Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "planeerimisprotsess" leiti 22 faili

5
docx

Juhtimise alused esimene osa

Anne Aidla Hoiakud mõjutavad: tööl pingutamist, tööl valitsevat õhkkonda, grupitöö edukust ja organisatsiooni tulemuslikust. Samuti ka organisatsioonile pühendumist, soovi töölt lahkuda, tööga rahulolu, tööle pühendumist ja motivatsiooni. Hoiakud koosnevad kolmest komponendist: Emotsionaalne, käitumuslik ja kognitiivne. Kognitiivne dissonants ­ on juhul kui hoiaku komponendid on omavahel vastuolus....

Juhtimine - Tartu Ülikool
85 allalaadimist
27
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus

"Ettevõtte majandusõpetus" kordamisküsimused Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed (,,Ärikorralduse põhiteadmised") ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab! 1. Ettevotte_majandusopetuse_aineII07) · Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid, subjektid. (lk 20-41, Sisekeskkond o Juh...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
877 allalaadimist
91
doc

VA dokumendi- ja arhiivihalduse kriisireguleerimise analüüs

Tallinna Ülikool Infoteaduste Instituut Mari Hõbemäe Valitsusasutuste dokumendi- ja arhiivihalduse kriisireguleerimise analüüs Magistritöö Juhendajad: Kädi Riismaa Ingrid Raidme 2 Tallinn 2008 ...

Allika?petus -
77 allalaadimist
40
pdf

Loeng 11. - Fiskaal- ja monetaarpoliitika

Fiskaal- jja monetaarpoliitika p 2 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Fiskaal- ja monetaarpoliitika Eesmärgid sarnased. Suunatud kogunõudluse (tarbimise) riigipoolsele kontrollile. Ühelt poolt võib tarbimise liigne kasv põhjustada lühiajalise majanduskasvu ja olla inflatsiooni allikaks. Teisest küljest võib isegi väike tarbimise la...

Majandus -
47 allalaadimist
27
doc

Nimetu

TMJ3330 "Ettevõtte majandusõpetus" kordamisküsimused Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed (,,Ärikorralduse põhiteadmised") ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab! 1. Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid, subjektid. (lk 20-41, Ettevotte_majandusopetuse_aineII07) · Sisekeskkond o Juhid...

-
73 allalaadimist
8
docx

tootmise plaanimise eksamiküsimuste vastused

Tootmise planeerimise olemus (plaanimise mõiste, komponendid ja eesmärgid, plaan, kavandamine, plaanimise struktuur ja etapid) Planeerimine- e. plaanimine, kavandamine ­ kõige laiemas tähenduses mingi tulevikus saavutada kavatsetava majandusliku eesmärgi ja sellele viivate teede põhjalik läbimõtlemine (läbitöötamine), et valida kõige soodsamaid teid ja ökonoomsemaid talitusviise juba enne vastavate eesmärk...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
54 allalaadimist
51
pdf

Turundusplaani koostamise juhend

Turundusplaani koostamise juhendmaterjal Tellija: Juhendmaterjali koostajad: 2005 Sisukord EASi pöördumine ......................................................................................................................2 Eessõna...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
111 allalaadimist
40
docx

Ehituse juhtimine

Juhtimisteaduse olemus ja juhtimise kohta inimühiskonnas. JUHTIMINE ON EESMÄRGILE JÕUDMINE TEISTE INIMESTE KAASABIL MIKS inimesed lasevad ennast juhtida (alluvad juhtimisele)? · abitus ja alaväärsuskompleks · armastus · oma lolluse tunnistamine KES on need, kes juhivad teisi? · missioonitunne · egoistlikud kaalutlused · jumalad...

Ehituse juhtimine -
89 allalaadimist
54
pdf

Kauba kaitlemine

1. Laonduse ajaloost Laondus kui äraelamiseks vajaliku toiduvaru säilitamine on tõenäoliselt sama vana kui inimkond. Ajaloost on teada, et juba kümneid tuhandeid aastaid tagasi kogusid inimeste eelkäi- jad neandertallased koopaelanikena toiduvarusid. Koriluse ajal, kui elatuti peamiselt jahisaagist, metsamarjadest ja taimejuurtest, hoiti toidutagavaras...

Logistika - Kutsekool
34 allalaadimist
54
doc

“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused

 Igal juhtimistasandil tuleb missioon muuta konkreetseteks strateegilisteks eesmärkideks (ülesanneteks, nt suurendada turu osa x % n aastal).  Strateegiline audit ja SWOT analüüs annavad planeerimiseks vajalikud andmed.  SWOT analüüsi alusel saab kujundada äriportfelli: ettevõtte tegevusalade ja toodete kogum.  Turunduse planeerimisprotsess o Situatsiooni analüüs (turundusaudit, SWOT: kus me asume?), o Eesmärkide püstitamine, mida tahetakse saavutada, o Turunduse strateegia koostamine eesmärkide saavutamiseks (sihtturgude strateegia, positsioneerimine, turunduskompleks, -kulud), o Turunduskompleksi elementide strateegiate koostamine, o Tegevuskavade väljatöötamine turunduse strateegiate elluviimiseks:...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
58
doc

Äri planeerimine kordamisküsimused

 Igal juhtimistasandil tuleb missioon muuta konkreetseteks strateegilisteks eesmärkideks (ülesanneteks, nt suurendada turu osa x % n aastal).  Strateegiline audit ja SWOT analüüs annavad planeerimiseks vajalikud andmed.  SWOT analüüsi alusel saab kujundada äriportfelli: ettevõtte tegevusalade ja toodete kogum.  Turunduse planeerimisprotsess o Situatsiooni analüüs (turundusaudit, SWOT: kus me asume?), o Eesmärkide püstitamine, mida tahetakse saavutada, o Turunduse strateegia koostamine eesmärkide saavutamiseks (sihtturgude strateegia, positsioneerimine, turunduskompleks, -kulud), o Turunduskompleksi elementide strateegiate koostamine, o Tegevuskavade väljatöötamine turunduse strateegiate elluviimiseks: mida, millal,...

Analüüsimeetodid... -
101 allalaadimist
112
pdf

Keskkonnamõju: Strateegiline hindamine

Avalikkuse kaasamise nõuded ja aruanded üldsusele • Selgelt kujundatud protsess, kaasaarvatud peamised etapid • Hea tava juhendmaterjalid • Toetus, abi iga juhtumi juures (era- või valitsusasutuse konsultatsioon) • Rakendamise ja teostamise sõltumatu ülevaade ja analüüs KSH edukuse tegurid • Selged keskkonnapoliitika ülesanded • Keskkonna aruannete hea seisund • Selgelt struktureeritud planeerimisprotsess , taotleja kohusetundlikkus ja usaldusväärsus • Mitmed koostöötavad organisatsioonid • Ülesannete, kriteeriumide ja kvaliteedi standardite võrgustik - et hinnata taotluse vajadust ja põhjendust - et hinnata keskkonna mõjusid (kaodmuutused) • Ressursside kättesaadavus • Juurdepääs vajalikule infole • Üldsuse huvi ja MTÜ-de kaasamine KSH tagab, et: • On loodud otsustuseks jätkusuutlik...

Keskkonnamõjude hindamine ja... - Tartu Ülikool
6 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

Arhitekt Oscar Newman (1972) analüüsis arhitektuuri ja kriminaalsuse seoseid. Tema väitel arhitektuuri ja kriminaalsuse seos olemas. 2. Koridori tüüpi kõrgelamud vabaplaneeringuga alal – kõrgeim kriminaalsuse tase - koridori ei kontrollita - õue ei kontrollita - tänavat ei kontrollita 3. Le Corbusier – vabaplaneeringu põhimõte (open planning system) 4. Kriminaalpreventsiooni toomine planeerimisprotsess Olustikuline kriminaalpreventsioon: 1. Õigusrikkumise toimepanemist raskendavad tegevused 2. Õigusrikkumise vahelejäämise riski suurendavad tegevused 3. Õigusrikkumisest saadavat tulu vähendavad võtted Sotsiaalne kriminaalpreventsioon: 1. Ühiskonna elukorralduse parandamine Lähtub Chicago koolkonna seisukohast, et kuritegevus on kiirete, ühiskondlikku kontrolli nõrgendavate sotsiaalsete muutuste tagajärg. Jämedates joont...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
103 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

• 1933 Athenas (Le Corbusier’i eestvedamisel) toimunud moodsa arhitektuuri konverentsil võeti vastu Athena harta, mida peetakse kaasaegse arhitektuuri ja linnaplaneerimise alusdokumendiks: o linn tuleb läbi mõelda nii ruumilisest kui ka funktsionaalsest aspektist o planeerimisprotsess on kollektiivne (sh vee ja kanalisatsiooni, liikluse jt teemade käsitlemine on linnaplaneerimise tehniline osa) • Eestis on kaasajal linnaplaneerimine suhteliselt tehnitsistlik, sageli on määravaks vee- ja kanalisatsiooniinseneride ning teedeinseneride normatiivne lähenemine. Modernismi rünnak ruumilisele rinnale • Modernsed arhitektid ja planeerijad, hilisemad funktsionalistid, käivitasid rünnaku ajaloolisele linnal...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
59 allalaadimist
68
docx

Turunduse juhtimine - eksamikonspekt

Suuremates ja keerukamates organisatsioonides on plaani koostamise protsess sageli süstemaatilisem. Turundusspetsialistid on oma valdkonnas ettevõtte tippjuhtidest kompetentsemad, nad peavad viimaseid ühelt poolt varustama otsustamiseks vajaliku informatsiooniga, teiselt poolt aga peab otsuste täitmise distsipliin olema rangema kontrolli all. Turundusplaani koostamise loogika on üldjoontes lihtne, planeerimisprotsess koosneb järgmistest osadest:  situatsiooni analüüs (ja selle kokkuvõttena SWOT analüüs);  mõnede baaseelduste määratlemine;  eesmärkide püstitamine;  tegevuskava koostamine eesmärkide saavutamiseks;  vajalike sammude ajastamine ja vastavate kulude hinnang. 4 Samal ajal on turundusplaani koostamine üks raskemaid turundusf...

Turunduse juhtimine -
38 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

Strateegiline planeerimine peab tagama kooskõla organisatsiooni eesmärkide, võimsuste ja muutuvate turundusalaste võimaluste vahel. Strateegiline planeerimine annab ülejäänud planeerimisprotsessile suuna ja raamid. Ettevõtte (organisatsiooni kui terviku) tasandil defineeritakse ettevõtte missioon, püstitatakse eesmärgid, kujundatakse äriportfell ja valitakse põhistrateegia. Äriüksuse tasandil valitakse äriüksuse strateegia ("Kuidas me konkureerime?" st kuidas on kavas välja arendada konkurentsieelis) ja töötatakse välja funktsionaalsed strateegiad (turundusstrateegia, tootmisstrateegia, finantsstrateegia jne...

Turundus - Kutsekool
16 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Lao üldplaneerimine Lao üldplaneerimine tehakse pärast lao asukoha valikut ja on seega lao planeerimisprotsessi teine etapp. Toetudes laialdasele andmete hulgale tuleb üldplaneerimise käigus arvestada väikest hulka olulisi kriteeriume ja langetada otsus optimaalse lahenduse kohta. Üldplaneerimisel tuleb kasutada kindlasti süsteemse lähenemise põhimõtet, sest ainult sel teel...

Logistika alused - Kutsekool
188 allalaadimist
8
docx

Gis kasutamine loodusressursside haldamisel ja kasutamise planeerimisel

2 1.METSANDUS..........................................................................................................................3 1.1Metsandus ja GIS...

Looduse kaugseire - Eesti Maaülikool
7 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

Väljundiks on plaan teatud ala iseloomustavate indikaatorite aktsepteeritavate muutuste ulatuse kohta. Indikaatoriteks on näiteks külastaja kohtumiste arv teiste külastajatega ühe päeva jooksul; vaateväljas ja kuuldeulatuses asuvad teiste külastajate telgid; radade ja teede protsent, kus esineb erosioon ja kõrvalradade esinemine. Planeerimisprotsessi eesmärk on ennetada mõju, kontrollida kasutust ja tegevusi ning vältida kulukaid ja komplitseeritud taastamistöid. Protsessi etapid (vt joonis 1): 1. Piirkonna probleemide ja oluliste küsimuste identifitseerimine; 2. Võimaluste klasside defineerimine ja kirjeldamine (põhineb ROS mudelil); 3. Ressurssidele ja sotsiaalsetele tingimustele vastavate indikaatorite valimine; 4. Olemasolevate ressursside ja sots...

Loodus - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
144
pdf

EUROOPA LIIDU RIIKIDE KINNISVARATURU TSÜKLITE JA SELLEGA SEOTUD MAKROTEGURITE NING LAENUTURU TEGURITE AEGRIDADE MUSTRID AASTATEL 2005-2013

(Wernecke et al. 2004: 3) Nüüdisajal on majandustsüklite analüüs enim keskendunud lühiajaliste tsüklite uurimisele ning konkreetse riigi, piirkonna või kogu maailma majandusaktiivsuse määratlemisele vastavalt tsükli faasile. Kinnisvaraturg on eripärane turg, millele on omased pikk müügiperiood, kõrged tehingukulud ning pikk planeerimisprotsess kinnisvaraarenduste ja uusehitiste püstitamisel. Alati pole võimalik otseselt hinnata kõiki kinnisvaraturuga seostuvaid tegureid ja nende tegurite kausaalseid seoseid, kuid kinnisvaraturu dünaamikas on täheldatud teatud seaduspärasuste avaldumist, mille põhjal on võimalik kinnisvaraturu liikumist hinnata. Kinnisvaratsükli moodustavad ajas korduvad perioodilised hinnakõikumised ning tsükli kestvuseks on ajavah...

Maailma majandus -
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun