Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "riigiametnik" leiti 253 faili

riigiametnik on sunnitud tagasi astuma oma ametikohalt tänu meedias avalikustatud infole.
riigiametnik

Kasutaja: riigiametnik

Faile: 0
168
doc

Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi

Kr) sulest. 16 -17. sajandil, mil komöödia sai uuesti populaarseks, arendasid seda edasi inglane William Shakespeare (1564 -1616) ja prantslane Moliere (1622 -1673). Eesti kirjanduses on kunstiküpseid komöödiaid kirjutanud Eduard Vilde (1865 -1033) “Pisuhänd”, Hugo Raudsepp (1883 -1952) “Mikumärdi”, Enn Vetemaa “Püha Susanna ehk Meistrite kool” jt. Konsul – kõrge riigiametnik (Roomas kaks), kes lisaks senaatoritele juhtis Rooma vabariigi elu. Pol riigi ja selle kodanike huve välisriigis kaitsev ametnik; aj Vana-Rooma kõrgem võimukandja; aj keskajal Euroopa linna magistraadi liige; üks Konsulaadi kolmest tippvõimukandjast Prantsusmaal. "Konsul" (ladina sõnast consul) on mitmetähenduslik sõna.  Kaks konsulit olid kõrgeimad võimukandjad Rooma riigi vabariigi ajajärgul (hiljem oli konsuliamet form...

Ajalugu -
12 allalaadimist
6
pdf

Ajalugu-Keskaeg

Kalifaat oli piiramatu võimuga 2. Kaliif oli kõrgeim usujuht kui ka valitseja 3. Kõrgeim riigiametnik vesiir korraldas praktilisi riigiasju 4. Riigi eri piirkondi valitsesid ülikute seast määratud asevalitsejad e. Emiriidid 5. Alistatud rahvaste igapäevaellu sekkuti vähe ja ei surutud islamit vägisi peale • Kultuur 1. Sulam araablaste võimu alla ühendatud kõrgelt arenenud maade kultuuripärandist 2. Neid kõiki ühendas isalma ja araabia keel 3. Islami haridus põhines...

Ajalugu -
2 allalaadimist
22
rtf

ROOMA ÕIGUS JA JURIIDILINE HARIDUS

Peale Rooma kodanike hakati tunnustama ka peregriinide omandit. Omandiõiguse objektiks võisid olla ka maatükid provintsis. Rooma kodanike omandiõiguses toimusid suured muudatused preetori edikti kaudu. Kujunes eri instituut, mis oma olemuselt oli omand ja kannabki praeguse aja õigusteaduses nimetust bonitaarne ehk preetorlik omand (preetor- vana-rooma kõrgem riigiametnik ). Alus, selle omandi tekkimiseks võis olla kahesugune: 1) Kviriitliku omandi üleandmiseks nõuti formaalseid akte. Kui neid formaalsusi polnud silmas peetud, näiteks asi oli lihtsalt üle antud, siis range ius civilis järgi võõrandaja jäi edasi omanikuks. Omandaja oli lihtsalt valdaja ja võõrandaja võis temalt asja igal ajal välja nõuda. Selline olukord tundu...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
32 allalaadimist
18
docx

NOTARITE KODA- KAS PIISAVATE VOLITUSTEGA?

See seab Eestile kohustuse luua 1 Põhiseadus. 28.06.1992. RT 1992, 26, 349; RT I, 27.04.2011, 2. nimetatud funktsioonide täitmiseks vastavad ja vajalikud institutsioonid, mis võimaldaksid inimestel realiseerida neile õiguskorra poolt omistatud õigusi ja vabadusi2. Riigi ülesandeid täidavad riigiga teenistussuhtes olevad avalikud teenistujad, kes jagunevad vastavalt avaliku teenistuse seadusele riigiametnikeks ja kohaliku omavalistuse ametnikeks, olenevalt sellest, millise ametiasutusega nad teenistussuhtes on. Lisaks teenistussuhtele ametiasutusega on avalikule teenistujale omane ka palga saamine ametiasutuselt. Seega on avalikule teenistujale omane riigi ülesannete täitmine palga eest ning seda teostab ta olles riigiga teenistuslikus usaldussuhtes. Põhiseaduse kohaselt on igaühel tema õiguste ja vabaduste rikkumise korral õigus pöördu...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
11 allalaadimist
14
docx

Põhiseadus, valitsusasutused

10. Milline roll on täita riigisekretäril? Riigisekretär võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest. Riigisekretäril on riigikantselei juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhtimiseks. Riigisekretär ei ole PS kohaselt poliitiline ametnik, vaid riigiametnik , kelle ametiaeg ei sõltu valitsuste vahetumisest. 11. Kellel on pärast Riigikogu valimisi õigus valitsuse moodustamiseks? Presidendi valitud eaministrikandidaadil 12. Millal on valitsuse määrused kehtivad? Valitsuse määrused kehtivad, kui nad kannavad peaministri, asjaomase ministri ja riigisekretäri allkirja. 13. Kellel on seaduse algatamise õigus? Seaduse algatamise õigus on:  Riigikogu liikmel  Riigikogu f...

Ühiskond - Kutsekool
8 allalaadimist
20
docx

Kirjanduse arvestus

Kirjelda lühidalt kõiki kirjandusperioode(millal oli, mis oli iseloomulik jne). Antiikkirjandus Antiikkirjanduseks nimetatakse Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ühiskonnas kujunenud kirjandust, mille algust tähistavad Homerosee eposed "Ilias" ja "Odüsseia" 8.­7. sajand eKr ning mis sirutub välja hilisantiiki 4.­6. sajand pKr. Varakeskaeg Varakeskajal puudus peaaegu täiesti ilmal...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
24
doc

Vana-Rooma

See on elusuuruses lamba maks kaetud Etruski kirjutistega, mis leiti Gossolengo lähistel 26. septembril 1877. aastal. Seda kasutati selleks, et ennustada ohverdatud loomade sisikonna peal, eriti sobisid selleks lambad ja linnud. 10. Patriits ehk Vana-Rooma riigi kodanik, kes kuulus põliste Rooma linna eliitperede hulka ja kes võis astuda riigiameteisse ning pääseda senatisse. Rahvatribuun oli Vana-Rooma riigiametnik , kes kaitses vaesemate ja hiljem kõigi kodanike õigusi. Plebeid - neil oli õigus osaleda küll rahvakoosolekutel, kuid nad moodutasid Rooma lihtrahva. Vajasid tihti rikamate abi. 2 konsulit olid kõrgeimad võimukandjad Rooma riigi vabariigi ajajärgul (hiljem oli amet formaalne). Neid oli kaks. Magistraad ehk Rooma riigiametnik Proletaar - Roomas olid ta ainsaks rikkuseks ta lapsed. 19. ja 20. sajandi vasakpoolsete (pahempoolsete k...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
6
odt

Saate “Välisilm” formaadi analüüs

Tallinna Ülikool Saate "Välisilm" formaadi analüüs BFM6160 kodutöö Maali Maasikas Tallinn 2015 1. Saate struktuur Saatel on püsiv struktuur ja saatelõikude arv: saade algab, saatejuht juhatab saate sisse, lühike ülevaade saates olevatest teemadest, lõik 1, esimese lõigu teemaline intervjuu välispoliitika eksperdiga, lõik 2 (üld...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
2 allalaadimist
56
docx

12 KL GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID

GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID Pilet 1 1. Ühiskonnaliikmed. Maslow püramiid. Rahvastiku erinevad jaotusviisid. Sotsiaalne liikuvus. Tänapäeva ühiskond on eripalgeline ja mimekesine. Selleks et ühiskond toimiks on vaja, et ühiskonna liikmed üksteise erinevust tunnustaksid ja salliksid. Inimeste vahelised erinevused j...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
38 allalaadimist
7
doc

Põhjamaade kunst

Põhjamaade kunst Skandinaavia ehk skandinaavia maad Kitsamas (geograafilises) tähenduses Rootsit ja Norrat (riike, mille territooriumi põhjaosa asub Skandinaavia poolsaarel) Laiemas (kultuurilises ja ajaloolises) tähenduses nim. Skandinaaviaks Rootsit, Taanit ja Norrat (või maid, kus kõneldakse põhjagermaani ehk skandinaavia keeli ­ lisaks nim...

Kunstiajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
21
docx

Õiguse entsüklopeedia III: Eesti omariiklus (olemus, arengud)

Eesti omariiklus (olemus, arengud). IseseisvusManifest- 24.veebruar 1918. (PäästeKomitee) kõigile Eestimaa rahvastele (peeti silmas rahvusi) - Eesti kuulutati iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides koos riigi piiridesse kuuluvate Eestimaa osade loetlemisega. Selles deklareeriti teiste riikide suhtes erapooletus. Eesti lõpliku valitsemiskorra peab ki...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
21
doc

Tööõiguse kontrolltöö 49 küsimust vastustega

Tööõiguse printsiibid 1.Õigus vabalt valida tegevusala ,elukutset ja töökohta. 2.Töötingimused on riigi kaitse all. 3.Riik reguleerib õiguslikult töösuhteid niivõrd ,kui see on vajalik töösuhte subjektide koostöö tagamiseks sotsiaalse partnerluse alusel ja töötajate kui majandulikult nõrgema poole huvide kaitseks 4. Töötajate ja tööandjate...

Tööõigus -
15 allalaadimist
14
docx

Vana-Rooma aristokraat

5 Andrea Giardina, Vana-Rooma inimene, tõlk. Kattri Ezzoubi (AS BIT, 2004), 34. 6 Andrea Giardina, Vana-Rooma inimene, tõlk. Kattri Ezzoubi (AS BIT, 2004), 35. 7 Andrea Giardina, Vana-Rooma inimene, tõlk. Kattri Ezzoubi (AS BIT, 2004), 35-37. 2 Vabariigi ajal ei nõutud enam ühegi seadusega vastavat päritolu (et isa oleks olnud senaator või riigiametnik ), kuigi tegelikus elus sellega ikkagi arvestati. „Uutel inimestel”, notaablite poegadel ja lihtsatel ratsanikel, oli tunnistatud õigus kandideerida kõrgetesse riigiametitesse – ning Mariuse (157 eKr - 16. jaanuar 86 eKr, Vana-Rooma riigiametnik ja sõjväelane8) ja Cicero (3. Jaanuar, 106 eKr – 7. Detsember, 43 eKr, Vana-Rooma oraator, riigiametnik, poliitiline filosoof ja jurist9) eeskujul isegi kõige kõrgematesse. Augustuse...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
14
docx

Liivi Sõda. Eesti alade minek Rootsi kuningriigi kooseisu

SÕDADE AJAJÄRK EESTIS (1558 - 1620. AASTAD) SÕDADE AJAJÄRGU KRONOLOOGIA Sajan Olulisemad sündmused d 16. 22. jaanuar 1558 – Vene-tatari väed tungisid Vana-Liivimaale ja alustasid saj rüüstamist; Liivi sõja algus. 11. mai 1558 – Vene väed sundisid alistuma Narva linna....

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
22
doc

Õigusõpetuse kordamisküsimused vastustega

Tõestamise tulemusena annab notar tehingutele suurema õiguskindluse ning avaliku usaldusväärsuse, eesmärgiga vähendada võimalike vaidluste teket. Seega on notarite tegevuse oluliseks tunnuseks preventiivne õigushooldus, mis aitab ühtlasi ennetada kohtuvaidlusi. Notar on füüsiline isik, kes täidab riigi poolt seadusega üle antud avalikku funktsiooni. Notar ei ole ettevõtja ega riigiametnik , vaid peab oma ametit vaba elukutsena. Notar nimetatakse ametisse eluaegselt, notari tööpiirkonnaks on kindel piirkond, milleks Eestis on maakond. Seadusega on sätestatud ka notari sõltumatuse, erapooletuse ja saladuse hoidmise nõue ning kohustusliku ametikindlustuse ja isikliku vastutuse printsiibid. Notari ametitegevuse üks oluliseid funktsioone ongi see, et notar hoiaks ära õigusvaidlusi ning annaks välja erapooletu ja...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
23 allalaadimist
20
doc

Rahvusvahelise eraõiguse konspekt õpiku järgi

RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE OLEMUS JA ARENG Rahvusvahelise õiguse mõiste ja piiritlemine Rahvusvaheline õigus on õigusnormide, üldtunnustatud õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib suveräänsete riikide ja teiste rahvusvahelise õiguse subjektide omavahelisi suhteid. Rahvusvahelist õigust on tähistatud ka terminiga ,,rahvaste õigus" (ius gentium). Universaalne rahvusvaheline õigus on üldiselt akt...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
20
docx

Ühiskonna arvestuse kordamisteemad ja vastused

Mis on ühiskond, millised on nüüdisühiskonnale omased tunnused? Mis on ühishüve? Ühiskond on suurte inimhulkade korrastatud kooselu viis. NÜÜDISÜHISKONNALE OMASED TUNNUSED: ● Ühiskonnasektorite eristatavus ja vastastikune seotus ● Tööstuslik kaubatootmine ● Rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises ● Vabameelsus inimsuhetes ja v...

Inimene ja ühiskond - Keskkool
21 allalaadimist
5
docx

Kordamisküsimused Roomast

Vana-Rooma. 1. Õpik ­kronoloogiline ülevaade, millised märksõnad mingi Rooma perioodi alla käivad. Kuningate aeg (753-509 eKr) Varane vabariik (509-265 eKr) Rooma tõuseb Vahemere maade suurvõimuks (264-133 eKr) Kodusõdade periood ja vabariigi langus (133-30 eKr) Varane keisririik (30 eKr ­ 235 pKr) Segaduste a...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
66
docx

Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus

juuni 1941 küüditamine  „kontrrevolutsiooniliste“ parteide aktiiv, „nõukogudevastaste“, „natsionalistlike“ ja „valgekaartlike“ organisatsioonide liikmed + perekonnad  end. politseinikud ja vanglatöötajad + perekonnad  end. suurmaaomanikud, vabrikandid ja riigiametnikud +perekonnad  end. ohvitserid + perekonnad  kriminaalne element  Saksamaalt repatrieerunud ja baltisakslased Terror ja repressioonid 1941. aasta suvel  Metsavennad ja nende perekonnaliikmed  Metsavendade abistajad  Venemaale viidud mobiliseeritud Arvud  ligi 10 000 arreteeritut  umbes 500 hukati ja mõrvati Eestis...

Eesti ajalugu -
4 allalaadimist
5
doc

VANA-ROOMA I

Rooma asus Apenniini poolsaarel Tiberi jõe ääres. Roomlaste kõnekeel oli ladina keel. 3p 2. Nimeta sündmus, mis sai roomlastel ajaarvamise alguseks! Rooma Linna rajamine Mis aastal see sündmus toimus? (21 aprill) 753a eKr. 2p 3. Vali üks periood Rooma ajaloost ja iseloomusta seda perioodi!...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun