Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "raamatupidamine" leiti 594 faili

raamatupidamine on süsteem, mis mõõdab ettevõtte äritegevust ja töötleb sellega seotud informatsiooni aruanneteks, mis edastatakse juhtkonnale. KMK-analüüs on kulude käitumise analüüs, mis lähtub kulude, müügimahu (tootmismahu) ja kasumi omavahelisest seosest KMK-analüüsi kasutatakse müügi- ja tootmisstruktuuri kujundamisel, hinnakujundamisel ja ettevõtte strateegiliste kitsaskohtade lahendamisel optimaalsete otsuste vastuvõtmiseks.

Õppeained

Raamatupidamine -Gümnaasium
Raamatupidamine -Tallinna Majanduskool
Raamatupidamine -Kutsekool
Raamatupidamine -Eesti Maaülikool
Raamatupidamine -Sisekaitseakadeemia
Raamatupidamine -Tallinna Tehnikakõrgkool
Raamatupidamine -Tallinna Tehnikakõrgkool
Raamatupidamine mittemajanduserialadele -Tallinna Tehnikakõrgkool
raamatupidamine

Kasutaja: raamatupidamine

Faile: 0
4
docx

Raamatupidamise ajalugu

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool xxx xxx RAAMATUPIDAMISE AJALUGU Essee Õppejõud: Siiri Luts Mõdriku xxx Tihtilugu arvatakse, et raamatupidamine on kuiv ja tüütu numbrite jada jälgimine, mis nõuab head matemaatilist taipu. Leian,...

Raamatupidamine -
2 allalaadimist
40
pdf

Aruanne Baltic Premator

01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 ärinimi: OÜ Baltic Premator registrikood: 10521993 tänava nimi: Kopli 103 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 11712 telefon: +372 6102655, +372 6102255 faks: +372 6102073, +372 6102999 e-posti aadress: bpremator@blrt.ee vee...

Raamatupidamine -
5 allalaadimist
8
docx

Kordamisküsimused eksamiks õppeaines Raamatupidamise alused

Materjalid: Loengukonspekt ja RTJ 1,2,3,4,5, TMS 1) Raamatupidamise seaduses kasutatavad mõisted:  Vara: Raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus. Vara on raamatupidamiskohustuslase poolt kontrollitav ressurss, mis on tekkinud minevikus toimunud sündmuste tagajärjel ja tõenäoliselt osaleb tulevikus majandusliku kasu tekitamisel...

Raamatupidamine -
40 allalaadimist
8
xls

Palgaarvutus

Palgatabel Nimi Amet Tunnitasu Tunde Brutopalk Töötuskindlustus Nimi 1 Amet 1 3.50 € 181 633.50 € 10.14 € Nimi 2 Amet 2 2.80 € 192 537.60 € 8.60 € Nimi 3 Amet 3 3.00 € 197 591.00 € 9.46 € Nimi 4 Amet 4 3.40 € 201...

Raamatupidamine -
5 allalaadimist
22
doc

Äriplaan raamatupidamisbüroo

Raamatupidamisbüroo ÄRIPLAAN Catherine Cordelia Kurem, Kertu Nurmberg, Janeli Põder Tallinn 2014 Sisukord Sisukord................................................................................................................. 2 1. Äriplaani kokkuvõte...

Raamatupidamine -
90 allalaadimist
4
pdf

Raamatupidaja Assistendi Programm

Raamatupidaja (assistent) I kutseeksami teemad 1. Sissejuhatus majandusarvestusse. 2. Majandusarvestust reglementeerivad õigusaktid ja juhendid. 3. Raamatupidaja kutse-eetika. 4. Raamatupidamise põhimõisted. 5. Majandustehingute dokumenteerimine, kajastamine kontodel ja arvestusregistrit...

Raamatupidamine -
8 allalaadimist
48
docx

Raamatupidamise test

3 Vali üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on 'väär'. 3 Mittetulundusühingul peab olema vähemalt kaks liiget. Vali üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on 'tõene'. 3 Missioon näitab seda mida ettevõte tahab korda saata laiemas keskkonnas. Vali üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on 'tõene'. 3 Hüvised on kaubad ja...

Raamatupidamine -
23 allalaadimist
14
docx

„Kodukandi raamatupidamise- ja finantsalaseid teenuseid osutavate ettevõtete kaardistamine“

Nimeta ka mittetulundusühinguid (MTÜ) ja sihtasutusi (SA). Füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE): Kersti Gross FIE- Raamatupidamine , maksualane nõustamine. Meelika Siilsalu FIE- Raamatupidamine, maksualane nõustamine. Tarmo Leheste FIE-Auditeerimine-Audiitorkogu on Eesti audiitorite kutseühendus audiitorite kutsetegevuse korraldamiseks ja audiitorite õiguste kaitsmiseks. Audiitorkogu kui avalik- õiguslik juriidiline isik loodi 1999. aastal. Enne seda täitis samu ülesandeid Rahandusministeeriumi juures asuv organ - Audiitortegevuse nõukogu. Tuuli Tattar FIE- R...

Raamatupidamine - Kutsekool
12 allalaadimist
20
odt

Raamatupidamissõnastik

Abitootmine – Põhitootmist teenindav tootmistegevuse osa: energiavarustus, seadmete hooldus ja remont jm. Agregeerimine – Mingit laadi elementide või andmete ühendamine iseseisva majandusliku mõttega terviklikuks kogumiks. Ajapalk – Palk, mida arvestatakse ajaühiku alusel ja makstaksetunni, päeva, nädala- v...

Raamatupidamine - Kutsekool
4 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

Kõikide osade rakendamine ei ole kohustuslik. Raamatupidamise korraldamise kohustus on, seadusest tulenevalt, kõigil ettevõtjatel. Arvestuse korraldamise kohustus algab ettevõtte loomisega ja lõpeb selle likvideerimisega. Raamatupidamise korraldamise kohustuse all mõeldakse finantsarvestuse ja maksuarvestuse korraldamise kohustust. Finantsarvestus ehk raamatupidamine tähendab ettevõtte majandustehingute registreerimist ja kirjendamist paberkandjatel või digitaalselt. Finantsarvestuse reguleerimine Raamatupidamise korraldamisel tähtsaimaks õigusaktiks, millest ettevõte peab lähtuma, on Raamatupidamise seadus (RPS). Eesti esimene raamatupidamise seadus jõustus 1. jaanuaril 1995 aastal. Praegusel hetkel kehtiv, uus raamatupidamise seadus, jõustus 1. jaanuaril 2003 aastal. Seaduse eesm...

Raamatupidamine - Kutsekool
11 allalaadimist
48
docx

Finantsraamatupidamise põhimõisted

Varude inventuur registreeritakse inventuuri lehtedel, millel on toodud inventeerimise kuupäev, inventeeritavate objektide nimetused. Lehtedele märgitakse inventuuritulemused ning inventeerimiskomisjoni liikmete nimed ja allkirjad. Inventeerimistulemuste võrdluse arvestuslike andmetega viib läbi raamatupidamine , kes edastab tulemused ettevõtte juhtkonnale. PÕHIVARADE ARVESTUS 1. Mõisted. Varade likviidsuse tasemest lähtuvalt liigitatakse põhivaraks sellised varad, mille maksumus kaetakse eeldatavasti pikema perioodi kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva. Põhivarasid kajastatakse bilansis järgmistes rühmades: 1) pikaajalised finantsinvesteeringud; - tütarettevõtete aktsiad või osad, - sidusettevõtete aktsiad...

Raamatupidamine - Kutsekool
5 allalaadimist
12
docx

Kolme raamatupidamisprogrammi võrdlus

149 €, laiendatud 219€ Moodulid Müügiarved, Finantsarvestus, Finantsarvestus,rahavoogud ostuarved, müügi- ja ostuarved, e prognoos, ostu- ja raamatupidamine , pank ja kassa, müügiarved,müügipakkumis raportid ja aruandlus, pangaväljavõtete te koostamine, palgaarvestus, import, kulukohad ja palgaarvestus,laoarvestus,p laoarvestus, põhivara projektid, põhivara õhivara arvestus, arvestus, arvestus,maksudek...

Raamatupidamine - Keskkool
21 allalaadimist
6
docx

Kahekordne kirjendamine, lausendid

Kahekordne kirjendamine, lausendid Raamatupidamist peetakse kahekordse kirjendamise printsiibil. Kahekordset kirjendamist peavad pidama kõik raamatupidamiskohustuslased, välja arvatud need, kelle aastakäive ületab 200 000€. Selline kirjendamise meetod on kasutusel tekkepõhises arvestuses. Kahekordse kirjendamise puhul kajastatakse iga majandustehing samas summas ühe v...

Raamatupidamine - Keskkool
4 allalaadimist
18
docx

Raamatupidamis arvestus eksam

Kohustus- raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. Kohustis- eraõiguslik suhe, milles üks pooltest (võlgnik, deebitor) on kohustatud teisele poole (võlausaldaja, kreeditori) kasuks sooritama teatud teo (loobuma teatud osast oma varas) või hoiduma mingit tegu tegemast. Omakapital- raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe. Tulu-...

Raamatupidamine -
18 allalaadimist
1
odt

Põhikiri

peatükk. Üldandmed 1.1 Osaühingu ärinimi on TULIK OÜ 1.2 Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik Tallinn 1.3 Osaühingu osakapitali suurus on 2500 . 1.4 Osaühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.XX 1.5 Osaühing on asutatud määramata tähtajaks 1.6 Osaühingu osade eest saab nii asutamisel kui hiljem osakapitali suurendamisel tasuda üksnes rahaliste sissemaksetena 2. peatükk. Osa, osanik ja reservkap...

Raamatupidamine - Kutsekool
2 allalaadimist
16
xls

Bilansi ja kasumiaruande näidis

01___- 01.01.___- Firma nimi:__________________ 31.12___ 31.12___ KASUMIARUANNE SKEEM I ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ 1. Müügitulu Доход от продажи 2. Muud äritulud Прочие коммерческие...

Raamatupidamine - Kutsekool
7 allalaadimist
8
docx

RAHA AEGVÄÄRTUS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool MA16 KÕ1 Diana Mesila RAHA AEGVÄÄRTUS Raha aegväärtus raamatupidamises Õppejõud: Kati Nõuakas, MA Mõdriku 2017 1 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Raamatupidamine -
13 allalaadimist
2
docx

LÜHENDATUD TÖÖPÄEVAD

töölepingu seadusest Õige b. töö- ja puhkeaja seadusest c. pühade ja tähtpäevade seadusest d. kalendaarsest tööajafondist Mitmele pühale eelnevat tööpäeva kohustab seadus lühendama?Valige üks: a. seadus ei kohusta lühendama, vaid ütleb, et võiks lühendada b. ainult uusaastale ja vabariigi aastapäevale ning jaanipäevale eelnevat tööpäeva c. k...

Raamatupidamine - Kutsekool
2 allalaadimist
2
docx

TÖÖANDJAPOOLNE TÖÖVÕIMETUSHÜVITIS

4. päevast Õige b. 2. Päevas c. 8. Päevast d. 9. Päevast *Mitme kalendripäeva eest on tööandjal kohustus tööandjale töövõimetushüvitist maksta? Valige üks: a. 5 kalendripäeva eest Õige b. kogu haiguse perioodi eest maksab haigekassa c. 8 päeva eest d. kogu haiguse perioodi eest maksab tööandja e. ühe nädala eest *Kutsehaiguse korr...

Raamatupidamine - Kutsekool
2 allalaadimist
29
docx

Raamatupidamise aruanne

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool R16 KÕ Laura Potsepp TINEVEX OÜ Praktikaaruanne Koolipoolne juhendaja: Siiri Luts, MA Ettevõttepoolne juhendaja: Eveli Vaarend Valga linn 2017 1 SISUKORD SISUKOR 1.1Ettev...

Raamatupidamine - Kutsekool
70 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun