Facebook Like

Otsingule "seostunud" leiti 248 faili

18
docx

lapse arengu referaat arenguõpetuses

Lapse keha erinevad osad ei kasva ühtlases tempos, seega on lapsed selles vanuses väga ebaproportsionaalsed, nende jalad on justkui pikemaks venitatud. See tuleneb aga sellest, et nende jalad kasvavad kiiremini kui teised kehaosad. Sellel perioodil on tüdrekud kiirema kasvuga kui poisid, kuid see nähtus on ajutine. Kuna luud ei ole omavahel veel väga kõvasti seostunud , siis muudab see lapsed väga plastiliseks ja painduvaks. Kuid samas suureneb sellega ka traumade oht. Aju kaal hakkab jõudsalt kasvama alates 7. eluaastast, luues eeldused laialdaseks vaimseks tegevuseks. Lapse aju mahu suurenemine aga aeglustub ning aju väline suurus peaks lõplikult välja kujunema umbes 12 eluaastaks. Algklassides vahetuvad lastel tavaliselt piimhambad jäävhammaste vastu. Silmades on välja kujunenud binokulaarne...

Lapse areng -
20 allalaadimist
12
docx

Viirused ja bakterid

Võrdle viiruste lüütilist ja lüsogeennset paljunemist. - Lüütiline tsükkel-viirusosakesed aktiviseeruvad ja väljuvad peremeesrakust, millega kaasneb peremeesraku surm. - Lüsogeenne tsükkel – viiruse paljunemisviis, mille korral peremeesraku kromosoomiga seostunud viiruse genoom koheselt ei avaldu, vaid kandub koos rakujagunemisega uutesse tütarrakkudesse. 9. Kuidas võitleb organism sissetunginud viirusosaketse vastu? hakkab tootma lümfotsüüte, mis omakorda toodavad antikehi (mis nõrgestavad haigustekitaja )või 1 hävitavad haigestunud raku. 1...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
116
doc

Vanaaeg

Igal preestil oli ülem-preester. Olid igast pea-prohvet, jumala kõrgemad teenrid ja madalamad(puhtad) preestrid. Preestrid olid full-shaved, sest pidid puhtad olema, pesid ennast 2 korda templi ääres. Suud pidid pesema soodaga, et ei haiseks, kandsid valgest linasest riidest rõivaid, olid ka ümberlõigatud. Mingit abielulist keeldu preestritelpolnud. Jumalad: jumal Amon (Teeba jumal) ei seostunud eriti ühegi süsteemiga, integreeriti teistesse süsteemidesse lihtsalt. Mingis mõttes õhujumal, kujutati sageli sinisena. Võis olla esiattud oina kujul. Palju erinevaid jumalate süsteeme. Olulisemad olid 3 süsteemi. Memphise süsteem- üks jumalik looja Käsitööliste kaitsejumal Ptah, keda kujutau inimesena või mumifitseeritud inimesena. Loomana teda ei kujutatud. Tal oli ma püha loom- must härg Apis. Pärast surma kõik Apised palsameeriti. He...

Ajalugu -
14 allalaadimist
38
docx

Ateismist Eestis

Seda aega iseloomustab ka siiras vaimustus teaduse arengu ja saavutuste suhtes. Ristiusu asemele oli tulnud usk teaduse kõikvõimsusesse, oldi arvamusel, et teadus on usuga absoluutses ja lepitamatus vastuolus. Kindlasti oli probleemiks ka kirikuõpetajate rahvuslik kuuluvus - 1919. aasta 136 luterlikust kirikuõpetajast olid 74 sakslased. Kirikuõpetaja amet oli juba sajandeid seostunud eestkätt sakslastega ning jättes kõrvale herrnhuutluse ja mõned teised äratusliikumised, võib küsida: mil määral pidas talupoeg ametlikku kirikut üldse oma kirikuks? Kõigele sellele lisandusid veel inimeste isiklikud pettumused ja negatiivsed kogemused kirikuõpetajatest, mille põhjal tehti üldistusi kogu kiriku ja ristiusu kohta tervikuna. Trumbid mängis sotsialistidele kätte asjaolu, et XIX sajandi lõpuks olid usuõpetuse...

Eesti kultuurilugu -
2 allalaadimist
304
doc

ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED

ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED 1.1. Elementide jaotus IUPAC’i süsteemis Reeglid ja põhimõtted, kohaldatuna eesti keelele: Karik, H., jt. (koost.) Inglise-eesti-vene keemia sõnaraamat Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk. 24-28 Rühmitamine alanivoode täitumise põhjal 2. ELEMENDID   Vesinik Lihtsaim, kergeim element Elektronvalem 1s1, 1...

Keemia -
7 allalaadimist
18
odt

Bioloogia mõisteid keskkoolile

Eristatakse kolme lootelehte: välimine(ektodern), sisemine(entoderm) ja keskmine(mesoderm) Lämmastikalus - nukleiinhapete monomeeride koostisse kuuluvad tsüklilised orgaanilised ühendid. DNA ehituses on adeniin, guaniin, tümiin ja tsütostiin. RNA koostises esinevad adeniin, guaniin, uratsiil ja tsütosiin Lüsogeenne tsükkel - viiruste paljunemisviis, mille korral peremeesraku kromosoomiga seostunud viiruse genoom koheselt ei avaldu, vaid kandub koos rakujagunemisega uutesse tütarrakkudesse Lüsosoom - ühekordse membraaniga ümbritsetud põieke, milles lagundatakse mitmesugulised makromolekule, oma otstarbe kaotanud rakustruktuure või fagotsüteeritud aineosakesi Lüütiline tsükkel - viiruste paljunemisprotsess, millega kaasneb viiruseosakeste moodustumine ja peremeesraku hukkumine Makroenergiline ühend - madalamolekulaarne or...

Bioloogia - Keskkool
7 allalaadimist
42
doc

Üldbioloogia, Bioloogia

kõhunäärme insuliin ja glükogaan, mis kontrollivad süsiveskute ainevahetust); retseptoorne (retseptorite koostis); ehituslik; kontraktsiooni kindlustamine (keemilise energia muundamine vastavate valkude abil mehhaaniliseks; varuaineline ehk toiteline funktsioon; energeetiline; transpordifunktsioon (valkudega seostunud ainete transport biovedelikes); kaitsefunktsioon. Valgu primaarstruktuur - ah järjestus. Valgu sekundaarstruktuur - polüpeptiidahela peaahela lokaalne paigutus arvestamata külgahelate konformatsiooni. Tertsiaarne str - polüpeptiidid kui terviku ruumiline str. Kvaternaarne str - subühikute ruumiline organisatsioon. Valgud toidus: Lähtuvalt ah sünteesist, jagunevad organismid prototroofideks ja auksotroofideks. Prototroofid - võime...

Üldbioloogia - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
19
doc

RAKUBIOLOOGIA

Rakubioloogia RAKUBIOLOOGIA 1. RAKUÕPETUSE KUJUNEMINE I periood - algab mikroskoobi leiutamisega Jannsenid, Mezius, Lippersheim, Galilei. Termin mikroskoop Faberi poolt 1625 a. (mikros ­ väike; skopea ­ vaatama). Algselt oli see läätsedest kombineeritud suurendusvahe...

Rakubioloogia - Keskkool
3 allalaadimist
50
docx

Geenitehnoloogia eksami kordamisküsimused

- Geelis lahutatud DNARNA kantakse üle (nailon)membraanile, nii et nad oleksid üksikahelad - Meid huvitav järjestus märgistatakse radioaktiivselt vm meetodil (proov) - Lastakse üksikahelatel omavahel paarduda. - Mitteseostunud proov pestakse maha ja NA asukoht tuvastatakse märgise järgi. 45. Kromotograafia valkude puhastamisel 3 etappi: 1. Valgu lahusesse viimine ja esmane fraktsioneerimine 2. Kromatograafiline puhastamine 3. Lõplik „poleerimine“ Praktikas kantakse ainete segu läbi sorbendi (liikumatu faas) sobiva vedeliku või gaasi vooluga (liikuv faas). Segu komponentide spetsiifilise sorptsiooni ja desorptsiooni tulemuse...

Geenitehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
11
docx

Anatoomia I KT ( ilma lihaste osata )

Koe mõiste Koeks nimetatakse ühesuguse päritolu, ehituse ja talitlusega rakkude ning nende poolt produtseeritud rakuvaheaine kogumit. 2. Nimeta kudede põhirühmad, nende lühiiseloomustus. Epiteelkude Lihaskudede katab keha või elundi välispinda, ühisteks ehituslikeks elementideks on vooderdab kehaõõsi seestpoolt või kontraktiilsed müofibrillid (st n...

Bioloogia -
3 allalaadimist
20
doc

Mikrobioloogia üldkursuse eksamiküsimused

Mügarbakterid kuuluvad Rhizobium´i perekonda. Nad on aeroobsed, kepikujulised, gramnegatiivsed, liikuvad bakterid. Spoore nad ei moodusta. Vananedes bakterid paksenevad, kaotavad liikumisvõime ja neid nimetatakse bakteroidideks. Üldjuhul on mügarbakterite liigid spetsiifilised, kuna ainult teatud liigid tekitavad mügaraid kindlatel liblikõieliste taimede juurtel. Mügaras seostunud lämmastik antakse edasi taimedele aminohapete kujul. Mügarbakterite ja peremestaime(-de) vahel on sümbiootilised suhted. Bakterid saavad taimedest vajalikke orgaanilisi ühendeid (suhkruid, happeid) ning annavad vastu seotud lämmastikühendeid, mis on moodustunud gaasilisest lämmastikust (N2). 25. Mikroobid fosfori muundajatena ja fosfori ringlus looduses. Fosfor satub mulda taime- ja loomajäänustega, ning keemilste ühenditena (väe...

Mikrobioloogia - Eesti Maaülikool
35 allalaadimist
8
docx

Hügieenioludest ja argikultuurist

Mustust seostati vaesusega, mis mingil määral oli isegi õige. Maainimesed pidasid mustust paratamatult põllumehe igapäevaelu juurde kuuluvaks. Talupojad nägid mustuses isegi positiivset külge, mõnikord oli nende arust isegi kasulik olla räpane, sest siis ei tundnud inimene väidetavalt nii kergesti külma, sest mustus ja eritised andsid kehale lisakaitset. Maja puhtana hoidmine ei seostunud talupoegade jaoks hügieeniga, vaid oli argise ja püha pooluse eristamiseks vajalik praktiline ning rituaalne toiming. Suurem osa eestlastest säilitas kuni 1930. aastateni suurel määral oma vana talupoegliku maailmapildi, mis siin väljendub konkreetselt arusaamades puhtuse ja mustuse kohta. Suhtumine puhtusesse on viimase sajandi jooksul maailmas, eriti Lääne kultuurisfääris, suurel määral muutunud. Suurema osa eestlaste jaoks jäid uusaegsed k...

Kultuur -
1 allalaadimist
36
doc

Ökoloogaia lühikonspekt

• Ökosüsteem – süsteem, mis haarab endasse koosluse ja tema poolt oluliselt muudetud keskkonna (abiootilise ja biootilise keskkonna ühendus). • (A. Tansley 1935 järgi) Ö. on funktsionaalne süsteem, milles toitumissuhete (aine- ja energiaülekande) kaudu seostunud organismid koos keskkonnatingimuste kompleksiga moodustavad isereguleeruva areneva terviku • Biosfäär – kasutatakse laialt maa ökosüsteemide koos funktsioneerimise mõistena; kõik elav interaktsioonis eluta materjaliga, kõik ökosüsteemid. Biosfäär on see osa Maast, kus organismid elada saavad (s.t. bioloogiliselt sobiv muld, õhk, vesi). Biosfäär või ökosfäär sulanduvad märkamatult (terava piirita) lit...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
8 allalaadimist
20
doc

Taimede kasvu ja arengu regulaatorid (hormoonid)

Sünteesitakse ka R isomer. On teada, et S isomer osaleb kiiretes reaktsioonides (õhulõhede sulgumine) ja R vorm aeglastes (idanemine). ABA esineb kõikides juhtkudedega taimerühmades, ka sammaldes ja vetikates. Esineb kõikides kudedes. Võib toimuda seostumine glükoosiga glükosiidide või estrite moodustumisega. Seostunud ABA on inaktiivne. Biosüntees võib toimuda kahel erineval viisil: 1) Otsene biosünteesi rada üle mevalonaadi tsütoplasmas. Sünteesiraja vaheproduktile isopentenüülpürofosfaadile (IPP) lisatakse täiendavad 2 isopreeni jääki prenüülitransferaasi vahendusel. 2) Kaudne biosünteesi rada – ABA tekib terpenoidide lagunemisel kloroplastides ja kromoplastides. Aktiveerub veestressi tingimustes. Vaheproduktiks on kasvu...

taimefüsioloogia -
5 allalaadimist
42
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse arvestus (kordamisküsimuste põhine)

MÕISTED Demograafiline plahvatus ­ rahvastikuplahvatus, rahvaarvu eksponentsiaalne kasv mingis piirkonnas või kogu maalimas. On arengumaade keskkonnakriisi põhitegureid. Urbanisatsioon ­ linnade pidurdamatu kasv ja inimeste koondumine linnadesse. Tööstusrevolutsioon ­ Manufaktuurne tööstus asendati vabrikulisega. Mõjutas inimeste arvu hüppelist suurenemist 19.sajandil. Sai toimuda tänu ostuvõimeli...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
15 allalaadimist
71
docx

Ökoloogia konspekt

1 Ajalugu Mis on ökoloogia? Kas ta on üks mõtlemisviisidest? Kas ökoloogial on oma uurimisobjekt nagu on see olemas keemial, kus see on väga täpselt määratletud? (Keemia uurib aineid ja nendega toimuvaid muutusi). Millal tekkis ökoloogia? Nii võiks küsimusi jätkata. Termini ökoloogia võttis kasutusele Saksa teadlane Ernst Haeckel (1834 1919) 1869 aastal. Sõna ökoloogia tuleneb kreeka keelest, sõnadest...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
2 allalaadimist
32
docx

Keskkonna mõisted

Kohastumine seisneb organismi ehituse või talitluse pärilikes muutustes. Kohastumise tagajärjel tekkinud ehituslikku ja talituslikku iseärasust nimetatakse kohastumuseks.  Ontogenees- organismi areng viljastumisest surmani või emasorganismi eraldumisest surmani.  Ökosüsteem- 1) funktsionaalne süsteem, milles toitumissuhete (aine- ja energiaülekande) kaudu seostunud organismid koos kskkonnatingimuste kompleksidea moodustavad isereguleeruva arengukava terviku. (üldine mõiste) 2) Biosfääri elementaarosa, milles üks biotsönoos koos sellele omase biotoobiga moodustab mingil piiritletaval alal aineringe kaudu reguleeruva süsteemi.  Ökotoop- taimekoosluse kasvukoht, abiootiliste keskkonnategurite (vt. Biotoop) kompleks.  Biotoop- 1) Ökotoop- biotsönoosi abiootiliste tegurite...

Bioloogia - Keskkool
5 allalaadimist
12
docx

Sissejuhatus materiaalse kultuuri uurimisse

Sissejuhatus materiaalse kultuuri uurimisse Teadustöö on süstemaatiline ja mõistuspärane uue informatsiooni hankimine. Teaduslikud väited ei või toetuda subjektiivsele arvamusele, vaistule, intuitsioonile, autoriteedile, propagandale või jumalikule ilmutusele. Uurimistöö tulemused koondatakse süstemaatilisteks teooriateks, üldisteks teooriateks, mis seletavad teatud asja või ala. Mõistus...

Kultuur -
2 allalaadimist
34
doc

KEHAVEDELIKUD JA VERE FÜSIOLOOGIA

Ehk: golgi organ reageerib pinge kasvule, reaktsiooni tajutakse valulikkusena või ebameeldiva tundena lihases. Annab signaali, et ei tohi lihast väga järsku ja jõuliselt enam edasi venitada. Aitab vältida vigastusi ja ülevenitusi. 4.4. Skeletilihase kontraktsioonimehhanism. Ca-ioonide osa kontraktsioonil. Puhkeolekus katab tropomüosiin aktiini sidumiskoha müosiini jaoks. Tropomüosiini molekuliga on seostunud proteiin troponiin. Troponiinil on mitu Ca +2 seondumiskohta. 2. Närvisignaal antakse AP kujul sünapsi kaudu üle lihasraku membraanile → Ca +2 vabaneb sarkoplasmaatilisest retiikulumist 3. Vabanenud Ca+2 seondub troponiiniga → troponiini ehitus muutub → tropomüosiini molekuli asukoht muutub → aktiini molekulil avanevad müosiini seondumiskohad. 4. Müosiini pead seostuvad aktiini filamentidega → müosiini pea paindub, ja toimub aktiini fi...

Füsioloogia -
30 allalaadimist
194
docx

Molekulaarbioloogia

RNA ahelale lisatakse nukleotiide juurde. Järjestuse alusel valitakse välja komplementaarsed nukleosiidid, ribonukleosiidfosfaadid ja fosfodiesterside süntees – 3’ O atakteerib fosfodiestersidet α fosfaadi juures – ümberesterifitseerimisreaktsipoon. Vabaneb PPi. Osaleb kaks Mg iooni (üks deprotoneerib 3’O ja teine kodeerib fosfaadi O-sid). Bakteriaalne DNA sõltuv RNA polümeraas sigma subühik on seostunud ainult initsiatsiooni ajal. Transkribeeritav vorm koosneb α2 β β’ vastavad geenid: 1) α-rpoA – karboksülterminaalne domään tunneb ära DNA. 2) β-rpoB – kõige suuremad, katalüütilised 3) β’-rpoC- katalüütilised 4) sigma -rpoD – oluline vaid initsiatsioonil Bakterite geenid on enamasti operonides: promootor ― A ― B ― C ― jne promootorregioon kontrollib kõiki neid geene korraga. promootor koosneb 8 heksamee...

Bioloogia -
23 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun