Facebook Like

Otsingule "põhjendab" leiti 409 faili

põhjendab - triki kordaminekul oleks tal olnud võimalus end Dotja ees puhtaks pesta, väites et tal siiski oli õigus Sonja "teatavate elukommete" kohta ja Raskolnikovi valelikkuses.
2
doc

Lolita

Nabokov ,,Lolita" Humbert Novelli tegevus leiab aset 1950-l aastatel. Humbert, 40, on Euroopast pärit õpetaja, kes saabub USA-sse, et leida tööd. Humbert, olles oma murdeeas, oli armunud ühte tüdrukusse, kes ootamatult oma haiguse tõttu suri. See põhjendab Humberti kiindumust 10-14 aastaste tüdrukute vastu, tüdruku kaotuse valu ning lõpuni viimata suhe olid j...

Kirjandus - Keskkool
842 allalaadimist
20
doc

Ahto Mülla - Filosoofia kogu aine konspekt

FILOSOOFIA ­ (Ahto Mülla) Hindeline arvestus (2 põhiülesannet 1)ainetöö 2)kontrolltöö 10 küsimust lünk-, tulp jne test + iseseisev lugemine ja loengu materjalid. Ainetöö tähtaeg nädal enne õppetöö lõppu. Läbi lugeda I.Meos ,,Kaasaja filosoofia", E. Saarinen ,,Filosoofia ajalugu tipult tipule, Sokratesest". (Antiikklassikud lk 9-74). + lisamaterjalid mis tunnis antakse...

Filosoofia - Kutsekool
257 allalaadimist
2
doc

Raimond Kaugver-Tee Isa Juurde

Raamat sisaldab palju traagilisi ja ka igapäevaseid sündmusi. Raamatu tegevus toimub 70-ndatel Tallinnas. Peategelane on Jürgen Moorast, kes on raamatu algul 9-aastane ja raamatu lõpus 16-aastane. Jürgen käib ka koolis ja õpib peaaegu viitele. Jürgen on poiss, kes ei suuda otsuseid hästi teha - ka üheksandat klassi lõpetades...

Kirjandus - Keskkool
139 allalaadimist
5
doc

Filosoofia kordamis küsimuste vastused

Sissejuhatus filosoofiasse: kordamisküsimused eksamiks (kaugõpe, sügissemester 2009) 1) Mis võib tekitada filosoofilist mõtlemist ja filosoofilisi küsimusi? Filosoofilisi mõtlemist võib tekitada kahtlus, igavus ( aeg mõelda ), huvi millegi vastu. Küsimused: mis on õnn? Mis on tõde? Kuidas me teame, et me teame? Kas teadmine on võimalik? Olla või mitte olla?...

Filosoofia - Tallinna Ülikool
167 allalaadimist
8
doc

Laps ja mäng

Mängu mõiste ja tunnused: Mäng on suhteliselt kerge ära tunda, aga raske defineerida. Mäng on olnud inmelu ja ühiskonna lahutamatu koostisosa. Samuti on mäng tegevus, mis ei ole seotud primaarsete tarvete rahuldamisega, talle on iseloomulik rõõm ja rahulolu. Laste jaoks on mäng aga erilise tähendusega, ta on lste elu lahutamatu koostisosa. Mäng kaunistab ja täiustab meie elu juhul, kui kultuurimõjuväljas tahame ela...

Mäng kultuuri kontekstis - Tallinna Ülikool
317 allalaadimist
13
pdf

Eksam

ÜHISKONNA ARENG JA GLOBALISEERUMINE 1. iseloomustab üldjoontes agraar-, industriaal- ja infoühiskonda; AJASTU AGRAARAJASTU INDUSTRIAALAJASTU INFOAJASTU Peamised majandusharud põllumajandus töötlev tööstus teenindus met...

Geograafia - Keskkool
106 allalaadimist
1
rtf

Kohustuslik koolivorm on põhjendatud

Kohustuslik koolivorm on põhjendatud Lugupeetud daamid ja härrad, kallis publikum. Pöördun teie poole kõnega, mis põhjendab kohustuslikku koolivormi kandmist. Enne alustamist palun ma teil mobiiltelefonid välja lülitada või hääletuks sätestada. Koolivormil on palju plusse. Koolivorm on soliidne riietus. Paljud õppeasutused on selle kohustuslikuks teinud, sest see ühe...

Kirjandus - Keskkool
27 allalaadimist
8
doc

Ideede ajalugu

Ideedeajaloo uurimise metodoloogilised põhisuunad . Tekstuaalne ehk kanooniline meetod ajalooline ehk kontekstuaalne meetod 2.Tekstuaalse meetodi pooldajate põhiargumendid. Ajalugu koosneb ühik-ideedest, mis ei ole kontekstist, on tsüklilised ehk ei muutu ajas, on ideoloogiate ehituskivid. Suurte mõtlejate kanooniline rida: *Universaalsed probl...

Euroopa ideede ajalugu - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
23
doc

Tsiviilkohtumenetlus

H esitas hagi KÜ E vastu nõudega tühistada KÜ üldkoosoleku otsused nr 1 ja 2. Kostja KÜ E teatab vastuses, et on oma viga tunnistanud ning pärast hagi esitamist toimunud üldkoosolekul tunnistati vaidlustatud otsused nr 1 ja 2 kehtetuks. Seega on hageja õiguste rikkumine hagi alusena ära langenud. Mida kohus teeb? Kuna nõude aluse äralangemine ei ole aluse...

Õigus - Tartu Ülikool
443 allalaadimist
2
doc

Demokraatia ja Diktatuur

Demokraatia ja diktatuur Sõna ``demokraatia `` tuleneb vanakreeka keelesetest sõnadest demos ehk rahvas, hulk ning kratos ehk võim, valitsus. Demokraatia on ühiskonna organisatsioonivorm, mida iseloomustavad rahva määrav osa ühiskonna küsimuste lahendamises ning kodanikuvabaduste ja õiguste olemasolu. Demokraatia otseseks vastandik...

Ajalugu - Põhikool
18 allalaadimist
9
ppt

Kommunism

Kommunism 22.1. Sissejuhatus (Meos, Indrek. Filosoofia sõnaraamat. Tallinn, Koolibri 2002) See on ühiskonnavorm, mille puhul tootmisvahendid kuuluvad rahvale ning kehtib põhimõte Igaühelt tema võimete järgi, igaühele vastavalt tema vajadustele, erinevalt sotsialismist, mis juhindub põhimõttest Igaühelt tema võimete järgi, igaühele vastavalt tema tööle. Kommunismi võib nimet...

Filosoofia - Keskkool
38 allalaadimist
4
doc

Sissejuhatus filosoofiasse kordamisküsimused

Sissejuhatus filosoofiasse: kordamisküsimused eksamiks (kaugõpe, sügissemester 2009) 1) Mis võib tekitada filosoofilist mõtlemist ja filosoofilisi küsimusi? Vastus: Filosoofilist mõtlemist võib tekitada kahtlus, igavus ( aeg mõelda ), huvi millegi vastu. Küsimused: mis on õnn? Mis on tõde? Kuidas me teame, et me teame? Kas teadmine on võimalik? Olla või mitte olla? Filosoofia tegeleb mingite prob...

Filosoofia - Tallinna Ülikool
212 allalaadimist
6
doc

Betooni vastupidavus

Betooni vastupidavus Sissejuhatus Vastupidavust võib defineerida, kui materjali võimekust olla kasutamiskõlbulik kogu temale ettenähtud aja jooksul. Vanasti arvati betoonil olevalt uskumatult suur vastupidavus, aga kogemused viimaste aastakümnete jooksul on tõestanud vastupidist. Betooni omadus sõltub üldjuhul kahest aspektist: füüsilisest ja keemilisest vastupidavusest. Füüsilise all on mõeldud...

Betooniõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
79 allalaadimist
9
doc

Anarhismis esinev kriitiline mõtlemine ja selle olulisus

Anarhism kui kriitiline mõtteviis ja selle olulisus tänapäeval Sissejuhatus Viimasel ajal on "anarhia"-mõiste saavutanud taas teatava aktuaalsuse. Kuna antud töö autorit hakkasid selle nimetuse taha peituvad ideed huvitama - olen uurinud sürrealismi ja nende poliitilisi ideesid (täpsemalt Ilmar Laabanit) ning sürrealistid asusid anarhistidega väga sarnastel positsioonidel ­, siis meeldivat ja vajalikku...

Filosoofia - Kutsekool
38 allalaadimist
3
docx

Viktimoloogia

On vale arvata et ainult psühhopaatilised mehed tõsytavad näiteks oma naise vastu käe- on pakutud välja 3 erinevat vägivalla teooriat. Bioloogilised jagunevad kromosoomiteooriaks- kus normaalse xy kromosoomi asemel on xyy ja see pidi esinema keskmiselt ighal 700 mehel- see aga ei seleta ära miks umbes iga 5 mees on oma elukaaslase vastu vägivaldslt käitunud ....teiseks teooriaks on aga testorterooni teooria- see põhjendab meeste agresiivsust nende tetosterooni hulgaga veres- see on aga ka suhteliselt kasutu selgitamaks naistevastaseid vägivalla tegusid- kuna nt usas on 100 000 naise kohta 36 vägistatut aga norras vaid 1- seegatestosterooni teooria kohaselt peaksid elama norras ja usas lausa eriliigilised inimesed kuna testosterooni kohaselt on neil vahe kuskil 36 kordne. Psühholoogilised teooria- psühhopaat ise tunneb et on omandanud sotsiaalsed normid kuigi...

Kriminoloogia - Tartu Ülikool
49 allalaadimist
2
docx

10.kl ajaloo õpik lk 19 küsimused

Kuidas mõjutasid looduslikud ja geograafilised olud Induse tsivilisatsiooni kujunemist ja arengut? Indias, nagu ka paljudes muudes maades, kujunes tsivilisatsioon suurte jõgikondade alal. Kahe kõige suurema jõe, Induse ja Gangese suvised üleujutuse muudavad pinna viljakaks 2. Milline on aarjalaste vallutuse tähtsus India tsivilisatsiooni ja kultuuri järjepidavuse seisuk...

Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
13
doc

Hirm

Saku Gümnaasium Referaat Hirmud Meta Karasevits & Carmen Rooväli Saku 2008 Sissejuhatus Kartus ja hirm ehk foobia on ängistustunne, mida iseloomustab kõikehaarav hirm mingi kindla objekti, looma, sündmuse või situatsiooni ees. Selline hirm võib elu tõsiselt häirida ja piinata ning raskema vormi puhul tuua häda ja kannatust. Sõn...

Psühholoogia - Keskkool
32 allalaadimist
24
doc

Kursusetöö "Võim"

VÕIMULIIGID........................................................................................................................ Ametlik ehk formaalne võim...

Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
74 allalaadimist
110
doc

Õigusfilosoofia ajalugu

Ettevalmistavad küsimused eksamiks: 1) Millisele neljale küsimusele peavad vastama kõik poliitfilosoofilised käsitlused. Tooge igast küsimuste valdkonnast ka näiteid. 2) Miks tekkis poliitiline filosoofia just antiik-Kreekas? 3) Millised olid antiik-Kreeka poliitilised ideaalid? 4) Milline on Platoni nägemus parimast võimalikust riigist teoses "Seadused"? · Poliitilise filosoofia...

Õigus - Tartu Ülikool
476 allalaadimist
2
doc

Karl Ristikivi "Rohtaed"

Karl Ristikivi Rohtaed Liina Juuse, PS See 1942. aastal esmakordselt väljaantud teos lõpetab Ristikivi Tallinna triloogia, millesse kuuluvad veel ,,Tuli ja raud" (1936) ja ,,Õige mehe koda", mis esialgu ilmus pealkirjaga ,,Võõras maj...

Kirjandus - Keskkool
186 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun