Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

"postulaat" - 120 õppematerjali

postulaat – Aatomi üleminekul statsionaarsest olekust teise olekusse (ergastatud olekusse) aatom neelab/kiirgab el.mag.kiirguse kvandi ehk footoni.
31
pdf

Füüsika meie ümber

Sissejuhatus ............................................................................................... 1 2. Suvine loodus ................................................................................................ 7 3. Õues ja tänaval .............................................................................................. 9 4. Sport...

Füüsika -
33 allalaadimist
7
doc

Füüsika valemid

MEH AANIK A I. Kinemaatika Koordinaat Nihe Kiirus Kiirendus Ühtlane sirgjooneline...

Füüsika - Keskkool
104 allalaadimist
55
pdf

Universum pähklikoores

UNIVERSUM PÄHKLIKOORES Referaat Õppeaines: Informaatika Ehitusteaduskond Õpperühm: II ­ KEI Üliõpilane: Andrus Erik Kontrollis: Rein Ruus Tallinn 2004 SISUKORD Eessõna .......................................................................................................................... 3 Relatiivsusteooria lühilugu...

Kosmograafia -
6 allalaadimist
2
doc

Majandus aluste mõisted

MÕISTED võimaliku tootmise piir (VTP) (ka: tootmisvõimaluste rada) - kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. ressursside piiratus - majandusteooria postulaat , mis väidab, et vajadused on alati suuremad võimalustest nende rahuldamiseks ning, et hüviseid on alati vähem võrreldes sooviga neid omandada. samasuskõver (ka: samakasulikkuse...

Majandus alused - Kutsekool
4 allalaadimist
12
docx

Agronoomia kordamine KT

Üks olulist kahju tekitanud/tekitav taimehaigus tänapäeval ja ajaloos. Sh nende ulatus , piirkonnad ja mõju inimkonnale. *Lehemädanikud ( epideemiad euroopas) on eestis ja maailmas probleemiks. Need on pärit kesk-mehhiko mägismaalt. Suure Iiri näljahäda, põhjustas kartuli lehemädanik. *Juba Babüloonias märgati nõgiseene olemasolu. Teiseks on ajaloost tuntud ka tungaltera , mis põhjustas mitmesuguseid hallutsinats...

Agronoomia - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

Ulatuslik vs mitteulatuslik. Halb vs hea.  Rakendusfookus – rakendusulatuse piires olevad sündmused, kus konstrukti ennustav jõud on eriti kõrge.  Avatus (permeability) – rakendusala piires uute sündmuste konstrueerimise omadus. PERSONAALSETE EHK ISIKSUSE KONSTRUKTIDE TEOORIA PRINTSIIBID. FUNDAMENTAALNE POSTULAAT JA 11 JÄRELDUST: “A person’s processes are psychologically channelized by the ways in which the person anticipate events” Kõikide psühholoogiliste protsesside eesmärk on prognoosida sündmusi. Interpretatsioon – inimese käitumine on konstruktide kontrolli all. I SÜNDMUSE KONSTRUEERIMINE:  „A person anticipates events by construing their replications.“  Ülesituatsioonilised omadused (p...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
313 allalaadimist
36
docx

Majandus

eldakse olemasolevate väärtpaberitega  jätkusuutlik majanduskasv –  jääktulu (ka: piirkasum) – ettevõtte tulude ja muutuvkulude vahe K  kahanev piirkasulikkus – reegel, mille kohaselt igast täiendavalt tarbitud hüvise ühikust saadud kasulikkus on kahanev ja mille tõttu kogukasulikkus hakkab kahanema sellest hetkest alates, kus piirkasulikkus muutub negatiivseks  kahanevuse seadus – majandusteooria postulaat , mis väidab, et teatud hetkest alates hakkab tarbitavatest hüviste ühikutest saadud piirkasulikkus ning lisanduvatest tootmistegurite ühikute piirprodukt kahanema  kalkulatoorsed kulud (ka: arvestuslikud kulud) – kulud, mida konkreetses ettevõttes ei teki, kuid mis igas sarnases ettevõttes tavaliselt peaks tekkima  kapitali adekvaatsus – panga omavahendite ja tema koguvahendite suhe  kapitali- ja finantskonto – mak...

Pangandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
30 allalaadimist
76
pdf

Soojusõpetuse konspekt

(1.30) T M Antud võrrand on saadud katseliste seaduspärasuste üldistamisel. 14 II Gaaside kineetiline teooria 2.1. Gaaside kineetilise teooria põhialused A Gaaside kineetilise teooria põhipostulaadid. Gaaside kineetilise teooria põhivõrrandite tuletamisel lähtutakse järgmistest postulaatidest : 1) Molekulidevahelised kaugused on palju suuremad molekulide lineaarmõõtmetest (läbimõõdust). 2) Gaasisüsteemi osakesed alluvad mehaanika seaduspärasustele. 3) Molekulid liiguvad kaootiliselt. Et neid on palju, siis liiguvad molekulid igas suunas võrdse tõenäosusega. Molekulide kiirused muutuvad vaid põrgetel. Gaasi kui terviku masskese on paigal. 4) Molekulide põr...

Füüsika -
26 allalaadimist
15
docx

Füüsika I semester gümnaasium

5) pannes reageerima teatud ained, on saaduseks kindel tulemus (mida võib ette ennustada) 6) paisutades vee kõrgele saame kasutada vee energiat vesiveski käima panemiseks 7) taimi väetades võime saada paremat saaki jne. Selliste sündmuste järjekord jääb mistahes taustsüsteemis alati samaks, sest seda tagab valguse kiiruse jäävuse seadus (relatiivsusteooria II postulaat ). On ka omavahel sõltumatuid sündmusi. Näiteks puuleht rebeneb oksalt lahti ja kuskil mujal auto pidurdab. Olles ise mõlema sündmuse pealtnägija oskame me kindlasti öelda kumb neist toimus varem, kumb hiljem. Kuid sündmusi võib vaadelda ka väga kiiresti liikuvalt rongilt. Näiteks võib rongi veduri ette ja viimase vaguni järele lüüa korraga välk. Maapinnal olev vaatleja, kes asub välgu tabamustest võrdsel kaugusel võib väita, e...

Füüsika - Keskkool
23 allalaadimist
30
docx

Füüsika eksam vastustega: liikumine

υ= υ u– u−v A 0 hääle kiirus õhu suhtes, vv – vaatleja kiirus, vA hääle kiirus, υ -vastvõtja registreeritud sagedus, υ0 allika sagedus - 23.Erirelatiivsusteooria. I postulaat Mitte mingisugused füüsikalised katsed ja vaatlused, mida tehakse inertsiaalsüsteemi sees, ei võimalda määrata selle liikumiskiirust. Kõik inertsiaalsed taustsüsteemid on võrdväärsed kõigi loodusnähtuste kirjeldamisel. II postulaat Valguse kiirus vaakumis on ühesugune mis tahes inertsiaalses taustsüsteemis. 24.Samaaegsuse suhtelisus. Kui sündmused toimuvad ühes ja samas punktis, siis nende samaa...

Füüsika -
33 allalaadimist
6
doc

Aatomi ehitus

Süsteemilt ei ole võimalik energiat rohkem ära võtta ilma süsteemi lõhkumata või muutmata.  aatomi ergastatud olek - Kui süsteemil on rohkem energiat kui absoluutne miinimum, siis on ta ergastatud olekus.  Spekter – värvuse skaala.  Peakvantarv – n määratleb mitmendal kihil asub elektron tuumast lugedes.  Bohri postulaate (3) – 1) Statsionaarsete olekute postulaat: aatom võib viibida vaid erilistes statsionaarsetes olekutes, millele vastavad aatomi koguenergia diskreetsed väärtused. 2) Lubatud orbiitide postulaat: aatomi püsivatele olekutele vastab elektroni tiirlemine kindlatel orbiitidel. 3) Kiirguse postulaat: üleminekul ühest püsivast olekust teise, aatom kiirgab (või neelab) elektromagnetilise energiakvandi.  De Broglie hüpoteesi – e...

Aineehitus - Keskkool
26 allalaadimist
46
pdf

Biofüüsika eksami küsimused vastuse valikvariantidega

*aatomite eristamatus. *karakteristlik joonsperkter. Sünkrotonkiirgus- kiirgavad kiirendusega liikuvad laengud, spekter pidev. Elementaarlaenugt e kandev osake kiirgal igal oma meetril energia: ΔE=9,6*10a-16 (EmRc2)4. Bohri aatommudel: aatomid on stabiilsed, üksteisest eristamatud, isel.joonspekter. Järeldused: aatomid on eristamatud, aatomite tekkimisel eraldub energia portsjonite kaupa. Bohri postulaat : energiat ei kiirgu, kui elektron tiirelb orbiitidel, mille pot energia on täisarvkordne tiirlemissagedusele vastava kvandi energiaga. Ek=-nhv; Ep=mv22=nhv2. h=Plancki konst: 6,63*10a-34 Js, n- täisarvuline kvantarv. Puudused: ei põhjenda, miks orbiitide energ kvantiseeritud, miks orbiidil kiirendusega liikuv elektron ei kiirga energiat. (elektron tegelikult ei oma orbiiti ja tiirle tuuma ümber). -ei seleta keem sideme olmust. Vaid H. Schr...

Bioloogiline füüsika - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
42
docx

Skeemitehnika I kordamisküsimused

http:www.diskmat.eekkaartmnk.pdf <- Meeldetuletus karnaugh kaartide kohapealt. 5. Duaalsuse printsiip. Kui võrrelda tõesuse tabelit, mis vastavad tehtele NING ja VÕI, siis on kerge märgata, et kui tehe NING määravates tingimustes kõik vahelduvate ja funktsiooni enda tähendused vahetada nende inversioonide vastu, siis saame postulaadid, mis määravad VÕI tehe. (Postulaat – tõestuseta aktsepteeritav väide) X1  X 0  Z, X1  X 0  Z Kui siis (**) X1  X 0  Z, X1 X 0  Z Kui siis Tehete NING ja VÕI vastastikuse teisendamise omadus → duaalsuse printsiip. 6. Kombinatsioonloogika elemendid – multipleksor, demultipleksor. Kombinatsioonloogika on loogikal...

Skeemitehnika - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
68
docx

Üld- ja käitumisgeneetika kordamisküsimused, kevadsemester 2015

9. Näojoonte tunnused (kuni 10 paari) Juuste värv (blondid, pruunid, punased), kulmud (esiletungivuse ulatus), silmaiiris (sinised, pruunid), nina (lai, kitsas, ümar, terav), lõug (kui silmatorkav), naha värv (hele, tume), silmakoopad (lähestikku, teineteisest eemal), põsesarnad (kõrged, madalad), huuled (täidlased, kitsad), jne. 10. Molekulaarbioloogia põhipostulaat Molekulaarbioloogia keskne dogma (Cricki postulaat ): 1. Replikatsioon: DNA->DNA, RNA->RNA, 2. Transkriptsioon: DNA->RNA, 3. Pöördtranskriptsioon: RNA->DNA, 4. Translatsioon: RNA->valk. Geneetiline kood(võti)- nukleotiidne info aminohappelisse infosse. 5. Valk(tunnus) mitte nukleiinhappele! Geneetiline informatsiooni vool toimub põlvkonnast põlvkonda nukleiinhappelt nukleiinhappele (DNA, RNA) ja nukleiinhapp...

Üld- ja käitumisgeneetika -
151 allalaadimist
4
docx

Mikromaailma füüsika

Thomsoni aatomimudel: aatomit kujutati positiivselt laetud kerana, millesse olid pikitud elektronid. Rutherfordi planetaarse aatomimudeli järgi on aatomil tuum ja selle ümber liiguvad elektronid. Katses uuriti alfaosakeste hajumist, nende läbi minekut õhukesest metalllehest. Kõige olulisem tulemus: sündis uus nn planetaarne aatomimudel, mille järgi aatomil on olemas tuum ja tuuma ümber liiguvad elektronid. Bohri 3 postulaati : 1)statsionaalsete olekute postulaat – aatom võib viibida ainult kindlate energiatega olekutes. 2)lubatud orbiitide postulaat – lektronid võivad aatomis asetseda ainult kindlatel orbiitidel. 3)kiirguse postulaat – üleminekul ühelt lubatud orbiidilt teisele, aatom kiirgab või neelab valgust kindlate kvantide kaupa. Aatom kiirgab kvandi, kui elektron siirdub kõrgemalt madalamale orbiidile. Aatom neelab kvandi, kui elektron siirdub m...

Mikromaailm - Keskkool
22 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

Positiivsest majandusteooriast lähtuv uurimissuund:  Igasugustele positiivsetele mõjutustele reageerivad inimesed positiivselt, käitumise määravad ära preemiad ja karistused (B.F. Skinner “The Behavior of organism” -preemiad – rahalised ja mitterahalised hüvitised - karistused – kulud (trahvid) või kasutamata võimalused  Põhipostulaadid on:  resursside piiratuse postulaat – resursside kasutamine peab võimaldama suurimat tulu ja vältima suurimat kahju  ratsionaalse käitumise postulaat  Motivatsiooniteooriad: F. Herzenbergi kahe faktori teooria: 1) Hügeeni faktorid – mõjutavad tööga rahulolematust 2) Motivatsiooni faktorid – mõjutavad tööga rahulolu Negatiivsete ilmingute kaotamine ei tähenda positiivsete tekkimist. Normatiivsest majandusteooriast lähtuv uurimissuund:...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
174 allalaadimist
20
pdf

Füüsika eksam

Selliseid seadmeid kasutab muuhulgas politsei piirkiiruse ületajate tabamiseks. Doppleri efekt on laialt kasutusel astronoomias. Selle järgi on hinnatud tähtede liikumiskiirusi ja Universumi paisumiskiirust. 24. Erirelatiivsusteooria. Põhiseisukohad, postulaadid, relatiivsusprintsiip. Kõigis intersiaalsüsteemides valguse kiirus sama. Einsteini relatiivsusprintsiip (esimene postulaat ) – Mitte mingisugused füüsikalised katsed ja vaatlused, mida tehakse inertsiaalsüsteemi sees, ei võimalda määrata selle liikumiskiirust. Einstein ehitas erirelatiivsusteooria üles kahele postulaadile. 1) Kõik inertsiaalsed taustsüsteemid on võrdväärsed kõigi loodusnähtuste kirjeldamisel. 2) Valguse kiirus vaakumis on ühesugune mis tahes inertsiaalses taustsüsteemis....

Füüsika -
88 allalaadimist
17
odt

Produktsiooniökoloogia KK ja vastused 2015

Loeng 1. Millena levib kiirgus? Levib lainetena (elekter, magnet) ja osakestena (footon, kvant) 2. Kui keha temperatuur tõuseb 3 korda, palju suureneb tema poole emiteeritav kiirgus? 34=81 3. Kui footoni energia väheneb 15%, kuidas muutub tema lainepikkus? Lainepikkus pikeneb 4. Mis on kiirguse spektraaljaotus? Graafik, millel on erineva lainepikkuse/sagedusega...

Produktsiooniökoloogia -
12 allalaadimist
66
pdf

Avaliku sektori ökonoomika

Eesti saab aga madalamalt arenenud liikmena otsetoetusi ja investeeringuid (3-4% SKPst). Samas kasvab SKP kasvuga võrdeliselt ka liikmemaks ja kehtivad ka erinevad trahvid (liitumis- ja liikmeksoleku tingimuste rikkumiste eest), mis teevad eelarvesuhte siiski kahepoolseks. 30.Milles seisneb heaoluökonoomika koolkonna vaadete olemus? Heaoluökonoomika koolkond läheneb avalikule sektorile ühiskonnaliikmete postulaatideks üldistatud huvide ja põhimõtete aspektist ehk eesmärgiks on tagada stabiilne majanduskasv, tagada ressursside optimaalne rakendamine, korrigeerida sissetulekute ja vara jaotust jne. 31.Milles seisneb ühiskondliku valiku koolkonna vaadete olemus? Ühiskondliku valiku koolkond võtab lähtepunktiks indiviidi temale omaste omakasupüüdlike tegutsemismotiividega. 4 32.Milline o...

Avaliku sektori ökonoomika -
57 allalaadimist
26
docx

Produktsiooniökoloogia kordamine

Millise bioomi produktsioon on Maakeral kõige suurem? Ookeani 26. Järjesta produktsiooni alusel erinevad bioomid. Avaookean, troopiline vihmamets, metsad, savann 27. Nimeta piirkondi kus bioomide NPP on väiksemsuurem kohaliku elanikkonna nõudlusest. India, Aasia- väiksem- ei ole võimalik kohaliku elanikkonna toitmiseks USA, Venemaa- suurem 28. Mis on Gaia teooria põhiline postulaat ?Keskkonda hoiab suhteliselt stabiilsena bioloogiliste,geoloogilisteja keemiliste seoste süsteem-kogu planeeti hõlmav(geo)ökoloogiline iseregulatsiooni süsteem 29. Too näiteid, millised keskkonnatingimused võiksid olla taimedekoosluste poolt mõjutatavad. Keskkonna temperatuur, vee liikumine, ookeani soolsus, pH 30. Kirjelda, kuidas Gaia teooria alusel keskkonna veerežiim võiks olla sõltuvuses taimekooslusest. Nt kui muld on taimestikug...

Produktsiooniökoloogia -
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun