Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "minimeerimine" leiti 158 faili

minimeerimine – pakendamisel kasutatava materjalikoguse vähendamine on pakendamise protsessi oluline osa, mille poole insenerid püüdlevad.
42
pdf

Diskreetse matemaatika mõisted selgitustega

8. Mitu erinevat muutujaväärtuste piirkonda leidub n-muutuja Karnaugh’ kaardil? N-muutuja Karnaugh’ kaardil on 2n kattuvat piirkonda. 9. Milleks Karnaugh’ kaarti kõige enam kasutatakse? Karnaugh’ kaarti kasutatakse kuni 6-muutuja funktsioonide käsitsi minimeerimiseks. 10. Mis on funktsiooni minimeerimine ? Funktsiooni minimeerimine on vähima keerukusega ehk minimaalse normaalkuju leidmine. 11. Kuidas kasutatakse Karnaugh’ kaarti funktsiooni minimeerimisel? Funktsiooni minimeerimisel valitakse Karnaugh’ kaardil võimalikult suured kontuurid. 12. Millest oleneb elementaarkonjunktsioonide arv, kui MDNK saadakse Karnaugh’ kaardilt? MDNK leidmisel Karnaugh’ kaardiga on elementaarkonjunktsioonide arv võrdne valitud kontuurid...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
92 allalaadimist
138
doc

STRATEEGILISE TEENINDUSKONTSEPTSIOONI MUUTMINE

Seega võib ka pakutud teenuste valik olla muutujaks, kui käsitletakse arvukaid asukohti. Optimeerimiskriteeriumid jagatakse avalikuks ja erasektoriks. Asukohaprobleemid on mõlemal juhul reeglina sarnased – püütakse teenida võimalikult suurt kasumit, kuid erinevus on omandivormis. Erasektori puhul on asukoha valikul määrav tähtsus, kas kulu minimeerimine või tulu maksimeerimine, avalikul sektoril seevastu on valiku eesmärgiks võimalikult suure sotsiaalse tulu saavutamine. Erasektori asukoha analüüs keskendub kompromissi otsimisele hoonete ehitamise ja haldamise kulu ning transpordikulu vahel. Lisaks kannab endas eesmärki minimeerida kaugus inimese ja külastuse kohta. Kui klient tuleb hoonesse, siis ei pea teenuse pakkuja selle eest mingeid otseseid kulutusi kandma. Hoopis vahe...

Ärijuhtimine -
23 allalaadimist
24
pdf

KARNAUGH' KAARDID

x 3 x4 x3 x3 x 1 x2 00 01 11 10 u t Karnaugh' kaardi piirkonnad 00 1 0 1 i t u Loogikafunktsioonide minimeerimine 01 0 0 1 1 t Loogikafunktsiooni minimeerimine on tema esitamine minimaalse s 0 0 0 In keerukusega normaalkujul — Minimaalsel D...

Matemaatika -
22 allalaadimist
2
pdf

Mis on DISKREETNE MATEMAATIKA ?

n — Loogikafunktsioonid I Matemaatilises analüüsis, differentsiaal- ja integraalarvutuses tegeletakse Tõeväärtustabelid. Normaalkujulised loogikaavaldised. just pidevate funktsioonidega. Loogikafunktsiooni normaalkujude minimeerimine . Kuna pidevate funktsioonide argumentideks on reaalarvud, siis on "pidev Loogikafunktsioonide süsteemid. Loogikaelemendid matemaatika" just reaalarvude matemaatika. digitaalskeemides (Meenutame, et reaalarvud on kõikvõimalikud murdosaga arvud: nn. "komaga arvud"). — Kombinatoorika...

Diskreetne matemaatika -
22 allalaadimist
6
docx

Kvaliteet kordamisküsimused

Toote erinevused kajastuvad kvaliteedis puuduste või lisadena. Mis on tegevuskeskne kvaliteedikäsitlus? Tootmise vastavusse viimist ja kohandamist tootele esitatud nõuetega. Eesmärk on probleemide ennetamine ja kulude minimeerimine . Kui toode ei vasta esitatud nõuetele ega tarbija ootustele, on tegemist hälvetega, mille kõrvaldamine nõuab lisakulutusi. Mida mõeldakse kliendikeskse kvaliteedikäsitluse all? Käsitlus lähtub kasutamiskõlblikkusest ning kliendi ootuste ja nõudmiste täitmise vajadusest. Kliendikeskne kvaliteedikujutlus hõlmab toote kõrval ka hooldus- ja teenindusprotsessi. Mida mõeldakse väärtuskeskse kvaliteedikäsitluse all? Käsi...

Majandus - Kutsekool
12 allalaadimist
12
doc

Rakenduslik süsteemiteooria - konspekt

Alamsüsteem – süsteemi S kuuluv süsteem(nt süsteem S1). Ülemsüsteem – süsteem Z kuhu kuulub süsteem S. Väliskeskkond – süsteemi S väliskeskkonnaks on kõik see, mis ei kuulu süsteemi S. Avatud süsteem – süsteem, mis on seotud väliskeskkonnaga. Väliskeskkond mõjutab süsteemi ja vastupidi. Suletud süsteem – süsteem millel ei...

Energia ja keskkond -
22 allalaadimist
70
doc

Logistika ja transport ärilogistika konspekt

Ameeriklane John Orlick defineerib MRP–d tootmissüsteemi omavahel integreeritud, koordineeritud ja sünkroniseeritud nõuete, reeglite ja tegevuste süsteemina, mille peaeesmärgid on õigel ajal ja õiges kohas tootmisplaani materjalivajaduste rahuldamine, tootmistsükli ajakulu vähendamine, logistiliste operatsioonidega seotud kogukulude vähendamine, varude minimeerimine . Põhimõtteliselt on MRP–I arvuti juhitav tootmis- ja laokontrolli süsteem, mis hõlmab arvuti- ja infosüsteemi ning juhtimiskontseptsiooni. Tänapäeva arvutitehnoloogia rakendamine võimaldab omavahel integreerida kõik tootmise allstruktuurid üheks terviksüsteemiks, samuti vastavalt vajadusele operatiivselt korrigeerida nii plaane kui ka operatsioone kõikides tootmise allstruktuurides. Tootmiseks vajalik...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
65 allalaadimist
122
pdf

Ehitus maksumusehindamine I kt konspekt

Eesmärk püstitatakse selliselt, et selle saavutamise määra oleks võimalik mõõta. Kõige olulisemad indikaatorid on 3K: kulud, kestus, kvaliteet. Antud etapis piiritletakse projekt ja selles osalejad, seatakse eesmärgid ja nende saavutamise hindamise kriteeriumid tähtsuse järjekorras. Näiteks võib eesmärk olla kulude minimeerimine , püstitatud kvaliteedinõuded ja ajalised piirangud aga võttes arvesse etteantud piirid või omistades kõigile kriteeriumitele kaalud ning teha valik kaalutud keskmise hindamisekriteeriumi järgi jne. Üks põhjus, mis aga teeb ehitamise täiesti erinevaks teistest ettevõtluse vormidest on see, et ehitamine ilma krundita on võimatu. Sel piirangul on ka oma majanduslik mõjuvõim, sest maa on piiratud ressurss. Seega ei saa hakata...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
78 allalaadimist
24
docx

Kvantitatiivsed meetodid majandusteaduses KT

Otsustusprotsess-otse-ja tagasisidemtega protsess, mille etapid on järgmised:  Majandusprobleemi formuleerimine ja otsustuskeskkonna analüüs  Vastav mudelipüstitus koos vajalike andmete ettevalmsitamisega  Mudeli lahendamine ja lahendustulemuste analüüs ning info ettevalmistamist otsuste langetamiseks  Otsuse tegemine...

Majandus -
5 allalaadimist
22
docx

Passiivmajad

Hoone põhifassaad akendega suunatakse passiivse päikeseenergia kasutuse maksimeerimiseks ekvaatori poole: lõunapoolkeral põhja, põhjapoolkeral lõunasse. Siiski kõige olulisem, eriti parasvöötme piirkonnas, on hoone koguenergia vajaduse minimeerimine . Jahutusvajaduse vähendamiseks on paljudes piirkondades vaja piirata suvel ruumi sisenevat päikeseenergiat. Selleks paigaldatakse erinevaid päikesevarje, istutatakse heitlehist kõrghaljastust, ronitaimi jne. Passiivmaja ehitamisel pole materjalid olulised, kuid tihti kasutatakse vähemalt mõne siseseina jaoks massiivset konstruktsiooni, et termilist massi tõsta ja seega temperatuuri kõikumist vähendada:...

Ehitus - Põhikool
10 allalaadimist
58
doc

Äri planeerimine kordamisküsimused

Ettevõtte loomine • 2. (Kiire) kasv • 3. Küpsuse saavutamine • 4. Stabiilsus • 5. Ümberkujundamine Strateegiad toimetulekuks määramatusega • Kasv väiksemast suuremaks • Kapital on limiteeritud, eriti enesefinantseerimisel 15 • Riski minimeerimine • Enamik riskikapitaliga finantseeritud ettevõtteid alustab väikeettevõttena • Enamik uusettevõtteid alustab väikeettevõttena (st alla keskmise minimaalselt efektiivse suuruse tegevusalal) • Ettevõtte omandamine • Toime tulla määramatusega • Täiendada informatsiooni turu ja tootmise kohta, st vähendada määramatust...

Analüüsimeetodid... -
101 allalaadimist
72
pdf

Baaslogistika

MIS ON LOGISTIKA? Logistikat saab käsitleda kui •süsteemset mõtlemisviisi, mille puhul vastastikuse mõju ja põhjuse tagajärgi uuritakse ja analüüsitakse komplekselt kui eesmärke mõjutavaid tegureid; •juhtimisfunktsiooni, mis integreerib ja koordineerib olulisi juhtimisfunktsioone (planeerimine, otsustamine, arvestus, kontroll jne.); •teadusharu, mille ülesandeks on süstematiseerida...

Baaslogistika - Kutsekool
15 allalaadimist
72
docx

Maaviljeluse konspekt eksamiks

Heintaimed on vastupidavamad kui teised põllukultuurid. 21. Abinõud mullatihenemise vältimiseks (agrotehnika, erisurve mullale - ratta asukohast künnil, vaolaiendi, tehnorajad,Controlled Traffic Farming, kombineeritud mullaharimisriistad, põllutööriista haardelaiuse suurendamine,mullaharimise minimeerimine , rehvide valik, roomikud, rataste liikumine erinevas jäljes jne) - minimeeritud mullaharimine- teeme vähem jälgi põllule - tehnorajad - controlled traffic farming- kõik liikumised käivad samu jälgi pidi - kombineeritud mullaharimisriistad (mitu operatsiooni ühe tööriistaga) - haardelaiuse suurendamine - laiem rehv - spetsiaalne ader - paralleelsõiduseadmed 22. Rehvirõhu seadista...

Põllumajandus -
44 allalaadimist
34
docx

Eesti mullastiku konspekt

 Org aine kadu- org aine sisalduse vähenemine võrreldes varasemaga. põhjused? Harimine, sügavkünd, liigne karjatamine, erisoiin, metsatulekahjud, kuivendamine Vähendamine? Sõnnikuläga kasutamine Järelkultuuride kasutamine Põhu sisse künd Harimise minimeerimine Väetisetega tagasi sama palju kui saagiga eemaldasime  Muldade saastumine- allikad: 1.õhk, 2.üleujutused veega või 3.põllumajandusliku tegevusega mulda viivad. 1.tööstused, tol, raskmetallid 2.raskmetallid 3.mineraalväetised, taimekaitse, org väetised sh reoveekompostid Punktsaastusallikad: vanad tööstusettevõtted, militarobjektid, õlid ja prügilad-eriti mürgised filtraadid....

Põllumajandus -
10 allalaadimist
62
docx

Liisoja ja Mäe talu mullastik

Keskele kokkukündmine põhjustab huumushorisondi paksuse suurenemist, kuid äärealadel on huumust vähem. Sellistes muldades on huumusvaru ja –sisaldus väga ebaühtlane ning põlluna kasutamine on keeruline. Parim lahendus erosiooni vähendamiseks on kas mullaharimise minimeerimine , püsirohumaade ja kaitseribade rajamine. Teisalt on erodeeritud rähkmulla harimine raskendatud ka koerselisuse tõttu ning muld on põuakartlik. [5][12] 27 Kolmanda vaatlusaluse mulla Gk üks negatiivne omadus on kevadine ja sügisene liigniiskus. Seetõttu saab orgaanilise aine lagunemine ja humifitseerumine toimuda ainult suvel, sest s...

Põllumajandus -
11 allalaadimist
32
pdf

EHITUS MAKSUMUSEHINDAMINE 2. LOENG

Eesmärk püstitatakse selliselt, et selle saavutamise määra oleks võimalik mõõta. Kõige olulisemad indikaatorid on 3K: kulud, kestus, kvaliteet. Antud etapis piiritletakse projekt ja selles osalejad, seatakse eesmärgid ja nende saavutamise hindamise kriteeriumid tähtsuse järjekorras. Näiteks võib eesmärk olla kulude minimeerimine , püstitatud kvaliteedinõuded ja ajalised piirangud aga võttes arvesse etteantud piirid või omistades kõigile kriteeriumitele kaalud ning teha valik kaalutud keskmise hindamisekriteeriumi järgi jne. Üks põhjus, mis aga teeb ehitamise täiesti erinevaks teistest ettevõtluse vormidest on see, et ehitamine ilma krundita on võimatu. Sel piirangul on ka oma majanduslik mõjuvõim, sest maa on piiratud ressurss. Seega ei saa hakata...

Ehitus -
26 allalaadimist
282
pdf

Mikroprotsessortehnika

1.4. Informatsiooni hulk ja signaali viga 13 1.2. Loogikafunktsioonid ja loogikalülitused ning nende esitusviisid 14 1.2.1. Loogikatehted 14 1.2.2. Loogikaseadused 17 1.2.3. Loogikalülituste süntees ja minimeerimine 21 1.3. Funktsionaalsed loogikalülitused 24 1.3.1. Trigerid 24 1.3.2. Registrid 27 1.3.3. Loendurid 28 1.3.4. Summaatorid 31 1.3.5....

Tehnikalugu -
8 allalaadimist
15
docx

7me segmendiline

5 Loogikafunktsioonid............................................................................................ 5 Karnaugh tabel....................................................................................................... 6 Ya funktsiooni minimeerimine ............................................................................. 7 Yb funktsiooni minimeerimine............................................................................. 7 Yc funktsiooni minimeerimine............................................................................. 7 Yd funktsiooni minimeerimine............................................................................. 8 Ye funktsiooni minimeerimine...

Elektriajamid - Kutsekool
3 allalaadimist
42
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse arvestus (kordamisküsimuste põhine)

MÕISTED Demograafiline plahvatus ­ rahvastikuplahvatus, rahvaarvu eksponentsiaalne kasv mingis piirkonnas või kogu maalimas. On arengumaade keskkonnakriisi põhitegureid. Urbanisatsioon ­ linnade pidurdamatu kasv ja inimeste koondumine linnadesse. Tööstusrevolutsioon ­ Manufaktuurne tööstus asendati vabrikulisega. Mõjutas inimeste arvu hüppelist suurenemist 19.sajandil. Sai toimuda tänu ostuvõimeli...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
25 allalaadimist
16
docx

Logistika I eksami materjal (spikker, koos raamatu lehekülgedega)

Ideaalne tootmine on, kui tooted tarnitakse ja lõpptoode toodetakse täpselt õigeks ajaks, kui toimub nende müük. Lõpptoote jaoks vajalikud komponendid pannakse detailidest kokku just õigel ajal ja hangitud materjalid töödeldakse detailideks just õigel ajal. JIT on - Tootmisstrateegia, milles ei raisata materjali, tehakse asju õigeaegselt. - Juhtimisfilosoofia - väärtust mitte lisavate tegevuste minimeerimine , kõrge kvaliteediga tooted. - Põhimõte- õiged asjad, õigel ajal, õiges kohas. LEAN ehk säästlik tootmine – eesmärk on kasutada kõike vähem kui masstootmises (tööjõud, materjal, seadmed, investeeringud) jättes tootmise samaks. Säästliku mõtlemise 5 põhiprintsiipi: 1.) Määratle väärtus tarbija seisukohalt! 2.) Tuvasta väärtusvoog 3.) Loo väärtusvoog 4.) Tõmbamine- kliendi poolt...

Logistika ja tarneahelad -
43 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun