Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "metaboolne" leiti 149 faili

metaboolne - ja geeniregulatsioon, valkude struktuur-aktiivsus, energia tootmine ja signaaliülekanne.
5
doc

Biokeemia konspekt

Mis on rasvhapete oksüdatiivse lagundamise põhiline metaboolne rada? Kirjeldage lühidalt. Rasvhapete oksudatsiooni pohirada on β-oksudatsioon, mille tulemusel eraldub rasvhappe ahelast 2-susinikuline molekul. Toimib mitokondrite membraanis, rasvhapet transpordib karnitiin Atsüül-CoA→trans-enoüül-CoA→L-hüdroksüatsüül-CoA→β-ketoatsüül-CoA→Atsüül- CoA(lühem)+Atsetüül-CoA 8. Mis on ajukoe peamine energiallikas? Miks? Ainus energiaallikas aju jaoks, glükoos läbib piisava kiirusega hemato-entsefaliitset b...

Bioloogia -
1 allalaadimist
22
doc

Bakterite levik, kasutamine ja tähtsus

Selleks, et mikroorganism paljuneks, on üks ülal nimetatud protsessideks vajalik. Fermentatsioon Kõige tavalisemaks substraadiks, mis allub fermentatsioonile, on glükoos. Kui tegemist on teiste süsivesikutega, siis toimub nende metabolism vastavate ensüümide olemasolul. Metaboolne rada on kõigil süsivesikutel ühesugune peaaegu raja viimaste reaktsioonideni, kus võib toimuda lahknemine erinevatesse lõpp-produktidesse. Biokeemiliste radade lõpptulemuseks on orgaanilised happed (piimhape), alkoholid (etanool) ja CO2, aga ka teiste ühendite teke, kuid seda erinevates vahekordades erinevate radade ja lähteproduktide puhul. Kui substraadiks on valgud, puriinid, pürimiinid, on lõpp- produktide spekter ve...

Bioloogia -
31 allalaadimist
34
pdf

Toiduainetes spoore moodustavad mikroobid

1 Endospoorid Kui keskkond ei ole arenguks soodne, on Bacillus ja Clostridium perekonna liikidel võime moodustada spoore. Spoorid moodustatakse emaraku sees ja raku lüüsumise järel vabanevad nad keskkonda. Joonisel 1 on toodud spoori elutsükkel Bacillus subtilis’e näitel. Tegemist on ellujäävate vormidega, mis on ekstreemselt resistentsed enamikele keskkonna stressifaktoritele. Nende liikide spooridel on väike metaboolne aktiivsus. Vahetult pärast spoori moodustumist esineb metaboolset aktiivsust vähesel määral, kui üldse (Setlow, 2014) Joonis 1. Spoori elutsükkel Bacillus subtilis’e näitel (Sporeweb, 2014) Sporuleeruvad bakterid moodustavad kuumusele resistentseid endospoore, mis sisaldavad DPA-d (dipicolinic acid) ja on faas-kontrastsel mikroskoopial valgustmurdvad. Enamik uuringuid sporulatsioonist, spooridest ja spooride germinatsioonist...

Mikrobioloogia ja... -
10 allalaadimist
23
doc

ÜLDHISTOLOOGIA

Neuroni ehitus Raku keha: elu tugi ja informatsiooni integratsioon struktuuridesse -tuum,ribosoomid, kare ja siledapinnaline retiikulum, mitokondrid, lüsosoomid, mikrofilamendid ja mikrotuubulid -valkude süntees(ka neurotransmitterite tootmine) - spetsiifilised struktuurid – nissli substants,neurofibrillid ja pigment. Inklusioonid närvirakud Lipiiditilgad – metaboolne reserv Glükogeen – küpses närvikoes nähtav gliiarakkudes Melaniini sõmerad – närvirakkudes aju teatud osades Lipofustsiin – kollakas-pruunid sõmerad,nende hulk suureneb vananedes Närvirakkude klassifikatsioon Sõltub dendriitide arvust: 1)Unipolaarsed -üheainsa jätkega rakud. Jätkel on nii dendriidi kui ka aksoni funktsioon(silma võrkkestas). 2)Pseudounipolaarsed – spinaalganglionis; dendriit ja akson ühise kat...

Üldhistoloogia -
2 allalaadimist
42
doc

Inimene kui tervikorganism

See juhitakse hüpotalamusse, tulemusena eritatakse rohkem antidiureetilist hormooni. See vähendab veekadu neerude kaudu ja koos sellega aitab säilitada vere hulka kehas. Inimese keskmine veebilanss 24 tunnise perioodi jooksul Vee saamine Maht cm³ Veekadu Maht cm³ toit ja jook 2100 naha kaudu 350 metaboolne vesi 200 higi 100 hingamine 350 uriin 1400 fekaalid 100 kokku 2300 kokku 2300 Termoregulatsioon Inimene on liigina kohastunud elama soojas kliimas, evolutsiooniliselt pärit Aafrikast. Kü...

inimeseõpetus - Keskkool
18 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

vastupidav O2 puudusele) • vastsündinul kõige intensiivsem metaboolne aktiivsus – analgiseeriv toime lapsele sünnil (pole valus!), – sensomotoorse ajukoore ja • oksüdotsiini mõjul tekib I neuronite sünkroniseeritud aktiivsus - “neuronid räägivad” – ajutüve pk. (sünaptiliselt) • 2-3.k.:...

Psühholoogia -
108 allalaadimist
10
docx

KABJA ERINEVAD SEISUNDID

-a. SISUKORD KABI.............................................................................................................3 Kabja ülesanded........................................................................................3 KORRAPÄRANE KABI...

Hobumajandus - Kutsekool
3 allalaadimist
68
docx

Üld- ja käitumisgeneetika kordamisküsimused, kevadsemester 2015

Vt. resistentsusplasmiidid. resistentsusplasmiidid (ingl. Resistance plasmids)- Plasmiidid, mis koosnevad konjugatiivsest resistentsuse ülekandefaktorist (RTF) ja ravimiresistentsuse r-determinantidest. 6. Fenüülketonuuria fenüülketonuuria (ingl. Phenylketonuria)- Metaboolne haigus, mis põhjustab vaimset alaarengut. Ravitav varases lapseeas spetsiaaldieediga. Kandub edasi kui mendellik retsessiivne tunnus. 7. Kiirgusmutageneesi eripärad kiirgusmutagenees (ingl. Radiation mutagenesis)- Ioniseeriva kiirguse põhjustatud mutatsioonide teke. 8. Geneetiline kood, olemus ja koodonite tüübid geneetiline kood (ingl. Genetic code)- Kogum 64 nukleotiidsest tripletist, mis mä...

Üld- ja käitumisgeneetika -
105 allalaadimist
19
doc

RAKUBIOLOOGIA

Rakubioloogia RAKUBIOLOOGIA 1. RAKUÕPETUSE KUJUNEMINE I periood - algab mikroskoobi leiutamisega Jannsenid, Mezius, Lippersheim, Galilei. Termin mikroskoop Faberi poolt 1625 a. (mikros ­ väike; skopea ­ vaatama). Algselt oli see läätsedest kombineeritud suurendusvahe...

Rakubioloogia - Keskkool
3 allalaadimist
76
docx

Füsioloogia kordamisküsimused-vastused

Iseloomusta punaseid lihaskiude Aeglased, vastupidavad, palju mitokondreid, palju müoglobiini(O2), aeroobne energiatootmine 14. Iseloomusta valgeid lihaskiude Kiired, väsivad kiiresti, toodavad energiat anaeroobsel teel 15. Mis on lihase hüpertroofia? Lihase paksenemine 16. Mis on sarkoplasmaatiline lihase hüpertroofia? Sarkoplasma mahu suurenemise arvel peamiselt aeglastes kiududes: • Mittekontraktiilsed valgud • Metaboolne reserv • Kapillaarvõrgustik • Paraneb vastupidavus • Ei parane absoluutne jõud 17. Mis on lihase müofibrilliline hüpertroofia? Müofibrillide hulga ja mahu suurenemise arvel peamiselt kiiretes kiududes: • Kontraktiilsed valgud • Paraneb absoluutne jõud • Ei parane vastupidavus 18. Mis on summaarne kontraktsioon? Tekib siis kui lihaskius järgnevad teineteisele mitu ärritust, mille tulemusena saadakse maksimaalsest üksikkontra...

-
48 allalaadimist
98
doc

Spordibiokeemia - eksami kordamisküsimused

Sellega kaasneb nelja ADP molekuli fosforüülimine ATP-ks. Seega kujunebki glükolüüsi summaarseks energeetiliseks egektiks 2 ATP molekuli iga lammutatud glükoosi ühiku kohta. 4. Glükolüüsi vaheühendite fosforüülituse tähtsus: 5. Glükolüüsi tulemusena tekkinud püruvaadi edasine metaboolne saatus sõltuvalt raku hapnikuga varustatusest: 6. Glükolüüsi raja võtmeensüümid - heksokinaas, fosforülaas, fosfofruktokinaas, püruvaadi kinaas. Nende aktiivsust mõjutavad faktorid - hormoonid, Mg2+: 7. Laktaadi dehüdrogenaasi funktsioon: Laktaadi dehüdrogenaasi poolt katalüüsitav reaktsioon on ainus, mille tulemusena inimese keha rakkudes produtseeritakse laktaati. Veelgi enam, tegemist on ka ainsa reaktsiooniga, mille kaud...

Spordibiokeemia -
60 allalaadimist
24
docx

Seedimisfüsioloogia

Tõsine krooniline kõhulahtisus põhjustab suur vedeliku ja elektrolüütide kadu – tekib dehüdratatsioon. Vaja vedelikuteraapiat, et vererõhk ja –maht väga ei langeks. Kui ei ole nii tõsine, võib anda NaCl ja glükoosi vesilahust – enterotoksiinid nende imendumist ei mõjuta. Bikarbonaatide kadu on ka suur (ei jõua tagasi imenduda) – tekib metaboolne atsidoos. Osmootne kõhulahtisus ehk epiteelirakkude absorptsioonivõime alanemine – viirus, bakter, protozoa. Sekretoorne kõhulahtisus ehk suurenenud vee sekretsioon soolevalendikku – bakteriaalsed enterotoksiinid, nt E.Coli. Ärevusest põhjustatud kõhulahtisus – nii loomadel kui ka inimestel, emotsionaalselt pingelistes olukordades (tugev parasümpaatilise närvisüsteemi aktiveerumine). Krooniline kõhulahtisus põhjustab dehüd...

Mikrobioloogia - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
30
docx

NEERUTALITLUS JA KEHA HAPPE-LEELISE TASAKAAL

Enamik filtreeritud fosfaadist imendub tagasi proksimaalses tuubulis, kuid määra kontrollitakse mitmeti. Proksimaalse tuubuli harjasäärises on Na-paaris fosfaadi transporterid – filtreeritud fosfaat imendub tagasi. Parathüroidhormoon (PTH) vähendab fosfaadi sissevõtmist rakku ja suureneb eritamine uriiniga. Kui toidus on vähe kaaliumi, siis fosfaati imendub tagasi vähem, samuti mõjutab nii metaboolne atsidoos, kõrge fosfaadiga toidud, östrogeen, glükokortikoidid, phosphatoninid. Faktorid, mis suurendavad fosfaadi võttu: toidus vähe fosfaati, türoidhormoon, insuliini sarnane kasvufaktor, vitamiin D 3. Kui seerumis on kõrge Ca tase, siis imendumine väheneb (aktiveerub basolateraalne kaltsiumitundlik retseptor), mis vähendab Na + võtmist TALi ja vähendab elektrilist gradienti, et transportida Ca+2. Hüpokalkeemia – madal p...

Mikrobioloogia - Eesti Maaülikool
9 allalaadimist
34
doc

KEHAVEDELIKUD JA VERE FÜSIOLOOGIA

Keha vedelikuruumide maht on suht. konstantne, kuid vesi on selle sees liikumises. Veebilanss – sisendi ja väljundi suhe. Organismi lisanduva ja väljutatava vee hulk on tavaliselt võrdsed. Keha veevajadus sõltub ainevahetuse intensiivsusest: * madal ainevahetustase – vähe vett, vana loom * aktiivne – palju vett, noorloom Sisend – joogivesi, toit, metaboolne vesi (tekib ainevahetuse käigus). Isegi kui organism ei söö, joo tekib metaboolset vet ja kaotab väga palju vett (lisaks veele ka elektrolüüdid). Väljund – väljahingatav veeaur, piim (lehm), uriin, väljaheide, higi. Aurustumine hingamisteedest ja keha pinnalt on vältimatu. Dehüdratatsioon – kui veekaotus ületab kehasse lisanduva vee. 10% vee kaotust kehamassist on eluohtlik (va kaamlid). Samal ajal kaotab keha neerude töö...

Füsioloogia -
33 allalaadimist
46
docx

Anatoomia-füsioloogia eksam

MÕISTED KOLLATERAAL - KÕRVALVERESOONED KAPILLAAR – KÕIGE PEENEM VERESOON SÜDAME MINUTIMAHT- VERE MAHT, MILLE PAREM VÕI VASAK VATSAKE PAISKAB VÄLJA ÜHE MINUTI JOOKSUL. (TAVALISELT um. 5 LIITRIT; TUGEVAL PINGUTUSEL kuni 25 LIITRIT ) TAHHÜKARDIA - SÜDAMETÖÖ KIIRENEMINE ÜLE 100 KORRA MINUTIS REFRAKTAALPERIOOD – AEG, MIL SÜDAMELIHAS POLE SUUTELINE VASTU VÕTMA JA K...

Anatoomia - Tallinna Ülikool
92 allalaadimist
22
docx

Bioloogia konspekt: aine- ja energiavahetus, ATP, fotosüntees

Energiabilansi valem  E (energia) =A (ainevahetus) + K (kasv) + M (metaboolne energiakadu) + V (väljaheited) + U (uriin) 10. Glükoosi varud  Taimedes- tärklisena  Mugulad, risoom, sibul  Loomades – glükogeenina  Maksas ja lihastes  1 glükoosi molekul = max 38 ATP molekuli 11. On 3 võimalust ATP TOOTMISEKS, sõltuvalt kiirusest Võimalus ANAEROOBNE ANAEROOBNE AEROOBNE HINGAMIN...

Bioloogia - Keskkool
36 allalaadimist
44
docx

Meditsiinilise keemia II kontrolltööks kordmine

Võib aga ka otse vereringesse viia, kasutada happekindlaid kapsleid või sünteesides stabiilsema aine. - Metaboolne stabiilsus; ensüümie suhtes, eriti maksas. Tekkivad metaboliidid on oluline ravimi omaduste teadmiseks ning need võivad olla toksilised või kantserogeensed. - - Hüdrofoobsus. Lahustuvus vs membraaniläbitavus. - Polaarsed ravimid eralduvad neerude kaudu ja ei läbi membraane. Seonduvad tugevamini retseptoritega, kuid raske kohale toimetada. - Lipofiilsed aga lahustuvad seedetraktis halvasti, võivad mi...

Keemia -
7 allalaadimist
8
doc

Spordibiokeemia

8. Glükolüüs ja glükogenolüüs. Glükogeeni süntees. Glükoneogenees. Glükolüüs kui glükoosi anaeroobse lagunemise ensümaatiline protsess. Glükolüüsi ja glükogenolüüsi energeetiline efektiivsus. Glükolüüsi kaks peamist etappi. Glükolüüsi vaheühendite fosforüülituse tähtsus. Glükolüüsi tulemusena tekkinud püruvaadi edasine metaboolne saatus sôltuvalt raku hapnikuga varustatusest. Glükolüüsi raja vôtmeensüümid - heksokinaas, fosforülaas, fosfofruktokinaas, püruvaadi kinaas. Nende aktiivsust môjutavad faktorid - hormoonid, Mg2+. Laktaadi dehüdrogenaasi funktsioon. Glükogeeni süntees. Glükogeeni süntaas - glükogeeni sünteesi vôtmeensüüm, glükogeeni "juuretise" olemasolu tähtsus rakus. Glükoneogeneesi môiste. Glütserool, aminohapped, laktaat kui glüko...

Spordibiokeemia -
19 allalaadimist
12
pdf

Lipiidid 2016

Terpeenid on lipiidid, mis moodustuvad 2-st või enamast isopreeni (C5) Kolesterool- kõige laialt levinum (C3 OH rühm) molekulist Kolesterool võib olla esterifitseeritud monoterpeen (C10) Kolesterool on metaboolne eellane steroid diterpeen (C20) hormoonidele triterpeen (C30) tetraterpeen (C40) Steroidhormoonid: 1. Glükokortikoidid (kortisool) 2. Mineralok...

Bioloogia - Keskkool
3 allalaadimist
40
docx

Eluslooduse eksami kordamine

EESTI ELUPAIGAD, KASVUKOHAD, TAIMEKOOSLUSED KASVUKOHT ehk ÖKOTOOP on abiootiliste tegurite kompleks koosluses: muld, veereziim, mikro- ja mesokliima KOOSLUS ehk BIOTSÖNOOS on ökotoobi elustik, see tähendab enam-vähem ühesuguste keskkonnatingimustega alal elavate organismide kogumit. ELUPAIK ehk HABITAAT on sarnaste keskkonnatingimustega ala, mida asustab stabiilne kooslus (biotsönoos) ÖKOSÜSTEEM ­ koosl...

Bioloogia - Keskkool
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun