Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"ringist" - 287 õppematerjali

22
doc

Filosoofia eksami vastused

Kunst tegeleb maailmaga ideelisel tasandil. Kunst Sch-le asjade nautimine nende endi pärast, ideelisel tasandil. Nii on asjad alati nad ise ja ei nähtu meile millegi teisena (platonism) Kannatustest saab ajutiselt vabaneda kunsti – huvitu tegevuse, esteetika läbi. Leevendab maailma valu. Inimene vabaneb isekusest. Inimine tahab alati midagi muud ja kunsti abil ta saabki vabaneda sellest ringist , identiteedist. Kunst tekitab inimeses tunde, et elu on elamist väärt. 25. Nietzsche elufilosoofia ja kunst. Dionüüsoslik ja apollonlik alge kunstis. Nietzsche ja Heidegger. Nietzsche ja postmodernism. Tähtis on individuaalsus ehk enesega toimetulek. Ta arvates on jumal surnud, nimetades seda kaasaja suurimaks sündmuseks. Seda ei suudeta mõista. Võime sellest arusaada, et usk jumalasse ei juhi enam meid. Usk on läbinisti ohvrite t...

Filosoofia -
86 allalaadimist
46
odt

Õiguse üldteooria õppematerjal eksamiks

Tundub, et toodud seisukoht peegeldab adekvaatsemalt ning õigemini kommunitarismi kokkukuulumise ideed. Sotsiaalne elu koosnebki paljudest ühisvormidest, mis saavad alguse millestki väikesest, kuid ulatuvad kaughorisondini välja. Lähihorisondi puhul on indiviidi vastutuse tase suurem – lähedaste eest ollakse valmis rohkem välja panema; kui vastutust õpitakse tundma kitsamast ringist alates, siis vastutuse järgmised astmed tähendavad konventsionaalse moraali ületamist – isegi inimkonna moraali tekkimiseni, mis on positiviseeritud inimõigustes. Liberaal-kommunitaristlik põhiseadusteooria: Tänapäevased põhiseadused võimaldavad luua erinevaid ühendusi ja tekkida erinevatel ühendustel. Poliitika ülesanne taandub seejuures vastavate organisatsioonivormide leidmisele. Organisatsioonivorm ise peab mahtuma lähi- ja kaughorisondi...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
98 allalaadimist
15
docx

Kergejõustik I eksam

Kiirjooks: 1. Distantsid - Jooksud kuni 400 m, nt: 60, 100, 200, 400, 4x100, 4x400, 100 ja 110 tõkked, 400 tõkked. 2. Millega võrdub jooksukiirus? v = s : t ehk kiirus on teepikkuse ja kulunud aja suhe. 3. Kiirjooksu osad 100m jooksu näitel - Reaktsiooni faas, kiirenduse faas, maksimaalse kiiruse faas, aeglustumise faas....

Kehaline kasvatus -
12 allalaadimist
2
odt

Koondamise kord ja tingimused töösuhetes

Näiteks olukorras, kus tööandjal tekib vajadus koondada ja ta on teinud kindlaks koondatavad, kelle hulgas on alla 3-aastast last kasvatavaid töötajaid, peab tööandja koondatavate töötajate hulgast jätma eelisjärjekorras kõrvale väikelast kasvatavad vanemad. Seejärel kui väikelapse vanemad on eelisõigusena koondatavate töötajate hulgast välja arvatud, saab tööandja allesjäänute ringist valida koondatavad. Töötajate esindaja või alla 3-aastast last kasvatava vanema saab koondada vaid olukorras, kus koondamisele läheb üks ametikoht, millel eelnimetatud isik töötab ja teisi sama ametikohal töötavaid inimesi, keda eelisjärjekorras koondada, ei ole. Tööandja ei tohi koondada rasedat; töötajat, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele ja töötajat, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust....

Tööõigus - Kutsekool
9 allalaadimist
17
docx

Geneetika kordamisküsimused

Mis on kromosoomid? Kromosoom on rakutuuma element, mis moodustub mitoosi- või meioosiprotsessiks (ainult siis mikroskoobist nähtav). Kromosoomid on moodustunud kromatiinist (DNA ja valkude kompleks), on kepikujulised struktuurid ja sisaldavad geene. Iga kromosoom koosneb ühest DNA molekulist. 2. Telomeer, tsentromeer Telomeer on DNA ahela piirkond, mis asub k...

Geneetika -
19 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

Selle ala suurus mõjutab inimese ümbritseva maailma tajumist. Psühholoogias on laialt teada Eddinghausi illusiooni, mille korral ümbritsetakse kaks sama raadiusega ringi ringikujuliste kroonlehtedega, mille ühe omad olid suuremad ja teise omad aga väiksemad. Enamus inimesi näeb ringi, mille ümber on suuremad kroonlehed, väiksemana ringist , mille ümber on väiksemad kroonlehed. Veel on teada ka selline illusioon, mille korral kaks sama raadiusega ringi asetsevad tunneli kujutisel. Tagapool tunnelis paistab ring olevat eespool ringist suurem. Kuid on võimalik kindlaks teha seda, et inimesed näevad neid illusioone siiski ka erinevalt. Näiteks nähakse suuruste erinevust nende kahe ringi vahel ehkki see on kõigest illusioon. Kuid mõned inimesed näevad äärmiselt väikest er...

Üldpsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
57 allalaadimist
116
doc

Vanaaeg

Kurtvad värsid, kuidas jumalad lasevad sellisteid halbu asju juhtuda. *Lesbose saarelt pärit poetess Sappho, kes oli aristokraatlik lesknaine, kes koodnas enda ümber mehele mineku eas tüdrukuid, kelle luule on valdvalt kujutatud neile, kasvatas ja õpetas neid, poeemid mida ta neile pühendas neid vb jagada kahte tüüpi mis põimuvad omavahel, ühed on mehe eelsed ringis ja siis läksid sealt ringist ära, traagiline ja kurb sündmus, kirglik armastusluule oli teine ,,nende tüdrukute vastu, ta ei kirjelda midagi, vaid pigem oma tunnete , ihu väristama panevaid tundeid , lihalikult intensiivsed, tunde markeeringud täpsed. Oli väga populaarne , ka roomas, rooma autorid nimetasid teda lesboks. Türdukute vaheline armastus, lesbose saar üks olulisemaid poeetilisi luule keskuseid. Linnriigi sõjaline aspekt. 7 saj peale kujunes välja f...

Ajalugu -
20 allalaadimist
4
docx

Mida peetakse silmas, kui räägitakse sõlmimis - või sidumisprobleemist taju-, ja tähelepanu- ja teadvusuuringutes

Selle testimiseks on tehtud katseid, mille käigus näidatakse helikindlas ruumis inimestele erineva aja möödumisel (aja vahemikud on alla sekundi) erinevaid kujundeid erinevate värvidega ning palutakse pärast öelda, milline kujund oli mis värvi. Mida kiiremini pilte näidatakse, seda tõenäolisem on, et inimene ajab mõne objekti omaduse teisega sassi. Nii võib saada punasest ringist ja rohelisest kolmurgast punane ring ja roheline kolmnurk (Bachmann, 2014). Lisaks objekti esinemise kiirusele tuleb arvestada ka muude segavate faktoritega, seega on katsete tegemisse kaasatud 'maskeerimine'. (Bachmann, 2014) Sõlmimisprobleemi juures on kindlasti väga oluline see, et millised on need neurobioloogilised protsessid, mille koosesinemisest piisab, et tagada mingisugunegi teadvustatus. (Luiga, 2008) Ka...

Psühholoogia -
1 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

Tänapäevane õiguse teooria käsitleb õigust kui sotsiaalset struktuuri. Selline struktuurne käsitlus peab silmas kehtiva õiguse ja tema normatiivsete regulatsioonide ajalisi perspektiive. Perspektiiv ei ole seotud ainult tulevikuga, vaid ka minevikuga. Seega peab tänane õiguse teooria olema ajaloolis-ühiskondlik, mida teame alates Iheringist ja Weberist. Tänapäevane õiguse teooria jõuab sotsiaalsest üldsituatsioonist – ajaloolis-ühiskondliku prisma läbi – objektiivse õiguse uurimise metatasemel konkreetsete tulemusteni. Teisisõnu aitab tänapäeva õiguse teooria luua silla olnu ja kehtiva vahel, kusjuures silla tõmbamiselt saab üle minna tänapäeva õiguse teooria korrigeerimisele. Jutt on siin rahvavaimust, mis tuleb üles leida. On igati põhjendatud normide ja kä...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
256 allalaadimist
4
docx

Muinasaeg (kivi-, pronksi-, rauaaeg)

Osati põldu harida, kuid see kõik oli algeline. Enamasti olid asustatud ranniku piirkonnad, kuid sellel ajastusel hakkati liikuma ka sisse maa piirkondade poole. Inimesi maeti tulevaste majade alla, puude otsa jne. 4. Mis iseloomustas nooremat Pronksiaega Eestis? Ajajärk oli umbes 1100-500 eKr. Suurem osa Eesti elanikkonnast elas avaasulates. Matmisega saadi nüüd paremini hakkama. Ehitati ringist kivikirstkalmeid (5-8 meetrise läbimõõduga). Ringi keskele maeti kirstuga surnu, ning tema peale tekkitati väike kividest koosnev kuhi. Hakkati ka maju ehitama kindlustatud asulatasse, kus oli loodus teinud asukoha suhteliselt turvaliseks (küngaste otsa, jõgede käärgu). Tehti ka lohukive, mis olid tehtud usulikel põhjustel. 5. Miks hakati ehitama kindlustatuid asulaid? Kindlustatuid asulaid hakkati ehitama, et peaks võim...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
30
doc

LÜHIÜLEVAADE ARHITEKTUURI AJALOOST

Elliko Kõiv LÜHIÜLEVAADE ARHITEKTUURI AJALOOST Õppeaines: Arhitektuuri ja ehituse ajalugu Ehitusteaduskond Õpperühm: KEI 51 Juhendaja: P. Multer Esitamiskuupäev:................ Allkiri:............................ 2015 SISUKORD SISUKORD...

Arhitektuuri ajalugu -
23 allalaadimist
3
docx

Filosoofia vahearvestus Popperi ja Descartese tekstid

OSA Enim olen kasutanud olulise allajoonimist, lühikokkuvõtete kirjutamist. Kõige enam oleneb tekstist või materjalist millist viisi kasutada. 1a. Varasemalt olen kasutanud allajoonimist, lühikokkuvõtete tegemist ning jooniseid, mõisteskeeme, samuti ka mõttekäikude ümbersõnastamist 1b. Varem pole ma kasutanud tekstide liigendamist alateemadeks, ning hermeneutilisest ringist polnud ma varem üldse...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
80
pdf

Matemaatika õpetajaraamat 1. klassile I osa

Seejärel tehakse järgmisi harjutusi. 1. Õpetaja joonistab tahvlile 5 ruutu. Kõik ruudud on eri värvi. Õpi- lased nimetavad, mis värvi on esimene, teine jne ruut. Seejärel ütlevad õpilased, mitmes ruut on kollane, punane jne. 2. Õpilased laovad laudadele erinevaid kujundeid, öeldes, mitmes kujund on ruut, ristkülik, ring jne. 3. Lauale laotakse 5 ringist koosnev hulk. Õpetaja annab töökorral- duse „Asenda neljas kujund ruuduga”. 4. Leitakse, kes istuvad klassiruumi esimestes, teistes jne pinkides. Lepitakse kokku, et hulga kõrvuti asetatud elemente loendatakse alati vasakult paremale. Kui aga nõutakse elementide loendamist paremalt vasakule, peab seda eraldi ütlema. Tehakse ka kindlaks, kuidas on kujundid hulgas järjestatud. Õpeta- ja moodustab tahvlile hulki, kirjutades ele...

Matemaatika - Põhikool
9 allalaadimist
8
docx

Heitealad

Katse õnnestumiseks peab kuul, ketas, oda teravik või vasar maanduma sektorijoonte siseservade vahele. Enne võistlusvahendi maandumist ei tohi sportlane ringist või hoovõturajalt lahkuda. Eesti rekordid (seisuga 16.09.2014) Mehed Kuulitõuge 20.53 Heino Sild Budapest 11.06.79 Kettaheide 73.38 Gerd Kanter Helsingborg 04.09.06 Vasaraheide 84.40 Jüri Tamm Banska Bystrica 09.09.84 Odavise 87.83 Andrus Värnik Valga 19.08.03 Naised Kuulitõuge 18.03 Veronika Minina Nokia 25.05.80 Kettaheide 65.00 Elju Kubi Tallinn 26.08.87 Vasaraheide 65.75 Maris Rõngelep Tallinn 20.07.08 Odavise 63.17 Liina Laasma...

Sport - Keskkool
3 allalaadimist
8
odt

Areenid tööstuses ja keskkonnas

Michael Faraday isoleeris ja identifitseeris esimesena benseeni 1825. aastal õlisest jäägist ning nimetas selle vesiniku bikaburetiks.Benseeni empiiriline valem oli ammu teada, kuid selle polüküllastamata struktuuri ühe vesinikuga iga süsiniku kohta oli raske määrata. 1865. aastal avaldas Saksa keemik Friedrich August Kekulé prantsuskeelse artikli, kus väitis, et struktuur koosnes kuuelülilisest süsinikuaatomite ringist vahelduvate üksik- ja kaksiksidemetega. Aasta hiljem andis ta samal teemal välja palju pikema saksakeelse artikli. Kekulé kasutas varasematel aastatel kogutud eksperimenditulemusi, mis näitasid, et igal benseeni monoderivaadil oli ainult üks isomeer ja igal diderivaadil oli kolm derivaati, mida tänapäeval nimetatakse orto-, meta- ja paraasendiks.19. sajandil ja 20. sajandi alguses kasutati benseeni meeldiva lõhna tõttu aftershave-vedelikun...

Keemia - Keskkool
18 allalaadimist
4
docx

,,Anda ei tähenda saada''

Jah, ei oodata ehk midagi materiaalset, kuid soov tunnustust saada on inimese loomuses. Nende ootuste taha ehk jääbki põhjus, miks filantroopiaga tegelemine pole laialdasemalt levinud. Nimelt võib juhtuda, et midagi positiivset tehes ei saa midagi vastu ja nii tekib surnud ring, kus üks ei aita teist enne, kui talle abi ei osutata. Asja parandamiseks peaks astuma ringist välja ning seostama heategevust millegagi, mis pakub rõõmu iseendale ja teistele. Camus’ teoses ,,Katk’’ oli hästi kirjeldatud, kuidas peaks lõpetama aplodeerimise neile, kes on raskes olukorras valmis abistama, kuna see peaks olema iseenesestmõistetav. Filantroopiaga tegelevate inimeste ülistamine on vale, kuna põhjus heategevuses aktiivne olla, ei tohiks põhineda soovil saada vastu. On ka altruistlikke inime...

Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist
10
docx

Kas kapitalism on tõesti nii inimvaenulik?

Peale selle on tegemist kapitaalse majandussüsteemiga ühiskonnas olukorraga, kus kapitalist omab võimalust koguda oma rikkust üha rohkem, kuid vaene proletaarlane osaleb vaid konkurentsis palgatöölistega ja ei midagi rohkemat. Ühiseks jooneks proletaarlasel ja kodanlasel ongi see, et nad mõlemad on kapitalismi, ehk rahakuradi orjad ega pääse sellest ringist enne kui kapitalistlik ühiskond lakkab töötamast! Seega, võib väita, et kapitalism ongi võib-olla kurjast ja inimvaenulik otseses mõttes ning paneb inimesi ainult enda vahel võistlema millegi nimel, millest ei saa neil kunagi küllalt Mis oleks siis kui kapitalismimõju meie ühiskonnas puuduks? Raha tähtsus ja üha kasvav väärtustamine on küll hirmutav, kuid kas pole õige väita, et kui meie ühiskonnas. Olgu selleks siis...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
8 allalaadimist
32
docx

Liikumismängud ja teatevõistlused

Mäng- Mängu algussignaali peale jooksevad mängijad, kes seisavad viirus stardijoone taga, ringidesse. Kes jääb ringita, saab karistuspunkti. Seejärel lähevad kõik mängijad stardijoone taha tagasi ja mäng kordub. Võitjaks loetakse need mängijad, kellel pole ühtegi karistuspunkti või kellel on neid vähem. Reeglid- Igas ringis võib olla ainult üks mängija. Kes hiljem ringi jõudis, peab sealt lahkuma. Ringist läbijooksmine ei loe. Laisk rebane Mängujuht: Õpetaja või keegi õpilaste seast Osavõtjate arv: Vähemalt 6 Ettevalmistus mänguks: Mängijad on mänguväljakul laiali. Üks mängija( rebane) on väljaku keskel asuvas ringis ja istub maas(pea süles, ei näe ümber toimuvat). Mängujuhi käes on eralduslindid(võistkonna pluusid) uute rebaste jaoks. Mäng: Märguande peale hakkavad mängijad rebase ümber tiirutama, püüdes teda õrri...

Pedagoogika -
30 allalaadimist
104
docx

TÄNAPÄEVA EESTI INIMESE KUJUTLUS HALDJAST EHK KES HALDJAS ON OLNUD JA KELLEKS TA ON SAANUD

Piksidele pannakse süüks hobuse- ja ponivargused. Piksid sundivat loomi ringiratast jooksma, “... mille tulemusena tekivad erilised ringlõksud (gallitraps), mis meenutavad mujal maades tuntud haldjaringe.” (Levy 2001:168) Haldjaringidesse jäävad teekäiad kinni, tiirutades vahel tundide kaupa. Ringist välja pääsemiseks peab riided pahupidi selga panema. Sarnaseid vempe mängivad näiteks eesti metshaldjad, kes metsaskäijaid eksitavad. Tavaliselt on see isik neid enne millegagi pahandanud. Eisen kirjutab:“Eksijal moonutab metshaldjas silmad nii ära, et eksija võib kas 10 korda oma kodu ümbruses käia, ilma et selle ära tunneks.”(Eisen 1995:50) Ringiratast uitaja päästab eesti talurahva arvates koera haukumine või kuke kir...

Ühiskond - Keskkool
13 allalaadimist
2
pdf

Evolutiivne uurimus jalgrattakiiver tööpõhi

Kasutajamugavuse kõrval peetakse järjest enam autode suuremale levikule, tõusis ka koosnes see vaid ringist Eesti rattaspordile avaldasid negatiivset mõju kaks maailmasõda lisati pealmine kest juba valatud suurt rõhku pöörati ka kujundusele. kui spordivahendit, kiivri kasutamine on standardi EVS-EN 1078 «Kiivrid jalgratturitele ja rulade ning...

Ajalugu -
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun