibeerima neurotransmitterite (dop...

Keemia - Keskkool
3 allalaadimist
12
docx

Revolutsioonist Ilmasõjani

Hakati asutama ka masina-, karjakontrolli-, pulli-, vee-. kartuli- jm. ühistuid. Ühistegevus massiliseks. Kasu sellest just talumajandus. Spordiliikumine. Martin Klein võitis Stockholmi olümpiamängudel 1912 esijmese eestlasena höbemedali kl. Maadluses. Eestist maailmakuulsad elukutselised sportlased Al. Aberg, Georg Lurich. Külaelu muutus. Ühistud majanduselus ja kultuuriseltsid – soodus pind kodanikuavalikkusele ja politiseeritusele. Seltsid aitasid kaasa rahvuslikule iseolemisele. Vanemuine ja Estonia. Vanemuine 1906 (Armas Lindgren) ja Estonia (Armas Lindgren ja Wiwi Lönn) 1913. Neist hooneist said rahvuslikud sümbolid, kultuurikeskused, oma aja kohta luksuslikud. Venelastele pinnuks silmas – suurusehullustus! Eesti kutselise teatri sünd. Karl Menning Vanemuises. 5...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
34
docx

EESTI AJALOO HISTORIOGRAAFIA

Väga olulised on välismõjud – so.ajalooteaduse tase teistes riikides ja teaduselu avatus (rahvusvahelisus) – ideed ja teadus ei saa areneda suletud ruumis, isoleeritult ükski rahvuslik tadus ei toitu ainult oma genereeritud ideedest. Teatud ideed, mis on tekkinud ühel maal, võivad vastuvõttu leida teisel maal aga ainult siis, kui selleks on soodus ühiskondlik pinnas. Ideede omandamise protsessis on alati aktiivseks pooleks vastuvõttev ja sellest huvitatud pool. Määrates kindlaks teaduse arengu tingimused, saab asuda vaatlema, kuidas neis tingimustes, üksteist vastastikku mõjutades, arenesid ajalooteaduse põhikomponendid: a) Problemaatika areng ehk küsimused, mida elu teadusele lahendamiseks on esitanud. Problemaatika seob ajalugu vahetult kaasajaga. Meie vabadusvõ...

Ajalugu -
23 allalaadimist
32
doc

Pedagoogilise psühholoogia olemus

2-0,8 vahel. Uuritud on erinevate kutsealade esindajate vaimsete võimete erinevusi. Intellektuaalset tööd tegevate inimeste IQ näitajad ulatuvad 15% kõige kõrgemate testitulemuste hulka. Lihtatöölistel jäävad aga alumisse poolde. 7) Pärilikkuse ja arengukeskkonna mõju üldiste vaimsete võimete kujunemisele. Vaimsete võimete kujunemiseks on ühtmoodi hädavajalikud pärilikud eeldused kui ka soodus arengukeskkond. Keskkonna ja pärilikkuse osa IQ kujunemises on enam-vähem võrdne. IQ üldine tõus viimase kolmekümne aasta jooksul on kõige tõenäolisemalt tingitud olude ja toitumisvõimaluste paranemisest. Tõusis c 20 punkti. Keskpärasest perekonnast pärit lapse kooliedukust mõjutavad pigem keskkonna kui pärilikud faktorid. Praktilise intelligentsuse teooriate olemus ja põhierinevus traditsioonilistest intelligentsuse käsitustest. Ster...

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
7
docx

Koostu tegemine algusest peale: mida iga bioloog peaks teadma

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT Koostu tegemine algusest peale: mida iga bioloog peaks teadma Referaat TARTU 2014 Sissejuhatus Esimene täielikult sekveneeritud genoom kuulub bakteriofaagile -X174. Edukas viirusegenoomi DNA järjestuse kindl...

molekulaarbiotehnoloogia -
1 allalaadimist
16
odt

Turunduse ja müügijuhtimise aluse eksam näidetena

dist ainult siis kui müüb toodedteenust, järelteeninduses klindist enam ei hoolita – halva toote eest raha ei maksta tagasi välja – riideid võib tagasi anda mingi aja jooksul – jalanõu poed parandavad jalanõusi vajadusel – Käikelladele lõpmatu garantii – autodele 7 aastat garantii, 5 aasta asemel Mccarty 4P Product: Guessi käekottid Milka šokolaad Price: Kõrge hind, vanamodell soodus Ei ole teistest kallim, uuematel produktidel soodus Place: Kallimates butiikides Hyper marketites, kioskides, toidupoedes Promotion: Reklaamid Telereklaamid Unikaalne müügiargument – wc-paber papposa lahustub vees – Lotte porgand – drive in poed – spordikeskus 247 – Spa +18 – taxify – ei pea helistama – mitselaarne vesi – nestea...

Majandus -
21 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun