Sa ei pea enam paroole meelde jätma! RoboForm teeb seda sinu eest ja TASUTA! Tee konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"metsade kadu" - 93 õppematerjali

metsade kadu on praegu suur probleem, eriti seal, kus asuvad vihmametsad.
33
docx

Eestimaa asulad Venemaal (uurimistöö)

Tartu Kivilinna Gümnaasium Daniel Vasetski 11D Eestimaa asulad Venemaal Uurimistöö Juhendaja: Natalja Stanevits Tartu 2013 Resümee . . . , . . , , . . , , . , , , . , . Sissejuhatus Siberis elab tänini hulk eestlasi. Tegemist on kodumaalt väljasaadetute ning hiljem väljarännanute...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
9
doc

Ökoloogia rakendused

Produktsioonibioloogia ja ökoenergeetika 2. Aineringed (C & N); kliimamuutused 3. Keskkonna saastatus 4. Transgeensed taimed 5. Toit ookeanist 6. Põllumajanduse ökoloogia 7. Metsaökoloogia Eksamil tuleb 6 küsimust + ülesanne, kokku on võimalik saada 100 p, 4 küsimust a 10 punkti, 2 küsimust a 25 punkti, 1 ülesanne a 10 punkti. Kordamisküsimused 1....

Bioloogia -
29 allalaadimist
200
doc

Masina osadest ja kontroll

Traktorimootorites toimub kütuse põlemisel tekkiva soojusenergia muundamine mehhaaniliseks energiaks ja edasi generaatoris, mille käitab mootor, elektrienergiaks. Kuna kütuse põlemine toimub mootori silindris, siis nimetatakse seda mootorit veel sisepõlemismootoriks. Sisepõlemismooto...

Masinamehaanika - Kutsekool
16 allalaadimist
8
docx

Looduskaitsebioloogia kordamisteemad

Maismaal - Brasiilia, Hiina, India; Suured saared - Uus- meremaa, Austraalia; Ookeanide saared – Havai. 23.Demograafiliste muutuste mõju liigikaitse aspektist Inimese arvukus, tihe asustus, teadmatus, hoolimatus avaldavad mõju liigikaitsele. Nt: Teede- ja liiklustihedus, metsade raiumine ja põletamine, soode kuivendamine, vee ja õhu reostamine, intensiivne kemikaalide kasutamine põllumajanduses, happevihmad jne muudavad kõik erinevate liikide elutingimusi märkimisväärselt. ,30 24.Populatsioonide väljasuremiskeeris on populatsiooni geneetilise mitmekesisuse kadu igas järgmises põlvkonnas kuni populatsiooni täieliku väljasuremiseni. 25.Ex-situ liigikaitse, mis see on ja millised asutused on sellega se...

Looduskaitsebioloogia - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist
24
docx

Liikide kadumise põhjused

Üsna varsti pärast inimeste sisserännet suri neis piirkondades välja 74 – 86% megafaunast. Neis väljasuremistes oli tõenäoliselt osalt süüdi küttimine, kaudselt aitasid neile kaasa metsade raadamine, rohumaade põletamine ja muu elupaikade ümbermuutumine inimeste poolt. Kuidas on inimtegevus mõjutanud liikide väljasuremise kiirust uuemal ajal? Selge, et väljasuremise kiirus on tõusmas ning suurem osa väljasuremistest on toimunud viimase 150 aasta jooksul. Lindude ja imetajate v.s. kiirus oli aastatel 1600 – 1700 umbes üks liik aastakümne kohta. Ajavahemikuks 1850 – 1950 oli see kasvanud ühe liigini aastas. Selline...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
10 allalaadimist
36
docx

ONOMASTIKA ARVESTUS

 maastikunimed: põllunimed = akronüümid, heinamaade, karjamaade, metsade jne nimed.  maa-alade nimed: saared, neemed, poolsaared, rannad, loodusalad;  muude objektide nimed: rajatised (nt staadion, sadam), ehitised (nt veski, kõrts), peatused (nt rongi või bussi)   Kohanimi on eestikeelne, kui nimetuum on äratuntava eesti sõna vorm, kooskõlas eesti omasõnade häälikusüsteemi ja kirjaviisiga, füüsilise isiku nimi (pühendusnimede kohta keelsusnõuet pole). Kui nimetuum on liigisõnast lahk...

Foneetika -
3 allalaadimist
58
ppt

Põllumajanduse mõju keskkonnale

0)“ alusel, vt http:creativecommons.orglicensesby-sa3.0ee Avaldatud Creative Commons litsensi „Autorile viitamine+ jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-SA 3.0) alusel vt http:creativecommons.orglicensesby-sa3.0ee Terry Sohl , U.S. Geological Survey Põllumajandusliku maa suurenemine – loodusliku mitmekesisuse vähenemine • Linnastumise, teedeehituse ja metsade lageraie kõrval on põllumajandus üks peamisi maastike muutjaid. • Põllumaade laienemisega kaasneb loodusliku mitmekesisuse vähenemine. • Selle tagajärjel halvenevad ökoloogilised tingimused. • Looduslik taimkate säilib vaid majanduslikult vähekasulikel aladel nagu järsud mäenõlvad või viljatu pinnasega alad. http:www.nrem.iastate.edulandscapeprojectsperennialper ...

Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist
12
docx

Eesti taimkate, taimestik, taimkatte eksam

Taimekooslus e fütotsönoos- Taimekoosluste piiritlemie on tinglik- kontiinumi kontseptsioon Taimkattel eristatakse 3 kontiinumit: Topograafiline kontiinum- taimekoosluse piirid on looduses hajusad, kooslusi eraldab alati laiem või kitsamm üleminkuala ehk siirdeala (ökoton) Taksonoomiline kontiinum- kõiki taimekooslusi ei saa klassifitseerida kindlaisse tüüpidesse Ajaline kontiinum- muutvad aj...

Geograafia -
11 allalaadimist
102
docx

Turbatootmise kordamisküsimuste vastused

Turbatööstuse pidev suurem tõus algas 30-ndate aastate keskpaigas, kui algas tõus kogu majanduses sealhulgas ka põlumajanduses, maaparanduses ja sookultuuris. 1937...1938. a. ehitati ja 20.jaanuar 1939. a. alustas tööd Tootsi briketivabrik. Otsuse turbabriketivabriku ehitamiseks tingis 19351936. a. vastuvõetud kütteainete reform, mille järgi tuli vähendada puidu kasutamist küttena ja piirata metsade hävitamist. Turbabriketi tootmise alustamist soodustas ka asjaolu, et selleks ajaks oli edenenud freesturba tootmise tehnoloogia pinnakihilisel viisil. Tootsi tehase sisseseade oli pärit Saksamaalt "Wolf- Buckau" masinatehasest. Freesturba tootmise masinad olid pärit Venemaalt kui ka kasutati Iirimaa "Peco" süsteemis valmistatuid. Aastatoodang oli 50000 tonni, töölisi 280. 1939.a. reorganiseeriti riiklike ettevõtete koondis Eesti tu...

Metsamajandus -
18 allalaadimist
15
pptx

Brasiilia

a klass Brasiilia on suurim riik Lõuna-Ameerikas. Brasiilia on pindalalt 5. riik maailmas, hõlmates ligi 47% Lõuna-Ameerika mandrist. Rahvaarvult on Brasiilia samuti 5. kohal. Brasiilia lipp Brasiilia vapp Faktid Riigi täisnimi: Brasiilia Liitvabariik (República Federativa do Brasil) Pealinn: Brasília Pindal...

Geograafia - Keskkool
2 allalaadimist
34
docx

Eesti mullastiku konspekt

Liigid: pinnaline, süva, vihmapiisamõju, lumesulmaisest tingitud, kaldaerosioon, harimiserosioon ja tuuleerosioon. Kindlaks tegemise võimalused? Püsitaimestik hävinenud, nõlvakalle üle 3 kraadi, vaod mullal ja vee voolujäljed Tõkestamine? Kontuurkünd, vahekultuuride kasv ja järelkultuuride kasv, põllukaitseribad, otsekülv e künnita harimine, mitmeaastaste kultuuride kasvatamine, metsade istutamine, karjatamise piiramine jne.  Org aine kadu - org aine sisalduse vähenemine võrreldes varasemaga. põhjused? Harimine, sügavkünd, liigne karjatamine, erisoiin, metsatulekahjud, kuivendamine Vähendamine? Sõnnikuläga kasutamine Järelkultuuride kasutamine Põhu sisse künd Harimise minimeerimine Väetisetega tagasi sama palju kui saagiga eemaldasime  Muldade saastumine- allikad: 1.õhk, 2...

Põllumajandus -
10 allalaadimist
74
docx

Osoonikihi olukord ja seda mõjutavad tegurid

1.4.3 Broomiühendid ülemaailmese Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) 1994 aasta ettekandes väidetakse, et ookeanide auramisel tekkiv metüülbromiid on üks suurim osoonikihi kahjustajaid. Metüülbromiid hävitab osoonikihti peaaegu samapalju kui kloorfluorsüsinik. Määratleti ka kolm inimtegevuse tagajärjel tekkinud metüülbromiidi allikat: viljakoristusele järgnev kahjuritõrje, metsade ja kõrrepõldude põletamine ja tinaühenditega bensiini kasutavate autode heitgaasid. Antropogeensete saasteainete hulgas paiskuvad atmosfääri ka haloonid. Neid kasutatakse tulekaitsesüsteemides. Tuntumad haloonid on CF2ClBr ja CF3Br. Haloonid mõjuvad osoonikihile põhimõtteliselt samamoodi kui CFC ühendid. Haloonides on osooni hävitav ühend kloori asemel broom. Br + O3 -> BrO + O2 (21) Equation 21...

Bioloogia - Keskkool
2 allalaadimist
42
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse arvestus (kordamisküsimuste põhine)

MÕISTED Demograafiline plahvatus ­ rahvastikuplahvatus, rahvaarvu eksponentsiaalne kasv mingis piirkonnas või kogu maalimas. On arengumaade keskkonnakriisi põhitegureid. Urbanisatsioon ­ linnade pidurdamatu kasv ja inimeste koondumine linnadesse. Tööstusrevolutsioon ­ Manufaktuurne tööstus asendati vabrikulisega. Mõjutas inimeste arvu hüppelist suurenemist 19.sajandil. Sai toimuda tänu ostuvõimeli...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
25 allalaadimist
32
docx

Keskkonna mõisted

Kahe eelneva ühine kaitsemeetod on Punane raamat, milles on kõik kaitstavad liigid sissekirjutaud, et nad suudaksid säilida ja edasi areneda.  Toiduprobleemide mõju keskkonnale. Toidupuudusest võetakse arengumaades maha vihmametsi lootusega, et neist saavad viljakad põllud kultuuride arendamiseks ja kasvatamiseks kuid tagajärjeks on ulatuslik vee-erosioon – viljakas muld uhutakse ära, kuna vihmametsades sajab aastas üle 1500 mm sademeid. Erosiooni kõrval põhjustab metsade maharaie ka probleeme süsihappegaasi sidumises ja hapniku tootmises, suurendades kasvuhooneefekti. 5. Keskkonnakaitse ja looduskaitse korraldus ja poliitika Eestis. Looduskaitse ning meie töö eesmärgiks on hoida ja kaitsta Eesti looduslikku tasakaalu. Seepärast on võetud kaitse alla väga erinevaid objekte: -kaitsealad (sh rahvuspargid, loodus-, maastikukaitsealad jne) -hoiualad -...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
6
docx

Geograafia kordamisküsimused

id teraviljatalusid -kogu saak läheb müügiks -põllud on väikesed -Levivad eelkõige P-Ameerika, Austraalia, Venemaa ja Kashastani rohtlate aladel X -Põldudel kasvatatakse peamiselt otra, riisi, maisi ja hirssi X -levivad peamiselt niiske kliima ja viljakate muldadega rannikute piirkondades Istandus on suur taimekasvatusmajand, kus toodetakse peamiselt müügiks kohvi, suhkrurooga, puuvilla jne Nimeta 2 piirkonda kus metsade pindala väheneb -Hiina, brasiilia Miks nendes piirkondades raiutakse metsa nii intensiivselt? -ekspordivad palju puittooteid, teevad ruumi elumaadele Mis tüüpi metsade pindala väheneb viimasel ajal kõige rohkem? -vihmamets Miks kaardil tähistatud piirkondades ei kasva mets? 2tk -A-tundra ja igikelts, B-liiga kuiv kliima Millised väidetest iseloomustavad ekstensiivset ja millised intensiivset põllumajandust -istanduses kasvat...

Geograafia - Keskkool
37 allalaadimist
48
docx

Müüt kordamisküsimused

Vennad alustasid otsingutega. Esimesena sukeldus Jen. Omöl`kisendas ja jäätas vee, et vend välja ei saaks. Äike kärgatas, jää sulas ja meri hakkas möllama. Hirmunud Omöl sukeldus, kuid seda tegi Jen vastates nii venna tembule. Jen tõi muna ja lõi selle vastu ema keha ning viskas ülesse. Kõrgel hakkas kohe paistma päike ning emapardi keha hakkas kasvama kattudes metsade , roheluse ja lilledega. Nii tekkis maa-ema. Jen sukeldus uuesti ja leitud elusünni munast tegi oma abilised inglid. Ka omöl tõi üles kaks muna, mis olid kaetud haisva poriga. Purustades esimese muna ja heitnud selle üles hakkas paistma külm ja tuhm kuu, öö ja hallade tunnusmärk, mööda maad hakkasid jooksma elutud veenired ning tekkisid järved, sood ja rabad. Teist muna purustades lõi ta oma kurjad abilised, täis kadedust ja v...

Kirjandus -
14 allalaadimist
6
docx

Kontrolltöö Põllumajandus

Kontrolltöö Põllumajandus 1)Mida kujutavad endast segatalud ja spetsialiseerunud suurtalud? Too välja erinevused. 2)Mis on ekstensiivsed teraviljatalud? Mida neis kasvatatakse ja kus nad on levinud? 3)Mis on istandused? Mida neis kasvatatakse ja kus on levinud? 4)Mida kujutavad endast rantšod ja loomavabrikud? Too välja erinevused. 5)Nimeta 2 põllumajandusliku toodangu suur...

Põllumajandus - Keskkool
29 allalaadimist
32
docx

Looduskaitsebioloogia kordamisküsimused

34. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni eesmärk Elurikkuse kaitse, selle säästlik kasutamine ja kasutamisest saadava tulu võrdne jaotamine. 35. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni harukondlikkus - eri sektorite panused elurikkusele. Metsandus on Eestis kõrgelt arenenud ning umbes pool Eesti pinnast on mets. Tänapäeval teostatakse seemendusraiet ning metsade korrashoidu regulaarselt ning metsade juurdekasv on hetkel kõrgem kui tarbimine. Põllumajanduses üritatakse lähtuda loodussõbralikust tootmisest. Ära on keelatud mitmed pestitsiidid ja väetised mis keskkonda võivad kahjustada. Transpordisektor - Infrastruktuuri rajamisel arvestatakse loomadega ning nende liikumisvõimalustega näiteks maanteedel loomaduktid ning kaitseaiad, et loomad ei saaks maanteele ja vähendada müra....

Looduskaitsebioloogia - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

 Suureneb umbrohumürgi kasutamine mürgikindlate kultuuride puhul. Taimemürkide suhtes tundetute kultuuride laiaulatuslik kasutamine suurendab selle konkreetse taimemürgi osakaalu looduses. Võivad tekkida ka mürgile allumatud umbrohud- Suureneb surve teatud putukaliikidele, mis omakorda muudab ökosüsteemi tasakaalu.  Püsielupaikade hävimine: vihmametsade hävitamine põllumaade tarbeks, liikide vaesustumine  Keemiareostus: keemiatööstusettevõtete avariid, tööstuslikud jäätmed, põllumajanduses kasutatavad kemikaalid  Radioaktiivsed jäätmed, kiirgus: tuumaelektrijaamad, uraani ja osade radioaktiivsete mineraalide kaevandamisel, maapõues, hoonetes radoon, energiatootmine, jne. Tekivad geenimutatsioonid, kudede kahjustused, loot...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
75 allalaadimist
21
odt

POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2014–2020

09.2013 käskkirjaga nr 897 POOLLOODUSLIKE KOOSLUSTE TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2014­2020 2013 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS.....................................................................................................................3 2. OLEMASOLEV OLUKORD...

Loodus - Tartu Ülikool
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun