Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "soodus" leiti 214 faili

soodus - , kampaania- ja hooajakaup, väike kaup, kaupluse oma kaubamärgiga kaup; - Madalamatele riiulitele, käte haardekõrgusele (0,8...1,2 m) asetsetakse madalama hinnaklassiga kaup ja suure käibega rutiinne kordusostukaup; - Alumistele riiulitele paigutatakse aeglasema käibega tavakaubad, mida klient igal juhul otsida oskab, samuti suuremad ja raskemad kaubad.
22
odp

KUNSTI ARENG AASTATEL 1918-1939

KUNSTI ARENG AASTATEL 1918-1939 Koostajad: Mari Mätas, Gustav Tuisk Kool: Orissaare Gümnaasium Üldine Kunstiajalugu kahe maailmasõja vahelisel ajal võib jagada kaheks etapiks, mis enam- vähem vastavad kahele aastakümnele. 1920-ndail jätkus avangardismi levik. Enne I maailmasõda tekkinud voolud võitsid uusi poolehoidjaid. Mõnes riigis, nagu Nõukogude Venema...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

AAVO LUUK PSÜHHOLOOGIA ALUSED LOENGUKONSPEKT ESIMENE OSA TARTU 2003 Psühholoogia alused 2 SISUKORD 1. Sissejuhatus psühholoogia probleemidesse 3 2. Psühholoogia valdkonnad ja uurimismeetodid 6 3...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
163 allalaadimist
18
pptx

Austraalia majandus ettekanne

Austraalia majandus Riigi pindala: 7 713 000 km2 Rahvaarv: 22 785 500( 2012) Pealinn: Canberra Suurim linn: Sydney Riigikeel: Inglise keel Rahavastiku tihedus: 2,8 in/km2 Tööjõulisi inimesi: 11, 45 miljonit 2010 a seisuga töötus: 5,2% Ametlik valuuta: Austraalia dollar (AUD) Sissejuhatus Austraaliat loetakse kapitalistlikuks tööstus-põllumajandusmaaks. Rahvusliku kogupro...

Geograafia -
4 allalaadimist
41
docx

Riigiõigus

Riigiõigus 12.09.2013 Madis Ernits Põhiseadus kaasas (võib olla kaasas ka arvestusel ja eksamil) Arvestusel 10 küsimust (2 akadeemilist tundi aega) Loengu struktuur I. Sissejuhatus II. Põhiseaduse aluspõhimõtted III. Põhiõigused IV. Riigikorraldusõigus (kevadise se...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
58 allalaadimist
3
docx

Luuletused

Rõõmu käed Ants Paikre Rõõmu käed on lühikesed, mure omad pikad, rõõmu hetked tihti vaesed, mure omad rikkad. Rõõm on nagu aeg, mis ruttab, siis, kui sul on kiire, mure on kui tusklik ootus, mis ei tunne piire. Rõõmu mõte nagu kaja, hääbub tasahilju, mure mõte langeb mulda, õitseb kord, ja viljub. Tükike loodust Ott Arder On meist igaüks tükike loodust. Meie ümber on lapike maad. Kliima Eestimaal...

Poeetika -
9 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Gerda Mihhailova TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ LOENGUKONSPEKT Pärnu 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS 4 1. JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE ­ OLEMUS, SEOSED J...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
105 allalaadimist
7
docx

Keskaja kultuur

Nõo Põhikool Keskaja Kultuur 7a klass Eesnimi ja Perekonnanimi Referaat 2014 Sissejuhatus 1. Teema : Keskaja kultuur. Ajalugu on vaja tead ,et...

Ajalugu - Põhikool
6 allalaadimist
46
doc

Konspekt Personalijuhtimine 2013

Personalijuhtimine 2013 Konkurentsivõime eeldab innovatsiooni, ettevõtlikkust, kooperatsioonivõimet, paindlikkust, transparentsust. Võitlus turuosa eest muutub võitlusek...

Personalijuhtimine - Sisekaitseakadeemia
88 allalaadimist
23
odt

Mükotoksiinid piimas ja piimatoodetes (piimahügieen)

EESTI MAAÜLIKOOL VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT Mükotoksiinid piimas ja piimatoodetes (Referaat õppeaines piimahügieen) Koostaja: Maarja Roosileht Juhendaja: Kadrin Meremäe Tartu 2012 1 SI...

Toiduohutus - Eesti Maaülikool
26 allalaadimist
15
docx

Reklaamipsühholoogia seaduspärasused

Reklaamipsühholoogia seaduspärasused - mõjustamisreeglid põhinevad eksperimentides saadud andmete üldistamisele ning on väljendatavad tegurite toime ja koostoime funktsioonidena - funktsiooniks on nõustumise tõenäosus(sagedus), hoiakumuutused, eelistatud alternatiiv _ sõltumatuks muutujaks on tingimused, mõjurid või omadused, millest funktsioon sõltub 1. Reklaamiteate mõjukuse sõltuvus teate esitaja...

Meedia -
23 allalaadimist
4
odt

Renessansi kirjandus

Renessansi kirjandus Renessanss oli ajajärk, mil toimus sotsiaalne, ideoloogiline ja kultuuriline murrang ning mis kujunes üleminekuks keskajast uusajale. Itaalias algase see 14. sajadnil, mujal 15. sajandi teisel poolel. Kestes kõikjal 16. sajandi lõpuni. Renessansi terminiti kasutati agselt kitsas tähenduses- selle all mõisteti antiikkultuuri taaselustumist pärast keskaegset vaimupimedust. Aristotele...

Romaani kirjandus -
14 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

4636 Aktiivne Aktiivne Aktiivne 116 254 96 118 ne Aktiivne Aktiivne nKuivne Aktiivne Aktiivne kaasamine Aktiivne kaasamine kaasamine kaasamine Aktiivne kaasamine Aktiivne kaasamine Aktiivne A...

Psühholoogia -
11 allalaadimist
18
docx

Looduskaitsebioloogia eksami küsimused/vastused

Ümberasustamine (translocation)• – tahtlik ja inimtegevuse poolt vahendatud looduslike isendite liikumine nende levila ühelt alalt teisele. Tugiasustamine (re-inforcement, supplementation) – isendite lisamine sama liigi olemasolevale asurkonnale. Liigikaitseline introdutseerimine (ka: soodus introdutseerimine) (conservation introduction, benign introduction) – katse asustada liik looduskaitselistel eesmärkidel sobivasse elupaika ja biogeograafilisse regiooni, kuid väljapoole liigi teadaolevat levilat. See meede on rakendatav vaid juhul, kui liigi teadaoleva levila sees pole enam sobivaid alasid. Re- introdutseerimise eesmärgid ja tüübid? Eesmärgid: Ulukite taastamine jahinduslikul otstarbel; Inimese ja looduse vaheliste konfliktide lahendamine;Mitte-kasutusväärtusetaas...

Looduskaitsebioloogia - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
14
docx

MÕJUMEHHANISMID, PSÜHHOLOOGILISED EFEKTID JA SEADUSPÄRASUSED REKLAAMIS

7) Lihtsate liigenduste kasutamine – lihtsam on mõista vähem-liigendatud ja lihtsalt eristatavat. 8) Apelleerimine enesearmastusele, uhkustundele ja snobismile („mett moka peale tehnika“) 9) Kaartide segamine ja teabe panek kalevi alla – teabe edastajale ebasoodus info või seisukoht jäetakse välja või selle sisu moonutatakse. 10) Siltide kleepimine ja tabavate väljendite kasutamine oponentide kohta 11) Positiivne programm – mõjuam on olla millegi poolt kui millegi vastu. 12) Hoiakute loomine sõnavaliku abil – mõjustatavale saab anda vihje kuuluvuse kohta mingisse sotsiaalsesse rühma või klassi, mis on mõju seisukohalt soodus . 13) Teemade valikuline kasutamine, lähtudes nende sobivusest mõj...

Psühholoogia -
4 allalaadimist
3
docx

Arhitektuur ja ehitatud keskkond XX sajandi Eestis

Luterlus tolerantsem hariduse suhtes, kasinus, klassivahe väike. Riia juugend. 2. Milline oli arhitektuuriõpe 20. saj. alguse Riia PI-s? Õppejõud mingil määral eesti arhitektuurilooga seotud. Kupferi raamat “ žiloi dom” on olnud aluseks 1920. Eesti arhitektide tööle, sest selle järgi õpiti Tallinna tehnikumis. 3. Milline oli korporandi elu Riias? 4. Kas Kuusiku kirjeldatud EW oli arhitektuuri loomiseks soodus keskkond? 5. Milline arhitektiisiksus koorub Johanist? 6. Kuhu asetus Johani-sugune arhitekt 1920.-30. A Eesti ühiskonnas? 7. Kuidas Kuusik portreteerib kolleege? Stalinism baltisakslased pidid hakkama tööd tegema, kasulik oli õppida kindel ja tasuv amet nt arhitekt. 1939 Umsiedlung(ümberasumine) raames Hitler kutsus molotv-ribbetropi pakti raames sakslased tagasi Saksamaale. 13 baltisaksa väga head eestiaegset arhitekti lahkus...

Arhitektuur - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
40
doc

Tolliõiguse eksamiküsimused

GATT on Riikidevaheline vabatahtlik kokkulepe omavahelise kaubanduse reguleerimiseks. Eesmärgiks oli kaotada järk-järgult tollitariifid ja piirangud kaubanduses ja kaupade impordis. GATT põhines vabaturul, ausal konkurentsil ja keskendus osapoolte majanduslikele eelistele. GATT-i tegevuse aluspõhimõtted: Eranditeta enamsoodustusrežiimi kehtestamine kõigi osapoolte vahel (MFN põhimõte), soodustused ühele osapoolele pidid automaatselt laienema kõigile Kohalikku tootmist ei olnud lubatud kaitsta sisseveotollide- ja kvootidega Hädavajalikke impordipiiranguid rakendav osapool pidi kõigepealt konsulteerima teiste liikmesriikidega. Tulevikusuund oli piirangute ja tollitariifide alandamine Erandid 4 põhimõttest: Ühiskonna moraali kaitsmine;...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
19 allalaadimist
6
odt

Praktika Tähetorni Hotellis

Esimese korruse peal asub laoruum ja köögiviljaruum.Selles tööruumi restoraanis kahe inimese jaoks on piisavalt ruumi,kuid üles minimeseks oli väga kitsas trepp,nii et kauba toomine oli suht väsitav.Treppi võiks muuta,kuid selleks vist ei ole piisavalt ruumi. Tähetorni Hotelli reklaamitakse netis,ajalehtedes ja on ka väljas reklaam ni et ütleks ,et reklaam toimib.Mina leidsin netist tutvustavad reklaami.Soodus pakkumised on gruppidele ja muidugi ka püsiklientidele.Klientidega saadakse kontakti telefooni abil,arvuti kaudu ja muidugi ka kohapeal läbirääkimistega.Müügitööga tegeleb juhataja.Ettevõtte areneb tänu huviavate ettepanekutega nagu uus menü,väljaspoolt erinevad üritused. Tähetorni Hotell on vaäga ilus koht mis pakub rahu ja privaatsust,seles hotellis tuned ennast nagu lossis. Köögitöö on korraldatud nii etkõigepealt tuleb abitö...

Kokk - Kutsekool
8 allalaadimist
138
doc

STRATEEGILISE TEENINDUSKONTSEPTSIOONI MUUTMINE

(Fitzsimmons, 1998, lk. 127) 12 Käesoleva bakalaureusetöö autor toob siinkohal näitena esteetilise ning eksklusiivse Stockmanni kaubamaja ja teiselt poolt ainult odavatele hindadele rõhuva Säästumarketi. Säästumarketile omaseid võtteid, kus sooduspakkumises olev kaup on paigutatud suures koguses eraldi ning vastavalt markeeritud, kasutab ka Stockmann. Viimane võrdlus näitab eelkõige seda, et Säästumarketi poolt kasutatav lähenemine on üks turunduslikest võtetest, kuid mõningal juhul on see ka ettevõttele tervenisti omane. Rajatise kujundamisel tuleb arvestada ka ühiskonnaga ning ümbritseva keskkonnaga. Keskkonna osas tuleks tähelepanu pöörata kasutatavatele materjal...

Ärijuhtimine -
21 allalaadimist
2
docx

Tuumafüüsika 9. klass

Millised on tuumareaktsiooni toimumiseks vajalikud tingimused? Kõrge temp ja kõrge rõhk. 5. Milles seisneb raskete tuumade lõhustumine? Tuumade lagunemine kaheks kergemaks kildtuumaks, võime saada tuumaenergiat. Lõhustumine toimub neutronite toimel. 6. Miks rasked tuumad lõhustuvad? Kuna see on kõikidele rasketele tuumadele energeetiliselt soodus . 7. Mis on ahelreaktsioon? Kui meil on tegemist puhta U-235-ga, siis selles võib tekkida plahvatuslik ahelreaktsioon. St kui 1 neutron lõhustab esimese uraanituuma, selle käigus tekkinud 2 neutronit lõhustavad juba 2 uraanituuma jne. 8. Mis kriitiline mass? Vähim ainekogus ahelreaktsiooni iseeneselikuks käivitamiseks. 9. Mis on tuumareaktsioon? Tuumareaktsioon on reaktsioon mille käigus tekib midagi uut, lagunemine, ühi...

Füüsika - Põhikool
6 allalaadimist
46
docx

Puhkemajanduse sihtotstarbega kinnisvara arenduse perspektiivid Eestis

4 Käesolevas töös vaadatakse puhkemajanduse sihtotstarbega kinnisvara arendust. Puhkemajandus, teisiti öeldes turism tegeleb inimeste vaba aja sisustamisega. Muidugi ei saa sellega tegeleda kõigis piirkondades, nimelt on puhkemajandusega tegelemiseks vaja ka teatud eeldusi. Näiteks mõjub soodustavalt mere lähedus, klimaatilised tingimused, kultuurilised objektid. Samuti on oluline hea ligipääsetavus jne. Puhkemajandus võib olla ka väga eripalgeline. Näiteks soojades piirkondades on puhkemajandus aktiivne aastaringselt, samas kui mõnes piirkonnas on see vaid hooajaline tegevus. Puhata on võimalik nii grupiti (erinevad ringreisid) kui ka individuaalselt, ise oma puhkuseplaan välja töötades. 1.2. Puhkemajanduse sihtotst...

Turism -
27 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun