Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "regulatsioon" leiti 1292 faili

regulatsioon – organismi elundkondade talitsuste regulatsioon(toimub veres esinevate hormoonide ja teiste keemiliste ühendite abil, on aeglane). Loodusseadus – teaduslike faktide üldistus, võimaldab selgitada loodusnähtusi, kehtivad ühte moodi nii elusas kui ka eluta looduses.
1
docx

Arvutikuritegevuse regulatsioon Eestis

Küberkuritegevus ehk arvutikuriteod on suhteliselt uus ja kiirelt kasvav probleem meie ühiskonnas, mis on saanud alguse tehnoloogia kiirest arengust. See ähvardab kõiki nutimaailma kasutajaid ja sellest räägitakse pidevalt, kuid mis see täpsemalt on? Lühidalt öeldes on see kuritegu, mis on sooritatud arvutisüsteemi abil mõjutades teist võõrast arvutisüsteemi. Näiteks loata arvutisüsteemi sisenemine, andme...

Õigusteadus - Keskkool
2 allalaadimist
3
pdf

Bioloogia - Inimese talituse regulatsioon

teema ­ inimese talitluse regulatsioon Küsimused: · Millised on inimese peamised koetüübid? · lihaskude, sidekude, epiteelkude, närvikude · Kuidas toimub inimese talitluse regulatsioon? · Närv koed on üle keha laiali ja omavahel ühendatud · Mis on neuraalne regulatsioon? · Närvisüsteemi alusel toimiv organismi reguleerimine · Millest koosneb närvisüsteem?...

Inimene - Keskkool
1 allalaadimist
7
docx

Emotsioonide konspekt

Kirjeldage emotsiooni kui ahelprotsessi. Millised emotsiooni komponendid selles protsessis osalevad? Milliseid komponente mõjutab kultuur kõige enam? Emotsioon on ahelprotsess, millega kaasnevad kogu keha haaravad keerukad muutused inimorganismis, tema kogemustes ja käitumises, mis algab emotsiooni põhjustava olukorraga ja lõpeb emotsiooni avaldumisega Emotsioon sisaldab j...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
107 allalaadimist
5
docx

Mis on mõtlemine?

Mis on mõtlemine?· Oden (1987): "Laialt määratletuna on mõtlemine peaaegu kogu psühholoogia, kitsalt defineerituna peaaegu mitte midagi sellest". · Tavatähendus: uskumine, meenutamine, arutlemine· Teaduslikus psühholoogias:­ teatud vaimsete elementidega ümberkäimine ehk manipuleerimine­ vaimne tegevus, mis korrastab ja organiseerib psüühikas kajastatud teadmisi ümbritseva maailma kohta. Mõtlemis...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
76 allalaadimist
7
docx

Mis on nägemine?

Nägemist stimuleerib valgus. Objektid kas kiirgavad,peegeldavad või neelavad valgust. · Valgust saab iseloomustada: -lainepikkusega (nähtava valguse spekter on 360-760 nm). -intensiivsusega (vrdl amplituud; kiirgusenergia hulk ajas). NB! Värvilist valgust pole olemas! - see mida me värvidena näeme, on erinevate lainepikkuste nähtav kiirgus (peegeldus), st ilma vaatlejata...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
58 allalaadimist
7
docx

Mälu struktuur ja liigitus

on elusa organismi võime omandada, säilitada ja taastada (st kasutada) vajalikke teadmisi, oskusi ja harjumusi (e kogemust) · Mälu on pigem organismi omadus v. seisund. Me ei saa mälu otseselt defineerida, vaid saame ainult tuletada selle olemasolu subjektil tema tegevuse resultaadist (mälu olemas kõigil kõrgematel ja paljudel alamatel evolutsiooni arenguastmetel olevatel loomadel, kuna saab...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
97 allalaadimist
6
docx

Tunnetuspsühholoogia - Keel ja kõne

Keel on inimestele omane häälikuil põhinev märgisüsteem. Keele suulist kasutamist nimetatakse kõneks. · Keel on inimesele omane häälikutel rajanev hierarhiliselt organiseeritud märgisüsteem. Eristatakse keele kahte vormi: · keel kui süsteem, eripärane kood · kõne kui selle koodi kasutamine ehk keele avaldumine teksti ja kõnetegevusena · suuline-k...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
211 allalaadimist
6
docx

Meeled, aistingud

Kuidas tekivad aistingud? Mille poolest erineb aisting tajust? Kirjeldage tajuprotsessi üldiseid seaduspärasusi ja etappe. Sensoorne kogemus e. aisting (sensation) - keskkonna üksikomaduste vahetu tunnetamine meeleorganite abil. Algab proksimaalsest stiimulist, mis muundatakse spetsialiseerunud retseptorite poolt närviimpulssideks, modifitseeritakse siis närvisüsteemi (NS) teistes osades, ning lõpuk...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
159 allalaadimist
4
docx

Mõtlemine, järeldamine, probleemide lahendamine

Proovi defineerida järgmisi mõisteid: mõtlemine, kujund, sõna, mõiste. MÕTLEMINE - Oden (1987): "Laialt määratletuna on mõtlemine peaaegu kogu psühholoogia, kitsalt defineerituna peaaegu mitte midagi sellest". · Tavatähendus: uskumine, meenutamine, arutlemine · Teaduslikus psühholoogias: ­ teatud vaimsete elementidega ümberkäimine ehk manipuleerimine ­ vaimne tegevus, mis ko...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
192 allalaadimist
4
docx

Psühholoogia protsess - Mälu

1)Kas saame rääkida mälust kui kindlapiirilisest ja eraldiseisvast psühholoogilisest protsessist? Miks? 2) Kuidas on võimalik mälu liigitada? Tooge välja erinevate jaotuste alaosad ja võrrelge neid. Millised tõendid viitavad sellele, et mälu liike on rohkem kui üks? Domineeriva psüühilise aktiivsuse iseloomu alusel: · Motoorne ehk liikumismälu : seda iseloomustab mitmesuguste liikumiste ja praktiliste...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
168 allalaadimist
3
docx

Taju ja taju tunnused

Millised on sügavustaju monokulaarsed tunnused? Tunnused: · Interpositsioon ja kattumine · lineaarne perspektiiv ja suhteline kõrgus/suurus · Varjud ja valgusnurk · Õhuperspektiiv · Tekstuurigradiendid · Tuttav suurus · Suhteline suurus + lineaarne perspektiiv + tekstuurigradient · Liikumistunnused Kuidas toimub sügavuse tajumine liikumise abil? Silma läätse k...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
131 allalaadimist
3
doc

Teadvus

Proovi defineerida mõiste ,,teadvus"? TEADVUS - välise maailma ja iseenda olemasolust, seisunditest ja tegudest teadlik olemine 2. Mis on teadvuse ja tähelepanu erinevusteks ja sarnasusteks? Erinevused: Sarnasused: 3. Millised on teadvuse piirid? Teadvustatud tajud ja mõtted on piiratud, suur osa infotöötlusest leiab aset ka nn teadvusvälises psüühikas. (monkey business näide) ? 4. Mis on...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
2
docx

Tähelepanu ning selle omadused

Defineeri mõistet tähelepanu. Mis on tähelepanu omadused? Tähelepanu on psüühiliste tegevuste suunamine ja konsentreerimine objektile, millel on isiku jaoks püsiv või situatiivne tähendus. Omadused: tähelepanu püsivus, maht, jaotuvus, konsentratsioon, ümberlülitavus, valivus(objekti ja müra eristamine) 2. Kirjelda 2 tähelepanu peamist liiki(lähtudest kognitiivsest lähenemisest)- ta...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
90 allalaadimist
2
docx

Probleemide lahendamine

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem ­ algsituatsioon ? eesmärk, lõppsituatsioon Probleemide lahendamine kui otsing, mis toimub siis, kui tulemuseni viivad vahendid ei avaldu samaaegselt tulemusega. Puuduvad selged ja/või õpitud viisid eesmärgi saavutamiseks. Ülesannete lahendamise võimalused: · Katse-eksituse meetod · Meenutamise abil · Loovalt, ülesannet uudselt l...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
32 allalaadimist
3
docx

Teadvus ja uni

TEADVUS · Teadvus on välisest maailmast ja iseenda olemasolust, seisunditest ja tegudest teadlik olemine. · Teadvus on vahetu kogemuse mõttes antud selle omanikule, teadvusel olevale inimesele ­ teised saavad sellest aimu kaudselt (teadvus on privaatne). · Teadvusel on psüühikas oluline roll, kuid need mõisted pole samatähenduslikult ­ mi...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
45 allalaadimist
5
docx

EMOTSIOONID ja MOTIVATSIOON

Kirjeldage emotsiooni kui ahelprotsessi. Millised emotsiooni komponendid selles protsessis osalevad? Milliseid komponente mõjutab kultuur kõige enam? · Emotsioone põhjustavad stiimulid ja sündmused. (iga emotsiooni kutsub esile mingi sündmus või stiimul) · Sündmuste kodeerimine ­ erisuguse tähendusega katego...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
65 allalaadimist
12
doc

Kordamisküsimused III seminar - Meeled, Taju, Tähelepanu, Teadvus

Taju. Tähelepanu. Teadvus PSÜHHOFÜÜSIKA (meelte tundlikkuse mõõtmine) 1. Millega tegeleb psühhofüüsika ning kuidas see erineb psühhofüsioloogiast? Psühhofüüsika - sensoorseid protsesse uuriv psühholoogiateaduse haru, mille põhiprobleemideks on vastavuste leidmine ühelt poolt füüsiliste stiimulite omaduste, ja tei...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
192 allalaadimist
5
docx

Käitumise bioloogilised alused ja õppimine - Tunnetuspsühholoogia

Tunnetuspsühholoogia ja käitumise regulatsioon Käitumise bioloogilised alused ja õppimine KORDAMISKÜSIMUSED 2012 I Käitumise bioloogilised alused 1. NEURONID. Millistest osadest koosneb närvirakk ja mis on nende osade ülesanded? Mis on närviraku sees? Milliseid funktsionaalselt ja/või morfoloogiliselt eri tüüpi neurone...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
67 allalaadimist
2
docx

MÄLU

MÄLU Mälu ­ elusa organismi võime omandada, säilitada ja taastada (st kasutada) vajalikke teadmisi, oskusi ja harjumusi e kogemust. Mälu on pigem organismi omadus või seisund. Mälu struktuur e liigitus ­ viitab sellele kuidas mälu on organiseeritud. Organiseerimise alused võivad olla erinevad. Eksperim. tõendeid, et on õigustatud vähemalt 3 liigitust: 1. Materjal...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
43 allalaadimist
4
docx

Keel ja kõne

Keel on inimesele omane häälikutel rajanev hierarhiliselt organiseeritud märgisüsteem. Kõne on selle koodi kasutamine ehk keele avaldumine teksti ja kõnetegevusena 2) Mille poolest on kõne kuulamine a) lihtsam b) keerulisem kui teksti lugemine? Suuline kõne on kirjalikuga võrreldes lühem, sõnavaralt erinev ning gram...

Tunnetuspsühholoogia ja... - Tartu Ülikool
46 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun