Facebook Like

Otsingule "soodus" leiti 214 faili

soodus - , kampaania- ja hooajakaup, väike kaup, kaupluse oma kaubamärgiga kaup; - Madalamatele riiulitele, käte haardekõrgusele (0,8...1,2 m) asetsetakse madalama hinnaklassiga kaup ja suure käibega rutiinne kordusostukaup; - Alumistele riiulitele paigutatakse aeglasema käibega tavakaubad, mida klient igal juhul otsida oskab, samuti suuremad ja raskemad kaubad.
20
docx

Mäng ja lapse kognitiivne areng

Seega rõhutab Garvey sotsiaalsete mängude tähtsust laste kõne arengus. Ta eristab kolme verbaalset mänguliiki ja nendeks on: spontaansed riimid ja sõnamäng; absurdimäng ja vestlusmäng. Kaks last võisid omavahel edukalt mängida ja mitmesuguseid sündmisi ette kujutada, kuid kui sinna ilmus võõras lastepaar, siis võis juhtuda, et mäng on muutus katkendlikuks või lõppes hoopis. Mäng on väga soodus tegevus laste omavaheliseks tutvumiseks ja vastastikuseks tundmaõppimiseks. Pärast uurimuse läbiviimist (Smilansky) selgus, et sotsiaalne rollimäng aitab oluliselt kaasa nii sõnavara kui kõnelise väljenduste rikastumisele ja seda eelkõige mängulise suhtlemise kaudu. Uuritud ka erinevate mänguasjade mõju laste arengule. Leitud, et kui mänguasjad on realistlikud, siis mõjutavad need mänguteema valikut realistlikumas suunas ja m...

Pedagoogika -
20 allalaadimist
23
docx

Äriõigus

Tallinna Ülikool Ühiskonnateaduste Instituut Äriõigus Referaat Koostaja: Tiia Ossipenko, Jana Versinina Juhendaja: Aare Kruuser Tallinn 2015 Sisukord Sissehuhatus...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
26
pptx

Korallimeri

Korallrif Korallrahu on üks liigirikkamaid kohti maakeral Seal elutseb väga palju kalu ja erinevaid taimi Austraalia kirde- ja idaranniku lähedal madalas vees Kogupindala on 600 000 km² Elustik on värvikirev Elustik Korallimere korallrahud on soodus elukeskkond väga paljudele veetaimedele ja loomadele. Väga värvikirev Palju haruldasi loomi ja taimi Korallid Vetikad Meriliiliad Haid Mureenid Kirjud kalad Majandus Majandustegevus praktiliselt puudub (välja arvatud tellimus-kalastamise- ja sukeldumisettevõtted). Vaatamisväärsuseks on koralriffid. Suurim on Suur Vallrahu. Keskkonnaprobleemid Korallimeres laiuv korallrif Suur Vallrahu on viimase...

Geograafia - Põhikool
3 allalaadimist
190
pdf

Kriminaalse käitumise vallandaja: keskkond või geneetika

(Hilborn, 2008, lk 16-17;241) 1.2 Kriminaal Kriminaal on isik, kes rikub seadust. Kriminaal ehk kurjategija tahab või suudab, otsib või korraldab kuritegeliku olukorra või siseneb sellesse. (Hilborn, 2008, lk 30) 1.3 Kriminaalne isiksus Kriminaali ehk kurjategija olukorra muudavad teiste indiviide omast erilisemaks haavatav ja atraktiivne kuriteo objekt, soodus keskkond ning motiveeritud ja suutlike tõkestajate puudmine. Kaudseteks põhjusteks on ka nt sotsiaalsed mõjud. Erinevad motivatsioonid kui ka juhuslikkus eristavad kurjategijat seaduskuulekast indiviidist. (Hilbor, 2008, lk 30) 6 1.4 Kurjategija isiksuse erilisus Kriminaalse isiksuse teooria autoriteks on psühhiaatrid Samuel Yochelson ja Stanton Samenow, kes juhtisid pikki aastaid kurjate...

Käitumine ja etikett - Keskkool
16 allalaadimist
2
docx

Kuidas kujuneb ravimi hind?

Tootja hinnale võib hulgimüügifirma lisada 3 kuni 25 protsenti. Apteegile esitatakse ka väga palju erinõudeid. Nende täitmiseks on juurdehindluse süsteem veidi keerulisem, kui hulgimüügi puhul. Enamasti jääb lubatud juurdehindlus 6 kuni 80 krooni vahele. Lisaks juurdehindluse süsteemile ja paberimajandusele sekkub riik mitmel viisil hindade kujundamisse. Põhiliseks "instrumendiks"” on siin soodusravimite nimekiri. Soodus” sellepärast, et seal määratud soodustusprotsendi ulatuses maksab nende ravimite eest Haigekassa. Näiteks kaupleb riik ravimitootjatega hinna üle enne, kui uus ja sageli tõhusam ravim üldse soodusravimite nimekirja pääseb. Või kehtestatakse hinnalagi ehk piirhind, milleni maksab Haigekassa ja millest üle ulatuv summa küsitakse patsiendilt. Pärast ravimite piirhindade määruse rakendumist 2003. aastal mu...

Keemia - Keskkool
1 allalaadimist
2
docx

Elu tekke teooriad

Kuupäev: ___21.05.2014___________ Nimi: Mihkel Härm_________________ VALIKKURSUS: ELU KEEMIA TEEMA: Elu tekke teooriad I Kirjeldage erinevaid elu tekke teooriaid: 1 intelligentne disain- on arvatav Universumi ja elu teatud omaduste seletuseks olev arukas põhjus alternatiivina looduslikule valikule ja muudele...

Keemia - Keskkool
2 allalaadimist
16
docx

Eesti välispoliitiliste valikute ajaloolised mõjurid ja tänapäeva suunad

Eesti majanduse toimimise eelduste tagamine, liberaalsed majandussuhted ja majandusruum, mis omakorda seab samuti ka alameesmärgid:  Toimiv EL siseturg  Eesti majanduse usaldusväärsus  Tõhus rahvusvaheline investeeringute kaitse süsteem  Soodus keskkond rahvusvaheliste kaubandus-majandussuhete arendamiseks 3. Eesti isikute kaitse välismaal ja välissuhetes, mille alameesmärkideks on:  Konsulaarkaitse asukohamaades  Kdanike õiguste edendamine (reisimis-, töötamis-, viibimis- jne)  Konsulaar- ja välissuhete alase info kättesaadavus  Toimetulek piireületavate probleemidega 4. Eesti mõjukus ja hea maine, mille alameesmärgid on:...

Ühiskond -
5 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

Biotehnoloogia areneb kiiresti ja geneetiliselt muundatud organismidest (edaspidi GMO) tingitud võimalikke riske tuntakse vähe. Suureneb päikeseenergia kasutamine.  Reostust mahendavad meetmed: arengute pikaajaline kavandamine ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike aspektide osas; Soodustused arendamise ja rakendamise ning jätkusuutlikkuse osas; Koolitamine ja teabe levitamine; Seire ja järelevalve intensiivistamine; Tegevuskavade koostamine hädaolukorra ennetamiseks ja lahendamiseks; Teadaolevate jääkreostuskollete korrastamise kavade väljatöötamine ja elluviimine; Soodustuste, toetuste süsteemi arendamine ja rakendamine inimmõju vähendamiseks veekogumitele ja pinna- ja põhjavee seisundi parandam...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
45 allalaadimist
14
docx

Karl XII

Oktoobril 1708 kaotas Rootsi Valgevenemaale Lesnaja lahingu. Veelgi rängem kaotus tabas Karl XII juhitud väge 8. juulil 1709 Ukrainas Poltava lahingus, mille kaotamine otsustas Põhjasõja saatuse. Karl XII siirdus peale Poltava lahingut Türgisse, kuhu ta jäi viieks aastaks. 1711 kuulutas Türgi tema ärgitusel Venemaale sõja, kuid juba samal aastal sõlmiti Pruti juures Vene-Türgi rahu, mis oli Türgile soodus , kuid Rootsit sõjaliselt ei aidanud. Karl XII lahkus Türgist 1714. aasta sügisel, saabub novembris Rootsile kuuluvasse Stralsundi ja püüdis seda vastaste eest kaitsta, kuid ei suutnud. 1715. Aasta detsembris jõudis ta tagasi Rootsi. Ehkki riigi sõjaline ja poliitiline olukord oli katastroofiline, keeldus Karl XII igasugusest rahuläbirääkimiste pidamisest ja otsustas 1718. Aasta sügisel minna sõjakäigule Norrasse. KARLI SURM Ku...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
50
pdf

Vanade pargipuude hooldamine

Aino Mölder Vanade pargipuude hooldamine Luua 2010 Trükis ilmub DEVEPARKI projekti (ajalooliste parkide säästlik haldamine ja arendamine Soomes ja Eestis – Sustainable historic park management and development in Finland and Estonia) raames. Projekti toetab Kesk- Läänemere programmi Lõuna-Soome – Eesti alamprogramm Raamatut jagatakse tasuta Aino Mölder Vanade par...

Agraarpoliitika - Kutsekool
5 allalaadimist
28
pdf

Vulkaanipurked Maal ja nende mõju keskkonnale

Kaudselt parandavad tuule ja veega laiali kanduvad vulkaaniline tuhk ning tolm mulla omadusi ka vulkaanidest kaugemal. Osa laavavoolusidki mureneb suhteliselt kergesti ja võib juba mõne aasta pärast sobida esmaseks maaharimiseks. Lõunamaiste kultuuride viljelemisel on mõnikord osutunud kasulikuks katta laava mullaga, sest kestev soojuse juurdevool sügavusest on taimede kasvule väga soodus . Juba ammu on kasutatud ka vulkaanilisi kivimeid ja mineraale, näiteks pimssi. Tuntuim pimsi maardla on Monte Pelato Lipari saarel, kuhu võimsa purske ajal 6. sajandil kuhjus paks pimsilasund. Sealsetes kivimurdudes kaevandatavat pimssi kasutatakse kergbetooni tootmisel, lihvimis-, poleerimis- ja puhastusmaterjalina, paberitööstuses ja veel mitmeks muuks otstarbeks. Mõnda laavat kasutatakse ehitusmaterjalina. Kui aga arvata juurde veel m...

Geoloogia - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

2 Strateegilise juhtimise olemus......................................................................................................2 Strateegilise juhtimise ajalugu...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
102
rtf

Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo koolieksami piletid 2016 kevad

1) Ühiskonna mõiste. Nüüdisühiskonna kujunemine. Ühiskond tähendab kollektiivsel identiteedil põhinevat suhtlemist. Kollektiivne identiteet tähendab ühtekuuluvustunnet, mida jagavad ühesuguste rahvuslike, kultuuriliste, religioossete, ajalooliste, majanduslike ja/või poliitiliste väärtuhinnangutega inimesed. Nüüdisühiskonda ehk moodsat ühiskonda iseloomustavad tööstuslik kaubatootmine, rahva...

Ühiskond - Keskkool
19 allalaadimist
68
doc

20. SAJANDI KUNSTI AJALOO EKSAM 2017 JAANUAR

Nad olid kodumaal loonud väga omapärase ja jõulise monumentaalstiili, kus liitusid vanaaegne Ameerika kõrgkultuur, uusaegne indiaani rahvakunst, katoliiklik kirikukunst ja karnevalikultuur, aga ka Euroopa avangardismi mõjud. Seda stiili rakendasid mehhiklased ka USA-s, andes noortele kunstnikele eeskuju euroopalikust realistlikust traditsioonist lahtiütlemiseks. INGLISMAA kunstielus kujunes uuenduslikele vooludele soodus õhkkond. 1930-ndail aastail algas mitme silmapaistva skulptori loomingutee. Tähtsaim nende hulgas oli HENRY MOORE (1898-1986), kelle teostes on julgelt üldistatud ja deformeeritud inimkeha. Mõnikord on kujudes läbiulatuvad avad. Moore’i kunsti eeskujude hulgas on vana Mesopotaamia ja Vana-Ameerika skulptuurid. 10. Totalitaarsete riikide kunst: Venemaa (Deineka); Saksamaa (Riefenstahl, Speer) Saksamaa, NSVL. Kunsti range kon...

Kunstiajalugu -
1 allalaadimist
18
docx

Käitumine

Töötajate negatiivsete hoiakute tulemusena võib oluliselt väheneda organisatsiooni konkurentsivõime. Positiivsed hoiakud, teiselt poolt, on juhtkonna poolt soovitud, sest on seotud paljude positiivsete väljunditega, mida juhid ootavad. Töötajate rahulolu koos kõrge tootlikkusega on hästi juhitud organisatsiooni kvaliteeditunnus. Hoiakute olemus Hoiakud on hinnangulised seisukohad - kas soodus või ebasoodus - suhtumine objektidesse, inimestesse või sündmustesse. Need peegeldavad seda, kuidas inimene midagi tunnetab. Kui inimene ütleb, “Mulle meeldib mu töö”, väljendab ta oma hoiakut töö suhtes. Hoiakud on tunded ja tõekspidamised, mis suures osas määravad ära selle, kuidas töötajad tajuvad oma keskkonda, pühenduvad tööülesannetele ja lõpuks üldse käituvad. Hoiak kujuneb kolmest komponendist: tunded, usku...

Organisatsiooni juhtimine - Kutsekool
1 allalaadimist
36
pdf

Pulma esitlus

45 . Edasi toimub sõit Varbola linnuse juurde ja sealt edasi pulmapeole. Riigilõiv 30€ Abielusõrmused Abielusõrmused 2tk( klassikaline, rõngas), lisandub materjal ( ca 8-14g) 85 € Graveerimine käsitsi sõrmuse sisse freesiga 2tk 25€ Kleit Morri Lee 1965 Alghind 1 040€ Soodus hind 567€ Kingad Hind 35.90€ Mehe rõivad Smokingu rent (4- ööPäeva): 110 € Lakk kingad 41 € Kunginglik piknik Varbolas Sõit kalessiga, mille ette on rakendatud kaks valget hobust, algab Varbola linnuse juurest. Sõidame mööda metsateid (ca 4km) teisele poole metsaserva, kus ootab meid ees uhke vana küün ning mitmekäiguline piknik-pidusöök. Kui linnulaul kuulatud ja pidusöök maitstud kappame tagasi linnamäele.Kest...

Perekonnaõpetus - Keskkool
1 allalaadimist
12
docx

Eesti keskaeg

Paides toimusid 4 kuninga ja ordumeistri vahelised läbirääkimised ning eestlased tapeti. 5. Keskajal mõis oli maaisandate ja vasallide majapidamine, kuhu koguti andameid ja kust valitseti ümberkaudseid maid. Peagi hakkasid vasallid pühenduma üha enam oma maaomandi haldamisele. Hakati mõisamajadit laiendama ja ise vilja tootma. Toetuseks soodus turukonjunktuur. 15.saj lõpul viljahinna tõus ning soodsad võimalused viljaekspordiks. Mõisapõldude laiendamise hoog- 15. ja 16. saj. Keskajal Eestis 500 mõisat. Mõisapõldude harimiseks kasutati talupoegade tööjõudu ja töövahendeid. Sellest tekkis uus koormiste liik- teokohustus. Iga talu pidi saatma kindlal arvul nädalapäevadel mõisa ühe teolise. 15. saj teisel poole tekkis arusaam, et talupojad ei ole isiklikult vabad, vaid ku...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
11
docx

Operatsioonisüsteemi arhitektuur

TALLINNA POLÜTEHNIKUM Meedia erialaosakond NIMI REFERAAT OPERATSIOONISÜSTEEMI ARHITEKTUUR Multimeedia Tallinn 2016 Sisukord Operatsioonisüsteem.............................................................................................................3 Operatsioonisüsteemide ehitus...

Operatsioonisüsteemide alused - Kutsekool
5 allalaadimist
126
pdf

Lepinguvälised võlasuhted

 kas need nõuded on siis J.L. meelest alternatiivsed... .miks? ˆ Olukorras, kus tegu ei vasta avalikult tasustada lubatud teo kõikidele tunnustele ja selle tõttu ei teki tasu ava- likult lubanud isikul tasu maksmise kohustust, kuid teoga on avalikult tasu lubanud isikut siiski soodustatud , võivad teo teinud isikul olla tasu lubanud isiku vastu käsundita asjaajamisest tulenevad nõuded. 18. Missugused nõuded on tasustada lubatud teo teinud isikul olukorras, kus tema kulutused ja teo tegemisega tekkiva kahju suurus ületavad lubatud tasu suuruse? ˆ Kui B ei olnud teadlik tasulubadusest, siis ta võiks esitada oma nõuded KAA alusel. ˆ Kui aga B teadispidi teadma tasulubadusest, siis jääb talle TAL teh...

Õigus - Keskkool
30 allalaadimist
22
doc

Biofarmaatsia

Ravimi ja ravimpreparaadi mõisted. Ravim ­ igasugune aine mis on mõeldud haiguse või haigussümptomi vältimiseks, diagnoosimiseks, raviks või haigusseisundi kergendamiseks, inimese või looma elutalitluse taastamiseks või korrigeerimiseks. Ravimpreparaat ­ tootja originaalpakendis ravim, mis on valmistatud kasutamiseks ja turustamiseks Biofarmaatsia mõiste. Biofarmaatsia tekkis 1960-ndate alguses,...

Farmakoloogia - Kutsekool
6 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun