Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

"puritanism" - 46 õppematerjali

puritanism – Kapitalistliku ühiskonna mõttelaad inglismaal 17. saj.-l Inglismaal anglikaanikirik – ei allunud Rooma paavstile; katoliiklased siiski võitlesid vastu, nt püssirohuvandenõu(Guy Fawkes pidi parlamendi keldris oleva püssirohuga õhku laskma); usu ja poliitika opositsiooniks sai puritanism.
5
doc

Inglismaa uusajal

saj 1) Reformatsioon: Henry VII a) Mary üritas taastada katoliku kirikut b) Usutülid jätkuvad ka veel 17.saj 2) Elisabeth I ( 1558-1603) a) Inglismaal taastati anglikaani kirik. See tagab stabiilse sisemise arengu b) Inglismaast sai tugev tööstusriik c) Inglismaa ei sõltu enam teistest tugevatest Euroopa riikidest d) Kultuuri õitseng 3) Puritanism a) Oli ideoloogia, mis nõudis anglikaani kiriku täielikku puhastamist katoliku kiriku nõuetest. b) Tekkis palju erinevaid suundi c) Puritaanid rõhutasid vagadust, tagasihoidlikkust, ülimat distsipliini. 17.saj · Troonile sai sotimaa valitseja James I. ALGAB STUARTITE DÜNASTIA · James I üritas taastada katoliiklust, üritab valitseda absolutistlikult Pinged kuninga ja parlamendi vahel järgmise kuninga Charles I ajal. Kodusõda Inglismaal · Kutsuti kokku parlament (1640) · 1642 parlamendi ja kuniga vahel suur tüli See muutus kod...

Ajalugu - Keskkool
35 allalaadimist
21
doc

Uusaeg

Uusaja mõiste ja piirid a) Uusaja mõiste andsid humanistid, et eristada keskaega kaasajast: · Keskaega nähti negatiivsetes toonides. · Väärtustati antiikaega. · Uusaeg pidi tähendama uut maailmapilti ja ideoloogiat (Jumal polnud enam nii tähtis). b) Uusaja alguseks on peetud erinevaid sündmusi: · Konstantinoopoli vallutamine türklaste poolt (1453). · Ameerika avastamine (1492). · Reformatsiooni algust Saksamaal (1517). · Inglaste kodanlik reolutsioon (1640-69). · Suur Prantsuse Revolutsioon (1789-99). Ühte sündmust teisele eelistada on raske. Arvestama peab piirkondlikke iseärasusi. c) Uusaja alguseks võib pidada 17. sajandi algust ja lõpuks 20. sajandi algust. · Uusajale järgneb uusimaeg ehk lähiajalugu ehk 20. sajandi ajalugu. 2. Uusajale omased tunnused a) Majanduses: · Kapitalistlike suhete võit feodaalsu...

Ajalugu - Keskkool
508 allalaadimist
28
doc

Inglise keelt kõnelevate maade ajaloo eksamiküsimused

It is one of the most famous prehistoric sites in the world and is composed of earthworks surrounding a circular setting of large standing stones. The surrounding circular, earth bank and ditch, have been dated to about 3100 BC. Stonehenge was produced by a culture with no written language. Many aspects of Stonehenge remain subject to debate. There is little or no direct evidence for the construction techniques used by the Stonehenge builders. *The Celts in Britain and their legacy ­ The Cets lived in Britain in The Iron Age. They were warring tribes who were battleful amongst themselves as well as inter-tribal war. They were not centrally governed. The Celts brought iron working, iron ploughs and metal swords, horses, wheels and chariots - all these things gave them an instant superiority over the native tribes. The Celts built a number...

Inglise keel kõnelevate maade... - Tartu Ülikool
257 allalaadimist
14
doc

Uusaeg

Mis on uusaeg? · Maailmavaade, mille kohaselt kõrgeimaks väärtuseks inimene oma väärtuse ja vabadusega · Uus maailmapilt, uus ideoloogia · Alguseks loetakse: o 1453 ­ Konstantinoopoli vallutamine o 1492 ­ Kolumbuse Ameerikasse jõudmine o 1517 ­ Luterliku reformatsiooni käivitumine o Suur Prantsuse revolutsioon o 1640 ­ Inglise kodanlik revolutsioon Majandusliku arengu erijooned · Kapitalismiajastu ­ uus majandussüsteem · Koloniaalvallutused ­ pidurdasid teiste maailmajagude arengut · Kaubandussuhted laienesid · Maailmakaubanduse kujunemine · Kultuurialane koostöö, uute ideede levik Põllumajandus · Suured erinevused Lääne-ja Ida-Euroopa vahel · Lääne-Euroopas: o Pärisorjus kadunud o Kapitalistlikud suhted o Eraomandi teke o Feodaalsuhted · Ida-Euroopas: o Feodaalne mõisamajandus o Talupoegade pärisorjastamine · Tööst...

Ajalugu - Keskkool
121 allalaadimist
1
doc

Barokkmuusika Inglismaal

Eelkõige on selle põhjustajaks ajaloosündmused. Pärast Tudorite dünastia viimase valitseja Elizabeth I surma (1603) haarasid Inglismaal võimu puritaanid, oli Oliver Cromwelli diktatuuri ajastu "vabariik". Puritanism kui kalvinismi äärmuslik vorm pidas igasugust lõbutsemist -- mille alla loeti ka laul ja pillimäng -- kõlbluse- vastaseks. Cromwelli ajal hävitati noote ja kunstiteoseid, lõhuti kirikutest välja oreleid ning seeläbi hävitati sisuliselt ka kogu muusikahariduse vana süsteem (mõnel määral säilis see pooleldi põrandaaluse tegevusena vanades aristokraatlikes peredes). 1660.a toimus Inglismaal kuningavõimu restauratsioon, troonile pääses Charles II. Lõbustusi ja hiilgust armastava valitsejana võttis ta igati eeskuju oma onupojast Louis XIV-st ning seega sattus inglise muusika tugeva prantsuse mõju alla...

Muusikaajalugu - Keskkool
30 allalaadimist
2
doc

Uusaeg X klass

Uusaeg X klass Uusaeg- aeg, pärast keskaega 16-19 saj Puritanism- katoliikluse vastane õpetus Inglismaal Predestinatsiooniõpetus-õpetus ettemääratlusest Bacon;Hobbes;Lock- vara uusaja filosoofid Vanausulised-usklikud, kes keeldusid reformitud usku tunnustamast Patriarh-õigeusu kirikupea Descartes;Voltaire;Montesquieu;Rousseau-Valgustajad Generaalstaadid-seisuste esinduskogu Prnts Richelieu-Prnt kardinal, Louis XIII ajal Louis XIII-Prnts kuningas Colbert-majandusteadlane, merkantilismi rajaja Louis XIV; XV; XVI-prantsusmaa kuningad, absolutismi kõrgperioodil 1642-1648-Inglise kodusõda, kuninga ja parlamendi vahel Charles I-Inglise kuningas kodusõja ajal Mihhail Romanov-Romanovite dünastide alusepanija Venemaal 1613-Romanovite dünastia algus Peeter I ­Vene tsaar 18.saj algul 1700-1721-Põhjasõda Katariina II-Valgustatud valitseja Vene 18.saj II pool Valgustatud absolutism-riiki valitseb haritud valitseja Gustav I...

Ajalugu - Keskkool
41 allalaadimist
22
docx

Uusaeg

Uusaja algus Mõiste võtsid kasutusele itaalia humanistid 15-16.saj. Humanism ­ maailmavaade, mis vastandus senisele kiriklikule maailmakäsitlusele uued arusaamad. Kõrgeimaks väärtuseks inimene oma väärikuse ja vabadusega. Renessansiajastu ­ tagasipöördumine antiikaja väärtuste juurde. Uusaja algus ° 1453. Konstantinoopoli vallutamine türklaste poolt ° Suured maadeavastused ­ 1492. Kolumbus ja Ameerika ° Sakslastel 1517. Luterliku reformatsiooni algus ° Prantslastel Suur Prantsuse revolutsioon Uusaja tunnused ° Humanismiideede levik ° Reformatsioon ° Kapitalistlike suhete areng (esialgu kaubanduses, siis põllumajanduses) ° Industriaalühiskonna väljakujunemine ° Valgustus ° Rahvuslik liikumine ° Teaduse tähtsuse kasv ° Uusaja alguses absolutistlik monarhia, millest arenes: ° Parlamentarismi kujunemine ­ võitlused konstitutsioonilise riigikorra saavutamiseks - revolutsioonid ° Seis...

Ajalugu - Põhikool
82 allalaadimist
14
odt

Teaduslik revolutsioon

Teaduslik revolutsioon 15431600 I One of the most important developments in the western intellectual tradition was the Scientific Revolution. The Scientific Revolution was nothing less than a revolution in the way the individual perceives [ tajub ] the world. As such, this revolution was primarily an epistemological revolution it changed man's thought process. It was an intellectual revolution a revolution in human knowledge. Even more than Renaissance scholars who discovered man and Nature, the scientific revolutionaries attempted to understand and explain man and the natural world. Thinkers such as the Polish astronomer Nicholas Copernicus(14731543), the French philosopher René Descartes(15961650) and the British mathematician Isaac Newton(16421727) overturned the a...

Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
8
ppt

Inglismaa 17.-18. saj.

-18. saj. Probleemid 17. saj. algul · Usulised pinged ­ Anglikaani kirik (piiskopid, kuningas) ­ Katoliiklased ­ Puritanismi lai levik (independendid, levellerid ja digerid) // puritanism kujunes ühiskondlik-poliitiliseks liikumiseks ! Puritanismi mõiste, tekkimise põhjused, iseloomulikud jooned, toetajad, voolud, levik · Majanduslikud probleemid ­ Tarastamised ­ Tööstuse areng ­ takistuseks piirangud (tsunftikord) ­ Kaubanduse areng -> tõusva kaupmeeste vastuseis kaubakompaniide monopolile // kodanluse ja uusaadli esiletõus, kes soovisid feodaalkorra kaotamist · Poliitilised pinged ­ Parlamendi esiletõus ­ Rahulolematus kuningaga (kulukad sõjad, ebaedukas välispoliitika, usuline tagakiusamine) // konfliktid ühiskonnas -> kodusõja "küpsemine" Kuningavõim. James I Stuart (1603-1625) · Sotimaa kuningas James VI, al. 1603 Inglisma...

Ajalugu - Keskkool
31 allalaadimist
3
doc

Inglismaa 1600-1900

Independendid ,,Ettepanekute peatükid" - konstutsiooniprojekt Parlament Südametunnistuse vabadus Usuvabadus Oliver Cromwell Levellerid John Lilburne Võrdsustajad · seisuslike privileegide kaotamine · isikuvabaduste kindlustamine Demokraatliku vabariigi taotlemine ,,Rahva kokkulepe" ­ demokraatliku konstitutsiooni projekt Üldine valimisõigus Tõelised levellerid ja digerid Tõelised levellerid Probleemid põllumajanduses · tarastamised · rüütliläänide kaotamine Põhiseisukohad · kõik inimesed on võrdsed · maa on ühine vara Digerid Gerrard Winstanley Kehvikute koloonia asutamine Saadeti laiali 1650. aastal Konservatism Edmund Burke Põhiideed · Traditsionalism · Inimolemuse ebatäiuslikkus · Ühiskonna rahulik areng · Oluline on eraomand · Töö on väärtus omaette Konservatiivne partei Revolutsiooni käigus tõusid juhtivaks independendid, kelle põhilise toetajaskonna moodustasi...

Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
5
odt

Roman Britain

British history Roman Britain Roman Britain was those parts of the island of Great Britain controlled by the Roman Empire between 43 and about 410. The Romans referred to their province as Britannia. Prior to the Roman invasion, Iron Age Britain already had cultural and economic links with Continental Europe, but the invaders introduced new developments in agriculture, urbanization, industry and architecture, leaving a legacy that is still apparent today. Historical records beyond the initial invasion are sparse, although many Roman historians mention the province in passing. Most of the knowledge of the period stems from archaeological investigations and especially epigraphic evidence. The invasion force in AD 43 was led by Aulus Plautius.It is not known how many Roman legions were sent; only one legion, the II Augusta, commanded by the future emperor Vespasian,...

Inglise keel - Põhikool
11 allalaadimist
14
doc

Suurbritannia ühiskond ja kultuur konspekt

He convinced parliament to 5 establish a professional army - the New Model Army - which won the decisive victory over the king's forces at Naseby (1645). Cromwell was convinced that the king must be brought to justice. He was a prime mover in the trial and execution of Charles I in 1649. Cromwell became army commander and lord lieutenant of Ireland. Cromwell then defeated the supporters of the king's son Charles II at Dunbar (1650) and Worcester (1651), effectively ending the civil war. In 1653, frustrated with lack of progress, he dissolved the rump of the Long Parliament and made himself lord protector. In 1657, he refused the offer of the crown. At home Cromwell reorganised the national church, established Puritanism , readmitted Jews into Britain and presided over a certain degree of religious tolerance. Abroad, he ended the war with Portugal (1653) and Holland (1654) and allied with France against Spain, defeating the Spanish at the Battle of the Dunes (1658). Cromwell died on 3 September 1658 in London. The Restoration When Cromwell died, he, his system of government and the puritan ethics that went with it had become so unpopular that the son of he executed king was asked to return and take the throne. So in 1660 Parliament offered to restore the monarchy if Charles would agree to concessions for religious toleration and a general amnesty. Charles was not as hard-headed as his father, and he agreed to the proposals. He returned to London on a wave of popular support to be crowned Charles II (1660-85). The Anglican church was restored. 22. Queen Victoria and her time. Victoria was the longest reigning British monarch and the figurehead...

Suurbritannia ühiskond ja... - Tallinna Ülikool
71 allalaadimist
3
doc

Kokkuvõte Inglismaa ajaloost

(anglo-saxons) o This was the start of the english class system The Tudor dynasty o 1485-1603, Henry VII, Henry VIII, Mary I, Elizabeth I o Wars of the Roses o Social reforms, political reforms(Parliament split into two houses: the House of Lords and the House of Commons.) o Henry VIII established the Church of England. o Spanish Armada was defeated by Sir Francis Drake. o Sir Walter Raleigh- exploration, the beginning of the British Empire o The Renaissance culture began, for example Shakespeare, who created the Globe Theatre. A wealthy and prosperous period in history. Analysis of 17th century The 17th century was not a stable century for the country and it's people. A. In politics it was unstable because : o the link between religion and politics became intense-protestantism, especially Puritanism , had grown in englang and puritans regarded the luxorious lifestyle of the king as immoral o people were angry at the way Stuart monarchs raised money without getting the agreement of the house of commons o conflicts between the king and the parliament, which led to the civil war(1642) and the execution of Charles I(1649) o during the period after the civil war Britain became a republic and Oliver Cromwell established his military government. Theatres and other forms of amusement were banned because of his puritan ethics 1660 monarchy restored, Charles II asked to reign B. The Great Plague in 1665 C. The Great Fire of London in 1666 In my opinion it was a negative century for the people because so many awful events took place. However, there was also one positive event: The glorious revolution in 1688, it was bloodless and as a result the...

British history (suurbritannia... - Keskkool
12 allalaadimist
39
odt

Ajalugu muusikaajalugu ja kunstiajalugu üleminekueksam 10. Klass

1- Esiaja eluviis ja kunst Esiaegse kunsti ja koopamaalingute üldiseloomustus koos näidetega: Vanimad mälestised pärinevad vanimast kiviajast, vahemikus ligikaudu 30 000 aastat e.Kr kuni 8000 aastat e.Kr ning puudutavad luust, kivist, savist skulptuure (Willendorfi Venus) ning koopamaalinguid(Altamiras ja Lascaux's). Koopamaalingutel esinevad loomad - näib et rituaalsel moel: kujutati endale tarvilikke loomi, võimalik, et soodustada nende paljunemist, ning jahitavaid haavatuna, ennetamaks jahiõnne. Esimesed avastused kiviaja kunstist avastati 1879.a. Põhja-Hispaaniast koopaseinalt (Altamira koopast). Nad olid värvilised ja meisterlikult teostatud, seega ei usutud, et nadpärinevad nii vanast ajast. Koopaseintel kujutati enamasti loomi nagu mammutid, piisonid, veised ja hobuseid. Kuidas on kiviaegsete inimeste eluviis ja kunst seotud: Esimesena hakati joonistama koobaste seintele. Arvatakse, et ka loomi õpiti tundma läbi koopamaalingute. Kunst...

10.klassi ajalugu - Keskkool
81 allalaadimist
2
odt

Uus-aeg - Arutlus

A Uusaja mõiste andsid humanistid, et eristada keskaega kaasajast kuna keskaega nähti negatiivsetes toonides ning rohkem väärtustati antiikaega. Uusaeg pidi tähendama uut maailmapilti ja ideoloogiat ning jumal polnud enam nii oluline. Uusaja alguseks on peetud erinevaid sündmusi: Konstantinoopoli vallutamine türklaste poolt, Ameerika avastamine, reformatsiooni algus Saksamaal, Inglaste kodanlik reolutsioon ning Suur Prantsuse Revolutsioon. Ühte sündmust teisele eelistada on raske. Arvestama peab piirkondlikke iseärasusi. Uusaja alguseks võib pidada 17. sajandi algust ja lõpuks 20. sajandi algust. Uusajale järgneb uusimaeg ehk lähiajalugu ehk 20. sajandi ajalugu. Uusajale omased tunnused majanduses olid nt kapitalistlike suhete võit feodaalsuhete üle. Kapitalistlikud suhted kujun...

Ajalugu - Keskkool
35 allalaadimist
6
docx

Maailm 20. sajandi algul. Imperialism. 1905. a revolutsioon.

· 20.sajandi algul lõppes nn. viktoriaanlik ajastu (1837-1901 valitsenud kuninganna Victoria järgi)- Suurbritannia hiilgeperiood, kui britid olid sõjaliselt ja majanduslikult võimsaim suurriik ja suurim koloniaalimpeerium. Ühiskonnas puritanism , terav sotsiaalne kihistumine ja vahede tegemine erinevate sotsiaalsete gruppide vahel: ülemkiht - aadlikud, kodanlus ja alamkiht - töölised, teenijad, talupojad. · 20.sajandi alguseni kehtis kaheparteiline süsteem- võimul vahetusid alalhoidlikum Konservatiivne Partei (toorid) ja reformimeelne Liberaalne Partei (viigid). · 1906.a. tekkis uus partei Tööerakond (Leiboristlik Partei)- põhimõtetelt sotsiaaldemokraatlik partei, mis esialgu küll võimule ei pääse, ent hakkab ära tõmbama seni liberaalidele läinud hääli. · Sisepoliitikas suurim probleem I...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
6
doc

Ajaloo arvestus V periood

Uusaja algus.....................................................................................................................2 2. Puritanism ­ Kapitalistliku ühiskonna mõttelaad inglismaal 17. saj.-l............................2 3. Ilmalikud ühiskondlikud-poliitilised suunad ja teooriad inglise revolutsiooni ajal.........2 4. Õigeusu kirik ja kultuur Venemaal..................................................................................3 5. Valgustusajastu algus. Valgustus Prantsusmaal.............................................................. 3 6. Saksa valgustus................................................................................................................ 4 7. Prantsuse absolutism 17.-18. sajandil.............................................................................. 4 8. Parlamentarismi areng Inglismaal 17.-18. sajandil..........................................................4 9. Saksamaa riiklik...

ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
2
doc

Ajaloo kontrolltöö 10.klassile - UUSAEG

absolutism ­ valitsemisvorm, mille korral riigijuhile kuulub piiramatu võim. Parlamentarism ­ konstitustsiooniline valitsemiskord, mille puhul riigipea ja valitsusjuht on eri isikud. Valgustus ­ mõtteviis, millega taheti väljendada inimkonna väljumistvaimupimedusest(17-18 saj) Kapitalism ­ ühiskondlik-majanduslik süstem, mis põhineb tootmisvahenditeeraomandusel (vaba turumajandus ja konkurents) urbaniserumine ­ ehk linnastumine ( linnade arvu ja suuruse kasv ning linnalise eluviisi laienemine) konstitutsiooniline monarhia ­ riigikord, kus manarhi võim on piiratud põhiseaduse ja teiste seadustega (võib aga ei pruugi olla demokraatlik) Merkantilism ­ 15. saj Euroopas tekkinud majanduseteaduse suund(Põhiargument: riigile on majanduslikult kasulikum kui eksporditakse rohkem ja imporditakse vähem) Kolonialism ­ poliitika, mille eesmärk on nõrgemate võit vähem areneneud maade allutamine...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
168
odp

Inglise keelt kõnelevate maade ajalugu lühikonspekt

Stonehenge One of the best known ancient wonders of the world, 5000 years old Megalith monument, built by western mediterraneans during 3000-1600 BC Circular structure, large standing stones, aligned with rising sun at teh solstice Attlers and bones were sued to dig pits that hold the stones The Celts in Britain and their legacy 700-200 BC celts invade Britain Gaels or Goehls(Ireland and Scotland),Cymri(Wales) and Brythons(gave name to Brittany) Fierce fighters,superb horsemen.Most of them farmers, lived in thatched houses Good at art, craftmanship, used iron Divided into tribes, ruled by kings, only in face of danger would they choose a single leader Legacy- hill-forts, farms, churches, field system, woodland, pasture, weapons, iron objects, langugae, culture Caesar in Britain The great Roman Emperor Firts came 55 BC to gather information, celts...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
1
doc

English Literature: 14th to 18th Century

William Shakespeare (1564-1616) ­ playwright, actor, poet 37 plays, over 400 screen adaptions Lord Chamberlain's Men, King's Men, The Globe Early life: John Shakespeare, Mary Arden, 2 sis', 3 bros; married Anne Hathaway 3 children Life in London: 1599 built Globe, 1623 first compilation Forms: classical & history plays, comedies+tragedies, poetry Style: metaphors, rhetorical phrases, free flow of words, unrhymed iambic pentameter; deviations Renaissance (end of 14th century) ­ Italy, reaches rest of Europe Elizabethan era (16th II h - 17th I h) Theatre: combined medieval theatre, morality plays & Roman drama to create Elizabethan tragedy Poetry: Italian influences, sonnet (English: cddc ee) Rulers of England: Henry VII (brings prosperity, repairs economic situation; made alliances); Henry VIII (beginning of English reformation; killed "traitors"; 6 marriages); Mary I (Catholic); Elizabeth I (The Virgin Queen restores order; Religiou...

Inglise kirjandus - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun