Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"puiste" - 80 õppematerjali

puiste - ,liiv ja kruusapinnases-1m Saviliiv,liivsavi,savipinnas-1,5m
37
doc

Pärmitaigen ja tooted

Eestis kasvatatud nisu ning sellest jahvatatud jahu ei jää oma küpsetusomaduste poolest mitte millegi poolest alla Läänest sisseveetud jahule. Tänu väetiste ohtrale kasutamisele Euroopas saadakse suuri hektarisaake, kuid tugevasti saab kannatada jahu kleepvalgu kvaliteet, st. et kleepvalk ei ole enam elastse närimiskummi konsistentsiga, vaid...

Pagaritoodetet tehnoloogia ja... - Kutsekool
35 allalaadimist
7
pdf

Ehitusmaterjalide praktikum nr 3 - Liiv

EESMÄRK Liiva puistetiheduse , liiva terade tiheduse, liiva tühiklikkuse leidmine, liiva terastikulise koostise arvutamine. 2. KATSETATAVAD EHITUSMATERJALID Katsetavaks ehitusmaterjaliks oli liiv. 3.KASUTATUD TÖÖVAHENDID Töös kasutati järgnevaid seadmeid: 500 ml mensuur näiva tiheduse saamiseks, mõõteskaala väikseim ühik 5; Elektrooniline kaal KERN CB12K2, mõõtepiirkond 12 kg, täpsus 0...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
10
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum nr 3 - liiva katsetamine

Töö eesmärk Liiva puistetiheduse , näivtiheduse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, ja huumuse sisalduse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses kasutati liiva. 3. Looduslike liivade tekkimine ja koostis Liiv - peenepurruline sete, mis koosneb põhiliselt mineraalide (kvarts, päevakivi, vilk, glaukoniit jne) osakestest. Liiv on peentäitematerjal, mis o...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
138
pdf

Elektrotehnika alused

ELEKTROTEHNIKA ALUSED Õppevahend eesti kutsekoolides mehhatroonikat õppijaile Koostanud Rain Lahtmets Tallinn 2001 Saateks Raske on välja tulla uue elektrotehnika aluste raamatuga, eriti kui see on mõeldud õppevahendiks neile, kes on kutsekoolis valinud erialaks mehhatroonika. Mehhatroonika hõlmab kõike, mis on vajalik tööst...

Mehhatroonika - Kutsekool
70 allalaadimist
10
doc

Tee-ehitustööde eksam

Mis on teekatend, selle põhiliigid? On mitmekihiline looduslikust v sideainega töödeldud kivimaterjalist konstruktsioon mis võtab vastu ja hajutab liiklusvahendite rataste koormuse muldkeha pinnasele. Jaotatakse elastseteks ja jäikadeks ning edasi:1 Püsikatend: · monoliittsementbetoonist; · monteeritavast raud- või armobetoonist; · asfaltbetoonist. 2. Kergkatend:· kergasfaltbetoonist;· mustsegust...

trükitehnoloogia -
18 allalaadimist
27
pdf

Puistlast

Puistlast · Puistlast ­ ühetaoline last, mis koosneb väiksemaest osakestest ja tükkidest ning pole pakitud. 5 olulisema puistlasti mereveomahud 1970-2011, mln t 5 puistlasti Kokku % 9000 100,0 8000...

Lastindus ja laondus - Eesti Mereakadeemia
36 allalaadimist
5
doc

Tehnovõrgud kokkuvõte

Annab ülemiste järv Tallinnale vett. 1867 alustati rekonst. Puittorud vahetati malmtorudeks. 1881-1883 laiendati ja ehitati Marina tänava pumpla ja Tõnismäele veetorn 1922 rajatakse 10,5 km pikkune kanal pirita jõe vee juhtimiseks Ülemistesse 1927 ehitatakse järve kaldale veepuhastusjaam 24000m3/d 1941 sügisel õhitakse venelaste poolt 1951 Taasatatakse ja...

Tehnovõrgud -
19 allalaadimist
5
docx

Liiv ja kruus

LIIV JA KRUUS Referaat Juhendaja: Pärnu 2013 Liiv ja kruus Liiv ja kruus on laialt kasutatavad maavarad ja neid on Eestis peaaegu kõikjal. Nende klassifitseerimise aluseks on terasuuruse jaotus (lõi...

Ehitusmaterjalid -
12 allalaadimist
28
doc

HOONE ENERGIATÕHUSUSE ARVUTUSED NING TEHNOSÜSTEEMID

HOONE ENERGIATÕHUSUSE ARVUTUSED NING TEHNOSÜSTEEMID KURSUSETÖÖ Õppeaines: HOONETE EN.TÕHUSUS JA TEHNOSÜSTEEMID Ehitusteaduskond Õpperühm: KEI 62 Juhendaja: lektor Anti Hamburg Esitamiskuupäev:................ Allkiri:...............................

Tehnoseadmed - Tallinna Tehnikakõrgkool
198 allalaadimist
13
rtf

Seinad

Seinad Välisseinte ülesanne on: Sisekeskkonna eraldamine väliskeskonnast, Tarindite kandmine, Kaitse ilmastikutegurite vastu, Tagada hoone energiatõhusus. Hoone seintele esitatavad nõuded. · Tugeva ja püsiva kogu kasutusaja vältel. · Sooja- ja õhupidavus. · Helipidavus. · Süttivus ja tulepüsivuspiir p...

Ehitus - Kutsekool
20 allalaadimist
22
docx

Ehitusmaterjalide vastused

Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades). [g/cm3] Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). [g/cm3, kg/m3] Poorsus näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla avatud või suletud. Veeimavus on materjali võime imeda endasse vett, kui...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
82 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

Tehniline mehaanika ja ehitusstaatika (ei ole veel üle kontrollitud) 1.1. Koonduva tasapinnalise jõusüsteemi tasakaalutingimused. Sõrestiku varraste sisejõudude määramine sõlmede eraldamise meetodiga. Nullvarras. Tasakaalutingimused: graafiline ­ jõuhulknurk on kinnine vektortingimus ­ jõudude vektorsumma on 0 analüütiline ­ RX=0 RY=0 => X = 0...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
177 allalaadimist
14
docx

Killustiku katsetamine

4 20142015 Killustiku katsetamine Tallinn 101014 1. Eesmärk Liiva puistetiheduse , terade tiheduse, tühiklikkuse, terastilikuse koostise ja huumusesisalduse määramine. 2. Katsetavad ehitusmaterjalid Liiv - purdsete, mis koosneb mineraalide osakestest. Terasuuruse jaotus on liival 0,05-5 mm. Liiv on tekkinud kivimite murenemisel. Liiva põhi koostisosad on kvarts. Lisaks kvartsile on liivas päevakivi. Kvartsi on liivas seetõttu kõige rohkem, et kvarts laguneb väga aeglaselt. Katsetatav liiv on...

Ehitus -
7 allalaadimist
34
docx

Kartuli seenhaigused ja tõrje

EESTI MAAÜLIKOOL Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Kartuli seenhaigused ja tõrje Referaat Tartu 2012 Sisukord 1.Sissejuhatus........................................................................................................ 3 2.Kartuli seenhaigused...

Põllumajandus -
13 allalaadimist
12
docx

Logistika eksam

Siin ilmnevad eelised mitmesuguste spetsiaalvagunite kasutamises, lisateenustes (kaupade ümberadresseerimine ja töötlemine teel) jm. Raudteetranspordi eelised:  suur lubatud kaal;  regulaarne teenus;  on võimalik katkematu ilmast sõltumatu ühendus, öine vedu;  eelised seal, kus autotranspordile on seatud kaalulised piirangud (näiteks Šveitsis);  sobilike puiste ja raskete kaupade veoks;  pikemad vahemaad kaetakse kiiresti ja odavalt;  kaupade massiline vedu on suhteliselt odav;  teenuse kvaliteedi pidev tõus (terminalide ja kiirraudteede arendamine);  sotsiaal-ökonoomiline eelis (madalam energiakulu, väiksem maavajadus, suhteliselt väiksem õhu saastamine);  ajaline eelis (nädalavahetus, pühad). Raudteetranspordi puudused:  minimaalne ökonoomne veokaugus 600 - 700 km;  v...

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
62 allalaadimist
6
pdf

Transpordimasinad

Auto kolm põhielementi: mootor, kere, šassii. Kere moodustub veoautodel kabiinist ja sellega seotud elementides ja tööseadmetest. Kere tüüpi jaotatakse: a) porte- e madelautod – universaalseim, millega saab kallutada igasuguseid laste v.a taarastamata vedelikud b) sadul- e vedukautod – töötavad ainult koos poolhaagistega c) kallurautod – ettenähtud peamiselt puiste - peene- ja keskmise teralise materjalide transportimiseks d) tsistern- e paakautod – peamiselt taarastamata vedelike või pakendamata pulbriliste materjalide transpordiks e) furgoonauto – veosed, mis on tundlikud ilmastikunähtustele või välistemp-ile f) eriotstarbeline auto – varustatud spetsiaalsete tööorganitega, mis määravad selle masina täpse otstarbe. Läbivusomaduste alusel jaotatakse autod: a) normaalse läbivusega, rataste va...

Ehitusmasinad -
15 allalaadimist
102
docx

Turbatootmise kordamisküsimuste vastused

Eesti jaoks 18. mai kuni 31. august s.o. 106 päeva. Tsüklite arv: saared ja rannikuäärsed alad - 13 tsüklit, sisemaarajoonid 18 tsüklit 19. turvas töödeldakse mõne cm kihina freesiga lasundist lahti ja kuivatatakse õhukese kihina soopinnal. Tootmine toimub lühikese aja jooksul üksteisele järgnevate korduvate töödega ehk tsüklitena ja valmistoodang on puistematerjal . 1)Kogumine mehaaniliste koguritega (punkermasinatega). Tehnoloogiline skeem (tsükkel) koosneb 5 operatsioonist: turba freesimine 5...20 mm sügavuselt; turba pööramine; vallitamine; kogumine; aunatamine väljaku otsas 2)Turba koristamine pneumokoguritega (näide Eestis Tootsi briketitehases) freesimine, pööramine; kogumine; aunatamine väljaku otsas; Ei ole vallitamist 3) Ümbervalli...

Metsamajandus -
18 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

Seina sõrestikpostide vahele rajati ~6060 cm suurused „katselapid“, vt. Joonis 5.4. Sõrestikposti ja palgi vahe tihendati polüuretaanvahuga, et vältida võimalikku soojuse ja niiskuse liikumist erinevate seinaosade vahel soojustuse tasapinnas. Planeeritud renoveerimislahendust muudeti niipalju, et mineraalvillast lisasoojustuse kõrval kasutati ka tselluvilla (puiste) ja pillirooplaati. Kokku rajati kolme erineva soojustusmaterjaliga kuus erinevat seinatüüpi, vt. Tabel 5.2. Mineraalvilla ja tselluvilla soojustusega seinad erinesid omavahel õhu- ja aurutõkke (bituumeniga immutatud jõupaber: Eltete Pitupap 125, Zp 0,6·109 m2sPakg) olemasolu poolest. Pillirooplaadiga soojustatud seinaosad erinesid omavahel selle poolest, et ühel seinal kasutati pillirooplaadi ja palgi vahel linavilti. Sisekliima ko...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
34
doc

Pagaritoodete kokkuvõte

Taignale lisada keedetud ja riivitud kartul. Rullida ristkülikuks. Lõigata paraja suurusega ruudud terava noaga. Taignale määrida ketšupit ning asetada viiner ja keerata kokku. Määrida munamäärdega ja küpsetada. 1.2Mesilasesuts Ristkülikuks rullitud pärmilihttaigen(2cm) kaetakse pähklilaastude ja mee-pulbriseguga. Asetada kerkima. Küpsetatakse kuni puiste on muutunud kuldseks ja krõbedaks. Toode lõigatakse horisontaalselt pooleks ning kihid ühendatakse vaniljekreemiga. Tükeldatakse. 1.3Tiigrikook Ristkülikuks rullid pärmilehttaigen(1-1,5cm) asetada küpsetuspaberile. Segada vanillipulber ja vesi ning segada ühtlaseks. Asetada pritskotti. Pritsida taignale diagonaalselt triibud. Teise pritskotti asetada keedis, mis pritsida kreemi triipude vahele. Asetada kerkima ja seejärel küps...

Pagar-kondiiter - Kutsekool
11 allalaadimist
8
docx

Logistika eksami kordamiseks

Kaubavedude käigus tehakse ka kaupade käitlemist, tavapäraselt peale- ja mahalaadimist, sorteerimist, konsolideerimist või ristlaadimist (cross-docking).Veetava kauba omaduste ja eripära alusel jaotatakse maanteevedusid tavavedudeks, puiste -ainevedudeks, vedelike vedudeks, metsamaterjali vedudeks ehk metsavedudeks jne. Tavavedude all mõeldakse materjalide ja valmistoodete vedusid kaubaalustel või alusteta, kui vedude tegemiseks on võimalik kasutada levinumat veoinventari (pool- või täishaagis, veoki furgoon jne. 13. Veoviisid, nende lühiiseloomustus, eelised, puudused Merevoed – Puudused: väike veosagedus pikkadel liinidel, suurte intervallidega veograafikud, ranged k...

Logistika alused - Tallinna Tehnikaülikool
62 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun