Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "reiman" leiti 203 faili

reiman –  karskusseltside tegevus • 1888. a rahvaluule suurkogumine, J.Hurt • 1891. a esimene eesti päevaleht „Postimees” • Rahvani jõudsid L.Koidula esimesed isamaalaulud • 1871. a alustas tööd Aleksandrikooli Peakomitee, juhiks J.Hurt • 1878. a ajaleht „Sakala” (C.R.Jakobson)
reiman

Kasutaja: reiman

Faile: 0
15
docx

Eesti 19.sajandil

....................................................................................................... ............... ....................................................................................................... ............... b) Villem Reiman (1861- 1917): ........................................................................... ....................................................................................................... ............... ..........................................................................................................

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
20
pptx

Tartu raekoja platsi ja toomemäge tutvustavad slaidid

-17. Sajandil matmispaik 1951 a. Purskkaev 1998 a. Suudlevad tudengid pildid Toomemäe üldinfo Looduslik Emajõe paremal kaldal Park Palju monumente ajalugu Tekkis 6.-8. Sajand Vallutati 1030. 1061. Vallutati uuesti ja põletati 1224. Piiskopkonna keskus 19.sajandil pandi alus pargile 19. Sajandi lõpus Ingli-ja kuradisild Toomemäel asuvad monumendid Kristjan Jaak Peterson Villem Reiman Karl Ernst von Baer Ernst Bergmann Friedrich Robert Faehlmann Friedrich Georg Wilhelm Struve mälestusmärk Karl Morgensterni tähis pildid Kasutatud kirjandus http:www.tae...

Eestimaa tundmine - Kutsekool
1 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

KASVATUSE KLASSIKA ---------------------- Maie Tuulik Tallinn 2010 SISUKORD Saateks 1. Mis on must kasvatus? 2. Miks on kasvatus oluline? 3. Mis on kasvatuse mehhanism? 4. Missugused on kasvatuse eesmärgid? 5. Kas jutt indigolastest on bluff? 6. Miks on eneseteadvuseni...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
18
docx

Hernhuutluse mõjud Eesti kiriku-ja kultuuriloole

HERNHUUTLUSE MÕJUD EESTI KIRIKU- JA KULTUURILOOLE Lühiuurimus Sissejuhatus 1720. aastatel sai Saksamaal alguse usu uuendusliikumine, mis rõhutas kõigi kristlaste vendlust, tõeliselt vagasid eluviise, südameheadust ning pühendumist Jumala teenimisele. Liikumist hakati selle sünnikoha järgi nimetama hernhuutluseks. Liikumine laienes üsna jõudsalt tungides luterlikele ja...

Ühiskond -
2 allalaadimist
15
docx

Eesti iseseisvumine - 20. sajandi algusest kuni Vabadussõjani 1920

XX sajandi esimesed aastad............................................................................. 1 Tartu liberaalid..................................................................................................... 1 Tallinna radikaalid................................................................................................ 2 Sotsiaaldemokraatia...

Eesti ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

Nii muutusid need paljuski ka tulevaste džässorkestrite “taimelavadeks”. Tähendusrikas on seegi, et elav džässihuvi tõi selle muusika juurde ka suure hulga noori ande- kaid muusikuid (Gustav Ernesaks, Vallo Järvi, Juhan Kaljaspoolik, Eugen Kelder, Herbert Kulm, Raimund Kull 71 , Tiit Kuusik, Erich Kõlar, Hugo Lepnurm, Bruno Lukk, Vladimir Padva, Villem Reimann jpt), keda me hiljem oleme harjunud nägema hoopis teises rollis ja kes iseäranis õpinguaastail olid vähem või rohkem seotud selle uue ja põneva muusikaga. Kuigi enamik neist ei jõudnud džässi alal tippude hulka, oli nende osalemine selle muusika üldises arengus kindlasti olulise tähtsusega, kuna tõmbas siia suure hulga andekate inimeste energia ja huvi. Tekkinud sünergia soodustas ja kiirendas džässi arengut kindlasti märgatavalt...

Muusika ajalugu -
6 allalaadimist
2
docx

Moderniseeruv Eesti 19.-20.sajandi vahetusel

-20.sajandi vahetusel. Rahvusluse uus tõus 1890.aastatel venestussurve nõrgenes. Linnaharitlaste tähtsuse kasv. 1."Tartu renessanss" Üldnimetaja muutustele, mille algatasid uue põlvkonna esindajad. ,,Postimees" 1896.aastal ostsid ajalehe ,,Postimees ära Villem Reiman , Oskar Kallas, Jaan Tõnisson. Jaan Tõnisson (1868-1941?) 1896.aastast ,,Postimehe" pe...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
36
docx

Sõdade ja Rootsi aeg Eestis 1558-1700

Mõned eestlased sh. Jannseni poeg Harri Jannsen nägi uusi võimalusi liitudes rohkem balti-saksa omavalitsustegelastega, teised jällegi nägid venestuses positiivseid jooni, nagu Jakob Kõrv ja Ado Grenzstein. Viimane läks oma kirjutistes isegi niikaugele et kirjutas: „rahvas võib kaduda, kui rahval on hea elada“. Väiksem osa ärkamisaja tegelasi jäi truuks rahvuslikele vaadetele nt. Villem Reiman , kelle hulgast kasvas hiljem välja ka uus rahvusliku ärkamise laine. Seltsiliikumine seevastu elas üle tohutu tõusu. Asutati massiliselt uusi seltse – põllumeeste, laulu- ja mängu-, karskus-, tuletõrje jm. Oluliseks üle-maaliseks keskuseks sai Eesti Üliõpilaste Selts , mille tunnusvärvidest (sini-must-valge) said hiljem ka Eesti rahvusvärvid. (4.juunil 1884 õnnistati lipp) Kokkuvõttes venestuse tagajärjed olid eestlastele pigem kas...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
120
docx

Kultuuri koolieksami esimene kontrolltöö

● Linnastumine: ○ maarahvastik 80%; ○ suurim linn Tallinn 116 000 inimest; ○ linnaelanikest eestlased u 60%. Poliitiline maastik: ● Valitsusleer: ○ baltisakslased. ● Liberaalsete demokraatide mõõdukas tiib; ○ Postimehe ringkond ehk aatemehed; ○ J. Tõnisson, V. Reiman . ● Liberaalsete demokraatide radikaalne tiib; ○ Teataja ringkond ehk majandusmehed; ○ K. Päts, J. Teemant; ○ 1904. aastal tulid Tallinnas võimule. ● Revolutsiooniline leer; ○ uudised. 1905. aasta revolutsioon: ● 9. jaanuar– Verine Pühapäev Peterburis; ○ streigid, miitingud, palvekirjade esitamised. ● 15. oktoober– ülevenemaaline streik; ● 16. oktoo...

Kultuur - Keskkool
1 allalaadimist
12
docx

Eesti teatri ajalugu

Kriitiline meelelahutuse suhtes. Teater: esteetline ja eetiline kasvatus. Publikule tuleb pakkuda seda mida ta peaks tahtma, mitte seda mida tahab. Varem polnud keegi vaatajaskonna poole nii pöördnud. KÕNEÕHTUD VANEMUISES, EHK NÄITEMÄNGU SELETAMISE ÕHTUD. „Tragöödia vahel mitte plaksutada“-kavaleht. TRUPP: „Taarast“ ja Wiera juurest. Noored, tudengid. Sinna kuulusid nt- Amalie Konsa, Karl Kadak, Liina Reiman (Põldre) jt.. Menning väistas staaritsemise, trupp oli oluline, koostöö.Lavastuse terviklikkus. Elamuskunsti nõuetest lähtus. Psühholoogiline realism ja lavaline ümberkehastumine!!! Põhjus miks ta tegi realistlikke lavastusi olisee, et ta arvas, et publik ei ole modernismiks valmis. Noore kultuurrahva jaoks on hea aeglane ja loomulik areng ei ole vaja uusi laade. Hauptman, Ibsen, Shaw-olid mängukavas. Jt.lääne-euroopa realistlik draama. Maailmaklas...

Teatriajalugu - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist
3
doc

Eesti 19. sajand

Talurahva omavalitsus, talurahva jagunemine ja koormised Kuidas moodustus vallakogukond? Valla kogukond moodustus talurahvareformide tulemusel ühe mõisa piirides elavatest talupoegadest. Millised ülesanded pandi vallale? 1) Kohtupidamine 2) Ühisvastutus magasivilja eest 3) Vaestehoolekanne 4) Ühisvastutus maksude laekumise eest Mil...

Eesti ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
11
pptx

Rahvuslik liikumine ja venestamisaeg

s rahvuslik ajaleht UUS RAHVUSLIK T...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
4
docx

Rahvuslik ärkamisaeg

Rahvuslik ärkamisaeg EELDUSED *Majanduslikud: *eestlaste koondumine linnadesse *tööstuse areng ­ vabrikutöö ­ kasum (raha) *kutseühingud ­ rahvaorganisatsioonid *teoorjuse kaotamine ­ turumajandus ­ palgatöö *raudteevõrk ­ kaubanduse areng *Kultuurilised: *Napoleoni sõjad ­ valgustusideede levik *luteri usk ­ lugemisos...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
2
doc

Rahvuslik liikumine

RAHVUSLIK LIIKUMINE.VASTUSED (2016,Eesti ajalugu I, Avita 2005,lk.152-157) 1.Millal algas rahvuslik liikumine? 1860 2.Millised olid liikumise eeldused? Majanduslik arenemine. Eesti haritlaste teke, koolihariduse teke 3.Mis oli rahvusliku liikumise tulemus (eesmärk)? Olla eestlane, emakeelse rahvahariduse edendamine, 4.Kes olid väljapaistvamad juhid? Johann Voldemar...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
10
docx

Ajaloo suuline arvestus 10.klass II periood

Rootsi võimu kujunemine Eesti alal, asustus, võimukorraldus Lepingud: Pljussa - 1583.a Vene ja Rootsi vahel, lõpetas sõjategevuse Rootsi ja Vene vahel Liivi sõjas. Altmargi - 1629.a Rootsi ja Poola vahel, lõpetas 1600.a alanud Poola-Rootsi sõja. Brömsebro - 1645.a Taani ja Rootsi vahel, lõppes sõda ülemvõimu pärast Läänemere maades. Oliwa - 1660.a Rootsi ja Poola vahel, lõpetas Teise Põhjasõja j...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
9
docx

Ejaki keele uurimine ja võrdlus eesti keelega

Hindrek Reiman Ejaki keele uurimine ja võrdlus eesti keelega Sissejuhatus Ejaki keel on väljasurnud keel, mille areaal asus Kagu-Alaskas Cooperi jõe kallastel. Kuulus Na-Dené keelkonda. Viimane traditsiooniline rääkija suri aastal 2008. Keel suri jäädes inglise keele ja tlingiti keele ohvriks. Dr Michael Krauss, kes on lingvist...

Keeleteadus alused - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
47
docx

Eesti keskaeg

Eesti keskaja mõiste ja koht Eesti ajaloos: Mõiste kasutuselevõtt- Mõistet "keskaeg" kohtame kirjasõnas juba alates 14. sajandist, kuid ajaloolise perioodi nimetusena kinnistus see 17. sajandil. Nimetus "Eesti" ulatub ajas kaugemale, Tacituse (u. 55-120) "Germanias" mainitud aestide hõimu, kuid allikas ei viidanud eestlaste praegusele asualal...

Keskaeg - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
6
docx

19. sajandi ajalugu

Vene keisrid 19. sajandil ­ kuidas mõjutasid Venemaad ja Eestit Aleksander I, Aleksander II, Aleksander III, Nikolai II? Aleksander I ­ Jätkas Katariina II poliitikat ja tühistas Paul I reforme. Kõrvaldas raudse eesriide, lubati Venemaale reisida, pehmendati tsensuuri. 1802. aastal taasavati Tartu ülikool. Tema eestvedamisel kaotati pärisorjus Balti provintsides, Eestis 1816. Aleksander...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
70
docx

Eesti Uusaeg

Aastal 1710 ei toimunud mitte midagi, kuskilt pidi alustama Uusaega Eestis, sisuliselt midagi ei muutunud vahetus välja Rootsi kuningas Vene tsaariga, kuid kohaliku valitsust toimetasid baltisakslased (Vanasti Eesti uusaeg 1800-1918). Suuremad muutused Eesti ajaloos toimusid 19. saj teisel poolel. Uusaeg jaguneb: varauusae...

Ajalugu -
12 allalaadimist
147
docx

Eesti XX sajandi algul

sajandi alguses jagunes Eesti territoorium kahe kubermangu vahel ­ Eestimaa kubermangu, mis omakorda olid jagatud neljaks maakonnaks: Lääne , Harju, Järva ja Viru kreis. Liivimaa kubermangu, mis jagunes Kuressaare, Pärnu, Viljandi, Tartu, Võru kreisiks. Maakonnad omakorda jagunesid valdadeks, mida 186...

Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun