Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"motivatsioon" - 1369 õppematerjali

motivatsioon on alati individuaalne, kuid üldjuhul mittemateriaalsed motivaatorid ajendavad pigem haritud ja kõrgepalgalisematele töötajaid, madalapalgalised lihttöölised hoolivad pigem materiaalsetest motivaatoritest (Maslow vajadustepüramiid). Samas kui tööandja on piisavalt analüüsivõimaline, empaatiline ja loominguline peaks ta suutma mittemateriaalseid motivaatoreid rakendada kõigis ettevõtte osakondades.

Õppeained

Motivatsioon ja tööga rahulolu -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
motivatsioon

Kasutaja: motivatsioon

Faile: 0
4
odt

MASLOW motivatsiooniteooria

MASLOW motivatsiooniteooria Kuna Arnold Jacob pärines vaesevõitu maaperest, kus kehtis range kord, siis arvatavasti on ta olnud olukorras, kus tuleb tegeleda oma põhivajaduste rahuldamisega. Tema elus on puudunud turvalisuse ­ ja kaitstuse tunne, samuti tuli vaeva näha toidu, vee, une, soojuse jne pärast. Kõrgema taseme vajadustega ei olnud põhjust tegeleda. Kindlasti on lapse...

Motivatsioon ja tööga... - Keskkool
4 allalaadimist
4
docx

Motivatsiooni isesesev töö

Milles väljendub motivatsioon ? Motivatsioon väljendub inimese tegevuses ja suhtumises mingisse ülesandesse või töösse. Motivatsioon mõjutab seda milliseid valikuid inimesed langetavad, mida teevad ning kui hästi ja halvasti ning kui pikaajaliselt mõnda asja tehakse. 2. Kuidas saab inimese motivatsiooni mõõta või hinnata? Inimese motivatsiooni saab hinnata tema töötulemuse ja innukuse järgi. Kui inimene on motiveeritud teeb ta oma tööd kiirelt ja korra...

Motivatsioon ja tööga... - Keskkool
60 allalaadimist
4
docx

Adapteerimisprogram

Esimene päev 8:00-9:00 Kohtumine personalijuhiga, lepingu allkirjastamine. 10:00 – 12:00 Töötaja kes õpetab, räägib tööülesanded ning eesmärgid põhjalikult lahti. Uus töötaja vaatab läbi ametijuhendit, kus on määratud põhifunktsioonid ning vastutus. Uus töötaja näitab kuidas töötada, ja mida on vaja teha, vastab tekinud k...

Motivatsioon ja tööga... - Kutsekool
1 allalaadimist
14
doc

Üldpsühholoogia eksamimaterjal

Kõne tekke teooriad Jumaliku tekke käsitlus mitme usundi meelest andis Jumal koos inimeste loomisega neile ka kõnelemisvõime ja keele. Kõnekasutuse alged on bioloogilise päritoluga ning inimesed sünnivad ilma valmis kõnelemisvõimega. Kui inimene ei õpi kõnelema kriitlises elueas, läheb tal keele omandamine hiljem äärmiselt vaev...

Psühholoogia - Akadeemia Nord
299 allalaadimist
14
docx

Spordipsühholoogia eksami kordamisküsimused ja vastused

Testimise etapi teises „pingelises seerias“ oli katseisikutel keskmiselt kõrgem pulss, kõrgem maksimaalne pulss ning „ärevuse termomeetril“ märgiti keskmiselt kõrgem skoor. Lõplik järeldus oli see et kasutades õpetamises VÄHEM informatsiooni, esitades lihtsaid analoogiaid keeruliste detailsete seletuste asemel, SAAME me hoopiski ROHKEM: stabiilsema soorituse pingelises olukorras. 9. Millised on olulisemad motivatsiooniteooriad spordis ja kehalises kasvatuses? Enesemääratlemise teooria-põhitählepanu all on küsimus, mil määral on inimeste käitumine nende eneste määratletud, ehk et kas inimese käitumist tingivad SISEMISED PÕHJUSED või VÄLISED PÕHJUSED. Eristatakse sisemist motivatsiooni ( indiviid osaleb tegevuses selle tegevuse enda pärast, naudingurõõmurahulolu tunde pärast), väline motivatsioon(indiviid ei soorita tegevust huvit t...

Spordipsühholoogia -
12 allalaadimist
3
doc

Mälu tingimised

Klassikaline tingimine on seotud tingitud refleksidega, mis kujunevad õppimise tulemusel.Pavlov uuris, kuidas kujuneb koeral tingitud süljerefleks.Ta pani tähele, et looma sülg hakkas jooksma kohe , kui laborant(toitja) ruumi tuli. Seda nähtust nimetatkse klassikaliseks tingimiseks.Klassikalist tingimist uuris ka biheiviorismi rajaja John.B.Watson, kes tegi kuulsaks saanud k...

Psühholoogia - Keskkool
169 allalaadimist
13
doc

Konspekt - 10. klass

Mõisted, tähtsamad harud, meetodid. Mõisted: Psühholoogia on teadus, mis uurib inimese (ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise. Tuleneb vanakreeka sõnadest psyche (hing/vaim) ja logos (õpetus). Seega on psühholoogia hingeteadus või vaimuõpetus. Psüühika on organismi võime peegeldada keskkonda ning vastavalt sellele muuta oma käitumist. Selle all mõeldakse...

Psühholoogia - Keskkool
281 allalaadimist
4
doc

Motiveerimise essee

Ronald Vaet ESSEE Õppeaines: JUHTIMISE SIMULATSIOON Transporditeaduskond Õpperühm: LI-51 Juhendaja: Dotsent Lembo Tanning Tallinn 2008 Töötajate motiveerimine Töötajad on ettevõtte üks olulisemaid ressursse. Et töötajad tahaks anda maksimaalse panuse ja hommikuti meeleldi tööle tulla, ei...

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
178 allalaadimist
3
doc

Frederick Herzberg - kahe faktori teooria

MAINORI KÕRGKOOL Ärijuhtimise õppesuund FREDERICK HERZBERGI KAHE FAKTORI TEOORIA Essee Juhendaja: 2008 Motiveeritus on midagi enamat kui lihtsalt õnnetunne või tööga rahulolu. Mot...

Organisatsioonikäitumine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
213 allalaadimist
6
doc

Organisatsioonikäitumise teooria rakendamise võimalused erialases töös

MAINORI KÕRGKOOL Ärijuhtimise õppesuund ORGANISATSIOONIKÄITUMISE TEOORIA RAKENDAMISE VÕIMALUSED ERIALASES TÖÖS Juhendaja: 2008 Iga organisatsioon saab alguse teadagi ettevõtlikust inimesest, kelle peas sünnib äriidee või mõnikord lausa mitugi. Paljud ideed kahjuks ei realiseeru ja kõigist in...

Organisatsioonikäitumine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
237 allalaadimist
1
doc

Mis motiveerib mind õppima

Mis motiveerib mind õppima Et õppida või teha mida tahes on vaja mingisugust motivatsiooni , mis paneb meid liikuma ja sunnib meid tegutsema. Selleks, et õppida ja õppida hästi tuleb ennast hästi motiveerida. Mida suurem on motivatsioon, seda suuremad on ka saavutused (vähemalt on see üks peamisi tegureid saavutuse suuruse kindlustamisel). Tähtis on seada endale kindel siht ja...

Inimese õpetus - Keskkool
88 allalaadimist
2
doc

Psühholoogia esmased mõisted

1. PSÜHHOLOOGIA ­ teadus, mis käsitleb inimese ajas toimuvaid vaimseid protsesse, käitumist ning nende vahelisi seoseid. 2. TEMPERAMENT ­ sõltuv emotsionaalne reaktiivsus ja meeleolu. INTROVERT ­ tagasihoidlik ja kinnine, oma sisemaailma poole pööratud indiviid FLEGMAATIK - rahulik, alati tasakaalukas, visa ja püüdlik inimene. MELANHOOLIK - tagasihoidlik, erakordse emotsionaal...

Psühholoogia - Keskkool
142 allalaadimist
2
doc

Motivatsioonikiri

Stiina Nelg Looduse 5 96 315 Viljandi Tel: 535 543 50 Lgp Kaie Mänd 19.05.09 Soovin kandideerid...

Eesti keel - Kutsekool
583 allalaadimist
22
ppt

Avalik esinemine ja Hea juht

KOOLITUS AVALIK ESINEMINE Mirell Lattik Kanepi Avaliku esinemise koolituse läbinud noor: On enesekindel ja tunneb oma publikut hästi On teadlik, kuidas toime tulla esinemiskrambiga Oskab ära tunda head esinejat ja esitlust Oskab ette valmistada kaasahaaravat kõnet Oskab eesmärgipäraselt avalikult oma mõtteid avaldada Teab häid nippe, kuidas endast unustamatu mulje jätta...

Erinevad koolitused - Keskkool
94 allalaadimist
3
doc

Mälu liigid, motivatsioon, intelligents

Lähtealusest olenevalt liigitatakse mälu mitmel viisil. Materjali mälus säilitamise aja järgi eristatakse sensoorset, primaarset ja sekundaarset mälu.TABEL. Meeleelundite kaudu tulev inf. salvestatakse automaatselt sensoorsesse mällu, kus see vähem kui sekundi jooksul sorteeritakse. Ja kodeeritakse lühiajalise salvestuse jaoks. Sensoorses mälus algab unustamine kohe peale info vastuvõtmist. Primaarses, eh...

Psühholoogia - Keskkool
55 allalaadimist
6
doc

Töötaja motiveerimise võimalused ettevõttes

2 Kasutatud materjalid.................................................................................................................. 6 Töötaja motiveerimise võimalused ettevõttes Tänapäeaval on ideaalses ettevõttes esikohal inimesed, sest töötajad on ettevõtte edu võtme...

Personalijuhtimine - Keskkool
210 allalaadimist
13
doc

MOTIVEERIVA KESKKONNA LOOMINE ORGANISATSIOONIS

MAINORI KÕRGKOOL Juhtimise Instituut Renita Roosileht PS-1-E-Q-pai MOTIVEERIVA KESKKONNA LOOMINE ORGANISATSIOONIS Referaat Paide 2008 SISUKORD 1. MOTIVATSIOON VERSUS VÕIM................................................................................. 4 1.1. Mis on motiva...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
253 allalaadimist
1
doc

Motivatsioonikiri

Regita Eesmaa Metsa 8 ­ 16, Paide Telefon 56788806 5. jaanuar. 2010 Lp. Personalijuht, Soovin kandideerida CV ­ keskuse vahendusel välja kuulutatud k...

Laomajandus - Kutsekool
197 allalaadimist
19
doc

Pedagoogilise psühholoogia kokkuvõte

Õppimine on prots. kus kogemuste vahendusel kujunevad suhteliselt püsivad muutused tegevusvõimes. Õppimise kogemuslikuks baasiks on vahetu kontakt välismaailmaga, kui ka varem tajutuga mõttes opereerimine. Tahtlik ja tahtmatu õppimine. Ajendid, allikad. Teooria liigid. Tahtlik ­ õppur püüab teadlikult omandada uut in...

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
559 allalaadimist
37
odt

Psühholoogia

RAKVERE ÕHTUKESKKOOL Kaugõpe 10B klass Nelly Valdmets PSÜHHOLOOGIA poolaasta referaat Rakvere 2009 SISUKORD Sissejuhatus 1. Mõtlemine ja keel 1.1 Mõtlemine 1.2 Loovus 1.3 Keel 2. Intelligentsus ja selle mõõtmine 2.1 Intelligentsuse mõiste ja teooriad 2.2 Pärilikkus ja keskkond 2.3 Intelli...

Psühholoogia - Keskkool
105 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun