Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "patoloogia" leiti 245 faili

patoloogia - üldine õpetus haigustest Patoloogiline anatoomia – uurib haiguslikult muutunud organismi ehitust Patoloogiline füsioloogia - uurib haiguslikult muutunud organismi talitust Ealine füsioloogia - alaharu, mis käsitleb vanuselisi iseärasusi sünnist surmani Lapse termoregulatsioon rohkem kõigusoojane, Lapse südamelöögi tugevus nõrgem Millega füsioloogia seotud on?

Õppeained

Patoloogia -Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Patoloogia -Kutsekool
12
odt

Kaasaegse ergonoomika alused

Kristjuhan Ergonoomika käsitleb kõikvõimalike tegevuste kergendamist. Nt käsitleb ta käsitsitööd ja tööd arvutil. Ergonoomikalased teadmised on eriti kasulikud tehnika (tööpinkide ja seadmete konstruktsioon), majanduse (keerukate probleemide lahendamine ettevõttes, tööviljakuse tõstmine), tervishoiu (stressi ja haiguste vältimine, esmane preventsioon) ja...

Ergonoomika - Keskkool
3 allalaadimist
38
docx

Isiksus Anti

Inimestel on võimalus teha oma elu rikkamaks ja sisemiselt. Maslow´ on väljendanud mõtet, et “kogemust ei asenda miski, absoluutselt mitte miski”. Humanistlik psühholoogia Inimest tuleks sellest vaatepunktist mõista ennekõike oma loomust, võimeid ja võimalusi täiuslikult realiseerida püüdva olendina. Humanistlikku psühholoogiat iseliimustavad järgmised jooned:  Rahulolematus patoloogiatele keskendunud teooriatega,  Inimese kasvu, enesemäärangu, valikuvabaduse ja vastutuse enda peale võtmise potentsiaali olemasolu tunnistamine,  Veendumus selles, et inimene ei ela üksnes leivast; et tal on ka kõrgemad nõudmised nagu õppimine, töö, armastus ja looming,  Tunnete, soovide ja emotsioonide vöörtustamine nende objektiviseerimise või pealiskaudse selgitamise asemel. Inimkäitumise motivatsioon...

Arengupsühholoogia - Eesti Kunstiakadeemia
17 allalaadimist
8
doc

Farmakoloogia KT1

Mis on imendumine? Ehk resorptsioon. Protsess, mille käigus farmakon jõuab väliskeskkonnast (manustamiskohast) organismi sisekeskkonda 43. Nimeta tegurid, mis avaldavad mõju suukaudsel manustamisel? Maohape ja pH, seedetrakti motoorika, seedetrakti täitumisaste, toidu koostis ja ravimitega koos manustavad ained, seedeensüümide toime, maksafunktsioon, kasutatav ravimvorm, toime hajumine, patoloogia 44. Kuidas avaldab mõju seedetrakti täitumisaste imendumisele? Kuidas avaldavad mõju seedeensüümid imendumisele? tavaliselt toimub imendumine tühjast seedetraktist paremini ja kiiremini kui toiduga täidetud seedetraktist. Ravimid võivad inaktiveeruda kas osaliselt või täielikult juba enne imendumist ega avalda siis oma toimet. Peale sööki manustatud ravimid imenduvad aeglaselt. 45. Milles seisneb maksa fu...

Farmakoloogia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
110 allalaadimist
90
doc

Psuhholoogia alused

Paraku ei ole tänapäeval veel sugugi kõik psüühilised nähtused üheselt mõõdetavad. Psühholoogia ja psühhiaatria Mõlemad teadusharud uurivad psüühikat.Psühholoogiat loetakse ühiskonnateaduste hulka kuuluvaks, psühhiaatria on aga arstiteaduse haru.Kui psühholoogia uurib peamiselt tervet, normaalset psüühikat ja käitumist, siis psühhiaatria käsitleb psüühika patoloogiat , s.o psüühika haiguse või kahjustuse olemust, põhjusi , teket, arengut, mõju ning ravi.Psühholoog ja psühhiaater on erineva ettevalmistusega spetsialistid ega saa teineteist asendada, mis sest, et nende eriaalade teabe vastastikune tundmine on oluline, isegi hädav ajalik.Psühhoteraapia ühe- 2 või teistsuguseid vorme tunnevad ja kasutavad nii meditsiinilise haridusega kui ka psühh...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
37 allalaadimist
10
pdf

Anatoomia, füsioloogia, patoloogia, meeleelundid

Mis on anatoomia? Õpetus organismi välis- ja siseehitusest, selle elundite asendist ja kujust Õpetus elusorganismide ja selle erinevate elundite talitlusest ja nende seostest ümbritseva 2. Mis on füsioloogia? keskkonnaga. Füsioloogia kirjeldab kuidas konkreetne elund oma ülesannet täidab. 3. Mis on patoloogia ? Patoloogiline anatoomia uurib ehituslikke ja struktuurseid muutusi elundites ja kudedes. Sisenõrenäärmed: 1. hüpofüüs e ajuripats, 2. kilpnääre ja kõrvalkilpnäärmed, 3. harknääre, 4. 4. Nimeta endokriinorganid kõhunääre e pankreas, 5. sugunäärmed munasarjad (naistel) ja munandid (meestel)...

Anatoomia ja füsioloogia - Keskkool
22 allalaadimist
14
docx

Aspiratsioon

a: Neve Vendt Tartu Ülikooli Kliinikum Tartu 2015 Maosisu regurgitatsioon ja aspiratsioon:  Aspiratsioonipneumoonia  Mendelsoni sündroom Risk maosisu aspiratsiooniks:  Teadvuseta haige Narkoosi induktsioonil haigetel, kellel  Täis magu (< 6 tundi viimasest söömisest)  Intra-abdominaalne patoloogia – Sooleobstruktsioon – Maoparees (ureemia, diabeet)  Trauma  Rasedussünnitus  Adipoossus Maosisu aspiratsiooni profülaktika: 1. Operatsioonieelne nälgimine 2. Anesteesiaeelne mao tühjendamine (orogastraal või nasogastraalsond) 3. Sellick’i võte 4. Ravimprofülaktika:  Metoklopramiid  Antatsiidid (H2-blokaatorid, prootonpumba inhibiitorid) (Avatud hingamisteed...2007) Ko...

Meditsiin -
3 allalaadimist
48
docx

PEDAGOOGILINE SUHTLEMINE

Pondy (1967) esitab konflikti mudeli: 1) kognitiivne - indiviid hindab situatsiooni vastavalt oma väärtustele ja tõekspidamistele (mõtlemine ja analüüs) 2) afektiivne - emotsionaalsed reageeringud, emotsioonid. 3) käitumuslik – tuleneb eelneva kahe koostamisest. Võitlemine – agressiivne käitumine, jõu kasutamine. Iga välise konflikti korral tähtis. Indiviid kohaneb, eemaldumine tegelikkusest (patoloogia). Eitamine. Noorte puhul normaalsed, muidu depressiooni: - Põgenemine fantaasiatesse - Projektsioon (paranoia) - Idealiseerimine e teistele rohkemate positiivsete omaduste omistamine - Põgenemine haigusesse (tunnetavate neg.tunnete või enese suhtes) - Passiivne agressiivsus teiste suhtes (väljendamata või kaudselt väljendatav nt tigedus) - Agressiivsuse väljareageerimine (kontrollimatute sisestiimulite väljendamin...

Suhtlemine -
14 allalaadimist
16
pptx

Carl Gustav Jung sotsiaalfilosoofia

2) Isiklik alateadvus(koos oma komplektsidega) – egoga külgnev piirkond, milles peituvad juba teadvustatud kogemused. Ego suhtleb isiku alateadvusega info vahendusel. 3) Kollektiivne alateadvus(koos arhetüüpidega) – psühho kõige mõjuvõimsam süsteem. Selle patoloogia võib varjutada kõik, mis toimub egos ja isiklikus alateadvuses. TALLINN 9.03.2012 4 Isiksus • Arhetüübid – ürgsed mütoloogilised kujutised, käitumismustrid; • Arhetüüp – mõtte universaalne vorm, mis sisaldab suure hulga erinevaid emotsioone. • Arhetüübid süsteemis: 1) Persona – sild maailma: kohanemissüsteem, mille kaudu me maailmaga suhtleme. Näitek...

Filosoofia -
3 allalaadimist
32
docx

RASEDUSE KATKESTAMINE, KATKEMINE JA NENDE MÕJU VAIMSELE TERVISELE

Naise küsimused jäid vastuseta, pärast operatsiooni kontrolliti vaid, kas naine vastab adekvaatselt, kuid tema emotsioonidest ei huvitunud keegi. (Puusepp, L. 2011) 2. RASEDUSE KATKEMINE Raseduse katkemine e. spontaanabort on raseduse iseeneslik katkemine, mis on üks sagedasemaid raseduse tüsistusi. Selle põhjuseks võib olla embrüo või loote väärareng, platsenta patoloogia või emapoolsed tegurid. (Rull, K., Part, K.) Raseduse katkemist esineb sagedamini kui tavaliselt arvatakse. Erinevate uuringute põhjal katkeb kuni 50-70% kõikidest rasedustest. Enamik neist katkeb nii varases järgus, et rasedust ei jõutagi veel tuvastada. Juba diagnoositud rasedustest katkeb arvatavalt 15-20%, seega iga 5.-6. rasedus. (Rull, K., Part, K.) 1.5. Raseduse katkemise mõju psüühikale Hoolimata sellest, kas per...

Meditsiin -
6 allalaadimist
18
doc

Mitoos, meioos, viljastumine

Kui tahetakse sellises eas hoiduda väär-arenguga laste sünnist tuleks teha põhjalikud uuringud. Vanemas eas kaasneb laste saamisega märkimisväärselt suurem kromosoomianomaaliate risk, kuna üle 40-aastastel on sageli häiritud rakkude jagunemine. Kõige sagedasem on 21.kromosoomi patoloogia ehk downi sündroom. Esineb näiteks ka 18. ja 13.kromosoomi patoloogiat, kuid needhukkuvad juba enamasti looteeas. 11. Spermid on viljastumisvõimelised 3-5 päeva peale vahekorda. 12. Peale ovulatsiooni on munarakk viljastumisvõimeline umbes 12 tunni jooksul. 13. Kehavälisel viljastumisel on sugurakkude viljastamine suur, sellepärast, et sugurakud võivad väljaspool keha olevates ebasoodsates tingimustes hukkuda juba enne seda,...

Bioloogia - Keskkool
5 allalaadimist
48
docx

Veterinaarne geneetika

Uuritakse LV ja kunstlik valiku toimet pop. genofondile ja evolutsiooni gen. seaduspärasusi. 2. Veterinaargeneetika ja patogeneetika määrang VG on teadus, mis hõlmab geneetika neid aspekte, mis on seotud loomade haiguste, toodangu- ja eluvõimega. Uuritakse koduloomi, ulukeid, mikroorganisme ja parasiite (loomade haigustekitajaid). Patogeneetika – pärilikkuse patoloogia - uurib loomade pärilikke anomaaliaid, päriliku eelsoodumusega haigusi ja sellega seoses ka päriliku eelsoodumuse rolli erinevate haiguste etioloogias (haigusetekkeõpetuses). 3. Geneetika rakendusvaldkonnad Kliiniline veterinaarmeditsiin – haiguste päritavuse väljaselgitamine, pärilikke haigusi põhjustavate geenide ja lookuste väljaselgitamine. „Kahjulike“ geenide leviku uurimine ja nende elimineerimine popula...

Mikrobioloogia - Eesti Maaülikool
8 allalaadimist
11
docx

KEHATEMPERATUURI KONTROLL IMIKUTEL

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool Õ13 Ly Madal KEHATEMPERATUURI KONTROLL IMIKUTEL Referaat uurimis- ja arendustöö metoodikas...

Meditsiin -
4 allalaadimist
28
docx

PSÜHHOLOOGIA

Subjektiivne taju petab objektide suhtelise asukoha suhtes. HALLUTSINATSIOON – kui tajulaadne elamus tekib ilma vastava välise ärritajata, enamasti haigusliku seisundi puhul. PSEUDEHALLUTSINATSIOON – nõrgem, mitteveridikaalne tajumus ja haige või haiguslikus seisundis isik ei arva, et tema poolt tajutav reaalselt eksisteerib. Hallutsinatsiooniderikast patoloogiat esineb näiteks skisofreensete luulude, alkoholismi, sundhirmude korral; kogetakse viirastusi, tonte, kuuldakse hääli. APERTSEPTIIVSUS on taju sisu ja sunnitluse sõltuvus tajuja individuaalsetest omadustest ja kogemustest. SOTSIAALNE TAJU – kuidas tajub inimene teisi inimesi kui isiksusi ja kuidas võtab vastu sotsiaalseid situatsioone. Sotsiaalset taju mõjutavad mitmed mehhanismid. Identifikatsioonimehhanism vahendab teise inimes...

Psühholoogia -
27 allalaadimist
16
docx

Treeneri tasemekoolitus 3. tase. Spordi üldained

1) Kirjelda lühidalt raku peamisi organelle ja nende põhilisi funktsioone. (Organell ehk raku väikeorgan) Endoplasmaatiline retiikulum on raku organell, mis kujutab endast membraansete seintega torukeste ja põiekeste süsteemi, mille ülesanne on erinevate ainete rakusisene transport ning hõlmab rakus võrdlemisi suure ruumi. Mitokondrid on ka...

Sport - Tallinna Pedagoogiline Seminar
19 allalaadimist
58
pdf

Viirused

HSV-1 reeglina vööst ülespoole, HSV-2 allapoole. HSV-2 on suurema potentsiaaliga vireemia ja süsteemsete gripilaadsete nähtude põhjustamiseks. Viirusel on otsesed tsütopatoloogilised toimed, antikehi väldib rakust rakku levimisel. Reaktiveerib stress või immuunsupressioon (UV-B kiirgus, palavik, menstruatsioon, allergia). Tapmiseks rakuline immuunsus! Sümptomitele aitab rakuline immuunpatoloogia (põletik) kaasa. Epidemioloogia. HSV põhjustab eluaegset infektsiooni, haigestunu levitab terve elu sekreetide, lähedase kontaktiga. Väga labiilne (vt. üles). Infektsioonikolde (ja haiguse) määrab see, milline limaskest viirusega kohtub. Mõlemad tüübid võivad põhjustada oraalseid ja genitaalseid koldeid. Ajju mööda tractus olfactoriust. HSV-1: suukaudsel kontaktil (suudlemisel), joogiklaaside, hambaharjade, teiste süljega...

Bioloogia -
7 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

Sooliseid erinevused: testides välditakse küsimusi, mis sugusid eristaks või need tasakaalustatakse. Erinevused ei ole üheselt tõestatud, samas nt. Lynn (1994; 1998), et meeste keskmine +2,4 punkti. Üldiselt levinud arvamus, et mehed paremad ruumilises võimekuses, matemaatikas, naised nt. Verbaalsetes ülesannetes. Seda kaudselt kinnitab patoloogia – meeste seas rohkem düsleksikuid, kokutajaid jne. Meeste seas variatiivsus suurem. Sotsiaalkultuurilised, geneetilised, hormonaalsed põhjused Keskkonna mõjust...Jagatud vs. mittejagatud keskkond Flynni efekt! (muide, praeguseks tundub olevat teatud populatsioonides lõppenud) Rikastatud keskkond: “Operation Headstart” 1960ndatel koolieelikutele jt. Lühiajaline tõus IQ’s, ent see kaob aja jooksul Siiski võimalik,...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
102
docx

Molekulaarne ja rakenduslik immunoloogia

Komplement ei ole liigispetsiifiline. Süsteemi komponente tähistatakse Cx (x-number 19). Aktivatsiooni järjekord C1-C4-C2, mis viib nn C3 konvertaasi tekkele (C4b2). Konvertaas lõhub C3. Aktivatsioon on Ca- ja Mg-ioon-sõltuv. Kontrollvalgud (C1-inhibiitor ja C4b-siduv proteiin) pidurdavad liigset või väära aktivatsiooni. Nende defitsiit põhjustab patoloogiaid (nt angioneurootiline turse). Infektsioonitekitajad võivad mõjutada (pidurdada) komplemendi aktivatsiooni endale soodsas suunas. Komplemendi alternatiivne aktivatsioon (alternatiivse süsteemi komponente nimetatakse faktoriteks (nt Faktor B). Aktivatsioon algab juhusliku C3 lagunemisega. Tekkinud aktiivset C3i stabiliseerivad võõrpinnad (membraanid) ja inhibeerivad oma koed. Lahuses C3i hüdrolüüsub. Aktivatsiooni j...

immunoloogia -
23 allalaadimist
46
docx

Anatoomia-füsioloogia eksam

HEMATOKRIT- NÄITAB SEDA, KUI PALJU ON VERERAKKE JA PEAPLASMAT 14. AGLUTINATSIOON- KUI VERERAKUD KLEEPUVAD KOKKU (ÜKSTEISE KÜLGE) 15. ALKALOOS- VERE pH LANGUS 16. ATSIDOOS- VERE pH TÕUS 17. ELEKTROKARDIOGRAMM (EKG)- ON SÜDAME ERUTUSE JA KONTRAKTSIOONI VÄLJENDUS. 18. PULSS ehk PULSISAGEDUS- ON ARTERITE RÜTMILINE LAIENEMINE, MIS ON TINGITUD SÜDAME TÖÖST. 19. PULSIDEFITSIIT (PATOLOOGIA)- (ERINEV PULSS JA SÜDAMESAGEDUS). 20.VERESUHKUR - NORM: 3,0-5,5 mmol 12 21. MILLINE VERI VOOLAB A) KEHA VERESOONTES B)KOPSUARTERIS C)KOPSUVEENIS D)BRONHIAALSETES ARTERITES E)BRONHIAALVEENIDES- A) KEHA VERESOONTES- ARTERIAALNE B) KOPSUARTERITES- VENOOSNE C) KOPSUVEENIS- ARTERIAALNE D) BRONHIAALSETES ARTERITES- ARTERIAALNE E) BRONHIAALVEENIDES- VENOOSNE 2...

Anatoomia - Tallinna Ülikool
55 allalaadimist
2
doc

Creutzfeldt-Jakobi haigus

Creutzfeldt-Jakobi haigus Creutzfeldt-Jakobi haigus on haruldane haigus, mis esineb enamasti üksikult, kuid on ka perekondlikuid vorme. Pärilik CJD on dominantne, selle põhjusena on leitud 7 erinevat mutatsiooni. Alla 1% juhtudest on nakatatud meditsiiniliste protseduuride vahendusel. Haigestumiste sagedus on enam-vähem kõikjal umbes üks juhtum miljoni elaniku kohta...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
102
pdf

Luumurdude, pehmete kudede ja liigesvigastuste füsioteraapia

“ Sir William Osler (1849-1919) Ortopeedia on väga laiaulatuslik ning samas kompleksne arstiteaduse valdkond. See hõlmab nii traumade kui skeleti- lihassüsteemi haiguste ravi. Traumatoloogiliste ja ortopeediliste probleemidega patsiente ravivad füsioterapeudid igapäevaselt. Eristatakse primaarset ortopeedilist füsioteraapiat ja teiste patoloogiate tagajärjel tekkinud vajadust skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia järele. Ortopeedia ja ortopeediline füsioteraapia peaksid olema füsioteraapia õppekavade baasained, sest paljude ortopeediliste haiguste tundmine on aluseks teadmistele ning oskustele töötamaks erinevate füsioteraapia valdkondade patsientidega. Atkinson kolleegidega (2005) usub, et head teadmised ortopeediast on fundamentaalseks aluseks füsioteraapia praktika...

Füsioterapeut -
14 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun