Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"saastus" - 59 õppematerjali

saastus - nimtegevuse tagajärjel saasteainete jõudmine keskkonda, kus see ületab selle aine loodusliku sisalduse
11
doc

Inimpõhjustatud ohud mereloomadele (97-2003 Word)

Merli Jõemaa KAHJULIK INIMTEGEVUSE MÕJU MERELOOMADELE REFERAAT Tallinn 2015 SISUKORD SISUKORD............................................................................................................... 2 Sissejuhatus........................................................................................................... 3 Meresõidukite poolt tekitatud heli...

Bioloogia -
1 allalaadimist
48
doc

Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine

Saastus- Inimtegevus kahjustab keskkonda: Keskkonna otsese ja kaudse saastamisega. Tegevusega, millega rikutakse ökoloogilist tasakaalu (vihmametsade raiumine jne). Loodus- ja keskkonnakaitse seadusandlus Eestis: Põhiseadus, seadused, valitsuse, määrused, ministri määrused, välislepingud. Loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult (§ 5). Igaühel on õigus tegeleda ettevõtlusega, kuid selle õiguse kas...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
12 allalaadimist
42
doc

ÖKOLOOGIA EKSAMIKS

Vara, mis moodustab osa kultuuripärandist. Maastiku iseloomulikud elemendid. EL Kesk- ja Ida-Euroopale koostatud keskkonnakaitse näidisseadus käsitleb keskkonda kui: biootilisi ja abiootilisi loodusressursse, tehiskeskkonna elemente, maastiku olulisi elemente, elukvaliteeti, niivõrd kui see mõjutab või võib mõjutada inimeste heaolu ja tervist. Saastus: Inimtegevus kahjustab keskkonda: Keskkonna otsese ja kaudse saastamisega. Tegevusega, millega rikutakse ökoloogilist tasakaalu (vihmametsade raiumine jne). Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon: reostus tähendab selliste ainete või energia inimpoolset sisselaset merre, mis võivad olla ohtlikud inimese tervisele, kahjustada elusressursse ja mere ökosüsteeme, olla takistuseks mere õiguspärasele kasutamisele, sh kalapü...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
15 allalaadimist
48
doc

Keskkonnaõiguse konspekt ja mõisted

Keskkonnakahju ja selle liigitus- Keskkonnakahju kõige levinum liigitus oleneb sellest, milliseid kaitset vajavaid õigusi ja hüvesid on kahjustatud. Keskk.ohtliku tegevusega võib kahjustada üldist keskk.kvaliteeti, inimese tervist, elu või vara. Keskkonnakahju ja saastamine. On autoreid, kes peavad neid mõisteid sünonüümi-deks, kui ka neid, kes leiavad saastamise mõiste laiema olevat. EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivis on saastus- ainete, vibratsiooni, soojuse või müra inimtegevusest tulenevat otsest või kaudset viimist õhku, vette või pinna-sesse nõnda, et see võib ohustada inimtervist või keskkonna seisundit, kahjustada omandit, rikkuda või häirida keskkonna nautimist või muud seaduspärast kasutamist. Saastamine ei võrdu automaatselt kahjustamine, niiet on erinevad mõisted. Saas...

Keskkonnapoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
36 allalaadimist
4
doc

Keskkonnaõiguse kordamisküsimused

Keskkonnahäiring – loeng, Kommentaarid lk – 22 -32 b. keskkonnarisk, - loeng, Kommentaarid lk – 33 – 36 c. keskkonnaoht - loeng, Kommentaarid lk – 37 – 39 d. käitaja ja käitis - loeng, Kommentaarid lk. 40 - 45 e. heide, heite piirväärtus, keskkonna kvaliteedi piirväärtus, saastamine ja saastus - loeng, Kommentaarid lk 46 - 55 II Põhimõtted  Õiguspõhimõtete roll keskkonnaõiguses –loeng, Kommentaarid lk 56 -58  Saastaja (keskkonna kasutamisest kasu saaja) maksab põhimõte – Loeng, Kommentaarid lk – 80 - 85  Ettevaatuspõhimõtte ja vältimispõhimõtte eristamine - Loeng, Kommentaarid lk 69 – 79.  Keskkonna kõrgetasemelise ja tervikliku kaitse põhimõte – Loeng, Kommentaarid lk. 59 - 63.  Lõimimispõ...

Keskkonnaõigus - Keskkool
10 allalaadimist
50
docx

Molekulaar- ja rakubioloogia

1.1 Praktikum – rakkude kasvatamine Esialgu on vaja valmistada sööde, mille koostlis on sobilik rakkude kasvatamiseks, selleks:  Valasin tuubi 44,5 ml DMEMi (komertsiaalne, sisaldab aminohappeid, glükoosi, soolaid ja vitamiine, pH indikaator – selleks, et veenduda et pH on normis 7,2-7,4. Kui indikaator muutub oma värvi, tõenäoliselt tegu on saastusega . Saastunud tassid tuleb viia kiiresti rakukultuuri ruumidest ära ja desinfitseerida. Rakud visata ära)  Lisasin 5 ml FBSi, mis sisaldab albumiine, kasvufaktoreid, vitamiine, rasvhappeid, lipiide ja teisi komponenti. Seerum sisaldab rakkude kasvuks ja paljunemiseks vajalikke faktoreid.  Lisasin 0,5 ml 100x penitsiliini ja streptomütsiini (PEST) varulahust – et vältida ba...

Molekulaar- ja rakubioloogia... - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
132
docx

Organisatsioonipsühooloogia loengud

PSÜHHOLOOGILISED TINGIMUSED  Privaatsus – tahame olla soovi korral omaette, tahame kontrollida seda kuivõrd oleme teistele kättesaadavad.  Inimtihedus ja tiheliolek –liiga palju kõrvu, kes võivad informatsiooni kuulda.  Territoriaalsus – inimene tahab et tal oleks mingi oma koht tööl. Ma tahan et see ole...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
55 allalaadimist
60
pdf

Keskkonnaõigus kordamisküsimuste vastused 2012

 Euroopa Liidu keskkonnakaitse tugevam integreerumine.  1998. a. Århusi konventsioon 5 4 Keskkonnaõiguse kesksed mõisted Keskkonnaõiguse kesksed mõisted: Keskkonnahäiring, keskkonnarisk, keskkonnaoht, käitaja ja käi- tis, heide, heite piirväärtus, keskkonna kvaliteedi piirväärtus, saastamine ja saastus . Materjal: Loeng. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse seletuskiri (Riigikogu kodulehel) ˆ Keskkonnahäiring, keskkonnarisk, keskkonnaoht  Keskkonnahäiring on inimtegevusega kaasnev ebasoodne mõju keskkonnale, sealhulgas keskkonna kaudu toimiv mõju inimese tervisele, heaolule, varale või kultuuripärandile. Keskkonnahäiring on ka ebasoodne mõju keskkonnale, mis ei ületa arvulis...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
83 allalaadimist
130
pdf

ÕHUSAASTE MÕJU UURIMINE PUUDE KASVULE KIRDE EESTI RABADES

Looduslikud saasteallikad võivad tekitada tõsiseid õhu kvaliteedi probleeme, kui saasteaineid tekitatakse olulistes kogustes inimeste asustuste lähedal. Peale tolmu tormi, metsatulekahjude ja vulkaaniliste tegevuse ei ole looduslik õhu saastatus olnud eriti suur ühiskondlik mure. Selline saastus omab enamasti suhteliselt väikest mõju tervisele ja üldisele heaolule, kuna saasteainete tasemed loodusliku õhusaastuse puhul on üdiselt väga madalad. Suured distantsid eraldavad tihti looduslike saastatuse allikaid ja suuri inimeste populatsioone ning kõige suuremad looduslikud allikad, nagu metsatulekahjud, tormid ja vulkaanid, on juhuslikud ja lühiajalised (Keis 2010: 6). Inimühiskonna arengu ja heaolu üheks eelduseks on energia tar...

Loodus - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
10
docx

KORDAMINE ÜHISKONNAÕPETUSE ARVESTUSEKS

KORDAMINE ÜHISKONNAÕPETUSE ARVESTUSEKS ÜHISKOND ­ suurte inimhulkade kooselu - ühiskondlik e sotsiaalne - mitteühiskondlik e asotsiaalne ÜHISKOND JA SELLE ARENG SOTSIAALSED SUHTED JA INSTITUTSIOONID Rahvastik Bioloogilised erinevused: sugu, vanus, rass, võimed, seksuaalne orientatsioon, rahvus Sotsiaalsed erinevused: haridus, jõukus, m...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
3
docx

Saastumine

Reostust loetakse õhu, vee, pinnase saastumiseks. Enamus saastused on põhjustatud kahjuks inimeste poolt. õhu saastamine; Õhku saastavad ained: tuhk, tahm, aerosooli, metaan, süsihappegaas. Suurimad saastumised tulenevad näiteks vulkaanidest, foss...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
1 allalaadimist
50
odt

ÕIGUS PRIVAATSUSELE JA ANDMEKAITSE

1 ÕIGUS PRIVAATSUSELE JA ANDMEKAITSE 1 ÕIGUS PRIVAATSUSELE Ühiskonna ja isiku individualismi arenedes jäi tavaõigusest ja käibivatest moraalinormidest inimese privaatsuse kaitsmisel väheks. Lisaks moraalsele hukkamõistule privaatsusõiguse rikkumisel tekkis vajadus ka efektiivsete õiguskaitsevahendite järele. Üldiselt on levinud arusaam, et privaatsus on hüve, mille k...

Andmekaitse -
14 allalaadimist
15
pdf

Keskkonnakeemia 3 loeng: vesi

18.02.2018 Vee karedus Karbonaatne (ka mööduv) karedus ...karedusega väljendatakse kaltsiumi, magneesiumi ja vesinikkarbonaatioonide sisaldust vees....

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
18
docx

Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles

, I osa I. MIS ON TURUMAJANDUS? I ? .Misks on majandusteadus tähtis? Whay is economics so important ? 1.Majandusteadus - teadus inimestest, kes toodavad ja vahetavad, et saada 1. ­ , tooteid ja teenuseid, mida nad soovivad; sots...

Majandus - Keskkool
4 allalaadimist
21
docx

Patogeensed bakterid

k SPECIES; Sugulasliigid grupeeritakse PEREKONDA ­ FAMILIA; Perekonnad mood. SUGUKONNA ­ GENUS; Sugukonnad grupeeruvad seltsi ­ ORDO; KLASS ­ CLASSIS; HÕIMKOND ­ PHYLUM; RIIK ­ REGNUM; Põhiühik ­ liik ­ võib jaotuda ALAMLIIKIDEKS ­ SUBSPECIES Familia (perekond): Chlamydiaceae CHLAMYDIAE (Klamüüdiad) Kla...

Bioloogia - Keskkool
8 allalaadimist
42
pdf

Toiduhügieen ja ohutus

TOIT JA SELLE TÄHTSUS Iga toiduaine, mis turule jõuab, peab olema tarbijale ohutu ning vastama kvaliteedi- nõuetele. Selle tagamiseks on välja antud vastavad õigusaktid. Nõuded, millele turustamisotstarbeline toidutoore ja toit peavad vastama, on järgmised. 1. Toit peab olema ohutu inimese tervisele. 2. Toidus ei tohi olla selle omadusi halvendavaid või inimese tervist ohustavaid...

Toitumisõpetus -
9 allalaadimist
14
docx

Iseseisvate kontrolltööde vastused 1-8

Eelarve suurus on 30 eurot. Leia, millise alltoodud kaubavaliku korral on tarbija maksimeerinud oma kogukasulikkust, kui kauba A hind on 3 eurot, kauba B hind on 4 eurot ja kauba C hind on 1 euro! Valikud: a) kõiki kaupu 3 ühikut; b) 5 ühikut kaupa A, 2 ühikut kaupa B ja 3 ühikut kaupa C; c) 4 ühikut k...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
14
docx

Keskkonnapoliitika eksami kordamisküsimused ja vastused 2018

Inputs and outputs of environmental policymaking. Sisendid: Vajadused/nõudmised (erinevad huvid, vastandlikud nõudmised; valitsused, ettevõtted, kliendid, kohalikud ühingud, MTÜ-d, investorid, töötajad) Toetus (vähemalt minimaalne maksumaksjate toetus, lojaalsus- jälgimine, seadusandluse mõju valimiste tulemustele) R...

Keskkonnapoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
3
pdf

Keskkonnaõiguse arvestus 2019

2. Mis on keskkonnaohu juriidiline sisu? Keskkonnaoht on olulise keskkonnahäiringu tekkimise piisav tõenäosus. Eelkõige tuleks olulise keskkonnahäiringu tekkimist eeldada siis, kui ületatakse keskkonnakvaliteedi piirväärtusi, põhjustatakse saastus , põhjustatakse keskkonnakahju, põhjustatakse oluline keskkonnamõju või oluline ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustiku alale. Rakendub vältimispõhimõte. 3. Keskkonnamõju hindamise juriidilise menetluse sisu? Keskkonnamõju hinnatakse erinevate arendusprojektide puhul. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusv...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun